Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands."

Transkript

1 1 Möjlighet att frysa årskortet Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands. Jag föreslår att F&S ger medlem möjlighet att frysa kortet när man kan styrka att man befinner sig utomlands pga arbete under t ex 2 mån eller mer. Namn: Liliana Palombo

2 2 Schema på nätet - se redovisning av antal som deltagit vid varje pass. Sedan årsskiftet försvinner redovisningen av varje pass på nätet direkt efter att varje pass avslutats. Med redovisning menas antal motionärer som faktiskt gick på ett specifikt pass. Som motionär vill man gärna veta trycket på varje pass. Med den informationen kan motionären välja att gå på diverse pass beroende på trycket i passen. Det finns många motionärer som inte gillar trängsel och aktivt väljer bort fullbokade pass. Detta beteende gynnar ju alla motionärer och uppmuntras ju redan idag av föreningen. Som ledare är det roligt att få reda på hur många som faktiskt gympade på sitt pass. Sedan årsskiftet har man ingen koll alls, vilket minskar på ledarglädjen. Lösningen är att återgå till det som gällde innan årsskiftet - att redovisningen (av antal motionärer som faktiskt gått på pass under den aktuella dagen) nollställs i slutet av dagen. Namn: Marcia Olavarria

3 3 Information via hemsidan som gör det möjligt att bedömma hur trångt det är i lokalen Antalet besökande i lokalerna varierar över dagen och olika dagar. För den som har möjlighet att välja tidpunkten för sitt besök vore det en fördel att via hemsidan kunna få en bild av hur många som vid varje given tidpunkt utnyttjar lokalen, på motsvarande sätt som polisen ger då det gäller belastningen vid ansökan av pass. Jag antar att det i anläggningens inpasseringssystem redan finns uppgifter om antalet personer som vistas i lokalen. En uppgift som brandförsavet sannolikt redan kräver. De uppgifter om antalet personer som vistas i lokalen vid varje givet tillfälle bör kunna vara tillgängligt på nätet. Gärna uppdelat på deltagare i träningspass och fria aktiviteter. Uppgifter som idag sannolikt redan finns i anläggningarnas lokalbokningssystem och inpasseringssystem. Att kunna göra dem tillgängliga i realtid via hemsidan bör inte innebära någon större kostnad och inte heller något extra arbete för personalen. För den som kan planera tidpunkten för sitt besök kan det emellertid vara värdefullt att få en uppfattning om hur trångt det är. Systemet skulle också kunna skapa förutsättningar för en bättre fördelning av antalet besökare över tid och kanske möjlighet att anpassa personalstyrkan bättre under dagen. Namn: Leif Jonsson

4 4 Öppna anläggning i Bromma / Västerort! När anläggningen i Råcksta stängdes utlovades nya lokaler, sannolikt inom ett halvår. Det påstods att man jobbade aktivt med frågan. Det finns gott om tomma industrilokaler och liknande i västerort... inget har hänt och inget rapporteras om det "aktiva" arbetet med att hitta ny lokal. Dags för Friskis & Svettis att bli mer folkliga, mer till för alla där det verkligen behövs! Dags för Friskis & Svettis att bli mer folkliga, mer till för alla där det verkligen behövs! Se till att öppna en ny anläggning i västerort snarast, sätt upp ett mål och informera regelbundet om vad som görs! (Fler lokaler i förort minskar förstås trycket på överfulla innerstadslokaler) Mvh Henryk Åkesson Namn: Henryk Åkesson

5 5 Ny gymanläggning i Hässelby Det finns ett starkt behov av att ha prisvärda gym i hässelby gård, strand eller vällingby. Mina vänner och bekanta som har flyttat till området saknar en bra och privärd gym. De har varit aktiva friskis och svettis medlemmar men eftersom det inte finns någon anläggning i närheten av var de bor idag så har de svårt att fortsätta med träning då avståndet blir en sån stor faktor. Utred möjligheten för att öppna en ny anläggning i Hässelby gård/strand eller Vällingby. Det finns en stor efterfrågan på friskis och svettis anläggning i hela västerort, inte bara i Bromma. Namn: Humaira Hussain

6 6 Indoor Walking Jag tränar ofta på indoor walking, och har märkt att det ofta blir en del som får lov att vända pga att det finns för få platser på passen. I alla fall på populära tider. Jag önskar att vi vid nya etableringar gör fler indoor walking salar. Eller om man har möjlighet att göra de som redan finns större så att fler får plats. Eller göra fler salar i de lokaler som redan finns. Jag har sett att bland andra friskis och svettis Göteborg har fler salar, och därför tror jag att en sådan satsning är både bra och lönsam. Namn: Iréne Trybom

7 7 Indoor Walking Indoor Walking Bas / 55 är så populära och eftertraktade att de är fulltecknade inom loppet av min efter att man öppnat upp bokningarna. (Även alla andra Indoor Walking pass) För att kunna boka dessa ska du vara inloggad kl 07,00 en vecka före du vill gå och träna för sedan är alla passen fulltecknade. Idagsläget finns 3 st Indoor Walkingpass bas per vecka samt 7 st Indoor Walkinpass 55 per vecka. Det finns inte tillräckligt många pass för att klara av efterfrågan som det ser ut just nu. Eftersom det är en sådan populär träningsform föreslår jag att utöka antalet pass / ledare där utrustningen redan finns idag. att i framtiden se över möjligheterna att utöka antalet platser så fler deltagare kan närvara vid varje pass. att fler anläggningar utökar sitt utbud med denna träningsform. Namn: Sammy Anundsson

8 8 Motion och kul tur Föreningens verksamhet kretsar kring träning, kost och hälsa när det gäller kroppen, det är bra men ett litet intresse borde skapas för kulturen. Att träna sin receptionförmåga, hjärna och känslighet kompletterar kroppens förutsättningar för ett liv i lycka och välmående. Förslag: att etablera ett samarbete med konsthallar som finns nära naturen så att medlemskapet i föreningen och medlemskort berättigar till halva entré till dessa konsthallar som har både konst och promenader nära vatten och skog. Förslag på kansthallar: Artipelag: och Edsvik konsthallar: Namn: Estoardo Barrios

9 9 Tantbalett Idag finns träningsformen Core men inte med dansinriktning och idag uppmärksammas klassisk balett som en utmärkt träningsform för vuxna. Att våga dansa balett är mångas hemliga dröm. En lättillgänglig baletträning av hög "Core"- kvalitet kunde bli en ny träningsform bland danspassen. Namn: Matilda Gulbrandsen

10 10 Friskis och Svettis en nykter frizon! Problemet är att ledarna kan säga "nu har ni tränat så bra att nu kan ni gå hem och dricka ett glas vin med gott samvete" osv. Jag tycker inte alkohol ska få ta så mycket plats på våra anläggningar och jag tycker att vi ska vara en frizon för människor som vuxit upp i ett hem där föräldrarna lider av missbruksproblematik och kanske även har en anhörig som avlidit av alkoholism. Det finns även nyktra alkolister som behöver få vara välkomna utan att bli utsatta för sådana kommentarer. Vad jag som medlem väljer att dricka utanför anläggningarna har inget med den här frågan att göra, det här handlar om solidaritet, förståelse och respekt för andra människor. För mig står träning och friskis och Svettis för hälsa och en öppenhet för alla människor och kulturer! Alkohol stänger ute. Se över en alkoholpolicy för våra anläggningar. Kostnad gratis. Namn: Nina Norman

11 11 Musik till omklädningsrummet Det finns utrymme för mervärde för Friskis motionärer. Omklädningsrummen är glåmiga, kalla och skulle behöva bli lite mer trivsamma. Fixa musik! Lugn, harmonisk musik så man får det där lilla extra av besöket. Namn: Kirke Ailio Rodwell

12 12 MUSIK UTAN PROPAGANDA Vi som tränat en tid, jag har tränat i mer än 30 år, på Friskis, vet hur peppande och viktig musiken är på gympapassen. Jag har fått mängder av bra musiktips från de duktiga ledarna. Tack för det! Däremot sänker det mitt humör varje gång man har det dåliga omdömet att använda musik med oftast religiös men ngn gång också politisk propaganda. Jag vet att det är högt i takt i Friskis. Det är mycket bra. Så kanske ren regel är onödig. Gränsdragning är ju också knepig i ett sådant här sammanhang. Men visst stämmer det med Friskis policy att vi alla ska försöka visa hänsyn och respekt för allas uppfattning i ett mångkulturellt samhälle och i en förening utan propagandistiska undertoner. Vore inte en sådan passus lämplig någonstans i ledarutbildningen? Kostar ju inget heller. Namn: Stig Vikström

13 13 Bättre utrustade omklädningsrum 1) Klädskåpen är i två våningar varav det högre skåpet är omöjligt att använda såvida man inte går upp och ställer sig på bänken framför. Inskaffa lägre skåp nästa gång ni inreder omklädningsrum. 2) Det blir trångt att klä om framför de smala skåpen så många tömmer sina skåp och tar sina kläder bort till en puff/bänk för att byta. Skaffa betydligt fler sådana plastklädda puffar/bänkar, det finns plats för fler. Skaffa mer praktiska omklädningsskåp som inte har det övre så högt upp. Fler puffar/bänkar så man kan byta om utan den trängsel som uppstår vid det snålt tilltagna utrymmet runt klädskåpen. Namn: Inga Lundberg

14 14 Inläsning av Friskispressen Gör Friskispressen tillgänglig för fler! Även personer med nedsatt syn, dyslexi och andra läshinder ska kunna ta del av tidningens innehåll. Förutom det självklara i ökad tillgänglighet får samtliga medlemmar, oavsett funktionsförmåga, en möjlighet att ta del av tidningen i vilken medieform de önskar. Låt en professionell inläsare läsa in hela tidningen, inkl tester, diagram och utvalda annonser. Lägg upp ljudfilerna i mp3 på Friskispressens sajt. Se satsningen som en investering i ökad tillgänglighet för alla i kombination med inkludering av personer som inte kan läsa svartskrift. Namn: Pia-Lena Krischél

15 15 Passbokning Jag skulle vilja att man kan boka 5 pass per vecka. Som det är nu, om ett pass är fullt så går jag inte till lokalen. Känns bättre om man har en given plats. Namn: Susan Hellström

16 16 Passbokning Idag kan man boka 4 olika pass, vilket ställer det till det när om man som jag försöker att träna 4 ggr i veckan då vissa av passen är väldigt populära. Ofta blir ett pass fullbokat samma dag som bokning är möjlig. Det innebär att jag riskerar att inte kunna boka och därmed planera min träning. På vissa andra gym kan man boka in sig för flera veckor fram. Antal bokningar är jag just nu osäker på men det är fler än 4 pass. Jag har varit en sällantränare men nu börjat utöka antalet pass i veckan, men känns dumt att en bokningsrutin ska ställa till det. För ni vill ju att man tränar ofta? Tack på förhand! Mvh, Keiko Snarberg

17 17 Bokning av pass Inom åtta dagar har man möjlighet att ha max fyra passbokningar. Jag föreslår att ni utökar detta till fem bokningsbara tillfällen. När man tränar ca fem gånger i veckan är det svårt att planera om man inte kan boka pass och jag har ofta önskat att jag kunde boka ytterligare ett pass under den kommande veckan. Detta borde innebära endast en mycket liten utvecklingskostnad av bokningssystemet. Namn: Helena Enquist

18 18 Konditionsträning i gymmet Sedan 10-minutersgränsen togs bort i föreningen, har det blivit allt svårare att få tag i en konditionsmaskin i gymmet. Antalet maskiner har bara ökat marginellt, men det kan nu ta 40 minuter innan man får möjlighet att träna kondition eller värma upp. Igår på F&S Farsta var det en kö på 6 personer för att få tag i crosstrainer/löpband/cykel. Detta skrämmer bort folk som är nya i gymmet och inte har verktygen för att värma upp på golvet. Samtidigt är det många som vill kunna träna kondition fritt i gymmet, det bidrar till valfrihet och träningsvariation. Min slutsats är att ökningen av antal konditionsmaskiner inte hängt med t.ex. ökningen av funktionell yta i gymmet. Jag yrkar på att F&S Stockholm arbetar för att öka antalet konditionsmaskiner med 100 % innan Namn: Sofia Bartholdson

