river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget"

Transkript

1 I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete slängs av tåget

2 Rör det på sig i skattefrågan -eller? Trycket på den svenska och den danska regeringen att nå fram till en lösning i skattefrågan ökar. Enskilda personer som allvarligt kommit i kläm slussas till Øresund Direkt och Öresundskomiteen. Öresund Business Council, Öresunds Industri- och Handelskammare m.fl. är mycket aktiva för att få skattefrågan löst. Öresundskomiteen har gjort en egen skatteutredning som skickats till de två regeringarna. Men alla är vi hjälplösa och krånglet består. Det är endast de två regeringarna som kan ta sig samman och finna en lösning. Det danska skatteministeriet har gjort ett utspel som bygger på att pendlarna själva får välja vilket lands socialförsäkrings- och skattesystem man vill tillhöra. Poängen är precis som i Öresundskomiteens skatteutredning att där man skattar har man också sin sociala trygghet. För pendlarna innebär detta att man exempelvis kan stå kvar i sina pensionssystem oavsett hur många gånger man väljer att byta arbetsgivare vare sig denna befinner sig på den svenska eller danska sidan. Det danska förslaget innefattar också en modell för skatte- och bidragstransfereringar över sundet. Incitament för arbetskraftens rörlighet är viktiga. Att kunna stå kvar i sina " egna system", ha kontakt med sina "egna myndigheter" vad gäller skatt och socialförsäkring är ett centralt och för många avgörande incitament. Arbetskraftens rörlighet är en trovärdighetsfråga för Öresundsregionens långsiktiga utveckling. Det danska skatteförslaget är intressant och innehåller många tilltalande komponenter. Den närmaste månaden är avgörande för hur snabbt skattefrågan kan lösas. Snart är det sommar, sedan följer ett svenskt val och danskt EU-ordförandeskap, och så har ännu ett år gått Jag vill därför citera den svenska statssekreteraren Sven-Eric Söder som i mars månad på svenska ambassaden hävdade att, "Det vore en skandal om inte skattefrågan var löst till sommaren". Och så till ett glädjande betyg. Öresundskomiteen m.fl. har initierat den s.k. OECD-studien. Experter från OECD har besökt myndigheter, intresseorganisationer, statliga representanter m.fl. Deras spontana reaktion är att Öresundsregionen imponerar. Integrationen i Öresundsregionen går betydligt bättre än i andra snarlika regioner i världen. Det är alla gemensamma nätverk, organisationer och initiativ som är i ögonfallande. Men man pekar också på den kulturella integrationen. I december publicerar OECD sin rapport där Öresundsregionen jämförs med Baselområdet, Triesteregionen och Detroit-Windsorregionen. Till sist och äntligen. Interreg IIIA är igång. Den 19 mars togs beslut om att stödja ett flertal viktiga projekt. Det substansiella stödet till Öresund Science Region om 18 miljoner DKK ger de strukturella och organisatoriska förutsättningarna för att ytterligare positionera Öresundsregionen som en dynamo för forskning och kunskapsutveckling. Med vänlig hälsning Birger Olofsson INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN NUMMER Ansvarig utgivare Direktör Birger Olofsson Redaktör Maud Larsen Redaktion Maud Larsen, Susanna Christensson Redaktionen avslutad 25 mars 2002 Öresundskomiteens medlemsorganisationer Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt, Bornholms Amt, Københavns Kommune, Region Skåne, Frederiksberg Kommune, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Landskrona kommun De svenska och danska regeringarna medverkar med observatörer genom Erhvervsministeriet, Miljø- og energiministeriet samt Näringsdepartementet. Hovedstadens Udviklingsråd deltager också i arbetet. Öresundskomiteen är en politisk plattform för gränsregionalt samarbete i Öresundsregionen. Syftet är att medverka till en stark utveckling i regionen, både ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Vi initierar och leder strategiska samarbetsprojekt över Sundet som bidrar till en positiv utveckling, vi fungerar som ambassad och mötesplats för danskar och svenskar i regionen och för upp viktiga utvecklingsfrågor på den politiska agendan både på regional och nationell nivå. Vi ansvarar också för EU:s INTERREG-program för Öresundsregionen. Öresundskomiteen Gammel Kongevej 1, DK-1610 København V Tel , Fax

3 Media river barriärer -och bygger upp nya -Massmedia är med om att radera gränser i Øresundsregionen. Men samtidigt kan massmedia bygga upp nya barriärer. Detta bör beslutsfattarna bör vara uppmärksamma på när de vurmar för massmedias roll i byggandet av Øresundsregionen, säger Birgit Stöber. Hon håller på att skriva en doktorsavhandling om massmedias roll i Øresundsregionen. Avhandlingen är inte klar än men avsnittet om samarbetet mellan SVT Sydnytt och TV2 Lorry finns redan att läsa. De båda tv-stationerna fick mer än 8,6 miljoner i stöd av EU-programmet Interreg IIA. Nu har ett nytt Interreg-program nyss startat och även här tillskrivs massmedia stor betydelse för utvecklingen av Öresundsregionen. Genom att att ekonomiskt stärka massmedia i regionen hoppas beslutsfattarna på att medierna ska tillföra ny kunskap på respektive sida sundet. Men detta är, enligt Birgit Stöber inte massmedias främsta uppgift: -Massmedia förmedlar goda journalistiska berättelser, men för att en berättelse ska vara "god journalistik" krävs ett "Vi" och "De andra". Journalister speglar inte företeelser som är likadana på båda sidor sundet, utan fokuserar hellre på olikheterna. Visserligen kan massmedia sudda ut vissa barriärer men risken är uppenbar att medierna samtidigt skapar nya gränser. Att ifrågasätta och granska samhällslivet är en del av det public service-uppdrag som icke-kommersiell tv och radio har. Området är betydligt mer komplext än vad många föreställer sig, säger Birgit Stöber. Forskaren och journalisten Birgit Stöber har intervjuat både chefer och journalister på Lorry. Hon refererar till det första avsnittet av Lorry-redaktionens serie "På den Anden side" då de danska tittarna introduceras i grannlandets vardag genom ett reportage om hur fästingar plågade det svenska kustartilleriet i Blekinge. TV-Lorry:s vice direktör säger i rapporten att man från Lorrys sida fortfarande upprätthåller en form av spänning och exotik vad gäller reportagen från den andra sidan. " vi har lavet en masser af historier, som er sådan eksotiske historier om svenskerne " En av de journalister som bevakade Skåne på Lorrys uppdrag, säger så här: " Jeg tror, det er på grund af det informationsniveau, så er der bare nogle andre grænser. Du har flyttet grænsepælene et andet sted hen, men de er der stadigvæk " Är det då fel att tillskriva medierna en viktig roll i för integrationen i Öresundsregionen? Nej, inte alls, svarar Birgit Stöber. Massmedia är viktiga på många sätt men kanske inte på de sätt som många tror. Massmedia i sig gör inte underverk. Spelet mellan olika aktörer som ex beslutsfattare, journalister och publik är mycket invecklat. Visst kan mediernas rapportering täppa till kunskapsluckor, men det är inte alltid så att publiken tolkar medierna budskap på det sätt som redaktionerna har tänkt sig. Lika osäkert är det om redaktionerna agerar så som politikerna har tänkt sig. Mer info om Birgit Stöbers rapport genom Maud Larsen Både hängslen och gångjärn En dansk ødegårdsejer var som sædvanlig ved at foretage reparationer på sit hus og skulle bruge nogle nye hængsler. Hos isenkræmmeren (järnhandeln) framförde han sit ærinde så langsomt og tydeligt han kunne. Den overdrevne udtale af ordene styrkede ekspedienten i hans opfattelse af at danskeren nok ikke var helt vel forvaret. Ekspedienten gik uden et ord ud på gaden og pegede på herretøjsforretningen overfor. -Där borta kan du köpa hängslen! oplyste han. Danskeren fik dog heldigvis øje på nogle hængsler i forretningen og kunne gå glad hjem med sine nyerhvervede gångjärn. Historien är tagen ur Politikens Øresundsordbog, Politikens Forlag. 3

4 Klartecken till första Interregprojekten Projektstart för fler Ytterligare fyra projekt godkända: 25 miljoner SEK till sju olika samarbetsprojekt i Öresundsregionen. Det blev resultatet av det första mötet i beslutsgruppen för Interreg IIIA. Av de 25 miljoner kronorna gick 18 miljoner till Øresund Science Regions arbete med att stärka forskning och vetenskap i regionen. Ett annat samarbets projekt berör gymnasieeleverna i Öresundsregionen. De ska få ett nytt läromedel för att lära sig språket på andra sidan sundet. Genom en satsning på nya läromedel i form av bland annat böcker och videofilmer ska elevernas språkkunskaper stärkas. Därmed kommer eleverna att få större möjlighet att ta del av högre studier eller arbete i hela Öresundsregionen. Bakom projektet, som beviljades 1,7 miljoner SEK, står 12 kommuner och amter/län på Själland och i Skåne. Läromedlet kommer att spridas till alla gymnasieskolor i regionen. Øresund Science Regions arbete syftar bl a till att utveckla spetskompetenser och goda innovationsmiljöer inom forskningen i regionen. Härigenom ska regionens dragningskraft och synlighet inom forskningsvärlden öka. Projektet beviljades 18 miljoner SEK under en period på tre år. -Vi hade en rad intressanta projekt att ta ställning till under gårdagens sammanträde. Vi märker ett starkt intresse från en rad viktiga aktörer i regionen vilket tyder på att EU-pengarna har en stor betydelse för integrationen, säger regionrådet Rolf Tufvesson, ordförande i beslutsgruppen för Interreg III A. I beslutsgruppen sitter 27 representanter för bl a Öresundskomiteens medlemsorganisationer, Kommunförbundet Skåne, Kommuneforeningerne på Själland och Bornholm, Øresundsuniversitetet, Øresund Business Council, Öresunds Industri och Handelskammare samt ITUC Öresund och Länsstyrelsen i Skåne. För ytterligare info kontakta eller Erhvervsrammevilkår i Øresundsregionen med mål att kompetensutveckla och bygga upp nätverk mellan näringslivsfrämjande aktörer i Storköpenhamn och Skåne. Beviljade Interregmedel: SEK Analyse og markedsföring af spidskompetencer indenfor biosektoren i Øresundsregionen. Marknadsföring av Öresundsregionen som Europas ledande kunskaps- och forskningsregion inom sk life science. Beviljade Interregmedel: miljoner SEK Kommunikation og markedsføring af Kulturbro som løftestang for den kulturelle integrationen i Øresundsregionen. Kommunikation och marknadsföring av Kulturbro 2002 i Øresundsregionen och i Stockholmsområdet. Beviljade Interregmedel: SEK Study of the Øresund Region - OECD Territorial Review. Öka kännedomen om den regionalpolitiska ledningen och administrationen, skatter,infrastruktur, arbetsmarknad, näringslivsförhållanden och stimulera regionens kommersiella styrkepositioner. Beviljade Interregmedel: SEK HH-togtunnel Ta fram ett fördjupat underlag angående konsekvenserna av att bygga en tågtunnel för passagerartrafik mellan Helsingborg och Helsingør. Beviljade Interregmedel: SEK 4

5 OECD-fokus på Øresundsregionen Hvad er Øresundsregionens styrker og svagheder? Er der sammenhæng mellem målsætning og strategier for en integreret region - og de initiativer som skal gøre visionen til virkelighed? Hvordan kan vi skabe bedst mulige rammebetingelser for økonomisk vækst, konkurrencekraft og velfærd - og samtidig udnytte hele regionens potentialer? Bør vi også fremover satse på netværk og uformelle samarbejder - eller er der behov for en mere koordineret indsats? Det er nogle af temaerne i et OECDstudie af Øresundsregionen, som er indledt fornyligt. Resultatet sammenfattes i december måned i en OECD-rapport med anbefalinger og forslag til regionens fremtid. OECD gennemfører studiet i samarbejde med Öresundskomiteens sekretariat, som har ansvaret for at indsamle fakta, koordinere inputs fra Øresundsregionen og sikre dialogen med aktører i og udenfor regionen. Det sker på vegne af og i samarbejde med de to regeringer, HUR, Region Skåne, Københavns kommune, Malmö Stad og Øresundsuniversitetet. Projektet finansieres af disse parter samt Öresundskomiteen og INTERREG IIIA. Nøglepersoner Selve analysen gennemføres af et internationalt eksperthold, som besøgte Øresundsregionen i midten af marts måned sammen med repræsentanter for OECD. Öresundskomiteens sekretariat koordinerede arrangementet, som gav eksperterne lejlighed til at drøfte regionens udvikling med over 100 nøglepersoner fra myndigheder, erhvervslivet, arbejdsmarkedet, forskningsverdenen etc. I besøget deltog også eksperter fra andre grænseregioner - Basel (TriRhena), Detroit/Windsor og Trieste/Koper - som bidrager med erfaringer og synspunkter. Bred debat Rapporten offentliggøres, når den er godkendt af en OECD-komité bestående af samtlige 30 medlemslande. Herefter vil Öresundskomiteen tage initiativ til en bred debat i regionen om rapportens anbefalinger. Kontaktperson Torben Aaberg Snart kommer den: Øresundskompassen visar vägen Hvor mange danske virksomheder etablerer sig på den anden side af Sundet? Hvor meget koster kontorlokaler på Sjælland? Er antallet af rejser over Sundet øget eller faldet? Spørgsmål af denne art og mange flere kan du få svar på, når du læser Øresundskompas. Öresundskomiteen har igangsat et arbejde, med henblik på at afklare, analysere og dokumentere, hvordan, i hvilken retning og med hvilken hastighed Øresundsintegrationen udvikler sig. Resultaterne fremgår i Øresundskompas, som skal udkomme et par gange om året i trykt form og opdateres løbende på vores hjemmeside. Øresundskompas er en sammenstilling af statistik og kvalitative undersøgelser, som på forskellig vis belyser udviklingen i Øresundsregionen. Idéen bag Øresundskompas er, at brugeren skal kunne følge udviklingen indenfor et antal udvalgte områder. Områderne omfatter: Vill du ha första numret av Øresunds kompassen? Beställ den på vår hemsida: Kontaktperson: Jarl Elsberg Zinn Anna Ottesen Arbejdsmarkedet, bolig og byggeri, uddannelse og forskning, handel og økonomi, kultur og turisme, samt trafik og infrastruktur. Det nuværende materiale har karakter af øjebliksbilleder, men tanken er, at der i fremtiden vises mere proces orienterede tendenser og kvalitative resultater. Øresundskompas forventes tilgængeligt på vores hjemmeside i nærmeste fremtid. 5

6 Rakare väg till Göteborg Øresundsinstitutet -inte som alla andra Snön vräkte ner. Hela Öresundsregionen piskades av stormvindar. Vägar, järnvägar och flygplatser hade svårt att stå emot vädrets makter. Infrastruktur är sårbar. Detta var tydligt för alla som anmält sig till Öreundskomiteens konferens om just "Infratruktur" i slutet av februari. Många anmälda kom helt enkelt inte fram, andra dök upp betydligt senare och programmet fick improviseras fram allt eftersom föreläsarna trädde in i lokalen på Malmö Börshus. Men det blev trots allt en mycket givande dag. Det största hotet mot infrastrukturen i Öresundsregionen är bristen på samarbete mellan berörda myndigheter i berörda länder. Debatten handlade inte bara om vår region utan också om förbindelsen över Fehmarn Bält och sträckan upp till Oslo. Konferensen arrangerades tillsammans med Den Skandinaviska Arenan och samarbetet Göteborg -Oslo. -Ett framtida bärkraftigt transportsystem i Norden kräver ett bättre samarbete mellan alla offentliga myndigheter i de berörda länderna. Vi måste bl a eftersträva enhetliga standarder inom infrastrukturen och detta är särskilt viktigt inom järnvägstransporterna. Så sa Knut Rönning, expeditionschef vid Norges Samfärdsministerium, en av många talare under dagen. Från EU-parlamentets utskott för regionalpolitik, transport och turism kom Per Stenmarck. Han betonade vikten av ett nordiskt genomförande av den del av TEN som kallas den Nordiska triangeln, dvs de stråk som knyter samman Oslo- Köpenhamn-Stockholm (och Helsingfors). Samtidigt underströk han att politikerna i sydvästra Skandinavien måste ta krafttag för att de planerade satsningarna på infrastrukturen verkligen ska äga rum. Samarbetet inom den Skandinaviska Arenan berör dock inte bara infrastruktur. Kultur och turism samt bioteksektorn är också områden inom vilka den sydvästra delen av Skandinavien vill samarbeta. För att sätta punkt - eller snarare göra ett nytt avstamp - för det hittillsvarande arbetet arrangerade den Skandinaviska Arenan en konferens den 12:e april i Göteborg. Kontaktperson Claus Pedersen Ännu en Öresundsorganisation håller på att se dagens ljus. Organisationen heter Öresundsinstitutet och skriver i sin presentationsbroschyr att man ska ägna sig åt saklig faktabaserad analys som kan förbättra makthavarnas beslutsunderlag. Den nya organisationen ska vara en neutral och partipolitiskt obunden ideell förening, som utan vinstintresse arbetar för att främja integrationen. Institutet vill vara en länk mellan universitetsvärlden och den offentliga sektorn. Genom att välja ut, beställa och analysera information och fakta vill man ytterligare stärka Øresundsregionens utveckling. Institutet vill också driva en debatt om utvecklingen i regionen. Debatten ska drivas genom en aktiv mediepolitik och på så sätt främja integrationen. Nu hoppas Øresundsinstitutet på att inom två år få 100 medlemmar bland företag, privata och offentliga institutioner. Medlemskapet kostar 6000 euro per år. 6

7 Boxning för samarbete Skånes och Blekinges Boxningsförbund samt Själlands Boxningsförbund kommer få kronor för att stärka samarbetet inom Öresundsregionen. De båda boxningsförbunden vill stärka regionen t ex genom att bilda ett gemensamt lag och utmana andra regioner. -Tanken är att arrangera "landskamper" mellan vår region och t ex Stockholm. Vi tror att vi har kommit så långt i vårt samarbete att detta skulle kunna vara möjligt. Så skriver boxningsförbunden i sin ansökan om pengar ur Öresundskomiteens fond för Folklig Förankring. De båda förbunden har sökt och fått beviljat ett bidrag på svenska kronor. Tanken med Öresundskomiteens projektpengar är att ge ex ideella organisationaer och skolor ett ekonomiskt stöd för att folkligt kunna förankra integrationen i Öresundseregionen För ytterligare upplysningar om projekt för Folklig Förankring se vidare på vår hemsida under rubriken "Arbejdsområder"... Kontaktperson Elsebet Fristed Kultursponsring får dynamon att snurra -Kulturen kan beröra och engagera näringslivets målgrupp. De kulturansvariga måste ha bättre tillit till det som kulturprojekt kan erbjuda när man ingår ett sponsringsavtal. Bättre självförtroende, uppmanade Anders Lindén från företaget Tangosponsring. Han var en av föredragshållarna vid Öresundskomiteens Kulturkonferens som hölls på konstmuseet Louisiana en fredag i mars. Sune Nordgren undertecknat flera sponsringsavtal bl a med bilföretaget Audi och tidningen The Guardian. -Vi använder kulturen som en flagga. Den här regionen har varit i nere botten vad gäller ex stängning av arbetsplatser och andelen arbetslösa. Nu finns här bara en väg att gå. Kulturen är med om att visa vägen uppåt! sa Sune Nordgren. -Mer självmedvetenhet inom kultursektorn kan bidra till att hjulen börjar snurra mellan näringsliv och kulturinstitutioner. Inom kultursponsring finns en oerhörd potential, menar direktör Katja Moesgaard vid Exact Management, som också talade vid konferensen. Hon och Anders Lidén representerar en ny men starkt kommande bransch, nämligen sponsringsrådgivare som helt enkelt ägnar sig åt koppleriverksamhet mellan exempelvis näringsliv och kultur. Att sponsring är viktigt bekräftade Sune Nordgren, director för The Center of Contemporary Arts, Gateshead, England. Han har fått den avundsvärda uppgiften att från grunden bygga upp ett helt nytt museum i ett f d kvarnhus i de gamla industristadsdelarna av Gateshead, Newcastle. Det nya museet heter BALTIC och redan innan dörrarna slås upp i sommar har Över 100 personer kom till konferensen, lyssnade på föredragen, deltog i debatten och avslutade dagen med en rundvisning av konstären Georgia O Keeffes utställning. Dessförinnan hade alla som önskade intagit en lunch nere i båthuset på Louisiana. Kontaktperson Elsebet Fristed 7

8 Cykeln slängs av tåget vid länsgränsen Det går utmärkt att ta med cykeln på tåget för cykelsemester - men bara från Danmark till Skåne. Den som vill ta cykeln per tåg över den skånska länsgränsen norrut i Sverige stöter på problem. Det har Leif Madsen i Helsingør fått erfara. Han har ( eller ska vi skriva hade?) planer på att cykelsemestra i Halland, nordväst om Skåne. -Vi är sju personer som hade tänkt ta cyklarna på tåget från Helsingborg till Halmstad, men det är lättare sagt än gjort. Byråkrati och administration gör att vi riskerar att få cyklarna avslängda efter halva vägen, säger en ganska uppretad Leif Madsen. Han blev snabbt varse att svenska SJ, Statens Järnvägar, till skillnad från danska DSB, inte tar med några cyklar på tåget. Sedan ett år tillbaka existerar inte heller s k polettering som innebar att SJ tar ansvar för cykeltransporten. Den som nu för tiden vill transportera cyklar på SJ måste kontakta en expressgodsexpedition och betala 375 kronor för att skicka cykeln med enkel biljett. Men på Øresundstågen får man gärna transportera Leif Madsen på väg UTAN cykel ÖRESUNDSBREV NR cyklar. Att ta cykeln på Øresundstågen kostar lika mycket som en barnbiljett, en kostnad relaterad till färdsträckan. Eftersom Øresundstågen går från Malmö och stannar i både Helsingborg och Halmstad på väg till Göteborg, verkade detta bli en utmärkt lösning, tänkte Leif Madsen. Glad i hågen tog han färjan till Helsingborg, gick in på Skånetrafikens biljettexpedition och försökte lösa en "cykelbiljett" till Halmstad. Men här stötte Leif Madsen på patrull. Vid länsgränsen mellan Skåne och Halland överlämnar Skånetrafiken ansvaret för Øresundståget till svenska SJ. Och på SJ:s tåg får man inte ha cyklar. Även om det är samma tåg som rullar hela vägen så övergår ansvaret för tågets framfart från det ena till det andra transportföretaget och därmed ändras också regelverket för biljettförsäljning och cykeltransporter, uppger SJ. - Vi riskerar helt enkelt att få cyklarna avslängda vid länsgränsen i Båstad, säger Leif Madsen. Nytt från sekretariatet Fler Öresundsorganisationer i Öresundshuset Sedan i mitten av januari finns plattformarna IT Öresund, Öresund Food Network och Øresund Environment i Öresundshuset. Plattformarna verkar för samarbete mellan universitet och näringsliv. Sedan tidigare finns även en fjärde plattform Medicon Valley Academy i huset. Teresia Nilsson på IT Öresund berättar att organisationerna som nu sitter samlade både i Köpenhamn och i Lund, hoppas på ett effektivt samarbete eftersom man jobbar med samma saker men i olika branscher. Vilka är vi? Idén om att etablera ett Öresundshus väcktes 1998 då samarbetet mellan Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity och Öresundskomiteen blev tätare. Öresundshuset på Gammel Kongevej blev invigt i maj I dag finns det nio olika organisationer i huset och sammanlagt 115 anställda. Under våren kommer Öresundshuset att ge ut en gemensam broschyr som beskriver de olika organisationerna i huset. Nya ansikten Karsten Poul Jacobsen har sedan mitten av januari varit anställd som studentmedarbetare på Öresundskomiteen. Karsten arbetar med OECD-projektet och studerar statsvetenskap vid universitetet i Köpenhamn. Bild från Skånes Turistråd FORM: ORIGRAFO AB, MALMÖ / TRYCK:

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

ÖRESUNDSBREV NR 2.2002. Leif Madsen - glad igen!

ÖRESUNDSBREV NR 2.2002. Leif Madsen - glad igen! Efter artikeln i förra Øresundsbrevet: Leif får ta cykeln på tåget SJ ändrar regelverket -Nu har vi ändrat reglerna. Redan i sommar kan resenärerna att ta med sig cykeln på Öresundstågen hela sträckan

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg)

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) De 45 000 personerna som arbetspendlar i de nordiska gränsregionerna tas inte med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Detta motsvarar

Läs mer

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001 Nr 1 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs det? Sid 5 Öresund i Hong Kong Sid 5 Regelverk och bro-bizzar Sid 6-7 ØRESUNDSBREVET NR1

Läs mer

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Sted: Øresundshuset, Gammel Kongevej 1, 1610 København V Tid: Den 6. oktober kl. 12.00 13.30. DELTAGERE: Bo Adamsson, Region Skåne

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

Succé för Bluesbussen

Succé för Bluesbussen Succé för Bluesbussen Nytt från sekretariatet Nygammalt på nätet De nya hemsidorna ligger nu ute på nätet. För det nya står Interreghemsidan som kommer att innehålla information om Interreg IIIA- Öresund

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND IBUbroshyr.indd 2 2009-07-14 11:57:38 Infrastrukturen slutar inte vid nationsgränsen. Därför krävs ett samlat grepp kring vägoch järnvägssatsningar i Öresundsregionen.

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

FORSÍÐA. Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden.

FORSÍÐA. Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden. FORSÍÐA Vestnordens ökonomiske relationer til det övrige Norden og disses betydning for erhvervsudviklingen i Vestnorden. Arbetsplan, avgränsningar, metod Dr. Grétar Thór Eythórsson Bifröst Handelshögskola

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com BAKGRUND Beslut 18 november att ta fram ett «dokument/positionspapper/propagandamaterial» som översiktligt beskriver DSA:s viktigaste frågor att bevaka och påverka och som kan användas i den utåtriktade

Läs mer

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 Nr 2 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 ØRESUNDSBREVET

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

2005+ - en unik organisation i Europa. Arbejde i Sverige? för Interreg IIIA Öresundsregionen

2005+ - en unik organisation i Europa. Arbejde i Sverige? för Interreg IIIA Öresundsregionen I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 2. 2 0 0 4 3 ØSR 4 Arbejde 7 Halvtid 8 Malmø 2005+ - en unik organisation i Europa i Danmark? Arbejde i Sverige? för Interreg IIIA

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid Ø-analys N R 4 a u g u s t I 2 0 0 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid Öresundsregionen har goda möjligheter att bli

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Region Skåne och Tyskland

Region Skåne och Tyskland 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland Prioriterade insatser 2014-2015 VERSION 1.4 BILAGA TILL INRIKTNING FÖR SAMARBETE 0 Inledning... 3 1 Forskning och innovation... 3 1.1 Historik... 3 1.2

Läs mer

GREATER COPENHAGEN ÄR MER ÄN TÅG OCH BUSS

GREATER COPENHAGEN ÄR MER ÄN TÅG OCH BUSS GREATER COPENHAGEN ÄR MER ÄN TÅG OCH BUSS Prominensen taler. Erfaring Arvet erfaring Fordomme Mennesker ser. Hvad jeg tror, jeg ser? Hvad jeg siger jeg ser? Att omvandla Greater Copenhagen från ett idéprojekt

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING

Läs mer

Företagens förtroende för politiken kring E22

Företagens förtroende för politiken kring E22 Handelskammarens rapport nr 1 2005 Företagens förtroende för politiken kring E22 En enkät bland sydsvenska företag Förord Inte sedan regeringen Bildt tvekade om Öresundsbron har en fråga väckt så starka

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder

Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder Frederiksborg amt Nordväst Nordost Västsjällands och Storströms amter Roskilde amt Stor- Köpenhamn Malmö Sydväst exkl. Malmö Sydost Bornholm 0 50 km Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Danmark och Finland och öka kunskapen om de båda

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Svenskt näringsliv 2006 Grafisk form: Brando designbyrå Öresundsungdomar om dagens och morgondagens arbetssituation

Läs mer

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen Bostadsmarknaden i Öresundsregionen En integrerad bostadsmarknad är en av de viktigaste förutsättningarna för att Öresundsregionen ska kunna befästas som en samlad region. För invånarna i regionen kommer

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Öresund som cykelregion M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Interreg IV A - Öresund Syfte: Öresundsområdet ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling.

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse 01.06.2015 Hur Sveriges regioner i samverkan med lärosätena och näringslivet kan skapa position, attraktivitet och attraherar talanger ett urval av studier från DAMVAD 6 perspektiv på samverkan och mätning

Läs mer

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Daniel.P.Svard@skane.se Vad är Örestat? Samarbete sedan 2000 Öresundsdatabasen, unik data 75 % Region Skåne, 25 % Danmarks Statistik

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIV OCH BARRIÄRER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIV OCH BARRIÄRER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIV OCH BARRIÄRER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Innehåll Sammanfattning av Öresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om integrationen

Läs mer

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack En presentation för dig som vill bygga projekt i ÖKSregionen

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Zambia. Ett av landets mest spridda. Text Kajsa Skarsgård Foto Peder Björling. Unga berättare

Zambia. Ett av landets mest spridda. Text Kajsa Skarsgård Foto Peder Björling. Unga berättare I världen Zambia. Ett av landets mest spridda samhällsmagasin görs av ungdomar och de vågar ställa de tuffa frågorna. Text Kajsa Skarsgård Foto Peder Björling Unga berättare granskar makten Orden flyger

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Nytt från sekretariatet Tack och hej!

Nytt från sekretariatet Tack och hej! Cyklande ambassadör med Öresundsfokus Sommaren 2000 arbetade jag på Utrikesdepartementet i Stockholm. Jag fann färdigställandet av Öresundsbron så omvälvande att jag anmälde mig till cykelloppet över bron

Läs mer

Datum 2011-09-13 Dnr 0902230 2 (3)

Datum 2011-09-13 Dnr 0902230 2 (3) Datum 2011-09-13 Dnr 0902230 2 (3) Civilsamhället Studieförbunden i Skåne bedriver en omfattande språkundervisning som erbjuds allmänheten och som är avgiftsfinansierad. I det utbudet finns danskundervisning

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

MEDIA RESEARCH Øresund

MEDIA RESEARCH Øresund MEDIA RESEARCH Øresund 12 december 2012 BILLEDET AF ØRESUNDSREGIONEN I DANSKE OG SVENSKE MEDIER Forskningsrapport vedrørende svenske og danske mediers rapportering om Øresundsregionen BILDEN AV ÖRESUNDSREGIONEN

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten

Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten Vad säger OECD territorial reviews Vilket fokus har regionerna i pågående infrastrukturplanering Motiv och svårigheter vid utvecklad samverkan

Läs mer

Susanna Ehrs. 1 februari 2012

Susanna Ehrs. 1 februari 2012 Susanna Ehrs 1 februari 2012 Kvarkenregionen Den smalaste delen av Bottniska viken kallas Kvarken. Avstånd från kust till kust: Ca 80 km Mellan de yttersta öarna: Ca 25 km Kvarkenregionen i Finland: Österbotten,

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Dialogkonferens med ungdomar och regionpolitiker i Kristianstad den 7 mars 2000

Dialogkonferens med ungdomar och regionpolitiker i Kristianstad den 7 mars 2000 Dialogkonferens med ungdomar och regionpolitiker i Kristianstad den 7 mars 2000 Gruppdiskussion I: Vision Så här vill vi att Skåne skall vara att leva, bo och arbeta i på 5 10 års sikt. Diskussion i homogena

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

EN SAMMANHÅLLEN OCH VARIERAD ARBETSMARKNAD PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND

EN SAMMANHÅLLEN OCH VARIERAD ARBETSMARKNAD PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND 62 PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND Utvecklingen av pendlingsströmmen över Öresund har framför allt ägt rum mellan Sydvästskåne och den danska delen av Öresundsregionen. Medan pendlingen från Sydvästskåne till

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 4. 2 0 0 2 Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen 3 Glem 4 Grannfest 5 Världens 7 En ikke den nordlige del

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

OM GRÄNSHINDERDATABASEN

OM GRÄNSHINDERDATABASEN A print-out from the Nordic Council of Ministers border barriers database. http://www.norden.org/granshinder Printed: 01.07.2016 OM GRÄNSHINDERDATABASEN Om denna utskrift Detta är en utskrift från Nordiska

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan

Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan Bakgrund Inför programperioden 2014-2020 väntas regeringarna ge uppdrag kring programskrivning till regionerna. Region Skåne har aviserat

Läs mer

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Rapport Sida: 1 av 6 Dnr. Af-2014/139813 Datum: 2014-03-21 Region Skåne Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Arbetsförmedlingen har tagit del av Regions Skånes

Läs mer

CareSam. Äldreomsorgen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen

CareSam. Äldreomsorgen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen CareSam Äldreomsorgen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen Vad? Hur? Varför? Presentation Jonas Christensen, lektor i socialt arbete, projektledare Caresam jonas.christensen@mah.se Totalt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne Ø-analys N R 2 m a r s 2 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Rekordmånga danskar flyttar till Skåne 26 riktade fler danskar än någonsin blicken mot öster när de skulle välja

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 16. september 2008 Mødested Grand Hotel - møderum Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Tolv Tips. www.frivillig.se. +Några goda exempel. Glädje. På hur föreningar och kommuner i Öresundsregionen kan utvecklas. Tillsammans.

Tolv Tips. www.frivillig.se. +Några goda exempel. Glädje. På hur föreningar och kommuner i Öresundsregionen kan utvecklas. Tillsammans. Glädje skapar lust som lägger grunden för engagemang som inbjuder till delaktighet vilket medför inflytande som bidrar till insikt och möjliggör handling som ger nya erfarenheter vilket skapar utveckling

Läs mer