Samråd för hbtq-frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samråd för hbtq-frågor"

Transkript

1 !Infoga logotyp här Sida 1(5) Samråd för hbtq-frågor Datum: 3 mars 2014 Tid: Plats: Gullbergsvass konferenscenter Lokal: Dressinen Närvarande: Angelica Löwdin, FPES Västra Götaland Annika Håkansson, kommittén för rättighetsfrågor Annika Novak, Vox Vulgi Carina Holm, Forum SKILL(punkt 2 på dagordningen) Erika Gustafsson, Forum SKILL(punkt 2 på dagordningen) Finn Hellman, RFSL Göteborg Hams Hama Molander, Vox Vulgi Hanne Jensen, kommittén för rättighetsfrågor Helena Sjöstrand, Trivector(punkt 1 på dagordningen) Kaj Heino, RFSL Göteborg Magdalena Zeijlon, Göteborgs universitet Maria Talja, rättighetskommitténs kansli Stefan Haglund, RFSL Borås Suzanna Frej, kollektivtrafiksekretariatet(punkt 1 på dagordningen) Ulrika Bokeberg, kollektivtrafiksekretariatet(punkt 1 på dagordningen) 1. Revidering av trafikförsörjningsprogrammet Kollektivtrafiksekretariatet presenterade deras organisation och programmet. Kollektivtrafiknämnden beställer kollektivtrafik av Västtrafik, och de beställer i sin tur spårvagnstrafik av Göteborgs Spårvägar. Det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Delmålen är att: - Resandet fördubblas - Nöjdhet procent år Förbättra för alla resenärsgrupper - Minska miljöpåverkan Alla röstade för trafikförsörjningsprogrammet i regionfullmäktige. Det som skiljer sig åt mellan olika partier är hur kollektivtrafiken ska finansieras, hur mycket som ska bekostas med skatter och med biljettavgifter. Vissa hållplatser har prioriterats där fler än 100 personer kliver på varje dygn. De anpassas för personer med funktionsnedsättning. Fler hållplatser kommer att byggas om efter hand. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

2 Sida 2(5) Kollektivtrafiken arbetar efter konceptet hela resan vilket innebär att personer ska kunna bosätta sig vart som helst i länet och ändå kunna resa kollektivt. Nu arbetar kollektivtrafiksekretariatet tillsammans med rättighetskommitténs kansli med mänskliga rättigheter i kollektivtrafiken. Fokus där blir på hur effekter från arbetet med personer med funktionsnedsättning kan påverka andra positivt. Det som är rätt för vissa kan dock ibland bli fel för andra. Exempel på detta är då pälsdjursallergiker reagerar på ledarhundar, utrop från bussar och spårvagnar som kan irritera boende nära hållplatsen även om det gynnar många och personer med synnedsättning som uppskattar kanter vilket rullstolsburna inte gör. Samrådet fick möjlighet att delge sekretariatet sina synpunkter på kollektivtrafiken i och med att trafikförsörjningsprogrammet ska revideras. Nedan följer en sammanfattning: - Det är viktigt att de intressekrockar som nämndes innan inte blir en anledning till att inte åtgärda brister. - Trygghetsaspekten är viktig då det finns många exempel på när hbtq-personer har kränkts. Knytpunkter som Brunnsparken i Göteborg ska vara trygga att vänta vid. Det finns exempel från andra länder där alla bussar möts vid ett ställe vid samma tid på nätterna så att resenärerna ska kunna byta bussar utan att behöva vänta. På så sätt ökar tryggheten eftersom färre personer står ensamma vid hållplatser. Detta kan vara speciellt bra för personer som riskerar att utsättas för hatbrott, som exempelvis hbtq-personer. - Det behövs trygga mötesplatser i alla byar och kommuner. Som hbtq-person behöver en ofta ta sig till andra ställen för att finna denna mötesplats. Därför är det viktigt att kollektivtrafiksekretariatet inte bara tänker på arbetsresor vid planeringen av kollektivtrafiken. - Biljettkontrollanter skulle kunna fungera som trygghets- eller resevärdar istället för att skapa oro och ängslan som de gör idag. Om de har hbtq-kompetens skulle de kunna förhindra hatbrott. Det ser olika ut i länet eftersom det finns kontrollanter i Göteborg men inte i Borås och Skaraborg. På pendeltåg är tågvärdens ansvar större i och med att hen både kontrollerar biljetter och hjälper resenärer till rätta, det visar att kontrollanternas uppgift kan vara annorlunda. Det har emellertid blivit bättre nu sedan bytet av kontrollanter. En person i samrådet flyttade dock till Göteborg för ett år sedan och har bara upplevt de nya kontrollanterna. Han uppfattar deras bemötande som dåligt. - Eftersom resenärer som inte har någon giltig biljett måste visa legitimation kan papperslösa vara rädda för att råka illa ut. Västtrafik

3 Sida 3(5) skulle därför kunna gå ut med en policy om att inga papperslösa anges. - Transpersoner skulle kunna må dåligt av att behöva ange personnummer men en deltagare från samrådet uppgav att hon har bemötts bra vid uppvisandet av identitetskort. - Solidaritet mellan resenärer borde uppmuntras. Om någon vill betala en annan persons biljett vid kontroll får den det inte. Tråkigt när medmänsklighet motarbetas. Eftersom samhället är ojämlikt är det illa att alla ska betala, det borde finnas alternativ till hur kollektivtrafiken kan finansieras. Det kanske skulle kunna finnas en solidaritetsknapp på de nya biljettautomaterna. - Kollektivtrafiken skulle genom utsmyckning med hbtq-konst kunna signalera vem kollektivtrafiken är till för. Att rummet är queerat. I Stockholm har detta genomförts. Kollektivtrafiksekretariatet uppgav att de har bytt leverantör av biljettkontrollanter och att de har satsat mycket på de nya. Särskild hbtqkompetens är dock intressant. Biljettkontroller har en uppfostrande uppgift eftersom betalande resenärer tycker att medresenärerna också ska betala. De månader det inte har funnits några kontrollanter har den totala biljettintäkten minskat. Syftet med biljettkontrollerna är inte att tjäna pengar på de faktiska böterna utan att få fler att köpa färdbiljetter. Över hälften av kollektivtrafiken finansieras med regionskatt. Om samrådet kommer vill delge fler åsikter om trafikförsörjningsprogrammet kan ni maila dem till Maria. 2. Projekt mötesplats Föreningen Forum Skill beskrev först projektet Fördom och stolthet som är föregångaren till Projekt mötesplats. Inom Fördom och stolthet togs ett diskussionsmaterial fram som fungerade som ett verktyg för att prata om normer kring kärlek och sexualitet. Materialet spreds till dagliga verksamheter, gruppboenden och i särskolan. Projektet avslutades med en konferens där målgruppen, som är personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och/eller kognitiva svårigheter, var i majoritet. De efterfrågade mer diskussion om sex och därför formades projekten Så funkar sex och Projekt mötesplats. Inom Så funkar sex håller Forum Skill på att ta fram ett tillgängligt och normkritiskt metodmaterial i form av en bok och en film om sex, samlevnad och sexualitet för målgruppen. Inom Projekt Mötesplats håller en hemsida på att skapas där information om sex kommer att finnas. Rättighetskommitténs kansli sitter med i styrgruppen för projektet och det finansieras av Folkhälsokommittén.

4 Sida 4(5) En mängd referensgrupper har fått tycka till om hur hemsidan ska utformas. Viktiga åsikter som har kommit fram är att den inte får vara porrig eller barnslig. Designen på hemsidan som en webbbyrå håller på att ta fram är ren och snygg med informativ text och mycket bilder. Tillgängligheten är central. En telefonlinje vore bra men det är resurskrävande. Däremot ska det finnas en frågelåda. Forum skill har varit välkomna att besöka många dagliga verksamheter, gruppboenden och särskolor men inte alla. Vissa har hävdat att de boende inte har någon sexualitet eller att det inte finns några hbtq-personer inom deras verksamhet. Omvårdnaden kan ibland vara kvävande och hindra målgruppen från att utöva sin sexualitet. Det finns en skillnad i vad personal ser som deras uppgifter eller inte. Frågan om sexualitet bollas mellan olika personalgrupper. En del boende känner att de inte har något privatliv allseftersom personal kan komma in i deras rum när som helst. Samrådet inkom sedan med några reflektioner kring projekten: - Det finns ett moraliserande kring personer med funktionsnedsättnings sexualitet. De ses antingen som asexuella eller översexuella. Detta kan leda till övergrepp och det är därför bra att jobba preventivt. - Personalen har makt att bestämma vad de boende ska gilla och hur de ska vara. Personal ser till att en viss ordning upprätthålls. Personliga assistenter är inte utbildade men det är pedagoger. - Finns det inga styrdokument som styr hur personalen ska förhålla sig till sex? Kommunala verksamheter har riktlinjer men det är inte säkert att privata hem har. De borde ha ett gemensamt förhållningssätt för hur de pratar om sexualitet. - Det finns termer för vissa fenomen som rasism och sexism men inget som berör fördomar och motstånd mot personer med funktionsnedsättning. På engelskan finns ordet ableism. - Inom RFSL finns en grupp med teckenspråkiga som kallas för regnbågen. De vet inte vart de ska höra hemma; i hbtqrörelsen eller i funktionsnedsättningsrörelsen. 3. Information från rättighetskommitténs kansli: a. MR-stipendium Kommittén för rättighetsfrågor har utlyst ett stipendium på kronor för att öka synligheten för arbete med de mänskliga rättigheterna i Västra Götaland. Stipendiet kan ges till verksamheter, grupper eller personer med

5 Sida 5(5) anknytning till Västra Götaland som genom sitt arbete främjar mänskliga rättigheter. Deadline för nomineringar är den 30 mars. b. Tvärsamråd Nästa träff med tvärsamrådet ska äga rum den 7 maj. Om det finns önskemål om ämnen att ta upp får ni gärna höra av er. c. Redovisning av organisationsbidrag Nästa möte ska de föreningar som har fått organisationsbidrag redovisa arbete enligt överenskommelserna. 4. Mötesanteckningar från 2013 på hemsidan? Samrådet gick med på att anteckningarna för år 2013 läggs ut på hemsidan om de skrivs om något så att det inte framkommer vilken förening som har sagt vad. 5. Övrigt Nästa möte är den 19 maj kl 13 på Gullbergsvass konferenscenter. 6. Mötets avslutande

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Barn på Fridhemskolans fritidshem Totalt 85 barn (47 flickor och 38 pojkar) Personal på Fridhemskolans fritidshem 6 kvinnor och 2 män

Barn på Fridhemskolans fritidshem Totalt 85 barn (47 flickor och 38 pojkar) Personal på Fridhemskolans fritidshem 6 kvinnor och 2 män Arbetsplats/Projektdeltagare: Vårgårda kommun, Utbildningsförvaltning Inger Karlsson, Asklanda skolas fritidshem Mari Berlin, Nårunga skolas fritidshem Inger Sundén, Kesbergskolans fritidshem Susanne Hallersbo,

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer