Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni 2012."

Transkript

1 Minnesanteckningar, Nationella turistfiskeprojektets planeringsmöte, Söderfors Herrgård i Leader Nedre Dalälven, 4-5 juni Deltagare: AnnaKarin Olsson, handläggare Gustaf Westring, handläggare Annika Andersson, verksamhetsledare Jan Holgersson, projektledare Jens Karlsson, projektledare Jesper Larsson, projektledare Johan Johansson, projektledare Johanna Färdigh, Turismsamverkan John Zafaradl, projektledare Kristian Kårdal, projektledare Lars Emilsson, projektledare Lennart Ruder, verksamhetsledare Mattias Holmqvist, projektledare Micke Norrbelius, projektledare Mikael Eriksson, projektledare Niclas Fjellström, projektledare Roger Andersson, projektledare Rolf Berg, projektledare Stefan Barenfeld, projektledare Sören Oscarsson, projektledare Theres Sundberg, Verksamhetsledare Ulla Christina Dolk, verksamhetsledare Leader 3sam Leader Kustlandet Leader Sjuhärad Leader Mellansjölandet Sportfiske i Värmland Leader Polaris Leader Blekinge Leader Nedre Dalälven Leader Skaraborg, Leader Sommenbygd Leader Närheten Leader Polaris Leader Skånes Ess Fisketurism i Gästrikland Leader Linné Leader Ystad-Österlenregionen Leader Linné Fiske i Väst/Leader Ranrike Leader Hälsingebygden Leader 3sam Leader Gästrikebygden Leader Sommenbygd Projektsamordnaren, Nedre Dalälvens Intresseförening: Kalle Hedin, Ordförande Henrik Larsson, Kontaktperson Syd-/Mellansverige Henrik Thomke, projektledare Johan Hedin, It/Webmaster 1 Välkommen och inledning Kalle Hedin hälsade deltagarna välkomna till Nedre Dalälvsområdet, Söderfors och Söderfors Herrgård och vårens planeringsmöte i Nationella turistfiskeprojektet. Kort avrapportering från de medverkande projekten. Sören Oscarsson, Leader 3sam: Klara och uppe på webbsidan är tre anläggningar, två ligger på översättning. Min nya roll som verksamhetsledare har påverkat möjligheterna något att jobba med anläggningar. Projekttid tom Sida 1 av 11

2 Kristian Kårdal, Sommenbygd: Elva anläggningar och ytterligare deltagare i nätverket, önskvärt med något fler produkter. Samverkar sedan en tid med länsturismorganisationen i Östergötland kring bemanningen. Projekttid tom Jens Karlsson, Sportfiske i Värmland (tre Leaderområden): Stort intresse lokalt, vi gallrar för att få fram anläggningar med kvalitet. Fyra uppe och ytterligare flera under arbete. Aktiv med att skapa affärer (bl a arrangörskontakt engelska marknaden). Intensivt nätverksarbete. Mikael Eriksson, Leader Linné: App framtagen för områdets fiskevatten, ca 700 nedladdningar efter en månad, gett ca 10 bokningar, Visit Sweden vill använda den. Framöver fokus på att utveckla nätverket, haft fyra arrangörer på besök. Johan Johansson, Leader Blekinge: Nio företag upplagda på webbsidan. Arrangörsbesök från Polen, Tjeckien. Gemensam policy i nätverket kring catch&release. Kommer börja samarbeta kring projektledningen, totalt 100 %, med nya området Leader Sydost. Jan Holgersson, Leader Mellansjölandet: Fortsätter sitt slimmade projekt med fokus hjälpa till att ta fram fakta- och produktbeskrivningar för sajten. Fyra klara och tre till på väg in. Bilder är trögt att få fram. Förlängt 2013 ut. Annika Andersson, Leader Sjuhärad: Vår projektledare Sassi börjar alltmer jobba igen efter sjukdom. Arrangörsbesök från Tyskland och Polen. En ny anläggning på väg in med sjönära läge. Diskutera förlängning av projekttiden inom bef ram. (HT: Notera gärna Sassis nytta för projektet i olika tyska mässammanhang där han informerar med bl a föredrag kring projektet och hjälper till med monter, uppskattat.) Lennart Ruder, Leader Polaris: Rullar på med arbetet, ytterligare en anläggning på väg in. Mycket arbete gjort i det lokala projektet enligt plan, budget börjar ta slut. Projekttid till mitten Theres Sundberg, Fisketurism i Gästrikland: Upp och ned i engagemanget hos anläggningar, stort intresse från guider, vi överväger satsa mer genom dem. Projekttid till mitten 2013, kan förlängas. Stefan Barenfeldt, Leader Hälsingebygden: Vi har gjort en gedigen planering inför polskt visningsbesök, ligger något efter med produkter men vi lär oss och är på väg att fylla på. Vi har f.n. tid till mars Niclas Fjellström, Leader Ystad-Österlen: Mycket driv i området pga aktiviteter som Ntf tagit initativ till. Vi ser att tydlighet i erbjudandet är mycket viktigt. Fem nya företag på väg in och det kommer ge 15 nya produkter. Ser effekter från Tyskland, Italien och Ukraina. John Zafaradl, Leader Östra & Norra Skaraborg: Viktigt kombinera guide och logi och öka prisbilden för guiderna. Vänenerregionen lättjobbat där det är ett riktigt drag, trögare i öst. Viktigt se upp med fisketrycket mht kvalitetsaspekter. Tror på det här, förlängt till dec Kalle Hedin, Leader Nedre Dalälven: NeDa området har sett en breddning av utbudet med fler entreprenörer. Vi jobbar med att introducera online-access via CityBreak-systemet för arrangörer/agenter. Vi behöver förankra mer bland en del av de 17 fiskevårdsområden som ingår i Nedre Dalälven. Sida 2 av 11

3 Mattias Holmqvist, Leader Skånes Ess: Har tagit över efter förstudien och börjar komma igång med nätverket. Märker av viss projekttrötthet hos äldre, etablerade fiskeentreprenörer. Lyckad satsning med en intern webbsida. Några nya guideföretag har kommit fram. Rolf Berg, Leader Ranrike: Fortsatt arbete utifrån våra lokala förutsättningar med initialt låg mognad men intresse att utveckla sig. Kusten kommer som komplement. En anläggning uppe på sidan i nuläget. Ytterligare tre entreprenörer i nätverket. Roland Byfalk, Leader Gränslandet: Fortsätter arbetet i det lokala nätverket och har i nuläget två anläggningar uppe på sidan. Gustaf Westring, Leader Kustlandet: Har fem anläggningar uppe på sajten. Ny anläggning, Stegeborg, på väg in. Haft press, arrangörs- och agentbesök i området under våren. 2 Deltidsutvärdering av samverkansavtal Nationella turistfiskeprojektet Genomgång av i förväg utskickad rapport till deltagande leaderområden och projektledningar. Diskussion kring Sveriges marknadsföring av fisketurism visavi våra större konkurrentländer (t ex Irland, Norge, Danmark) exemplifierat bl. a med illustration på sid 13 i deltidsuppföljningen. Det långsiktigt viktigaste är att kunna erbjuda upplevelser med hög service och kvalitet för sina respektive målgrupper, inte att ha den största volymen. Dock är det väsentligt att Sverige i den internationella marknadsföringen kan agera med större kraft för att positionera sig tydligare som ett konkurrenskraftigt alternativ till konkurrentländerna. Genomgången gav positiva reaktioner. 3 Visit Sweden lanserar ny webbstrategi. Strax före planeringsmötet fick vi av en händelse höra om Places of Sweden. Den nya strategi som Visit Sweden (VS) planerar för sin internetnärvaro från hösten Konkret planeras det att uppgifter om besöksmål, paket och erbjudanden i Sverige som finns i deras databas öppnas för tillgång från andra försäljningskanaler. Det kan röra rederier (StenaLine, VikingLine osv), hotellbokare (Hotels.com, Booking.com osv), destinationsbolag (Destination Gotland, Visit Dalarna, osv) flygbolag (SAS, Norwegian osv), resesajter (Expedia, Travelocity osv), researrangörer (Angelreisen, Go Fishing Worldwide osv), och liknande som då kan koppla det urval de väljer att plocka ur PoS för att göra egna paket. Sannolikt kommer det inledningsvis vara mest logi som används. Trenden globalt är mycket tydlig, det som driver resandet är upplevelser. Därför räknar branschen med att PoS ska betyda nya möjligheter för olika oberoende och fristående leverantörer av upplevelser att finna försäljningskanaler. Flera andra länder har redan liknande lösningar igång. Sida 3 av 11

4 PoS planeras, bl. a av konkurrensbegränsningsskäl, tillgängligt för alla företag. VS liknar det hela vid ett isberg där toppen som är synlig ovanför havsytan är den del av utbudet som kommer visas på s kartan i översiktsläget. Det utbudet består enligt VS av aktörer där VS har avtalade samarbeten, som exempelvis Ntf. Det övriga utbudet blir synligt för surfaren först när man zoomar sig ner på högsta zoom-läget som VS beskriver det. Inmatningen av uppgifter i systemet svarar leverantören för. (Sannolikt blir det i ett gränssnitt liknande det som CityBreak Information System (CBIS) har.) En redaktionell kontroll görs av VS innan uppgifterna publiceras. I samtal med VS utvecklingsansvariga har vi framfört risker med att inte ha tillräcklig kompetens för kvalitetskontrollarbetet. Just upplevelser som bygger på korrekt underlag som fiske, mht gällande exempelvis fångstvillkor och nyttjande av allemansrätten, kan om de inte uttrycks korrekt skapa irritation hos mark-/vattenägare och besvikelse hos konsumenten. VS har bett om och fått de formulär Ntf använder för sammanställning av anläggnings-/ produktfakta för att dra erfarenhet av dem. De har gett besked att de kommer se på hur delar av våra fält eventuellt kan användas för en förenklad överföring av uppgifter från Ntf:s databas. Allmänt innebär PoS enligt VS att fler leverantörer får möjlighet till breddad försäljning via fler internet-kanaler. Attraktiviteten hos Sverige som nationell och internationell destinationsmarknad ökar i takt med tillgänglighet till ett bredare utbud av upplevelser, aktiviteter och service. Det blir därmed allt viktigt att leverantörer har ett färdigt utbud av konkreta prissatta erbjudanden! Något för oss i Ntf att ta hänsyn till! 4 SwedenFishing - "Affärsmässiga möjligheter och synpunkter för framtida organisationsalternativ" Vid möte med RTS (Rese- och Turistnäringen i Sverige = näringslivsorganisation som arbetar med frågor rörande företags- och näringslivsutveckling inom turistnäringen, med rötterna i Svenska Resebranschens Riksförbund, RRF.) har Vd:n Jan Lundin uttryckt stort intresse för Ntf-projektet och lovat support för arbetet med organisations- och affärsplan till en kommande organisation. KH och HT har för detta träffat Otto Wiksell vid RTS:s partnerföretag Razormind inför en genomgång till nätverket vid vårmötet. Till vårmötet hade Otto Wiksell med kort varsel ersatts av sin kollega Robert Norberg, från konsultföretaget Razormind. Norberg gjorde följande genomgång av möjligheter och erfarenheter: Sida 4 av 11

5 De affärsmässiga möjligheterna är stora. Marknaden finns och produkterna finns. Vad är vårt syfte, Vilka vill vara med, Vilka vill vi ska vara med, Hur finansierar vi det? Framgångsfaktorer: Tydligt syfte och mål Samverkan Drivers (lok som drar utvecklingen och spiller över) Mandat ( Problemet är ofta att man inte lyckas med det nationella mandatet trots att temat är bra. Viktigt få ett mandat att ta ledarhatten! ) Långsiktighet räkna med ett rejält perspektiv. Kompetens, affärsmannaskap. Typ av organisation och primär finansiering: Projekt - Stöd/Bidrag? Förening - Medlemsintäkter? Aktiebolag - Kundintäkter (aktiekapital)? Eller olika kombinationer av alla tre: Förening (Syfte? Mål?) Service AB (Intäkter & kostnader, All risk, Moms) Driva olika projekt inom bolaget (Samverkan Stöd & bidrag), Projekt A Projekt B Projekt C Erfarenheter: Allmänt beskrevs hur RTS driver flera projekt i sitt servicebolag med finansiering från olika håll, bl.a. Landsbygdsprogrammet. Projektkostnader och projektintäkter hanteras i driftsbolaget. Synpunkter: Sören Oscarsson (SO) Föreningen hur ska den se ut? Öppen för alla eller begränsat? Noggrannhet när stadgar skrivs! Vikigt att föreningen har en tydlig styrning och ges mandat långsiktighet. Medlemsintäkter (föreningsavgift + serviceavgift) Kollas - Föreningen är ensam ägare till Servicebolaget vilket är ett villkor för att kunna ta emot bidrag och stöd? Inskränkning genom krav om juridisk person - möjligt vid ideell förening? KH Externa finansiärer hur kommer man till tals med dem och engagerar dem ekonomiskt? Det gäller att hitta deras motiv för medverkan. När det gäller affärsmässiga verksamheter som SJ och stora privata företag handlar det krasst om vad man tjänar ekonomiskt på kort och längre sikt på att vara med. Detta kan mycket väl inbegripa mjuka värden som miljö och hållbarhetsaspekter (vilka man i ökad utsträckning vill ha med i sina säljbudskap). För andra stora aktörer som huvudsakligen är offentligt finansierade såsom regionala turistorgan gäller det för oss att påvisa att ett samarbete med SwedenFishing skapar bra trafik till deras destinationer. Nationella aktörer som Visit Sweden, har behov av nätverk som SwedenFishing som företrädare för många leverantörer. Sida 5 av 11

6 Jan Holgersson (JHo) samma koncept som företagarna har haft. Liten medlemsavgift och större serviceavgift som är avdragsgillt. Långsiktig affärsmässigt avtal genom s.k. Strategiska samarbetsavtal med försäkringsbolag, it-bolag, advokatbolag som ger 2-3 hundra tusen om året, som ser ett värde i att också marknadsföra sig till nätverkets deltagare. Knyta till sig de som ser SwedenFishing som betydelsefull aktör. Gustaf Westring (GW) kan det finnas en vits med att Sweden Fishing blir medlem till RTS för att påverka om vi är för små för att de stora drakarna ska lyssna till oss? Kommentar: Det ena behöver inte exkludera det andra, man kan agera på båda fronter. Robert Norberg, Razormind vi i företaget Razormind jobbar med RTS i Turistnäringens Utvecklingscenter (TRIP), som är RTS kompetenscenter för företagsutveckling, och har där definierat sju strategiska verksamhetsområden. Vi ser hur viktigt det är att hitta de strategiska tematiska projekten. En idé kan vara att lyfta det här temat Fiske till en nationell nivå och göra det till ett projekt inom TRIP. Sören Oscarsson (SO) Vi måste ha bra produkter innan vi uppvaktar de stora drakarna. Annars lyssnar de inte. Roger Andersson (RA) Vad ska vi vara, branschorganisation, strikt bokningsföretag eller något annat? Vad ska syftet vara - det är här diskussionen måste börja! KH Som kommentar till RA så handlar inte om att vara en branschorganisation. Sådan finns i form av Sveriges turistfiskeentreprenörer Seff. Utan om marknadsföring inklusive produktutveckling och aktiviteter som driver och skapar sälj. Niclas Fjellström (NF) drömmen är ett nationellt säljbolag där kanalen genererar en intäkt vi kan leva av. Robert Norberg, RTS Ja det kan vara en bra fråga och ett virtuellt destinationsbolag kan vara en lösning. Ej geografisk knutet utan ett tematiserat destinationsbolag. KH diskussionen vi har haft gör att jag vill försöka genomföra ett kort arbetsmöte med en mindre grupp rörande organisationsfrågan före semestern. 5 Budget och förlängning av projekttiden, samarbetsåtgärden som resurs KH vi hade den 23 maj genomgång med våra ansvariga på Jordbruksverket av deltidsutvärderingen och redovisade då att vi planerar för en förlängning av projektet till sista augusti Vi avvaktar ansökan om förlängning m.h.t. till åtgärder vi ser att vi behöver investera i (se punkt 6). Budgetmässigt har investeringstakten varit hög i utvecklingsarbete och olika marknadsaktiviteter sedan hösten Vi kommer att kunna hålla fortsatt högt tempo under det pågående verksamhetsåret, sedan anpassas takten inför övergång i ny organisationsform. Budgetsammanställning för de 4,5 åren redovisades, se bilaga 1. Genomgång visar att flertalet områden, har beslutat eller förbereder beslut om förlängning av sina projekt till 2013 års utgång. I de fall ekonomiska förutsättningar för det saknas i några Sida 6 av 11

7 leaderområden föreslog ordföranden att dessa områden undersöker möjligheten att samverka kring en finansiering via samarbetsåtgärden. 6 Äskande av medel från Jordbruksverket för extra satsning med svensk version samt smartphone-/surfplatteanpassning av Två extra behov har uppmärksammats som vi ej har med i projektplanen. Det rör utveckling av för mobil-plattform och surfplattform samt en svensk språkversion av sajten. KH erfarenheter från i våras med att översätta sajten till svenska visade att det inte gick att fullfölja. En betydande anpassning av texternas innehåll till den svenska marknaden och de förhållanden som gäller för svenskar behövs för att sajten ska bli meningsfull för den målgruppen. Strategiskt är det en bonus för projektet att ha sajten på svenska. Systemet är också anpassat att hantera flera språk än de 10 nu upplagda språken på nivå 1 och nivå 2. Nivå 3 med företags- och produktinformation för pdf-filerna, översätts till engelska och den svenska originaltexten kan skötas i systemet. HT redogjorde för omfattningen och offererade lösningar till detta. Svensk sajtversion kr och Smartphone/Surfplattelösning kr, se bilaga 2. Mötet ställde sig helt bakom de föreslagna lösningarna och att söka extra medel för detta. 7 Framtida organisation HT inlededde grupparbetspasset med en skriftlig sammanfattning av Sveaskogs erfarenheter med sitt dotterföretag Sveaskog Naturupplevelser AB, se bilaga 3. Diskussion: NF Gratis är gott, dvs lättare få med många leverantörer när det inte kostar för mycket. Lennart Ruder (LR) en bra affärsplan är nödvändig för den nya organisationen. Lars Emilsson (LE) finns det andra bra exempel på underlag att utgå från i arbetet med affärsidén? Mikael Eriksson (ME) Naturliga Fisket har signalerat att de vill samarbeta med Sweden Fishing. Annika Andersson (AA) jag ser två nivåer: A-nivån = Föreningen. B-nivån = Ab och de som vill sälja sig på exportmarknaden. John Zafardl (JZ) genom att ha en hög tröskel för medverkan värnar vi fiskekvalitetsaspekten ute i vattnen. JHo våra företagare anser att framgången för dem med medverkan motiverar betalningens storlek. Johan Hedin (JHe) bortse inte för kvalitetsstämpeln det innebär att vara med. AA ju fler medlemmar/deltagare vi kan få med, desto mer motiverar det andra att delta. GW vi har små företag i vårt område, det behövs respekt för den lilla omsättning de har. LR affärsplanen är den ena delen, det andra är att sälja in den! HT ett väl genomarbetat och tilltalande prospekt behöver tas fram för införsäljningen! Sida 7 av 11

8 SO vilken organisationsform ska prioriteras? RA börja med vad det är vi vill åstadkomma utgå från det! Allt börjar med mål och syfte! AA tänker man sig att föreningen ska söka medel är ideell förening strategiskt bättre. SO två olika juridiska former, förening och AB, ger olika möjligheter att söka medel och finansiering. ME ett positivt arbetsverktyg behöver vi nu ute i projekten för att använda i nätverken Rakare vägar till affärer! är ett förslag till arbetsnamn. KH Vi kommer att fortsätta diskussionen med RTS, eller annan resurs. Det vi behöver mest hjälp med är ingångar till de stora drakarna (transportörer, företag, organisationer och myndigheter). Inget i dagens arbete eller diskussion talar mot det AU presenterade efter vårens arbetsmöte och som sänts ut till er. D.v.s. ett bolag för den affärsmässiga verksamheten med en förening som ägare. Se bilaga 4. Vi kommer att inventera bland projekten vilka de väsentligaste behoven är. Vad efterfrågar företagarna? Vad vill de ha ut av ett nationellt samarbete? Vad vill de betala för? Vi kommer också samla en mindre grupp snarast för att förutsättningslöst se på dessa frågor. Ordföranden tillfrågade efter mötet Lennart Ruder, Sören Oscarsson, Jan Holgersson och Roger Andersson att delta i möte för att konkretisera vision, affärsidé, associationsform, m.m. för den framtida organisationen. Sådant möte ägde rum 20 juni, varvid dock Roger Andersson var förhindrad att delta. 8 Hur når man olika målgrupper med sin marknadsföring och produktutveckling! Under Henrik Larssons ledning drillades deltagarna i praktiska fotoövningar inne- och utomhus. Syftet är att än mer sätta sig in i bildens betydelse för att nå ut med entreprenörens budskap till olika målgrupper. 9 RoadShow S:t Petersburg HL berättade om erfarenheter från roadshow i S:t Petersburg i samarbete med Visit Sweden. Tänkvärt: Yngre med bra utbildning och en växande medelklass som är allt mer sugna på att ge sig ut och resa ersätter det fokus som tidigare varit på nyrika. Ryssar reser helst via Finland, där de enkelt ordnar turistvisum och därmed tillträde till Schengen-området. Därför hellre Viking Line eller Silja Line än ryska S:t Peterline (som dessutom har anlöp i såväl Estland som Finland på rutten och tar alltför lång tid). Norge är mycket känt och väl etablerat hos ryska resarrangörer som säljer mycket dit. Boendestandarden är viktig för huvuddelen av ryska gäster. De har ofta erfarenhet av och jämför med finska anläggningar som erbjuder bra modernt logi med mycket utrustning. Kända varumärken hos de ryska researrangörerna var bl. a: Stockholm, Göteborg, Malmö, Astrid Lindgrens värld, Kolmården. Språkkunskaperna har hittills gett att gruppresor varit mest lockande då man har egen guide med något resmål som ses enklare och säkrare. Sida 8 av 11

9 Språkkunskaperna kommer att förändras i takt med ökad utbildningsnivå och det alltmer ökande resandet och utbytet med Väst. S:t Petersburg, ca 5 milj innevånare, skiljer sig mycket åt sett till demografi, resvanor, utbildning etc jämfört med Moskva, Europas största stad med ca 15 milj innevånare. Ryska marknaden är kort och gott sugen på svenska produkter! Se upp med arrangörernas bildhantering här gäller inga copyright-regler och motiv lånas vilt mellan destinationer och upplevelser. Mer finns i reserapporten på interntsidan. 10 Interntsidan med ny navigering JHe visade och förklarade nya struktur och navigering för snabbare överblick, underhåll och sökmöjligheter. 11 Erfarenheter och tips från samkörning av visningsbesök Stefan Barenfeldt, Leader Hälsingebygden, och NF, Skånes ess, delade med sig av erfarenheter från gjorda visningsbesök och samarbete kring det samarbete man haft med besök från Polska arrangören ScanTour. Tänkvärt : o Seriösa och vet vad de söker, de har klart för sig behov och vill följa upp mycket. o Baspaket med logi, båt, fiske (ev mat) med tillköpsalternativ är mest efterfrågat. o Naturen i Sverige är en plusfaktor. o Prisbilden något hög. Några av anläggningarna ville ej arbeta med provision. Arrangören valde då att baka ihop i ett paket och lägga på. Priskänslighet. Vadarfiske, efter gädda/abborre, var en nyhet för dem. Intresse för flugfiske kommer sakta men säkert hos den polska marknaden. Vi visade vitt skilda produkter/anläggningar. 12 Besökslogg för redovisning av visningsbesök och press-/mediabesök. HT/HL påpekade vikten av att hela tiden föra en journal över de händelser som sker i respektive område när det gäller besök från utländska fiskegäster, researrangörer/ agenter, press/media samt andra besök som kan stärka samarbete mellan olika områden anslutna till NFT. Det är av yttersta vikt att alla positiva saker som händer ute i områdena kan redovisas för att vi skall kunna sammanställa och ge en klar bild av vad NTF:s arbete har gett för resultat. Vilka kommer till ditt område för att skriva om området? Vilka arrangörer/agenter kommer för att besöka potentiella framtida partners? Vilka kommer för att lära mer om anläggningar och produkter i ditt område? Statistik och gästnätter från utlandet hos respektive anläggning, om möjligt. Andra åtgärder i kommun etc som initierats av insatser från NTF:s medlemmar. Sida 9 av 11

10 HT/HL Tips: Följ alltid upp besöken med enkla mailfrågor se till att få konstruktiv kritik från deltagarna med förslag på saker som kan förbättras och utvecklas för att passa arrangörens målgrupp! 13 Förberedelse bokningsmöjlighet för företagen via Internets betydelse som försäljnings- och bokningskanal, såväl för slutkunder som för researrangörer och agenter, ökar alltmer. Se även pkt 3 ovan. Vi har från nätverksdeltagare börjat få frågor om möjligheterna att knyta bokning till Projektplanen inkluderade inte satsning med bokningssystem. Vi har börjat se på olika möjligheter för att utveckla länkning och/eller bokningsbarhet på sajten. JHe demonstrerade hur ett företags bokningsvy skapad i ett onlinesystem (i exemplet CityBreak) kan kopplas till en boka-knapp vid anläggningens paket-presentation. För detta fordras att företaget har bokningsbara paket klara och uppdaterade i ett onlinesystem. Det kan göras via egen licens eller samverkan med samarbetspart/återförsäljare lokalt/regionalt/nationellt. NF intresse finns hos våra företag. GW innebär konkurrensfördel om vi kan ge sökbarhet på aktivitet, art, tidsperiod går det att lösa? JHo bokning ingår inte i vår projektplan och ju mer vi tar på oss desto mer ska flyttas över i nya organisationen. HT - vi följer den utveckling som pågår och ser även på möjligheter om/hur det kan infogas i en ny organisation och där ge ekonomiska likväl som betydelsefulla strategiska möjligheter. KH om och i så fall hur ett kommande SwedenFishing ska arbete med bokning är inte klart i dagsläget. 14 Marknadsaktiviteter Blogg JHe beskrev bakgrunden till att rubriken Blogs ersätter Forum på startsidan. JZ och Kristian Kårdal bloggar för södra, JHe inleder bloggandet för centrala och vill ha hjälp, Jesper Larsson och Markus Teilus bloggar för norra. Adwords HT redogjorde för möjligheterna med annonssystemet för sökord som vi börjat använda. Inställnings- och mätmöjligheterna är i det närmaste obegränsade. Vi har fått hjälp att lägga upp en serie annonsgrupper och ska utvärdera dem. Vi kommer ta hjälp med detta för bästa kostnadseffektivitet. Mässplanering erfarenheter och behov diskuterades. Intresseanmälan skickas ut och sedan läggs mässchemat. Möjlighet till deltagande i samlingsmonter med sektioner på liknande vis som föregående säsong. Vi kommer även göra en enkel uppföljning av deltagarnas förslag till utveckling av vårt mässdeltagande. 15 Erbjudanden/paket Vårt arbete handlar kort och gott om fler kunder till entreprenörerna i nätverket! Sida 10 av 11

11 För att öka försäljning är det viktigt med tydlighet i erbjudandet till kunderna. Det handlar om färdiga bokningsbara erbjudanden och klara prissatta grundpaket med tillköpsmenyer. Under våren har en översikt mailats till projektledarna med anläggningar som finns på sajten med sina faktauppgifter respektive antal bokningsbara paket. Det är nu drygt 90 anläggningar/företag med totalt 130 klara produkter. Några företag har upp till sex/sju produkter upplagda men alltför många har ännu ingen bokningsbar produkt upplagd. Med den teknik och omvärldsutveckling vi befinner oss i behöver vi förändra detta. HT presenterade förslag och tips hur nätverket kan jobba för att genom enkel målgruppsanalys och segmentering öka företagens produktutbud. Och även med exempel på hur de kan säljas via banner-annonsering på sajten. Banners som dessutom går att rikta för olika marknader och på så sätt kan användas för att utveckla samarbete med aktuella återförsäljare. Se fil på länken. Ntf erbjuder också en lösning för översättningar och framtagande av banner-original, se bilaga 5. Det närmaste halvåret blir det än viktigare att öka fokuset kvaliteten och bredden i det utbud vi har i nätverket än att jaga in fler anläggningar. Med andra ord att arbeta med produktutveckling och kvalitetssäkring. 16 SwedenFishing.com-frågor från projektledare JHe gick igenom den redogörelse med svar han tagit fram efter frågeställningar från projektledare. Se fil 6. ME tänk på betydelsen av att fältet namnet/slogan på faktabladet skrivs så det kan översättas och bli begripligt för kunden på engelska! JHe frågan om områdesindelning efter leaderprojekten har vi prövat ur olika perspektiv, län kan vara ett. Ytterligare en möjlighet är att istället använda destinationsbegrepp den dagen leaderområdets namn inte är aktuellt. Faktamallen vi använder är förberedd för detta. 17 Datum för höstmöte Höstmötet beslöts till oktober, preliminärt i Söderfors. Post-aktivitet gäddfiske tisdag eftermiddag för intresserade. 18 Inga övriga frågor var anmälda Ordförande tackade för intresse och engagemang under dagarna och avslutar konferensen. Vid Pennan Henrik Thomke Projektledare Justeras Kalle Hedin Ordförande Sida 11 av 11

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2013 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2013, föreningens tjugosjunde verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2012 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING

Årsredovisning 2012 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Årsredovisning 2012 för NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING Styrelsen för Nedre Dalälvens Intresseförening får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tjugosjätte verksamhetsår. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer