Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012."

Transkript

1 Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni Deltagare: AnnaKarin Olsson, handläggare Gustaf Westring, handläggare Annika Andersson, verksamhetsledare Jan Holgersson, projektledare Jens Karlsson, projektledare Jesper Larsson, projektledare Johan Johansson, projektledare Johanna Färdigh, Turismsamverkan John Zafaradl, projektledare Kristian Kårdal, projektledare Lars Emilsson, projektledare Lennart Ruder, verksamhetsledare Mattias Holmqvist, projektledare Micke Norrbelius, projektledare Mikael Eriksson, projektledare Niclas Fjellström, projektledare Roger Andersson, projektledare Rolf Berg, projektledare Stefan Barenfeld, projektledare Sören Oscarsson, projektledare Theres Sundberg, Verksamhetsledare Ulla Christina Dolk, verksamhetsledare Leader 3sam Leader Kustlandet Leader Sjuhärad Leader Mellansjölandet Sportfiske i Värmland Leader Polaris Leader Blekinge Leader Nedre Dalälven Leader Skaraborg, Leader Sommenbygd Leader Närheten Leader Polaris Leader Skånes Ess Fisketurism i Gästrikland Leader Linné Leader Ystad-Österlenregionen Leader Linné Fiske i Väst/Leader Ranrike Leader Hälsingebygden Leader 3sam Leader Gästrikebygden Leader Sommenbygd Projektsamordnaren, Nedre Dalälvens Intresseförening: Kalle Hedin, Ordförande Henrik Larsson, Kontaktperson Syd-/Mellansverige Henrik Thomke, projektledare Johan Hedin, It/Webmaster 1 Välkommen och inledning Kalle Hedin hälsade deltagarna välkomna till Nedre Dalälvsområdet, Söderfors och Söderfors Herrgård och vårens planeringsmöte i Nationella turistfiskeprojektet. Kort avrapportering från de medverkande projekten. Sören Oscarsson, Leader 3sam: Klara och uppe på webbsidan är tre anläggningar, två ligger på översättning. Min nya roll som verksamhetsledare har påverkat möjligheterna något att jobba med anläggningar. Projekttid tom Sida 1 av 11

2 Kristian Kårdal, Sommenbygd: Elva anläggningar och ytterligare deltagare i nätverket, önskvärt med något fler produkter. Samverkar sedan en tid med länsturismorganisationen i Östergötland kring bemanningen. Projekttid tom Jens Karlsson, Sportfiske i Värmland (tre Leaderområden): Stort intresse lokalt, vi gallrar för att få fram anläggningar med kvalitet. Fyra uppe och ytterligare flera under arbete. Aktiv med att skapa affärer (bl a arrangörskontakt engelska marknaden). Intensivt nätverksarbete. Mikael Eriksson, Leader Linné: App framtagen för områdets fiskevatten, ca 700 nedladdningar efter en månad, gett ca 10 bokningar, Visit Sweden vill använda den. Framöver fokus på att utveckla nätverket, haft fyra arrangörer på besök. Johan Johansson, Leader Blekinge: Nio företag upplagda på webbsidan. Arrangörsbesök från Polen, Tjeckien. Gemensam policy i nätverket kring catch&release. Kommer börja samarbeta kring projektledningen, totalt 100 %, med nya området Leader Sydost. Jan Holgersson, Leader Mellansjölandet: Fortsätter sitt slimmade projekt med fokus hjälpa till att ta fram fakta- och produktbeskrivningar för sajten. Fyra klara och tre till på väg in. Bilder är trögt att få fram. Förlängt 2013 ut. Annika Andersson, Leader Sjuhärad: Vår projektledare Sassi börjar alltmer jobba igen efter sjukdom. Arrangörsbesök från Tyskland och Polen. En ny anläggning på väg in med sjönära läge. Diskutera förlängning av projekttiden inom bef ram. (HT: Notera gärna Sassis nytta för projektet i olika tyska mässammanhang där han informerar med bl a föredrag kring projektet och hjälper till med monter, uppskattat.) Lennart Ruder, Leader Polaris: Rullar på med arbetet, ytterligare en anläggning på väg in. Mycket arbete gjort i det lokala projektet enligt plan, budget börjar ta slut. Projekttid till mitten Theres Sundberg, Fisketurism i Gästrikland: Upp och ned i engagemanget hos anläggningar, stort intresse från guider, vi överväger satsa mer genom dem. Projekttid till mitten 2013, kan förlängas. Stefan Barenfeldt, Leader Hälsingebygden: Vi har gjort en gedigen planering inför polskt visningsbesök, ligger något efter med produkter men vi lär oss och är på väg att fylla på. Vi har f.n. tid till mars Niclas Fjellström, Leader Ystad-Österlen: Mycket driv i området pga aktiviteter som Ntf tagit initativ till. Vi ser att tydlighet i erbjudandet är mycket viktigt. Fem nya företag på väg in och det kommer ge 15 nya produkter. Ser effekter från Tyskland, Italien och Ukraina. John Zafaradl, Leader Östra & Norra Skaraborg: Viktigt kombinera guide och logi och öka prisbilden för guiderna. Vänenerregionen lättjobbat där det är ett riktigt drag, trögare i öst. Viktigt se upp med fisketrycket mht kvalitetsaspekter. Tror på det här, förlängt till dec Kalle Hedin, Leader Nedre Dalälven: NeDa området har sett en breddning av utbudet med fler entreprenörer. Vi jobbar med att introducera online-access via CityBreak-systemet för arrangörer/agenter. Vi behöver förankra mer bland en del av de 17 fiskevårdsområden som ingår i Nedre Dalälven. Sida 2 av 11

3 Mattias Holmqvist, Leader Skånes Ess: Har tagit över efter förstudien och börjar komma igång med nätverket. Märker av viss projekttrötthet hos äldre, etablerade fiskeentreprenörer. Lyckad satsning med en intern webbsida. Några nya guideföretag har kommit fram. Rolf Berg, Leader Ranrike: Fortsatt arbete utifrån våra lokala förutsättningar med initialt låg mognad men intresse att utveckla sig. Kusten kommer som komplement. En anläggning uppe på sidan i nuläget. Ytterligare tre entreprenörer i nätverket. Roland Byfalk, Leader Gränslandet: Fortsätter arbetet i det lokala nätverket och har i nuläget två anläggningar uppe på sidan. Gustaf Westring, Leader Kustlandet: Har fem anläggningar uppe på sajten. Ny anläggning, Stegeborg, på väg in. Haft press, arrangörs- och agentbesök i området under våren. 2 Deltidsutvärdering av samverkansavtal Nationella turistfiskeprojektet Genomgång av i förväg utskickad rapport till deltagande leaderområden och projektledningar. Diskussion kring Sveriges marknadsföring av fisketurism visavi våra större konkurrentländer (t ex Irland, Norge, Danmark) exemplifierat bl. a med illustration på sid 13 i deltidsuppföljningen. Det långsiktigt viktigaste är att kunna erbjuda upplevelser med hög service och kvalitet för sina respektive målgrupper, inte att ha den största volymen. Dock är det väsentligt att Sverige i den internationella marknadsföringen kan agera med större kraft för att positionera sig tydligare som ett konkurrenskraftigt alternativ till konkurrentländerna. Genomgången gav positiva reaktioner. 3 Visit Sweden lanserar ny webbstrategi. Strax före planeringsmötet fick vi av en händelse höra om Places of Sweden. Den nya strategi som Visit Sweden (VS) planerar för sin internetnärvaro från hösten Konkret planeras det att uppgifter om besöksmål, paket och erbjudanden i Sverige som finns i deras databas öppnas för tillgång från andra försäljningskanaler. Det kan röra rederier (StenaLine, VikingLine osv), hotellbokare (Hotels.com, Booking.com osv), destinationsbolag (Destination Gotland, Visit Dalarna, osv) flygbolag (SAS, Norwegian osv), resesajter (Expedia, Travelocity osv), researrangörer (Angelreisen, Go Fishing Worldwide osv), och liknande som då kan koppla det urval de väljer att plocka ur PoS för att göra egna paket. Sannolikt kommer det inledningsvis vara mest logi som används. Trenden globalt är mycket tydlig, det som driver resandet är upplevelser. Därför räknar branschen med att PoS ska betyda nya möjligheter för olika oberoende och fristående leverantörer av upplevelser att finna försäljningskanaler. Flera andra länder har redan liknande lösningar igång. Sida 3 av 11

4 PoS planeras, bl. a av konkurrensbegränsningsskäl, tillgängligt för alla företag. VS liknar det hela vid ett isberg där toppen som är synlig ovanför havsytan är den del av utbudet som kommer visas på s kartan i översiktsläget. Det utbudet består enligt VS av aktörer där VS har avtalade samarbeten, som exempelvis Ntf. Det övriga utbudet blir synligt för surfaren först när man zoomar sig ner på högsta zoom-läget som VS beskriver det. Inmatningen av uppgifter i systemet svarar leverantören för. (Sannolikt blir det i ett gränssnitt liknande det som CityBreak Information System (CBIS) har.) En redaktionell kontroll görs av VS innan uppgifterna publiceras. I samtal med VS utvecklingsansvariga har vi framfört risker med att inte ha tillräcklig kompetens för kvalitetskontrollarbetet. Just upplevelser som bygger på korrekt underlag som fiske, mht gällande exempelvis fångstvillkor och nyttjande av allemansrätten, kan om de inte uttrycks korrekt skapa irritation hos mark-/vattenägare och besvikelse hos konsumenten. VS har bett om och fått de formulär Ntf använder för sammanställning av anläggnings-/ produktfakta för att dra erfarenhet av dem. De har gett besked att de kommer se på hur delar av våra fält eventuellt kan användas för en förenklad överföring av uppgifter från Ntf:s databas. Allmänt innebär PoS enligt VS att fler leverantörer får möjlighet till breddad försäljning via fler internet-kanaler. Attraktiviteten hos Sverige som nationell och internationell destinationsmarknad ökar i takt med tillgänglighet till ett bredare utbud av upplevelser, aktiviteter och service. Det blir därmed allt viktigt att leverantörer har ett färdigt utbud av konkreta prissatta erbjudanden! Något för oss i Ntf att ta hänsyn till! 4 SwedenFishing - "Affärsmässiga möjligheter och synpunkter för framtida organisationsalternativ" Vid möte med RTS (Rese- och Turistnäringen i Sverige = näringslivsorganisation som arbetar med frågor rörande företags- och näringslivsutveckling inom turistnäringen, med rötterna i Svenska Resebranschens Riksförbund, RRF.) har Vd:n Jan Lundin uttryckt stort intresse för Ntf-projektet och lovat support för arbetet med organisations- och affärsplan till en kommande organisation. KH och HT har för detta träffat Otto Wiksell vid RTS:s partnerföretag Razormind inför en genomgång till nätverket vid vårmötet. Till vårmötet hade Otto Wiksell med kort varsel ersatts av sin kollega Robert Norberg, från konsultföretaget Razormind. Norberg gjorde följande genomgång av möjligheter och erfarenheter: Sida 4 av 11

5 De affärsmässiga möjligheterna är stora. Marknaden finns och produkterna finns. Vad är vårt syfte, Vilka vill vara med, Vilka vill vi ska vara med, Hur finansierar vi det? Framgångsfaktorer: Tydligt syfte och mål Samverkan Drivers (lok som drar utvecklingen och spiller över) Mandat ( Problemet är ofta att man inte lyckas med det nationella mandatet trots att temat är bra. Viktigt få ett mandat att ta ledarhatten! ) Långsiktighet räkna med ett rejält perspektiv. Kompetens, affärsmannaskap. Typ av organisation och primär finansiering: Projekt - Stöd/Bidrag? Förening - Medlemsintäkter? Aktiebolag - Kundintäkter (aktiekapital)? Eller olika kombinationer av alla tre: Förening (Syfte? Mål?) Service AB (Intäkter & kostnader, All risk, Moms) Driva olika projekt inom bolaget (Samverkan Stöd & bidrag), Projekt A Projekt B Projekt C Erfarenheter: Allmänt beskrevs hur RTS driver flera projekt i sitt servicebolag med finansiering från olika håll, bl.a. Landsbygdsprogrammet. Projektkostnader och projektintäkter hanteras i driftsbolaget. Synpunkter: Sören Oscarsson (SO) Föreningen hur ska den se ut? Öppen för alla eller begränsat? Noggrannhet när stadgar skrivs! Vikigt att föreningen har en tydlig styrning och ges mandat långsiktighet. Medlemsintäkter (föreningsavgift + serviceavgift) Kollas - Föreningen är ensam ägare till Servicebolaget vilket är ett villkor för att kunna ta emot bidrag och stöd? Inskränkning genom krav om juridisk person - möjligt vid ideell förening? KH Externa finansiärer hur kommer man till tals med dem och engagerar dem ekonomiskt? Det gäller att hitta deras motiv för medverkan. När det gäller affärsmässiga verksamheter som SJ och stora privata företag handlar det krasst om vad man tjänar ekonomiskt på kort och längre sikt på att vara med. Detta kan mycket väl inbegripa mjuka värden som miljö och hållbarhetsaspekter (vilka man i ökad utsträckning vill ha med i sina säljbudskap). För andra stora aktörer som huvudsakligen är offentligt finansierade såsom regionala turistorgan gäller det för oss att påvisa att ett samarbete med SwedenFishing skapar bra trafik till deras destinationer. Nationella aktörer som Visit Sweden, har behov av nätverk som SwedenFishing som företrädare för många leverantörer. Sida 5 av 11

6 Jan Holgersson (JHo) samma koncept som företagarna har haft. Liten medlemsavgift och större serviceavgift som är avdragsgillt. Långsiktig affärsmässigt avtal genom s.k. Strategiska samarbetsavtal med försäkringsbolag, it-bolag, advokatbolag som ger 2-3 hundra tusen om året, som ser ett värde i att också marknadsföra sig till nätverkets deltagare. Knyta till sig de som ser SwedenFishing som betydelsefull aktör. Gustaf Westring (GW) kan det finnas en vits med att Sweden Fishing blir medlem till RTS för att påverka om vi är för små för att de stora drakarna ska lyssna till oss? Kommentar: Det ena behöver inte exkludera det andra, man kan agera på båda fronter. Robert Norberg, Razormind vi i företaget Razormind jobbar med RTS i Turistnäringens Utvecklingscenter (TRIP), som är RTS kompetenscenter för företagsutveckling, och har där definierat sju strategiska verksamhetsområden. Vi ser hur viktigt det är att hitta de strategiska tematiska projekten. En idé kan vara att lyfta det här temat Fiske till en nationell nivå och göra det till ett projekt inom TRIP. Sören Oscarsson (SO) Vi måste ha bra produkter innan vi uppvaktar de stora drakarna. Annars lyssnar de inte. Roger Andersson (RA) Vad ska vi vara, branschorganisation, strikt bokningsföretag eller något annat? Vad ska syftet vara - det är här diskussionen måste börja! KH Som kommentar till RA så handlar inte om att vara en branschorganisation. Sådan finns i form av Sveriges turistfiskeentreprenörer Seff. Utan om marknadsföring inklusive produktutveckling och aktiviteter som driver och skapar sälj. Niclas Fjellström (NF) drömmen är ett nationellt säljbolag där kanalen genererar en intäkt vi kan leva av. Robert Norberg, RTS Ja det kan vara en bra fråga och ett virtuellt destinationsbolag kan vara en lösning. Ej geografisk knutet utan ett tematiserat destinationsbolag. KH diskussionen vi har haft gör att jag vill försöka genomföra ett kort arbetsmöte med en mindre grupp rörande organisationsfrågan före semestern. 5 Budget och förlängning av projekttiden, samarbetsåtgärden som resurs KH vi hade den 23 maj genomgång med våra ansvariga på Jordbruksverket av deltidsutvärderingen och redovisade då att vi planerar för en förlängning av projektet till sista augusti Vi avvaktar ansökan om förlängning m.h.t. till åtgärder vi ser att vi behöver investera i (se punkt 6). Budgetmässigt har investeringstakten varit hög i utvecklingsarbete och olika marknadsaktiviteter sedan hösten Vi kommer att kunna hålla fortsatt högt tempo under det pågående verksamhetsåret, sedan anpassas takten inför övergång i ny organisationsform. Budgetsammanställning för de 4,5 åren redovisades, se bilaga 1. Genomgång visar att flertalet områden, har beslutat eller förbereder beslut om förlängning av sina projekt till 2013 års utgång. I de fall ekonomiska förutsättningar för det saknas i några Sida 6 av 11

7 leaderområden föreslog ordföranden att dessa områden undersöker möjligheten att samverka kring en finansiering via samarbetsåtgärden. 6 Äskande av medel från Jordbruksverket för extra satsning med svensk version samt smartphone-/surfplatteanpassning av Två extra behov har uppmärksammats som vi ej har med i projektplanen. Det rör utveckling av för mobil-plattform och surfplattform samt en svensk språkversion av sajten. KH erfarenheter från i våras med att översätta sajten till svenska visade att det inte gick att fullfölja. En betydande anpassning av texternas innehåll till den svenska marknaden och de förhållanden som gäller för svenskar behövs för att sajten ska bli meningsfull för den målgruppen. Strategiskt är det en bonus för projektet att ha sajten på svenska. Systemet är också anpassat att hantera flera språk än de 10 nu upplagda språken på nivå 1 och nivå 2. Nivå 3 med företags- och produktinformation för pdf-filerna, översätts till engelska och den svenska originaltexten kan skötas i systemet. HT redogjorde för omfattningen och offererade lösningar till detta. Svensk sajtversion kr och Smartphone/Surfplattelösning kr, se bilaga 2. Mötet ställde sig helt bakom de föreslagna lösningarna och att söka extra medel för detta. 7 Framtida organisation HT inlededde grupparbetspasset med en skriftlig sammanfattning av Sveaskogs erfarenheter med sitt dotterföretag Sveaskog Naturupplevelser AB, se bilaga 3. Diskussion: NF Gratis är gott, dvs lättare få med många leverantörer när det inte kostar för mycket. Lennart Ruder (LR) en bra affärsplan är nödvändig för den nya organisationen. Lars Emilsson (LE) finns det andra bra exempel på underlag att utgå från i arbetet med affärsidén? Mikael Eriksson (ME) Naturliga Fisket har signalerat att de vill samarbeta med Sweden Fishing. Annika Andersson (AA) jag ser två nivåer: A-nivån = Föreningen. B-nivån = Ab och de som vill sälja sig på exportmarknaden. John Zafardl (JZ) genom att ha en hög tröskel för medverkan värnar vi fiskekvalitetsaspekten ute i vattnen. JHo våra företagare anser att framgången för dem med medverkan motiverar betalningens storlek. Johan Hedin (JHe) bortse inte för kvalitetsstämpeln det innebär att vara med. AA ju fler medlemmar/deltagare vi kan få med, desto mer motiverar det andra att delta. GW vi har små företag i vårt område, det behövs respekt för den lilla omsättning de har. LR affärsplanen är den ena delen, det andra är att sälja in den! HT ett väl genomarbetat och tilltalande prospekt behöver tas fram för införsäljningen! Sida 7 av 11

8 SO vilken organisationsform ska prioriteras? RA börja med vad det är vi vill åstadkomma utgå från det! Allt börjar med mål och syfte! AA tänker man sig att föreningen ska söka medel är ideell förening strategiskt bättre. SO två olika juridiska former, förening och AB, ger olika möjligheter att söka medel och finansiering. ME ett positivt arbetsverktyg behöver vi nu ute i projekten för att använda i nätverken Rakare vägar till affärer! är ett förslag till arbetsnamn. KH Vi kommer att fortsätta diskussionen med RTS, eller annan resurs. Det vi behöver mest hjälp med är ingångar till de stora drakarna (transportörer, företag, organisationer och myndigheter). Inget i dagens arbete eller diskussion talar mot det AU presenterade efter vårens arbetsmöte och som sänts ut till er. D.v.s. ett bolag för den affärsmässiga verksamheten med en förening som ägare. Se bilaga 4. Vi kommer att inventera bland projekten vilka de väsentligaste behoven är. Vad efterfrågar företagarna? Vad vill de ha ut av ett nationellt samarbete? Vad vill de betala för? Vi kommer också samla en mindre grupp snarast för att förutsättningslöst se på dessa frågor. Ordföranden tillfrågade efter mötet Lennart Ruder, Sören Oscarsson, Jan Holgersson och Roger Andersson att delta i möte för att konkretisera vision, affärsidé, associationsform, m.m. för den framtida organisationen. Sådant möte ägde rum 20 juni, varvid dock Roger Andersson var förhindrad att delta. 8 Hur når man olika målgrupper med sin marknadsföring och produktutveckling! Under Henrik Larssons ledning drillades deltagarna i praktiska fotoövningar inne- och utomhus. Syftet är att än mer sätta sig in i bildens betydelse för att nå ut med entreprenörens budskap till olika målgrupper. 9 RoadShow S:t Petersburg HL berättade om erfarenheter från roadshow i S:t Petersburg i samarbete med Visit Sweden. Tänkvärt: Yngre med bra utbildning och en växande medelklass som är allt mer sugna på att ge sig ut och resa ersätter det fokus som tidigare varit på nyrika. Ryssar reser helst via Finland, där de enkelt ordnar turistvisum och därmed tillträde till Schengen-området. Därför hellre Viking Line eller Silja Line än ryska S:t Peterline (som dessutom har anlöp i såväl Estland som Finland på rutten och tar alltför lång tid). Norge är mycket känt och väl etablerat hos ryska resarrangörer som säljer mycket dit. Boendestandarden är viktig för huvuddelen av ryska gäster. De har ofta erfarenhet av och jämför med finska anläggningar som erbjuder bra modernt logi med mycket utrustning. Kända varumärken hos de ryska researrangörerna var bl. a: Stockholm, Göteborg, Malmö, Astrid Lindgrens värld, Kolmården. Språkkunskaperna har hittills gett att gruppresor varit mest lockande då man har egen guide med något resmål som ses enklare och säkrare. Sida 8 av 11

9 Språkkunskaperna kommer att förändras i takt med ökad utbildningsnivå och det alltmer ökande resandet och utbytet med Väst. S:t Petersburg, ca 5 milj innevånare, skiljer sig mycket åt sett till demografi, resvanor, utbildning etc jämfört med Moskva, Europas största stad med ca 15 milj innevånare. Ryska marknaden är kort och gott sugen på svenska produkter! Se upp med arrangörernas bildhantering här gäller inga copyright-regler och motiv lånas vilt mellan destinationer och upplevelser. Mer finns i reserapporten på interntsidan. 10 Interntsidan med ny navigering JHe visade och förklarade nya struktur och navigering för snabbare överblick, underhåll och sökmöjligheter. 11 Erfarenheter och tips från samkörning av visningsbesök Stefan Barenfeldt, Leader Hälsingebygden, och NF, Skånes ess, delade med sig av erfarenheter från gjorda visningsbesök och samarbete kring det samarbete man haft med besök från Polska arrangören ScanTour. Tänkvärt : o Seriösa och vet vad de söker, de har klart för sig behov och vill följa upp mycket. o Baspaket med logi, båt, fiske (ev mat) med tillköpsalternativ är mest efterfrågat. o Naturen i Sverige är en plusfaktor. o Prisbilden något hög. Några av anläggningarna ville ej arbeta med provision. Arrangören valde då att baka ihop i ett paket och lägga på. Priskänslighet. Vadarfiske, efter gädda/abborre, var en nyhet för dem. Intresse för flugfiske kommer sakta men säkert hos den polska marknaden. Vi visade vitt skilda produkter/anläggningar. 12 Besökslogg för redovisning av visningsbesök och press-/mediabesök. HT/HL påpekade vikten av att hela tiden föra en journal över de händelser som sker i respektive område när det gäller besök från utländska fiskegäster, researrangörer/ agenter, press/media samt andra besök som kan stärka samarbete mellan olika områden anslutna till NFT. Det är av yttersta vikt att alla positiva saker som händer ute i områdena kan redovisas för att vi skall kunna sammanställa och ge en klar bild av vad NTF:s arbete har gett för resultat. Vilka kommer till ditt område för att skriva om området? Vilka arrangörer/agenter kommer för att besöka potentiella framtida partners? Vilka kommer för att lära mer om anläggningar och produkter i ditt område? Statistik och gästnätter från utlandet hos respektive anläggning, om möjligt. Andra åtgärder i kommun etc som initierats av insatser från NTF:s medlemmar. Sida 9 av 11

10 HT/HL Tips: Följ alltid upp besöken med enkla mailfrågor se till att få konstruktiv kritik från deltagarna med förslag på saker som kan förbättras och utvecklas för att passa arrangörens målgrupp! 13 Förberedelse bokningsmöjlighet för företagen via Internets betydelse som försäljnings- och bokningskanal, såväl för slutkunder som för researrangörer och agenter, ökar alltmer. Se även pkt 3 ovan. Vi har från nätverksdeltagare börjat få frågor om möjligheterna att knyta bokning till Projektplanen inkluderade inte satsning med bokningssystem. Vi har börjat se på olika möjligheter för att utveckla länkning och/eller bokningsbarhet på sajten. JHe demonstrerade hur ett företags bokningsvy skapad i ett onlinesystem (i exemplet CityBreak) kan kopplas till en boka-knapp vid anläggningens paket-presentation. För detta fordras att företaget har bokningsbara paket klara och uppdaterade i ett onlinesystem. Det kan göras via egen licens eller samverkan med samarbetspart/återförsäljare lokalt/regionalt/nationellt. NF intresse finns hos våra företag. GW innebär konkurrensfördel om vi kan ge sökbarhet på aktivitet, art, tidsperiod går det att lösa? JHo bokning ingår inte i vår projektplan och ju mer vi tar på oss desto mer ska flyttas över i nya organisationen. HT - vi följer den utveckling som pågår och ser även på möjligheter om/hur det kan infogas i en ny organisation och där ge ekonomiska likväl som betydelsefulla strategiska möjligheter. KH om och i så fall hur ett kommande SwedenFishing ska arbete med bokning är inte klart i dagsläget. 14 Marknadsaktiviteter Blogg JHe beskrev bakgrunden till att rubriken Blogs ersätter Forum på startsidan. JZ och Kristian Kårdal bloggar för södra, JHe inleder bloggandet för centrala och vill ha hjälp, Jesper Larsson och Markus Teilus bloggar för norra. Adwords HT redogjorde för möjligheterna med annonssystemet för sökord som vi börjat använda. Inställnings- och mätmöjligheterna är i det närmaste obegränsade. Vi har fått hjälp att lägga upp en serie annonsgrupper och ska utvärdera dem. Vi kommer ta hjälp med detta för bästa kostnadseffektivitet. Mässplanering erfarenheter och behov diskuterades. Intresseanmälan skickas ut och sedan läggs mässchemat. Möjlighet till deltagande i samlingsmonter med sektioner på liknande vis som föregående säsong. Vi kommer även göra en enkel uppföljning av deltagarnas förslag till utveckling av vårt mässdeltagande. 15 Erbjudanden/paket Vårt arbete handlar kort och gott om fler kunder till entreprenörerna i nätverket! Sida 10 av 11

11 För att öka försäljning är det viktigt med tydlighet i erbjudandet till kunderna. Det handlar om färdiga bokningsbara erbjudanden och klara prissatta grundpaket med tillköpsmenyer. Under våren har en översikt mailats till projektledarna med anläggningar som finns på sajten med sina faktauppgifter respektive antal bokningsbara paket. Det är nu drygt 90 anläggningar/företag med totalt 130 klara produkter. Några företag har upp till sex/sju produkter upplagda men alltför många har ännu ingen bokningsbar produkt upplagd. Med den teknik och omvärldsutveckling vi befinner oss i behöver vi förändra detta. HT presenterade förslag och tips hur nätverket kan jobba för att genom enkel målgruppsanalys och segmentering öka företagens produktutbud. Och även med exempel på hur de kan säljas via banner-annonsering på sajten. Banners som dessutom går att rikta för olika marknader och på så sätt kan användas för att utveckla samarbete med aktuella återförsäljare. Se fil på länken. Ntf erbjuder också en lösning för översättningar och framtagande av banner-original, se bilaga 5. Det närmaste halvåret blir det än viktigare att öka fokuset kvaliteten och bredden i det utbud vi har i nätverket än att jaga in fler anläggningar. Med andra ord att arbeta med produktutveckling och kvalitetssäkring. 16 SwedenFishing.com-frågor från projektledare JHe gick igenom den redogörelse med svar han tagit fram efter frågeställningar från projektledare. Se fil 6. ME tänk på betydelsen av att fältet namnet/slogan på faktabladet skrivs så det kan översättas och bli begripligt för kunden på engelska! JHe frågan om områdesindelning efter leaderprojekten har vi prövat ur olika perspektiv, län kan vara ett. Ytterligare en möjlighet är att istället använda destinationsbegrepp den dagen leaderområdets namn inte är aktuellt. Faktamallen vi använder är förberedd för detta. 17 Datum för höstmöte Höstmötet beslöts till oktober, preliminärt i Söderfors. Post-aktivitet gäddfiske tisdag eftermiddag för intresserade. 18 Inga övriga frågor var anmälda Ordförande tackade för intresse och engagemang under dagarna och avslutar konferensen. Vid Pennan Henrik Thomke Projektledare Justeras Kalle Hedin Ordförande Sida 11 av 11

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten.

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Betyder: Fantastiska möjligheter för utveckling längs kuster, i skogs- och jordbruksbygder

Läs mer

Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Älvkarleby Turisthotell i Leader Nedre Dalälven, 22-23 oktober 2012.

Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Älvkarleby Turisthotell i Leader Nedre Dalälven, 22-23 oktober 2012. Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Älvkarleby Turisthotell i Leader Nedre Dalälven, 22-23 oktober 2012. Deltagare: Jakob Jonasson, projektledare Jan Holgersson, projektledare

Läs mer

Fisketurism Nedre Dalälven

Fisketurism Nedre Dalälven Fisketurism Nedre Dalälven Projektet har arbetat målmedvetet för bättre hållbarhet och kvalitet i fisket. Projektägare: Leader Nedre Dalälven Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 72 Jnr:

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Minnesanteckningar från Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte vid Yxnerums hotel & conference i Leader Sommenbygd, 16-17 maj 2011.

Minnesanteckningar från Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte vid Yxnerums hotel & conference i Leader Sommenbygd, 16-17 maj 2011. Minnesanteckningar från Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte vid Yxnerums hotel & conference i Leader Sommenbygd, 16-17 maj 2011. Deltagare: Kalle Hedin, Ordförande, Nationella turistfiskeprojektet

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Stor 56 % 2. Hur mycket känner Ditt företag till om den internationella konkurrensen kring fisketurism? Mycket liten 7 % Stor 22 %

Stor 56 % 2. Hur mycket känner Ditt företag till om den internationella konkurrensen kring fisketurism? Mycket liten 7 % Stor 22 % Gysinge 20120808 Till: Projektledare i deltagande leaderområde Hej! Som underlag i arbetet med en ny organisationsform ska Du få hjälpa till med en genomgång bland företagen i Ditt nätverk. Vi ber Dig

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård.

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Fisketurismkonferens Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Program 12.00 13.00 LUNCH Inledning Anton Halldén, länsfiskekonsulent och Lennart Swärdh, Paradis Gård Fisketurism i ett nationellt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nedre Dalälvens Intresseförening Kölnavägen 25 810 21 Gysinge 0291-211 80 2012-05- 01

Nedre Dalälvens Intresseförening Kölnavägen 25 810 21 Gysinge 0291-211 80 2012-05- 01 Deltidsuppföljning av samarbetsavtal Nationella turistfiskeprojektet Nedre Dalälvens Intresseförening Kölnavägen 25 810 21 Gysinge 0291-211 80 2012-05- 01 Nationella turistfiskeprojektet inom Leader är

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Paketresan gör det möjligt att nå ut till utlandsmarknaden via VS och arrangörsledet Paketresan främjar exportmognaden internationella

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet!

Exportmoget Gotland Not yet! DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-09-09 Exportmoget Gotland Not yet! Rapport på uppdrag av Handel Gotland i samarbete med Svensk Handel och Region Gotland Innehåll 1 Exportmoget

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

DIGITAL 2015 ANNONSERING

DIGITAL 2015 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2015 ANNONSERING Camping.se, Camping.se Mobil och Camping.se Nyhetsbrev De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största

Läs mer

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Fotograf: Mattias Leppäniemi/imagebank.sweden.se Slott & Herrgårdskampanj på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Slott & Herrgårdskampanj Vid gränsövergången

Läs mer

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Lotta Ruderfors 1 (5) Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Plats: Radisson hotell, Göteborg Tid: 17.00 18.30 Deltagare: Lars Flintberg, Sandviken kommun Jan Kylhammar, Botkyrka kommun Siv

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Nordic Travel. Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB

Nordic Travel. Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Nordic Travel Nordic Travel är ett helägt dotterbolag till Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Privatägt aktiebolag Omsättning på 61 miljoner Ca 25 medarbetare +sommarsäsongsarbetare Medlemmar i Svenska

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Inom två timmar från Stockholm. Genuin och levande bygd. Lagom avstånd från större städer. Älvanknutna hotell och stugbyar. Närmare än man tror

Inom två timmar från Stockholm. Genuin och levande bygd. Lagom avstånd från större städer. Älvanknutna hotell och stugbyar. Närmare än man tror Biosfärområde för hållbar utveckling Höga naturvärden Rik historia Inom två timmar från Stockholm Genuin och levande bygd Lagom avstånd från större städer Komplett fiskeområde Affärsplan för Nedre Dalälvssamarbetet

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri...

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri... Sida 1 Fråga 1 Syftet med denna enkät är att kartlägga hur fisketurismen ser ut i dag. Den tar bara några minuter att svara på och kommer att ge oss mycket kunskap för att utveckla fisketurismen i området.

Läs mer

ERBJUDANDE FÖR ÖVERVAKNINGSFÖRETAG ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL

ERBJUDANDE FÖR ÖVERVAKNINGSFÖRETAG ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL ERBJUDANDE FÖR ÖVERVAKNINGSFÖRETAG ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL Svepark ger er kontaktnätet till hela Parkeringssverige! Teckna samarbetsavtal med oss och vi erbjuder er ett paket vi hoppas att ni ska uppskatta.

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Citybreak konferens Småland 14-15 oktober

Citybreak konferens Småland 14-15 oktober Citybreak konferens Småland 14-15 oktober Nordic Travel Nordic Travel är e= helägt do=erbolag @ll Ystads Resebyrå / Team Bornholm AB Medlemmar i Svenska Resebyrå/Arrangörsföreningen Lagstadgade garan@er

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

DIGITAL 2016 ANNONSERING

DIGITAL 2016 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2016 ANNONSERING De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största semester boende. Under juni-augusti bor mer än 50

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20

Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20 e-post: Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20 Inbjudan aktiv teknisk arrangör onlinebokning Västsvenska Turistrådet Ni inbjuds att inkomma med ert anbud för tjänstekoncession

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Synlighet under hela året

Synlighet under hela året X--paket Synlighet under hela året Jan Feb Genom att dela med oss av personliga tips och lyfta reseanledningar på olika teman skapar vi synlighet för Stockholm med kampanjer i media och PR under hela året!

Läs mer

NYTTJANDEAVTAL MICROBUTIK PREMIUM

NYTTJANDEAVTAL MICROBUTIK PREMIUM NYTTJANDEAVTAL MICROBUTIK PREMIUM 1. Bakgrund och syfte mellan... (nedan leverantören ) Org.nr: och Nordic Travel Sverige AB, org.nr: 556669-6125, Kungsgatan 34-36, 411 19 Göteborg, Sverige om onlinebokning

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Minnesanteckningar vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordförande och Leaders verksamhetsledargrupp, torsdagen den 25 oktober 2012

Minnesanteckningar vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordförande och Leaders verksamhetsledargrupp, torsdagen den 25 oktober 2012 Minnesanteckningar vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordförande och Leaders verksamhetsledargrupp, torsdagen den 25 oktober 2012 Datum: torsdagen den 25 oktober kl. 14.00 15.30 Närvarande:

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer