SLA. bladet. SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. Med klättring som yrke /sid Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLA. bladet. SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. Med klättring som yrke /sid 20-21. Nr 2 2009"

Transkript

1 Nr SLA bladet SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Med klättring som yrke /sid Det sprutar spån runt Mike Jackson när han förbereder fällning av en tall som står för nära järnvägen.

2 ledare Katarina Novák Verkställande direktör Sänk trösklarna för våra ungdomar Årets stämma blev välbesökt och lyckosam. Flera intressanta föredragshållare förgyllde dagen läs mer om detta inne i tidningen. Samtliga verksamhetsområden; skog, jord och trädgård, inleder nu årets mest arbetsintensiva period. Förhoppningsvis kommer den rådande finanskrisen inte att sätta alltför djupa spår inom jordbruk och trädgård människor behöver äta även om tiderna är svåra. Inom skogsbruket vet vi att det är besvärligt. SLA försökte hitta en överenskommelse med de fackliga organisationerna för att överbrygga den djupa svackan, men nådde inte ända fram. Nu börjar uppladdningen inför nästa års avtalsrörelse inte hindrar kreativa entreprenörer att utveckla sina företag. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är i dagsläget skrämmande hög. Våra ungdomar är framtiden; kan de inte beredas arbete riskerar vi att få en förlorad generation. Forskare har konstaterat att det tog 20 år för arbetsmarknaden att komma i balans efter 30-talskrisen och då ska vi veta att det på den tiden var lätt att starta och driva företag; arbetsrätten inte var lika sträng som nu. Våra gröna näringar kan erbjuda ungdomar arbete i hög utsträckning under förutsättning att trösklarna för insteg inte är för höga. Här vilar ett tungt ansvar på arbetsmarknadens parter och våra politiker. artiklar Under 2009 börjar uppladdningen inför avtalsrörelsen Några delbranscher har redan haft sina första möten och övriga startar successivt. I vår globaliserade värld ser vi tydligt att företagen måste ha kollektivavtal som medger snabb anpassning till omvärldsfaktorer och som Även om vi befinner oss mitt i en lågkonjunktur så finns det hopp. Vi vet att våra gröna näringar har en livskraft - de kommer att återhämta sig, finnas kvar och förse människor med mat, husrum och upplevelser. Trevlig sommar! 3-5 Schemaläggning 6-9 Satsning på arbetsmiljö juni 2009 I SLA Bladet Stämman i bilder Vem ska engagera sig i samhället Arbetstagare med förhinder Högtflygande jobb SLA-bladet, Box 55525, Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare Katarina Novák Produceras av Västbo Reportage AB Reportagetext & foto Sven Magnusson

3 Arbetstidsbestämmelser för schemaläggning inom jordbruket: Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet Det gäller för arbetsgivaren att vara tydlig inför de anställda och berätta vilka dagar personen skall arbeta och vilka arbetstider som gäller. För maskinförarna är det oftast vardagar, men för t ex djurskötare är det annorlunda då dessa måste se till djuren 365 dagar per år. Djurskötaren måste ha ett schema som visar vilka som är arbetsdagar. För tydlighetens skull är det bra att skriva i anställningsavtalet att det är schemaläggning som gäller. Förutsättningarna ser olika ut på besättningarna och det finns djurskötare som bara arbetar måndag till fredag vilket innebär att de inte behöver schemaläggas, men så fort de arbetar på helger måste ett schema fram. SLA har tagit fram ett schemaläggningsprogram och det finns en uppdatering från mars Gå in på där ni har möjlighet att ladda ner programmet i sin helhet eller en uppdatering för dig som har programmet sedan tidigare. Förändringar som är gjorda: Kan se fler antal anställda samtidigt Arbetar flera anställda på samma arbetstider är det möjligt att kopiera. Arbetar en djurskötare samma tider varje fyra veckors period går det också att kopiera Röda dagar för flera år framåt finns med Kan bli problem Det kan bli problem om man bara arbetar två timmar per dag på helgen, för då måste arbetsgivaren fördela 12 timmar på andra arbetsdagar (max 10 timmar per dag). Det är viktigt att någon är ansvarig för schemaläggningen på arbetsplatsen, men det är alltid arbetsgivaren som är ytterst ansvarig. För att visa vad som är ordinarie arbetstid för en djurskötare så måste schemat sparas tillsammans med tidrapporten, och det i tio år (det gäller allt runt en anställd). Arbetstid Ramavtal jordbruk 7 Ordinarie arbetstid Mom. 3. Annan arbetstidsförläggning Genomsnittliga ordinarie arbetstiden 154 timmar per fyra veckors period under ett år. (Vilket innebär att vi räknar timmarna från vecka 1 till och med vecka 52 (2009 vecka 53) för en heltidsanställd. Arbetar personen halvtid, 154 gånger 50 % = 77 timmar per fyra veckorsperiod under ett år i genomsnitt. Max 10 timmar per dag Minst 114 fridagar per år Minst varannan helg ledig (lördag och söndag) Minst 8 lediga dagar per fyra veckor (13 fyra veckorsperioder per år gånger 8 lediga dagar blir 104 dagar vilket innebär att arbetsgivaren måste ge 10 dagar ledigt till så arbetstagaren får 114 lediga dagar per år). Arbetstagaren skall ha schemat en månad innan det träder i kraft. Fotnot SLA kommer att anordna en kurs i schemaläggning för jordbruk i höst. Tidrapport Lena Andersson Förhandlare SLA Malmö Lönebesked Det är alltid viktigt att vara tydlig med arbetstider. Det gäller framför allt djurskötare, men också för maskinförare. juni 2009 I SLA Bladet 3

