Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås"

Transkript

1 Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1

2 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar Resultat Handelns utveckling Resultat Konsumentundersökning Resultat Bättre bemötande Resultat Synlighet/genomslag Resultat Spridning Resultat Arbetsgrupper Exempel Några erfarenheter Summering Kontakt 2

3 Förord I Västerås city finns över 400 butiker, caféer och restauranger, såväl välkända stora kedjor som unika butiker. Stadskärnan är en komplett handelsplats som lever dygnet runt med shopping, kultur och nöje. Maria Fors VD Västerås Citysamverkan Tillsammans genomför kommunen, näringsidkare och fastighetsägare i vår stad en mängd små och stora projekt för att vidareutveckla city. Målet är att skapa en stadskärna där vi alla har större chans att trivas, träffas och njuta av livet. Det ska bli mer Mälaren, grönt och skönt. Det ska också bli mer aktiviteter, liv och rörelse. Viktigast av allt är hur vi bemöter våra besökare och våra kunder. För Sveriges bästa city 2026, så heter visionen vi jobbar med och det är ett fullt rimligt mål. Därför har det nu investerats miljontals EU-kronor och värdefull tid från handlarna de senaste två åren. Personer som jobbar i city har kompetensutvecklats inom bland annat service, samverkan och ledarskap och resultatet har inte låtit vänta på sig. City sjuder av spirande idéer och nya kreativa samarbeten och vi är på god väg att bli bäst på bemötande. 3

4 Bakgrund Under genomfördes kompetensutvecklingsinsatser för nära 500 anställda i Västerås City. Projektet leddes av Västerås Citysamverkan och finansierades av Europeiska socialfonden med totalt Kr. Syftet var dels att stärka företagens konkurrenskraft och överlevnadsmöjligheter och dels att stärka medarbetarnas kompetens och anställningsbarhet. Nu är projektet avslutat. Men gav det någon effekt? Har företagen stärkts och har kompetensnivån ökat bland de anställda? Positiva effekter för city? 4

5 Projektets syfte Medarbetare som blir mer kompetenta inom sina respektive områden får både ökad rörlighet och nya idéer. Med ökad kompetens och bättre förståelse för den snabba utveckling som sker inom svensk handel och servicesektorn kommer de också att kunna utveckla de företag där de är verksamma. Genom att samarbeta kring utveckling av Västerås City stärks också synergierna mellan företagen vilket i förlängningen utvecklar regionen som Västerås City är en del av. Dessutom stärks Västerås Citys position i regionen 5

6 Projektets deltagare C:a 500 personer anställda på 68 olika butiker/företag i Västerås City Näringslivet har investerat c:a utbildningstimmar Kostnaden motsvarar i princip bidraget från ESF 6

7 Projektets upplägg 7

8 Projektets upplägg Utbildningar inom: Ledarskap Kundbemötande Försäljning Jämställdhet och tillgänglighet Hållbar utveckling E-handel Personal shopping Marknadskommunikation Event 8

9 Projektets upplägg Föreläsningar Studiebesök Individuell coachning Samverkan Workshops Mystery shoppers 9

10 Projektets mål 1. Att de av butikerna/företagen processade, dokumenterade och planerade kompetensutvecklingsinsatserna ska genomföras. 2. Att minst 90 procent av de medverkande projektdeltagarna vid projektslut ska känna att projektets kompetensutvecklingsinsatser underlättat för medarbetaren att utföra sina nuvarande arbetsuppgifter samt att ta sig an nya arbetsuppgifter. 3. Att minst 90 procent av medverkande projektdeltagare vid projektslut ska bedöma att projektets kompetensutvecklingsinsatser bidragit till att stärka företagens konkurrenskraft samt underlätta utvecklings-och omställningsbehov för anställda i city. 4. Extra målsättning: Vi ska bli bäst på bemötande 10

11 Resultat Enkätundersökningar Av ledarna är det 97 procent som säger sig vara mycket eller ganska nöjda med de utbildningar de har deltagit i medan det är 92 procent av säljpersonalen som uppger detsamma. Här är det dock värt att notera att 71 procent av ledarna är mycket nöjda medan endast 25 procent av säljpersonalen är mycket nöjda. Här är istället en klar majoritet på 67 procent ganska nöjda. 11

12 Resultat Enkätundersökningar Uppfattning om konsekvenserna av kompetensutvecklingsprojektet på individnivå (procent instämmer) Ledare Personal 10 0 Jag har stärkts i min yrkesutövning Jag har blivit bättre på service Min konkurrenskraft på arbetsmarknaden har stärkts Resultaten på individnivå är övervägande mycket goda. Främst när det gäller det egna yrkesutövandet och service. Konkurrenskraften på arbetsmarknaden är också mer svårbedömd. 12

13 Resultat Enkätundersökningar De flesta anser att stadskärnan som en helhet har blivit bättre på service och inte minst på samarbete mellan företagen. Även när det gäller konkurrenskraften mot andra handelsplatser så anser majoriteten att Västerås city har stärkts. 13

14 Resultat Enkätundersökningar Andel som tror att projektet kommer att ge långsiktigt positivt resultat (%) För Västerås City 58 För det företag där du arbetar 71 För dig personligen Ledare Personal De flesta svarande tror på effekter även på längre sikt. Främst är det många som anser att det kommer resultera i ett lyft för Västerås city. Ledarna tror mer på positiva effekter för företagen än personalen, men båda grupperna ser positiva effekter för sig själva. 14

15 Resultat Handelns utveckling Källa: HUI-Research 15

16 Resultat Konsumentundersökning Källa: HUI-Research 16

17 Resultat Konsumentundersökning Källa: HUI-Research 17

18 Kommentar Under 2011 har Norra Europas största satsning på ett detaljhandelsområde gjorts i nära anslutning till citykärnan. Erikslund har ökat sin försäljning med 1,4 miljarder. Detta utgör nästan 15% av Västerås kommuns totala handel. Samtidigt bibehåller City sin försäljning mot föregående år och kundernas bedömning är i princip oförändrad trots ny konkurrens. Få städer i Sverige hade sannolikt klarat detta lika bra. 18

19 Resultat Konsumentundersökning Källa: HUI-Research 19

20 Resultat Bättre bemötande Mysteryshopper-besök genomfördes i samtliga deltagande butiker/företag vid tre tillfällen. Från det första till det sista besöket ökade genomsnittsresultatet för samtliga butiker som helhet betraktat. För många butiker var förändringen markant. För den butik/företag som förbättrades mest ökade nöjdheten med drygt 40 procent. Detta ger city en ny toppnivå av service och framförallt en betydligt högre lägsta servicenivå. 20

21 Resultat Synlighet/genomslag 21

22 Resultat Spridning 22

23 Resultat Spridning 23

24 Resultat -Arbetsgrupper Erfa-och samverkan Mode Miljö ESFprojekt Citykampen 24

25 Exempel Projektgrupp: Miljö Energispartema i city Hela city byter till miljökassar Klädåtervinning Bakluckeloppis/studentloppis Ställ bilen hemma-helg Håll city rent Grönt hyresavtal 25

26 Exempel Projektgrupp Citykampen Citymaskot Barnfestival Citygolf 26

27 Exempel Nya satsningar 27

28 Exempel Modesatsning i samverkan 28

29 Exempel Lönsamhet 29

30 Några erfarenheter Viktigast är att vi har lärt känna varandra i City. Inom butiken har vi dessutom blivit öppnare och bättre på att kommunicera. Det gör så att vi vågar dela med oss av våra idéer och fullfölja dem. Lucie Ukvitne, Interflora Fresh Amaryllis För oss har det varit viktigt att man är villig att kliva på tåget. Vi satsar på det här och den som jobbar här måste ha både själ och hjärta med. Vi har också varit mycket mer öppna med personalen om resultaten och med hjälp av dem funnit enkla lösningar på svåra problem. Pernilla Anvemyr, DM Mode Hos oss har hela personalen fått större förståelse för sin egen betydelse. Det gör att fler tar ansvar för sin del i att påverka vårt resultat. Och så har jag plötsligt fått en massa nya kollegor i city. Vi känner varandra, samarbetar, hälsar och är delar av helheten i city och då får man bjuda till. Anna Torneryd, Systrarna Ericsson konditori

31 Summering Utvärderingen av projektet visar på ett väl organiserat och väl genomfört arbete. Den visar också på ett projekt med god måluppfyllelse och har kunnat slutföras i enlighet med sin formulerade avsikt. Projektet har uppfyllt samtliga krav på jämställdhet och tillgänglighet i enlighet med de policys som tagits fram och har utöver detta genomfört insatser för att öka medvetenheten om de samhällsproblem som finns inom dessa områden. Projektet har stärkt Västerås Citys handel såväl på individuell nivå som på företagsnivå samt hjälpt city att bibehålla en stark ställning trots ökad konkurrens. Slutligen har projektet siktet inställt på framtiden och har tagit en rad steg för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Rudolf Antoni Fastighetsägarna Projektets utvärderare

32 Kontakt Maria Fors Västerås Citysamverkan AB Projektledare Tel: Mobil: E-post: Webbplats: Rudolf Antoni Fastighetsägarna Projektets utvärderare Tel: Mobil: E-post: Webbplats:

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING KUMLA. Ett projekt finansierat av ESF- Europeiska Socialfonden. Box 1112 692 25 Kumla Besök: Köpmangatan 28

AFFÄRSUTVECKLING KUMLA. Ett projekt finansierat av ESF- Europeiska Socialfonden. Box 1112 692 25 Kumla Besök: Köpmangatan 28 AFFÄRSUTVECKLING KUMLA Ett projekt finansierat av ESF- Europeiska Socialfonden Kumla Promotion Anneli Nilsson Box 1112 692 25 Kumla Besök: Köpmangatan 28 Projektledare 070-999 64 10 anneli.nilsson@kumlapromotion.se

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Mångfald som Konkurrensfaktor - ett Projekt för Städpoolen Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1377075107796] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport II 2010-08-01 2011-02-28 1. Bakgrund... 1-2 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande 2009 08 01 2011 06 30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon:

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer