Datum Dnr Eurovision School Contest samverkan med Danmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark"

Transkript

1 Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef , BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (5) Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Eurovision School Contest samverkan med Danmark Ordförandens förslag beslutar föreslå regionstyrelsen 1. deltar inom ramen för Eurovision Song Contest 2014 i Köpenhamn med skoltävlingen Eurovision School Contest. 2. Regionstyrelsen anslår max 1 miljon kr för s medverkan i projektet. 3. Uppdrar åt regiondirektören att underteckna ett samarbetsavtal med berörd juridisk part enligt föreslagen inriktning samt i övrigt tillse att projektet genomförs. I ärende finns följande dokument: 1. Beslutsförslag Sammanfattning Eurovision Song Contest ägde rum i Sverige/Malmö 2013 och Danmark/Köpenhamn blev vinnare och arrangör av tävlingen Eurovision School Contest skapades av och de skånska kommunerna och genomfördes för första gången Det finns nu en ömsesidig ambition från skånska och danska sidan att upprepa skoltävlingen 2014 och för närvarande arbetas det fram ett samarbetsavtal som bedöms kunna undertecknas i december med berörd juridisk part. Regionstyrelsen föreslås avsätta max 1 miljon kronor för medverkan i projektet. Postadress: S KRISTIANSTAD Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (5) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Eurovision Song Contest ägde rum i Sverige/Malmö 2013 och Danmark/Köpenhamn blev vinnare och arrangör av tävlingen För närvarande pågår ombyggnaden av B&Ws skeppsvarv på Refshaleön på Amager i Köpenhamn för att kunna härbärgera eventet med ca platser under festivalveckan 6-10 maj. Eurovision School Contest skapades av och de skånska kommunerna och genomfördes för första gången Eurovision School Contest var en tävling för alla skånska elever i grundskolan med fokus på mångfald, demokrati och yttrandefrihet och samordnades med kulturnämndens satsning Med rätt att uttrycka sig! Över elever deltog i tävlingen och av dessa inbjöds barn samt 140 barn och ungdomar, som vid tillfället var inskrivna eller vårdades vid s barn- och ungdomskliniker, till Malmö Arena under genrepet den 15 maj inför finalen den 18 maj. SVT avsatte 30 minuter före genrepet då SVTs ansvarige producent Christer Björkman och Sveriges tävlande Robin Stjärnberg presenterade de nominerade tävlingsbidragen och vinnarna inför en fullsatt arena. (Se en filmad sammanfattning av förra årets tävling här: Projektet gav en omfattande synlighet av barn och ungas rätt och möjligheter att uttrycka sig i bild, ord och musik och engagerade över 600 skolor från Skånes samtliga kommuner. Det finns nu en ömsesidig ambition från skånska och danska sidan att upprepa skoltävlingen 2014 och för närvarande arbetas det fram ett samarbetsavtal som bedöms kunna undertecknas i december med berörd juridisk part. Host City Copenhagen (HCC) är projektsällskapet bakom ESC 2014 och ägs av Köpenhamns kommun, Region Huvudstaden och Wonderful Copenhagen. Övriga partners är Danmarks Radio, och Region Sjaelland. Härtill har identifierats en rad organisationer och samtliga danska och skånska kommuner som deltagare i projektet. Till praktisk koordinator för skoltävlingen har utsetts Öresund Event Center. Danmark har valt slogan # JoinUs för Eurovision Song Contest (jmfr We are One 2013) och för skoltävlingen satt miljö och hållbarhet i fokus Hur ser barn och unga på framtidens gröna Europa? Av praktiska och säkerhetsmässiga skäl samt erfarenheterna från 2013 föreslås målgruppen begränsas till elever i åk 4-6 i Danmark och Skåne.

3 Datum (5) Det är en gemensam önskan att Eurovision School Contest i fortsättningen blir en fast del av Eurovision Song Contest, ett beslut som ytterst fattas av European Broadcasting Union (EBU). Upplägg och genomförande Eurovision School Contest föreslås genomföras parallellt under våren 2014 i Skåne och Danmark utifrån ett gemensamt tävlingskoncept. Tävlingsmaterialet produceras och översätts, projektledning upphandlas av danska sidan och inkluderar en projektledare för skoltävlingen i Skåne. Ungefär danska och svenska barn kommer att engageras i tävlingen och ca av dem möts på arenan vid generepet i Köpenhamn, preliminärt den 7 maj. Skåne kommer att erbjudas minst 1000 och max 2000 biljetter till genrepet. Den slutliga tilldelningen beror på arenans kapacitet, vilken slutligen avgörs när storleken på själva scenbygget är klar. Ambitionen är att biljetterna skall vara gratis för barnen, men frågan avgörs slutligen av Danmarks Radio. s insatser Skånetrafikens medverkan i projektet under 2013 var helt avgörande för genomförandet. Inte minst synliggjordes tävlingen på bussar och tåg ut till Malmö Arena. Hur transportfrågan skall lösas under nästa år är under diskussion. Eftersom den danska arenan ligger på en ö är det nödvändigt att transporterna till slutdestinationen sker med buss uppskattningsvis krävs ca 40 bussar för 2000 barn. Till denna kostnad kommer de avgifter som belastar bussresor över bron samt reseförsäkring. Arenan har en ansvarsförsäkring som omfattar samtliga närvarande under genrepet. s ansvar och kostnader uppskattas i dagsläget omfatta Transporterna t/r för max 2000 skånska barn till arenan i Köpenhamn/Refshaleön inkl eventuella broavgifter Reseförsäkring för de skånska barnen Ca DKK i bidrag till produktion, logistik i samband med genrepet och nomineringsprocessen. Dessa kostnader kommer eventuellt att täckas av olika fonder och beloppet därför reduceras i efterhand Pressaktiviteter och löpande kommunikation i dialog med den danska projektledningen I de ekonomiska förutsättningarna för samarbetet ingår värdet av den tekniska plattform som tog fram inför Eurovision School Contest. Till denna kommer den kunskap och erfarenhet som förvärvades i genomförandet av projektet och som nu erbjuds den danska projektledningen.

4 Datum (5) I dagsläget är det svårt att uppskatta de exakta kostnaderna för Region Skånes medverkan i projektet och därför föreslås att en maxsumma om kr anslås. Det skall noteras att en del av den totala finansieringen för tävlingen sker med Interreg - medel via Öresundskomiteen. Som motprestation erhåller Ca 2000 gratisbiljetter till genrepet på arenan i Köpenhamn s logo på allt kommunikationsmaterial Del av eventuella intäkter från projekt som bl a berör utveckling/kommunikation/koordinering/utställning Samtliga rättigheter som utvecklas under skoltävlingen tillfaller parterna gemensamt Samlad kommunikation Skoltävlingen 2013 och 2014 understödjer FNs Barnkonvention om barns rättigheter att uttrycka sig, bidrar till interregional och kulturell förståelse, ger inspiration och insikter i miljö- och hållbarhetsfrågor i ett framtida Europa. Utöver skoltävlingen sker under 2014 ett antal initiativ i regionen på temat barn och unga. Kulturnämnden i genomför bl a projekten Med rätt att inspireras samt Barnens bästa biennal. Inom Regionala tillväxtnämndens ansvarområde görs satsningar på unga entreprenörer, arbetsmarknadsfrågor samt projektet Innocarneval. Det bör finnas goda möjligheter att ta ett samlat grepp i kommunikationen om s insatser för barn och unga under Ekonomiska konsekvenser och finansiering Kostnaden för s medverkan bedöms uppgå till max 1 miljon kr och föreslås belasta regionstyrelsens budget. I den händelse projektet blir billigare än nu beräknat, t ex genom sponsorintäkter, återgår motsvarande medel till regionstyrelsen. Juridisk bedömning Samråd har skett med området för juridik som inte har några invändningar mot förslaget. Miljökonsekvenser Projektet har miljökonsekvenser genom transporterna t/r över Öresundsbron för sammanlagt ca 2000 barn.

5 Datum (5) Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan har inte bedömts relevant i ärendet. Uppföljning Projektet är tänkt att utvärderas av Wonderful Copenhagen och rapporten kommer att återkopplas till regionstyrelsen. Annika Annerby Jansson Ordförande Chris Marschall Enhetschef

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Karin Swensson Strateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se Beslutsförslag Datum 2012-10-11 Dnr 1102578 1 (13 ) Regionala tillväxtnämnden Verksamhetsinformation Regionala tillväxtnämnden

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Anna Bothom Avd Försäljning anna.bothom@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-05 Dnr [Diarienummer] 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Utökad omfattning av studeranderabatt i kollektivtrafiken

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

0 Östei. Tjänsteutlåtande

0 Östei. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande 0 Östei Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-13 Dnr KS 2014/0248-224 Till Kommunstyrelsen Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan

Läs mer

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet.

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:7 Dnr. KS 2014/0*..». Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress. Ärende Diarienr Föredragande. 2 Keep it Loud KOF 2015-88 Stina Bond 13.

OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress. Ärende Diarienr Föredragande. 2 Keep it Loud KOF 2015-88 Stina Bond 13. Kultur- och fritidsnämnden Evelina Alsén, ordförande Sven Lundberg, sekreterare KALLELSE 1 (3) 2015-06-15 OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress Sammanträde Tid: 2015-06-17, kl 13:00

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Rapport Unga Ekokockar genomförande

Rapport Unga Ekokockar genomförande 1(5) 2010-11-29 Rapport Unga Ekokockar genomförande 2(5) 2010-11-29 1. Sammanfattning Positiva effekter och utfall Sex stycken regionala, publika evenemang (regionfinaler) har genomförts i landet - i Kristianstad,

Läs mer