4 Lars-Erik Malmberg är inspektor i Pugerup & Böketofta Jordbrukskompani AB i Pugerup strax utanför Eslöv. Han använder SLA:s schemaprogram. Vi måste agera proffessionellt, inte jobba med muntliga uppgörelser och kortsiktig planering, säger han. Arbetstidschema i datorn gör oss mer professionella Lars-Erik Malmberg, inspektor på Pugerup & Böketofta Jordbrukskompani utanför skånska Eslöv skriver ut ett A4-papper från datorn: Titta här, säger han. Här ser du alla anställda i svinstallet och deras schema en månad framåt. Datorn räknar ut så det blir rätt och varnar om jag skulle lägga in något på ett sätt som bryter mot arbetstidslagen. 4 juni 2009 I I SLA Bladet Han tar emot på gårdskontoret. Vårbruket är avklarat, en försommarsol torkar snabbt upp morgonregnet utanför fönsterrutan. Här finns totalt fjorton anställda, flest inom grisuppfödningen, där sex personer går på schemat. Gården har både djurskötsel och växtodling, och inom växtodlingen finns fyra helårsanställda och två säsongsanställda. Dessutom finns på gården tre snickare förutom han själv. Tillsammans omsätter man cirka 28 miljoner kronor, med fokus på de femtontusen slaktsvin som 594 modersuggor producerar varje år. Växtodlingen sker på 1500 ha där vete, råg, rågvete och raps samsas med sockerbete, havre och korn. Tre fjärdedelar av skörden lagras internt och mals till foder till de egna grisarna. Vi har medvetet satsat på en helintegrerad produktion, säger Lars-Erik. Vi odlar och förädlar vårt eget foder, föder upp våra grisar med egna suggor och får gödsel till våra egna arealer. Stannar internt Bara råg, raps och sockerbetorna odlas för avsalu. Resten stannar internt. Vi kapar mellanleden och får kontroll över hela kedjan, säger han. Det skapar färre logistikproblem och belastar inte miljön

5 lika mycket med transporter. Han betonar ständigt vikten av att skapa ett bärkraftigt företag. Att bygga en helhet som tillsammans ger lönsamhet. Tidigare var gården känd för sina utegrisar, men den satsningen lade man ner i början av 2000-talet. För några år sedan byggde man helt nya stall och nu föds grisarna upp på traditionellt sätt inomhus. Efteråt har vi fått höra av olika intressenter i branschen att vi förmodligen var för tidigt ute med våra utegrisar, säger Lars- Erik. Marknaden var inte riktigt mogen vid det tillfället, tyvärr. Nybyggda stall Idag finns nybyggda stall och här finns en svinproduktion som är anpassad för att vara en rationell enhet med knappa 600 suggor och för att kunna sysselsätta sex personer på heltid. Det innebär att vi kan lägga schema med tjänstgöring var tredje helg och ledighet mitt i veckan. Han jämför med hur det var förr, dels hade man bara slaktgrisarna, inga suggor och därmed färre anställda, dels hade man ingen formell schemaläggning. Vi gjorde som de flesta fortfarande gör, säger han - vi pratade med de anställda och hörde hur de ville jobba och fixade lösningar efterhand. Oftast fungerade det bra, men det blev också diskussioner och oklarheter vid storhelger och liknande. Två av de anställda, maskinskötaren Conny Karlsson och rättaren Jeppe Jensen tillsammans med Lars-Erik Malmberg. Många krav i lagen Det fanns också risker förknippade med det sättet att jobba; arbetstidslagen ställer många krav, det var lätt att missa sammanhängande ledighetstider och liknande. Förr tänkte personalen sällan på att övertid skulle kompenseras med ledighet också, de fick betalt och jobbade som vanligt. Lars-Erik Malmberg skaffade SLA:s datorstödda schemaprogram. Först blev han avskräckt: Du vet hur det är första gången, herregud ska jag lära mig allt detta! Tröskeln känns hög. Men han började fylla i för varje enskild anställd, arbetsperioder, helger, fridagar etc. Han kunde lägga in för ett år framåt. Semestrar och andra ledigheter anmäls minst en månad i förväg och läggs in i schemat. Nu har alla förstått och insett hur bra det är. Ingen tar en diskussion om storhelger, alla ser ju hur ansvaret rullar runt enligt schemat. Och vi upplevs som betydligt mer professionella som arbetsgivare. En annan effekt är att anställda verkligen tar ut sina lediga dagar. Förr hette det att på bonnerier där jobbar man jämt. Det ledde till att folk tröttnade och bytte jobb, snurrade runt på gårdarna. Nu har alla sina tydliga scheman med utlagda ledigheter och trivs bättre och stannar kvar. Jobbet sliter inte lika hårt. juni 2009I I SLA Bladet 5

6 Mitt i vardagen slog katastrofen till Peter har lärt sig hur snabbt tryggheten kan slås undan Peter Arne kommer aldrig att glömma telefonsamtalet en fredag i slutet av oktober förra året. En båt med tre av hans anställda och en kollega ombord hade försvunnit på väg från en avverkning på en ö i Mälaren. Två man saknades. Peter Arnes skogsvårdsföretag skiljer sig inte från de flesta andra skogsbolag; drygt dussinet anställda, alla helårsanställda, som jobbar brett - alltifrån skördare och skotare till röjning, plantering och planering. När jag var anställd en gång var jag skyddsombud. Jag har alltid varit mån om att se till att försöka förebygga olyckor, säger han. Men att en båt med anställda ombord skulle gå under fanns inte i min värsta fantasi. Tragedin stod snart klar för det stora räddningspådraget som snabbt var igång sedan en av de ombordvarande lyckats ringa 112 innan båten sjönk. Allt hade gått snabbt, det blåste hårt på sjön, en våg vattenfyllde båten, männen vände tillbaka men nästa våg gav svår slagsida. Två man kom ur hytten, de två andra fick slå sig ut genom bakrutan när båten stod med fören rakt ner och dörren var under vattnet. Två män, dryga 20 år, orkade simma meter till en ö, två andra ombord, en man på drygt 20 år hittades död bara 30 meter från land och den siste - i 60-årsåldern - hittades död nära båten som hade gått till botten. Sorgen var tung, redan följande arbetsdag kom företagshälsovården till företaget för krisbearbetning. De två överlevande fanns också på plats och kunde berätta sin version. Det var viktigt för oss alla, säger Peter som också snabbt hade kontakt med de avlidnas familjer. Han bor i Finnerödja, granne med föräldrarna till en av de omkomna. Den mänskliga tragedin får alla leva vidare med. Men samtidigt började också den formella utredningen med Arbetsmiljöverket och polisen. Vi hade tagit in en extra båt från Vättern som säkerhet om en olycka skulle hända på ön när den andra båten var borta. Vi hade sagt till att personalen skulle ringa taxibåten om det blåste hårt, flytvästar fanns i 6 juni 2009 I SLA Bladet båten. Vi hade försökt tänka på allt, säger Peter. Men vi hade inte gjort det skriftligt, tyvärr. Nu fanns det vittnen som kunde bekräfta. Men jag har lärt mig att verkligen försöka tänka ut allt som kan hända och ha papper på allt vi gör, säger han idag. Mitt i den värsta chocken stod också massmedia på kö utanför hans dörr. När han var bortrest fick grannarna nyfikna frågor. Det var jobbigt, säger han. Inte minst Expressen låg på hårt, de ville ha en syndabock och namnen på de överlevande för att kunna göra intervjuer. Idag har vardagen börjat komma tillbaka, de två som överlevde är tillbaka och jobbar tillsammans. Polisen har lagt ner åtalet. Arbetsmiljöverket har konstaterat att Peter som arbetsgivare gjort allt han kunde. Olyckan var inte hans fel. Tuffa tider och nerdragen röjning inom Sveaskog slår mot många skogsvårdsföretag, också mot Peters företag Finnerödja Skogstjänst AB, som tvingats varsla. Men vi känner svaga vindar åt rätt håll och hoppas kunna behålla några av de varslade, säger Peter. Fotnot Mer information om krishantering finns på hemsidan; sök efter juridiska krönikor och rutiner vid arbetsplatsolyckor. Peter Arne startade eget för tio år sedan. Som skyddsombud på det gamla jobbet har han fortsatt tänka på säkerheten. Men man tror alltid att olyckor bara drabbar andra, säger han.

7 3 500 företag ska få besök I sommar börjar en stor kampanj för säkrare arbete inom jord- och skogsbruket. Kenneth Bergqvist, Arbetsmiljöverkets branschbevakningssamordnare för jord- och skogsbruket, visar upp några av de enkla foldrar som ger konkreta tips till skogs- och lantbruksföretagare. Kenneth vill skapa en dialog med jord- och skogsföretagen Han är lantmästaren från Alnarp som jobbat både som lantarbetare, djurskötare, skogsarbetare och haft en egen gård. Nu jobbar han för ökad säkerhet ute på gårdar och i skogen. För de flesta handlar det om att gå runt därhemma och fundera ut var riskerna finns, skriva ner dem och åtgärda efter hand, säger Kenneth Bergqvist, som lämnade kor och motorsåg för att bli arbetsmiljöinspektör inom Arbetsmiljöverket. Han är medveten om att många skogsoch lantbruksföretagare ser fram emot de inspektioner som han och hans kollegor gör med obehag. Men vi är inte ute efter att slå paragrafer i huvudet på folk, betonar Kenneth. Söker dialog Istället vill han öppna för en dialog där det systematiska förebyggande arbetet ska vara ledstjärnan. Ett bra sätt är att kontakta de arbetsmiljöutvecklare som samarbetar med SLA. De har hög kompetens och hjälper till med en tydlig och konkret handlingsplan. Tragiska olyckor Han har haft sitt jobb i drygt 20 år och utrett alldeles för många tragiska dödsolyckor inom branschen. Han har sett hur lätt olyckan kan slå till och många gånger mött rödgråtna anhöriga som sagt att: han skulle bara.... Det har varit tallriken i ensilagesilon som fastnat, utmatningsskruven i foderbordet som hängt sig eller elsystem som glappat. I efterskott har han ibland kunnat konstatera att familjemedlemmar av misstag haft ihjäl varandra. Av ren okunskap och slarv. Nu ska informationsarbetet och inspektionerna ute på gårdar och inom skogsbruket intensifieras. Många upplever att vi stör i deras hemmiljö, säger Kenneth. Men det är så lätt att bli hemmablind och inte se uppenbara faror i vardagen. Målsättningen är att få ner skadefrekvensen och - om det ändå går snett - förmildra effekterna för den enskilde och för företaget som drabbats. Hemsida Mer info finns bl a på Välj tema och sedan bransch: jord och skog. Jag är glad för att jord- och skogsbruket nu prioriteras och att Arbetsmiljöverket satsar på det här området, säger arbetsmiljöinspektör Dag Björkqvist på Arbetsmiljöverket som arbetat med säkerhetsfrågor inom den gröna sektorn i många år. Förmodligen för att statistiken visar ett, relativt sett litet antal anmälda skador. Han vet att bakom statistiken finns en annan sanning, att många olyckor aldrig anmäls. Och dödsstatistiken visar också en ruggig verklighet: Med två procent av antalet yrkesverksamma har branschen 20 procent av alla dödsolyckor. Det är betydligt värre än bygg- och transportsektorn som tidigare fått större uppmärksamhet och pengar för att förebygga olyckor. Av arbetsrelaterade dödsolyckor per år står den gröna sektorn för Arbetsmiljöarbetet ska nu spridas på bred front. Arbetet har redan smugit igång, men kommer att märkas tydligt i höst företag ska besökas totalt. Satsningen ska sedan utvärderas. Efter stormen Gudrun såg vi att sju av tio olyckor beror på kunskapsbrist i skogen, säger Dag Björkqvist. Ett åkeri skulle aldrig anlita en chaufför utan körkort, men ett skogsvårdsföretag kan skicka ut folk i skogen med två timmars utbildning... Tio av elva som dog i Gudrunskogen var äldre ensamma lantbrukare, en enda var proffshuggare. En sida ur broschyren som vänder sig till lantbruket. juni 2009I SLA Bladet 7

8 Olof slapp ligga sömnlös inför inspektionen från Arbetsmiljöverket Det syns så tydligt efter bara en snabb blick - här är ett ställe där ordning och reda råder. Allt blir så mycket lättare om man har ordning på grejerna, säger Magnus Larsson, ansvarig för maskindelen på O Ohlssons Lantbruk AB i Tvååker strax utanför Varberg. Det ösregnar när Magnus och gårdens ägare, Olof Ohlsson, tar emot på gårdsplanen. En gång var detta prästens gård, nu brukas den i tredje generationen av Olof, som också kunde köpa loss den i början på 1990-talet. Det är en välskött gård med spännande 1900-talshistoria. Här hölls hingstpremieringen min farfar fick extraranson av konjak i motboken på den tiden och här tappades den första tjuren på 30-talet för insemination nere på Mostorp, dit sperman kördes med bil. Väl sopat Vi söker skydd från regnet i maskinhallen där golvet är välsopat och alla verktyg hänger på sin rätta plats. Jo, det ser alltid ut så här; Magnus, som har ansvaret för maskindeln, ser ordning och reda som en förutsättning för att kunna arbeta effektivt och samtidigt känna trivsel i sin vardagliga arbetsmiljö. En stor del av ansvaret är delegerat till personalen, men Olof är noga med att se till att här ska finnas rätt förutsättningar för ett säkert arbete och bra lösningar. Totalt finns här tre i personalen; förutom Olof och Magnus finns också ytterligare en anställd, Mats Yngvesson, med ansvar för grisstallarna. Alla tre har arbetat tillsammans på gården sedan Magnus anställdes För några år sedan fanns här också mjölkproduktion, men de 50-talet korna såldes av 2007 utan större saknad. Idag brukar vi 200 hektar, främst foder till grisarna, vi föder upp 7000 slaktgrisar per år, berättar Olof. Men vi har också maskinstationsverksamhet där vi sår, sprutar, kör flytgödsel och tröskar. Vi har också en egen lastbil. Många besök Som en följd av en ökad satsning mot olycksfall på skogs- och lantgårdar satsar Arbetsmiljöverket i år på många besök på gårdar runt om i landet. Gården i Tvååker har redan fått ett första besök. Olof minns så väl när han öppnade brevet där besöket förannonserades: Man blir ju alltid orolig av sådana myndighetsbrev. Jag kände en viss respekt, även om vi inte har något att dölja känner man sig skyldig... Han visste inte riktigt vad som förväntades av gården. Vi är som de flesta andra, gör så gott vi kan, men inser ju att vi säkert har brister som vi är omedvetna om. Och kommer det folk hit så ser de ju på vår verksamhet med delvis andra ögon. Olof ringde till SLA för att få råd inför inspektionen. Han fick telefonnumret till en av arbetsmiljöutvecklarna, Torsten Ivarsson, som av en tillfällighet fanns i grannskapet. Det var en fredag när jag ringde och han kom redan på eftermiddagen samma dag. Vi hann inte förbereda någonting. Gratis första besök Via SLA har alla medlemmar möjlighet till ett gratis första besök av en yrkesverksam arbetsmiljöutvecklare. Under besöket gör man tillsammans en skyddsrond, diskuterar risker och börjar arbetet med att planera hur alla risker systematiskt ska arbetas bort. Under besöket får arbetsgivaren också en egen pärm som ett stöd och en hjälp i det fortsatta arbetet. Arbetsgivaren kan sedan fortsätta arbetet, helst tillsammans med utvecklaren, men annars på egen hand. Prickade av Med arbetsmiljöutvecklaren gick alltså Magnus och Olof runt på gården, kontrollerade och prickade av kompressorerna, Maskinhallen på gården är alltid välstädad, alla verktyg ligger på plats och en reparation går ofta snabbt. Vi slipper leta efter grejer, säger Magnus Larsson, anställd på gården sedan Det gör honom till senast anställd... 8 juni 2009 I SLA Bladet

9 Olof Ohlsson, ägare till O Ohlssons Lantbruk AB, och Magnus Larsson, verksamhetsansvarig för maskinstationen, med arbetsmiljöpärmen vid köksbordet hemma i Tvååker. gödselvårdsanläggningen, kraftöverföringsskydden till traktorerna, sprutförrådet, jordfelsbrytare, brandsläckare etc. Han visste exakt vilka områden som är viktiga. Allt noterades i pärmen. Ett av få påpekanden handlade om en förarstol i en traktor som var lite för hög. Efter någon vecka kom inspektionen från Arbetsmiljöverket. Olof Ohlsson kunde lämna över sin pärm där skyddsronden var ifylld och klar. Han hade också ett preliminärt åtgärdsprogram klart för de små brister som också fanns. Inspektören från Arbetsmiljöverket läste vår pärm, kollade kompressorerna och gödselvårdsanläggningen och konstaterade att allt var i ordning och var mycket nöjd, säger Olof. Det var en trygghet att lämna fram pärmen, att veta vad inspektionen skulle gå ut på, att vi var förberedda. Jag hade sovit gott på natten innan de kom. Men grunden för allt säkerhetsarbete, menar Olof Ohlsson, ligger i vardagsarbetet. Inte minst att hålla den ordning som man värnar på gården. Behöver vi ett plattjärn vet vi exakt var i förrådet det ligger. Vi slipper leta eller snubbla på grejer på golvet. På samma sätt är han noga med inköp av maskiner och större verktyg. Allt görs i samråd och med arbetsmiljön som en viktig ingrediens. Bra stolar och AC är självklart i traktorerna. När Magnus bytte spruta förra året investerades i en fullutrustad spruta för att underlätta och minimera risker vid hantering av kemikalier. Det underlättar mitt arbete, säger Magnus. Och det gör att vi kan jobba effektivare. Kemikalieförrådet har samma ordning som maskinhallen. Att hitta rätt verktyg är inte svårt. Och allt hängs på plats efteråt. juni 2009 I SLA Bladet 9

10 SLA:s Lena Andersson berättar om det nya uppdaterade schemaläggningsprogrrammet för Dag Edeen från Edeenlisjö Gård AB. Jörgen Bendz Södra Skogsäg ek för. har trevligt. Ett glatt golfgäng; Bengt Hammarstedt, Perstorp, Bob Bäckstedt, Jönköping, Stig Persson, Ljunghusen, Jochum Söderström, Lidingö, Håkan Stålbro, Kristianstad och Jarl Klinthof, Partille. SLA-stämman är också gemenskap En SLA-stämma innehåller föreläsningar, stadgeenliga förhandlingar och val av förtroendemän och kvinnor. Men en stämma innehåller också små kaffepauser när kollegor från olika delar av landet får en möjlighet att träffas och prata om det som sker eller kanske borde ske. Många ses en gång om året - och det är på stämman. Under pausen har deltagarna också möjlighet att få information på den minimässa som pågår en entréhallen utanfär stämmolokalen. Roger Carlsson har skogliga erfarenhetsutbyten med Sara Jons från Stora Enso Skog. Arbetsmiljöutvecklare Torsten Ivarsson (i mitten) och skyddsassistenten Johan Pettersson tillsammans med Fredrik Terling från Ryssbylunds AB. Aleksandra Holmlund från Skogsägarna Norrskog. Catharina Matsdotter från NYN, Lars- Inge Börjesson Kåhögs Gård och Gunnar Carlsson Boo Egendom AB. Per-Olof Andersson från maskinstation Nils-Olof Andersson och Per Persson från P O G Persson Maskin AB. Thomas Rappe diskuterar med Marcus Skure från Svenska Husdjur juni juni 2009 I SLA I SLA Bladet Göran Larsson från Johan Larsson & Son diskuterar med SLA:s Maria Möller. Till höger Torkel Sjögren från Träd Gräs och Stenar AB och Rolf Ahrling från Ahrling & Östinge. Egon Spade från Spades Trädgårdsanläggningar diskuterar med Kenneth Lundin, förbundsordförande inom STAF, Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund.

11 Terri-Lee Ericsson tillsammans med Jörgen Andersson och Håkan Alverbäck. Anders Thunberg, Pia Freij Regiondjursjukhuset Strömsholm, Eva Holmgren Regiondjursjukhuset Malmö och Nils Gyllenkrok, Svenstorps Gods. Roger Carlsson från Roger och Sörens Skogsentreprenad AB och Daniel Forsberg Stora Enso Skog valdes in i Skogssektionens nya och bantade styrelse. Styrelsen är idag 12 ordinarie och fyra suppleanter mot 15 ordinarie och 13 suppleanter tidigare. Carl-Hugo Hamilton från Boo Egendom AB avtackades efter många år i SLA:s skogssektion av Rolf Andersson Södra Skogsägarna. Carina Håkansson från Stora Enso Skog avtackades för styrelsearbete i såväl Centralstyrelsen som i Skogssektionen. Centralstyrelsen konstituerar sig med Rolf Andersson till vänster, sedan Carl-Otto Swartz, Bo-Göran Svensson, Bengt Olsson och Mats Sandgren. Med ryggen mot kameran VD Katarina Novák och ordförande Carl Curman. Rolf och Mats är nyinvalda. William Hamilton Råbelöf Ströö HB och Otto Ellerström Stora Slagarp Bååthsgården. Utestängda från ROT-avdraget. Trädgårdsanläggarna har svårt att förstå varför det är skillnad på en hammare och en spade för att ROT-avdraget ska gälla. På bilden från vänster; Per Åhrlin, Svensk Markservice AB, Göran Larsson från Johan Larsson & Son och Rolf Ahrling, Ahrling & Östinge. Jan Håkansson, Blenta AB har träffat Carl-Otto Swartz. Till höger Claes Willix. juni 2009I I SLA Bladet 11

12 Agera rätt när anställda blir sjuka Åsa Blomberg från Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation och Ambjörn Wahlberg, jurist på SLA, talade inför en välfylld åhörarsal på stämman. Seminariet hade döpts till Den nya rehabiliteringskedjan - vad en arbetsgivare bör veta och många av besökarna var nyfikna på hur dessa regler berör arbetsgivaren respektive de anställda. Bestämmelserna har kommit till i syfte att korta sjukskrivningstiderna och minska utanförskapet. Större krav skall ställas på Försäkringskassan, arbetstagaren och arbetsgivaren. Åsa Blomberg framhöll hur viktigt det är att arbetsgivaren så tidigt tidigt som möjligt uppmärksammar frånvaro hos den anställde i syfte att försöka få den anställde tillbaka till arbetet. Ju längre tid som en person är borta från arbetet desto svårare blir det att komma tillbaks. Det är därför viktigt att arbetsgivaren skaffar sig rutiner för att hantera detta. Ambjörn Wahlberg talade om vilka medel Åsa Blomberg från Svenskt Näringsliv och Ambjörn Wahlberg från SLA berättade om den nya rehabiliteringskedjan under SLA-stämman. som står arbetsgivaren till buds om det trots allt visar sig att sjukdomen är så svår så att den anställde inte kan komma tillbaka till Uno pekar på dragspelsskatten inom arbetsgivaravgiften arbetsplatsen. Slutsatsen var, som alltid - Kontakta SLA om du behöver hjälp - det lönar sig! Kalla skatt för skatt och avgift för avgift. Synliggör och förenkla. En avgift ska kallas för avgift, en skatt är en skatt och en premie ska vara det som den heter en premie. Och det ska dessutom vara tydligt för oss alla vad vi betalar in till staten, konstaterade Uno Petersson, ägare av Pewes skor i Anderstorp och ledamot i Svenskt Näringslivs skattekommission. Uno Petersson har granskat arbetsgivaravgifterna och förvånats över det han funnit: Det handlar om fullständigt ologiska och dolda skatter, säger Uno som vill synliggöra skatteuttaget och dessutom skapa en prismedvetenhet hos alla skattebetalare: De flesta människor har inte en aning om hur mycket vi betalar den vägen, säger Uno, som menar att t ex den allmänna löneavgiften fungerar som ett dragspel i systemet när andra poster (t ex sjukförsäkringsavgiften) sjunker så ökar löneavgiften. Den är idag runt 100 miljarder av de 400 miljarder som tas in i arbetsgivaravgifter. Och det är ingen premie utan en vanlig skatt, säger han. Seminariet som berörde den dolda skatten i arbetsgivaravgiften lockade många åhörare på SLA-stämman. Uno Pettersson, skohandlare från småländska Anderstorp, har gjort en utredning som han presenterade. 12 juni 2009 I SLA Bladet

13 Var noga när du hyr ut en lägenhet Många människor vill bo på landet - och uppleva landsbygden som en tillgång i boendet. Men ta alltid skriftligt på det, uppmanar Björn Andersson, fastighetsjurist Fastighetsägarna Syd, som under SLA-stämman i Stockholm gav goda råd till alla som hyr ut boende på landet - oavsett om det är till anställda eller på den öppna marknaden. Om det blir konflikt om bruksvärdet på en lägenhet är det bra om den detaljen finns med. Han menade att många som söker sig till landsbygden ser framför sig hur rådjuren står i en solglänta eller charmen av en porlande bäck, men glömmer att gödsel luktar och att det kan damma på våren. Använd kontraktet Skriv in alla olägenheter i kontraktet så slipper ni diskussioner sedan, uppmanar Björn Andersson. Men ring gärna innan ni sprutar och säg till om vinden kan ligga på. Hans erfarenhet av hyresnivåerna på landet är att hyrorna generellt ligger lågt idag. Många sänker sin egen hyresnivå med motiveringen att boendet ligger långt från centralorten. Det är ett problem på många sätt. Dels minskar ju intäkterna, dels riskerar ni att dra till er hyresgäster som bara söker ett billigt boende. Anders skapar en motbild av nidbilden Det fanns en tid på 70-talet när bilden av företagare präglades av pappa Tyko i Karl-Bertil Jonssons julsaga. Folk som gav bort något var kommunister. Men den tiden är en parentes i historien, menar Anders Johnson, tidigare chefredaktör på DN, som nu skrivit en bok om de stora samhällsbyggarna, som ofta samtidigt var de stora industrialisterna och välgörarna. Han berättade om sina samhällsbyggare under SLA-stämman. Det handlade om företagare, välgörare, ibland också politiker och kulturbärare. Av många exempel så drog han fram orterna Sandviken och Åtvidaberg som tydliga och goda förebilder där enskilda släkten haft och har stor betydelse. Läs mer om Åtvidaberg och Baroniet idag och igår på nästa uppslag i SLA-bladet. Lennart Bengtsson från Wapnö AB och Nils Gyllenkrok från Svenstorps Gods har båda stor erfarenhet av att hyra ut lägenheter på landsbygden. Var tydlig och låt hyresgästerna skriva på att de är medvetna om de olägenheter som finns på landet; det kan damma, lukta och spridas kemikalier, säger de båda. Den lilla bilden visar Björn Andersson fastighetsjurist Fastighetsägarna Syd. Om vi ser till de lägenheter som är avsedda för allmänna marknaden råder jag er att göra tvärtom, höj standarden, höj hyran och locka till er andra typer av hyresgäster. Hyresgäster som ser landsbygden som en tillgång. Många har personalbostäder för anställd personal. Ibland uppstår problem när lägenheten inte vårdas. Där har vi sällan problem, betonade Nils Gyllenkrok, en av åhörarna på seminariet. Men hyreslagen är tydlig och sträng. En lägenhet ska vårdas väl. Dokumentera alltid vid in- och utflyttning. Skriv protokoll, fotografera uppmanar Björn Anderson. Anders Johnson visade en av många nidbilder av företagaren. Men den är fel både idag och historiskt, menade Anders som nu skrivit en bok för att visa sanningen. juni 2009I SLA Bladet 13

SLA. bladet SLA. Bonden som har testat både Holland, Tyskland och Sverige

SLA. bladet SLA. Bonden som har testat både Holland, Tyskland och Sverige Nr 1 2011 SLA bladet SLA Torbjörn får energi av korna Torbjörn Svensson får energikickar av djuren och kanske också på sikt annan energi via biogas. Bonden som har testat både Holland, Tyskland och Sverige

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok När de uthyrda kommer in En hjälpreda och faktabok Innehåll Med mobilen i hand? 5 1. Hundra års kamp mot otrygga jobb 7 Inhyrd = strejkbrytare 7 Från två poler till triangel 9 Skrivbyråer, hamnar 11 Lag

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

PÅ FRAMKANT KAN TJANA BRA

PÅ FRAMKANT KAN TJANA BRA Nr 4 2012 FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK SKOGFORSK TESTAR STORA BRISTER I AVVERKNINGS- PLANERINGEN "DROPPENS" PAPPA: ENTREPRENÖR & INNOVATÖR ULF SANDSTRÖM, SMF: FÖRMYNDERIET HINDRAR UTVECKLINGEN TEMA

Läs mer

Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand

Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8 Sverigedemokraterna röstar oftast med de borgerliga. Sid 8 9 Revyn Just nu betalar vi vår a-kassa tre gånger, berättar Leif Johansson, ombudsman på GS-facket.

Läs mer

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 2 2015 Krönika Daniel Suhonen Tankar om landsbygden Sven-Erik Bucht Ordförande har ordet Fem eller sex skiftlag i framtiden PAPPERS MAGASINET NR 2 1 ORDFÖRANDE HAR

Läs mer

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg 1 Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg Maj 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 80 procent har problem med arbetsrätten... 4 Riskerna vid anställning kan

Läs mer

leo razzak nu över Medlemssidorna debatt, nyheter, information alexandra Pascalidou har ritat sin första vägskylt

leo razzak nu över Medlemssidorna debatt, nyheter, information alexandra Pascalidou har ritat sin första vägskylt SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #3 2012 nu över 20 000 medlemmar! Medlemssidorna debatt, nyheter, information alexandra Pascalidou har ritat sin första vägskylt 15 frågor mjölkbonden som fick

Läs mer

Lusten & friheten. lockar SRATs företagare. Läs om idrottspedagogen som var med om att ta upp Bajen till allsvenskan

Lusten & friheten. lockar SRATs företagare. Läs om idrottspedagogen som var med om att ta upp Bajen till allsvenskan l l l Nr 5 december 2014 Lusten & friheten lockar SRATs företagare Läs om idrottspedagogen som var med om att ta upp Bajen till allsvenskan God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in.

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in. FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 2/2014 Årgång 1 En ny tidning för dig som är medlem i Seko Stockholm Alexander Lindholm: Det är dags att vi ryter ifrån Krönika Michael Gustafsson: Avtalet kan

Läs mer

Hur många jobb ska man behöva för att kunna försörja sig?

Hur många jobb ska man behöva för att kunna försörja sig? Ulrika jobbar på Reggio Emilia-inspirerad förskola Dokumentation kräver mycket tid sidan Samma jobb på kortare tid när Sodexo tog över sidan 4 Företaget NoViis förföljer uppsagda anställda sidan 6 sidan

Läs mer

ARBETSMILJÖN PÅ RÄTT KURS

ARBETSMILJÖN PÅ RÄTT KURS NUMMER 3, x, 2014 Avtal med Gåshaga rederi facklig framgång u 6 Kenny Reinhold: Politikerna måste fatta beslut u 18 Ettapuff xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u 9 Ettapuff xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u 9 Ettapuff xxxx

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009 Nr 1 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14 U en tidning om ledarskap från fackförbundet Vision lönestatistik. Kvinnorna kommer ikapp sid 5 U nr 5 november 2011 U Lösnummerpris 60 kr Så håller du dig frisk i vinter sid 28 porträttet. Nytt chefsjobb

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Ett jobb att leva på!

Ett jobb att leva på! Detta är en annonsbilaga från LO december 2009 tema...lo-förbund är med i sförhandlingarna, det vill säga alla....kollektiv handlar det om, varav en del mycket små. f o t o : l e i f c l a e s s o n...miljoner

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen. Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Regionalt startskott för Unionens första avtalskonferens Så reser vi schystare hetluft Höj taket i a-kassan nu! Så vill Unionen ta Sverige ur krisen 3/09 Information och inspiration för dig som har ett

Läs mer