brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "brev Øresunds Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3"

Transkript

1 Nr brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Dankort snart i Skåne Sid 7 Stopp för danska skolbarn Sid 6 Integration inget nytt! Sid 5 Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna Sid 3

2 ØRESUNDSBREVET NR brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Ansvarig utgivare Direktör Birger Olofsson Redaktör Maud Larsen Redaktion Maud Larsen, Elsebet Fristed Redaktionen avslutad 14 juni 2001 Öresundskomiteens medlemsorganisationer Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Københavns Kommune Region Skåne Frederiksberg Kommune Malmö stad Helsingborgs stad Lunds kommun Landskrona kommun De svenska och danska regeringarna medverkar med observatörer genom Erhvervsministeriet, Miljø- og energiministeriet samt Näringsdepartementet. Hovedstadens Udviklingsråd deltager också i arbetet. Öresundskomiteen är en politisk plattform för gränsregionalt samarbete i Öresundsregionen. Syftet är att medverka till en stark utveckling i regionen, både ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Vi initierar och leder strategiska samarbetsprojekt över Sundet som bidrar till en positiv utveckling, vi fungerar som ambassad och mötesplats för danskar och svenskar i regionen och för upp viktiga utvecklingsfrågor på den politiska agendan både på regional och nationell nivå. Vi ansvarar också för EU:s INTERREG-program för Öresundsregionen. Öresundskomiteen Gammel Kongevej 1, DK 1610 København V Tel , Fax E-post Öresundsregionen i världen Ett år efter brons invigning kan vi glädja oss åt att allt fler vägar bär till Öresundsregionen. I Östersjöområdet stärks banden till metropolerna Hamburg och Berlin. STRING-konferensen i Nykøbing F visar tydligt att det finns en stark vilja till samarbete, satsning på en Fehmarnbältförbindelse, en förbättrad infrastruktur och ökat ansvarstagande för miljön. Också kontakterna med Oslo och Göteborg intensifieras. Det handlar om såväl infrastrukturfrågor som det faktum att särskilt norska investerare söker sig till Öresundsregionen. Vi glädjs också åt att mobiltelefonjätten Orange placerar sig med sitt nordiska huvudkontor i Malmö och att bioteknikföretaget Biogen gör en 3-4 miljaders investering i Hillerød. Internationella hotellkedjor söker sig till regionen liksom allt fler turister. Malmö slår rekord i antalet hotellövernattningar. Jämfört med hur smala vägarna var- om de ens fanns- för fem år sedan måste vi konstatera att nu är Öresundsregionen både synlig och intressant. Det är viktigt att vi driver denna positiva utveckling vidare på två sätt. - Fortsatt öppenhet mot omvärlden och fortsatt seriös profilering av Öresundsregionen. - Ökat tempo för att underlätta rörlighet och pendling i regionen. Dagligen kommer allt fler rapporter om barriärer och byråkratiska spärrar för företag, pendlare och medborgare. Särskilt det sista området står högt på Öresundskomiteens dagordning. Även om vi inte kan lösa alla de problem som är angelägna så driver vi på utvecklingen, tar initiativ och för en aktiv dialog med företrädare för ansvariga myndigheter och organisationer på nationell och regional nivå. Ska Öresundsregionen vara lyckosam i ett större sammanhang måste trösklarna över sundet vara så låga som möjligt. Image och verklighet ska inte vara åtskilda. Jag hoppas att vi får en verklig sommar med sol och värme. Med vänlig hälsning Birger Olofsson Direktör 2

3 ØRESUNDSBREVET NR Öresundskomiteen uppvaktar regeringarna -Vi måste uppvakta regeringarna i Danmark och Sverige. Det nuvarande skatteavtalet förhindrar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen. En ekonomisk tillväxt i detta område kommer även andra delar av de båda länderna att kunna dra nytta av. Därför är det viktigt att vi får ett väl fungerande gränsgångaravtal, sa Öresundskomiteens ordförande Ilmar Reepalu under det senaste Öresundskomitee-mötet. Dessutom fick de närvarande Öresundspolitikerna lyssna till en ett föredrag av Catharina Sachs, konsulent från Lund, som på Öresundskomiteens uppdrag skrivit en rapport om det gränsregionala samarbetet i Basel-regionen. (Även detta kan ni läsa mer om på annan plats i detta Øresundsbrev!) När dagordningen var avklarad dukades sammanträdesbordet om till frokost med smørrebrød och därefter bjöd ledamoten Preben Bille Brahe sina kolleger på rundvisning i Köpenhamns Rådhus. De som orkade fick gå hela vägen upp i tornet Det var fullsatt i salen i Köpenhamns Rådhus när mötet hölls den 7:e juni. Det var då Öresundskomiteen beslutade att skriva brev till regeringarna i Sverige och Danmark för att få uppvakta dessa och diskutera integration och barriärer. Inte bara politikerna trängdes runt det långa bordet utan även utifrån kommande gäster. Den här gången fick Öresundskomiteens politiker lyssna till erfarenheter från integrationsarbetet båda sidor sundet. Först ut var Kjeld Birch, VD på Novo Nordisk Scandinavia, som etablerade sig i Malmö strax före jul. Han skrev redan i förra numret av Øresundsbrevet om vilka problem som de anställda vid företaget stötte på i kontakt med framförallt skattelagstiftningarna i de båda länderna. (läs mer om Brobyggandet på Novo Nordisk Scandinavia på Öresundskomiteens hemsida: Tina Füssel från danska Finansrådet, motsvarigheten till svenska bankföreningen, var också inbjuden. -Det finns massor av möjligheter till samarbete mellan olika finansinstitut som gynnar näringsliv, turism och arbetspendling. Mycket är redan på gång, hävdade Tina Füssel och nämnde bl a att flera banker numera inrättat s k pendlar-konto. (Läs mer om banksamarbetet i detta nummer av Øresundsbrevet!) Slut-STRING-Start! Till ljudet av vågbrus öppnades STRING-konferensen i Nykøbing-F den 12:e juni. Ljudet kom från en specialbeställd film som deltagarna fick se för att inspireras till fortsatt samarbete i regionen. Under en halv dag på Nykøbings Teater samlades ca 135 personer för att diskutera resultaten av det sk STRING-samarbetet, d v s samarbetet mellan Hamburg, Schleswig-Holstein, Öresundsregionen. Genom samarbetet har man ringat in sju områden som man vill utveckla ytterligare. Inom t ex turismen finns planer på att gemensamt lyfta fram smultronställen i området och på så sätt tillvarata det gemensamma kulturhistoriska arvet. Men mötet var också tänkt att inspirera till fördjupat samarbete inom de områden man redan tagit fram. Här är ex miljö, infrastrukturfrågor och näringsliv kommande områden. 3

4 ØRESUNDSBREVET NR Integration inget nytt i Basel Öresundskomiteen har besökt en erfaren gränsregion Integration är inget uttalat mål för gränsregionen runt Basel. Och det finns inte heller någon enighet om att så borde vara fallet. Ja, lite märkliga tankegångar kan tyckas utifrån ett Öresundsperspektiv. Å andra sidan kan det vara en tolkningsfråga vad är integration? På Öresundskomiteens uppdrag har Catharina Sachs, konsulent i Lund, skrivit en rapport om gränssamarbetet i Oberrhein-regionen vid Basel. Här är det inte två, utan tre, länder som bildar en region: Schweiz, Frankrike och Tyskland. Drivkraften för utvecklingen i området var först ekonomisk och ett nödvändigt ont gränsfrågorna måste lösas! Nu är målen något mer visionära. Det finns 5,6 miljoner invånare i Oberrhein-regionen och över människor arbetspendlar mellan länderna. Det finns bilaterala skatteöverenskommelser och nya pendlarmönster driver ständigt fram nya regeländringar. Huvudregeln är dock att man ska betala skatt där man bor, där man har sitt huvudsakliga liv, sitt main Den franska staden Colmar ligger i Oberrein-regionen interest of life. Men samtidigt kompenseras arbetslandet med en skattesats på ca 5 procent. Integration är, enligt rapporten, inget honnörsord i Oberrhein-regionen. Här ser man olikheter och skillnader som något positivt och som konkurrensmedel. Skolsystemen i de tre länderna är mycket olika och målsättningen har inte varit att ändra på detta, utan snarare att dra nytta av det. Man har helt enkelt inte sett någon poäng med att harmonisera utbildning. Men det finns samarbete på området. På initiativ av företrädare inom näringslivet har man utvecklat ett trinationellt lärlingssystem. De som genomgått utbildningen får ett Euregio Zertificat och anses ha en fördel på arbetsmarknaden i form av gränskompetens. Administrativt styrs regionen av den s k Oberrheinkonferensen, som dock kritiserats för byråkrati, bristande handlingsberedskap samt dålig folklig förankring. Regeringarna har under senare tid markerat sitt ansvar och engagemang i de gränsregionala frågorna vilket skulle kunna leda till en smidigare beslutsprocess, men formellt har detta inte inneburit något större självbestämmande i regionen. Rapporten Erfarenheter av det gränsregionala samarbetet i. Oberrheinregionen finns på Öresundskomiteens hemsida: Den kan också beställas från sekretariatet 4

5 ØRESUNDSBREVET NR Pendlande politiska partier Vänsterpartiet i Skåne och Socialistiskt Folkeparti i Köpenhamns Kommun har inlett samarbete över sundet. Kontakter mellan partierna har funnits sedan länge men i våras tog sig samarbetet mer konkreta former. Då inbjöds partiernas medlemmar till Rådhuset i Köpenhamn för att under ett seminarium diskutera bl a infrastruktur och miljö. -Det är angeläget att besluten blir synliga och att invånarna blir delaktiga i att forma sin egen region, säger Sven Milthos, socialistiskt folkeparti i Köpenhamn. Partierna har planer på att arrangera fler seminarier till hösten. Det är snart tre år sedan socialdemokraterna började sitt samarbete över sundet. De skånska (s)-politikerna diskuterar t ex arbetsmarknadsfrågor med partikollegorna i Köpenhamns Amt och Frederiksborgs Amt. -Nu finns det planer på att utvidga samarbetet till fler amter på den danska sidan, säger Uno Aldegren, socialdemokraterna i Skåne. Det finns även kontakter mellan andra politiska partier men erfarenheterna ser olika ut. Folkpartiet i Malmö har två lokalavdelningar varav den ena kallar sig Öresundsliberalerna. Men det namnet ska mest ses som en viljeinriktning. Avdelningen vill gärna ha kontakt med danska Venstre, men än så länge har ingenting hänt. -Det är en del på gång. Det kan du gärna skriva i alla fall, säger Gunnel Cavalli- Björkman, ordförande i Öresundsliberalerna. En ny Öresundspolitiker har ordet Øresundsregionen er en stor og stark region med kvaliteter både på mange forskellige områder bl a indenfor fødevareområdet og farmakologien. Det kan vi være stolte af, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Der ligger et stort arbejde forude i ikke alene at bevare vores gode position, men hele tiden at forbedre den. Øresundsbroen er et stort skridt på vejen, men den gør det ikke alene. Sålænge prisen for at køre over broen er så høj, at det afholder almindelige mennesker fra at benytte den, kan vi ikke vær tilfredse. Det er ikke fremmende for integrationen, tværtimod. Øresundskomiteen er et vigtigt forum for politiske og strategiske overvejelser. Her Mads Lebech kan de overordnede linjer drøftes, og herigennem kan den nødvendige meningspåvirkning ske med henblik på at nedbryde barrierer for integrationen. Vi må imidlertid ikke glemme, at det først er, når det enkelte menneske i Øresundsregionen involverer sig i integrationen i Øresundsområdet, og kan se fordele i det; at integrationen lykkes. Først da kan visionen om en stærk og fuldt ud integreret Øresundsregion realiseres. Boka tid för Öresundstinget den 10:e oktober. Tema: Debatt! Öresundskomiteens årlige konference er fastsat til den 10. Oktober og skal i år afholdes på den danske side af Øresund. Debat er det overordnede tema og målet er at lade Öresundskomiteens politikere føre deres egne og partiets tanker og ideer frem omkring den igangværende integrationsproces samt at formidle Öresundskomiteens vision om de næste 5 års udvikling, eksempelvis i relation til barrierer, nye initiativer og folkelig forankring. Derudover vil repræsentanter fra erhvervslivet, interesseorganisationer, fagbevægelsen, universiteter og forskningsinstitutioner, banker, teleselskaber mm få mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. First announcement vil blive udsendt ultimo juni. 5

6 ØRESUNDSBREVET NR Stopp för danska skolbarn Nytt från Interreg I Danmark kan skolklasser få statliga bidrag till skolresor. Men bara på vissa villkor. Och ett villkor är att man inte besöker Sverige. Ja, lite märkligt kan tyckas, men så är det faktiskt, berättar Elly Wolff, vice amtsborgmester i Bornholms Amt. Många danska barn ungefär per år - reser mellan Själland och Bornholm på skolresa. Staten hjälper till och betalar delar av resan men bara underförutsättning att den sker inom Danmark. Därför ska vägen genom Sverige betraktas som en ren Lunds Domkyrka- inget för danska skolban transportsträcka. Inga danska skolbarn får under resan besöka ex Lunds domkyrka för att ta del av regionens gemensamma historia. Om så sker, riskerar skolan att gå miste om bidraget. Dessa regler ligger knappast i linje med att skapa en integrerad region, snarare tvärtom. Därför kommer Öresundskomiteen att skriva ett brev till den danska utbildningsministern med förhoppning om att få reglerna ändrade. Den 6. april 2001 blev Interreg programmet indstemplet og registreret hos Kommissionen. Kommissionen har herefter i princippet 5 måneder til at godkende programmet. De første forhandlinger med Kommissionen bliver muligvis i starten af juli. Hvis alt går godt og Kommissionen overholder tidsfristen kan der regnes med en godkendelse en gang i oktober, hvilket indeholder at den første ansøgningsomgang kan afholdes i december 2001 eller marts Öresundskomiteen flyttar in på Bo01 Mellan den 16:e och 22:e juli kan besökarna på bomässan Bo01 i Malmö få delta i en Öresundstävling. Den som svarar rätt på frågor om Öresundsregionen vinner en middag för två på restaurang. Tävlingen pågår i Malmöpaviljongen där Öresundskomiteen, tillsammans med Øresund Identity Network och ØresundDirekt, arrangerar en gemensam utställning. Tanken är att besökarna ska lära känna regionen och organisationerna lite bättre och kanske finns det någon Öresundspolitiker på plats villig att diskutera och svara på frågor! Kontaktperson: Maud Larsen, Elsebet Fristed 6

7 ØRESUNDSBREVET NR Dankort snart i Skåne Handelsmännen i Malmö går in väntas tider, men snart blir det av: Det ska gå att handla med Dankort på svenska sidan sundet. -Vi räknar med att de första affärerna ska kunna knyta an till systemet redan i höst, men nästa år kommer många fler affärer att kunna erbjuda samma tjänst, säger Jørgen Brinch, produktchef på Dankort. Danska Dankort har fått brev från bl a Svensk Handel Syd med en förfrågan om att kunna utnyttja Dankorts service och inom en snar framtid kommer svenskarna att få svar. -Det finns vissa administrativa och tekniska svårigheter som vi är på väg att klara ut, säger Jørgen Brinck. Bland annat måste de svenska handlarna köpa in ett terminalsystem som även passar Dankort. Men det finns EN butik i Malmö som redan nu kan erbjuda danskarna att använda sina kort, nämligen Clas Ohlson. Malmöfilialen har vänt sig till Banker sträcker sig över sundet huvudbutikens bankkontor på hemmaplan, svenska Handelsbanken i Insjön, Dalarna. Dessa dalmasar lyckades redan för ett och ett halvt år sedan att stiga över den barriär som Öresundsborna själva hittills inte lyckats forcera. I kassan hos Clas Ohlson i Malmö förs Dankortet manuellt genom en dansk kortdragare. Via Handelsbankens dotterbolag i Danmark dras pengarna från de danska kundernas konton. Drygt hälften av alla Dankorts innehavare har ett VISA kort kopplat till sitt Dankort. Därmed kan de handla med VISA-kort i Sverige. Men trots att behovet av Dankortsterminaler i Sverige därmed kanske inte är så stort som man först skulle kunna tro, så tycker Björn Bergman på Malmö Citysamverkan att frågan är viktig: -Som Öresundsbo du ska inte behöva fundera över olika service inom handeln. Dankort är helt enkelt en artighetsgest gentemot danskarna, säger han. Allt fler banker har börjat upptäcka pendlarna. Nu finns det en rad exempel på samarbete mellan bankerna så att den pendlande kundgruppen ska kunna skicka sina pengar över sundet, även om det inte alltid är helt gratis. Svenska Nordbanken och danska Unibank erbjuder gratis överföring en gång per månad. Behöver man flytta pengarna fler gånger kostar det 60 kr för varje tillfälle. Samarbetet har pågått i två månader, men än så länge har bankerna inte marknadsfört den nya tjänsten. Svenska Handelsbanken var en av de första bankerna som började arbeta med s k Öresundskonton. Men redan nu, efter bara några år, är dessa kontons tid förbi. -Nu erbjuder vi något som vi kallar för nordisk kundbetalning, säger Marianne Nilsson, chef för tradingavdelningen i Malmö. Handelsbanken har nyligen köpt danska Midtbank och har därmed snart 30 kontor på andra sidan sundet. Den nordiska profilen försöker man slå vakt om genom att erbjuda överföringar för kronor styck. Den Danske Bank och Provinsbanken/Östgöta Enskilda Bank startade sitt samarbete för ett år sedan. Här gäller gratis överföring en gång i månaden för den som är helkund. Däremot går det lite trögare med pendlarkonto för kunderna hos Sparbanken Finn. Här har man helt enkelt inte lyckats hitta någon bra lösning trots att man i reklamen säger sig vilja bli den bästa banken i Skåne. -På det här området har vi en stor förbättringspotential, säger den vikarierande informationschefen Barbro Borglin. Skandiabanken har nyligen öppnat en internetbank i Danmark, men trots att man sedan flera år har funnits enligt samma koncept i Sverige, så finns det inte heller här några pendlarkonton. 7

8 Idrott över Sundet Har idrætten i Øresundsregionen interesse og kræfter til at igangsætte spændende, grænseoverskridende projekter, som fremmer samhørighed og integration? Vi er orienterede om, at Skånes Idrottsförbund er særdeles intresserede, og at idrætten i Skåne allerede har udarbejdet forslag til samarbejdsprojekter med den danske del af regionen. Kan de danske idrætsorganisationer sammen med svenskerne udarbejde projekter, der tilfredsstiller kravene i Interreg IIIA? Det koster ikke andet end ildsjæle, da økonomien i givet fald dækkes af tilskud. Vil vi kunne samarbejde på tværs af grænsen om projekter indenfor idrætsområderne: Eliteidræt foreningsidræt firmaidræt-specialidrætterhandicapidræt-skoleidrætgymnasieidræt-universitetsuddannelserne-ældreidrætidrætsforskningidrætsmedicinsk forskning m fl. Personlig er jeg ikke i tvivl om, at idrætten i Øresundsregionen med stor fordel kan udveksle ideer og etablere langsigtet samarbejde på tværs af Øresund om f. eks: træningsprogrammeruddannelse af ledere og instruktører fælles træningssamlinger-fælles turneringersportsturismenetværkhelse- og sundhedsprogrammer-fælles seminarer, konferencer, temamøder m. m. og ikke mindst socialt samvær. Med disse og andre aktiviteter kan idrætten aktivt deltage i den folkelige forankring på tværs af grænsen. Der kan heller ikke være tvivl om, at inden for det offentlige uddannelsessystem: folkeskoler, gymnasier- og universitetsuddannelserne kan man på idrætsområdet også lære utrolig meget af hinanden. Specielt intressant må det være på forskningsområdet. Københavns Amt har jo et veludbygget idrætskliniksystem på de fire amtssygehuse. Kan der med fordel indledes samarbejde på tværs af Øresund på dette område? Denna artikel är skriven av: Jørgen Skipper Nielsen, Københvns Amts idrætskonsulent tel: (+45) eller Information från sekretariatet Öresundskomiten har blivit tre-språkig! Nu finns verksamhetsberättelsen på danska, svenska och engelska. Den ger en utmärkt bild av vad Öresundskomiteen ägnat sig åt under de gångna året, samt information om de uppgifter kommittén har under innevarande år. Behöver du den på engelska? Beställ den via sekretariatet. Tel (+45) Snart hittar du den också på vår hemsida. Ny rapport Rapporten Erfarenheter av det gränsregionala samarbetet i Oberrhein- regionen finns på Öresundskomiteens hemsida: Den kan också beställas från sekretariatet. Studentmedarbetare sökes! Sekretariatat behöver extra hjälp med analysarbetet för att påskynda integration i regionen. Det är en ny och spännande arbetsuppgift som medarbetaren själv kan vara med om att forma. Du ska kunna börja så fort som möjligt. Anställningstiden sträcker sig fram till sista december 01. Kontakta Torben Aaberg på tel

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001

brev Øresunds Sid 5 Sid 6-7 Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs Öresund i Hong Kong Regelverk och bro-bizzar Nr 1 2001 Nr 1 2001 brev Øresunds INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Debatten som ingen vill föra? Sid 4 Speciallagarbehövs det? Sid 5 Öresund i Hong Kong Sid 5 Regelverk och bro-bizzar Sid 6-7 ØRESUNDSBREVET NR1

Läs mer

Succé för Bluesbussen

Succé för Bluesbussen Succé för Bluesbussen Nytt från sekretariatet Nygammalt på nätet De nya hemsidorna ligger nu ute på nätet. För det nya står Interreghemsidan som kommer att innehålla information om Interreg IIIA- Öresund

Läs mer

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen Bostadsmarknaden i Öresundsregionen En integrerad bostadsmarknad är en av de viktigaste förutsättningarna för att Öresundsregionen ska kunna befästas som en samlad region. För invånarna i regionen kommer

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller:

Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Ny strategi för gränshindersarbetet Sammanfattning En ny strategi i arbetet med att ta bort gränshinder behövs. Denna nya strategi innehåller: Söka allierade för att stärka våra argument varför ett gränshinder

Läs mer

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget

river barriärer -och bygger nya interregprojekten slängs av tåget I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 2 3 Media 4 Klartecken 7 Boxning 8 Cykeln river barriärer -och bygger nya till första interregprojekten för samarbete

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 20 APRIL 2010 Radisson Blu Hotel i Malmö, Östergatan 10 Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Jerker Swanstein hälsade alla välkomna och föreslog att en presentationsrunda

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen

Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 4. 2 0 0 2 Temanummer: Samarbetet i den norra delen av Öresundsregionen 3 Glem 4 Grannfest 5 Världens 7 En ikke den nordlige del

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Tolv Tips. www.frivillig.se. +Några goda exempel. Glädje. På hur föreningar och kommuner i Öresundsregionen kan utvecklas. Tillsammans.

Tolv Tips. www.frivillig.se. +Några goda exempel. Glädje. På hur föreningar och kommuner i Öresundsregionen kan utvecklas. Tillsammans. Glädje skapar lust som lägger grunden för engagemang som inbjuder till delaktighet vilket medför inflytande som bidrar till insikt och möjliggör handling som ger nya erfarenheter vilket skapar utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07

Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07. Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 Stadgar för Öresundskomiteen 1/1-07 Vedtægt for Öresundskomiteen 1/1-07 1 Öresundskomiteens övergripande målsättning Öresundskomiteen är en politisk plattform för lokala och regionala myndigheter, som

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den.

I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Öresundskomiteens årsberättelse 2013 I januari presenterade Öresundskomiteen sin årsberättelse i form av en film. Denna skriftliga årsredovisning ska ses som ett komplement till den. Sammanfattning Förra

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder

Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder Frederiksborg amt Nordväst Nordost Västsjällands och Storströms amter Roskilde amt Stor- Köpenhamn Malmö Sydväst exkl. Malmö Sydost Bornholm 0 50 km Öresundsmedborgarnas kunskaper, erfarenheter och attityder

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Deltagare: se bilaga 1 PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 5 OKTOBER 2009 REGION HOVEDSTADEN, KONGENS VÆNGE 2 I HILLERØD Vibeke Storm Rasmussen öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till Region

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Öresundsregionen the human capital of scandinavia

Öresundsregionen the human capital of scandinavia Öresundsregionen the human capital of scandinavia Öresundsregionen The Human Capital of Scandinavia Öresundsregionen är en av Europas mest attraktiva och dynamiska tillväxtregioner. Tillsammans har vi

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014

TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 TILLGÄNGLIGHET I ÖRESUNDSREGIONEN TILLGÄNGLIGHETSATLAS 2014 1 2 Modellen och kartbilderna har gjorts av Tetraplan A/S på uppdrag av Region Skåne och Örestat III-projektet 2014. Grafisk form: Jenny Willman,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Närvarande Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Bjørn Kantsø

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004

Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Utvärdering av det andra Malmö-mötet 4 5 februari 2004 Allmänt Det andra Malmö-mötet Kvalitet i strålskyddsarbetet hölls på Radisson SAS Hotel i Malmö den 4 5 februari 2004. Mötet arrangerades av NSFS,

Läs mer

N O V E M B E R 2 0 0 6 Tema:

N O V E M B E R 2 0 0 6 Tema: I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N Tema: EKONOMISK TILLVÄXT Föreningslivet som tillväxtmotor -side 6 Øresundsregionen ligger i den europæiske top, men presses i de kommende år

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS

PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS PROTOKOLL FRÅN ÖRESUNDSKOMITEENS MÖTE DEN 29 MAJ 2009 MALMÖ STADSHUS Deltagare: se bilaga 1 Til beslutning Vibeke Storm Rasmussen hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin glädje över det positiva beskedet

Läs mer

PraktikSwapØresund. Projektbeskrivning. Malmö stad PraktikService. Københavns kommune Center for Vejledning. Interreg III A Öresundsregionen

PraktikSwapØresund. Projektbeskrivning. Malmö stad PraktikService. Københavns kommune Center for Vejledning. Interreg III A Öresundsregionen Projektbeskrivning Malmö stad PraktikService Interreg III A Öresundsregionen Københavns kommune Center for Vejledning Ulf Bergström, projektledare Malmö/Köpenhamn 2003-11-01 Åtgärd: 02:02 Journalnr: 2003/79

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål Vem är jag? Ordförande i BGORJ Affärsområdeschef

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m 9), Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( 1-6), Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).

Läs mer

TABELLBILAGA. Geografi och befolkning

TABELLBILAGA. Geografi och befolkning TABELLBILAGA Geografi och befolkning I ÖKS-regionen ingår nedanstående amter/fylken/län. Dessa utgör också NUTS-3 områden enligt EUs nomenklatur. Statistiken i denna tabellbilaga omfattar bara dessa områden,

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

DANSKA ERFARENHETER AV ATT BO I SKÅNE JUNI 2 0 0 5

DANSKA ERFARENHETER AV ATT BO I SKÅNE JUNI 2 0 0 5 R A P P O R T DANSKA ERFARENHETER AV ATT BO I SKÅNE Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JUNI 2 0 0 5 a1 Innehåll Sammanfattning 2 Danskarnas åsikter om att flytta

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6

Öresundsbrev NOVEMBER 2008. Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5. Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 NOVEMBER 2008 Öresundsbrev INFORMATION FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN Tilvækst Øresund Malmö Arena åbner nye veje - side 4+5 Sådan vil ministrene satse på fremtidens infrastruktur - side 6 Vejen til bedre forbindelser.

Läs mer

RENT VAND i resundsregionen

RENT VAND i resundsregionen RENT VAND i resundsregionen Kunskapsuppbyggnad och spridning av resurssnåla vattenvårdsåtgärder för att minska effekter av övergödningen 2003-2006 www.rent-vatten.com Medfinansiärer i projektet Miljökontoret

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen Företagens framtida rekryteringsbehov i En analys av företagens uppskattade behov av arbetskraft till våren 2011, i Östdanmark och Skåne. 16. september 2010 3 1. Resume Rapporten analyserar det framtida

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09

Öresund som cykelregion. M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Öresund som cykelregion M M Konferens i Malmö 2012-02-09 Interreg IV A - Öresund Syfte: Öresundsområdet ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling.

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Øresundskompass. Slutrapport. Januar 2004 REGIONALE UDVIKLINGSTENDENSER

Øresundskompass. Slutrapport. Januar 2004 REGIONALE UDVIKLINGSTENDENSER Øresundskompass Slutrapport Januar 2004 REGIONALE UDVIKLINGSTENDENSER Gammel Kongevej 1 DK-1610 København V. Tel. +45 3322 0011 Fax +45 3322 0023 www.oresundskomiteen.dk Øresund Network AB Stortorget 3

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Öresundskomiteens medlemmar är:

Öresundskomiteens medlemmar är: Årsmagasin 2009 ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresundskomiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

ETT NAV FÖR FORSKNING

ETT NAV FÖR FORSKNING ETT NAV FÖR FORSKNING Samarbeta inom etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source i Lund Projektsatsningar inom regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge och

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr Flyingebygden ett Öresund i miniatyr 2003-01-01 av Gunnar Petersson, ordförande Flyinge Utveckling www.flyinge.nu Sammanfattning Föreningen Flyinge Utveckling (FU) vill skapa en väl integrerad bygd inom

Läs mer

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder

Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Et grænseregionalt arbejdsmarked resultater og muligheder Slutrapport for projektsamarbejde mellem Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd og Öresundskomiteen 2002-2004 Oktober, 2004 Udgiver: ØAR

Läs mer

Skånes Energiting 2007

Skånes Energiting 2007 Skånes Energiting 2007 Tid: 19 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Skånes Energiting är en mötesplats för energi- och miljöintresserade med spännande utbyte av idéer och åsikter.

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Öresundsregionen och Euron. Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen

Öresundsregionen och Euron. Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen Öresundsregionen och Euron Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen Augusti 2003 Øresund Industri & Handelskammare stiftades den 1 november 1999 av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

MEDIA RESEARCH Øresund

MEDIA RESEARCH Øresund MEDIA RESEARCH Øresund 12 december 2012 BILLEDET AF ØRESUNDSREGIONEN I DANSKE OG SVENSKE MEDIER Forskningsrapport vedrørende svenske og danske mediers rapportering om Øresundsregionen BILDEN AV ÖRESUNDSREGIONEN

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer