Augusti Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Augusti 2013. Verksamhetsplan"

Transkript

1 Augusti 2013 Verksamhetsplan Orust Waldorfförskola 2013/2014

2 WALDORFPEDAGOGISKA MÅL En väg till frihet är en handledning i hur man genom waldorfpedagogik arbetar mot de mål som anges i Lpfö98. Rudolf Steiner, som grundade waldorfpedagogiken, kallade sin livsfilosofi för antroposofi. Detta betyder människokunskap eller människovisdom. Där ingår uppfattningen att människan består av en fysisk, en själslig och en andlig kropp. I vårt dagliga, pedagogiska arbete vill vi stödja barnets kroppsliga, själsliga och andliga utveckling. Utifrån Rudolf Steiners pedagogiska impulser vill vi skapa en miljö omkring barnen, där de får möjlighet att utveckla sina individuella egenskaper för att kunna finna sin egen väg i livet. Allt som försiggår i barnträdgården skall ta hänsyn till att ett barn i den första 7- årsperioden är ett härmande väsen, ett sinnesväsen och ett rytmiskt väsen. Barn i denna ålder är likaså ett viljeväsen, som går att beskriva på följande vis: När barnet står i en situation handlar det först, känner sedan och tänker efter sist, allt efter ålder och temperament. En vuxen reagerar förhoppningsvis i omvänd ordning. Barnens fria lek är en av waldorfpedagogikens hörnstenar. Genom att skapa gynnsamma förutsättningar för leken ges barnen möjlighet att utveckla många viktiga förmågor såsom motorik, kroppsuppfattning, språk, socialt samspel, idérikedom och kreativitet m.m. Ett barn i den första 7-årsperioden är efterhärmande med öppna sinnen och har behov av en rytmisk tillvaro. Detta skall vi ta hänsyn till i barnträdgårdens dagliga verksamhet. ÖVERGRIPANDE MÅL Konstnärliga initiativ och hantverksmässiga aktiviteter Förskolan ska verka för aktiviteter inom musik, eurytmi, målning, drama, hantverk och handarbete. Samhällsengagemang/kulturimpuls Förskolan ska verka för att synas utåt, t ex genom Strandbrynets Café och galleri, öppet hus, dockteater, utställningar, föredrag m.m. även i form av hjälpverksamhet. 2

3 En förskola där alla barn kan gå En fungerande verksamhet där alla barn med särskilda behov får det stöd som de behöver. Att ha tillgång till läkeeurytmi. Odling/djur Att ha möjlighet till odling och daglig kontakt med djur. Utveckla utemiljön Miljöintresse Att verka för ökat miljömedvetande inte bara när det gäller mat utan även i andra sammanhang. Föräldrautbildning/kurser Skapa intresse för waldorfpedagogik bland föräldrar och medlemmar. Organisation Att ha en så tydlig och klar organisation där alla känner sig trygga och har förtroende för varandra. Det ska framgå vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter var och en har. Dessa ska hållas uppdaterade. Delaktighet och kommunikation Att förbättra all kommunikation mellan alla grupper inom föreningen (barnen, föräldrar, kollegier, medarbetare och styrelse). Sociala aktiviteter Vi strävar efter att göra en social aktivitet per år där alla barn, föräldrar och medarbetare är inbjudna. T ex utflykt till Nordens Ark. Skolförberedelse Att på ett milt sätt förbereda Solstrålarna (sexåringarna) inför kommande skolstart. Samverkan förskola/hem Att värna om en god kontakt mellan hem och förskola för att barn och vuxna ska känna trygghet och tillit. 3

4 Handlingsplan för att nå målen: Genom en återkommande rytm i vardagen ge barnen harmoni och trygghet samt tid och rum för egen lek. Dagsrytm: Alla barn som kommer tidigt ritar, sedan följer lek inne, sånglek, téstund, utelek, sagostund, lunch, vila, innelek, mellanmål och lek ute. Veckorytm: Måndag -målning vått - i - vått, tisdag - skogsutflykt, onsdag - eurytmi, torsdag-eldande, soppa och brödbak, fredag - matlagning och dockspel. Att dagligen träffas i solstrålegruppen och arbeta med bl. a. färg & form, slöjd, musik & rörelse, friluftsliv & matlagning Årsrytm: September- skördefest, oktober- Mikaelifest, november-lyktfest, december -adventsspiral, Lucia, julspel och julavslutning. Februari-maskerad, mars/april-påskfest, maj-pingstfest och juni-sommarfest. Försöka se varje barns individualitet och ge varje barn en tillhörighet i gruppen. Utgå från vetskapen att alla gör sitt bästa. Att vara arbetande förebilder för barnen, både inne och ute. Genom att utföra olika vuxna arbetsuppgifter på ett lugnt och närvarande sätt, med tydliga gester, inspirerar vi barnens förmåga till efterhärmning i både lek och arbete. Skapa en estetiskt tilltalande omgivning med naturliga material, som är tilltalande för barnens känsliga sinnen. Ge barnen tillgång till ett enkelt lekmaterial som främjar kreativitet och fantasi. Genom mycket utevistelse, både i barnträdgården samt i skog och mark, ge möjlighet till rörelse. 4

5 Ge barnen möjlighet till upplevelser av de fyra elementen jord, luft, eld och vatten. Servera näringsriktig mat baserad på ekologiska och biodynamiska råvaror så långt det är möjligt. En önskan att alla medarbetare förkovrar sig längs den antroposofiska skolningsvägen genom egna studier, gemensamt studium samt fortbildning. Försöka delge alla föräldrar en del av medarbetarnas nya och gamla kunskaper. För att få ett mer levande samtal på föräldramötena, dela ut diskussionsunderlag några dagar före mötet. Att granska organisationen i en grupp bestående av medarbetare och föräldrar. Fortsätta utveckla utemiljön för inspiration till den kreativa fria leken utomhus. Värdegrund På Orust Waldorfförskola skall alla barn och vuxna känna sig trygga. Inget barn, förälder eller medarbetare får utsättas för kränkande behandling eller diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Alla skall utifrån sina individuella förutsättningar ges utrymme och möjligheter att utveckla alla sina förmågor till att bli en fri och socialt medveten människa, vilket är en central målsättning i waldorfpedagogiken. Enligt våra stadgar är vårt mål att - Förmedla till barnen insikten om tillvarons helhet, djup och sammanhang - Väcka barnens kärlek till människan och världen - Fostra till frihet och sinne för jämlikhet - Ge barnen förtröstan och kraft inför framtiden Inför varje läsår skall likabehandlingsplanen uppdateras. Vi försöker fostra barnen till att respektera varandra och att våga hitta sig själv. Vi uppmanar barnen att hjälpa varandra i de vardagliga situationerna, t. ex vid av- och påklädning, trösta om någon är ledsen och att allmänt vara hjälpsamma. 5

6 De äldre barnen uppmuntras till att lösa uppkomna konflikter på egen hand, men med stöd av en pedagog som övervakar situationen. Då vi medvetet strävar efter att ha en lugn matsituation, finns utrymme för barnen att reflektera och prata kring olika livsfrågor som berör dem. Vi försöker stimulera leken så att alla leker med varandra, oavsett kön. Undviker att uppmuntra speciellt flickiga eller pojkiga beteenden och för en del diskussioner angående detta i både personalgrupp och med föräldrar. Rent praktiskt ingår för alla barn, att sy, snickra och tälja. Då vi vistas mycket i naturen blir det en självklar del att värna om djur och växter. Barnen deltar ofta i både trädgårdsarbete och i arbetet med förskolans utemiljö tillsammans med pedagoger och föräldrar. Det gemensamma arbetet medför att barnen känner delaktighet och är stolta över sin förskola. ADMINISTRATIVA MÅL Att bygga upp en egen hemsida. Att förnya/se över vår broschyr. Att på ett aktivt sätt marknadsföra vår förskola. FYSISKA MÅL Fortsätta arbetet med utemiljön i form av odling, djur och plantering. Byta panel på det gamla huset samt ladan. 6

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde I Ur och Skur Ute, verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10 med I Ur och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

En väg till frihet. Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem.

En väg till frihet. Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem. En väg till frihet Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem Åldern 1-19 år Utgiven i samarbete med Waldorfskolefederationen och Riksföreningen Waldorfförskolornas

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013

Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013 Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 2 Verksamhetsplan för Verbala Stigar Förskolor AB... 3 Normer & Värden... 3 Utveckling & Lärande... 4 Barns inflytande...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2012 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer