river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget"

Transkript

1 I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete slängs av tåget

2 Rör det på sig i skattefrågan -eller? Trycket på den svenska och den danska regeringen att nå fram till en lösning i skattefrågan ökar. Enskilda personer som allvarligt kommit i kläm slussas till Øresund Direkt och Öresundskomiteen. Öresund Business Council, Öresunds Industri- och Handelskammare m.fl. är mycket aktiva för att få skattefrågan löst. Öresundskomiteen har gjort en egen skatteutredning som skickats till de två regeringarna. Men alla är vi hjälplösa och krånglet består. Det är endast de två regeringarna som kan ta sig samman och finna en lösning. Det danska skatteministeriet har gjort ett utspel som bygger på att pendlarna själva får välja vilket lands socialförsäkrings- och skattesystem man vill tillhöra. Poängen är precis som i Öresundskomiteens skatteutredning att där man skattar har man också sin sociala trygghet. För pendlarna innebär detta att man exempelvis kan stå kvar i sina pensionssystem oavsett hur många gånger man väljer att byta arbetsgivare vare sig denna befinner sig på den svenska eller danska sidan. Det danska förslaget innefattar också en modell för skatte- och bidragstransfereringar över sundet. Incitament för arbetskraftens rörlighet är viktiga. Att kunna stå kvar i sina " egna system", ha kontakt med sina "egna myndigheter" vad gäller skatt och socialförsäkring är ett centralt och för många avgörande incitament. Arbetskraftens rörlighet är en trovärdighetsfråga för Öresundsregionens långsiktiga utveckling. Det danska skatteförslaget är intressant och innehåller många tilltalande komponenter. Den närmaste månaden är avgörande för hur snabbt skattefrågan kan lösas. Snart är det sommar, sedan följer ett svenskt val och danskt EU-ordförandeskap, och så har ännu ett år gått Jag vill därför citera den svenska statssekreteraren Sven-Eric Söder som i mars månad på svenska ambassaden hävdade att, "Det vore en skandal om inte skattefrågan var löst till sommaren". Och så till ett glädjande betyg. Öresundskomiteen m.fl. har initierat den s.k. OECD-studien. Experter från OECD har besökt myndigheter, intresseorganisationer, statliga representanter m.fl. Deras spontana reaktion är att Öresundsregionen imponerar. Integrationen i Öresundsregionen går betydligt bättre än i andra snarlika regioner i världen. Det är alla gemensamma nätverk, organisationer och initiativ som är i ögonfallande. Men man pekar också på den kulturella integrationen. I december publicerar OECD sin rapport där Öresundsregionen jämförs med Baselområdet, Triesteregionen och Detroit-Windsorregionen. Till sist och äntligen. Interreg IIIA är igång. Den 19 mars togs beslut om att stödja ett flertal viktiga projekt. Det substansiella stödet till Öresund Science Region om 18 miljoner DKK ger de strukturella och organisatoriska förutsättningarna för att ytterligare positionera Öresundsregionen som en dynamo för forskning och kunskapsutveckling. Med vänlig hälsning Birger Olofsson INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN NUMMER Ansvarig utgivare Direktör Birger Olofsson Redaktör Maud Larsen Redaktion Maud Larsen, Susanna Christensson Redaktionen avslutad 25 mars 2002 Öresundskomiteens medlemsorganisationer Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt, Bornholms Amt, Københavns Kommune, Region Skåne, Frederiksberg Kommune, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Landskrona kommun De svenska och danska regeringarna medverkar med observatörer genom Erhvervsministeriet, Miljø- og energiministeriet samt Näringsdepartementet. Hovedstadens Udviklingsråd deltager också i arbetet. Öresundskomiteen är en politisk plattform för gränsregionalt samarbete i Öresundsregionen. Syftet är att medverka till en stark utveckling i regionen, både ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Vi initierar och leder strategiska samarbetsprojekt över Sundet som bidrar till en positiv utveckling, vi fungerar som ambassad och mötesplats för danskar och svenskar i regionen och för upp viktiga utvecklingsfrågor på den politiska agendan både på regional och nationell nivå. Vi ansvarar också för EU:s INTERREG-program för Öresundsregionen. Öresundskomiteen Gammel Kongevej 1, DK-1610 København V Tel , Fax

3 Media river barriärer -och bygger upp nya -Massmedia är med om att radera gränser i Øresundsregionen. Men samtidigt kan massmedia bygga upp nya barriärer. Detta bör beslutsfattarna bör vara uppmärksamma på när de vurmar för massmedias roll i byggandet av Øresundsregionen, säger Birgit Stöber. Hon håller på att skriva en doktorsavhandling om massmedias roll i Øresundsregionen. Avhandlingen är inte klar än men avsnittet om samarbetet mellan SVT Sydnytt och TV2 Lorry finns redan att läsa. De båda tv-stationerna fick mer än 8,6 miljoner i stöd av EU-programmet Interreg IIA. Nu har ett nytt Interreg-program nyss startat och även här tillskrivs massmedia stor betydelse för utvecklingen av Öresundsregionen. Genom att att ekonomiskt stärka massmedia i regionen hoppas beslutsfattarna på att medierna ska tillföra ny kunskap på respektive sida sundet. Men detta är, enligt Birgit Stöber inte massmedias främsta uppgift: -Massmedia förmedlar goda journalistiska berättelser, men för att en berättelse ska vara "god journalistik" krävs ett "Vi" och "De andra". Journalister speglar inte företeelser som är likadana på båda sidor sundet, utan fokuserar hellre på olikheterna. Visserligen kan massmedia sudda ut vissa barriärer men risken är uppenbar att medierna samtidigt skapar nya gränser. Att ifrågasätta och granska samhällslivet är en del av det public service-uppdrag som icke-kommersiell tv och radio har. Området är betydligt mer komplext än vad många föreställer sig, säger Birgit Stöber. Forskaren och journalisten Birgit Stöber har intervjuat både chefer och journalister på Lorry. Hon refererar till det första avsnittet av Lorry-redaktionens serie "På den Anden side" då de danska tittarna introduceras i grannlandets vardag genom ett reportage om hur fästingar plågade det svenska kustartilleriet i Blekinge. TV-Lorry:s vice direktör säger i rapporten att man från Lorrys sida fortfarande upprätthåller en form av spänning och exotik vad gäller reportagen från den andra sidan. " vi har lavet en masser af historier, som er sådan eksotiske historier om svenskerne " En av de journalister som bevakade Skåne på Lorrys uppdrag, säger så här: " Jeg tror, det er på grund af det informationsniveau, så er der bare nogle andre grænser. Du har flyttet grænsepælene et andet sted hen, men de er der stadigvæk " Är det då fel att tillskriva medierna en viktig roll i för integrationen i Öresundsregionen? Nej, inte alls, svarar Birgit Stöber. Massmedia är viktiga på många sätt men kanske inte på de sätt som många tror. Massmedia i sig gör inte underverk. Spelet mellan olika aktörer som ex beslutsfattare, journalister och publik är mycket invecklat. Visst kan mediernas rapportering täppa till kunskapsluckor, men det är inte alltid så att publiken tolkar medierna budskap på det sätt som redaktionerna har tänkt sig. Lika osäkert är det om redaktionerna agerar så som politikerna har tänkt sig. Mer info om Birgit Stöbers rapport genom Maud Larsen Både hängslen och gångjärn En dansk ødegårdsejer var som sædvanlig ved at foretage reparationer på sit hus og skulle bruge nogle nye hængsler. Hos isenkræmmeren (järnhandeln) framförde han sit ærinde så langsomt og tydeligt han kunne. Den overdrevne udtale af ordene styrkede ekspedienten i hans opfattelse af at danskeren nok ikke var helt vel forvaret. Ekspedienten gik uden et ord ud på gaden og pegede på herretøjsforretningen overfor. -Där borta kan du köpa hängslen! oplyste han. Danskeren fik dog heldigvis øje på nogle hængsler i forretningen og kunne gå glad hjem med sine nyerhvervede gångjärn. Historien är tagen ur Politikens Øresundsordbog, Politikens Forlag. 3

4 Klartecken till första Interregprojekten Projektstart för fler Ytterligare fyra projekt godkända: 25 miljoner SEK till sju olika samarbetsprojekt i Öresundsregionen. Det blev resultatet av det första mötet i beslutsgruppen för Interreg IIIA. Av de 25 miljoner kronorna gick 18 miljoner till Øresund Science Regions arbete med att stärka forskning och vetenskap i regionen. Ett annat samarbets projekt berör gymnasieeleverna i Öresundsregionen. De ska få ett nytt läromedel för att lära sig språket på andra sidan sundet. Genom en satsning på nya läromedel i form av bland annat böcker och videofilmer ska elevernas språkkunskaper stärkas. Därmed kommer eleverna att få större möjlighet att ta del av högre studier eller arbete i hela Öresundsregionen. Bakom projektet, som beviljades 1,7 miljoner SEK, står 12 kommuner och amter/län på Själland och i Skåne. Läromedlet kommer att spridas till alla gymnasieskolor i regionen. Øresund Science Regions arbete syftar bl a till att utveckla spetskompetenser och goda innovationsmiljöer inom forskningen i regionen. Härigenom ska regionens dragningskraft och synlighet inom forskningsvärlden öka. Projektet beviljades 18 miljoner SEK under en period på tre år. -Vi hade en rad intressanta projekt att ta ställning till under gårdagens sammanträde. Vi märker ett starkt intresse från en rad viktiga aktörer i regionen vilket tyder på att EU-pengarna har en stor betydelse för integrationen, säger regionrådet Rolf Tufvesson, ordförande i beslutsgruppen för Interreg III A. I beslutsgruppen sitter 27 representanter för bl a Öresundskomiteens medlemsorganisationer, Kommunförbundet Skåne, Kommuneforeningerne på Själland och Bornholm, Øresundsuniversitetet, Øresund Business Council, Öresunds Industri och Handelskammare samt ITUC Öresund och Länsstyrelsen i Skåne. För ytterligare info kontakta eller Erhvervsrammevilkår i Øresundsregionen med mål att kompetensutveckla och bygga upp nätverk mellan näringslivsfrämjande aktörer i Storköpenhamn och Skåne. Beviljade Interregmedel: SEK Analyse og markedsföring af spidskompetencer indenfor biosektoren i Øresundsregionen. Marknadsföring av Öresundsregionen som Europas ledande kunskaps- och forskningsregion inom sk life science. Beviljade Interregmedel: miljoner SEK Kommunikation og markedsføring af Kulturbro som løftestang for den kulturelle integrationen i Øresundsregionen. Kommunikation och marknadsföring av Kulturbro 2002 i Øresundsregionen och i Stockholmsområdet. Beviljade Interregmedel: SEK Study of the Øresund Region - OECD Territorial Review. Öka kännedomen om den regionalpolitiska ledningen och administrationen, skatter,infrastruktur, arbetsmarknad, näringslivsförhållanden och stimulera regionens kommersiella styrkepositioner. Beviljade Interregmedel: SEK HH-togtunnel Ta fram ett fördjupat underlag angående konsekvenserna av att bygga en tågtunnel för passagerartrafik mellan Helsingborg och Helsingør. Beviljade Interregmedel: SEK 4

5 OECD-fokus på Øresundsregionen Hvad er Øresundsregionens styrker og svagheder? Er der sammenhæng mellem målsætning og strategier for en integreret region - og de initiativer som skal gøre visionen til virkelighed? Hvordan kan vi skabe bedst mulige rammebetingelser for økonomisk vækst, konkurrencekraft og velfærd - og samtidig udnytte hele regionens potentialer? Bør vi også fremover satse på netværk og uformelle samarbejder - eller er der behov for en mere koordineret indsats? Det er nogle af temaerne i et OECDstudie af Øresundsregionen, som er indledt fornyligt. Resultatet sammenfattes i december måned i en OECD-rapport med anbefalinger og forslag til regionens fremtid. OECD gennemfører studiet i samarbejde med Öresundskomiteens sekretariat, som har ansvaret for at indsamle fakta, koordinere inputs fra Øresundsregionen og sikre dialogen med aktører i og udenfor regionen. Det sker på vegne af og i samarbejde med de to regeringer, HUR, Region Skåne, Københavns kommune, Malmö Stad og Øresundsuniversitetet. Projektet finansieres af disse parter samt Öresundskomiteen og INTERREG IIIA. Nøglepersoner Selve analysen gennemføres af et internationalt eksperthold, som besøgte Øresundsregionen i midten af marts måned sammen med repræsentanter for OECD. Öresundskomiteens sekretariat koordinerede arrangementet, som gav eksperterne lejlighed til at drøfte regionens udvikling med over 100 nøglepersoner fra myndigheder, erhvervslivet, arbejdsmarkedet, forskningsverdenen etc. I besøget deltog også eksperter fra andre grænseregioner - Basel (TriRhena), Detroit/Windsor og Trieste/Koper - som bidrager med erfaringer og synspunkter. Bred debat Rapporten offentliggøres, når den er godkendt af en OECD-komité bestående af samtlige 30 medlemslande. Herefter vil Öresundskomiteen tage initiativ til en bred debat i regionen om rapportens anbefalinger. Kontaktperson Torben Aaberg Snart kommer den: Øresundskompassen visar vägen Hvor mange danske virksomheder etablerer sig på den anden side af Sundet? Hvor meget koster kontorlokaler på Sjælland? Er antallet af rejser over Sundet øget eller faldet? Spørgsmål af denne art og mange flere kan du få svar på, når du læser Øresundskompas. Öresundskomiteen har igangsat et arbejde, med henblik på at afklare, analysere og dokumentere, hvordan, i hvilken retning og med hvilken hastighed Øresundsintegrationen udvikler sig. Resultaterne fremgår i Øresundskompas, som skal udkomme et par gange om året i trykt form og opdateres løbende på vores hjemmeside. Øresundskompas er en sammenstilling af statistik og kvalitative undersøgelser, som på forskellig vis belyser udviklingen i Øresundsregionen. Idéen bag Øresundskompas er, at brugeren skal kunne følge udviklingen indenfor et antal udvalgte områder. Områderne omfatter: Vill du ha första numret av Øresunds kompassen? Beställ den på vår hemsida: Kontaktperson: Jarl Elsberg Zinn Anna Ottesen Arbejdsmarkedet, bolig og byggeri, uddannelse og forskning, handel og økonomi, kultur og turisme, samt trafik og infrastruktur. Det nuværende materiale har karakter af øjebliksbilleder, men tanken er, at der i fremtiden vises mere proces orienterede tendenser og kvalitative resultater. Øresundskompas forventes tilgængeligt på vores hjemmeside i nærmeste fremtid. 5

6 Rakare väg till Göteborg Øresundsinstitutet -inte som alla andra Snön vräkte ner. Hela Öresundsregionen piskades av stormvindar. Vägar, järnvägar och flygplatser hade svårt att stå emot vädrets makter. Infrastruktur är sårbar. Detta var tydligt för alla som anmält sig till Öreundskomiteens konferens om just "Infratruktur" i slutet av februari. Många anmälda kom helt enkelt inte fram, andra dök upp betydligt senare och programmet fick improviseras fram allt eftersom föreläsarna trädde in i lokalen på Malmö Börshus. Men det blev trots allt en mycket givande dag. Det största hotet mot infrastrukturen i Öresundsregionen är bristen på samarbete mellan berörda myndigheter i berörda länder. Debatten handlade inte bara om vår region utan också om förbindelsen över Fehmarn Bält och sträckan upp till Oslo. Konferensen arrangerades tillsammans med Den Skandinaviska Arenan och samarbetet Göteborg -Oslo. -Ett framtida bärkraftigt transportsystem i Norden kräver ett bättre samarbete mellan alla offentliga myndigheter i de berörda länderna. Vi måste bl a eftersträva enhetliga standarder inom infrastrukturen och detta är särskilt viktigt inom järnvägstransporterna. Så sa Knut Rönning, expeditionschef vid Norges Samfärdsministerium, en av många talare under dagen. Från EU-parlamentets utskott för regionalpolitik, transport och turism kom Per Stenmarck. Han betonade vikten av ett nordiskt genomförande av den del av TEN som kallas den Nordiska triangeln, dvs de stråk som knyter samman Oslo- Köpenhamn-Stockholm (och Helsingfors). Samtidigt underströk han att politikerna i sydvästra Skandinavien måste ta krafttag för att de planerade satsningarna på infrastrukturen verkligen ska äga rum. Samarbetet inom den Skandinaviska Arenan berör dock inte bara infrastruktur. Kultur och turism samt bioteksektorn är också områden inom vilka den sydvästra delen av Skandinavien vill samarbeta. För att sätta punkt - eller snarare göra ett nytt avstamp - för det hittillsvarande arbetet arrangerade den Skandinaviska Arenan en konferens den 12:e april i Göteborg. Kontaktperson Claus Pedersen Ännu en Öresundsorganisation håller på att se dagens ljus. Organisationen heter Öresundsinstitutet och skriver i sin presentationsbroschyr att man ska ägna sig åt saklig faktabaserad analys som kan förbättra makthavarnas beslutsunderlag. Den nya organisationen ska vara en neutral och partipolitiskt obunden ideell förening, som utan vinstintresse arbetar för att främja integrationen. Institutet vill vara en länk mellan universitetsvärlden och den offentliga sektorn. Genom att välja ut, beställa och analysera information och fakta vill man ytterligare stärka Øresundsregionens utveckling. Institutet vill också driva en debatt om utvecklingen i regionen. Debatten ska drivas genom en aktiv mediepolitik och på så sätt främja integrationen. Nu hoppas Øresundsinstitutet på att inom två år få 100 medlemmar bland företag, privata och offentliga institutioner. Medlemskapet kostar 6000 euro per år. 6

7 Boxning för samarbete Skånes och Blekinges Boxningsförbund samt Själlands Boxningsförbund kommer få kronor för att stärka samarbetet inom Öresundsregionen. De båda boxningsförbunden vill stärka regionen t ex genom att bilda ett gemensamt lag och utmana andra regioner. -Tanken är att arrangera "landskamper" mellan vår region och t ex Stockholm. Vi tror att vi har kommit så långt i vårt samarbete att detta skulle kunna vara möjligt. Så skriver boxningsförbunden i sin ansökan om pengar ur Öresundskomiteens fond för Folklig Förankring. De båda förbunden har sökt och fått beviljat ett bidrag på svenska kronor. Tanken med Öresundskomiteens projektpengar är att ge ex ideella organisationaer och skolor ett ekonomiskt stöd för att folkligt kunna förankra integrationen i Öresundseregionen För ytterligare upplysningar om projekt för Folklig Förankring se vidare på vår hemsida under rubriken "Arbejdsområder"... Kontaktperson Elsebet Fristed Kultursponsring får dynamon att snurra -Kulturen kan beröra och engagera näringslivets målgrupp. De kulturansvariga måste ha bättre tillit till det som kulturprojekt kan erbjuda när man ingår ett sponsringsavtal. Bättre självförtroende, uppmanade Anders Lindén från företaget Tangosponsring. Han var en av föredragshållarna vid Öresundskomiteens Kulturkonferens som hölls på konstmuseet Louisiana en fredag i mars. Sune Nordgren undertecknat flera sponsringsavtal bl a med bilföretaget Audi och tidningen The Guardian. -Vi använder kulturen som en flagga. Den här regionen har varit i nere botten vad gäller ex stängning av arbetsplatser och andelen arbetslösa. Nu finns här bara en väg att gå. Kulturen är med om att visa vägen uppåt! sa Sune Nordgren. -Mer självmedvetenhet inom kultursektorn kan bidra till att hjulen börjar snurra mellan näringsliv och kulturinstitutioner. Inom kultursponsring finns en oerhörd potential, menar direktör Katja Moesgaard vid Exact Management, som också talade vid konferensen. Hon och Anders Lidén representerar en ny men starkt kommande bransch, nämligen sponsringsrådgivare som helt enkelt ägnar sig åt koppleriverksamhet mellan exempelvis näringsliv och kultur. Att sponsring är viktigt bekräftade Sune Nordgren, director för The Center of Contemporary Arts, Gateshead, England. Han har fått den avundsvärda uppgiften att från grunden bygga upp ett helt nytt museum i ett f d kvarnhus i de gamla industristadsdelarna av Gateshead, Newcastle. Det nya museet heter BALTIC och redan innan dörrarna slås upp i sommar har Över 100 personer kom till konferensen, lyssnade på föredragen, deltog i debatten och avslutade dagen med en rundvisning av konstären Georgia O Keeffes utställning. Dessförinnan hade alla som önskade intagit en lunch nere i båthuset på Louisiana. Kontaktperson Elsebet Fristed 7

8 Cykeln slängs av tåget vid länsgränsen Det går utmärkt att ta med cykeln på tåget för cykelsemester - men bara från Danmark till Skåne. Den som vill ta cykeln per tåg över den skånska länsgränsen norrut i Sverige stöter på problem. Det har Leif Madsen i Helsingør fått erfara. Han har ( eller ska vi skriva hade?) planer på att cykelsemestra i Halland, nordväst om Skåne. -Vi är sju personer som hade tänkt ta cyklarna på tåget från Helsingborg till Halmstad, men det är lättare sagt än gjort. Byråkrati och administration gör att vi riskerar att få cyklarna avslängda efter halva vägen, säger en ganska uppretad Leif Madsen. Han blev snabbt varse att svenska SJ, Statens Järnvägar, till skillnad från danska DSB, inte tar med några cyklar på tåget. Sedan ett år tillbaka existerar inte heller s k polettering som innebar att SJ tar ansvar för cykeltransporten. Den som nu för tiden vill transportera cyklar på SJ måste kontakta en expressgodsexpedition och betala 375 kronor för att skicka cykeln med enkel biljett. Men på Øresundstågen får man gärna transportera Leif Madsen på väg UTAN cykel ÖRESUNDSBREV NR cyklar. Att ta cykeln på Øresundstågen kostar lika mycket som en barnbiljett, en kostnad relaterad till färdsträckan. Eftersom Øresundstågen går från Malmö och stannar i både Helsingborg och Halmstad på väg till Göteborg, verkade detta bli en utmärkt lösning, tänkte Leif Madsen. Glad i hågen tog han färjan till Helsingborg, gick in på Skånetrafikens biljettexpedition och försökte lösa en "cykelbiljett" till Halmstad. Men här stötte Leif Madsen på patrull. Vid länsgränsen mellan Skåne och Halland överlämnar Skånetrafiken ansvaret för Øresundståget till svenska SJ. Och på SJ:s tåg får man inte ha cyklar. Även om det är samma tåg som rullar hela vägen så övergår ansvaret för tågets framfart från det ena till det andra transportföretaget och därmed ändras också regelverket för biljettförsäljning och cykeltransporter, uppger SJ. - Vi riskerar helt enkelt att få cyklarna avslängda vid länsgränsen i Båstad, säger Leif Madsen. Nytt från sekretariatet Fler Öresundsorganisationer i Öresundshuset Sedan i mitten av januari finns plattformarna IT Öresund, Öresund Food Network och Øresund Environment i Öresundshuset. Plattformarna verkar för samarbete mellan universitet och näringsliv. Sedan tidigare finns även en fjärde plattform Medicon Valley Academy i huset. Teresia Nilsson på IT Öresund berättar att organisationerna som nu sitter samlade både i Köpenhamn och i Lund, hoppas på ett effektivt samarbete eftersom man jobbar med samma saker men i olika branscher. Vilka är vi? Idén om att etablera ett Öresundshus väcktes 1998 då samarbetet mellan Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity och Öresundskomiteen blev tätare. Öresundshuset på Gammel Kongevej blev invigt i maj I dag finns det nio olika organisationer i huset och sammanlagt 115 anställda. Under våren kommer Öresundshuset att ge ut en gemensam broschyr som beskriver de olika organisationerna i huset. Nya ansikten Karsten Poul Jacobsen har sedan mitten av januari varit anställd som studentmedarbetare på Öresundskomiteen. Karsten arbetar med OECD-projektet och studerar statsvetenskap vid universitetet i Köpenhamn. Bild från Skånes Turistråd FORM: ORIGRAFO AB, MALMÖ / TRYCK:

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001 Nr 1 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs det? Sid 5 Öresund i Hong Kong Sid 5 Regelverk och bro-bizzar Sid 6-7 ØRESUNDSBREVET NR1

Läs mer

Succé för Bluesbussen

Succé för Bluesbussen Succé för Bluesbussen Nytt från sekretariatet Nygammalt på nätet De nya hemsidorna ligger nu ute på nätet. För det nya står Interreghemsidan som kommer att innehålla information om Interreg IIIA- Öresund

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 Nr 2 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3 ØRESUNDSBREVET

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen Bostadsmarknaden i Öresundsregionen En integrerad bostadsmarknad är en av de viktigaste förutsättningarna för att Öresundsregionen ska kunna befästas som en samlad region. För invånarna i regionen kommer

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder

Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder Frederiksborg amt Nordväst Nordost Västsjällands och Storströms amter Roskilde amt Stor- Köpenhamn Malmö Sydväst exkl. Malmö Sydost Bornholm 0 50 km Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø

Läs mer

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Öresund som cykelregion M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Interreg IV A - Öresund Syfte: Öresundsområdet ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling.

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

MEDIA RESEARCH Øresund

MEDIA RESEARCH Øresund MEDIA RESEARCH Øresund 12 december 2012 BILLEDET AF ØRESUNDSREGIONEN I DANSKE OG SVENSKE MEDIER Forskningsrapport vedrørende svenske og danske mediers rapportering om Øresundsregionen BILDEN AV ÖRESUNDSREGIONEN

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 4. 2 0 0 2 Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen 3 Glem 4 Grannfest 5 Världens 7 En ikke den nordlige del

Läs mer

Tolv Tips. www.frivillig.se. +Några goda exempel. Glädje. På hur föreningar och kommuner i Öresundsregionen kan utvecklas. Tillsammans.

Tolv Tips. www.frivillig.se. +Några goda exempel. Glädje. På hur föreningar och kommuner i Öresundsregionen kan utvecklas. Tillsammans. Glädje skapar lust som lägger grunden för engagemang som inbjuder till delaktighet vilket medför inflytande som bidrar till insikt och möjliggör handling som ger nya erfarenheter vilket skapar utveckling

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse 01.06.2015 Hur Sveriges regioner i samverkan med lärosätena och näringslivet kan skapa position, attraktivitet och attraherar talanger ett urval av studier från DAMVAD 6 perspektiv på samverkan och mätning

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Öresundsregionen och Euron. Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen

Öresundsregionen och Euron. Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen Öresundsregionen och Euron Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen Augusti 2003 Øresund Industri & Handelskammare stiftades den 1 november 1999 av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

En kulturvision för. En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark

En kulturvision för. En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark En kulturvision för öresundsregionen En resa för framtiden mellan Sverige och Danmark Öresundsregionen Öresundsregionen består av Skåne på den svenska sidan av Öresund och Själland, Lolland, Falster och

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

N O V E M B E R 2 0 0 6 Tema:

N O V E M B E R 2 0 0 6 Tema: I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N Tema: EKONOMISK TILLVÄXT Föreningslivet som tillväxtmotor -side 6 Øresundsregionen ligger i den europæiske top, men presses i de kommende år

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen Företagens framtida rekryteringsbehov i En analys av företagens uppskattade behov av arbetskraft till våren 2011, i Östdanmark och Skåne. 16. september 2010 3 1. Resume Rapporten analyserar det framtida

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

Øresundskompass. Slutrapport. Januar 2004 REGIONALE UDVIKLINGSTENDENSER

Øresundskompass. Slutrapport. Januar 2004 REGIONALE UDVIKLINGSTENDENSER Øresundskompass Slutrapport Januar 2004 REGIONALE UDVIKLINGSTENDENSER Gammel Kongevej 1 DK-1610 København V. Tel. +45 3322 0011 Fax +45 3322 0023 www.oresundskomiteen.dk Øresund Network AB Stortorget 3

Läs mer

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den.

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Öresundskomiteens årsberättelse 2013 I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Sammanfattning Förra

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne

Motor för tillväxt. Handelskammarens agenda för södra Skåne Motor för tillväxt Handelskammarens agenda för södra Skåne 2 Handelskammaren speglar företagen och är en naturlig partner för utveckling Vår agenda i korthet Södra Skåne är en del av Nordens största region

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Vibeke Storm Rasmussen hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över det positiva beskedet

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Nätverksbaserad urban innovation. Öresundsregionen version 3.0. Underlag till IBU:s projekt om Öresundsregionens kvalitet, identitet och framtid

Nätverksbaserad urban innovation. Öresundsregionen version 3.0. Underlag till IBU:s projekt om Öresundsregionens kvalitet, identitet och framtid Öresundsregion version 3.0 Nätverksbaserad urban innovation Öresundsregionen version 3.0 Underlag till IBU:s projekt om Öresundsregionens kvalitet, identitet och framtid Oxford Research 29 augusti, 2009

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Casper Jul Nielsen Systemansvarig

Casper Jul Nielsen Systemansvarig TÖF 2015-10-01 Casper Jul Nielsen Systemansvarig Oversigt - Hvem er Samres - Hvad sker der udenfor Danmark - Sammenhängende trafik, et eksempel fra Dalarna - Opläg til diskussion Vår affärsidé Att leverera

Läs mer

)DVWMlUQYlJVI UELQGHOVH+HOVLQJ U+HOVLQJERUJ

)DVWMlUQYlJVI UELQGHOVH+HOVLQJ U+HOVLQJERUJ 75$),.'$*(3c$$/%25*81,9(56,7(7 )DVWMlUQYlJVI UELQGHOVH+HOVLQJ U+HOVLQJERUJ I över hundra år har en fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg diskuterats. En rad olika förslag har under årens lopp

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner

Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner Malmö Clean Tech City, 16. januar 2014 Grupp 1. Hur kan vi hantera utmaningen med cykelparkering i städerna? Viktigt att definiera vilken typ av cykelparkering

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 1 2 Modellen och kartbilderna har gjorts av Tetraplan A/S på uppdrag av Region Skåne och Örestat III-projektet 2014. Grafisk form: Jenny Willman,

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

RENT VAND i resundsregionen

RENT VAND i resundsregionen RENT VAND i resundsregionen Kunskapsuppbyggnad och spridning av resurssnåla vattenvårdsåtgärder för att minska effekter av övergödningen 2003-2006 www.rent-vatten.com Medfinansiärer i projektet Miljökontoret

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne

Närmast i Norden. Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne 2 Närmast i Norden Handelskammarens agenda för nordvästra Skåne Vision Nordvästra Skåne ska vara Nordens närmaste region. Fast förbunden i

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Svensk Biblioteksförenings studiepaket Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 2 Välkommen till studiepaketet Olika syn på saken! Svensk Biblioteksförening ska främja

Läs mer

PraktikSwapØresund. Projektbeskrivning. Malmö stad PraktikService. Københavns kommune Center for Vejledning. Interreg III A Öresundsregionen

PraktikSwapØresund. Projektbeskrivning. Malmö stad PraktikService. Københavns kommune Center for Vejledning. Interreg III A Öresundsregionen Projektbeskrivning Malmö stad PraktikService Interreg III A Öresundsregionen Københavns kommune Center for Vejledning Ulf Bergström, projektledare Malmö/Köpenhamn 2003-11-01 Åtgärd: 02:02 Journalnr: 2003/79

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Bakgrund Den 1 januari 1958 trädde avtalet om den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) Romfördraget ikraft. Genom detta avtal åtog sig dåvarande

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr Flyingebygden ett Öresund i miniatyr 2003-01-01 av Gunnar Petersson, ordförande Flyinge Utveckling www.flyinge.nu Sammanfattning Föreningen Flyinge Utveckling (FU) vill skapa en väl integrerad bygd inom

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 4december2009 www.publicaccess.se ledare En vilsen opposition i mediepolitiken Detärnästanomvändavärldenjustnu.Denrödgrönaoppositionenvilltillskillnadmotalliansenha

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Öresundsregionen the human capital of scandinavia

Öresundsregionen the human capital of scandinavia Öresundsregionen the human capital of scandinavia Öresundsregionen The Human Capital of Scandinavia Öresundsregionen är en av Europas mest attraktiva och dynamiska tillväxtregioner. Tillsammans har vi

Läs mer

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7)

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Bakgrund Med två signaturer den 22 februari 2012 markerades startskottet för arbetet mot en regional Skånsk digital agenda. I pennorna höll regionstyrelsens ordförande

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 2/99

Samarbetskommitténs protokoll 2/99 Samarbetskommitténs protokoll 2/99 Tid/Plats 26 mars 1999, klockan 09.00 11.15 Stadshuset i Landskrona. Närvarande Ledamöter Björn O Anderberg, Helsingborg, ordförande Erik Persson, Helsingborg Sven-Yngve

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer