Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme."

Transkript

1 Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med sämre villkor. Påstående: Veolia föredrar deltidsanställningar framför heltidsanställningar. Veolia har varslat 252 medarbetare på grund av arbetsbrist. Både Veolia och fackförbunden är överens om att det finns en stor övertalighet i Öresundståg, vilket även bekräftas av löntagarkonsultens utredning. Då regelverket är så stelbent att en heltidsanställd i praktiken jobba deltid kan vi inte betala för tid som man inte arbetar utan behöver deltidstjänster. Efter förhandlingar har vi ändå kommit fram till ett förslag där vi kan återanställa 83 personer på heltid och 65 på 75% deltid. Detta förslag har Seko avvisat. Veolia avser inte att öka antalet timanställningar. Veolia kommer inte att sänka lönerna. Veolia föredrar heltidsanställningar. Det är bättre för både arbetsgivare och arbetstagare. Men då Seko inte gått med på att mjuka upp* regelverket till förmån för att kunna ha fler på heltidsanställning så tvingas Veolia nu till fler deltidstjänster än vad man önskar. Veolia har lämnat förslag som gör att fler kan anställas på heltid det har Seko avvisat. Veolia har också lämnat förslag på hur vi kan minska antalet timanställda till förmån för heltidsanställningar, men även det har Seko avvisat. Veolia avser inte att öka antalet timanställningar. *Ett exempel på en uppmjukning kan vara att istället för att man enligt reglerna måste sluta prick 19:00 senast dagen före om man ska jobba nästa morgon, kunna acceptera att man slutar 19:05 eller 19:15. Veolia föredrar heltidsanställningar. Det är bättre för våra medarbetare och dessutom enklare, mer förutsägbart och billigare för företaget. Tyvärr har kollektivavtalen och linjesträckningar och den planering som görs kring tilldelning av spårkapacitet, spårarbete m.m. över tid utvecklats så att det inte går att schemalägga för heltid på ett antal tjänster. Företaget, och skattebetalarna, tvingas därför betala heltidslöner trots att personalen i praktiken inte arbetar fulltid, orimligt enligt Veolia. Seko vill ha betalt för heltid men bara arbeta deltid. 1(5)

2 Påstående: Veolias varsel innebär att nästan två av tre tågvärdar och hälften av alla lokförare skulle bli deltidsanställda. Påstående: Timanställda på Veolia som berättar om hur man förväntas stå till förfogande dygnet runt. Är man inte tillgänglig sätts man upp på svarta listan och telefonen slutar ringa. Påstående: Avtalen blir sämre för de anställda när nya entreprenörer kommer in. Påstående: Förhållandena är annorlunda i Öresundsregionen. 252 är varslade om uppsägning. Av dem erbjöds initialt, när varslet lades, 160 personer deltidstjänst i olika omfattning. Efter flera förhandlingar är det nu 65 personer som erbjuds deltid, vilket innebär att 83 personer av de 160 istället nu erbjuds heltidstjänster. SEKO har dock valt att inte acceptera detta. Veolia fortsätter lokala förhandlingar med övriga fackförbund och ser över möjligheter till att minska antalet deltidstjänster ytterligare till förmån för heltidstjänster. Det handlar alltså snarare om % av dagens anställda som blir deltidsanställda, givet att SEKO kan gå med på de regeluppmjukningar som andra fackförbund gjort. Det finns ingen svart lista! Timanställda skriver upp sig på en månadslista och i de flesta fall vet man med flera veckors framförhållning om man ska jobba eller inte. Det finns akuta situationer när man snabbt måste få tag i ersättningspersonal och då behöver vi förstås få svar direkt för att lösa trafiksituationen. Vi försöker att fördela turerna så rättvist som möjligt. Alla ska ha samma chans att få arbetspass, procentuellt efter hur mycket man har registrerat sig som tillgänglig. När nya entreprenörer tas in har SEKO lyckats höja medlemmarnas löner för lokförarna och säkerställa löneökningar över tid. Hänvisning till SEKOs dokument Historisk avtalsutveckling inom pendeltågstrafiken i stora drag. Exempel: 1999 (SJ) hade en lokförare med x antal tjänsteår en lön på kr/mån. Två entreprenörer senare är lönen för samma tjänst kr, en ökning med 86 %. Att jämföra med en grundskollärare vars löneökning varit 36 % under samma tid. SEKOs medlemmar har tjänat mycket på avregleringen av pendeltågstrafiken i Sthlm. Grundlönen för en lokförare på Öresundståg är kr, efter 24 mån anställning. Snittårslönen, inklusive lönetillägg, för en heltidsarbetande lokförare i Öresund är kr ( kr i månaden) 2(5)

3 Påstående: Enligt SEKOs förslag är en schematäckning på 98 % möjlig med morgon, eftermiddags och kvällsgrupper. Påstående: Veolia har räknat fel i sitt anbud. Veolia har prisdumpat och tvingas nu varsla personal. Grundlönen för och en tågvärd kr, efter 3 års anställning. En tågvärd har fem veckors intern utbildning. Snittårslönen, inklusive lönetillägg, för en heltidsarbetande tågvärd i Öresund är kr ( kr/månaden). Det förslaget gällde en specifik depå och var väldigt snarlikt det förslag som Veolia redan hade presenterat för Seko, men som man avfärdat. På just den här depån är Veolia och Seko överens om grundbemanningen. Men Öresundståg är en mycket komplex verksamhet och i väldigt många fall är det svårt att arbeta mer än 75 % 80 % utan att bryta mot reglerna i kollektivavtalet. De anställda får betalt för heltid men arbetar deltid. Anbudet är korrekt och baserat på de erfarenheter Veolia har efter att bedrivit trafiken sedan Verksamheten behöver dock effektiviseras. Personalorganisationerna är överens med Veolia om att det finns en övertalighet, det man inte är överens om är hur stor övertaligheten är. Även den arbetstagarkonsult som facket kallat in är tydlig med att verksamheten kan bedrivas mer effektivt. Det finns fler anledningar till att Veolia har tvingats till neddragningar: 1. Den förra entreprenören skötte trafiken i både Sverige och Danmark. Många var då anställda i Sverige men körde i Danmark. Då Veolia enbart tog över den svenska trafiken och svenska personalen fanns därför en överkapacitet redan från början av övertagandet. 2. Ett antal tjänster läggs ut på entreprenad. 3. Det lokala avtalet är utformat så att det inte går att schemalägga de anställda på full tid trots att de får betalt för heltid. Det leder till en ohållbar situation där skattebetalarna får betala Sekos medlemmar för heltid när de i praktiken bara arbetar del av den tiden. Det tycker inte vi är rimligt. 4. Tappad trafik till andra operatörer som numer kör en liten del av den trafik Veolia tog över. 3(5)

4 Påstående: Veolias anbud var betydligt lägre än närmaste konkurrent. SEKOs medlemmar får ta konsekvensen av ett alltför lågt anbud. Påstående: Det nya avtalet kommer göra det sämre för resenärerna. Påstående: Det är Veolia som är anledning till strejken Veolias anbud står i relation till de förutsättningar som huvudmännen formulerat i sin anbudsförfrågan. Veolias bud var 8 9 % lägre än det dyraste anbudet, vilket inte är anmärkningsvärt när det gäller upphandlingar. Redan när Veolia tog över trafiken 2011 fanns det fler anställda än vad som behövdes i Sverige på grund av att många tidigare arbetat på den danska sidan. Idag kör Veolia bara i Sverige och alltså finns behov av att anpassa verksamheten till de nuvarande förutsättningarna. Sedan Veolia tog över trafiken 2011 har kvaliteten ökat när det gäller punktlighet, tågpersonalens service och bemötande, vagnarnas standard och informationen till resenärerna. Det nya avtalet kommer inte påverka resenärerna. Bemanningen på tågen är densamma. Personalens kör och vilotider är oförändrade och det nya avtalet ställer t o m högre krav på punktlighet och kundnöjdhet. Seko har som enda fackförbund valt att säga upp det centrala branschavtalet med Almega. Därefter varslade och startade Seko strejken på Öresundståg och Snälltåget. Seko har också trappat upp konflikten genom att varsla om strejk även på Kustpilen, Krösatåg och Stockholms pendel. Det är Seko som har vidtagit stridsåtgärder och det ligger ett tungt ansvar på dem att ta initiativ till en lösning. Veolia har varit villiga att fortsätta förhandlingarna på lokal nivå. I de lokala förhandlingarna var parterna överens och skulle skriva protokoll när Seko i sista stund krävde ett tak på antalet arbetstimmar Veolia Öresund får ha av timanställda. Därmed vill de ta över arbetsgivarens lagstagade rätt att leda och fördela arbetet, som även är arbetsgivarens skyldighet. Sedan för de upp frågan på central nivå. Timanställningarna var alltså aldrig en fråga i de lokala förhandlingarna förrän i sista stund. Tågbranschen har ett snitt på 7 8% timanställda för att klara resetoppar, säsongsvariationer, frånvaro och oförutsedda förändringar. I förhållande till andra branscher som är detta ingen hög siffra. 4(5)

5 Påstående: Veolia nyanställer 12 trots att man varslat om övertalighet. Över sommaren anställer Veolia 10 personer på timme för att täcka upp för semestrar. Till hösten börjar en ny organisation gälla som kräver nya tjänster, t.ex. trafikanalytiker och affärschef. Det är andra funktioner än de som varslats. De utlysta tjänsterna har kunnat sökas av alla våra medarbetare och av personer utanför organisationen. 5(5)

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Om fler jobbar mer HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Upplysningar om innehållet: Bodil Umegård, bodil.umegard@skl.se Redaktör: Helena Färnsten Skribent: Jeanette Neij

Läs mer

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Personliga assistenters anställningsvillkor. Rapport från en avslöjande blockad

Personliga assistenters anställningsvillkor. Rapport från en avslöjande blockad Personliga assistenters anställningsvillkor Rapport från en avslöjande blockad 1 Personliga assistenters anställningsvillkor Rapport från en avslöjande blockad www.kommunal.se 2 Bearbetning av dispensansökningar:

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Lärares arbetstid Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Verksamhetsperioder 6 Reglerad arbetstid

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv 2 Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva reglera vår arbetstid, vilket många kan

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Sveriges Bussföretag, 2015-05-06 Innehåll 1. Innehåll...2 2.

Läs mer

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Det nya europa en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmissionen.org Claes Haglund, projektledare, 031-755 36 89, claes.haglund@stadsmissionen.org

Läs mer

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer.

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer. En guide från Tidningen Chef Pocket Skriva avtal. Så blir det rätt i pränt. Nya regler. Alla anställningsformer. Anställa & säga upp ANSTÄLLA AVVECKLA UTVECKLA Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Svårt att få tag på adhd-mediciner

Svårt att få tag på adhd-mediciner Stockholm 3 september 2014 Sammanfattning av apoteksenkäten Svårt att få tag på adhd-mediciner För fem år sedan avreglerades apoteken. Det har skapat många nya apotek, men servicen och tillgången på mediciner

Läs mer