river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget"

Transkript

1 I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete slängs av tåget

2 Rör det på sig i skattefrågan -eller? Trycket på den svenska och den danska regeringen att nå fram till en lösning i skattefrågan ökar. Enskilda personer som allvarligt kommit i kläm slussas till Øresund Direkt och Öresundskomiteen. Öresund Business Council, Öresunds Industri- och Handelskammare m.fl. är mycket aktiva för att få skattefrågan löst. Öresundskomiteen har gjort en egen skatteutredning som skickats till de två regeringarna. Men alla är vi hjälplösa och krånglet består. Det är endast de två regeringarna som kan ta sig samman och finna en lösning. Det danska skatteministeriet har gjort ett utspel som bygger på att pendlarna själva får välja vilket lands socialförsäkrings- och skattesystem man vill tillhöra. Poängen är precis som i Öresundskomiteens skatteutredning att där man skattar har man också sin sociala trygghet. För pendlarna innebär detta att man exempelvis kan stå kvar i sina pensionssystem oavsett hur många gånger man väljer att byta arbetsgivare vare sig denna befinner sig på den svenska eller danska sidan. Det danska förslaget innefattar också en modell för skatte- och bidragstransfereringar över sundet. Incitament för arbetskraftens rörlighet är viktiga. Att kunna stå kvar i sina " egna system", ha kontakt med sina "egna myndigheter" vad gäller skatt och socialförsäkring är ett centralt och för många avgörande incitament. Arbetskraftens rörlighet är en trovärdighetsfråga för Öresundsregionens långsiktiga utveckling. Det danska skatteförslaget är intressant och innehåller många tilltalande komponenter. Den närmaste månaden är avgörande för hur snabbt skattefrågan kan lösas. Snart är det sommar, sedan följer ett svenskt val och danskt EU-ordförandeskap, och så har ännu ett år gått Jag vill därför citera den svenska statssekreteraren Sven-Eric Söder som i mars månad på svenska ambassaden hävdade att, "Det vore en skandal om inte skattefrågan var löst till sommaren". Och så till ett glädjande betyg. Öresundskomiteen m.fl. har initierat den s.k. OECD-studien. Experter från OECD har besökt myndigheter, intresseorganisationer, statliga representanter m.fl. Deras spontana reaktion är att Öresundsregionen imponerar. Integrationen i Öresundsregionen går betydligt bättre än i andra snarlika regioner i världen. Det är alla gemensamma nätverk, organisationer och initiativ som är i ögonfallande. Men man pekar också på den kulturella integrationen. I december publicerar OECD sin rapport där Öresundsregionen jämförs med Baselområdet, Triesteregionen och Detroit-Windsorregionen. Till sist och äntligen. Interreg IIIA är igång. Den 19 mars togs beslut om att stödja ett flertal viktiga projekt. Det substansiella stödet till Öresund Science Region om 18 miljoner DKK ger de strukturella och organisatoriska förutsättningarna för att ytterligare positionera Öresundsregionen som en dynamo för forskning och kunskapsutveckling. Med vänlig hälsning Birger Olofsson INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN NUMMER Ansvarig utgivare Direktör Birger Olofsson Redaktör Maud Larsen Redaktion Maud Larsen, Susanna Christensson Redaktionen avslutad 25 mars 2002 Öresundskomiteens medlemsorganisationer Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt, Bornholms Amt, Københavns Kommune, Region Skåne, Frederiksberg Kommune, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Landskrona kommun De svenska och danska regeringarna medverkar med observatörer genom Erhvervsministeriet, Miljø- og energiministeriet samt Näringsdepartementet. Hovedstadens Udviklingsråd deltager också i arbetet. Öresundskomiteen är en politisk plattform för gränsregionalt samarbete i Öresundsregionen. Syftet är att medverka till en stark utveckling i regionen, både ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Vi initierar och leder strategiska samarbetsprojekt över Sundet som bidrar till en positiv utveckling, vi fungerar som ambassad och mötesplats för danskar och svenskar i regionen och för upp viktiga utvecklingsfrågor på den politiska agendan både på regional och nationell nivå. Vi ansvarar också för EU:s INTERREG-program för Öresundsregionen. Öresundskomiteen Gammel Kongevej 1, DK-1610 København V Tel , Fax

3 Media river barriärer -och bygger upp nya -Massmedia är med om att radera gränser i Øresundsregionen. Men samtidigt kan massmedia bygga upp nya barriärer. Detta bör beslutsfattarna bör vara uppmärksamma på när de vurmar för massmedias roll i byggandet av Øresundsregionen, säger Birgit Stöber. Hon håller på att skriva en doktorsavhandling om massmedias roll i Øresundsregionen. Avhandlingen är inte klar än men avsnittet om samarbetet mellan SVT Sydnytt och TV2 Lorry finns redan att läsa. De båda tv-stationerna fick mer än 8,6 miljoner i stöd av EU-programmet Interreg IIA. Nu har ett nytt Interreg-program nyss startat och även här tillskrivs massmedia stor betydelse för utvecklingen av Öresundsregionen. Genom att att ekonomiskt stärka massmedia i regionen hoppas beslutsfattarna på att medierna ska tillföra ny kunskap på respektive sida sundet. Men detta är, enligt Birgit Stöber inte massmedias främsta uppgift: -Massmedia förmedlar goda journalistiska berättelser, men för att en berättelse ska vara "god journalistik" krävs ett "Vi" och "De andra". Journalister speglar inte företeelser som är likadana på båda sidor sundet, utan fokuserar hellre på olikheterna. Visserligen kan massmedia sudda ut vissa barriärer men risken är uppenbar att medierna samtidigt skapar nya gränser. Att ifrågasätta och granska samhällslivet är en del av det public service-uppdrag som icke-kommersiell tv och radio har. Området är betydligt mer komplext än vad många föreställer sig, säger Birgit Stöber. Forskaren och journalisten Birgit Stöber har intervjuat både chefer och journalister på Lorry. Hon refererar till det första avsnittet av Lorry-redaktionens serie "På den Anden side" då de danska tittarna introduceras i grannlandets vardag genom ett reportage om hur fästingar plågade det svenska kustartilleriet i Blekinge. TV-Lorry:s vice direktör säger i rapporten att man från Lorrys sida fortfarande upprätthåller en form av spänning och exotik vad gäller reportagen från den andra sidan. " vi har lavet en masser af historier, som er sådan eksotiske historier om svenskerne " En av de journalister som bevakade Skåne på Lorrys uppdrag, säger så här: " Jeg tror, det er på grund af det informationsniveau, så er der bare nogle andre grænser. Du har flyttet grænsepælene et andet sted hen, men de er der stadigvæk " Är det då fel att tillskriva medierna en viktig roll i för integrationen i Öresundsregionen? Nej, inte alls, svarar Birgit Stöber. Massmedia är viktiga på många sätt men kanske inte på de sätt som många tror. Massmedia i sig gör inte underverk. Spelet mellan olika aktörer som ex beslutsfattare, journalister och publik är mycket invecklat. Visst kan mediernas rapportering täppa till kunskapsluckor, men det är inte alltid så att publiken tolkar medierna budskap på det sätt som redaktionerna har tänkt sig. Lika osäkert är det om redaktionerna agerar så som politikerna har tänkt sig. Mer info om Birgit Stöbers rapport genom Maud Larsen Både hängslen och gångjärn En dansk ødegårdsejer var som sædvanlig ved at foretage reparationer på sit hus og skulle bruge nogle nye hængsler. Hos isenkræmmeren (järnhandeln) framförde han sit ærinde så langsomt og tydeligt han kunne. Den overdrevne udtale af ordene styrkede ekspedienten i hans opfattelse af at danskeren nok ikke var helt vel forvaret. Ekspedienten gik uden et ord ud på gaden og pegede på herretøjsforretningen overfor. -Där borta kan du köpa hängslen! oplyste han. Danskeren fik dog heldigvis øje på nogle hængsler i forretningen og kunne gå glad hjem med sine nyerhvervede gångjärn. Historien är tagen ur Politikens Øresundsordbog, Politikens Forlag. 3

4 Klartecken till första Interregprojekten Projektstart för fler Ytterligare fyra projekt godkända: 25 miljoner SEK till sju olika samarbetsprojekt i Öresundsregionen. Det blev resultatet av det första mötet i beslutsgruppen för Interreg IIIA. Av de 25 miljoner kronorna gick 18 miljoner till Øresund Science Regions arbete med att stärka forskning och vetenskap i regionen. Ett annat samarbets projekt berör gymnasieeleverna i Öresundsregionen. De ska få ett nytt läromedel för att lära sig språket på andra sidan sundet. Genom en satsning på nya läromedel i form av bland annat böcker och videofilmer ska elevernas språkkunskaper stärkas. Därmed kommer eleverna att få större möjlighet att ta del av högre studier eller arbete i hela Öresundsregionen. Bakom projektet, som beviljades 1,7 miljoner SEK, står 12 kommuner och amter/län på Själland och i Skåne. Läromedlet kommer att spridas till alla gymnasieskolor i regionen. Øresund Science Regions arbete syftar bl a till att utveckla spetskompetenser och goda innovationsmiljöer inom forskningen i regionen. Härigenom ska regionens dragningskraft och synlighet inom forskningsvärlden öka. Projektet beviljades 18 miljoner SEK under en period på tre år. -Vi hade en rad intressanta projekt att ta ställning till under gårdagens sammanträde. Vi märker ett starkt intresse från en rad viktiga aktörer i regionen vilket tyder på att EU-pengarna har en stor betydelse för integrationen, säger regionrådet Rolf Tufvesson, ordförande i beslutsgruppen för Interreg III A. I beslutsgruppen sitter 27 representanter för bl a Öresundskomiteens medlemsorganisationer, Kommunförbundet Skåne, Kommuneforeningerne på Själland och Bornholm, Øresundsuniversitetet, Øresund Business Council, Öresunds Industri och Handelskammare samt ITUC Öresund och Länsstyrelsen i Skåne. För ytterligare info kontakta eller Erhvervsrammevilkår i Øresundsregionen med mål att kompetensutveckla och bygga upp nätverk mellan näringslivsfrämjande aktörer i Storköpenhamn och Skåne. Beviljade Interregmedel: SEK Analyse og markedsföring af spidskompetencer indenfor biosektoren i Øresundsregionen. Marknadsföring av Öresundsregionen som Europas ledande kunskaps- och forskningsregion inom sk life science. Beviljade Interregmedel: miljoner SEK Kommunikation og markedsføring af Kulturbro som løftestang for den kulturelle integrationen i Øresundsregionen. Kommunikation och marknadsföring av Kulturbro 2002 i Øresundsregionen och i Stockholmsområdet. Beviljade Interregmedel: SEK Study of the Øresund Region - OECD Territorial Review. Öka kännedomen om den regionalpolitiska ledningen och administrationen, skatter,infrastruktur, arbetsmarknad, näringslivsförhållanden och stimulera regionens kommersiella styrkepositioner. Beviljade Interregmedel: SEK HH-togtunnel Ta fram ett fördjupat underlag angående konsekvenserna av att bygga en tågtunnel för passagerartrafik mellan Helsingborg och Helsingør. Beviljade Interregmedel: SEK 4

5 OECD-fokus på Øresundsregionen Hvad er Øresundsregionens styrker og svagheder? Er der sammenhæng mellem målsætning og strategier for en integreret region - og de initiativer som skal gøre visionen til virkelighed? Hvordan kan vi skabe bedst mulige rammebetingelser for økonomisk vækst, konkurrencekraft og velfærd - og samtidig udnytte hele regionens potentialer? Bør vi også fremover satse på netværk og uformelle samarbejder - eller er der behov for en mere koordineret indsats? Det er nogle af temaerne i et OECDstudie af Øresundsregionen, som er indledt fornyligt. Resultatet sammenfattes i december måned i en OECD-rapport med anbefalinger og forslag til regionens fremtid. OECD gennemfører studiet i samarbejde med Öresundskomiteens sekretariat, som har ansvaret for at indsamle fakta, koordinere inputs fra Øresundsregionen og sikre dialogen med aktører i og udenfor regionen. Det sker på vegne af og i samarbejde med de to regeringer, HUR, Region Skåne, Københavns kommune, Malmö Stad og Øresundsuniversitetet. Projektet finansieres af disse parter samt Öresundskomiteen og INTERREG IIIA. Nøglepersoner Selve analysen gennemføres af et internationalt eksperthold, som besøgte Øresundsregionen i midten af marts måned sammen med repræsentanter for OECD. Öresundskomiteens sekretariat koordinerede arrangementet, som gav eksperterne lejlighed til at drøfte regionens udvikling med over 100 nøglepersoner fra myndigheder, erhvervslivet, arbejdsmarkedet, forskningsverdenen etc. I besøget deltog også eksperter fra andre grænseregioner - Basel (TriRhena), Detroit/Windsor og Trieste/Koper - som bidrager med erfaringer og synspunkter. Bred debat Rapporten offentliggøres, når den er godkendt af en OECD-komité bestående af samtlige 30 medlemslande. Herefter vil Öresundskomiteen tage initiativ til en bred debat i regionen om rapportens anbefalinger. Kontaktperson Torben Aaberg Snart kommer den: Øresundskompassen visar vägen Hvor mange danske virksomheder etablerer sig på den anden side af Sundet? Hvor meget koster kontorlokaler på Sjælland? Er antallet af rejser over Sundet øget eller faldet? Spørgsmål af denne art og mange flere kan du få svar på, når du læser Øresundskompas. Öresundskomiteen har igangsat et arbejde, med henblik på at afklare, analysere og dokumentere, hvordan, i hvilken retning og med hvilken hastighed Øresundsintegrationen udvikler sig. Resultaterne fremgår i Øresundskompas, som skal udkomme et par gange om året i trykt form og opdateres løbende på vores hjemmeside. Øresundskompas er en sammenstilling af statistik og kvalitative undersøgelser, som på forskellig vis belyser udviklingen i Øresundsregionen. Idéen bag Øresundskompas er, at brugeren skal kunne følge udviklingen indenfor et antal udvalgte områder. Områderne omfatter: Vill du ha första numret av Øresunds kompassen? Beställ den på vår hemsida: Kontaktperson: Jarl Elsberg Zinn Anna Ottesen Arbejdsmarkedet, bolig og byggeri, uddannelse og forskning, handel og økonomi, kultur og turisme, samt trafik og infrastruktur. Det nuværende materiale har karakter af øjebliksbilleder, men tanken er, at der i fremtiden vises mere proces orienterede tendenser og kvalitative resultater. Øresundskompas forventes tilgængeligt på vores hjemmeside i nærmeste fremtid. 5

6 Rakare väg till Göteborg Øresundsinstitutet -inte som alla andra Snön vräkte ner. Hela Öresundsregionen piskades av stormvindar. Vägar, järnvägar och flygplatser hade svårt att stå emot vädrets makter. Infrastruktur är sårbar. Detta var tydligt för alla som anmält sig till Öreundskomiteens konferens om just "Infratruktur" i slutet av februari. Många anmälda kom helt enkelt inte fram, andra dök upp betydligt senare och programmet fick improviseras fram allt eftersom föreläsarna trädde in i lokalen på Malmö Börshus. Men det blev trots allt en mycket givande dag. Det största hotet mot infrastrukturen i Öresundsregionen är bristen på samarbete mellan berörda myndigheter i berörda länder. Debatten handlade inte bara om vår region utan också om förbindelsen över Fehmarn Bält och sträckan upp till Oslo. Konferensen arrangerades tillsammans med Den Skandinaviska Arenan och samarbetet Göteborg -Oslo. -Ett framtida bärkraftigt transportsystem i Norden kräver ett bättre samarbete mellan alla offentliga myndigheter i de berörda länderna. Vi måste bl a eftersträva enhetliga standarder inom infrastrukturen och detta är särskilt viktigt inom järnvägstransporterna. Så sa Knut Rönning, expeditionschef vid Norges Samfärdsministerium, en av många talare under dagen. Från EU-parlamentets utskott för regionalpolitik, transport och turism kom Per Stenmarck. Han betonade vikten av ett nordiskt genomförande av den del av TEN som kallas den Nordiska triangeln, dvs de stråk som knyter samman Oslo- Köpenhamn-Stockholm (och Helsingfors). Samtidigt underströk han att politikerna i sydvästra Skandinavien måste ta krafttag för att de planerade satsningarna på infrastrukturen verkligen ska äga rum. Samarbetet inom den Skandinaviska Arenan berör dock inte bara infrastruktur. Kultur och turism samt bioteksektorn är också områden inom vilka den sydvästra delen av Skandinavien vill samarbeta. För att sätta punkt - eller snarare göra ett nytt avstamp - för det hittillsvarande arbetet arrangerade den Skandinaviska Arenan en konferens den 12:e april i Göteborg. Kontaktperson Claus Pedersen Ännu en Öresundsorganisation håller på att se dagens ljus. Organisationen heter Öresundsinstitutet och skriver i sin presentationsbroschyr att man ska ägna sig åt saklig faktabaserad analys som kan förbättra makthavarnas beslutsunderlag. Den nya organisationen ska vara en neutral och partipolitiskt obunden ideell förening, som utan vinstintresse arbetar för att främja integrationen. Institutet vill vara en länk mellan universitetsvärlden och den offentliga sektorn. Genom att välja ut, beställa och analysera information och fakta vill man ytterligare stärka Øresundsregionens utveckling. Institutet vill också driva en debatt om utvecklingen i regionen. Debatten ska drivas genom en aktiv mediepolitik och på så sätt främja integrationen. Nu hoppas Øresundsinstitutet på att inom två år få 100 medlemmar bland företag, privata och offentliga institutioner. Medlemskapet kostar 6000 euro per år. 6

7 Boxning för samarbete Skånes och Blekinges Boxningsförbund samt Själlands Boxningsförbund kommer få kronor för att stärka samarbetet inom Öresundsregionen. De båda boxningsförbunden vill stärka regionen t ex genom att bilda ett gemensamt lag och utmana andra regioner. -Tanken är att arrangera "landskamper" mellan vår region och t ex Stockholm. Vi tror att vi har kommit så långt i vårt samarbete att detta skulle kunna vara möjligt. Så skriver boxningsförbunden i sin ansökan om pengar ur Öresundskomiteens fond för Folklig Förankring. De båda förbunden har sökt och fått beviljat ett bidrag på svenska kronor. Tanken med Öresundskomiteens projektpengar är att ge ex ideella organisationaer och skolor ett ekonomiskt stöd för att folkligt kunna förankra integrationen i Öresundseregionen För ytterligare upplysningar om projekt för Folklig Förankring se vidare på vår hemsida under rubriken "Arbejdsområder"... Kontaktperson Elsebet Fristed Kultursponsring får dynamon att snurra -Kulturen kan beröra och engagera näringslivets målgrupp. De kulturansvariga måste ha bättre tillit till det som kulturprojekt kan erbjuda när man ingår ett sponsringsavtal. Bättre självförtroende, uppmanade Anders Lindén från företaget Tangosponsring. Han var en av föredragshållarna vid Öresundskomiteens Kulturkonferens som hölls på konstmuseet Louisiana en fredag i mars. Sune Nordgren undertecknat flera sponsringsavtal bl a med bilföretaget Audi och tidningen The Guardian. -Vi använder kulturen som en flagga. Den här regionen har varit i nere botten vad gäller ex stängning av arbetsplatser och andelen arbetslösa. Nu finns här bara en väg att gå. Kulturen är med om att visa vägen uppåt! sa Sune Nordgren. -Mer självmedvetenhet inom kultursektorn kan bidra till att hjulen börjar snurra mellan näringsliv och kulturinstitutioner. Inom kultursponsring finns en oerhörd potential, menar direktör Katja Moesgaard vid Exact Management, som också talade vid konferensen. Hon och Anders Lidén representerar en ny men starkt kommande bransch, nämligen sponsringsrådgivare som helt enkelt ägnar sig åt koppleriverksamhet mellan exempelvis näringsliv och kultur. Att sponsring är viktigt bekräftade Sune Nordgren, director för The Center of Contemporary Arts, Gateshead, England. Han har fått den avundsvärda uppgiften att från grunden bygga upp ett helt nytt museum i ett f d kvarnhus i de gamla industristadsdelarna av Gateshead, Newcastle. Det nya museet heter BALTIC och redan innan dörrarna slås upp i sommar har Över 100 personer kom till konferensen, lyssnade på föredragen, deltog i debatten och avslutade dagen med en rundvisning av konstären Georgia O Keeffes utställning. Dessförinnan hade alla som önskade intagit en lunch nere i båthuset på Louisiana. Kontaktperson Elsebet Fristed 7

8 Cykeln slängs av tåget vid länsgränsen Det går utmärkt att ta med cykeln på tåget för cykelsemester - men bara från Danmark till Skåne. Den som vill ta cykeln per tåg över den skånska länsgränsen norrut i Sverige stöter på problem. Det har Leif Madsen i Helsingør fått erfara. Han har ( eller ska vi skriva hade?) planer på att cykelsemestra i Halland, nordväst om Skåne. -Vi är sju personer som hade tänkt ta cyklarna på tåget från Helsingborg till Halmstad, men det är lättare sagt än gjort. Byråkrati och administration gör att vi riskerar att få cyklarna avslängda efter halva vägen, säger en ganska uppretad Leif Madsen. Han blev snabbt varse att svenska SJ, Statens Järnvägar, till skillnad från danska DSB, inte tar med några cyklar på tåget. Sedan ett år tillbaka existerar inte heller s k polettering som innebar att SJ tar ansvar för cykeltransporten. Den som nu för tiden vill transportera cyklar på SJ måste kontakta en expressgodsexpedition och betala 375 kronor för att skicka cykeln med enkel biljett. Men på Øresundstågen får man gärna transportera Leif Madsen på väg UTAN cykel ÖRESUNDSBREV NR cyklar. Att ta cykeln på Øresundstågen kostar lika mycket som en barnbiljett, en kostnad relaterad till färdsträckan. Eftersom Øresundstågen går från Malmö och stannar i både Helsingborg och Halmstad på väg till Göteborg, verkade detta bli en utmärkt lösning, tänkte Leif Madsen. Glad i hågen tog han färjan till Helsingborg, gick in på Skånetrafikens biljettexpedition och försökte lösa en "cykelbiljett" till Halmstad. Men här stötte Leif Madsen på patrull. Vid länsgränsen mellan Skåne och Halland överlämnar Skånetrafiken ansvaret för Øresundståget till svenska SJ. Och på SJ:s tåg får man inte ha cyklar. Även om det är samma tåg som rullar hela vägen så övergår ansvaret för tågets framfart från det ena till det andra transportföretaget och därmed ändras också regelverket för biljettförsäljning och cykeltransporter, uppger SJ. - Vi riskerar helt enkelt att få cyklarna avslängda vid länsgränsen i Båstad, säger Leif Madsen. Nytt från sekretariatet Fler Öresundsorganisationer i Öresundshuset Sedan i mitten av januari finns plattformarna IT Öresund, Öresund Food Network och Øresund Environment i Öresundshuset. Plattformarna verkar för samarbete mellan universitet och näringsliv. Sedan tidigare finns även en fjärde plattform Medicon Valley Academy i huset. Teresia Nilsson på IT Öresund berättar att organisationerna som nu sitter samlade både i Köpenhamn och i Lund, hoppas på ett effektivt samarbete eftersom man jobbar med samma saker men i olika branscher. Vilka är vi? Idén om att etablera ett Öresundshus väcktes 1998 då samarbetet mellan Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity och Öresundskomiteen blev tätare. Öresundshuset på Gammel Kongevej blev invigt i maj I dag finns det nio olika organisationer i huset och sammanlagt 115 anställda. Under våren kommer Öresundshuset att ge ut en gemensam broschyr som beskriver de olika organisationerna i huset. Nya ansikten Karsten Poul Jacobsen har sedan mitten av januari varit anställd som studentmedarbetare på Öresundskomiteen. Karsten arbetar med OECD-projektet och studerar statsvetenskap vid universitetet i Köpenhamn. Bild från Skånes Turistråd FORM: ORIGRAFO AB, MALMÖ / TRYCK:

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet

Läs mer

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar

Läs mer

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss,

Läs mer

Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver

Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen Handledare: Sofie Gustafsson STVA21 VT10 Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver En studie av företags möjligheter att påverka beslut i Öresundsregionen

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR?

Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Gränslöst samarbete i Skandinavien VARFÖR, VEM OCH HUR? Lärdomar från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007 2013 INNEHÅLL Havet och historien binder oss samman... 3 Fakta om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader

Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader Gränsregionala Optimala Lösningar i Norden goda exempel och rekommendationer för att främja gränslösa arbetsmarknader Slutrapport för projektet G.O.L.I.N 2003-2005 Denna rapport är utarbetad av parterna

Läs mer

Utvärdering VINNVINN Initiativet

Utvärdering VINNVINN Initiativet V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 7 : 0 5 Utvärdering VINNVINN Initiativet A N N A A S P G R E N Titel : Utvärdering VINNVINN Initiativet Författare: Anna Aspgren Serie : VINNOVA Rapport VR 2007:05

Läs mer

Nr 2 2008. Marknadsföreningen i Helsingborg (MIH) Platsen är inte varumärket Storytelling - redan på grekernas tid.

Nr 2 2008. Marknadsföreningen i Helsingborg (MIH) Platsen är inte varumärket Storytelling - redan på grekernas tid. Nr 2 2008 Marknadsföreningen i Helsingborg (MIH) TEMA REGIONEN Platsen är inte varumärket Storytelling - redan på grekernas tid möjliggör mötet innehåll Bubblor för jubilaren 4 MiH har fyllt 75. Spana

Läs mer

nytt från utredningsresurs, säger KEFUs forskningsledare

nytt från utredningsresurs, säger KEFUs forskningsledare Utges av Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning i Skåne Ansvarig utgivare: Göran Hedsund, ordf KEFU Redaktion: Lasse Sjöblom (red), Ulf Ramberg, Jonas Levmo, Ulla Tapper Adress: KEFU, Institutet

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

design research #2.11 Breddat designbegrepp Innovation danmark reportage swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

design research #2.11 Breddat designbegrepp Innovation danmark reportage swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign design reportage research #2.11 swedish Design research journal, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign danmark I FOKUS Breddat designbegrepp Innovation Swedish Design Research Journal ges ut av Svid,

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer