Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?"

Transkript

1 Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist i klinisk sexologi Hemsida: Blogg:

2 Utgångspunkter vid studier om sexualitet och unga med IF Samspelsperspektiv på sexualitet On/off stage privat/offentlig Normkritiskt perspektiv Delaktighet lyssna på rösterna från dem det gäller!

3 Sexuella script - tidstypiska, kulturella och samhälleliga normer och värderingar Med vem får man ha sexuellt umgänge (en sexualitet)? Vad är acceptabelt/oacceptabelt sexuellt beteende? När är det rätt att ha sexuellt umgänge? Var är det tillåtet/otillåtet att ha sexuellt umgänge? Varför har människan sexuellt umgänge?

4 Hon är liksom nöjd med hur det blir bestämt Omgivningen och de unga Normativ och skyddad värld Det annorlunda kopplas till funktionsnedsättningen Ambivalenta föräldrar oro för negativa konsekvenser av sexualiteten Personalens dilemma ansvar, tillåtelse, kontroll

5 Sex kan va gött, om man säger hur man vill ha det Sexuella uttryck och beteendemönster Socialiseras in i en heterovärld -tillräckligt annorlunda att ha en funktionsnedsättning Saknas förebilder, alternativa sociala arenor och en öppenhet för olika sexualiteter Stora variationer - vanligast med kramar, pussar, kel och kroppskontakt/-känsla, ovanligare med samlag Stegvisa erfarenheter många positiva

6 Hennes mamma tyckte vi skulle mogna först Samspelet mellan de unga Osäkerhet kring när/var/om det är tillåtet med sexuella handlingar och relationer Många drömmer om en partner, men få anser att föräldraskap är realistiskt Konsten att flirta attraktionshierarki

7 Nätet är bästa stället om man vill ragga! Internet och unga med IF Tillhör nätgenerationen unga på gränsen till normalpopulationen Sociala och kärleksmässiga skäl vill vara som alla andra Håller kontakt med redan kända vänner och partners och raggar potentiella partners, några träffar okända IRL Klarar textbaserad kommunikation, helst e-post Fåtal ser på porr, främst killar

8 Det är ju det här med brustna hjärtan och allting Omgivningens syn och förhållningssätt Mörk bild av Internet bland personalen risk för övergrepp och lurendrejeri Lär ut nätikettregler och förhållningssätt Tidsbegränsar användandet och kontrollerar innehållet Några få är positiva, främst yngre

9 Jag hittar inte nån ens här Erfarenheter och upplevelser De unga ser nätet som en positiv social arena Några få realiserar drömmen om att hitta en partner via nätet Risk för besvikelser och oinfriade förhoppningar Enbart monogama relationer på nätet, kärleksideologin råder Medvetna om risker, men agerar inte alltid utifrån dessa

10 Det är bra att få veta, så att man inte går och gör fel Om sexualkunskap De flesta vet inte om de haft sexualkunskap överhuvudtaget Fokus på prevention och sexuella risker Vill lära sig kontinuerligt utifrån det som känns angeläget i den livsfas man befinner sig Knappt inget om homosexualitet, pornografi, sexuell lust Utveckla pedagogiska modeller som bygger på en balans mellan de ungas egna behov och omgivningens oro och ansvarskänslor

11 Sex med samma kön i Sverige Numera sexualiteter för att poängtera variationer och riktningar inom normalpopulationen Mellan 0,7%-10% lever i Sverige som homo- och/eller bisexuella (Sex i Sverige. Om sexuallivet i Sverige 2006) 2,4% av befolkningen har erfarenheter av sex med samma kön 17,2 % av kvinnorna och 4,4% av männen fantiserar om sex med samma kön

12 Unga homosexuella med IF en osynlig grupp (Löfgren-Mårtenson, 2009) Kvalitativa intervjuer med 13 unga med IF i åldern 16-27, 13 personal och 11 föräldrar (37 intervjuer) Socialkonstruktivistisk analys av samhällelig syn på homosexualiteter samt på homosexualiteter och funktionsnedsättningar Publicerat i Intra Nr 3/2008 och Sexuality & Disability Vol 27, Nr 1, p

13 Här finns inga med vanlig sexualitet hur ska det då kunna finnas några homosexuella? Personal och föräldrar Ingen förälder uppgav att deras barn var homoeller bisexuell Inte heller någon personal uppgav att de kände någon som levde som homo- eller bisexuell Några hade sett homosexuella handlingar, men tolkat dessa som vänskap (framförallt när det gällde unga kvinnor med IF) eller missförstånd (unga män med IF)

14 Det är bögigt, det är äckligt att kyssa killar Synen bland unga med IF Ungdomar har överlag en positiv och tolerant syn, men unga med IF mer negativ. Tjejer med IF mer positiva än killar Tydligt en heterosexuell norm Många vet vad homosexualitet är, öppenhet i media, tv-program etc. Bara någon enstaka uppgav egna erfarenheter, och några att andra blivit förälskade i dem

15 Vilka erfarenheter har homosexuella personer med ID? (Stoffelen m.fl., 2012) 21 personer med IF intervjuades (19 män, 2 kvinnor, medelålder 40.5) De beskrev både positiva och negativa erfarenheter, och pratade om sin identitet som homosexuella Hälften hade varit med om sexuella övergrepp (10), inkl. partnervåld (6) Alla saknade stöd i sin sexuella läggning, hade svårt att hitta en partner och saknade dessutom sexualkunskaper

16 Cross-dressing och IF (Parks, Hall & Wilson, JLD, 2009) 13 informanter (varav 12 biologiska män) som sökt hjälp för att de tyckte om att klä sig i kvinnokläder. Några ville även bli kvinnor. Några var homosexuella, men inte alla De var olyckliga över sin sexuella läggning och orientering, hade ofta mentala problem; några hade blivit misshandlade som barn. Flera kunde bestämma själva vilket stöd och vilken behandling som var bäst för dem, men inte alla.

17 Queer Kritik av den normala sexualiteten We are here we are queer! Man väljer själv hur man vill definiera sig! Ifrågasätter och problematiserar heterosexualiteten Samtidigt som en norm existerar, skapas perversioner som ska behandlas av experter

18 Crip-teori Kan användas för att kritisera handikappforskningen är normatens liv det ideala? Synliggör föreställningar kring den goda sexualiteten Synliggör konsekvenser (makt, omsorg, oro) av beroendeförhållandet till personal Synliggör föreställningar kring personer med IF som barn som aldrig växer upp Synliggör genusperspektiv ( tex offerförövare)

19 Diskussion en minoritet inom minoriteten Fler studier behövs med ett intersektionellt perspektiv kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, social klass m.m. Saknas förebilder och stöd för alternativa sexualiteter hur utveckla flerfacetterade perspektiv på sexualiteten? Låta de unga utveckla förmågor och strategier för att själva ta ansvar för sin sexualitet!