FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 24 APRIL 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 24 APRIL 2014"

Transkript

1 FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 24 APRIL 2014 Styrelsens förslag till svar kommer vid behov att utvecklas på årsmötet. Nr 1 Frysning av kort - Liliana Palombo F&S Stockholms ambition är att föreningens träning ska vara lättillgänglig och ser därför positivt på motionärens förslag. I dagsläget tillåter föreningen förlängning av träningskort vid skada, sjukdom samt efter förlossning mot uppvisande av läkarintyg. Styrelsen anser att det kan finnas ytterligare skäl till förlängning av kort. att bifalla genom att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjliga former för frysning av kort. Nr 2, 3 Beläggning - Marcia Olavarria, Leif Jonsson Styrelsen tolkar det som att motionärerna vill se besöksstatistik på anläggningarna och passen. Styrelsen är positiv till utökad information kring tillgängligheten till träningen och kommer att se över hur vi kan presentera detta på ett lämpligt sätt. att ge styrelsen i uppdrag att se över hur informationen i enlighet med motionärernas intentioner kan tas fram och presenteras. Nr 4, 5 Etablering i Västerort - Henryk Åkesson, Humaira Hussain Etablering har under det senaste året varit en prioriterat område för styrelsen. F&S Stockholms uppdrag handlar om att få så många som möjligt att träna och sedan våren 2013 finns en etableringsstrategi framtagen som beskriver var Friskis&Svettis Stockholm ska etablera. Det innebär att fokus ligger på hitta lokaler i tätbefolkade områden inom kommunen i första hand, i nära anslutning till utbyggd kommunikation. Föreningens huvudinriktning är att etablera i närförort, primärt i områden där många befintliga medlemmar bor. Föreningen ska också, utan att släppa fokus på huvudinriktningen, bevaka möjligheter och ha beredskap för att snabbt agera om tillfälle uppstår i innerstaden. Med anledning av att verksamheten i Råcksta lades ner i årsskiftet 2012/2013 beslutades på årsmötet 2013 att se över möjligheten att snabbt etablera i Västerort. Fokus i det arbetet var att söka lokal längs med gröna tunnelbanelinjen i närförorten Bromma. Målet är att föreningens nästa etablering sker i detta område. Vällingby och Hässelby kommer att ske i ett andra steg. Strategi och plan för etablering har beskrivits i såväl Friskispressen som på föreningens hemsida. Vissa delar i etableringsarbetet är känsliga att beskriva offentligt, särskilt avseende vilka objekt som utreds och när föreningen är i ett förhandlingsläge, varför informationsgivningen periodvis är gles. Styrelsen förslår årsmötet besluta att anse motion nr 4 besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande att bifalla motion nr 5

2 Nr 6, 7 Indoor walking - Iréne Trybom, Sammy Anundsson Styrelsen delar motionärernas uppfattning och vi vill erbjuda fler Indoor walking-pass. Föreningens ambition är att öka träningsformens geografiska täckning samt utöka antalet pass. Från september 2014 kommer Indoor walking även att erbjudas på F&S Ringen. Vi undersöker också möjligheten att förtäta med fler så kallade walkers, vilket bland annat redan skett på F&S City. Föreningens ansträngningar för att kunna erbjuda ett större utbud av Indoor walking-pass fortsätter, bland annat ordnades ett extra rekryteringstillfälle under våren 2014, enbart för att hitta fler Indoor walking-ledare. Nr 8 Motion och kul tur - Estoardo Barrios Styrelsen ställer sig helt bakom att det är viktigt att hålla i gång både kroppen och hjärnan för välbefinnande. Genom medlemsundersökningar vet vi att många av föreningens medlemmar också har ett stort kulturintresse. Föreningen arbetar aktivt med att hitta attraktiva samarbetspartners inom olika områden. Föreningen erbjuder redan idag möjligheten att komplettera den fysiska träningen med föreläsningar, kurser och resor inom olika inriktningar. Utöver det kan medlemmar sedan några år tillbaka ta del av erbjudanden från externa partners genom det digitala medlemsbrevet. Exempel på partners inom kulturområdet är Stadsteatern, Oscarsteatern och Millesgården. Det är också viktigt att föreningen står fri i valet av samarbetspartners/leverantörer. Nr 9 Tantbalett - Matilda Gulbrandsen Alla föreningar i Friskis&Svettis-rörelsen har ett gemensamt utbud och all träningsutveckling sker hos F&S Riks, föreningarnas paraplyorganisation. F&S Stockholm har en tät dialog med F&S Riks kring utvecklingen av nya träningsformer. Vi lyssnar in efterfrågan från medlemmar och funktionärer, bevakar träningstrender och väljer inriktning utifrån rörelsens idé om träning. Förslag gällande nya träningsformer är intressanta för verksamheten. att anse motionen besvarad och vidarebefordra motionärens förslag till F&S Riks träningsteam. Nr 10 Friskis&Svettis en nykter frizon - Nina Norman Friskis&Svettis Stockholms idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. Vi önskar vara en plats där alla känner sig välkomna. Föreningen har sedan flera år tillbaka en alkohol- och drogpolicy för medarbetare, samt stödjer och följer Riksidrottsförbundets antidopingpolicy. Inom föreningen accepteras inte alkohol- eller narkotikapåverkad personal. Arbetsuppgifter är oförenliga med alkohol och droger. Enligt våra villkor för medlemskap och träningskort hör inte synlig påverkan av alkohol/narkotika hemma i föreningen och kan leda till avstängning. Vi följer, lever efter och kommunicerar självklart Friskis&Svettis-rörelsens gemensamma värderingar i vår verksamhet där vi bland annat inte uttrycker synpunkter kring vad som är hälsosamt eller ohälsosamt leverne, utanför träningen. Att införa regler för hur en enskild funktionär får uttrycka sig är inte förenligt med våra värderingar. Styrelsen förslår årsmötet besluta att avslå motionen med vad som anförts i styrelsens yttrande

3 Nr 11 Musik till omklädningsrummet - Kirke Ailio Rodwell Föreningen ambition är att skapa en trivsam atmosfär i omklädningsrummen, vilket görs med olika medel. I föreningens designkoncept som används vid renoveringar och nybyggnationer ingår ljusa färger på skåp och väggar, samt en belysning som är nedtonad och behaglig. Även i duschen har vi valt att jobba med en mjuk belysning och ytskikt som förmedlar lugn och avkoppling. Musiken skulle kunna vara ytterligare ett inslag som bidrar till en avkopplande miljö. Åsikterna om detta varierar. I dagsläget har föreningen dock valt att inte prioritera den kostnad som det medför. Sammantaget skulle det bli en stor investering om samtliga omklädningsrum skulle förses med musik, och vi väljer att prioritera investeringar i anläggningarnas fysiska miljö och träningsutrustning. att avslå motionen Nr 12 Musik utan propaganda - Stig Vikström Precis som motionären skriver är musiken är oerhört viktig för träningen i Friskis&Svettis. Varje ledare skapar sin egen musikmix inom de ramar som F&S utbildning ger. På utbildningen är musik och låtval en viktig del. Ledarna och instruktörerna rekommenderas att variera musikutbudet på träningspassen så mycket som möjligt. Allt för att skapa mångfald och en spännande mix som ger träningsupplevelsen en extra krydda. Styrelsen håller med motionären om att information om låtval är viktig att förmedla. Då musiken är en stor och viktig del av den befintliga ledarutbildningen, ingår där att ledaren ska ta hänsyn till texterna. att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande. Nr 13 Bättre utrustade omklädningsrum - Inga Lundberg För att så många som möjligt ska kunna träna och byta om samtidigt har föreningen valt så kallade Z-skåp, då det ger möjlighet till fler skåpplatser på samma yta. Med denna lösning är varannan skåpplats lägre placerad. Föreningen behöver kunna vara flexibel i vilken skåplösning som behövs beroende på hur stor yta som finns för omklädning och hur möjligheten att möblera i ett omklädningsrum ser ut. Det är viktigt att prioritera antalet platser framför utrymme. Antalet bänkar och puffar styrs av valet av skåplösning samt behovet av att möblera på ett effektivt sätt. att bifalla motionen genom att ge styrelsen i uppdrag att vid ny- och ombyggnationer överväga lägre skåplösningar samt se över antalet bänkar och puffar för att underlätta ombyte. Nr 14 Inläsning av Friskispressen - Pia-Lena Krischél Styrelsen delar motionärens uppfattning att tillgänglighetsfrågan är viktig, också när det gäller Friskispressen. Det är bra om Friskispressen kan göras tillgänglig för fler. Friskispressen ska bära sina egna kostnader. Tidningens främsta finansieringskälla är att de olika F&Sföreningarna köper in den. Om kostnaden för att publicera ljudfiler leder till att priset för den tryckta tidningen behöver höjas, riskerar detta att leda till att F&S-föreningarna beställer färre tidningar. Kostnadsfrågan behöver således också beaktas och därför bör Friskispressens redaktion avgöra vilka delar av tidningen som är särskilt lämpade för inläsning. att bifalla motionen med vad som anförts i styrelsens yttrande.

4 Nr 15, 16, 17 Passbokning - Susan Hellström, Keiko Snarberg, Helena Enquist Passbokningssystemet, och frågor runt reglerna för passbokning, är av största vikt för många medlemmar. Att kunna planera sin träning är viktigt. Förutom i de aktuella motionerna tas angränsande frågor upp i motioner om bättre information om beläggningen, på passen och på anläggningarna. Bokningssystemet skall vara stabilt. Reglerna måste kunna anpassas efter olika situationer och efter ändrade förutsättningar och beteenden. Målet skall vara att ge medlemmarna bästa möjliga information och största möjliga planeringsutrymme, samtidigt som lokalerna skall kunna utnyttjas på bästa sätt och olika ansvariga skall få bästa möjliga stöd i sina beslut på kort och lång sikt. Att anpassa och justera regelverket är en grannlaga uppgift, som måste bygga på en förståelse för regelverket som helhet, parad med korrekt information om tillgång och efterfrågan i många olika aspekter. Synpunkter från motionärer, ledare och anställda är givetvis en viktig fond för dessa beslut. Också information om tendenser och utveckling i träningsvärlden är här av betydelse. Ett exempel är att vi, när bokningssystemet var helt nytt, konstaterade att fem bokningar per medlem ledde till att många reservationsbokade pass, för att sedan boka av tätt inpå. Pass, som i bokningssystemet såg fullbokade ut, visade sig i själva verket vara långt ifrån fulla på golvet. Antalet bokningar sänktes då till tre per medlem. Antalet bokningar höjdes senare till fyra. Det viktigaste argumentet här var att den bokningsbara tiden är åtta dagar. Vill jag boka ett populärt pass varje vecka måste jag använda två bokningar, åtminstone under passdagen. Flera av våra systerföreningar har hanterat detta genom att sätta bokningsfönstret till fyra eller fem dagar. Det finns en tendens att medlemmarna tränar fler gånger per vecka. Att justera antalet tillåtna bokningar kan vara ett av flera sätt att anpassa regelverket till detta faktum. Ändringar i bokningsreglerna måste emellertid övervägas noga och beslut måste kommuniceras på ett tydligt och genomtänkt sätt. Att på ett årsmöte, eller för den delen i styrelsen, fatta beslut om enstaka detaljer är synnerligen olämpligt. För ett väl fungerande bokningssystem fordras att inte enskilda delar låses fast och minskar handlingsutrymmet eller stör helheten. Nr 18 Konditionsträning i gymmet - Sofia Bartholdson De senaste åren har intresset och efterfrågan på att konditionsträna ökat. De senaste fem åren har föreningen skapat fler och större öppna ytor för fri träning bland annat med hjälp av förtätning av traditionella styrkemaskiner samt öppnat upp salarna när pass inte pågår, för att möta efterfrågan och ett ändrat träningsbeteende. Föreningens synsätt begränsar inte konditonsträning enbart till gymmet, utan ser utbudet som en helhet där även t ex Spinning, Indoor walking och Träna ute är möjlig konditionsträning. Under 2013 har föreningen utökat antalet konditionsmaskiner med 21 maskiner, tack vare omdisponering och förtätning. Vid ut- och ombyggnationer under året har antalet konditionsmaskiner alltid blivit fler. att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande. Nr 19 Månadskort för seniorer - Stig och Ani Palm En grundläggande idé i Friskis&Svettis är att erbjuda lättillgänglig träning. Målsättningen är att erbjuda ett kortutbud som i största mån möjliggör kontinuerlig och regelbunden träning på en attraktiv prisnivå. Därför erbjuder vi de lägsta priserna för de kort som har längst giltighetstid. Föreningen arbetar dessutom kontinuerligt med att förenkla utbudet av träningskort. Föreningen erbjuder i dagsläget rabatt till seniorer på års- och säsongskort.

5 Nr 20 Seniorjympa i Sickla - Birgitta Persson Alla föreningar i Friskis&Svettis-rörelsen har ett gemensamt utbud samt gemensamma benämningar på passen. Ett av Friskis&Svettis kärnvärden är att erbjuda ett brett utbud för alla. En av anledningarna till namnbytet från senior till soft var just att visa på att träningen passar alla målgrupper. Föreningen presenterar Jympa soft som allroundträning för den som skonsamt vill stärka sin kropp. När Jympa soft ligger som förmiddagspass är många deltagare seniorer, men alla är välkomna på passet. Nr 21 Rutinerna för utbetalning av arvode - Thomas Airio Friskis&Svettis Stockholm har drygt frivilliga funktionärer. Alla funktionärer; ledare, instruktörer, värdar, styrelseledamöter och andra, får ett mindre arvode för sin insats. För att få arvodet utbetalt fordras att funktionären registrerar sina gjorda insatser i vårt tidrapporteringssystem. Inrapporteringen avgör också när arvodet betalas ut och för vilket år funktionären har att betala skatt för arvodet. Att tillämpade rapporteringstider, på det sätt som motionärerna beskriver, kommit att bli olämpligt snäva är uppenbart. att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att se över riktlinjer och tidsfrister inom tidrapporteringen utifrån de problem som redovisats i motionen. Nr 22 Bidrag för funktionärers utbildning, profilkläder - Patrick Siegbahn Friskis&Svettis Stockholm har drygt frivilliga funktionärer. Alla funktionärer; ledare, instruktörer, värdar, styrelseledamöter och andra, får ett mindre arvode för sin insats. Arvodet hanteras i skattesammanhang på samma sätt som lön. Preliminärskatt dras, funktionären får en kontrolluppgift och föreningen betalar arbetsgivaravgifter. Det är, enligt gällande skatteregler, möjligt att avstå från lön i utbyte mot andra prestationer från arbetsgivaren; detta kallas löneväxling. Det finns ett omfattande regelverk runt dessa frågor, som det inte finns skäl att här presentera i sin helhet. Kortfattat innebär det följande: Det spelar i skattesammanhang ingen roll om arvodet betalas ut i pengar eller som andra prestationer. De olika alternativ som motionären föreslår är samtliga lätta att värdera. Värderingen skall ske till marknadspris. Så länge den självklara utgångspunkten är att vi fullt ut skall följa skattereglerna kommer förslaget inte att ge någon skattemässigt effekt. Detta gäller såväl för funktionären (skatt och deklaration) som för föreningen (arbetsgivaravgifter). Däremot skulle ett system av de slag som föreslås medföra avsevärda kostnader. Ett exempel är att ett löneväxlingssystem (enligt skattereglerna) förutsätter att varje funktionär när som helst kan ändra sitt deltagande. Konsekvenserna av detta, med över funktionärer, är lätta att se framför sig. Det kan i detta sammanhang också påpekas att det för arvoderade idrottsutövare finns mer generösa skatteregler. Föreningen kan bland annat tillhandahålla uniform och andra arbetskläder som är avpassade för tjänsten och som inte lämpligen kan användas privat. Det får inte handla om sådant som kan anses innebära en värdeöverföring till idrottsutövaren eller som kan användas för privata ändamål. Som exempel på det förra anges segelbåt och ridhäst, på det senare vanliga träningsskor och regnkläder eller underställ. Som idrottsutövare räknas såväl ledare och instruktörer som värdar. Däremot räknas styrelseledamöter inte som idrottsutövare även om de besvarar motioner. För ersättning till idrottsutövare finns också regeln att arbetsgivaravgifter inte betalas ut på ersättningar under ett halvt basbelopp. Detta gäller oavsett om arvodet betalas ut i pengar eller som andra prestationer. Motionärens förslag ger alltså ingen ekonomisk effekt för funktionärerna och ingen inbesparing för föreningen. Det skulle däremot innebära avsevärda merkostnader, främst av administrativ art, för föreningen.

6 Nr 23 Webbplats samt app problem - Leila Benjari Styrelsen delar motionärens synpunkter om att en funktionell hemsida och mobilapp är av mycket stor vikt och styrelsen kommer att diskutera denna fråga under året. Därför har föreningen initierat projekt i syfte att öka tillgänglighet och prestanda i passbokning på både hemsidan och i mobilappen. Nr 24 Fjärrkontroll till musikanläggningarna - Kirke Ailio Rodwell Funktionärerna är en viktig förutsättning för föreningens verksamhet och att löpande underlätta deras uppdrag är viktigt. Verktyg och utrustning utvärderas därför löpande. Beroende på hallens utformning och typ av pass varierar dock behovet av fjärrkontroll. Styrelsen ger därför kansliet i uppdrag att inhämta synpunkter från funktionärerna om behovet av att installera fjärrkontroller på anläggningarna. Nr 25 Rutiner - Kirke Ailio Rodwell Styrelsen ser det som självklart att hela anläggningen ska vara ren och fungerande. Redan idag görs schemalagda kontroller på anläggningen. Varje dag görs en morgon-, lunch-, eftermiddags- och kvällsrunda. I dessa lokalrundor görs en lättare städning av främst omklädningsrum och toaletter (påfyllnad av papper och tvål) samt en kontroll att allt är på sin plats och fungerar. Som medlem i föreningen ser styrelsen gärna att även medlemmar tar ansvar genom att berätta för personalen om något saknas eller inte fungerar, i det fall det inte upptäckts på lokalrundan. Så snart problem upptäcks som kräver åtgärd, beställs service från externa hantverkare alternativt fastighetsförvaltarens driftspersonal, i de fall vi själva inte kan åtgärda problemet. Beroende på åtgärd kan inställelsetiden från hantverkare variera. I normala fall har varje anläggning löpande hantverkshjälp varje vecka, men i akuta fall snabb åtgärd samma dag. Vi har ett extremt tryck på våra anläggningar och styrelsen avser att se över rutinerna och fortsätta utveckla dem. att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande. Nr 26 Pensionär oavsett ålder - Monika Grave Styrelsen håller med motionären om att personer som har sjukpension eller aktivitetsstöd också ska ges samma rabatter som ålderspensionärer. Ändringar i kortstruktur måste övervägas noga då många parametrar samverkar och att på ett årsmöte fatta beslut om enstaka detaljer i denna är mindre lämpligt. Styrelsen kommer istället att uppdra till ledningen att se över rabattstrukturen för sjuk- och ålderspensionärer. att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att se över rabattstrukturen för sjuk- och ålderspensionärer.

7 Nr 27 Reducerad ungdomsavgift enstaka biljetter - Malin Schiratzki Styrelsen strävar efter att erbjuda ett utbud av träningskort som ska passa det stora flertalet som tränar hos oss. Det är också viktigt att kunna hålla en attraktiv prisnivå, vilket är möjligt genom att minimera administrationen och begränsa olika rabatter. En engångsbiljett hos F&S Stockholm kostar 90 kronor och styrelsen anser att det är ett rimligt pris. Målsättningen är att erbjuda ett utbud som i största mån möjliggör regelbunden träning i längre perioder. Ett Årskort för tonåringar kostar kronor. Tränar man en gång i veckan under ett år blir kostnaden per gång 48 kronor. Med ett säsongskort för tonåringar som kostar 1470 kronor blir den motsvarande kostnaden 56 kronor per gång. Det betyder att man tjänar på att köpa ett års- eller säsongskort vid 28 respektive 16 träningstillfällen per år och säsong. Medlemsavgift på 100 kronor per kalenderår tillkommer. Under sportloven erbjuder föreningen dessutom tonåringar att träna för 10 kronor. Nr 28 Funktionärers deltagande i motionslopp - Patrick Siegbahn Det är ingen tvekan om att F&S funktionärer är viktiga ambassadörer och budbärare av föreningens varumärke. Som motionären nämner har rörelsen sedan ett par år medgivit möjligheten att använda funktionärskläder i samband deltagande i motionslopp. Detta upplyser föreningen om på funktionärernas intranät, Funknet Stockholm. I verksamhetens plan för våren, då föreningens funktionärer värmer upp deltagarna på många lopp, kommer det att lyftas extra att man som funktionär gärna får använda Friskis&Svettis-kläder när man deltar i lopp. Motionären önskar att föreningen ska uppmuntra funktionärer att ange Friskis&Svettis som föreningstillhörighet vid motionslopp. Föreningen har historiskt sett inte haft tävlingsverksamhet, men i samband med att nya stadgar antogs på F&S Stockholms årsmöte 2013 öppnades möjligheten upp för att formellt representera föreningen. Se föreningens stadgar: 2.2 Medlems rättigheter - representera föreningen i externa idrotts- eller tävlingssammanhang enligt föreningens regler och villkor. Styrelsen delar motionärens uppfattning om behovet av tydliggöra denna möjlighet och kommer uppdra åt ledningen att utreda regler och villkor för medlemmars deltagande i tävlingssammanhang. Styrelsen förslår årsmötet besluta att bifalla motionen med vad som anförts i styrelsens yttrande. Nr 29, 30 Fairtradeprodukter på anläggningarna - Matilda Gulbrandsen, Annie Fasth Produktmärkningar såsom Fairtrade och KRAV är bra men finns inte inom alla produktkategorier och att jämföra fördelarna mellan olika produkter, märkningar, närodlat o.s.v. är komplext. Föreningen vill därför stå fri i valet av leverantörer och produkter och kunna göra bra val över tiden utan begränsningar till KRAV eller Fairtrade. Styrelsen håller dock med motionärerna om att ett långsiktigt hållbarhetsarbete är viktigt tog föreningen fram en miljöförklaring som säger att föreningen ska ha ett kontinuerligt miljöarbete inom alla verksamhetsgrenar. Föreningen har även ett pågående arbete vars mål är att utveckla föreningens samhällsansvar vid inköp av de produkter som säljs i receptionen (t.ex. dryck, bars, KRAV-bananer, hygienartiklar, lås, vattenflaskor och träningskläder). Vi tror emellertid att vi som förening kan göra ännu mer för att driva hållbarhetsfrågan inom tränings-branschen. Ett steg i detta vore att bredda vår miljöförklaring till en bredare hållbarhetspolicy som tydligare innefattar krav på våra leverantörer avseende t.ex. miljö samt arbets- och produktionsvillkor. att bifalla motionen med vad som anförts i styrelsens yttrande.

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV BESLUT AV ÅRSMÖTET 2014 AVSEENDE MOTIONER

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV BESLUT AV ÅRSMÖTET 2014 AVSEENDE MOTIONER ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV BESLUT AV ÅRSMÖTET 2014 AVSEENDE MOTIONER Nr 1 Frysning av kort - Liliana Palombo F&S Stockholms ambition är att föreningens träning ska vara lättillgänglig och ser därför positivt

Läs mer

Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands.

Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands. 1 Möjlighet att frysa årskortet Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands. Jag föreslår att F&S ger medlem möjlighet

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ ÅRSMÖTE 2015 MOTION 1 Från: Ronny Edstrand Datum: 15 jan 2015 07:47 Ämne: Motion till årsmöte - Motionscykel med möjlighet att mäta sin prestation Till:

Läs mer

Motioner. Motioner 2016

Motioner. Motioner 2016 Motioner 2016 FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Motioner 2016 1 Motion nr 1 Pensionärsrabatt på ordinarie årskort Friskis och Svettis i Tyresö erbjuder idag inte rabatt på ordinarie årskort för pensionärer. De flesta

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA MOTIONER 2015

IF FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA MOTIONER 2015 IF FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA MOTIONER 2015 MOTION NR 1 BOKA PASS 7 DAGAR FRAMÅT STYRELSENS YTTRANDE Motionären önskar att passbokningen öppnar för sju dagar framåt istället för de två dagar som gäller

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och som en vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6. IF Friskis&Svettis Borlänge AKTIVITETSPLAN OCH BUDGET 2014 Friskis&Svettis Borlänge 3 Lokalen 3 Träningen 3 Värdskapet 4 Kvalitet 4 Kommunikation 5 Alla Barnen 2013 6 Träning och äldre 6 Budget 6 2 IF

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 1. Agneta Hagström 2014-03-03 Brunnsgatan 4 14941 Nynäshamn ahagstrom995@gmail.com Friskis & Svettis Motion avseende sänkta avgifter för ungdomar De höga

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VÅR VISION Vi har som mål att få fler att röra på sig. Lusten att träna ska vara drivkraften- det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta.

Läs mer

Friskis&Svettis Väsby!

Friskis&Svettis Väsby! Välkommen till Friskis&Svettis Väsby! Vi är stolta över att du valt att träna hos oss! 1 FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS VÄSBY Friskis&Svettis vision är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN 2017 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Så lyder vår verksamhetsidé och när vi planerar för kommande år är utgångspunkten

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Motion nr 1. Motion till Friskis o Svettis årsmöte

Motion nr 1. Motion till Friskis o Svettis årsmöte Motion nr 1 Från: Linda Hoflund Ämne: VB: motion angående bokningsregler Datum: 14 mars 2014 09.18.46 CET Till: "hasse@norrtalje.friskissvettis.se"

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013.

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013. Kortpriser kommentar: Nu har vi genomfört

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

som medlem! if friskis&svettis lund Foto: Marcus Palmqvist

som medlem! if friskis&svettis lund Foto: Marcus Palmqvist VÄLKOMMEN som medlem! if friskis&svettis lund Foto: Marcus Palmqvist Foto: Marcus Palmqvist DET HÄR ÄR F&S LUND IF Friskis&Svettis Lund är en ideell idrottsförening med målet att skapa leenden. Det som

Läs mer

VÄLKOMMEN. som medlem! Friskis&Svettis Höganäs

VÄLKOMMEN. som medlem! Friskis&Svettis Höganäs VÄLKOMMEN som medlem! Friskis&Svettis Höganäs FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS HÖGANÄS Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Alla ledare, instruktörer, värdar

Läs mer

FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 26 APRIL 2012

FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 26 APRIL 2012 FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 26 APRIL 2012 Styrelsens förslag till svar på varje motion är relativt kortfattat skriven och kommer vid behov att utvecklas på årsmötet. Nr 1, 2, 3, 4 - Fler

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. 2014-02-13 2 Idé Att erbjuda lustfylld och tillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vårt ändamål

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 1/28 Hur gammal är du? Antal svarande: 368 Yngre än 20 år 32 8,69% 20-30 år 32 8,7% 31-40 41 11,14% 41-50 91 24,73% 51-60 89 24,18% 61-70 56 15,22%

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsplan 2016-2017 Friskis&Svettis Norrköping OM VERKSAMHETSPLANEN Verksamhetsplanen är ett styrdokument för anställda och funktionärer i föreningen och är tillgänglig för alla medlemmar. Den ska

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING Hej! Under våren 2012 skickade vi ut en medlemsundersökning. Syftet med den var att Friskis&Svettis Karlstad ska bli en bättre förening och att vi ska kunna följa

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna 1 SOLLENTUNA Innehåll Vår verksamhetsplan... 4 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 5 Vision... 6 Ambition... 6 Mål för 2017...

Läs mer

Träna på Friskis&Svettis Kista gratis eller till ett rabatterat pris

Träna på Friskis&Svettis Kista gratis eller till ett rabatterat pris Motion 1 Träna på Friskis&Svettis Kista gratis eller till ett raberat pris Styrelsens yttrande Motionären yrkar på det ska vara möjligt träna på Friskis&Svettis i Kista helst utan kostnad eller till en

Läs mer

FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 16 APRIL 2009

FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 16 APRIL 2009 FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 16 APRIL 2009 Styrelsens förslag till svar på motionerna är relativt kortfattat skriva och kommer vid behov utvecklas på årsmötet. Nr 1 Jympa i kranskommuner,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis är i dag en av Sveriges största idrottsföreningar och finns på 159 olika ställen

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017 Aktivitetsplan och budget Friskis&Svettis Riks 2017 Fokus för Aktivitetsplan 2017: Ställa om arbetet inför att genomföra Strategi 2017-2022 Fokus 2017 Förutsatt att Strategi 2017-2022 går igenom kommer

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 15 APRIL 2010

FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 15 APRIL 2010 FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 15 APRIL 2010 Styrelsens förslag till svar på varje motion är relativt kortfattat skriven och kommer vid behov att utvecklas på årsmötet. Nr 1 - Möjlighet att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Friskis&Svettis Malmö

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Friskis&Svettis Malmö VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Friskis&Svettis Malmö OM FRISKIS&SVETTIS MALMÖ Välkommen som medlem i IF Friskis&Svettis Malmö! Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141111 Art: Styrelsemöte Plats: Hemma hos Bengt Tid: 18.15-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141111 Art: Styrelsemöte Plats: Hemma hos Bengt Tid: 18.15-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141111 Art: Styrelsemöte Plats: Hemma hos Bengt Tid: 18.15-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt Mita Andersson till 20.30 Henrik Jaensson

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Medlemsundersökning Återkoppling

Medlemsundersökning Återkoppling Medlemsundersökning 2016 Återkoppling Hur nöjd är du totalt sett med oss? Citat från frisvaren: Go Friskis! Är glad att föreningen finns! Tack Friskis och Svettis för trevlig och folklig träningskultur.

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 IF FRISKIS&SVETTIS Haninge Verksamhetsidé Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Uppdrag Få så många som möjligt att motionera Vision

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE

IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE Innehåll Om den här skriften... 2 Att vara del av Akademin... 3 Målsättning för Akademin... 3 Vem finns Akademin till för?... 3 Mitt liv som

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Anders Högberg, Camilla Andersson, Magnus Janemyr, Maria Asterholm Lindström, Niclas Holmblad och Oscar Aspelin

Anders Högberg, Camilla Andersson, Magnus Janemyr, Maria Asterholm Lindström, Niclas Holmblad och Oscar Aspelin Motion 1 Klubbens vision har några år på nacken: Vi tränar idag på Torslandaskolan men målet är att en dag kunna ha en egen lokal i Torslanda. Föreningen vill framför allt vara ett alternativ eller ett

Läs mer

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 För åttonde året i rad har vi sammanställt statistik på träningsutbudet. Det handlar framför allt om frekvens, t ex hur många gånger per vecka ett pass förekommer.

Läs mer

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen TRÄNING OCH UTBILDNING 2014-16 en sammanfattning av utvecklingen TR ÄNINGSKONFERENSEN 2016 Det övergripande temat i Friskis&Svettis Riks Verksamhetsplan 2014-16 är Enklare och roligare att utveckla och

Läs mer

Svar på motion av Ida Legnemark (V): om att förbättra villkoren i daglig verksamhet

Svar på motion av Ida Legnemark (V): om att förbättra villkoren i daglig verksamhet PF7 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Ida Legnemark (V): om att förbättra villkoren i daglig verksamhet Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna i daglig verksamhet.

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

Till alla funktionärer

Till alla funktionärer Stans bästa lekplats för stora och små! Jag tycker det är ett bra sätt att beskriva oss och våra fina lokaler på Frösön. I ordet lekplats ryms vår idé om lust och glädje. Lekplats för också tankarna till

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning Passbeskrivning Jympa och annan gruppträning Jympa Soft Rörelsevalet är lätt att hänga på. Passet genomsyras av en hållningsbefrämjande medvetenhet som ger en säker och effektiv träning. Att bibehålla

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

MOTIONER & FÖRSLAG PÅ MOTIONSSVAR F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 18 APRIL 2015

MOTIONER & FÖRSLAG PÅ MOTIONSSVAR F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 18 APRIL 2015 MOTIONER & FÖRSLAG PÅ MOTIONSSVAR F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 18 APRIL 2015 Motion nr 1: Pilates Vi är en grupp vänner som väldigt gärna skulle vilja ha med Pilates som pass på Friskis! Argument och mitt förslag

Läs mer

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 VERKSAMHETSSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

IF Friskis&Svettis Örnsköldsvik Medlemsundersökning 2014

IF Friskis&Svettis Örnsköldsvik Medlemsundersökning 2014 IF Friskis&Svettis Örnsköldsvik Medlemsundersökning 2014 I vår strävan att hela tiden förbättras och utvecklas, vill vi ta till oss våra medlemmars synpunkter och åsikter, de är viktiga för vår verksamhet.

Läs mer

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUK-KFUM (YMCA) är världens största och äldsta ungdomsrörelse. YMCA finns i 130 länder och har 70 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Bokstäverna i KFUK-KFUM

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting.

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom alkohol- och drogprevention

Läs mer

Löpning distans. Aktuellt. Träningsupplevelse- profil, karaktär och målgrupp

Löpning distans. Aktuellt. Träningsupplevelse- profil, karaktär och målgrupp Löpning distans Löpning distans är träning utomhus där vi primärt tränar kondition och skapar förutsättningar för effektiv, utvecklande och rolig löpning. Inom Löpning distans strävar vi efter att hålla

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Katarina Zambrell Henrik Cedeskog Hussein Darwiche Pär Hansson

Läs mer

Friskvårdserbjudande för anställda på CSK Våren 2013

Friskvårdserbjudande för anställda på CSK Våren 2013 Ny version 2013-02-21 Friskvårdserbjudande för anställda på CSK Våren 2013 Information om regler för ersättning av friskvårdsaktiviteter finns på Forum/Service/Friskvård. STYRKEKÄLLAN Gratis träning för

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet Friskis & Svettis Svedala Antagen på årsmötet 2012-03-15 Grundstenar Vision Friskis & Svettis ska vara det lustfyllda och lättillgängliga träningsalternativet för alla som har livet som huvudintresse.

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Innehåll Friskis&Svettis Sollentuna Friskis&Svettis 12 värderingar Vision Ambition Mål för

Innehåll Friskis&Svettis Sollentuna Friskis&Svettis 12 värderingar Vision Ambition Mål för S i d a 1 12 S i d a 2 12 Innehåll Innehåll... 3 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 4 Vision... 5 Ambition... 6 Mål för 2015-2016... 6 Projekt/Nyheter... 7 Utbud... 9 Digitala

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN 2016 VISION Människor ler när de tänker på träning. VAD GÖR FRISKIS&SVETTIS? Vår verksamhetsidé beskriver vad vi gör: Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Friskis&Svettis Partille

Friskis&Svettis Partille Friskis&Svettis Partille Hösten 2014 Vi bygger större gym under hösten! www.partille.friskissvettis.se FRISKIS&SVETTIS PARTILLE Är en ideell allmännyttig förening Startade 1990 Har ca 125 ideella funktionärer

Läs mer

Regler för medlemsföreningar

Regler för medlemsföreningar Regler för medlemsföreningar Det ska vara enkelt. Det ska vara enkelt att sätta sig in i vad som gäller för medlemsföreningar i Friskis&Svettis. Friskis&Svettis värderingar och vårt gemensamma regelverk

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum Hösten 2012 Träningsguide friskissvettis.se/lerum Välkommen till Friskis&Svettis! Vi har lust. Har du? Välkommen till en höst fylld med träning som erbjuder 40 st gruppträningspass per vecka och flera

Läs mer

Lustfyllt Inspirerande Modernt

Lustfyllt Inspirerande Modernt Denna årsberättelse gäller för perioden 2014-04-01 2015-03-31. Innehåll Från ordföranden 2014... 1 Vår vision... 2 Friskis&Svettis idag... 2 Vårt varumärke... 3 En ideell idrottsförening... 3 Ingen ägare...

Läs mer

Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult

Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult hösten 2015 ÄLMHULT Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Idag har F&S Älmhult 26 års erfarenhet av rolig träning,

Läs mer

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57 100% REN HÅRDTRÄNING År 2007 startade STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem, läs mer på stad.org) arbetet 100% ren hårdträning som är en samverkansmodell för att minska användningen av och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

Remissvar angående Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Remissvar angående Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Hägersten 2010-03-30 Finsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Sammanfattning Svenskt Friluftslivs uppfattning är att utredningens

Läs mer

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö.

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Kortpriser kommentar:

Läs mer

Inspiration för Integration. 19 november Dokumentation Från workshops

Inspiration för Integration. 19 november Dokumentation Från workshops Inspiration för Integration 19 november 2016 Dokumentation Från workshops MEDLEMSAVGIFTER Ge idéer på hur man ska kunna ha lägre medlems- och träningsavgifter - Bidrag via SISU/ VIF/ Kommun - Söka fondmedel

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet

BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet PF1 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna i daglig verksamhet. Deltagarna är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 Verksamhetsplan 2014 Friskis & Svettis Sollentuna Sid 1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2014 Friskis & Svettis Sollentuna Sid 2 Syfte med verksamhetsplanen

Läs mer

Motion nr 1. Motion angående AIK FF:s förhållningssätt i den s.k. 51 % -frågan. Bakgrund:

Motion nr 1. Motion angående AIK FF:s förhållningssätt i den s.k. 51 % -frågan. Bakgrund: Motion nr 1 Motion angående AIK FF:s förhållningssätt i den s.k. 51 % -frågan Bakgrund: Den s.k. 51 % -regeln, som i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (11:e kap. 3a ) reglerar i vilken mån externt ägande

Läs mer