Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands."

Transkript

1 1 Möjlighet att frysa årskortet Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands. Jag föreslår att F&S ger medlem möjlighet att frysa kortet när man kan styrka att man befinner sig utomlands pga arbete under t ex 2 mån eller mer. Namn: Liliana Palombo

2 2 Schema på nätet - se redovisning av antal som deltagit vid varje pass. Sedan årsskiftet försvinner redovisningen av varje pass på nätet direkt efter att varje pass avslutats. Med redovisning menas antal motionärer som faktiskt gick på ett specifikt pass. Som motionär vill man gärna veta trycket på varje pass. Med den informationen kan motionären välja att gå på diverse pass beroende på trycket i passen. Det finns många motionärer som inte gillar trängsel och aktivt väljer bort fullbokade pass. Detta beteende gynnar ju alla motionärer och uppmuntras ju redan idag av föreningen. Som ledare är det roligt att få reda på hur många som faktiskt gympade på sitt pass. Sedan årsskiftet har man ingen koll alls, vilket minskar på ledarglädjen. Lösningen är att återgå till det som gällde innan årsskiftet - att redovisningen (av antal motionärer som faktiskt gått på pass under den aktuella dagen) nollställs i slutet av dagen. Namn: Marcia Olavarria

3 3 Information via hemsidan som gör det möjligt att bedömma hur trångt det är i lokalen Antalet besökande i lokalerna varierar över dagen och olika dagar. För den som har möjlighet att välja tidpunkten för sitt besök vore det en fördel att via hemsidan kunna få en bild av hur många som vid varje given tidpunkt utnyttjar lokalen, på motsvarande sätt som polisen ger då det gäller belastningen vid ansökan av pass. Jag antar att det i anläggningens inpasseringssystem redan finns uppgifter om antalet personer som vistas i lokalen. En uppgift som brandförsavet sannolikt redan kräver. De uppgifter om antalet personer som vistas i lokalen vid varje givet tillfälle bör kunna vara tillgängligt på nätet. Gärna uppdelat på deltagare i träningspass och fria aktiviteter. Uppgifter som idag sannolikt redan finns i anläggningarnas lokalbokningssystem och inpasseringssystem. Att kunna göra dem tillgängliga i realtid via hemsidan bör inte innebära någon större kostnad och inte heller något extra arbete för personalen. För den som kan planera tidpunkten för sitt besök kan det emellertid vara värdefullt att få en uppfattning om hur trångt det är. Systemet skulle också kunna skapa förutsättningar för en bättre fördelning av antalet besökare över tid och kanske möjlighet att anpassa personalstyrkan bättre under dagen. Namn: Leif Jonsson

4 4 Öppna anläggning i Bromma / Västerort! När anläggningen i Råcksta stängdes utlovades nya lokaler, sannolikt inom ett halvår. Det påstods att man jobbade aktivt med frågan. Det finns gott om tomma industrilokaler och liknande i västerort... inget har hänt och inget rapporteras om det "aktiva" arbetet med att hitta ny lokal. Dags för Friskis & Svettis att bli mer folkliga, mer till för alla där det verkligen behövs! Dags för Friskis & Svettis att bli mer folkliga, mer till för alla där det verkligen behövs! Se till att öppna en ny anläggning i västerort snarast, sätt upp ett mål och informera regelbundet om vad som görs! (Fler lokaler i förort minskar förstås trycket på överfulla innerstadslokaler) Mvh Henryk Åkesson Namn: Henryk Åkesson

5 5 Ny gymanläggning i Hässelby Det finns ett starkt behov av att ha prisvärda gym i hässelby gård, strand eller vällingby. Mina vänner och bekanta som har flyttat till området saknar en bra och privärd gym. De har varit aktiva friskis och svettis medlemmar men eftersom det inte finns någon anläggning i närheten av var de bor idag så har de svårt att fortsätta med träning då avståndet blir en sån stor faktor. Utred möjligheten för att öppna en ny anläggning i Hässelby gård/strand eller Vällingby. Det finns en stor efterfrågan på friskis och svettis anläggning i hela västerort, inte bara i Bromma. Namn: Humaira Hussain

6 6 Indoor Walking Jag tränar ofta på indoor walking, och har märkt att det ofta blir en del som får lov att vända pga att det finns för få platser på passen. I alla fall på populära tider. Jag önskar att vi vid nya etableringar gör fler indoor walking salar. Eller om man har möjlighet att göra de som redan finns större så att fler får plats. Eller göra fler salar i de lokaler som redan finns. Jag har sett att bland andra friskis och svettis Göteborg har fler salar, och därför tror jag att en sådan satsning är både bra och lönsam. Namn: Iréne Trybom

7 7 Indoor Walking Indoor Walking Bas / 55 är så populära och eftertraktade att de är fulltecknade inom loppet av min efter att man öppnat upp bokningarna. (Även alla andra Indoor Walking pass) För att kunna boka dessa ska du vara inloggad kl 07,00 en vecka före du vill gå och träna för sedan är alla passen fulltecknade. Idagsläget finns 3 st Indoor Walkingpass bas per vecka samt 7 st Indoor Walkinpass 55 per vecka. Det finns inte tillräckligt många pass för att klara av efterfrågan som det ser ut just nu. Eftersom det är en sådan populär träningsform föreslår jag att utöka antalet pass / ledare där utrustningen redan finns idag. att i framtiden se över möjligheterna att utöka antalet platser så fler deltagare kan närvara vid varje pass. att fler anläggningar utökar sitt utbud med denna träningsform. Namn: Sammy Anundsson

8 8 Motion och kul tur Föreningens verksamhet kretsar kring träning, kost och hälsa när det gäller kroppen, det är bra men ett litet intresse borde skapas för kulturen. Att träna sin receptionförmåga, hjärna och känslighet kompletterar kroppens förutsättningar för ett liv i lycka och välmående. Förslag: att etablera ett samarbete med konsthallar som finns nära naturen så att medlemskapet i föreningen och medlemskort berättigar till halva entré till dessa konsthallar som har både konst och promenader nära vatten och skog. Förslag på kansthallar: Artipelag: och Edsvik konsthallar: Namn: Estoardo Barrios

9 9 Tantbalett Idag finns träningsformen Core men inte med dansinriktning och idag uppmärksammas klassisk balett som en utmärkt träningsform för vuxna. Att våga dansa balett är mångas hemliga dröm. En lättillgänglig baletträning av hög "Core"- kvalitet kunde bli en ny träningsform bland danspassen. Namn: Matilda Gulbrandsen

10 10 Friskis och Svettis en nykter frizon! Problemet är att ledarna kan säga "nu har ni tränat så bra att nu kan ni gå hem och dricka ett glas vin med gott samvete" osv. Jag tycker inte alkohol ska få ta så mycket plats på våra anläggningar och jag tycker att vi ska vara en frizon för människor som vuxit upp i ett hem där föräldrarna lider av missbruksproblematik och kanske även har en anhörig som avlidit av alkoholism. Det finns även nyktra alkolister som behöver få vara välkomna utan att bli utsatta för sådana kommentarer. Vad jag som medlem väljer att dricka utanför anläggningarna har inget med den här frågan att göra, det här handlar om solidaritet, förståelse och respekt för andra människor. För mig står träning och friskis och Svettis för hälsa och en öppenhet för alla människor och kulturer! Alkohol stänger ute. Se över en alkoholpolicy för våra anläggningar. Kostnad gratis. Namn: Nina Norman

11 11 Musik till omklädningsrummet Det finns utrymme för mervärde för Friskis motionärer. Omklädningsrummen är glåmiga, kalla och skulle behöva bli lite mer trivsamma. Fixa musik! Lugn, harmonisk musik så man får det där lilla extra av besöket. Namn: Kirke Ailio Rodwell

12 12 MUSIK UTAN PROPAGANDA Vi som tränat en tid, jag har tränat i mer än 30 år, på Friskis, vet hur peppande och viktig musiken är på gympapassen. Jag har fått mängder av bra musiktips från de duktiga ledarna. Tack för det! Däremot sänker det mitt humör varje gång man har det dåliga omdömet att använda musik med oftast religiös men ngn gång också politisk propaganda. Jag vet att det är högt i takt i Friskis. Det är mycket bra. Så kanske ren regel är onödig. Gränsdragning är ju också knepig i ett sådant här sammanhang. Men visst stämmer det med Friskis policy att vi alla ska försöka visa hänsyn och respekt för allas uppfattning i ett mångkulturellt samhälle och i en förening utan propagandistiska undertoner. Vore inte en sådan passus lämplig någonstans i ledarutbildningen? Kostar ju inget heller. Namn: Stig Vikström

13 13 Bättre utrustade omklädningsrum 1) Klädskåpen är i två våningar varav det högre skåpet är omöjligt att använda såvida man inte går upp och ställer sig på bänken framför. Inskaffa lägre skåp nästa gång ni inreder omklädningsrum. 2) Det blir trångt att klä om framför de smala skåpen så många tömmer sina skåp och tar sina kläder bort till en puff/bänk för att byta. Skaffa betydligt fler sådana plastklädda puffar/bänkar, det finns plats för fler. Skaffa mer praktiska omklädningsskåp som inte har det övre så högt upp. Fler puffar/bänkar så man kan byta om utan den trängsel som uppstår vid det snålt tilltagna utrymmet runt klädskåpen. Namn: Inga Lundberg

14 14 Inläsning av Friskispressen Gör Friskispressen tillgänglig för fler! Även personer med nedsatt syn, dyslexi och andra läshinder ska kunna ta del av tidningens innehåll. Förutom det självklara i ökad tillgänglighet får samtliga medlemmar, oavsett funktionsförmåga, en möjlighet att ta del av tidningen i vilken medieform de önskar. Låt en professionell inläsare läsa in hela tidningen, inkl tester, diagram och utvalda annonser. Lägg upp ljudfilerna i mp3 på Friskispressens sajt. Se satsningen som en investering i ökad tillgänglighet för alla i kombination med inkludering av personer som inte kan läsa svartskrift. Namn: Pia-Lena Krischél

15 15 Passbokning Jag skulle vilja att man kan boka 5 pass per vecka. Som det är nu, om ett pass är fullt så går jag inte till lokalen. Känns bättre om man har en given plats. Namn: Susan Hellström

16 16 Passbokning Idag kan man boka 4 olika pass, vilket ställer det till det när om man som jag försöker att träna 4 ggr i veckan då vissa av passen är väldigt populära. Ofta blir ett pass fullbokat samma dag som bokning är möjlig. Det innebär att jag riskerar att inte kunna boka och därmed planera min träning. På vissa andra gym kan man boka in sig för flera veckor fram. Antal bokningar är jag just nu osäker på men det är fler än 4 pass. Jag har varit en sällantränare men nu börjat utöka antalet pass i veckan, men känns dumt att en bokningsrutin ska ställa till det. För ni vill ju att man tränar ofta? Tack på förhand! Mvh, Keiko Snarberg

17 17 Bokning av pass Inom åtta dagar har man möjlighet att ha max fyra passbokningar. Jag föreslår att ni utökar detta till fem bokningsbara tillfällen. När man tränar ca fem gånger i veckan är det svårt att planera om man inte kan boka pass och jag har ofta önskat att jag kunde boka ytterligare ett pass under den kommande veckan. Detta borde innebära endast en mycket liten utvecklingskostnad av bokningssystemet. Namn: Helena Enquist

18 18 Konditionsträning i gymmet Sedan 10-minutersgränsen togs bort i föreningen, har det blivit allt svårare att få tag i en konditionsmaskin i gymmet. Antalet maskiner har bara ökat marginellt, men det kan nu ta 40 minuter innan man får möjlighet att träna kondition eller värma upp. Igår på F&S Farsta var det en kö på 6 personer för att få tag i crosstrainer/löpband/cykel. Detta skrämmer bort folk som är nya i gymmet och inte har verktygen för att värma upp på golvet. Samtidigt är det många som vill kunna träna kondition fritt i gymmet, det bidrar till valfrihet och träningsvariation. Min slutsats är att ökningen av antal konditionsmaskiner inte hängt med t.ex. ökningen av funktionell yta i gymmet. Jag yrkar på att F&S Stockholm arbetar för att öka antalet konditionsmaskiner med 100 % innan Namn: Sofia Bartholdson

19 19 Månadskort för seniorer När man som senior är borta hela vintern och återkommer för träning först i maj, är man i dagsläget tvungen att vänta till 1/7 innan ett nytt säsongskort gäller. Jag och min hustru önskar en ekonomisk möjlighet att kunna träna även kortare perioder, utanför säsongsgränserna. Det borde inte vara omöjligt att hitta en lösning där även seniorer kan köpa månadskort till ett reducerat pris och det skulle ge fler möjligheten att träna även kortare perioder. Namn: Stig och Ani Palm

20 20 Seniorjympa i Sickla Seniorjympa i Sickla har blivit Soft för alla åldrar. Det är trångt!!! Tålamodet med ungdomarna tröt när jag hörde att någon citerade några sådana: Vi var på fest i går och tänkte att Soft kanske vi skulle klara av M a o: Mitt förslag är: Gå tillbaka till rubriken Senior. Namn: Birgitta Persson

21 21 Motion ang rutinerna för utbetalning av arvode till föreningens funktionärer. De ideellt verksamma funktionärerna utgör Friskis&Svettis viktigaste tillgång. Att underlätta för och uppmuntra funktionärerna bör därför vara en princip som genomsyrar allt beslutsfattande inom föreningen. Sedan några år har reglerna för hur arvodet betalas ut ändrats. Nedan är ett mail från ekonomiavd från : Deadline för dig att registrera alla dina pass och instruktioner från 2012 samt vår/sommar 2013 är 10 augusti. Därefter stängs det träningsåret för utbetalning och du kan då enbart rapportera pass från och med 1 augusti 2013 i Agda webb. Har du missat deadline kan du tyvärr inte längre rapportera pass för den perioden som varit. Nästa period är 1 augusti 2013 till och med 31 juli 2014 och den ska rapporteras in senast 10 augusti Det betyder att arvoden intjänade även i juli (precis innan man går på semester) måste redovisas senast 10 augusti (när man är på semester) annars förloras arvodet. Vi är flera ledare som reagerat på den mycket snäva tidsrymden att rapportera pass genomförda i juli. Vi har framfört våra synpunkter direkt till de ansvariga i dessa frågor oberoende av varandra men inte mötts av någon förståelse att 10 dagar kan uppfattas snävt och ofunktionärsvänligt. En idé som nämnts är att föreningen ändrar perioden för redovisning av arvodet från början av sommarschemat (16 juni 2014) till vårsäsongens sista dag (18 juni 2015) ska redovisas senast 10 augusti Dvs att sommarpassen läggs på nästa årsredovisning. Men även andra förslag att det ska gå minst 3 eller 6 månader innan bäst före datumet nås för de ideellt arbetande funktionärerna ha förverkat sin rätt att få ut sitt arvode. Vi föreslår -att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över riktlinjerna och tidsfristerna för arvodesrapporteringen utifrån de problem som redovisats ovan Thomas Airio/Patrick Siegbahn/Loveina Hofwander Khans/Ulf Stenfalk/Malin Broman Lindfors Namn: Thomas Airio

22 22 Motion angående bidrag för funktionärers utbildning, profilkläder m.m. De ideellt verksamma funktionärerna utgör Friskis&Svettis viktigaste tillgång. Att underlätta för och uppmuntra funktionärerna bör därför vara en princip som genomsyrar allt beslutsfattande inom föreningen. Moroten för att engagera sig ideellt som ledare i föreningen ligger sällan i det blygsamma arvodet utan i möjligheten att engagera och entusiasmera medmänniskor till motion och träning. Många funktionärer lägger mycket tid och pengar på sitt funktionärsskap genom att komplettera med extern vidareutbildning, kompetensbreddning och personlig träning. Funktionärer deltar också i motionslopp med F&S som föreningstillhörighet, utsmyckade i våra rödvita profilkläder. Eftersom dessa aktiviteter gynnar föreningen skulle det vara bra om det uppmuntrades genom att funktionärsarvodet kunde kvittas mot utläggen. Lägre arbetsgivaravgift för föreningen och lägre skatt för funktionären leder till mer exponering för föreningen och gladare funktionärer. Företag klarar idag av administration av friskvårdsbidrag. Det borde väl vi också göra? Jag föreslår: att stämman ger styrelsen i uppdrag att utvärdera möjligheten att låta funktionärernas arvode delvis kunna gå till bidrag för förslagsvis (a) F&S profilkläder, (b) övriga tjänster inom F&S som t.ex. personlig tränare eller konditionstest, (c) externa träningsrelaterade utbildningar och (d) anmälningsavgifter till motionslopp där funktionären representerar föreningen med profilkläder och föreningstillhörighet. Namn: Patrick Siegbahn

23 23 Webbplats samt app problem. Hej! Jag känner att både webbplatsen och appen inte riktigt håller som de är idag. Jag vill se en förbättring, stabilitet och motiverande inslag i den. Jag har ofta upplevt krångel med båda versionerna och det finns bättre och stabilare alternativ. Jag jobbar inom webbyrå branschen och har bra koll på detta. Därför vet jag att det är viktigt hur webbplatsen och appen presterar samt vikten av det fungerar som det ska. Mitt förslag är att antingen byta leverantör/eller vilka ni jobbar med eller försöka göra en förbättring från dem ni beställer av. Det finns så mycket roligt och effektiva saker ni kan göra med er digitala närvaro! Namn: Leila Benjari

24 24 Fjärrkontroll till musikanläggningarna Nu måste ledaren innan varje pass springa fram och tillbaka mellan spelaren och "örat" (tavlan som indikerar ljudnivån) för att justera ljudnivån inför passet, vilket är otroligt onödigt och tidsödande. Fixa en fjärrkontroll! Så kan ledaren stå och justera utan att behöva släppa "örat" med blicken. Namn: Kirke Ailio Rodwell

25 25 Rutiner Det görs inte tillräckligt många rutinmässiga kontroller över främst duschutrymmena. Det kan gå flera veckor innan något trasigt överhuvudtaget upptäcks. Anmärkningarna ska inte behöva hänga på enskilda motionärer, utan vara en självklar del av funktionärernas övriga rutiner. Ha schemalagd kontroll varje vecka, och åtgärda även gärna problemen. Namn: Kirke Ailio Rodwell

26 26 Pensionär oavsett ålder I dagsläget subventionerar F&S seniorer och tonåringar, men inte den grupp i samhället som kanske har störst behov och minsta ekonomiska möjlighet till träning, nämligen sjukpensionärer. Ett dagkort för seniorer/tonåringar kostar 1600 kr/år. Ett dagkort för övriga motionärer kostar 2350 kr/år. Ett FaR kort för sjuka kostar 4x600 = 2400 kr/år. Notera även att det kostar 300 kr att få ett läkarintyg utskrivet, för att kunna frysa sitt årskort vid längre tids sjukfrånvaro. Låt förtidspensionärer i Stockholm få träna på dagtid till samma pris som ålderspensionärer och tonåringar. Detta system finns redan i flera städer i landet bl a i Norrköping och Örebro. Så varför inte i huvudstaden? Ett bevis på sin rätt till sjukpension beställs lätt från Försäkringskassan och kan visas upp hos F&S. Namn: Monika Grave

27 27 Reducerad ungdomsavgift enstaka biljetter I dag är finns det en reducerad avgift för ungdomar som köper terminskort. Men det kan vara svårt att träna tillträckligt mycket för att få lönsamhet på ett kort, t ex om man bor en bit bort och ungdomarna har andra aktivietter och läxor etc. Ett förslag vore då att ungdomar som tränar i sällskap med föräöder eller annan vuxen som är medlem i F&S kunde få en rabatt också på enstaka köp. (I vår familj försöker vi ta med tonårsdöttrarna på styrketräning en gång i veckan eller varann vecka och får då betala fulltpris för engångsbiljetten) En rabatt skulle vara en morot för oss att träna och förhoppningsvis på sikt ge F&S fullbetalande medlemmar då det kan leda till en ökad motivation för ungdomarna på sikt. Namn: Malin Schiratzki

28 28 Motion angående funktionärers deltagande i motionslopp De ideellt verksamma funktionärerna utgör några av Friskis&Svettis viktigaste ambassadörer. I vårt uppdrag och på vår anläggning visar vi att vi representerar föreningen. Under utbildningen arrangerad av F&S Riks har många tidigare lärt sig att det inte varit tillåtet att bära funktionärskläderna utanför uppdraget. På senare tid har detta förbud i tysthet relaxerats så att det nu tillåts att funktionärskläder används under motionslopp. Trots upprepade försök sedan 2011 att förmå kansliet att sprida denna information aktivt till alla funktionärerna har det bara resulterat i en kort mening på en av undersidorna på funktionärernas intranät. Gemenskapen är stor bland funktionärerna på anläggningarna och vid evenemangen som arrangeras av föreningen. Genom att även göra motionslopp till en mötesplats för funktionärer stärker vi den positiva gemenskapen. Dessutom exponeras föreningens varumärke bland en målgrupp som är fylld med potentiella framtida föreningsmedlemmar. Jag föreslår: att stämman ger styrelsen i uppdrag att snarast möjligt tydligare informera och kontinuerligt uppmuntra funktionärerna till att de vid deltagande i motionslopp anger Friskis&Svettis som föreningstillhörighet och stolt använder sina funktionärskläder. Namn: Patrick Siegbahn

29 29 Fairtradeprodukter på anläggningarna Nu finns ingen garanti på att produkter som Föreningen köper in är producerade enligt mänskliga rättigheter och godtagbara arbetsrättsliga förhållanden globalt. Argument och mitt förslag till lösning: Föreningen borde köpa in sådana produkter och explicit informera medlemmarna om orsakerna vilket i längden kommer skapa "goodwill". Namn: Matilda Gulbrandsen

30 30 Försäljningsutbudet - miljöansvar För att förstärka Friskis profil som hälsofrämjare i samhället tycker jag att det är viktigt att se till hela utbudet, inte bara träningsutbudet. Allt i från vilka material som används i utrustning till material i funktionärernas kläder, Men jag tänkte rikta in den här motionen på det som säljs i receptionen. Att sälja småförpackningar med schampo, tvål, m.m. är inte särskilt miljövänligt, men det är en fin och bra service som Friskis bör fortsätta med. Mitt förslag är att man tillsätter en utredning om möjligheterna att ENBART sälja ekologiska och rättvisemärkta produkter. Schampo, hudkräm, handdukar, matvaror, frukt, träningskläder, osv. Det skulle visa att Friskis är en organisation som gör sitt yttersta för att DRIVA frågan om ett hållbart samhälle på ett aktivt och modernt sätt. Jag tror också att flera människor skulle välja Friskis om man vet att man förutom att man får bra träning också valt en träningsleverantör som tar största möjliga hänsyn till både människor och miljö. Jag är otroligt stolt och glad att vara funktionär i Friskis idag, men mitt engagemang och min glöd skulle öka ännu mer om vi dessutom förstärkte vårt miljöengagemang. Vänliga hälsningar Annie Fasth - jympaledare Namn: Annie Fasth

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV BESLUT AV ÅRSMÖTET 2014 AVSEENDE MOTIONER

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV BESLUT AV ÅRSMÖTET 2014 AVSEENDE MOTIONER ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV BESLUT AV ÅRSMÖTET 2014 AVSEENDE MOTIONER Nr 1 Frysning av kort - Liliana Palombo F&S Stockholms ambition är att föreningens träning ska vara lättillgänglig och ser därför positivt

Läs mer

FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 24 APRIL 2014

FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 24 APRIL 2014 FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 24 APRIL 2014 Styrelsens förslag till svar kommer vid behov att utvecklas på årsmötet. Nr 1 Frysning av kort - Liliana Palombo F&S Stockholms ambition

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014 Nu är enkäterna, som ni haft möjlighet att svara på, sammanställda. Totalt var det 106 personer som svarade på enkäten. Nedan kan ni se hur svaren har fördelat sig. Vi har försökt att möta så många önskemål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

Till alla funktionärer

Till alla funktionärer Stans bästa lekplats för stora och små! Jag tycker det är ett bra sätt att beskriva oss och våra fina lokaler på Frösön. I ordet lekplats ryms vår idé om lust och glädje. Lekplats för också tankarna till

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

Bokningssystem/bokningar/inpassering

Bokningssystem/bokningar/inpassering 1 Uppdaterad 2014-06-10 Frågor och svar medlemsundersökning 2014 Bokningssystem/bokningar/inpassering Köplats/reservlista Begränsa antalet reservplatser, ofta får man en hög köplats-siffra men får ändå

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Alla ledare, instruktörer,

Läs mer

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum Hösten 2012 Träningsguide friskissvettis.se/lerum Välkommen till Friskis&Svettis! Vi har lust. Har du? Välkommen till en höst fylld med träning som erbjuder 40 st gruppträningspass per vecka och flera

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande Motioner 2012 Samt föreningsstyrelsens utlåtande 1 Motioner till föreningsstämman den 15 maj 2012 Motion nr 1 Modifiera medlemsåterbäringen Jag föreslår att medlemsåterbäringen modifieras så att den blir

Läs mer

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka.

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Stig Nyberg, 71 år Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Cirkelgym är det enda jag kan träna numera eftersom jag är höftopererad och inte kan hoppa. Förr tränade

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika

Läs mer

Hasse Castergren Annie Thoren.

Hasse Castergren Annie Thoren. Hasse Castergren Som naprapat ser Hasse till helheten hos individen och arbetar samt behandlar hela kroppen och rörelseapparaten: skelett, rygg, leder och muskler. Hasse tog naprapatexamen 2005 och har

Läs mer

Nummer 4 2010. Ängelholm. Höstens roliga. kurser. Yoga Träning för gravida Zumba

Nummer 4 2010. Ängelholm. Höstens roliga. kurser. Yoga Träning för gravida Zumba Nummer 4 2010 Ängelholm Höstens roliga kurser Yoga Träning för gravida Zumba NYHETER INDOORWALKING CIRKELGYM FRIVOLTA - DIN SAL Schema 27 september 2010-27 mars 2011 Seriöst rolig träning! Vi kan träning.

Läs mer

WellnessCard det nya friskvårdskonceptet

WellnessCard det nya friskvårdskonceptet Fördelar med WellnessCard Mottagaren får själv välja såväl produkt som leveransdatum. Allt ingår i priset. Alla produkter levereras med Postens företagspaket inom 48 timmar. WellnessCard är smidigt för

Läs mer

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk)

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter vardagliga meddelanden och annonser

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer

Regler för medlemsföreningar

Regler för medlemsföreningar Regler för medlemsföreningar Det ska vara enkelt. Det ska vara enkelt att sätta sig in i vad som gäller för medlemsföreningar i Friskis&Svettis. Friskis&Svettis värderingar och vårt gemensamma regelverk

Läs mer

Friskispressen. Mer barntillåtet! Jympa med hela familjen Vem bestämer musiken? Bilder från sommarjympan

Friskispressen. Mer barntillåtet! Jympa med hela familjen Vem bestämer musiken? Bilder från sommarjympan Friskispressen Tyresö Mer barntillåtet! Jympa med hela familjen Vem bestämer musiken? Bilder från sommarjympan Ordföranden har ordet Tankar från en häng matta Tid att ladda batterier. När jag skriver dessa

Läs mer

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Viktiga telefonnummer: Fritids: 508 156 24 (detta nummer finns vi ALLTID på) Näcken (sjukanmälan): 508 156 24 Taxiändringar/frågor: 50815621 Tom Hagman, rektor:

Läs mer

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer 868400-9932 Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten...

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Henrik Jaensson ordf Rune Johansson till 99 Evali Lindström

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. FaR

Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Hylte Kommun Höstterminen 2011 1 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassade FaR-verksamheter med FaR-ledare Nivå 2 Recept till

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Bli piggare och må bättre, med regelbunden träning som du tycker är kul!

Bli piggare och må bättre, med regelbunden träning som du tycker är kul! 52 Bli piggare och må bättre, med regelbunden träning som du tycker är kul! VGR-ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER 53 I form eller ur form MIDREKLAM.SE Ibland kan det göra ont att röra på sig. Och när man väl

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto gruppträning Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto UTbILdnInG I RöRELSE Gymnastikförbundet är ett av de största förbunden inom Riksidrottsförbundet. Vi ser oss gärna som en folkrörelse inom friskvården

Läs mer

Västerås. Styrelsearbete. Nya redskap i gymmet. Nytt år och nya utmaningar. Funktionell träning

Västerås. Styrelsearbete. Nya redskap i gymmet. Nytt år och nya utmaningar. Funktionell träning Västerås BOKA IN VÅRENS VIKTIGASTE MÖTE - ÅRSMÖTET DEN 31 MARS! LÄS MER PÅ SIDAN 5 foto: karin wittur Nya redskap i gymmet Funktionell träning Våra två gym är toppmoderna med stora ytor för bland annat

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Drogpolicy. Formtoppen

Drogpolicy. Formtoppen 2015-02-06 Drogpolicy Formtoppen Höllviken och Skanör Innehåll Inledning... 3 Drogpolicy... 4 Riktlinjer gällande tobak... 4 Riktlinjer gällande alkohol... 5 Riktlinjer gällande narkotika... 6 Riktlinjer

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Friskvårdspolicy för Laholms kommun

Friskvårdspolicy för Laholms kommun Friskvårdspolicy för Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen: 2002-09-10 Reviderad: 2010-10-27 Friskvård är en del av helhetssynen på arbetsplatsen och hela dess arbetsmiljö. Positiva personalåtgärder

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

OBS! För dagsaktuellt schema se appen eller bokningen på www.strand-fysio.se

OBS! För dagsaktuellt schema se appen eller bokningen på www.strand-fysio.se Receptionen bemannad: Kontakt: Mån-Tor: 07:30-0921-139 00 Fre: 07:30-17:00 www.strand-fysio.se Lör: -12:00 (Stängt JULI) Sön: 15:30- Slussen öppen: 05:00-23:00 OBS! För dagsaktuellt schema se appen eller

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

Gilla oss på facebook!

Gilla oss på facebook! Gilla oss på facebook! Hej och välkommen till en ny danstermin hos oss på DF Studio Danza! Terminen startar vecka 36, dvs måndag till söndag. Innan du gör din anmälan är det viktigt att du läser igenom

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 8 2015 Till elever Veckans ordspråk: Med en liten bil hittar man snabbare parkeringsplats. I gengäld får man leta längre efter bilen. På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar

Läs mer

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris.

Ombuden fungerar som återförsäljare av Kulturhuset Stadsteaterns teaterbiljetter och får köpa biljetter till ett rabatterat pris. Som Scenkonstombud på Kulturhuset Stadsteatern är du en viktig ambassadör för teaterns olika pjäser och verksamheter. Bokning och biljetthantering sker via www.kulturhusetstadsteatern.se och din ombudssida.

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Det här är Friskis&Svettis

Det här är Friskis&Svettis Våren 2014 ÄLMHULT Hi everyone! Vinter-OS i Ryssland, fotbolls-vm i Brasilien och en ny säsong hos Friskis&Svettis i Älmhult, 2014 känns redan som ett fantastiskt år. Som om inte detta vore nog i år firar

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp.

Läs mer

Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013

Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013 Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013 Schema: Tider Hall 1 (stora salen PC) 2 (Lilla salen PC) 3 (Körfältskolan) 8.30-9.00 Inskrivning 9.00-9.30 Gemensam uppvärmning HALL 1 Kersti 9.40-10.30 1. Gymmix

Läs mer

Västerås. Jympa enkel. Gym i cirkel. Med fokus på uthållig styrka. En inspiration till rörelseglädje

Västerås. Jympa enkel. Gym i cirkel. Med fokus på uthållig styrka. En inspiration till rörelseglädje Västerås SOMMARENS BÄSTA NYHET! TA MED ALLA DU KÄNNER OCH KOM PÅ UTEJYMPA! LÄS MER SID 6 foto: anna wittur Jympa enkel En inspiration till rörelseglädje Två dagar i veckan är det enkeljympa på F&S. Enkla

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Västerås. Börja jogga. Semestertider semestern? Hämta kraft i joggingspåret. Äntligen sommar!

Västerås. Börja jogga. Semestertider semestern? Hämta kraft i joggingspåret. Äntligen sommar! Västerås Äntligen sommar! LÖRDAG DEN 15/9 HAR VI STÄNGT MED ANLEDNING AV UTBILDNING FÖR VÅRA IDEELLA FUNKTIONÄRER. foto: stock.xchng Semestertider Träna på semestern? På sommaren blir det lätt att de gamla

Läs mer

Motion: Användning Gårdshus 12

Motion: Användning Gårdshus 12 Motion: Användning Gårdshus 12 Svar från styrelsen Styrelsen tar hänsyn till förslaget. Motion:Medlemskap Svar från styrelsen Styrelsen tar hänsyn till förslaget. Motion: Utbildning för Bostadsrättshavare

Läs mer

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010 En ideell idrottsförening där alla vinner. Vi människor och träning! Pulsen Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar Nummer 1 2010 Träningscoach NYHET FÖRELÄSNINGAR Alla föreläsningar är i Bätte

Läs mer

... Ett gympapass med en kort konditionsdel som följs av en styrkedel där fokus ligger på att stärka bålmuskulaturen.

... Ett gympapass med en kort konditionsdel som följs av en styrkedel där fokus ligger på att stärka bålmuskulaturen. Friskvårdsutbud... Gympa Ryggympa Stretchgympa Vinyl Hela Core Cirkelträning Ett konditions- och styrkepass utan svåra stegkombinationer där fokus ligger på enkla men roliga rörelser. (Passet finns i olika

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer