Ont i magen. Kroniska buksmärtor = Recurrent Abdominal Pain RAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ont i magen. Kroniska buksmärtor = Recurrent Abdominal Pain RAP"

Transkript

1

2 Ont i magen Akut buksmärta Kroniska buksmärtor = Recurrent Abdominal Pain RAP Definition >1g/månad under 3 månader smärtintensiteten så hög att den påverkar aktivitet

3 Diffdiagnoser Appendicit Intermittent hinder Tumör Gynekologisk åkomma Inflammatoriska tarmsjukdomar Malabsorption Födoämnesintolerans/ allergi Infektion Familjär medelhavsfeber Porfyri Gastrit Förstoppning IBS

4 Varningsflaggor i anamnesen Viktnedgång eller avplanad tillväxt Feber Smärta som ej lokaliseras till naveltrakten Smärta som väcker barnet på natten Hudutslag Ledsmärta Trötthet efter smärtattack Heriditet för kronisk bukåkomma Förändrad avföring Smärta som strålar ut mot ryggen, skinka

5 Varningsflaggor forts. Gastrointestinal blödning Plötslig debut av konstant som vara min-dagar Vistelse utomlands Dyspepsi(epigastrial smärta, sura uppstötningar, halsbränna) Återkommande aftös stomatit Försenad pubertet Smärta o ev. diarré vid mjölkintag

6 Varningsflaggor i status Viktnedgång Vida bråckportar i ljumskar Organförstoring, t.ex. mjälte, lever. Ikterus Perianal fistel Perirektal ulceration Ledsvullnad, ömhet Neurologiska fynd Hudutslag Palpationsfynd Perianalt starkt avgränsad rodnad Portvaktstagg eller anal fissur

7 Celiaki GER-Gastroesofageal reflux FMT-Funktionella mag- o tarmsjukdomar Helicobacter Pylori.

8 Celiaki T-cellsmedierad reaktion mot gluten i vete, råg o korn Betraktas som en immunologisk sjukdom på genetisk grund, även immunologiska manifestationer utanför magtarmkanalen Autoimmun sjukdom - enzymet transglutaminas är ett autoantigen Glutenfri diet ger utläkning av tarmskadan När gluten återintroduceras kommer tarmskadan åter Lokaliserad omedelbart distalt om Pylorus o ha en utbredning i den proximala delen. Förändringarna kan vara diskontinuerliga Sjukdomen är livslång

9 Prevalensen i Västvärlden av CD är ungefär 1/100 I Sverige,hos skolbarn i vissa åldersgrupper, ca 3% varav 2/3 ännu inte fått sin diagnos Bland förstagångssläktingar är prevalensen CD 2-15%. 95% av personer med CD finns koppling till HLA klass II-generna DQ2 o DQ8. 30% av normalbefolkningen. Konkordansen hos enäggstvillingar är 70% Genesen är multifaktoriell; genetisk disposition o omgivningsfaktorer såsom kost o infektioner

10 Vem skall utredas? Kronisk eller återkommande diarréer Förstoppning Dålig tillväxt Sen pubertet Amenorre Järnbristanemi Kroniska magbesvär Kronisk trötthet Återkommande munsår Misstanke om dermatitis herpetiformis Osteoporos Avvikande leverprover Asymptomatiska barn o ungdomar som tillhör riskgrupp för att utveckla CD

11 Diagnos Kliniska tecken Serologiska markörer; Transglutaminas o IgA Histopatologisk diagnostik av biopsi av tt Ev riskalleler HLA DQ2 o DQ8 Normalt transglutaminas talar starkt mot CD; kan ändå misstänkas vid svåra spt, <2 år o tydliga spt, delvis glutenfri diet, pågående behl med vissa läkemedel, ärftlighet,igabrist HLA-typning innan ställningstagande för vidare utredning med gastroduodenoskopi Läkningsbiopsi, endast vid oklara fall Provokationsbiopsi, inte innan 5 år o inte under tillväxtspurt

12 Behandling Glutenfri diet; kost fri från vete, råg o korn

13 Celiaki GER-Gastroesofageal reflux FMT-Funktionella mag- o tarmsjukdomar Helicobacter Pylori.

14 Gastroesofageal refluxsjukdom - GERD Definition; Passage av magsäcksinnehåll upp i matstrupen Symptomatisk GERD- besvärande symptom Komplicerad GERD- påvisbara komplikationer från matstrupe, munhåla eller luftvägar

15 Orsak Primär idiopatisk natur Del i en generaliserad påverkan på magtarmkanalen orsakad av organisk eller funktionell magtarmsjukdom Hiatusbråck; medfödda eller glidbråck som följd av förslappade ligament pga åldrande eller övervikt

16 Symptom som kan vara orsakade av GER sura uppstötningar kräkningar hals/bröstbränna blodiga kräkningar smärtsamma kväljningar sväljningssvårigheter skrikighet hos spädbarn idisslande beteende matvägran hosta heshet andningsbesvär viktnedgång eller avflackad tillväxtkurva

17 Anamnes Ålder vid debut av kräkningar Utredning medfödda passagehinder uppträder oftast vid stigande födointag förvärvad pylorusstenos, vid drygt 1 mån hos friska spädbarn är kräkningar mest frekventa runt 3 månader de flesta friska småbarn har vuxit ifrån sin kräkbenägenhet runt 18 mån Her för GERD, mag- tarmsjukdom eller atopi Symptom från övriga delar av magtarmkanalen Symptom från luftvägarna Kostanamnes

18 Status Längd/viktkurva Munhåla(frätskador på emaljen) Lungor(obstruktivitet) Buk Hud(eksem) Neurologstatus(fokalt bortfall)

19 Biokemi urinsticka blod; inflammatoriska parametrar, lever-, njur-, elektrolyter, syra- o basstatus, metabola prover o blodstatus Immunologi RAST-prover Elimination Provokation Mikrobiologi Helicobacter pylori

20 Esophageal ph-mätning utvärdera behl, reflux/spt samstämmer Impedansmätning icke sur reflux, reflux i mellersta eller övre oesphagus Övre passageröntgen pylorusstenos, esophagusstriktur, stort hiatusbråck malrotation, ringformad pankreas Gastroskopi med biopsi esofagit, striktur, hiatusbråck

21 Ventrikelscintigrafi; mäta magsäckstömningen påvisa aspiration av magsäcksinnehåll till nedre luftvägarna Bronkoalveolärt lavage(bronkoskopi); påvisa aspiration i nedre luftvägarna Syrasekretionshämmartest; utvärdering efter 2-4 veckors behl med syrasekretionshämmande läkemedel

22 Behandling Kostförändring Yngre barn med atopi eller her för födoämnesallergi kan komjölksproteinallergi misstänkas. Behandlingsförsök med komjölksproteinfri diet under minst 4 ve Lägesförändring Höjd huvudända av sängen minskar förmodligen GER Livsstilsförändringar Tidigarelagt o minskat kvällsmål. Undvikande av måltider innan fysisk aktivitet. Inget vetenskapligt stöd för diet med undantag för alkohol. Fetma-GERD; viktnedgång minskar förmodligen besvären. Minskad psykosocial belastning kan minska GERD Läkemedel- vid långvariga eller uttalade besvär Motilitetspåverkande läkemedel; Cisaprid (licenspreparat) stimulerar peristaltiken i matstrupe o magsäck. Syrabindande o slhskyddande läkemedel; antacida o alginsyra endast vid tillfällig behandling. Innehåller aluminium o magnesiumsalter Syrasekretionshämmande läkemedel (SSH) Protonpumpshämmare (PPI) Histamin2receptorblockare (H2RA) Sond o stomi Kirurgisk behandling

23 Celiaki GER-Gastroesofageal reflux FMT-Funktionella mag- o tarmsjukdomar Helicobacter Pylori.

24 Helicobacter Pylori Icke invasiv Hp-diagnostik kan övervägas av barn med förstagradssläktingar med Hp-associerad ventrikel eller duodenalcancer Barn med behandlingsrefraktär järnbristanemi där andra orsaker uteslutits Behandling bör ske först efter bekräftande gastroskopi. Behandling rekommenderas till barn med Hp-associerad magsårssjukdom. Behandling kan övervägas till barn med vid invasivt test påvisad Hp utan magsår, till Hp-positiva barn med behandlingsrefraktär järnbristanemi o till Hp-positiva barn med förstagradssläktingar med Hp-associerad ventrikel eller duodenalcancer En studie från % av barn till svenskfödda föräldrar är koloniserade 30% av barn till föräldrar födda i Östeuropa, Sydamerika o Asien 60% av barn till föräldrar födda i Mellanöstern o Afrika

25 Celiaki GER-Gastroesofageal reflux FMT-Funktionella mag- o tarmsjukdomar Helicobacter Pylori.

26 2-3% av alla barn som söker VC 10% av alla barn på BUM 10-25% av alla barn o ungdomar Irritabel tarm (IBS) Funktionelle buksmärta (FAP) Funktionelle dyspepsi (FD) FMT-funktionella mag- o tarmsjukdomar Rom III kriterier (2006) för FMT Ont varje vecka i minst 2 månader För IBS dessutom förändrad avföringskonsistens eller smärtlindring vid tarmtömning Symptomen kan inte förklaras med strukturella eller biokemiska avvikelser Etiologi Multifaktoriell Psykosocial situation Tarmflora

27 FMT- 3 huvudgrupper Kräkningar rumination cykliska kräkningar aerofagi Buksmärtor funktionell dyspepsi (FD) irritabel tarm (IBS) bukmigrän funktionell buksmärta (FAP) syndrom med funktionell buksmärta Förstoppning o avföringsinkontinens funktionell förstoppning avföringsinkontinens utan förstoppning Samsjuklighet- symptom från flera organsystem; huvud/mage, rygg o extremiteter/buk psyket/buk

28 Riskfaktorer Psykosociala faktorer såsom stress o ångest Genomgången gastroenterit, virus o bakteriell Tarmflora o smärtkänslighet interaktion mellan 1. tarmens komplexa tarmflora, 2. dess välutvecklade immunsystem, 3. centrala nervsystemet där kroppens alla smärtsensationer tolkas Socioekonomi; ensamstående föräldrar barn med psykiskt sjuk o ångestbenägen mamma utlandsfödda föräldrar barn i socialt mindre stabila områden Atopi o astma; intestinal barriärdefekt o förändrad mastcellaktivitet Hereditet; inlärt beteende eller genetik? Smärta o stress tidigt i livet; prematuritet, födelsevikt neonatala infektioner

29 Prognos Varierar över tid Barn till föräldrar med FMT löper större risk för kvarstående besvär i vuxen ålder Barn till föräldrar som betraktar buksmärtorna som organiska har en ökad risk för persisterande symptom Flickor o pojkar löper lika stor risk att få persisterande symptom Barn med RAP(recurrent abdominal pain) har enligt en populationsstudie(hotopf) ökad risk för psykisk sjukdom som vuxen

30 Procentuell andel av pojkar respektive flickor i resp årskurs med RAP 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Serie 1 Serie 2 0% Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

31 Sökbeteende 38% av barnen hade återkommande buksmärtor, minst 1g/vecka 25% av dessa stannade någon gång hemma från skolan 10% av dessa barns föräldrar behövde ta ledigt från jobbet 2% av dessa sökte sjukvård Näst vanligaste sökorsaken på en barnakut. Vanligaste svaret föräldrar får på frågan Vad är det? Det är inget

32 Toalettrutiner Prevention Många barn väljer att inte gå på toaletten i skolan; dåligt städade, otrygga Regelbundna måltider Fysisk aktivitet

33 Anamnes Förväntningar - vad som skall göras, diagnostik o behandling Föreställningar - egna föreställningar vad det kan bero på Farhågor - rädsla för allvarliga sjukdomar

34 Hud Slemhinnor Bukpalpation Per rectum Vikt Längd BT Tillväxtkurva Status

35 Laboratorieprover Basutredning; blodstatus CRP/SR IgA-transglutaminas urinsticka

36 Utvidgad utredning;. f-calprotectin Elektrolyter, kreatinin ASAT, ALAT, GT, albumin Pankreasamylas, lipas f-odlingar( Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, toxinpåvisning av Clostridium difficile)

37 Sammanfattande anamnes Patientens/familjens: Förväntningar? Föreställningar? Farhågor? Smärta/andra symptom Toalettrutiner Nutrition/ tillväxt Sömn/ork Alarmsymptom Socialt Copingstrategier

38

39 Alarm symptom Gastrointestinal blödning Ihållande kräkningar Ont eller svårt att svälja Ofrivillig viktnedgång Frivillig men kraftig/snabb viktnedgång Avplanad längd- o/eller viktkurva Nattlig värk/tarmtömning Rikliga långvariga (>2ve) diarreer Smärtlokalisation höger sida av buken Oklar feber eller artrit Försenad pubertet Perianala besvär Hereditet för IBD, celiaki eller ulcussjukdom

40 Behandling Läkemedel: Antidepressiv behandling saknar evidens Förstoppningssymptom sedvanligt sätt Syrahämmande behandling Placeboeffekten vid all behandling är påtaglig

41 Kostbehandling Uteslutningsdieter kan prövas vid misstanke om allergi, komjölksproteinfri kost o low FODMAP. Probiotika vid IBS Ökad mängd fibrer vid förstoppning Övriga kostråd: inte för sent på kvällen, undvik NSAID-preparat, undvika mycket fet mat som fördröjer ventrikeltömningen

42 . Low-FODMAP Kategori Undvik Välj i stället Fruktos Äpple, päron, vattenmelon, fruktjuice, torkad frukt, honung. Apelsin, kiwi, bär, honungsmelon, banan, druvor, ananas, jordgubbar. Laktos Mjölk från ko, get, får, glass, mjukost. Laktosfria produkter, havrebaserade produkter. Oligosackarider Kål, ärter, bönor, linser, broccoli, lök, vitlök, vete, råg och korn. Tomat, morot, zucchini, paprika, havre, ris, potatis. Sockeralkoholer Tuggummi och halstabletter med xylitol och sorbitol, majs, blomkål, sockerärter, avokado. Drycker sötade med vanligt socker eller syntetiska sötningsmedel som Aspartam.

43 Psykosocial behandling KBT- kognitiv beteendeterapi inklusive familjeterapi/stöd Hypnos Guided imagery(gi), avslappning o hypnos barnet lyssnar på en CD för att träna avslappning o mental fokus

44 Skolfrånvaro Varför är du inte i skolan? Blir det bättre när du är hemma? Kan du vara del av dag i skolan? Om du får problem i skolan, kan du vända dig till skolsköterskan o få vila en stund? Vad skulle behövas för att du skulle kunna vara mer i skolan?

45 Alarm symptom Gastrointestinal blödning Ihållande kräkningar Ont eller svårt att svälja Ofrivillig viktnedgång Frivillig men kraftig/snabb viktnedgång Avplanad längd- o/eller viktkurva Nattlig värk/tarmtömning Rikliga långvariga (>2ve) diarréer Smärtlokalisation höger sida av buken Oklar feber eller artrit Försenad pubertet Perianala besvär Hereditet för IBD, celiaki eller ulcussjukdom

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (version 2.0)

Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (version 2.0) Prolog Den Nordamerikanska barngastroenterolog-föreningen (NASPGHAN) publicerade 2001 den första sammanställningen av vetenskapliga bevis inom pediatrisk gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) [1]. Kunskapssammanställningen

Läs mer

Temakväll ABF-huset 2013-05-02. Thomas Casswall Docent, överläkare Mag-, tarm- och leversektionen Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Temakväll ABF-huset 2013-05-02. Thomas Casswall Docent, överläkare Mag-, tarm- och leversektionen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Ont i magenborta är behagen Temakväll ABF-huset 2013-05-02 Thomas Casswall Docent, överläkare Mag-, tarm- och leversektionen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Är det farligt? Är det cancer? Kommer jag att dö?

Läs mer

Pediatrisk gastroenterologi Johan Jonsson 2015-05- 21

Pediatrisk gastroenterologi Johan Jonsson 2015-05- 21 Pediatrisk gastroenterologi Johan Jonsson 2015-05- 21 DAGENS AGENDA Magont IBS Förstoppning Laktosintolerans eller mjölkproteinöverkänslighet Celiaki Akut smärta (Syrahämmare Ell barn) MAGONT Icke organisk

Läs mer

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011 bkn_111_2_cover.qxd:bkn 3/15/11 3:02 PM Page 1 nr.2/2011 Tema Gastroenterologi Tarmtransplantation ny möjlighet för barn med tarmsvikt Celiaki från raritet till folksjukdom Amning fritt eller på bestämda

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

Celiaki hos barn och ungdomar

Celiaki hos barn och ungdomar SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition Arbetsgruppen för celiaki Gäller från 121001 Celiaki hos barn och ungdomar Aktuell översikt och

Läs mer

Dyspepsi och reflux. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2007. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

Dyspepsi och reflux. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2007. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Dyspepsi och reflux En systematisk litteraturöversikt Maj 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar sjukvårdens metoder

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Refluxsjukdom. Ragnar Befrits

PATIENTINFORMATION. Refluxsjukdom. Ragnar Befrits PATIENTINFORMATION Refluxsjukdom Ragnar Befrits Vi vill tacka Henrik Forssell, docent och överläkare vid Blekingesjukhuset i Karlskrona, för att vi fått använda hans bilder. AstraZeneca AB och författaren

Läs mer

Tema: Allergi Celiaki

Tema: Allergi Celiaki ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXII NUMMER 4 SEPTEMBER 2013 Tema: Allergi Celiaki Organ för Sveriges Kliniska Dietister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin

Läs mer

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014 nr.3/2014 Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi Födoämnesöverkänslighet - en diagnostisk utmaning Funktionella buksmärtor och diet hos barn Mjölk - roten till det onda? Barnläkaren Tidningen Barnläkaren

Läs mer

Utredning och behandling för barn med tarmtömningsproblem med/utan inkontinens och/eller förstoppning

Utredning och behandling för barn med tarmtömningsproblem med/utan inkontinens och/eller förstoppning Utredning och behandling för barn med tarmtömningsproblem med/utan inkontinens och/eller förstoppning Kvalitetsprogram process, http://www.nikola.nu/ Larsson J, Adler R-M, Sandberg S, Glad Mattsson G.

Läs mer

Barnmedicin - a crash course. Jonas Ludvigsson 121017

Barnmedicin - a crash course. Jonas Ludvigsson 121017 Barnmedicin - a crash course Jonas Ludvigsson 121017 Kort presentation Barnläkare i Fotbollstränare Forskningsintresse: 1) epidemiologi 2) gastroenterologi 3) pediatrik Ont i magen återkommande buksmärtor

Läs mer

Tungcancer 2015-01-01. Sjukdomar i munhåla-svalg FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Muntorrhet. Cancer. Neurologiska rubbningar.

Tungcancer 2015-01-01. Sjukdomar i munhåla-svalg FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Muntorrhet. Cancer. Neurologiska rubbningar. FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Mag-tarmkanalens

Läs mer

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki?

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? Under de senaste årtiondena har celiaki gått från att vara en ovanlig sjukdom hos barn till ett utbrett folkhälso problem i Sverige och resten av västvärlden.

Läs mer

TEMA: Gastroenterologi Sjukskrivning i fokus Konferensrapporter

TEMA: Gastroenterologi Sjukskrivning i fokus Konferensrapporter Distriktsläkaren Nr 4 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Gastroenterologi Sjukskrivning i fokus Konferensrapporter Ledare Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson (ordf

Läs mer

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics Seminarier eller Sachsska Barnsjukhuset Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset VT 2012 2012-01-16 Gastro/allmänt Moment Utveckling, Sachsska Barnsjukhuset 1. Oskar 10 år kommer

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

Vårdprogram. Behandlingsriktlinjer för ätstörningar. Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen

Vårdprogram. Behandlingsriktlinjer för ätstörningar. Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen AUGUSTI 2012 Vårdprogram Behandlingsriktlinjer för ätstörningar Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen Upplaga 1a upplagan / 08-2012 Författare Dan Svedjehäll, överläkare Grafisk form Text & Bild /

Läs mer

Individuell behandling vid IBS

Individuell behandling vid IBS Första besöket Nybesök ca 30 min Individuell behandling vid IBS Genomgång av patientens sjukdomshistoria. o Hur länge har patienten haft besvär? o Vilka utredningar har gjorts? Är diagnos satt? o Primära

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009

VÄLMÅENDE MAGE BLI AV MED DINA MAGBESVÄR. Nr.1/Juni 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 VÄLMÅENDE MAGE 4 TIPS FÖR ATT BLI AV MED DINA FOTO: LENNART EDVARDSSON/RÄTTVIKS BILDARKIV Martin Lidberg: Vill du bli vän

Läs mer

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013

Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år. 21 mars 2013 Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Historik... 4 Genetik... 4 Epidemiologi...

Läs mer

Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom

Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom Sammanfattning 3 Definitioner 4 Epidemiologi 4 Patofysiologi 4 Symtom 5 Differentialdiagnoser 5 Diagnostik 6 Behandling 8 Förslag till kvalitetsindikatorer

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

smärta l Emil genomför sin dröm trots smärta l Smärttyp avgör behandling l Tips för minskad smärta Träning: Flås i vardagen ger hälsa

smärta l Emil genomför sin dröm trots smärta l Smärttyp avgör behandling l Tips för minskad smärta Träning: Flås i vardagen ger hälsa medicin hälsa välbefinnande Nr 3 september december 2012 MGN l Så slipper du svullen mage fem tips! l Olika tarmsjukdomar Ditt husdjur får tandsten Sveriges mest lästa tidning i väntrummet! Vikingasjukan

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling

Ätstörningar hos barn, ungdomar. utredning och behandling Utgåva: 1 Godkänd av: Claus Vigsø, divisionschef 2011-02-15 2014-02-14 Vårdprogram 1 (33) Utarbetad av: Ute Attermeyer, överläkare, Susanne Träff-Karlsson, sjuksköterska, Maria Eklund, sjukgymnast, Märit

Läs mer