19 19 Månadskort för seniorer När man som senior är borta hela vintern och återkommer för träning först i maj, är man i dagsläget tvungen att vänta till 1/7 innan ett nytt säsongskort gäller. Jag och min hustru önskar en ekonomisk möjlighet att kunna träna även kortare perioder, utanför säsongsgränserna. Det borde inte vara omöjligt att hitta en lösning där även seniorer kan köpa månadskort till ett reducerat pris och det skulle ge fler möjligheten att träna även kortare perioder. Namn: Stig och Ani Palm

20 20 Seniorjympa i Sickla Seniorjympa i Sickla har blivit Soft för alla åldrar. Det är trångt!!! Tålamodet med ungdomarna tröt när jag hörde att någon citerade några sådana: Vi var på fest i går och tänkte att Soft kanske vi skulle klara av M a o: Mitt förslag är: Gå tillbaka till rubriken Senior. Namn: Birgitta Persson

21 21 Motion ang rutinerna för utbetalning av arvode till föreningens funktionärer. De ideellt verksamma funktionärerna utgör Friskis&Svettis viktigaste tillgång. Att underlätta för och uppmuntra funktionärerna bör därför vara en princip som genomsyrar allt beslutsfattande inom föreningen. Sedan några år har reglerna för hur arvodet betalas ut ändrats. Nedan är ett mail från ekonomiavd från : Deadline för dig att registrera alla dina pass och instruktioner från 2012 samt vår/sommar 2013 är 10 augusti. Därefter stängs det träningsåret för utbetalning och du kan då enbart rapportera pass från och med 1 augusti 2013 i Agda webb. Har du missat deadline kan du tyvärr inte längre rapportera pass för den perioden som varit. Nästa period är 1 augusti 2013 till och med 31 juli 2014 och den ska rapporteras in senast 10 augusti Det betyder att arvoden intjänade även i juli (precis innan man går på semester) måste redovisas senast 10 augusti (när man är på semester) annars förloras arvodet. Vi är flera ledare som reagerat på den mycket snäva tidsrymden att rapportera pass genomförda i juli. Vi har framfört våra synpunkter direkt till de ansvariga i dessa frågor oberoende av varandra men inte mötts av någon förståelse att 10 dagar kan uppfattas snävt och ofunktionärsvänligt. En idé som nämnts är att föreningen ändrar perioden för redovisning av arvodet från början av sommarschemat (16 juni 2014) till vårsäsongens sista dag (18 juni 2015) ska redovisas senast 10 augusti Dvs att sommarpassen läggs på nästa årsredovisning. Men även andra förslag att det ska gå minst 3 eller 6 månader innan bäst före datumet nås för de ideellt arbetande funktionärerna ha förverkat sin rätt att få ut sitt arvode. Vi föreslår -att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över riktlinjerna och tidsfristerna för arvodesrapporteringen utifrån de problem som redovisats ovan Thomas Airio/Patrick Siegbahn/Loveina Hofwander Khans/Ulf Stenfalk/Malin Broman Lindfors Namn: Thomas Airio

22 22 Motion angående bidrag för funktionärers utbildning, profilkläder m.m. De ideellt verksamma funktionärerna utgör Friskis&Svettis viktigaste tillgång. Att underlätta för och uppmuntra funktionärerna bör därför vara en princip som genomsyrar allt beslutsfattande inom föreningen. Moroten för att engagera sig ideellt som ledare i föreningen ligger sällan i det blygsamma arvodet utan i möjligheten att engagera och entusiasmera medmänniskor till motion och träning. Många funktionärer lägger mycket tid och pengar på sitt funktionärsskap genom att komplettera med extern vidareutbildning, kompetensbreddning och personlig träning. Funktionärer deltar också i motionslopp med F&S som föreningstillhörighet, utsmyckade i våra rödvita profilkläder. Eftersom dessa aktiviteter gynnar föreningen skulle det vara bra om det uppmuntrades genom att funktionärsarvodet kunde kvittas mot utläggen. Lägre arbetsgivaravgift för föreningen och lägre skatt för funktionären leder till mer exponering för föreningen och gladare funktionärer. Företag klarar idag av administration av friskvårdsbidrag. Det borde väl vi också göra? Jag föreslår: att stämman ger styrelsen i uppdrag att utvärdera möjligheten att låta funktionärernas arvode delvis kunna gå till bidrag för förslagsvis (a) F&S profilkläder, (b) övriga tjänster inom F&S som t.ex. personlig tränare eller konditionstest, (c) externa träningsrelaterade utbildningar och (d) anmälningsavgifter till motionslopp där funktionären representerar föreningen med profilkläder och föreningstillhörighet. Namn: Patrick Siegbahn

23 23 Webbplats samt app problem. Hej! Jag känner att både webbplatsen och appen inte riktigt håller som de är idag. Jag vill se en förbättring, stabilitet och motiverande inslag i den. Jag har ofta upplevt krångel med båda versionerna och det finns bättre och stabilare alternativ. Jag jobbar inom webbyrå branschen och har bra koll på detta. Därför vet jag att det är viktigt hur webbplatsen och appen presterar samt vikten av det fungerar som det ska. Mitt förslag är att antingen byta leverantör/eller vilka ni jobbar med eller försöka göra en förbättring från dem ni beställer av. Det finns så mycket roligt och effektiva saker ni kan göra med er digitala närvaro! Namn: Leila Benjari

24 24 Fjärrkontroll till musikanläggningarna Nu måste ledaren innan varje pass springa fram och tillbaka mellan spelaren och "örat" (tavlan som indikerar ljudnivån) för att justera ljudnivån inför passet, vilket är otroligt onödigt och tidsödande. Fixa en fjärrkontroll! Så kan ledaren stå och justera utan att behöva släppa "örat" med blicken. Namn: Kirke Ailio Rodwell

25 25 Rutiner Det görs inte tillräckligt många rutinmässiga kontroller över främst duschutrymmena. Det kan gå flera veckor innan något trasigt överhuvudtaget upptäcks. Anmärkningarna ska inte behöva hänga på enskilda motionärer, utan vara en självklar del av funktionärernas övriga rutiner. Ha schemalagd kontroll varje vecka, och åtgärda även gärna problemen. Namn: Kirke Ailio Rodwell

26 26 Pensionär oavsett ålder I dagsläget subventionerar F&S seniorer och tonåringar, men inte den grupp i samhället som kanske har störst behov och minsta ekonomiska möjlighet till träning, nämligen sjukpensionärer. Ett dagkort för seniorer/tonåringar kostar 1600 kr/år. Ett dagkort för övriga motionärer kostar 2350 kr/år. Ett FaR kort för sjuka kostar 4x600 = 2400 kr/år. Notera även att det kostar 300 kr att få ett läkarintyg utskrivet, för att kunna frysa sitt årskort vid längre tids sjukfrånvaro. Låt förtidspensionärer i Stockholm få träna på dagtid till samma pris som ålderspensionärer och tonåringar. Detta system finns redan i flera städer i landet bl a i Norrköping och Örebro. Så varför inte i huvudstaden? Ett bevis på sin rätt till sjukpension beställs lätt från Försäkringskassan och kan visas upp hos F&S. Namn: Monika Grave

27 27 Reducerad ungdomsavgift enstaka biljetter I dag är finns det en reducerad avgift för ungdomar som köper terminskort. Men det kan vara svårt att träna tillträckligt mycket för att få lönsamhet på ett kort, t ex om man bor en bit bort och ungdomarna har andra aktivietter och läxor etc. Ett förslag vore då att ungdomar som tränar i sällskap med föräöder eller annan vuxen som är medlem i F&S kunde få en rabatt också på enstaka köp. (I vår familj försöker vi ta med tonårsdöttrarna på styrketräning en gång i veckan eller varann vecka och får då betala fulltpris för engångsbiljetten) En rabatt skulle vara en morot för oss att träna och förhoppningsvis på sikt ge F&S fullbetalande medlemmar då det kan leda till en ökad motivation för ungdomarna på sikt. Namn: Malin Schiratzki

28 28 Motion angående funktionärers deltagande i motionslopp De ideellt verksamma funktionärerna utgör några av Friskis&Svettis viktigaste ambassadörer. I vårt uppdrag och på vår anläggning visar vi att vi representerar föreningen. Under utbildningen arrangerad av F&S Riks har många tidigare lärt sig att det inte varit tillåtet att bära funktionärskläderna utanför uppdraget. På senare tid har detta förbud i tysthet relaxerats så att det nu tillåts att funktionärskläder används under motionslopp. Trots upprepade försök sedan 2011 att förmå kansliet att sprida denna information aktivt till alla funktionärerna har det bara resulterat i en kort mening på en av undersidorna på funktionärernas intranät. Gemenskapen är stor bland funktionärerna på anläggningarna och vid evenemangen som arrangeras av föreningen. Genom att även göra motionslopp till en mötesplats för funktionärer stärker vi den positiva gemenskapen. Dessutom exponeras föreningens varumärke bland en målgrupp som är fylld med potentiella framtida föreningsmedlemmar. Jag föreslår: att stämman ger styrelsen i uppdrag att snarast möjligt tydligare informera och kontinuerligt uppmuntra funktionärerna till att de vid deltagande i motionslopp anger Friskis&Svettis som föreningstillhörighet och stolt använder sina funktionärskläder. Namn: Patrick Siegbahn

29 29 Fairtradeprodukter på anläggningarna Nu finns ingen garanti på att produkter som Föreningen köper in är producerade enligt mänskliga rättigheter och godtagbara arbetsrättsliga förhållanden globalt. Argument och mitt förslag till lösning: Föreningen borde köpa in sådana produkter och explicit informera medlemmarna om orsakerna vilket i längden kommer skapa "goodwill". Namn: Matilda Gulbrandsen

30 30 Försäljningsutbudet - miljöansvar För att förstärka Friskis profil som hälsofrämjare i samhället tycker jag att det är viktigt att se till hela utbudet, inte bara träningsutbudet. Allt i från vilka material som används i utrustning till material i funktionärernas kläder, Men jag tänkte rikta in den här motionen på det som säljs i receptionen. Att sälja småförpackningar med schampo, tvål, m.m. är inte särskilt miljövänligt, men det är en fin och bra service som Friskis bör fortsätta med. Mitt förslag är att man tillsätter en utredning om möjligheterna att ENBART sälja ekologiska och rättvisemärkta produkter. Schampo, hudkräm, handdukar, matvaror, frukt, träningskläder, osv. Det skulle visa att Friskis är en organisation som gör sitt yttersta för att DRIVA frågan om ett hållbart samhälle på ett aktivt och modernt sätt. Jag tror också att flera människor skulle välja Friskis om man vet att man förutom att man får bra träning också valt en träningsleverantör som tar största möjliga hänsyn till både människor och miljö. Jag är otroligt stolt och glad att vara funktionär i Friskis idag, men mitt engagemang och min glöd skulle öka ännu mer om vi dessutom förstärkte vårt miljöengagemang. Vänliga hälsningar Annie Fasth - jympaledare Namn: Annie Fasth

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden.

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden. Haninge 3-2014 Möjligheter Att jobba ideellt ger bra meriter Här har Rebecka hittat träning som tar bort pluggstressen och dessutom uppdraget i receptionen som ger henne bra arbetsmeriter. SID 4 Ett festligt

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget!

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget! Friskis&Svettis Ängelholm föreningen! Friskis&Svettis Ängelholm är en ideell idrottsförening med visionen att få människor att le när dom tänker på träning. FLER NYHETER Senior station CirkelFuncgym CirkelFuncgym

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide Guide till föreningar som vill utveckla sin gruppträning gruppträningsguide Varför denna guide? Antagligen håller din förening på att starta upp en gruppträningsverksamhet eller att utveckla er befintliga

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer