Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde"

Transkript

1 1 Äldrenämnden Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon eller Ärende 2 Bokslut och verksamhetsberättelse 2007 Äldrenämndens bokslut för 2007 visar ett överskott på cirka 6,1 miljoner kronor. Det motsvarar 0,8 procent av budgeten på 748 miljoner kronor. Överskottet beror huvudsakligen på överskott inom hemtjänsten på 6,8 miljoner kronor, säger nämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd). Det överskottet uppkom från första delen av 2007 och i slutet av året låg vi närmare budget. Av överskottet inom hemtjänsten svarar ökade intäkter för 4,7 miljoner. Intäkterna är framför allt högre för hemtjänstavgifter, lunchavgifter och hyror. Inom hemtjänsten understiger antalet hemtjänsttimmar budgeterad nivå med timmar Det motsvarar 0,8 procent. Äldrenämndens budget för 2008 innehåller bland annat en utbyggnad med 16 vårdbostadsplatser och hemtjänsttimmar. Enligt bedömning kommer nämndens ekonomi för 2008 att vara i balans. De flesta av nämndens mål visar en god måluppfyllelse, men i ett par fall behöver förbättringar ske. Det gäller dels målet att alla äldre som beviljats särskilt boende (servicelägenhet eller vårdbostad) ska erbjudas detta inom tre månader. Dels gäller det målet att den enskilde ska få hjälp av så få personer som möjligt. För att uppfylla det första målet behövs en fortsatt utbyggnad av platser i vårdbostäder. Budgeten för åren innehåller en utbyggnad med 76 platser i vårdbostäder. En ytterligare utbyggnad bedöms behövas för att målet ska kunna uppfyllas. Det är framför allt befolkningsökningen i åldrarna över 90 år som står för det ökade behovet. kommun lottie.molin

2 2 För att uppfylla målet om personalkontinuitet krävs bland annat ett utvecklingsarbete tillsammans med utförarna. Ärende 3 Yttrande över Apoteksmarknadsutredningen Linköpings kommun är positiv till en förändring av apoteksverksamheten i Sverige. Det föreslår äldrenämnden att kommunstyrelsen ska säga i sitt yttrande över Apoteksmarknadsutredningens huvudbetänkande. Utredningens huvudförslag är att omreglera apoteksmonopolet och ge andra aktörer än Apoteket AB möjlighet att bedriva detaljhandel med receptfria och receptbelagda läkemedel. Utredningen föreslår också att enskilda handlare ges möjlighet att försälja receptfria läkemedel. Det är bra förslag, som kommer att öka tillgängligheten för kunderna. Både i och med fler försäljningsställen och ökade öppettider, säger äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd). Det kan också finnas ekonomiska fördelar med en omreglering, genom fler aktörer som till exempel kan utbilda personal i läkemedelsfrågor, utföra kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och läkemedelsförråd samt läkemedelsgenomgång för enskilda brukare. En liten risk kan dock finnas med förändringen. Förslaget om ökad tillgänglighet på receptfria läkemedel kan få konsekvenser hos tablett och/eller blandmissbrukare genom att anskaffningsmöjlighet veckans alla dagar och tider. Sammantaget överväger dock fördelarna, säger Jan-Willy Andersson. Ärende 4 Äldredag i Folkets park år 2008 Årets Äldredag genomförs den 27 augusti i Folkets Park. Temat är Må väl till kropp och själ. Äldrenämnden anslår cirka kronor. Sedan år 2000 har Äldredagen genomförts i Linköping, med den tidigare omsorgsnämnden som arrangör. Förra året deltog Äldrenämnden i en seniormässa på Linköpings konsert och kommun lottie.molin

3 kongress istället. 3 I år ska Linköpings kommunala utförare Kommun Rehab, ansvara för planering och genomförande av dagen, tillsammans med olika pensionärsorganisationer, frivilliga organisationer och utförare av äldreomsorg. Syftet med äldredagen är att ge information om äldreomsorg, kunskap om olika aktiviteter, inspirera till att delta i aktiviteter, förebygga skador samt att skapa gemenskap och social samvaro. Förslag till program presenteras i maj. Ärende 7 Revidering av konkurrensutsättningsplan Äldrenämndens konkurrensutsättningsplan från mars 2007 ska revideras med anledning av att Linköpingsmodellen för eget val inom hemtjänsten införs från 1 maj i år. Verksamhetsområde Hemtjänst till personer som är 65 år och äldre beskrivs i planen på följande vis: Hemtjänstmottagare väljer utförare som auktoriserats av kommunen. Personer som inte önskar välja utförare, får hemtjänst från den utförare som har basansvaret i servicehuset i det hemtjänstområde där hemtjänstmottagaren bor. Utförare ansöker om auktorisation som prövas kontinuerligt av äldrenämnden. När det gäller Basansvar, fritidsverksamhet och lunchservering i servicehus, Verksamhet i vårdbostäder för äldre (i förekommande fall även för personer under 65 år) samt Övriga insatser inom äldreomsorgen framgår av konkurrensutsättningsplanen att: Generellt upphandlas dessa verksamheter i konkurrens. Undantag kan göras vid varje enskilt upphandlingstillfälle om synnerliga skäl föreligger. Ärende 9 Auktorisation inom hemtjänsten Äldrenämnden auktoriserar två utförare för städning, sju för tvätt och inköp, fyra för personlig omvårdnad, tre för trygghetslarm, fyra för leverans av matkorg. Vi ser ett ökande intresse och nya utförare vill vara med. Det är roligt, säger äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd). Carema Äldreomsorgs AB och KOSMO AB auktoriseras för städning. kommun lottie.molin

4 4 KOSMO AB, L&M Städservice, Livskomfort AB, RBL Städservice auktoriseras för tvätt och inköp. KOSMO AB auktoriseras för personlig omvårdnad auktoriseras för trygghetslarm hela dygnet Livskomfort Mat i Östergötland AB auktoriseras för leverans av matkorg En del av dessa auktoriseras när de har gått utbildning om serviceavtal, andra har hunnit gå den, säger Jan-Willy Andersson (kd). Auktorisation av städtjänster införs från och med den 1 januari 2008, auktorisation av övrig hemtjänst och leverans av matkorg införs från och med den 1 maj Fyra utförare, som har ansökt om auktorisation har tidigare inte arbetat inom hemtjänsten. Dessa är Omsorgshuset i Stockholm AB, Aktiv Assistans AB, RAM makaren Edvardson och Linköpings Stadsmission. Deras ansökningar behandlas vid sammanträdet i mars. Det är kul att så många vill vara med, säger Jan-Willy Andersson (kd). Hittills har 15 utförare ansökt om auktorisation inom hemtjänsten. 14 av dessa erbjuder boservicetjänster och ett företag erbjuder enbart matleverans. Åtta utförare/företag erbjuder personlig omvårdnad och av dessa erbjuder fem trygghetslarm dygnet runt. Sex utförare erbjuder matleverans. De ansökningar om auktorisation som hittills kommit in, innebär att det kommer att vara möjligt att välja mellan olika utförare i hela kommunen. Utförare har även möjlighet att kontinuerligt auktorisera sig, varför fler utförare kan tillkomma. Ärende 10 Äldrecentrum i Östergötland 2008 Äldrenämnden deltar under 2008 i Äldrecentrum i Östergötland. Abonnemanget på kronor finansieras med medel från Kompetensstegen. kommun lottie.molin

5 5 Äldrecentrum Östergötland är ett regionalt utvecklingscentrum med fokus på äldre människors livsvillkor. Organisatoriskt tillhör Äldrecentrum landstinget i Östergötland. Verksamheten bygger på ett nära samarbete med kommunerna, universitetet och pensionärsorganisationerna. Äldrecentrum håller bland annat i nätverk, deltar i opinionsbildning kring äldrefrågor och initierar utvecklingsprojekt och konferenser. Äldrecentrum i Östergötland har tillsammans med FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete fått kronor under två år, från socialstyrelsen för att inventera och utveckla samarbete och kunskapsöverföring mellan de olika FoU-miljöer som finns i Östergötland. Det är viktigt att det blir tydligt avgränsat vad de olika FoU-miljöerna satsar på, och det kan samarbetet bidra till, säger nämndordförande Jan-Willy Andersson (kd) blir något av ett prövoår. Äldrenämnden finansierar abonnemanget i Äldrecentrum med medel ur kompetensstegens budget. Skälet är att Kompetensstegen under detta avslutande år ska arbeta med att sprida kunskap om metoder och modeller för lärande och kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Äldrecentrum är en bra arena för spridning av kunskap. kommun lottie.molin

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning 2013-11-26 Kommunstyrelsen Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning Alla skolor som har teknikprogrammet bör inte automatiskt ha rätt att genomföra det fjärde året. Det skriver Linköpings kommun

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

HELIX Working Paper. Uppföljning av Eget val inom hemtjänsten i Linköpings kommun. Utförarperspektiv. Elisabeth Sundin Malin Tillmar

HELIX Working Paper. Uppföljning av Eget val inom hemtjänsten i Linköpings kommun. Utförarperspektiv. Elisabeth Sundin Malin Tillmar HELIX Working Paper Uppföljning av Eget val inom hemtjänsten i Linköpings kommun Utförarperspektiv Elisabeth Sundin Malin Tillmar Förord Genomförandet av den här studien har varit en spännande och givande

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst Vem har möjlighet att välja utförare? Du som är beviljad hemtjänst omfattas av det egna valet av utförare. Vad innebär

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2011-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer