brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3"

Transkript

1 Nr brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

2 ØRESUNDSBREVET NR brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Ansvarig utgivare Direktör Birger Olofsson Redaktör Maud Larsen Redaktion Maud Larsen, Elsebet Fristed Redaktionen avslutad 14 juni 2001 Öresundskomiteens medlemsorganisationer Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Københavns Kommune Region Skåne Frederiksberg Kommune Malmö stad Helsingborgs stad Lunds kommun Landskrona kommun De svenska och danska regeringarna medverkar med observatörer genom Erhvervsministeriet, Miljø- og energiministeriet samt Näringsdepartementet. Hovedstadens Udviklingsråd deltager också i arbetet. Öresundskomiteen är en politisk plattform för gränsregionalt samarbete i Öresundsregionen. Syftet är att medverka till en stark utveckling i regionen, både ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Vi initierar och leder strategiska samarbetsprojekt över Sundet som bidrar till en positiv utveckling, vi fungerar som ambassad och mötesplats för danskar och svenskar i regionen och för upp viktiga utvecklingsfrågor på den politiska agendan både på regional och nationell nivå. Vi ansvarar också för EU:s INTERREG-program för Öresundsregionen. Öresundskomiteen Gammel Kongevej 1, DK 1610 København V Tel , Fax E-post Öresundsregionen i världen Ett år efter brons invigning kan vi glädja oss åt att allt fler vägar bär till Öresundsregionen. I Östersjöområdet stärks banden till metropolerna Hamburg och Berlin. STRING-konferensen i Nykøbing F visar tydligt att det finns en stark vilja till samarbete, satsning på en Fehmarnbältförbindelse, en förbättrad infrastruktur och ökat ansvarstagande för miljön. Också kontakterna med Oslo och Göteborg intensifieras. Det handlar om såväl infrastrukturfrågor som det faktum att särskilt norska investerare söker sig till Öresundsregionen. Vi glädjs också åt att mobiltelefonjätten Orange placerar sig med sitt nordiska huvudkontor i Malmö och att bioteknikföretaget Biogen gör en 3-4 miljaders investering i Hillerød. Internationella hotellkedjor söker sig till regionen liksom allt fler turister. Malmö slår rekord i antalet hotellövernattningar. Jämfört med hur smala vägarna var- om de ens fanns- för fem år sedan måste vi konstatera att nu är Öresundsregionen både synlig och intressant. Det är viktigt att vi driver denna positiva utveckling vidare på två sätt. - Fortsatt öppenhet mot omvärlden och fortsatt seriös profilering av Öresundsregionen. - Ökat tempo för att underlätta rörlighet och pendling i regionen. Dagligen kommer allt fler rapporter om barriärer och byråkratiska spärrar för företag, pendlare och medborgare. Särskilt det sista området står högt på Öresundskomiteens dagordning. Även om vi inte kan lösa alla de problem som är angelägna så driver vi på utvecklingen, tar initiativ och för en aktiv dialog med företrädare för ansvariga myndigheter och organisationer på nationell och regional nivå. Ska Öresundsregionen vara lyckosam i ett större sammanhang måste trösklarna över sundet vara så låga som möjligt. Image och verklighet ska inte vara åtskilda. Jag hoppas att vi får en verklig sommar med sol och värme. Med vänlig hälsning Birger Olofsson Direktör 2

3 ØRESUNDSBREVET NR Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna -Vi måste uppvakta regeringarna i Danmark och Sverige. Det nuvarande skatteavtalet förhindrar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen. En ekonomisk tillväxt i detta område kommer även andra delar av de båda länderna att kunna dra nytta av. Därför är det viktigt att vi får ett väl fungerande gränsgångaravtal, sa Öresundskomiteens ordförande Ilmar Reepalu under det senaste Öresundskomitee-mötet. Dessutom fick de närvarande Öresundspolitikerna lyssna till en ett föredrag av Catharina Sachs, konsulent från Lund, som på Öresundskomiteens uppdrag skrivit en rapport om det gränsregionala samarbetet i Basel-regionen. (Även detta kan ni läsa mer om på annan plats i detta Øresundsbrev!) När dagordningen var avklarad dukades sammanträdesbordet om till frokost med smørrebrød och därefter bjöd ledamoten Preben Bille Brahe sina kolleger på rundvisning i Köpenhamns Rådhus. De som orkade fick gå hela vägen upp i tornet Det var fullsatt i salen i Köpenhamns Rådhus när mötet hölls den 7:e juni. Det var då Öresundskomiteen beslutade att skriva brev till regeringarna i Sverige och Danmark för att få uppvakta dessa och diskutera integration och barriärer. Inte bara politikerna trängdes runt det långa bordet utan även utifrån kommande gäster. Den här gången fick Öresundskomiteens politiker lyssna till erfarenheter från integrationsarbetet båda sidor sundet. Först ut var Kjeld Birch, VD på Novo Nordisk Scandinavia, som etablerade sig i Malmö strax före jul. Han skrev redan i förra numret av Øresundsbrevet om vilka problem som de anställda vid företaget stötte på i kontakt med framförallt skattelagstiftningarna i de båda länderna. (läs mer om Brobyggandet på Novo Nordisk Scandinavia på Öresundskomiteens hemsida: Tina Füssel från danska Finansrådet, motsvarigheten till svenska bankföreningen, var också inbjuden. -Det finns massor av möjligheter till samarbete mellan olika finansinstitut som gynnar näringsliv, turism och arbetspendling. Mycket är redan på gång, hävdade Tina Füssel och nämnde bl a att flera banker numera inrättat s k pendlar-konto. (Läs mer om banksamarbetet i detta nummer av Øresundsbrevet!) Slut-STRING-Start! Till ljudet av vågbrus öppnades STRING-konferensen i Nykøbing-F den 12:e juni. Ljudet kom från en specialbeställd film som deltagarna fick se för att inspireras till fortsatt samarbete i regionen. Under en halv dag på Nykøbings Teater samlades ca 135 personer för att diskutera resultaten av det sk STRING-samarbetet, d v s samarbetet mellan Hamburg, Schleswig-Holstein, Öresundsregionen. Genom samarbetet har man ringat in sju områden som man vill utveckla ytterligare. Inom t ex turismen finns planer på att gemensamt lyfta fram smultronställen i området och på så sätt tillvarata det gemensamma kulturhistoriska arvet. Men mötet var också tänkt att inspirera till fördjupat samarbete inom de områden man redan tagit fram. Här är ex miljö, infrastrukturfrågor och näringsliv kommande områden. 3

4 ØRESUNDSBREVET NR Integration inget nytt i Basel Öresundskomiteen har besökt en erfaren gränsregion Integration är inget uttalat mål för gränsregionen runt Basel. Och det finns inte heller någon enighet om att så borde vara fallet. Ja, lite märkliga tankegångar kan tyckas utifrån ett Öresundsperspektiv. Å andra sidan kan det vara en tolkningsfråga vad är integration? På Öresundskomiteens uppdrag har Catharina Sachs, konsulent i Lund, skrivit en rapport om gränssamarbetet i Oberrhein-regionen vid Basel. Här är det inte två, utan tre, länder som bildar en region: Schweiz, Frankrike och Tyskland. Drivkraften för utvecklingen i området var först ekonomisk och ett nödvändigt ont gränsfrågorna måste lösas! Nu är målen något mer visionära. Det finns 5,6 miljoner invånare i Oberrhein-regionen och över människor arbetspendlar mellan länderna. Det finns bilaterala skatteöverenskommelser och nya pendlarmönster driver ständigt fram nya regeländringar. Huvudregeln är dock att man ska betala skatt där man bor, där man har sitt huvudsakliga liv, sitt main Den franska staden Colmar ligger i Oberrein-regionen interest of life. Men samtidigt kompenseras arbetslandet med en skattesats på ca 5 procent. Integration är, enligt rapporten, inget honnörsord i Oberrhein-regionen. Här ser man olikheter och skillnader som något positivt och som konkurrensmedel. Skolsystemen i de tre länderna är mycket olika och målsättningen har inte varit att ändra på detta, utan snarare att dra nytta av det. Man har helt enkelt inte sett någon poäng med att harmonisera utbildning. Men det finns samarbete på området. På initiativ av företrädare inom näringslivet har man utvecklat ett trinationellt lärlingssystem. De som genomgått utbildningen får ett Euregio Zertificat och anses ha en fördel på arbetsmarknaden i form av gränskompetens. Administrativt styrs regionen av den s k Oberrheinkonferensen, som dock kritiserats för byråkrati, bristande handlingsberedskap samt dålig folklig förankring. Regeringarna har under senare tid markerat sitt ansvar och engagemang i de gränsregionala frågorna vilket skulle kunna leda till en smidigare beslutsprocess, men formellt har detta inte inneburit något större självbestämmande i regionen. Rapporten Erfarenheter av det gränsregionala samarbetet i. Oberrheinregionen finns på Öresundskomiteens hemsida: Den kan också beställas från sekretariatet 4

5 ØRESUNDSBREVET NR Pendlande politiska partier Vänsterpartiet i Skåne och Socialistiskt Folkeparti i Köpenhamns Kommun har inlett samarbete över sundet. Kontakter mellan partierna har funnits sedan länge men i våras tog sig samarbetet mer konkreta former. Då inbjöds partiernas medlemmar till Rådhuset i Köpenhamn för att under ett seminarium diskutera bl a infrastruktur och miljö. -Det är angeläget att besluten blir synliga och att invånarna blir delaktiga i att forma sin egen region, säger Sven Milthos, socialistiskt folkeparti i Köpenhamn. Partierna har planer på att arrangera fler seminarier till hösten. Det är snart tre år sedan socialdemokraterna började sitt samarbete över sundet. De skånska (s)-politikerna diskuterar t ex arbetsmarknadsfrågor med partikollegorna i Köpenhamns Amt och Frederiksborgs Amt. -Nu finns det planer på att utvidga samarbetet till fler amter på den danska sidan, säger Uno Aldegren, socialdemokraterna i Skåne. Det finns även kontakter mellan andra politiska partier men erfarenheterna ser olika ut. Folkpartiet i Malmö har två lokalavdelningar varav den ena kallar sig Öresundsliberalerna. Men det namnet ska mest ses som en viljeinriktning. Avdelningen vill gärna ha kontakt med danska Venstre, men än så länge har ingenting hänt. -Det är en del på gång. Det kan du gärna skriva i alla fall, säger Gunnel Cavalli- Björkman, ordförande i Öresundsliberalerna. En ny Öresundspolitiker har ordet Øresundsregionen er en stor og stark region med kvaliteter både på mange forskellige områder bl a indenfor fødevareområdet og farmakologien. Det kan vi være stolte af, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Der ligger et stort arbejde forude i ikke alene at bevare vores gode position, men hele tiden at forbedre den. Øresundsbroen er et stort skridt på vejen, men den gør det ikke alene. Sålænge prisen for at køre over broen er så høj, at det afholder almindelige mennesker fra at benytte den, kan vi ikke vær tilfredse. Det er ikke fremmende for integrationen, tværtimod. Øresundskomiteen er et vigtigt forum for politiske og strategiske overvejelser. Her Mads Lebech kan de overordnede linjer drøftes, og herigennem kan den nødvendige meningspåvirkning ske med henblik på at nedbryde barrierer for integrationen. Vi må imidlertid ikke glemme, at det først er, når det enkelte menneske i Øresundsregionen involverer sig i integrationen i Øresundsområdet, og kan se fordele i det; at integrationen lykkes. Først da kan visionen om en stærk og fuldt ud integreret Øresundsregion realiseres. Boka tid för Öresundstinget den 10:e oktober. Tema: Debatt! Öresundskomiteens årlige konference er fastsat til den 10. Oktober og skal i år afholdes på den danske side af Øresund. Debat er det overordnede tema og målet er at lade Öresundskomiteens politikere føre deres egne og partiets tanker og ideer frem omkring den igangværende integrationsproces samt at formidle Öresundskomiteens vision om de næste 5 års udvikling, eksempelvis i relation til barrierer, nye initiativer og folkelig forankring. Derudover vil repræsentanter fra erhvervslivet, interesseorganisationer, fagbevægelsen, universiteter og forskningsinstitutioner, banker, teleselskaber mm få mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. First announcement vil blive udsendt ultimo juni. 5

6 ØRESUNDSBREVET NR Stopp för danska skolbarn Nytt från Interreg I Danmark kan skolklasser få statliga bidrag till skolresor. Men bara på vissa villkor. Och ett villkor är att man inte besöker Sverige. Ja, lite märkligt kan tyckas, men så är det faktiskt, berättar Elly Wolff, vice amtsborgmester i Bornholms Amt. Många danska barn ungefär per år - reser mellan Själland och Bornholm på skolresa. Staten hjälper till och betalar delar av resan men bara underförutsättning att den sker inom Danmark. Därför ska vägen genom Sverige betraktas som en ren Lunds Domkyrka- inget för danska skolban transportsträcka. Inga danska skolbarn får under resan besöka ex Lunds domkyrka för att ta del av regionens gemensamma historia. Om så sker, riskerar skolan att gå miste om bidraget. Dessa regler ligger knappast i linje med att skapa en integrerad region, snarare tvärtom. Därför kommer Öresundskomiteen att skriva ett brev till den danska utbildningsministern med förhoppning om att få reglerna ändrade. Den 6. april 2001 blev Interreg programmet indstemplet og registreret hos Kommissionen. Kommissionen har herefter i princippet 5 måneder til at godkende programmet. De første forhandlinger med Kommissionen bliver muligvis i starten af juli. Hvis alt går godt og Kommissionen overholder tidsfristen kan der regnes med en godkendelse en gang i oktober, hvilket indeholder at den første ansøgningsomgang kan afholdes i december 2001 eller marts Öresundskomiteen flyttar in på Bo01 Mellan den 16:e och 22:e juli kan besökarna på bomässan Bo01 i Malmö få delta i en Öresundstävling. Den som svarar rätt på frågor om Öresundsregionen vinner en middag för två på restaurang. Tävlingen pågår i Malmöpaviljongen där Öresundskomiteen, tillsammans med Øresund Identity Network och ØresundDirekt, arrangerar en gemensam utställning. Tanken är att besökarna ska lära känna regionen och organisationerna lite bättre och kanske finns det någon Öresundspolitiker på plats villig att diskutera och svara på frågor! Kontaktperson: Maud Larsen, Elsebet Fristed 6

7 ØRESUNDSBREVET NR Dankort snart i Skåne Handelsmännen i Malmö går in väntas tider, men snart blir det av: Det ska gå att handla med Dankort på svenska sidan sundet. -Vi räknar med att de första affärerna ska kunna knyta an till systemet redan i höst, men nästa år kommer många fler affärer att kunna erbjuda samma tjänst, säger Jørgen Brinch, produktchef på Dankort. Danska Dankort har fått brev från bl a Svensk Handel Syd med en förfrågan om att kunna utnyttja Dankorts service och inom en snar framtid kommer svenskarna att få svar. -Det finns vissa administrativa och tekniska svårigheter som vi är på väg att klara ut, säger Jørgen Brinck. Bland annat måste de svenska handlarna köpa in ett terminalsystem som även passar Dankort. Men det finns EN butik i Malmö som redan nu kan erbjuda danskarna att använda sina kort, nämligen Clas Ohlson. Malmöfilialen har vänt sig till Banker sträcker sig över sundet huvudbutikens bankkontor på hemmaplan, svenska Handelsbanken i Insjön, Dalarna. Dessa dalmasar lyckades redan för ett och ett halvt år sedan att stiga över den barriär som Öresundsborna själva hittills inte lyckats forcera. I kassan hos Clas Ohlson i Malmö förs Dankortet manuellt genom en dansk kortdragare. Via Handelsbankens dotterbolag i Danmark dras pengarna från de danska kundernas konton. Drygt hälften av alla Dankorts innehavare har ett VISA kort kopplat till sitt Dankort. Därmed kan de handla med VISA-kort i Sverige. Men trots att behovet av Dankortsterminaler i Sverige därmed kanske inte är så stort som man först skulle kunna tro, så tycker Björn Bergman på Malmö Citysamverkan att frågan är viktig: -Som Öresundsbo du ska inte behöva fundera över olika service inom handeln. Dankort är helt enkelt en artighetsgest gentemot danskarna, säger han. Allt fler banker har börjat upptäcka pendlarna. Nu finns det en rad exempel på samarbete mellan bankerna så att den pendlande kundgruppen ska kunna skicka sina pengar över sundet, även om det inte alltid är helt gratis. Svenska Nordbanken och danska Unibank erbjuder gratis överföring en gång per månad. Behöver man flytta pengarna fler gånger kostar det 60 kr för varje tillfälle. Samarbetet har pågått i två månader, men än så länge har bankerna inte marknadsfört den nya tjänsten. Svenska Handelsbanken var en av de första bankerna som började arbeta med s k Öresundskonton. Men redan nu, efter bara några år, är dessa kontons tid förbi. -Nu erbjuder vi något som vi kallar för nordisk kundbetalning, säger Marianne Nilsson, chef för tradingavdelningen i Malmö. Handelsbanken har nyligen köpt danska Midtbank och har därmed snart 30 kontor på andra sidan sundet. Den nordiska profilen försöker man slå vakt om genom att erbjuda överföringar för kronor styck. Den Danske Bank och Provinsbanken/Östgöta Enskilda Bank startade sitt samarbete för ett år sedan. Här gäller gratis överföring en gång i månaden för den som är helkund. Däremot går det lite trögare med pendlarkonto för kunderna hos Sparbanken Finn. Här har man helt enkelt inte lyckats hitta någon bra lösning trots att man i reklamen säger sig vilja bli den bästa banken i Skåne. -På det här området har vi en stor förbättringspotential, säger den vikarierande informationschefen Barbro Borglin. Skandiabanken har nyligen öppnat en internetbank i Danmark, men trots att man sedan flera år har funnits enligt samma koncept i Sverige, så finns det inte heller här några pendlarkonton. 7

8 Idrott över Sundet Har idrætten i Øresundsregionen interesse og kræfter til at igangsætte spændende, grænseoverskridende projekter, som fremmer samhørighed og integration? Vi er orienterede om, at Skånes Idrottsförbund er særdeles intresserede, og at idrætten i Skåne allerede har udarbejdet forslag til samarbejdsprojekter med den danske del af regionen. Kan de danske idrætsorganisationer sammen med svenskerne udarbejde projekter, der tilfredsstiller kravene i Interreg IIIA? Det koster ikke andet end ildsjæle, da økonomien i givet fald dækkes af tilskud. Vil vi kunne samarbejde på tværs af grænsen om projekter indenfor idrætsområderne: Eliteidræt foreningsidræt firmaidræt-specialidrætterhandicapidræt-skoleidrætgymnasieidræt-universitetsuddannelserne-ældreidrætidrætsforskningidrætsmedicinsk forskning m fl. Personlig er jeg ikke i tvivl om, at idrætten i Øresundsregionen med stor fordel kan udveksle ideer og etablere langsigtet samarbejde på tværs af Øresund om f. eks: træningsprogrammeruddannelse af ledere og instruktører fælles træningssamlinger-fælles turneringersportsturismenetværkhelse- og sundhedsprogrammer-fælles seminarer, konferencer, temamøder m. m. og ikke mindst socialt samvær. Med disse og andre aktiviteter kan idrætten aktivt deltage i den folkelige forankring på tværs af grænsen. Der kan heller ikke være tvivl om, at inden for det offentlige uddannelsessystem: folkeskoler, gymnasier- og universitetsuddannelserne kan man på idrætsområdet også lære utrolig meget af hinanden. Specielt intressant må det være på forskningsområdet. Københavns Amt har jo et veludbygget idrætskliniksystem på de fire amtssygehuse. Kan der med fordel indledes samarbejde på tværs af Øresund på dette område? Denna artikel är skriven av: Jørgen Skipper Nielsen, Københvns Amts idrætskonsulent tel: (+45) eller Information från sekretariatet Öresundskomiten har blivit tre-språkig! Nu finns verksamhetsberättelsen på danska, svenska och engelska. Den ger en utmärkt bild av vad Öresundskomiteen ägnat sig åt under de gångna året, samt information om de uppgifter kommittén har under innevarande år. Behöver du den på engelska? Beställ den via sekretariatet. Tel (+45) Snart hittar du den också på vår hemsida. Ny rapport Rapporten Erfarenheter av det gränsregionala samarbetet i Oberrhein- regionen finns på Öresundskomiteens hemsida: Den kan också beställas från sekretariatet. Studentmedarbetare sökes! Sekretariatat behöver extra hjälp med analysarbetet för att påskynda integration i regionen. Det är en ny och spännande arbetsuppgift som medarbetaren själv kan vara med om att forma. Du ska kunna börja så fort som möjligt. Anställningstiden sträcker sig fram till sista december 01. Kontakta Torben Aaberg på tel

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001 Nr 1 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs det? Sid 5 Öresund i Hong Kong Sid 5 Regelverk och bro-bizzar Sid 6-7 ØRESUNDSBREVET NR1

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

Succé för Bluesbussen

Succé för Bluesbussen Succé för Bluesbussen Nytt från sekretariatet Nygammalt på nätet De nya hemsidorna ligger nu ute på nätet. För det nya står Interreghemsidan som kommer att innehålla information om Interreg IIIA- Öresund

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg)

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) De 45 000 personerna som arbetspendlar i de nordiska gränsregionerna tas inte med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Detta motsvarar

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

2005+ - en unik organisation i Europa. Arbejde i Sverige? för Interreg IIIA Öresundsregionen

2005+ - en unik organisation i Europa. Arbejde i Sverige? för Interreg IIIA Öresundsregionen I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 2. 2 0 0 4 3 ØSR 4 Arbejde 7 Halvtid 8 Malmø 2005+ - en unik organisation i Europa i Danmark? Arbejde i Sverige? för Interreg IIIA

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

ÖRESUNDSBREV NR 2.2002. Leif Madsen - glad igen!

ÖRESUNDSBREV NR 2.2002. Leif Madsen - glad igen! Efter artikeln i förra Øresundsbrevet: Leif får ta cykeln på tåget SJ ändrar regelverket -Nu har vi ändrat reglerna. Redan i sommar kan resenärerna att ta med sig cykeln på Öresundstågen hela sträckan

Läs mer

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen Bostadsmarknaden i Öresundsregionen En integrerad bostadsmarknad är en av de viktigaste förutsättningarna för att Öresundsregionen ska kunna befästas som en samlad region. För invånarna i regionen kommer

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid Ø-analys N R 4 a u g u s t I 2 0 0 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Beslutsfattarna i regionen: Stark tro på regionens framtid Öresundsregionen har goda möjligheter att bli

Läs mer

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Svenskt näringsliv 2006 Grafisk form: Brando designbyrå Öresundsungdomar om dagens och morgondagens arbetssituation

Läs mer

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIV OCH BARRIÄRER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIV OCH BARRIÄRER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIV OCH BARRIÄRER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Innehåll Sammanfattning av Öresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om integrationen

Läs mer

Nytt från sekretariatet Tack och hej!

Nytt från sekretariatet Tack och hej! Cyklande ambassadör med Öresundsfokus Sommaren 2000 arbetade jag på Utrikesdepartementet i Stockholm. Jag fann färdigställandet av Öresundsbron så omvälvande att jag anmälde mig till cykelloppet över bron

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning.

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning. Promemoria 2010-08-23 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen M Jo 1968:A Utredningssekreterare Katarina Schylberg Telefon 08-405 58 16 Mobil 070 304 57 07 Telefax 08-405 36 69 E-post katarina.schylberg@environment.ministry.se

Läs mer

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Disposition - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan ansøger man? - Tre millioner kroner til kultur

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Sammanfattning (I) 25 av Skånes 33 kommuner har svarat. 84 procent

Läs mer

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Daniel.P.Svard@skane.se Vad är Örestat? Samarbete sedan 2000 Öresundsdatabasen, unik data 75 % Region Skåne, 25 % Danmarks Statistik

Läs mer

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 2 3 Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete

Läs mer

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning

Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Referat af Møde i arbejdsgruppen for en øresundsregional mediedækning Sted: Øresundshuset, Gammel Kongevej 1, 1610 København V Tid: Den 6. oktober kl. 12.00 13.30. DELTAGERE: Bo Adamsson, Region Skåne

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Viktigt att förena krafterna tvärs över Öresund. Beslutsfattarna och regionen

Ø-analys. Beslutsfattarna i regionen: Viktigt att förena krafterna tvärs över Öresund. Beslutsfattarna och regionen Ø-analys N R 1 J U N I 2 1 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Beslutsfattarna i regionen: Viktigt att förena krafterna tvärs över Öresund Sammanfattning Beslutsfattarna och regionen

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne Ø-analys N R 2 m a r s 2 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Rekordmånga danskar flyttar till Skåne 26 riktade fler danskar än någonsin blicken mot öster när de skulle välja

Läs mer

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 4. 2 0 0 2 Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen 3 Glem 4 Grannfest 5 Världens 7 En ikke den nordlige del

Läs mer

Tolv Tips. www.frivillig.se. +Några goda exempel. Glädje. På hur föreningar och kommuner i Öresundsregionen kan utvecklas. Tillsammans.

Tolv Tips. www.frivillig.se. +Några goda exempel. Glädje. På hur föreningar och kommuner i Öresundsregionen kan utvecklas. Tillsammans. Glädje skapar lust som lägger grunden för engagemang som inbjuder till delaktighet vilket medför inflytande som bidrar till insikt och möjliggör handling som ger nya erfarenheter vilket skapar utveckling

Läs mer

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr Flyingebygden ett Öresund i miniatyr 2003-01-01 av Gunnar Petersson, ordförande Flyinge Utveckling www.flyinge.nu Sammanfattning Föreningen Flyinge Utveckling (FU) vill skapa en väl integrerad bygd inom

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Förändringar i pendlingen över Öresund

Förändringar i pendlingen över Öresund EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING OKTOBER 212 Förändringar i pendlingen över Öresund Arbetspendlingen över Öresund har minskat något de senaste åren men är ändå dubbelt så stor jämfört med

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

Företagens förtroende för politiken kring E22

Företagens förtroende för politiken kring E22 Handelskammarens rapport nr 1 2005 Företagens förtroende för politiken kring E22 En enkät bland sydsvenska företag Förord Inte sedan regeringen Bildt tvekade om Öresundsbron har en fråga väckt så starka

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Skandigration. Kulturella mönster som präglar svenskar, danskar och norrmän. Kim Hall kim.hall@swipnet.se

Skandigration. Kulturella mönster som präglar svenskar, danskar och norrmän. Kim Hall kim.hall@swipnet.se Skandigration Kulturella mönster som präglar svenskar, danskar och norrmän Kim Hall kim.hall@swipnet.se Varför känner svensken sig lurad av en dansk? Varför kommer svenskarna aldrig till skott? Varför

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål Vem är jag? Ordförande i BGORJ Affärsområdeschef

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Frivillig samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner som selv regner seg som en del av Osloregionen.

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Zambia. Ett av landets mest spridda. Text Kajsa Skarsgård Foto Peder Björling. Unga berättare

Zambia. Ett av landets mest spridda. Text Kajsa Skarsgård Foto Peder Björling. Unga berättare I världen Zambia. Ett av landets mest spridda samhällsmagasin görs av ungdomar och de vågar ställa de tuffa frågorna. Text Kajsa Skarsgård Foto Peder Björling Unga berättare granskar makten Orden flyger

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

GREATER COPENHAGEN ÄR MER ÄN TÅG OCH BUSS

GREATER COPENHAGEN ÄR MER ÄN TÅG OCH BUSS GREATER COPENHAGEN ÄR MER ÄN TÅG OCH BUSS Prominensen taler. Erfaring Arvet erfaring Fordomme Mennesker ser. Hvad jeg tror, jeg ser? Hvad jeg siger jeg ser? Att omvandla Greater Copenhagen från ett idéprojekt

Läs mer

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE VI HOPPAS KUNNA INSPIRERA OCH VISA PÅ VÄGEN FRAMÅT Lyfta fram lärdomar kring hur samverkansbaserat regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND IBUbroshyr.indd 2 2009-07-14 11:57:38 Infrastrukturen slutar inte vid nationsgränsen. Därför krävs ett samlat grepp kring vägoch järnvägssatsningar i Öresundsregionen.

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære

Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære 26 mars 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Löser en bro eller tunnel alla problem? NEJ ofta är förhoppningarna orimligt höga Ny infrastruktur

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Näringslivsnytt november 2016

Näringslivsnytt november 2016 Näringslivsnytt november 2016 Finalisterna klara till Årets företagare Under september månad öppnade kommunen upp för allmänheten att nominera det företag man önskade skulle få utmärkelsen Årets Företagare

Läs mer

Sommarkurs 2012 Selfoss, Island. Nordiska Lärarorganisationers Samråd

Sommarkurs 2012 Selfoss, Island. Nordiska Lärarorganisationers Samråd Sommarkurs 2012 Selfoss, Island Nordiska Lärarorganisationers Samråd Nordiskt samarbete? Skandinavister 1840 talet (Öresund Lund) Langeliniekajen Fram till 1815 bara krig 300 år av konstant krig mellan

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens Anders Källström Verkställande direktör, LRF Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens 1 Det talade ordet gäller Stämmoanförande av Verkställande direktör Anders Källström tisdag 26

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer