brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3"

Transkript

1 Nr brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

2 ØRESUNDSBREVET NR brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Ansvarig utgivare Direktör Birger Olofsson Redaktör Maud Larsen Redaktion Maud Larsen, Elsebet Fristed Redaktionen avslutad 14 juni 2001 Öresundskomiteens medlemsorganisationer Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Københavns Kommune Region Skåne Frederiksberg Kommune Malmö stad Helsingborgs stad Lunds kommun Landskrona kommun De svenska och danska regeringarna medverkar med observatörer genom Erhvervsministeriet, Miljø- og energiministeriet samt Näringsdepartementet. Hovedstadens Udviklingsråd deltager också i arbetet. Öresundskomiteen är en politisk plattform för gränsregionalt samarbete i Öresundsregionen. Syftet är att medverka till en stark utveckling i regionen, både ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Vi initierar och leder strategiska samarbetsprojekt över Sundet som bidrar till en positiv utveckling, vi fungerar som ambassad och mötesplats för danskar och svenskar i regionen och för upp viktiga utvecklingsfrågor på den politiska agendan både på regional och nationell nivå. Vi ansvarar också för EU:s INTERREG-program för Öresundsregionen. Öresundskomiteen Gammel Kongevej 1, DK 1610 København V Tel , Fax E-post Öresundsregionen i världen Ett år efter brons invigning kan vi glädja oss åt att allt fler vägar bär till Öresundsregionen. I Östersjöområdet stärks banden till metropolerna Hamburg och Berlin. STRING-konferensen i Nykøbing F visar tydligt att det finns en stark vilja till samarbete, satsning på en Fehmarnbältförbindelse, en förbättrad infrastruktur och ökat ansvarstagande för miljön. Också kontakterna med Oslo och Göteborg intensifieras. Det handlar om såväl infrastrukturfrågor som det faktum att särskilt norska investerare söker sig till Öresundsregionen. Vi glädjs också åt att mobiltelefonjätten Orange placerar sig med sitt nordiska huvudkontor i Malmö och att bioteknikföretaget Biogen gör en 3-4 miljaders investering i Hillerød. Internationella hotellkedjor söker sig till regionen liksom allt fler turister. Malmö slår rekord i antalet hotellövernattningar. Jämfört med hur smala vägarna var- om de ens fanns- för fem år sedan måste vi konstatera att nu är Öresundsregionen både synlig och intressant. Det är viktigt att vi driver denna positiva utveckling vidare på två sätt. - Fortsatt öppenhet mot omvärlden och fortsatt seriös profilering av Öresundsregionen. - Ökat tempo för att underlätta rörlighet och pendling i regionen. Dagligen kommer allt fler rapporter om barriärer och byråkratiska spärrar för företag, pendlare och medborgare. Särskilt det sista området står högt på Öresundskomiteens dagordning. Även om vi inte kan lösa alla de problem som är angelägna så driver vi på utvecklingen, tar initiativ och för en aktiv dialog med företrädare för ansvariga myndigheter och organisationer på nationell och regional nivå. Ska Öresundsregionen vara lyckosam i ett större sammanhang måste trösklarna över sundet vara så låga som möjligt. Image och verklighet ska inte vara åtskilda. Jag hoppas att vi får en verklig sommar med sol och värme. Med vänlig hälsning Birger Olofsson Direktör 2

3 ØRESUNDSBREVET NR Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna -Vi måste uppvakta regeringarna i Danmark och Sverige. Det nuvarande skatteavtalet förhindrar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen. En ekonomisk tillväxt i detta område kommer även andra delar av de båda länderna att kunna dra nytta av. Därför är det viktigt att vi får ett väl fungerande gränsgångaravtal, sa Öresundskomiteens ordförande Ilmar Reepalu under det senaste Öresundskomitee-mötet. Dessutom fick de närvarande Öresundspolitikerna lyssna till en ett föredrag av Catharina Sachs, konsulent från Lund, som på Öresundskomiteens uppdrag skrivit en rapport om det gränsregionala samarbetet i Basel-regionen. (Även detta kan ni läsa mer om på annan plats i detta Øresundsbrev!) När dagordningen var avklarad dukades sammanträdesbordet om till frokost med smørrebrød och därefter bjöd ledamoten Preben Bille Brahe sina kolleger på rundvisning i Köpenhamns Rådhus. De som orkade fick gå hela vägen upp i tornet Det var fullsatt i salen i Köpenhamns Rådhus när mötet hölls den 7:e juni. Det var då Öresundskomiteen beslutade att skriva brev till regeringarna i Sverige och Danmark för att få uppvakta dessa och diskutera integration och barriärer. Inte bara politikerna trängdes runt det långa bordet utan även utifrån kommande gäster. Den här gången fick Öresundskomiteens politiker lyssna till erfarenheter från integrationsarbetet båda sidor sundet. Först ut var Kjeld Birch, VD på Novo Nordisk Scandinavia, som etablerade sig i Malmö strax före jul. Han skrev redan i förra numret av Øresundsbrevet om vilka problem som de anställda vid företaget stötte på i kontakt med framförallt skattelagstiftningarna i de båda länderna. (läs mer om Brobyggandet på Novo Nordisk Scandinavia på Öresundskomiteens hemsida: Tina Füssel från danska Finansrådet, motsvarigheten till svenska bankföreningen, var också inbjuden. -Det finns massor av möjligheter till samarbete mellan olika finansinstitut som gynnar näringsliv, turism och arbetspendling. Mycket är redan på gång, hävdade Tina Füssel och nämnde bl a att flera banker numera inrättat s k pendlar-konto. (Läs mer om banksamarbetet i detta nummer av Øresundsbrevet!) Slut-STRING-Start! Till ljudet av vågbrus öppnades STRING-konferensen i Nykøbing-F den 12:e juni. Ljudet kom från en specialbeställd film som deltagarna fick se för att inspireras till fortsatt samarbete i regionen. Under en halv dag på Nykøbings Teater samlades ca 135 personer för att diskutera resultaten av det sk STRING-samarbetet, d v s samarbetet mellan Hamburg, Schleswig-Holstein, Öresundsregionen. Genom samarbetet har man ringat in sju områden som man vill utveckla ytterligare. Inom t ex turismen finns planer på att gemensamt lyfta fram smultronställen i området och på så sätt tillvarata det gemensamma kulturhistoriska arvet. Men mötet var också tänkt att inspirera till fördjupat samarbete inom de områden man redan tagit fram. Här är ex miljö, infrastrukturfrågor och näringsliv kommande områden. 3

4 ØRESUNDSBREVET NR Integration inget nytt i Basel Öresundskomiteen har besökt en erfaren gränsregion Integration är inget uttalat mål för gränsregionen runt Basel. Och det finns inte heller någon enighet om att så borde vara fallet. Ja, lite märkliga tankegångar kan tyckas utifrån ett Öresundsperspektiv. Å andra sidan kan det vara en tolkningsfråga vad är integration? På Öresundskomiteens uppdrag har Catharina Sachs, konsulent i Lund, skrivit en rapport om gränssamarbetet i Oberrhein-regionen vid Basel. Här är det inte två, utan tre, länder som bildar en region: Schweiz, Frankrike och Tyskland. Drivkraften för utvecklingen i området var först ekonomisk och ett nödvändigt ont gränsfrågorna måste lösas! Nu är målen något mer visionära. Det finns 5,6 miljoner invånare i Oberrhein-regionen och över människor arbetspendlar mellan länderna. Det finns bilaterala skatteöverenskommelser och nya pendlarmönster driver ständigt fram nya regeländringar. Huvudregeln är dock att man ska betala skatt där man bor, där man har sitt huvudsakliga liv, sitt main Den franska staden Colmar ligger i Oberrein-regionen interest of life. Men samtidigt kompenseras arbetslandet med en skattesats på ca 5 procent. Integration är, enligt rapporten, inget honnörsord i Oberrhein-regionen. Här ser man olikheter och skillnader som något positivt och som konkurrensmedel. Skolsystemen i de tre länderna är mycket olika och målsättningen har inte varit att ändra på detta, utan snarare att dra nytta av det. Man har helt enkelt inte sett någon poäng med att harmonisera utbildning. Men det finns samarbete på området. På initiativ av företrädare inom näringslivet har man utvecklat ett trinationellt lärlingssystem. De som genomgått utbildningen får ett Euregio Zertificat och anses ha en fördel på arbetsmarknaden i form av gränskompetens. Administrativt styrs regionen av den s k Oberrheinkonferensen, som dock kritiserats för byråkrati, bristande handlingsberedskap samt dålig folklig förankring. Regeringarna har under senare tid markerat sitt ansvar och engagemang i de gränsregionala frågorna vilket skulle kunna leda till en smidigare beslutsprocess, men formellt har detta inte inneburit något större självbestämmande i regionen. Rapporten Erfarenheter av det gränsregionala samarbetet i. Oberrheinregionen finns på Öresundskomiteens hemsida: Den kan också beställas från sekretariatet 4

5 ØRESUNDSBREVET NR Pendlande politiska partier Vänsterpartiet i Skåne och Socialistiskt Folkeparti i Köpenhamns Kommun har inlett samarbete över sundet. Kontakter mellan partierna har funnits sedan länge men i våras tog sig samarbetet mer konkreta former. Då inbjöds partiernas medlemmar till Rådhuset i Köpenhamn för att under ett seminarium diskutera bl a infrastruktur och miljö. -Det är angeläget att besluten blir synliga och att invånarna blir delaktiga i att forma sin egen region, säger Sven Milthos, socialistiskt folkeparti i Köpenhamn. Partierna har planer på att arrangera fler seminarier till hösten. Det är snart tre år sedan socialdemokraterna började sitt samarbete över sundet. De skånska (s)-politikerna diskuterar t ex arbetsmarknadsfrågor med partikollegorna i Köpenhamns Amt och Frederiksborgs Amt. -Nu finns det planer på att utvidga samarbetet till fler amter på den danska sidan, säger Uno Aldegren, socialdemokraterna i Skåne. Det finns även kontakter mellan andra politiska partier men erfarenheterna ser olika ut. Folkpartiet i Malmö har två lokalavdelningar varav den ena kallar sig Öresundsliberalerna. Men det namnet ska mest ses som en viljeinriktning. Avdelningen vill gärna ha kontakt med danska Venstre, men än så länge har ingenting hänt. -Det är en del på gång. Det kan du gärna skriva i alla fall, säger Gunnel Cavalli- Björkman, ordförande i Öresundsliberalerna. En ny Öresundspolitiker har ordet Øresundsregionen er en stor og stark region med kvaliteter både på mange forskellige områder bl a indenfor fødevareområdet og farmakologien. Det kan vi være stolte af, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Der ligger et stort arbejde forude i ikke alene at bevare vores gode position, men hele tiden at forbedre den. Øresundsbroen er et stort skridt på vejen, men den gør det ikke alene. Sålænge prisen for at køre over broen er så høj, at det afholder almindelige mennesker fra at benytte den, kan vi ikke vær tilfredse. Det er ikke fremmende for integrationen, tværtimod. Øresundskomiteen er et vigtigt forum for politiske og strategiske overvejelser. Her Mads Lebech kan de overordnede linjer drøftes, og herigennem kan den nødvendige meningspåvirkning ske med henblik på at nedbryde barrierer for integrationen. Vi må imidlertid ikke glemme, at det først er, når det enkelte menneske i Øresundsregionen involverer sig i integrationen i Øresundsområdet, og kan se fordele i det; at integrationen lykkes. Først da kan visionen om en stærk og fuldt ud integreret Øresundsregion realiseres. Boka tid för Öresundstinget den 10:e oktober. Tema: Debatt! Öresundskomiteens årlige konference er fastsat til den 10. Oktober og skal i år afholdes på den danske side af Øresund. Debat er det overordnede tema og målet er at lade Öresundskomiteens politikere føre deres egne og partiets tanker og ideer frem omkring den igangværende integrationsproces samt at formidle Öresundskomiteens vision om de næste 5 års udvikling, eksempelvis i relation til barrierer, nye initiativer og folkelig forankring. Derudover vil repræsentanter fra erhvervslivet, interesseorganisationer, fagbevægelsen, universiteter og forskningsinstitutioner, banker, teleselskaber mm få mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. First announcement vil blive udsendt ultimo juni. 5

6 ØRESUNDSBREVET NR Stopp för danska skolbarn Nytt från Interreg I Danmark kan skolklasser få statliga bidrag till skolresor. Men bara på vissa villkor. Och ett villkor är att man inte besöker Sverige. Ja, lite märkligt kan tyckas, men så är det faktiskt, berättar Elly Wolff, vice amtsborgmester i Bornholms Amt. Många danska barn ungefär per år - reser mellan Själland och Bornholm på skolresa. Staten hjälper till och betalar delar av resan men bara underförutsättning att den sker inom Danmark. Därför ska vägen genom Sverige betraktas som en ren Lunds Domkyrka- inget för danska skolban transportsträcka. Inga danska skolbarn får under resan besöka ex Lunds domkyrka för att ta del av regionens gemensamma historia. Om så sker, riskerar skolan att gå miste om bidraget. Dessa regler ligger knappast i linje med att skapa en integrerad region, snarare tvärtom. Därför kommer Öresundskomiteen att skriva ett brev till den danska utbildningsministern med förhoppning om att få reglerna ändrade. Den 6. april 2001 blev Interreg programmet indstemplet og registreret hos Kommissionen. Kommissionen har herefter i princippet 5 måneder til at godkende programmet. De første forhandlinger med Kommissionen bliver muligvis i starten af juli. Hvis alt går godt og Kommissionen overholder tidsfristen kan der regnes med en godkendelse en gang i oktober, hvilket indeholder at den første ansøgningsomgang kan afholdes i december 2001 eller marts Öresundskomiteen flyttar in på Bo01 Mellan den 16:e och 22:e juli kan besökarna på bomässan Bo01 i Malmö få delta i en Öresundstävling. Den som svarar rätt på frågor om Öresundsregionen vinner en middag för två på restaurang. Tävlingen pågår i Malmöpaviljongen där Öresundskomiteen, tillsammans med Øresund Identity Network och ØresundDirekt, arrangerar en gemensam utställning. Tanken är att besökarna ska lära känna regionen och organisationerna lite bättre och kanske finns det någon Öresundspolitiker på plats villig att diskutera och svara på frågor! Kontaktperson: Maud Larsen, Elsebet Fristed 6

7 ØRESUNDSBREVET NR Dankort snart i Skåne Handelsmännen i Malmö går in väntas tider, men snart blir det av: Det ska gå att handla med Dankort på svenska sidan sundet. -Vi räknar med att de första affärerna ska kunna knyta an till systemet redan i höst, men nästa år kommer många fler affärer att kunna erbjuda samma tjänst, säger Jørgen Brinch, produktchef på Dankort. Danska Dankort har fått brev från bl a Svensk Handel Syd med en förfrågan om att kunna utnyttja Dankorts service och inom en snar framtid kommer svenskarna att få svar. -Det finns vissa administrativa och tekniska svårigheter som vi är på väg att klara ut, säger Jørgen Brinck. Bland annat måste de svenska handlarna köpa in ett terminalsystem som även passar Dankort. Men det finns EN butik i Malmö som redan nu kan erbjuda danskarna att använda sina kort, nämligen Clas Ohlson. Malmöfilialen har vänt sig till Banker sträcker sig över sundet huvudbutikens bankkontor på hemmaplan, svenska Handelsbanken i Insjön, Dalarna. Dessa dalmasar lyckades redan för ett och ett halvt år sedan att stiga över den barriär som Öresundsborna själva hittills inte lyckats forcera. I kassan hos Clas Ohlson i Malmö förs Dankortet manuellt genom en dansk kortdragare. Via Handelsbankens dotterbolag i Danmark dras pengarna från de danska kundernas konton. Drygt hälften av alla Dankorts innehavare har ett VISA kort kopplat till sitt Dankort. Därmed kan de handla med VISA-kort i Sverige. Men trots att behovet av Dankortsterminaler i Sverige därmed kanske inte är så stort som man först skulle kunna tro, så tycker Björn Bergman på Malmö Citysamverkan att frågan är viktig: -Som Öresundsbo du ska inte behöva fundera över olika service inom handeln. Dankort är helt enkelt en artighetsgest gentemot danskarna, säger han. Allt fler banker har börjat upptäcka pendlarna. Nu finns det en rad exempel på samarbete mellan bankerna så att den pendlande kundgruppen ska kunna skicka sina pengar över sundet, även om det inte alltid är helt gratis. Svenska Nordbanken och danska Unibank erbjuder gratis överföring en gång per månad. Behöver man flytta pengarna fler gånger kostar det 60 kr för varje tillfälle. Samarbetet har pågått i två månader, men än så länge har bankerna inte marknadsfört den nya tjänsten. Svenska Handelsbanken var en av de första bankerna som började arbeta med s k Öresundskonton. Men redan nu, efter bara några år, är dessa kontons tid förbi. -Nu erbjuder vi något som vi kallar för nordisk kundbetalning, säger Marianne Nilsson, chef för tradingavdelningen i Malmö. Handelsbanken har nyligen köpt danska Midtbank och har därmed snart 30 kontor på andra sidan sundet. Den nordiska profilen försöker man slå vakt om genom att erbjuda överföringar för kronor styck. Den Danske Bank och Provinsbanken/Östgöta Enskilda Bank startade sitt samarbete för ett år sedan. Här gäller gratis överföring en gång i månaden för den som är helkund. Däremot går det lite trögare med pendlarkonto för kunderna hos Sparbanken Finn. Här har man helt enkelt inte lyckats hitta någon bra lösning trots att man i reklamen säger sig vilja bli den bästa banken i Skåne. -På det här området har vi en stor förbättringspotential, säger den vikarierande informationschefen Barbro Borglin. Skandiabanken har nyligen öppnat en internetbank i Danmark, men trots att man sedan flera år har funnits enligt samma koncept i Sverige, så finns det inte heller här några pendlarkonton. 7

8 Idrott över Sundet Har idrætten i Øresundsregionen interesse og kræfter til at igangsætte spændende, grænseoverskridende projekter, som fremmer samhørighed og integration? Vi er orienterede om, at Skånes Idrottsförbund er særdeles intresserede, og at idrætten i Skåne allerede har udarbejdet forslag til samarbejdsprojekter med den danske del af regionen. Kan de danske idrætsorganisationer sammen med svenskerne udarbejde projekter, der tilfredsstiller kravene i Interreg IIIA? Det koster ikke andet end ildsjæle, da økonomien i givet fald dækkes af tilskud. Vil vi kunne samarbejde på tværs af grænsen om projekter indenfor idrætsområderne: Eliteidræt foreningsidræt firmaidræt-specialidrætterhandicapidræt-skoleidrætgymnasieidræt-universitetsuddannelserne-ældreidrætidrætsforskningidrætsmedicinsk forskning m fl. Personlig er jeg ikke i tvivl om, at idrætten i Øresundsregionen med stor fordel kan udveksle ideer og etablere langsigtet samarbejde på tværs af Øresund om f. eks: træningsprogrammeruddannelse af ledere og instruktører fælles træningssamlinger-fælles turneringersportsturismenetværkhelse- og sundhedsprogrammer-fælles seminarer, konferencer, temamøder m. m. og ikke mindst socialt samvær. Med disse og andre aktiviteter kan idrætten aktivt deltage i den folkelige forankring på tværs af grænsen. Der kan heller ikke være tvivl om, at inden for det offentlige uddannelsessystem: folkeskoler, gymnasier- og universitetsuddannelserne kan man på idrætsområdet også lære utrolig meget af hinanden. Specielt intressant må det være på forskningsområdet. Københavns Amt har jo et veludbygget idrætskliniksystem på de fire amtssygehuse. Kan der med fordel indledes samarbejde på tværs af Øresund på dette område? Denna artikel är skriven av: Jørgen Skipper Nielsen, Københvns Amts idrætskonsulent tel: (+45) eller Information från sekretariatet Öresundskomiten har blivit tre-språkig! Nu finns verksamhetsberättelsen på danska, svenska och engelska. Den ger en utmärkt bild av vad Öresundskomiteen ägnat sig åt under de gångna året, samt information om de uppgifter kommittén har under innevarande år. Behöver du den på engelska? Beställ den via sekretariatet. Tel (+45) Snart hittar du den också på vår hemsida. Ny rapport Rapporten Erfarenheter av det gränsregionala samarbetet i Oberrhein- regionen finns på Öresundskomiteens hemsida: Den kan också beställas från sekretariatet. Studentmedarbetare sökes! Sekretariatat behöver extra hjälp med analysarbetet för att påskynda integration i regionen. Det är en ny och spännande arbetsuppgift som medarbetaren själv kan vara med om att forma. Du ska kunna börja så fort som möjligt. Anställningstiden sträcker sig fram till sista december 01. Kontakta Torben Aaberg på tel

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 2 3 Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011

Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 ÖRESUNDSBREV MARTS 2011 Side 2 Pia Kinhult: Modesta ambitioner duger inte Side 6-7 Välkomna: Öresundskomiteens politiker 2011 Side 10 ØRUS: Fra ord til handling Håndbold VM samlede regionen Side 2 Prisar

Läs mer

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014

ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 ÖRESUNDSKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2014 JANUARI 2015 Ansvarig utgivare: Finn Lauritzen Redaktör: Marianne Ekdahl Texter: Maja Baungard Jensen, Kristina Bay Jensen, Marianne Ekdahl, Tore Englén, Karolina Huss,

Läs mer

Nr 2 2008. Marknadsföreningen i Helsingborg (MIH) Platsen är inte varumärket Storytelling - redan på grekernas tid.

Nr 2 2008. Marknadsföreningen i Helsingborg (MIH) Platsen är inte varumärket Storytelling - redan på grekernas tid. Nr 2 2008 Marknadsföreningen i Helsingborg (MIH) TEMA REGIONEN Platsen är inte varumärket Storytelling - redan på grekernas tid möjliggör mötet innehåll Bubblor för jubilaren 4 MiH har fyllt 75. Spana

Läs mer

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö

+ Köpenhamn = Eurovision i Malmö Hela denna bilaga är en annons från Öresundskomiteen EXPANSIV STORSTADSREGION LOVAR KRAFTTAG MOT GRÄNSHINDREN Dansk och svensk ekonomi förlorar årligen miljarder på svårforcerade gränshinder. Nu lovar

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver

Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen Handledare: Sofie Gustafsson STVA21 VT10 Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver En studie av företags möjligheter att påverka beslut i Öresundsregionen

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

TINA THÖRNER Världsberömd kartläsare. SØLLERØD KRO Den danska idyllens höjdpunkt. JOHNNY ÖRBÄCK Livet efter Turning Torso. Nr 3 2007 45 sek 38 dk 4

TINA THÖRNER Världsberömd kartläsare. SØLLERØD KRO Den danska idyllens höjdpunkt. JOHNNY ÖRBÄCK Livet efter Turning Torso. Nr 3 2007 45 sek 38 dk 4 B R A N D I N G M A G A S I N TINA THÖRNER Världsberömd kartläsare SØLLERØD KRO Den danska idyllens höjdpunkt JOHNNY ÖRBÄCK Livet efter Turning Torso Nr 3 2007 45 sek 38 dk 4 vayacontios.com / foto: Johan

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010

HINDER. MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 33 UTMANINGaR HINDER och MÖjLIGHETERøresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. Innehåll Förord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivning av projektet

Läs mer

nytt från utredningsresurs, säger KEFUs forskningsledare

nytt från utredningsresurs, säger KEFUs forskningsledare Utges av Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning i Skåne Ansvarig utgivare: Göran Hedsund, ordf KEFU Redaktion: Lasse Sjöblom (red), Ulf Ramberg, Jonas Levmo, Ulla Tapper Adress: KEFU, Institutet

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET Innehåll 1. Inledning... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...7 1.3 Metod...7 1.4 Disposition...7

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Inspiration från Arvika

Inspiration från Arvika Nr 2 2012. Redaktör: Kajsa Jernqvist, tlf. 0520-65 95 40. Skribent: Pernilla Fredholm. Ansvarig utgivare: Johan Fritz. nyhetsbrev Näringsliv nyhetsbrev för näringslivet i lilla edets kommun november 2012

Läs mer

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 145 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Värdefull. Klättrar stadigt uppåt. Vimmerby Prefab Betong växer för varje år. ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket

Värdefull. Klättrar stadigt uppåt. Vimmerby Prefab Betong växer för varje år. ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 8 Nummer 1 2013 Kalle i Grinderums liv och gärningar i bokform med bidrag från Sparbanksstiftelsen Klättrar stadigt uppåt ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer