Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Perstorps Rödakorskrets av Svenska Rödakorset Verksamhetsberättelse 2012 Förtroendevalda Styrelsen Sven-Erik Sjöstrand Adisa Avdovic Ingrid Sönnerby Eva Olsson Ola Seger Karin Grönberg Lars Holmström Ulla-Britt Nilsson Kerstin Wester Övriga Maria Ter-Bosch Åke Petersson Eva Mårtensson Bengt Jarring Per Gillenius Bengt Jarring Arna Berling ordförande vice ordförande sekreterare kassör, firmatecknare, firmatecknare revisor revisor revisor, ersättare revisor, ersättare valberedning, sammankallande valberedning valberedning (t o m , avsägelse) Medlemmar Vid årets slut hade kretsen 119 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 200 kr för huvudmedlem och 100 kr för familjemedlem. Av avgiften för huvudmedlemskap går 100 kr till central verksamhet och resterande till kretsverksamheten. Årsmöte Årsmötet hölls 20 februari 2012 i Församlingshemmet där 25 medlemmar deltog. Vid Årsmötet presenterades och godkändes Verksamhetsplan 2012 och det uttalades uppskattning över att styrelsen ser framåt och konkretiserar vad man vill med verksamheten. Styrelsemöten Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden under 2012; 24 januari, 20 februari (konstituering), 13 mars, 3 april, 14 maj, 19 juni, 22 augusti, 17 september, 23 oktober och 26 november. Mötesplats Kupan Vid Årsmötet och i Verksamhetsplan 2012 uttalades ett starkt önskemål om att verksamheten på Mötesplats Kupan skulle utvecklas. Mot denna bakgrund fattade styrelsen beslutet att säga upp lokalerna på Torggatan och istället hyra

2 lokaler på Köpmangatan 4E. Styrelsen hade då gjort bedömningen att utvecklingsmöjligheterna i denna nya lokal skulle vara betydligt större än i lokalen på Torggatan. Vid ett medlemsmöte redovisades bakgrunden till styrelsens beslut samt besvarades frågor. Senare hade den som så önskade möjlighet att på plats studera de nya lokalerna. 7 juli stängde Mötesplats Kupan på Torggatan. De frivilliga på Mötesplatsen hade då redan under flera veckors tid förberett flyttningen med sortering och packning. Vid flyttningen 8 juli hjälptes tio medlemmar åt och då flyttades möbler, arbetsmaterial, prylar mm medan de flesta kläderna lämnades kvar för att ställningar skulle hinna monteras i den nya lokalen. 28 juli flyttades resterande material och under mellantiden hade febril verksamhet rått i den nya lokalen där det målats, snickrats och i övrigt inretts. Efter en dryg månads engagerat arbete av många medlemmar kunde Mötesplats Kupan nyöppna 14 augusti I anslutning till denna fick Perstorps Rödakorskrets mycket uppmärksamhet då positiva artiklar skrevs i Norra Skåne, Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen. Intresset var mycket stort på öppningsdagen och det uppstod t o m köbildning utanför. Kretsen bjöd på kaffe och tårta och uppvaktades från flera håll med lyckönskningar och blommor. I samband med flyttningen har tiderna för secondhandförsäljningen utökats. Numera är Mötesplats Kupan öppen tisdag, fredag och lördag kl samt onsdag och torsdag kl Antalet medlemmar som engagerat sig i butiksverksamheten har ökat och idag arbetar sju medlemmar regelbundet under öppettiderna. Försäljningen efter flyttningen har utvecklats mycket positivt, se för övrigt den ekonomiska rapporten, men Mötesplatsen har också fått många fler besökare som uttryckt uppskattning över verksamheten. Värdet av att ta tillvara kläder och prylar istället för att slänga dem är betydande och Mötesplats Kupan gör här en viktig miljöinsats. Volymen av skänkt material till försäljning har väl motsvarat förväntningarna. Under hösten har kretsen kunnat erbjuda en praktikplats i verksamheten. 75-årsjubileum 11 oktober samlades ett fyrtiotal personer i cafédelen för officiell invigning av nya Mötesplats Kupan. Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich klippte bandet och talade sedan över Röda Korsets viktiga funktioner här hemma, där bland annat Mötesplatsernas sociala roll har stor betydelse, och i världen. Hon betonade också vikten av att Röda Korset hittar nya vägar för sitt arbete i ett förändrat samhälle. För att kunna bedriva sitt hjälparbete behöver Röda Korset inkomster och där spelar försäljningen i landets Kupor stor roll. Samtidigt som butikerna ger inkomster blir resultatet en minskad miljöförstöring, ett faktum som vi ska vara noga med att framhålla. Efter ordförandes tal berättade kretsens sekreterare lite om vad som hänt under kretsens 75-åriga historia och presenterade utställningen och minnesskriften som tagits fram. Vi har all anledning att känna stolthet över allt det arbete som våra medlemmar och frivilliga utfört under alla åren! Perstorps Församling, Perstorps Lionsklubb, Färingtofta Rödakorskrets, Hässleholms Rödakorskrets och Swedbank överlämnade gåvor och gratulerade. Kretsen bjöd på välsmakande tårtbit och kaffe.

3 Till kvällen samlades drygt trettiotalet personer för en gemensam fest. Under middagen hölls högtidstal av regionrådsordförande Anne Andersson, Eva von Oelreich samt kommunfullmäktiges ordförande Bengt Marntell. Kommunchef Per Almström överlämnade tillsammans med Bengt Marntell gåvan från Perstorps Kommun; en vacker blomsteruppsats. Kupanföreståndare Kerstin Wester och kassör Eva Olsson överlämnade till Röda Korsets ordförande kretsens gåva i anledning av jubileumet. Gåvan utgjordes av :- till Röda Korsets Katastroffond. Perstorps Vokalensemblen under ledning av organist Aase Ericsson gjorde ett mycket uppskattat framträdande. Som ett minne fick gästerna ta med sig ett exemplar av den till jubileumet framtagna skriften. Vid ett skolbesök tidigare under dagen överlämnades Röda Korsets skolpaket till Perstorps Grundskola. Anhörigstöd Kretsmedlemmar har medverkat som värdinnor på Perstorps Kommuns Träffpunkten då Röda Korset som en av sex organisationer deltagit i Träffpunktens aktiviteter på måndagarna. En medlem har medverkat som anhörigstödjare i verksamheten. Insamling Kretsen har sänt: kr till Röda Korsets Katastrofhjälp kr till Röda Korsets Insamling för Västafrika kr till Världens barn kr Röda Korsets Julinsamling Sygrupp Gruppen har samlats jämna veckor. Sygruppen svarade för förtäring och lotteri vid Årsmötet samt för Julgranslotteriet under julmarknaden. Traditionellt smyckade gruppen ett av Perstorps kyrkas fönster inför Skördevespern 14 oktober. Stickcafé Gruppen har träffats ojämna veckor. De har stickat och virkat halsdukar, mössor, vantar och sockor som sedan sålts på Kupan. Regionverksamhet Ordförande Sven-Erik Sjöstrand är regionråd och kretsen får därför mycket information om den utveckling som sker och den diskussion som förs regionalt och centralt inom Röda Korset vilket betyder mycket för Perstorpskretsens egna utveckling. I september svarade Perstorpskretsen för värdskapet vid Regionrådsmötet. Integrationsarbetet Under året gjordes nya försök att skapa en träffpunkt för till Perstorps Kommun nyanlända som vill integreras i Sverige. Arbetet sker i samarbete mellan Röda Korset, Lionsklubb och Perstorps Församling. Med beklagande kan konstateras att verksamheten ännu inte funnit en fungerande form.

4 Utbildning Kretsens medlemmar har medverkat på följande externa utbildningar/träffar: - Dialogdag på Sundsgården, Helsingborg - Informationsträff på Mötesplats Kupan, Hässleholm, i anledning av organisationsförändringen - Träffar med Perstorps Församling och Lions i anledning av verksamheten med integrationscaféet - Samråd inför Världens Barn-insamlingen - Regionalt Forum på Bommersvik - 70-årsjubileum hos Färingtofta Rödakorskrets. - Grupp för centrumutveckling hos Perstorps Kommun Övrigt - Under Perstorpsfestivalen 26 maj informerades om Röda Korsets verksamhet, såldes kaffebröd och lotter samt ordnades en fiskdamm. - Representanter från Perstorps Församlings vänförsamling i Kashumbiliro informerades i september vid ett besök på vår Mötesplats om verksamheten. - 9 oktober arbetade tre volontärer från Celanese på Mötesplats Kupan. - Intäkterna från försäljningen under vecka 41 på Mötesplats Kupan överfördes till Världens Barn-insamlingen. På lördagen samma vecka stod medlemmar med bössor för Världens Barn på ICA. - Mötesplats Kupan hade öppet under ljuskvällen 1 november. - Under julmarknaden 1:a advent såldes julklappar och lotter. I cafédelen bjöds på glögg och pepparkakor. Uppskattat blev också att vi hade en egen Clown på plats. Några medlemmar samlade in pengar med bössor på ICA för Röda Korsets Julinsamling. - Kretsen har planerat för en föreläsningsserie och en utbildning i grundläggande Rödakorskunskap under våren I den nya lokalen har möjligheterna att informera om Röda Korsets verksamhet väsentligt förbättrats och ett antal informationstavlor har därför tagits fram för ändamålet. - En ny informationsfolder om kretsens verksamhet har tagits fram för spridning till nya medlemmar och olika informationsplatser, bland annat Plastens Hus. - Problemen med bankernas bristande kontanthantering har medfört en extra arbetsbörda för kassören. Då nu ytterligare begränsningar kommer ser vi ännu ingen totallösning på problemen.

5 - Hemsidan har tagits i bruk och nås på adressen: På sidan kan information bland annat erhållas om planerade och genomförda aktiviteter. Slutord Styrelsen kan konstatera att måluppfyllelsen enligt Verksamhetsplan 2012 är god men att det finns viktiga områden som medlemsvärvning, utbildning och verksamhetsutveckling att arbeta vidare med. Trots att endast några månader förflutit sedan Mötesplats Kupans flyttning kan redan nu konstateras flera positiva effekter av insatsen. Vi har många fler besökare och kan se en tendens till att Mötesplatsen fyller en större social funktion idag än tidigare då många besökare stannar längre och gärna kommer i samspråk med andra besökare och frivilliga. Ett avsevärt större överskott i vår secondhandförsäljning gör att vi med högre belopp kommer att kunna bidra till hjälparbetet här hemma och runtom i världen. Försäljningen bidrar i förlängningen också till en minskad miljöförstöring. Till alla som skänkt varor till försäljning och handlat i vår butik framför styrelsen därför sitt stora tack. Mycket tid och kraft hos frivilliga och styrelse har gått till det praktiska arbetet kring Mötesplats Kupans flytt. Utvecklingsarbetet kring verksamheten har därför delvis fått stå tillbaka. Hur kan vi bättre utnyttja den nya fina Café-delen på Mötesplatsen för social verksamhet? Läxläsningshjälp, språkträning med tidningsläsning och utformning av läshörna har diskuterats, förutom den planerade föreläsningsserien, men styrelsen behöver ytterligare förslag och hjälp med genomförandet från medlemmar och frivilliga. Röda korset behövs både här i Sverige och internationellt och kanske mer idag än någonsin tidigare. Vi har en aktiv liten krets här i Perstorp och utan många medlemmars frivilliga engagemang skulle inte Röda Korset överleva som förening. Styrelsen vill därför rikta ett varmt tack till alla engagerade och motiverade medlemmar och frivilliga som under verksamhetsåret har bidragit till vår fina verksamhet. Perstorp Styrelsen

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

Röda Korset. Eskilstunakretsen

Röda Korset. Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger här med följande berättelse över verksamheten under 2013 Styrelse

Läs mer

Röda Korset Eskilstunakretsen

Röda Korset Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Foto: Eskilstuna Kuriren Mikael Andersson samt Jacob Dall Danska Röda Korset Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Röda Korset på Gotland

Röda Korset på Gotland Röda Korset på Gotland Rödakorshösten börjar i september! Nu kan vi snart lägga sommaren 2011 bakom oss och konstatera att den gick alldeles för fort men ändå blev innehållsrik. Första veckan på sommarlovet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 BORÅSKRETSEN ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 KRETSSTÄMMA Borås Rödakorskrets ordinarie stämma hålls i lokalen på Salängsgatan 7 A i Borås lördagen den 21 februari kl 14.00. Den före detta radiokorrespondenten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Röda Korset på Gotland

Röda Korset på Gotland Röda Korset på Gotland Första året med RKG, Röda Korset Gotland, ideell förening I samband med att regionkontoret skulle avvecklas i samband med SRKs omorganisation vid årsskiftet 2010/11 inleddes ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Röda Korset Eskilstunakretsen

Röda Korset Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Foto: ICRC & Röda Korset Sverige Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen avger här med följande berättelse över verksamheten

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Utges av Mo Samhällsförening - Molidens IK - Mo Församling. Årsmöte. Tisdag 10 mars Klubbstugan kl 19.00 Efter mötet bjuder vi på fika!

Utges av Mo Samhällsförening - Molidens IK - Mo Församling. Årsmöte. Tisdag 10 mars Klubbstugan kl 19.00 Efter mötet bjuder vi på fika! Mo Bla Nr 1 Mars 2015 Utges av Mo Samhällsförening - Molidens IK - Mo Församling Årsmöte Tisdag 10 mars Klubbstugan kl 19.00 Efter mötet bjuder vi på fika! PRESSTOPP -Just Du kan göra en ovärderlig insats...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer