Lönsamhet. 6,0 poäng e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt 32% 30% 16% 14% 10%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 709 809 889 Tillväxt 32% 30% 16% 14% 10%"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 6 mars 2012 Sammanfattning Caperio Holding Stark avslutning och höjd utdelning Caperio överträffade våra förväntningar i sin rapport för det fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 233 miljoner kronor (14% tillväxt yoy) jämfört med vår förväntning på 218 miljoner kronor. Även rörelseresultatet på 8 miljoner kronor överträffade våra förväntningar. Bolagets finansiella mål är att hålla en organisk tillväxt på 15 procent och leverera en EBITDA marginal under 2012 på 5 procent. Vi räknar inte med att bolaget når hela vägen till 5 procent under 2012 men att de kommer en bra bit på vägen främst genom ett utökat tjänsteerbjudande. Styrelsen har föreslagit en dubblerad utdelning på 1,5 kronor per aktie vilket tyder på framtidstro. Vårt DCF värde och rating är oförändrade. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 139 SEK IT Christer Haglund Henrik Landahl Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 533 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,0 poäng 6,0 poäng 6,0 poäng 6,5 poäng 7,0 poäng Nyckeltal e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt 32% 30% 16% 14% 10% EBITDA EBITDA-marginal 2% 3% 4% 5% 5% EBIT EBIT-marginal 0% 2% 3% 4% 4% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -1% 1% 2% 2% 2% Utdelning 0,0 0,8 1,5 2,0 2,2 VPA -0,83 1,02 2,60 3,79 4,51 VPA just -0,83 1,02 2,60 3,79 4,51 P/E just -35,3 28,8 11,3 7,8 6,5 P/S 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 EV/S 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 EV/EBITDA just 14,5 8,4 4,4 3,4 3,2 Fakta Aktiekurs (SEK) 29,4 Antal aktier (milj) 4,7 Börsvärde (MSEK) 139 Nettoskuld (MSEK) -10 Free float (%) 71,1 Dagl oms. ( 000) 2 Analytiker: Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Investeringssammanfattning Caperio har hittat en intressant position som leverantör av IT-lösningar till små och medelstora bolag och organisationer. Bolaget har vuxit med över 30 procent de senaste åren genom att ha ett starkt erbjudande inom ett antal kompetensområden och genom att arbeta fokuserat med den interna företagskulturen. Under 2011 har bolaget fortsatt växa starkt både organiskt men även genom ett antal intressanta förvärv som stärker kompetensen och skapar goda förutsättningar för att bolaget kommer fortsätta växa starkt även framöver. Den stora utmaningen i Caperio ligger i att utöka tjänsteandelen vilket är något som bolaget jobbar hårt med. Det arbetet har visat ge effekt och bruttomarginalen har förbättrats under senaste tiden vilket är den enskilt viktigaste parametern att hålla koll på i Caperio. Caperios storägare och grundare Christer Haglund har som målsättning att bolaget ska nå en EBITDA på 5 procent under Vi räknar inte med att bolaget når hela vägen dit men trots det ser vi en viss uppsida i dagens värdering, även fast aktien tillhörde en av vinnarna på börsen under Den ökande andelen tjänster har lyft upp bolagets lönsamhet den senaste tiden och det är den trenden som vi ser kommer öka lönsamheten i bolaget även framöver. För 2012 räknar vi med en rörelsemarginal på 3,7 procent, upp från 3,0 procent Försäljningen för 2012 räknar vi med kommer uppgå till strax över 800 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt på drygt 14 procent under Caperio är idag etablerat i framförallt Mälardalsoch Göterborgsregionen men kommer troligtvis att vidga sin verksamhet där exempelvis Skåneregionen skulle vara en trolig marknad. Risken i Caperio är flera och bör inte underskattas i ett bolag med relativt låga marginaler i en konkurrensutsatt bransch. Caperio har dock visat att de står starka i konkurrensen troligtvis mycket på grund av en stark intern företagskultur med stort fokus på försäljning och lagarbete. Bolaget har ett antal stora kunder vilket även det bör vägas in i riskbilden, de 10 största kunderna står för 40 procent av omsättningen. Värderingsmässigt ser vi, trots aktiens starka utveckling under 2011, en fortsatt potential. Vår DCF värdering motiverar ett värde på 37 konor per aktie. Det är svårt att hitta rena jämförelsebolag till Caperio så vi har valt att jämföra Caperio med tre olika kategorier av bolag i vår relativvärdering. I den sammanställningen går det helt klart att motivera dagens värde på Caperio och även en viss uppsida även om den inte är lika uppenbar som i DCF värderingen. Triggers för aktien skulle vara att marginalerna fortsätter att öka men även att bolaget fortsätter att göra intressanta förvärv. 3

4 Bolagsbeskrivning Caperio hjälper sina kunder att hitta kostnadseffektiva IT-lösningar som stödjer förverkligande av affärsidéer Bolagsprofil Caperio är en leverantör av innovativa IT-lösningar. Bolaget lägger stor vikt vid att särskilja sin leverans och har som mål att alltid leverera innovativa lösningar. Caperio kombinerar tjänster och produkter i erbjudanden som riktar sig främst till bolag med anställda. Bolaget har som mål att skapa skräddarsydda IT-lösningar som på ett kostnadseffektivt sätt stödjer kundernas affärer. Åtagandet omfattar allt från analys och kravspecifikation till utveckling, implementering och drift av infrastruktur. Bolaget har sin verksamhet i Mälardalsoch Göteborgsregionen Caperio har ca 140 medarbetare och är verksamt i Mälardalen och Göteborg. Mälardalen (Stockholm, Uppsala och Örebro) svarar för 68 procent av intäkterna. Caperio har till stor del vuxit organiskt och har sedan 2008 gjort fyra kompletterande och framgångsrika förvärv: Crux i Örebro, Plattform IT i Göteborg, SANvalue i Stockholm och senast Licensbolaget. De huvudsakliga motiven har varit att bredda bolaget geografiskt och kompetensmässigt. Det senaste förvärvet av Licensbolaget stärkte Caperios kompentensområde Licens, som erbjuder kunskap och rådgivning kring, samt försäljning av, mjukvarulicenser till företag. Caperio har förvärvat tre bolag de senaste åren i syfte att bygga den konsultbaserade verksamheten Fördelning av omsättningen per region 100% 80% 60% 40% 20% dec-09 dec-10 jun-10 jun-11 0% Mälardalen Göteborg Källa: Caperio, Redeye Research Genom förvärven av Crux och PlattformIT lade Caperio grunden för konsultverksamheten inom systemintegration som idag består av omkring 90 konsulter varav 40 underkonsulter. Förvärvet av SANvalue stärkte Caperios kompetens och tjänsteutbud inom server och lagring samt ökade närvaron i Stockholm. 4

5 Förvärvet av Plattform IT stärkte även Caperios position i Göteborgsregionen. Konsolideringstakten i Göteborg har de senaste åren varit mycket hög på grund av att konkurrenten ATEA förvärvat flera av Caperios konkurrenter. Detta har skapat stora möjligheter för Caperio att ta andelar på den marknaden. Caperio har dessutom vunnit betydelsefulla upphandlingar hos Göteborgs Stad och Västra Götalands Regionen, vilket utgör en mycket viktig plattform och referens i regionen och ger Caperio en kvalitetsstämpel vid framtida upphandlingar. Caperio har en väldiversifierad kundstruktur Kunder Caperio har totalt 500 aktiva kunder varav de 10 största står för 40 procent av omsättningen. Fördelningen indikerar att bolaget har ett antal kunder som är av stor betydelse samtidigt som det ändå finns en stor spridning bland kunderna vilket medför att Caperios beroende av enskilda kunder är förhållandevis lågt. Vidare ser vi det som positivt att Caperio har ett flertal större kunder eftersom det ökar bolagets möjligheter att öka skalfördelarna. Antal kunder Fördelning aktiva kunder Caperio har ca 500 aktiva kunder: 10 största kunderna står för 40% av omsättningen 20 största kunderna står för 57% av omsättningen 30 största kunderna står för 65% av omsättningen Källa: Caperio, Redeye Research Caperio lämnar inga detaljerade uppgifter om kundstocken men har offentliggjort större kontrakt och vår bedömning är att Göteborgs Stad, AcadeMedia och Västra Götalands Regionen tillhör några av bolagets största kunder. Offentlig sektor står för cirka 40 procent av omsättningen Den offentliga sektorn svarar för cirka 40 procent av omsättningen vilket skapar en stabilitet med jämnare intjäning över konjunkturcykeln. Caperios erbjudande till den privata respektive den offentliga sektorn är fullt jämförbara. Skillnaden ligger i upphandlingarna. Den offentliga sektorns upphandlingar är oftast större men ger lägre marginaler. Ett ramavtal ingås som regel med flera leverantörer som får konkurrera om varje enskilt uppdrag. Upphandlingar inom den offentliga sektorn är i många fall en tidskrävande process. När dessa upphandlingar vunnits så leder de å andra sidan till mångåriga avtal. 5

6 Andel försäljning till offentlig sektor 61% 39% Offentlig sektor Privat sektor Källa: Caperio, Redeye Research Caperio har en ledning med lång erfarenhet av branschen och bolagets vd är även grundare och storägare av Caperio Ledning Christer Haglund är VD och styrelseledamot sedan år 2000 och är en av bolagets grundare. Tidigare var han affärsområdeschef för IT-distributören Supplies Team. Andra tongivande personer i ledningen är Johan Söderström som är bolagets COO och ansvarig för Caperio Mälardalen och Anders Filipsson som är ansvarig för Caperio Göteborg. Anders Filipsson var en av grundarna av IT Plattform Göteborg som sedermera blev uppköpt av Caperio. Ledningen har lång och tung erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning inom IT-området. Caperios CFO Lars-Ove Wåhlander anställdes Han har gedigen erfarenhet från sina tidigare positioner som business controller på SonyEricsson och Ericsson. Mer detaljerad information om personerna i ledningen finns i bilaga 1. Även styrelsen har bred IT-kunskap dock tycker vi att styrelsen kan tillföras någon med finansiell erfarenhet Styrelse Henrik Landahl är styrelseordförande i Caperio sedan Styrelsen har bred och värdefull industriell kompetens inom IT- och konsultverksamhet. Flera i styrelsen har dessutom varit engagerade i Caperio under många år vilket inger förtroende. Möjligen bör styrelsen kompletteras med en ledamot med stark finansiell bakgrund som kan bistå vid förvärv och andra finansiella och strategiska beslut. En längre beskrivning av styrelsen finns i bilaga 1. 6

7 Verksamhetsbeskrivning Caperio hjälper sina kunder vid inköp av ITutrustning Affärsmodell Caperio erbjuder sina kunder IT-relaterade lösningar så att de kan fokusera på sina kärnverksamheter. Genom att hjälpa kunderna identifiera sina behov ser Caperio till att de upphandlar rätt typ av IT-infrastruktur till rätt pris. Caperio ger råd om vilken typ av lösning som kunderna ska köpa in och hjälper till med implementering och underhåll. Helhetsåtagandet innebär att Caperio oftast erhåller en större initial intäkt följt av ett löpande intäktsflöde. Hårdvara och tjänster svarar för 80 respektive 20 procent av omsättningen. Sedan 2008 har Caperio haft som uttalat mål att öka andelen tjänster vilket det går att se att de lyckats med i och med att bruttomarginalen förbättrats de senaste åren. Att Caperio lyckas öka andelen är den enskilt viktigaste parametern för att bolaget ska förmå att höja marginalerna och därmed lönsamheten i bolaget. Förutom att leverera lösningar till sina kunder erbjuder Caperio även finansieringsupplägg där Caperio ofta tar en restvärdesposition i hårdvaran. Det innebär att kunderna inte binder kapital i hårdvara och att de alltid har uppdaterad IT-infrastruktur. Denna tjänst erbjuds genom Caperio Finance som Caperio äger till 51 procent och som beskrivs lite längre ned. Alla Caperios kompetensområden uppges vara lönsamma Kompetensområden Caperio har flera olika kompetensområden. I datacenter ingår kompetensområdena Server & Lagring, Nätverk & Säkerhet samt Telefoni. Lönsamheten för respektive kompetensområde framgår inte av Caperios redovisning men bolaget uppger att alla kompetensområden är lönsamma, d v s att de genererar vinst efter avdragna försäljningskostnader. Fördelning av försäljning per kompetensområder jun-11 dec-10 dec-09 dec-08 Datacenter 27% 24% 31% 21% Licens 22% 22% 23% 33% Utskrift & Dokument 6% 4% 5% 6% Klient & logistik 45% 50% 41% 41% Källa: Caperio, Redeye Research 7

8 Nedan beskrivs varje kompetensområde var för sig och bilderna illustrerar hur Caperio arbetar med sina kunder. Källa: Caperio Caperios metod bygger på en analys av kundens verksamhet för att se om den är händelsestyrd, kontrollerad eller proaktiv. Utifrån den bedömningen utformar Caperio lösningar som hjälper kunden att bli mer proaktiv. Det skapar ett mervärde som gynnar kunderna och i slutändan även Caperio. Källa: Caperio Caperio lägger stor vikt vid utredningsfasen i vilken Caperios konsulter analyserar och utvärderar kundens verksamhet för att hitta möjliga förbättringar. Att Caperio lyckas bra i den här fasen är viktigt för kundrelationen och för Caperios lönsamhet. I implementeringsfasen gäller det att leverera lösningarna på ett så effektivt sätt som möjligt och att utbilda kunden i hur lösningarna ska användas. I förvaltningsfasen är det betydelsefullt att se till att kunden är nöjd med lösningarna så att kunden kan fokusera på sin egen verksamhet. I den sista fasen har Caperio även möjlighet att komma med proaktiva förslag och anpassningar för att 8

9 fortsätta utveckla kundernas verksamhet samtidigt som nya uppdrag skapas. Klient och logistik är Caperios största kompetensområde och står nästan för hälften av omsättningen Klient och Logistik Klient och Logistik är bolagets största kompetensområde och stod under de första sex månaderna 2011 för 45 procent av omsättningen. Caperio åtar sig helhetsansvaret för sina kunders klienthantering och arbetsplatser. Bolaget svarar för behovsanalys, inköp av klienter, konfigurering, leverans och installation samt omhändertagande av äldre utrustning. Fördelarna för kunderna med Caperios erbjudande avseende klient som funktion, eller PC som tjänst, är en minimal klienthantering helt anpassad efter de verkliga behoven, ökad kontroll, lägre kostnader och maximalt fokus på kärnverksamheten. En tydlig plan med start och avslut enligt avtalade servicenivåer ger en driftsäker klientmiljö över tiden. Utskrift och dokument är ett litet område omsättningsmässigt för Caperio men med höga marginaler Utskrift och Dokument Caperio erbjuder en helhetslösning för sina kunders dokument- och utskriftshantering. Efter inventering, volymmätning, behovsanalys och kostnadsanalys ger Caperio konkreta förslag på kostnadsbesparande åtgärder. Kunderna kan välja mellan att utveckla befintlig lösning för ökad effektivitet eller implementera ny helhetslösning. Caperio erbjuder funktionsavtal som ger verksamhetsanpassad utskriftsmiljö med fastställda servicenivåer samt proaktiva avtal som minimerar administrationen och risken för driftstopp där kunderna debiteras en månadsavgift eller en avgift baserad på hur mycket de utnyttjat tjänsten. Detta är ett av Caperios minsta kompetensområden och står för endast 5 procent av försäljningen. Server och lagring är ett område som Caperio satsar allt hårdare på Server och Lagring Caperio siktar på att bli större inom avancerade server- och lagringslösningar där bolaget har ett gediget kunnande. Erbjudandet till kund baseras på utvärdering och rådgivning som med Caperios erfarenhet och kompetens ska ge en effektiv implementation av lösningen. Genom proaktiva avtal och support kan Caperio ge en infrastruktur som är uppdaterad och driftsäker. Kompetensområdet svarade för cirka 20 procent av försäljningen 2010 och har god tillväxtpotential. Många företag kommer att behöva hjälp vid beslut om vilka delar av verksamheten och informationen som ska ligga i molnet. Detta kompetensområde har även beröringspunkter med Nätverk och Säkerhet där Caperio ser stora möjligheter. Även nätverk och säkerhet är ett område som väntas växa snabbt Nätverk och Säkerhet Också inom Nätverk och Säkerhet erbjuder Caperio helhetslösningar som omfattar analys och rådgivning, design, implementering och förvaltning av nätverksmiljön. Kompetensområdet Nätverk och Säkerhet stod för 6 procent av omsättningen under Säkerhet är ett tillväxtområde som Caperio satsar på genom att bland annat anställa specialistkompetens. En viktig underliggande trend är utvecklingen mot molnlösningar. En allt 9

10 större del av budgetarna inom säkerhet läggs på tjänster och utbildning då framväxten av sociala nätverk har bidragit med en mängd nya säkerhetsutmaningar. Balansen mellan öppenhet och säkerhet är svår att hantera för många bolag. Detta borde vara ett lönsamt område för Caperio då tjänste- och rådgivningsandelen är hög. Caperio har anställt Symantecs före detta Sverige chef Fredrik Olsson för att stärka kompetensområdet. Fredrik har köpt aktier i Caperio vilket vittnar om hans starka tro på bolaget. Telefoni delen är ett litet område för Caperio Telefoni Caperio erbjuder sina kunder att svara för analys, inköp, implementering och förvaltning av telefonilösningar. Detta är ett litet område för Caperio omsättningsmässigt men bidrar med god lönsamhet. Att Caperio erbjuder tjänster som står för en förhållandevis liten del av kundernas verksamhet beror som regel på att de ingår i större leveranser av andra lösningar och tjänster. Caperios rådgivning är leverantörsoberoende i samband med upphandlingarna. Inom licens hjälper Caperio sina kunder att hålla koll på bolagets mjukvarulicenser för att undvika juridiska problem Licens Caperio ger råd om mjukvarulicenser och hantering av dessa. Många företag saknar en professionell hantering av sina mjukvarulicenser vilket är både kostsamt och riskabelt ur rättslig synvinkel. Caperio erbjuder ökad kontroll, stöd i förändrat arbetsätt och effektivitet i licenshanteringen. Caperio har nära kontakt med flera av de största mjukvaruprogrambolagen som Adobe, Microsoft, Oracle, Symantec och VMware vilket givit bolaget och ytterst kunderna bra insikter och kunskaper. Caperio blev bland annat utsett till 2010 Microsoft Country Partner of the Year för sin förmåga att leverera smarta och innovativa lösningar. Detta var första gången Caperio fick en utmärkelse av Microsoft och är ett bevis på att Caperios tjänster inom området är mycket konkurrenskraftiga. Caperio är dock inte bunden av någon leverantör utan är fri att erbjuda den leverantör som är bäst lämpad för kundernas behov. Caperio erbjuder även olika former av finansieringslösningar Finance Caperio Holding och TEC Finance äger 51 respektive 49 procent av Caperio Finance som erbjuder kunderna finansieringslösningar. Caperio Finance har i sin tur tre olika refinansieringspartners som tar hela den finansiella risken. Restvärdesmodellen är den klart dominerande av Caperios två olika finansieringserbjudanden. Den är en form av operationell hyra i vilken Caperio tar en restvärdesposition i hårdvaran. Förtjänsten för Caperio kommer när hårdvaran återlämnas. Caperio arbetar då med remarketing vilket innebär att bolaget tar ansvaret för hårdvaran och säkerställer att all känslig information raderas innan den därefter säljs vidare alternativt går till miljöskrotning. 10

11 Den andra modellen bygger på finansiell leasing där Caperio har en räntespread i leasingavtalet. Fördelen för Caperio med den här modellen är att intäkten kan bokföras direkt när avtalet tecknas. Bolaget tar dock ingen egen kreditrisk då de refinansierar lånen men tar ofta en restvärdesposition i hårdvaran vilket utgör en viss risk Det bör poängteras att Caperio inte självt tar någon risk i finansieringen och därmed inte heller binder något kapital. Risken finns i restvärdet på produkten och framgår av balansräkningen under posten finansiella anläggningstillgångar. I delårsrapporten per september uppgick beloppet till 4,9 miljoner kronor vilket innebär en begränsad risk för Caperio. Snarare anser vi att den positionen är intressant då den utgör en potential för Caperio att tjäna pengar. Caperio har även valt att utforma ett antal finansieringslösningar för specifika upplägg för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft. Exempel på sådana är PC som tjänst, ElevPC och Applikationshyra. 11

12 Marknadsbeskrivning IT-marknaden påverkades kraftigt under lågkonjunkturen men har sedan dess återhämtat sig och visar nu på god tillväxt Marknadsstorlek/tillväxt 2009 var ett mycket utmanande år för IT-branschen i Sverige och övriga Norden. IT-budgetarna krympte med nästan 7 procent vilket fick stor påverkan inte minst på konsultbolagen. Även 2010 var på flera sätt ett utmanande år men efterfrågan på IT-konsulter förbättrades stadigt under hela året i takt med den allmänna konjunkturen. Den totala IT-budgeten växte med drygt 2 procent vilket gjorde att det fortfarande var en bra bit kvar till toppåren innan finanskrisen. Hårdvarusegmentet väntas ha lägst tillväxt medan tjänster förväntas utvecklas snabbast Under 2011 och 2012 förväntas IT-budgetarna i Sverige fortsätta att öka med 4,3 respektive 0,7 procent, varav tjänster som innefattar konsulttjänster förväntas öka med 5,1 respektive 5,0 procent, enligt Radar Groups senaste rapport för IT-budgetarna Av Caperios försäljning står hårdvara för en stor del och den väntas växa med 2,7 procent under Caperios satsning på att öka andelen tjänster ser ut att ligga helt rätt i tiden då andelen tjänster väntas växa snabbt under 2011 och även förväntas göra så under Förändring av totala IT-budgeten i Sverige e 2012e Hårdvara 2,0% 2,0% -12,0% 0,9% 2,7% 2,0% Mjukvara 6,0% 5,0% -9,0% 2,7% 4,1% 3,0% Tjänster 7,0% 4,0% -4,0% 4,0% 5,1% 5,0% Källa: Radar Group 2011 Andelen tjänster tar en allt större del av ITbudgetarna Jämför vi fördelningen av IT-budgetarna mellan 2010 och 2011 ser vi att tjänster fortsätter att öka snabbare än mjukvara. Andelen tjänster väntas växa från 36 procent till 39 procent. Detta tillsammans med ökningen av de totala budgetarna skapar goda förutsättningar för tillväxt på Caperios områden. Fördelning IT-budget 2010 Fördelning IT-budget % 31% 15% 29% 19% 17% 36% 39% Intern IT Tjänster Mjukvara Hårdvara Intern IT Tjänster Mjukvara Hårdvara Källa: Radar Group

13 Den svenska BNPtillväxten förväntas bromsa upp kraftigt under 2012 BNP-tillväxt Även den svenska BNP-tillväxten återhämtade sig starkt under Den trenden har hållit i sig under större delen av 2011 men under 2012 väntas den bromsa upp bli betydligt. Enligt Konjunkturinstitutet väntas BNPtillväxten i Sverige uppgå till 4,3 procent under Tittar vi in i 2012 ser vi att BNP-tillväxten dämpas till ca 0,7 procent för att sedan stärkas till 2,0 procent Sedan de finansiella marknaderna under sommaren och början av hösten 2011 återigen visat tecken på osäkerhet har BNP prognoserna justerats ned ordentligt under hösten. Sverige är nu det land i Norden som väntas ha svagast BNP utveckling under 2012 från att ha varit det land med starkast BNP utveckling BNP tillväxt i Sverige E 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2, E 2012E 2013E -4,0-6,0 Källa: Konjunkturinstitutet december 2011 Konfidensindikatorn visar tecken på avmattning Konfidensindikatorn Konfidensindikatorn för IT-konsulter nådde under 2010 nästan upp till toppnivån från Under första halvan av 2011 låg den fortsatt på en stabil nivå men föll kraftigt under sensommaren och hösten. Grafen nedan ger en indikation på hur fort läget kan förändras och hur snabbt humöret kan återhämta sig. Den höga nivån på konfidensindikatorn under 2010 är troligen en reaktion på att den var starkt nedpressad under Det som är viktigt att komma ihåg är att det fortfarande är långt kvar ner till den panik som rådde under

14 Konfidensindikator IT-konsulter ( jan) Källa: Konjunkturinstitutet januari 2012 IT-befinner sig i ständig förändring och det finns ett antal trender som påverkar Caperio. Två som är viktiga att hålla ett extra öga på är ökningen av molnbaserade tjänster och utvecklingen på säkerhetsmarknaden. Omställningen till att köpa IT som tjänst påverkar allt mer och innebär en rad möjligheter Molnlösningar Molnmarknaden uppgår under 2011 i Sverige till cirka 4 miljarder kronor enligt Radar Group med en fortsatt tillväxt på över 30 procent. SaaS (Security as a Service)-tjänster står för cirka 3,5 miljarder av marknaden och är det området med högst tillväxt. SaaS lösningar förväntas fortsätta växa med 35 procent jämfört med PaaS (Platform as a Service) och Iaas (Infrastructure as a Service) som väntas fortsätta växa med cirka 30 procent. Fördelning av molntjänster 12% 16% IaaS 15% PaaS SaaS Osäker 57% Källa: Radar Group

15 Den höga tillväxten för molnlösningar är intressant för flera av Caperios kompetensområden. Inom Licens kommer kunderna behöva hjälp med vilken typ av licens som ska införskaffas och vilka som ska köpas som en tjänst. Andra kompetensområden som kommer att påverkas är Nätverk och Säkerhet. Även Server och Lagring kommer att påverkas av molnomställningen när det gäller att bestämma vilken information som kan lagras i molnet eller på egna servrar. Här har Caperio med sin kompetens och erfarenhet stora möjligheter att hjälpa sina kunder. En annan intressant reflektion är att offentlig sektor varit tidig med att implementera molnlösningar. Den har också i högre grad än privat sektor budgeterat för detta. Andelen som budgeterat för IT som tjänst 29% 39% Offentlig sektor Privat sektor Källa: Radar Group 2011 Nätverk och säkerhet kommer ha en god tillväxt framöver enligt Radar Group Säkerhet Ett av de områden som Caperio kommer satsa allt hårdare på är nätverk och säkerhet. Med alla mobila klienter som når marknaden är säkerhetsfrågan väldigt het. Trots det råder det fortfarande stor osäkerhet om hur dessa klienter bäst ska skyddas. Ska säkerheten finnas i klienterna eller i centrala system? Eller i en kombination? Säkerhetsmarknaden beräknas vara värd 3,3 miljarder kronor i Sverige enligt Radar Group, fördelat på tjänster 2,5 miljarder och mjukvara 0,8 miljarder kronor med en tillväxt på cirka 5 procent För Caperio som har cirka 40 procent av sina intäkter från offentlig sektor är det intressant att den förväntas gå i täten för investeringar i säkerhet inte minst på grund av legala föreskrifter. Sammantaget står stat och landsting för över 0,8 miljarder kronor och är dessutom mest aktiva vilket skapar goda förutsättningar för Caperios satsning. 15

16 Procent av beslutsfattarna som väntas investera i Endpoint Security lösningar Landsting 80% Statliga myndigheter 71% Hälso/Sjukvård 61% konsulttjänster 60% Bank & Finans 57% Kommun 57% Grundskola och Gymnasium 57% Läkemedel/Biotech 54% Genomsnitt 51% Handel 50% Tjänsteindustri 47% Energi 47% Högskola & Universitet 45% Tillverkande industri 45% Telekom 41% Transport 38% Källa: Radar Group 2011 Allokerat värde per område SEKm Tillverkning 474 Stat 424 Finans & Försäkring 334 Tjänster 328 Handel 321 Kommun 221 Transport 191 Landsting 154 Informationsteknik 137 Telekommunikation 130 Källa: Radar Group 2011 Caperios konkurrenter kan delas in i tre grupper Konkurrenter/marknadsandelar Konkurrensen på Caperios marknad är hård. Bolaget har konkurrenter i hela spannet från stora globala tillverkande bolag till mindre lokala återförsäljare. De kan delas in i tre grupper: Stora tillverkande företag med egen försäljning Stora tillverkande konkurrenter Flera av de stora tillverkande IT-jättarna har egna direktförsäljningsorganisationer. Exempel på sådana är HP, Dell, IBM, Ricoh och EMC. Samtidigt som flera av dessa konkurrerar med Caperio är Caperio också återförsäljare av bolagens produkter och samarbetspartner. Caperio gör till exempel gemensamma marknadsplaner med flera av sina nyckelleverantörer och får bonus och kickbacks från dem om vissa mål uppfylls. En risk med detta nära samarbete är att Caperios trovärdighet som rådgivare kan ifrågasättas. Sannolikt tjänar förmodligen dock både Caperio och kunderna på att Caperio har en god relation med sina leverantörer. Det skulle dock vara tufft för Caperio att konkurrera direkt med dessa bolag om relationerna av någon anledning försämrades. Caperio kan dock dra fördel av sitt oberoende och hjälpa kunderna att välja lösningar och produkter som matchar deras behov bäst. Caperio väljer även att rikta in sig på lite mindre organisationer än vad de stora konkurrenterna gör. Större lokala systemintegratörer är en annan typ av konkurrens Caperio möter Stora lokala systemintegratörer Det finns många likheter mellan Caperios och norska Ateas verksamheter. Atea har vuxit kraftigt de senaste åren inte minst genom förvärv. Atea är dock betydligt större med medarbetare i Norden och Baltikum varav fördelade på 30 kontor över hela Sverige. Även Dustin och Cygate får räknas till de större lokala konkurrenterna. 16

17 Genomsnittlig PTP-marginal de senaste 4 åren Caperio Holding Mindre lokala systemintegratörer i Caperios storlek är den tredje typen av konkurrenter Mindre lokala systemintegratörer Förutom de större nordiska konkurrenterna finns det flera bolag med jämförbar omsättning, bland annat Kerfi, Addpro och Svensk IT Funktion. En annan konkurrent är teleoperatören DGC som har ett affärsområde inom IT-drift som har vissa likheter med Caperios verksamhet. Caperio har växt snabbare än de flesta av sina konkurrenter Lönsamheten har dock pressats av den höga tillväxten Positionering Nedan har vi sammanställt en graf över hur konkurrenterna har presterat omsättnings- och marginalmässigt i genomsnitt de fyra senaste åren. Många av bolagen uppvisar en stark tillväxt och god lönsamhet. Även Caperio har haft en god omsättningstillväxt på över 20 procent under perioden som också omfattar det tuffa I Caperios omsättningstillväxt finns även förvärv men räknar man bort dem har den organiska tillväxten i snitt varit 15 procent. Caperio har dock inte presterat lika bra när det gäller lönsamheten. Vår bedömning är att det beror på att bolaget prioriterat tillväxt under lågkonjunkturen samtidigt som andelen tjänster varit något lägre än konkurrenternas historiskt. Två bolag som haft det lite tuffare med omsättningstillväxten är Kerfi och Svensk IT Funktion men alla bolagen uppvisar lönsamhet i genomsnitt vilket innebär att branschen är lönsam. Caperio vs konkurrenterna de senaste 4 åren 8,0% Cygate 7,0% 6,0% Proact IT Sverige Addpro 5,0% Svensk IT Funktion 4,0% Ricoh Sverige AB 3,0% Dustin 2,0% ATEA Sverige AB Caperio 1,0% Kerfi 0,0% -10% 0% 10% 20% 30% Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt de senaste 4 åren Källa: Redeye Research, Affärsdata. Baseras på åren De flesta av konkurrenterna är dock lönsamma vilket tyder på att branschen är lönsam Flera av konkurrenterna har haft en god tillväxt under de senaste åren. De har också levererat en högre lönsamhet vilket oftast beror på att de har en högre tjänstegrad i sina verksamheter. Det bolag som är mest likt Caperio till storlek och verksamhet är Kerfi som 2010 omsatte 512 miljoner kronor och gjorde ett resultat före skatt på -2 miljoner kronor. De övriga aktörerna är betydligt större än Caperio och har flera verksamhetsområden vilket gör jämförelsen något svår. 17

18 Caperio vs konkurrenter Omsättning 2010 tkr PTP* 2010 PTP-marginal Kerfi ,4% Ricoh Sverige AB ,1% Dustin AB ,2% Proact IT Sweden AB ,2% ATEA Sverige AB ,9% Addpro ,8% Svensk IT Funktion ,3% Cygate ,5% Caperio ,6% Källa: Redeye Research, Affärsdata. * Pre tax profit Caperio arbetar mycket aktivt med de interna värderingarna på bolaget Caperio arbetar mycket aktivt med sina interna företagskultur. Vi anser att detta är en viktig anledning till att bolaget har vuxit så kraftigt de senaste åren. En av Caperios viktigaste konkurrensfördelar är de nära kundrelationerna och det starka inslaget av personlig kontakt. En annan konkurrensfördel är att Caperio sätter lösningen framför produkten vilket uppskattas av kunderna då det ofta är en lösning på ett problem de efterfrågar. Ett bevis för att deras arbetsmetoder är framgångsrika är de utmärkelser bolaget har fått de senaste åren Ett bevis på att Caperios arbetsmetoder är framgångsrika, förutom den starka tillväxten, är att bolaget blev rankat etta i Radar Groups leverantörsutvärdering. I den mäter Radar Group upplevd kvalitet från ITleverantörer i Sverige inom området infrastruktur. Caperio fick betyget 4,8 av 5 möjliga vilket var den högsta ratingen. Det som också är intressant är att de stora leverantörerna inte fick speciellt höga placeringar när det gäller upplevt värde i förhållande till upplevd kostnad. Att Caperio lyckas leverera ett högre upplevt värde till sina kunder beror sannolikt på god arbetsgemenskap och nöjda medarbetare i kombination med bolagets strategi att alltid arbeta nära sina kunder med anpassade IT-lösningar. En god gemenskap och nöjd personal är mycket viktigt speciellt i mindre tillväxtbolag Att mindre bolag som Caperio har tydliga värderingar och en personal som trivs på sin arbetsplats är avgörande. Är personalen nöjd presterar den bättre leveranser till kunderna. Caperio satsar bland annat på att sponsra idrottslag som Caperiotäby (innebandy) och Caperiotumba (handboll) vilket bygger gemenskap i organisationen. Ett annat bevis för att Caperio lyckas i sin satsning på att vara en bra arbetsplats är att de fick Stora Arbetsmiljöpriset

19 Finansiella prognoser Caperio har visat en imponerande tillväxt under de senaste åren trots lågkonjunkturen 2009 var ett mycket tufft år för IT-branchen i stort. Caperio valde en offensiv strategi vilket ser ut att ha varit framgångsrikt. Ser vi på de rullande 12 månaders-siffrorna för omsättningen har tillväxten varit god genom hela lågkonjunkturen också om Caperios förvärv räknas bort. Lönsamheten däremot påverkades negativt av den offensiva satsningen men har sedan slutet av 2009 stadigt förbättrats och rörelseresultatet närmar sig 30 miljoner kronor på rullande 12 månader. Det bör poängteras att vi endast räknar med organisk tillväxt i våra prognoser. Caperio har dock som målsättning att växa även genom förvärv. Caperios VD Christer Haglund har sagt att Caperio kan komma att göra förvärv eller starta egen verksamhet i södra Sverige. Det är dock svårt att säga när detta kommer att ske. Caperio bör redovisa orderingång eller orderstock vilket skulle öka säkerheten i prognoserna Caperio redovisar varken orderstock eller orderingång vilket gör prognoserna mer osäkra. Vi anser att Caperio bör göra det framöver eftersom denna ökade transparens skulle uppskattas av aktiemarknaden. Omsättning R12M Omsättning R12M SEKm Rörelseresultat R12M SEKm Källa: Redeye Research, Caperio Bruttomarginalen har stadigt förbättrats i takt med att andelen tjänster ökat Av grafen nedan framgår att bruttomarginalen kontinuerligt förbättrats under de senaste åren. Bruttomarginalen är relativt låg i Caperio vilket beror på att en stor del av försäljningen består av hårdvara. Att bolaget trots pressade hårdvarupriser ändå har lyckats med att öka bruttomarginalen beror på att Caperio stadigt har ökat andelen tjänster i förhållande till den totala omsättningen vilket förbättrat såväl bruttomarginalen som EBITDAresultatet. Caperio har som mål att fortsätta öka andelen tjänster för att på så sätt höja lönsamheten i bolaget. 19

20 Caperio Holding Nettoomsättning & bruttomarginal % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nettoomsättning SEKm Bruttomarginal Att andelen tjänster fortsätter att öka är viktigt för att se att bolaget fortsätter utvecklas enligt plan Källa: Redeye Research, Caperio Diagrammet nedan visar tydligt hur andelen tjänster har ökat i Caperio. Detta är nyckeln till ökad lönsamhet och viktigt att följa upp framöver. Vi räknar med att andelen tjänster ökar till 22 procent i år och 23 procent Vi förväntar oss alltså inga snabba förändringar men också mindre ökningar av tjänsteandelen får genomslag på marginalerna. Andelen tjänster vs hårdvara 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andelen hårdvara Andelen tjänster Källa: Redeye Research, Caperio I våra prognoser räknar vi med en försiktig förstärkning av EBITDAmarginalen i takt med att andelen tjänster ökar Ser vi på EBITDA-resultatet på rullande 12 månader blir den positiva utvecklingen i Caperio tydlig. Trots det är EBITDA-marginalen på 4 procent inte hög och bör kunna stiga ytterligare framöver i takt med att andelen tjänster ökar. Vi bedömer att en tjänstenivå på upp emot 25 procent krävs för att nå en EBITDA-nivå på 5 procent. Vi är dock försiktiga i våra antaganden och räknar med att Caperio når en tjänsteandel på drygt 23 procent 2012 vilket motsvarar en EBITDA-nivå på 4,5 procent

21 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 2012e Q2 2012e Q3 2012e Q4 2012e Caperio Holding EBITDA R12M % 5% 4% 3% 2% 1% 0% EBITDA R12M SEKm EBITDA marginal, % Källa: Redeye Research, Caperio Lönsamheten har stabiliserats och vi räknar med en fortsatt positiv utveckling Längre ner i resultaträkningen ser vi att Caperios lönsamhet har stabiliserats under de senaste kvartalen. Rörelseresultat & rörelsmarginal ,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Rörelseresultat Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, Caperio Bolaget ska nå 5 procent i EBITDA-marginal 2012 Grafen över antalet anställda visar hur Caperio växte kraftigt under de tuffa åren 2008 och Detta skedde delvis genom förvärven av Crux i Örebro i slutet av 2008 och Plattform IT i Göteborg under Att bolaget valde att satsa under lågkonjunkturen var ett modigt drag av ledningen som visade sig lyckosamt. Lönsamheten påverkades dock negativt under perioden men stiger nu vilket inger förtroende för ledningen. Intäkten per anställd sjunker något i takt med att andelen tjänster ökar och hårdvarudelen minskar. Den trenden kommer troligtvis att fortsätta vara svagt fallande framöver. Vid årsskiftet 2011 hade Caperio 141 medarbetare. Caperios VD Christer Haglund skrev i VD-ordet i årsredovisningen för 2010, då bolaget hade 90 21

22 konsulter varav 40 inhyrda underkonsulter, att bolaget inom två år skulle ha dubbelt så många. Bolagets höga ambitionsnivå framgår också av målet om en EBITDA-marginal på 5 procent Vi tror att det kan bli tufft att nå och räknar med en något lägre lönsamhet (4,5 procent EBITDA 2012) i våra prognoser vilket motsvarar en tjänsteandel på drygt 23 procent. Antal anställda ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Genomsnittligt antal anställda Serie2 Källa: Redeye Research, Caperio Caperio lyckades växa organiskt även under det tuffa 2009 Caperios organiska tillväxt har varit stark var ett tufft år för bolaget p g a konjunkturen och integrationen av två förvärv. Trots det växte Caperio organiskt med fem procent det året. Försäljning - organisk tillväxt Tillväxt -12% 23% 38% 5% 30% 30% 13% 5% 38 Källa: Redeye Research Flera faktorer talar för att Caperios tillväxt kommer vara hög även framöver Idag talar det mesta för att Caperio är inne i ett bra momentum med både god organisk tillväxt och stigande lönsamhet. Detta kommer från ett ökat fokus på tjänsteverksamhet och lönsamhet. Caperio har även vidgat sin verksamhet från Mälardalsregionen och Göteborgsverksamheten blir allt viktigare. En annan faktor som talar för Caperio är satsningarna på områden som bedöms ha god tillväxt framöver, till exempel IT-säkerhet och nätverk som påverkas av omställningen till molnet. Men det finns även ett orosmoln En utmaning som Caperio möter ständigt är de fallande hårdvarupriserna. Detta är dock inget nytt fenomen utan något som är en naturlig del av verksamheten. Bolaget har historiskt hanterat detta genom att hela tiden öka volymen samtidigt som erbjudandet utökats med fler tjänster. Detta är också framgent den strategi som kommer att användas. Vi räknar med en lägre tillväxt framöver än vad bolaget har presterat historiskt Vi antar i våra prognoser att den organiska tillväxten kommer att avta i takt med att bolaget blir större och det därmed krävs större ökning för att behålla den höga procentuella tillväxten. Samtidigt vittnar bland annat konfidensindikatorn om att vi går mot osäkrare tider, vilket även kommer 22

23 att påverka Caperio. Vi räknar därför med en, för Caperio, låg organisk tillväxt under 2012 på 6 procent. Det som kan ändra våra tillväxtantaganden är att Caperio skulle starta nya kontor i exempelvis södra Sverige. Vi räknar dock inte med det idag då vi tror att det är störst sannolikhet att detta sker genom förvärv. Vi räknar också med väldigt moderata lönsamhetsförbättringar De lönsamhetsantaganden som vi gör i våra prognoser bygger på att bolaget fortsätter att öka sin lönsamhet något i takt med att tjänsteandelen ökar. Detta gör att vi räknar med en EBIT-marginal på 3,7 procent för 2012 vilket är högre än de 3 procent bolaget genererade under Fjärde kvartalet 2012 Caperios rapport för det fjärde kvartalet 2011 blev bättre än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 233 miljoner kronor mot de 218 miljoner kronor som vi räknat. Även rörelsemarginalen var något starkare än vad vi räknat med och uppgick till 3,5 procent. Den starka tillväxten på 14 procent gör att bolaget nu nästan når omsättningsmålet som kommuniceras i rapporten och som uppgår till 15 procent. Tillväxtmålet ligger i nivå med tillväxttakten som vi sedan tidigare räknat med för Tabell Förväntat vs. Utfall (SEKm) Q4'10 Q4'11E Utfall Diff Försäljning % EBITDA % EBIT % PTP % VPA, SEK 1,0 1,0 1,0 8% Försäljningstillväxt 6,5% 13,9% EBIT marginal 3,2% 3,5% Källa: Redeye Research Bruttomarginalen fortsatte att vara stark under det fjärde kvartalet vilket är den enskilt viktigaste parametern att hålla koll på i Caperio. Under 2011 uppgick bruttomarginalen till 23,4 procent vilket är en ökning från 19,1 procent under 2010 och det är också anledningen till det stigande resultatet under Bakom förstärkningen ligger ett ökat fokus på ökat tjänsteerbjudande vilket även kommer att vara fokus framöver. De två senaste förvärven ligger också i linje med den strategin. Vi har endast gjort små justeringar av våra estimat efter rapporten efter det fjärde kvartalet. Vi räknar med en tillväxt under 2012 på 14 procent och en rörelsemarginal på 3,7 procent. 23

24 Caperio Holding - Detaljerade estimat SEKm Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12E Q2'12E Q3'12E Q4'12E 2012E Försäljning EBITDA 1,1 2,1 2,2 10,6 15,9 5,5 6,9 6,5 10,4 29,3 7,1 9,2 8,5 13,8 38,6 EBIT -0,4 0,6 0,8 9,1 10,1 3,7 5,0 4,3 8,1 21,1 4,8 6,9 6,1 11,4 29,6 Vinst före skatt -0,5 0,6 0,8 9,2 10,0 3,7 5,0 4,3 8,1 21,1 4,8 6,9 6,1 11,4 29,2 VPA, SEK -0,14 0,08 0,05 1,03 1,02 0,45 0,64 0,52 1,03 2,60 0,60 0,88 0,77 1,53 3,79 Försäljningstillväxt 27% 6% 152% 10% 30% 34% 16% 6% 14% 16% 16% 14% 14% 13% 14% EBIT marginal -0,4% 0,4% 0,5% 4,5% 1,7% 2,7% 2,9% 2,6% 3,5% 3,0% 3,0% 3,5% 3,3% 4,3% 3,7% VPA tillväxt (y/y) na na na 10% na na 733% 930% 0% 154% 33% 38% 48% 48% 46% Källa: Redeye Research Caperio har en låg skuldsättning Caperios balansräkning De räntebärande skulderna i form av skulderna har som vi skrev om i den inledande analysen ökat något till följd av förvärvet av licensbolaget. De räntebärande skulderna vid årsskiftet uppgick till 10,8 miljoner kronor (långfristiga skulder + skulder till kreditinstitut). Kassan uppgick vid årsskiftet till 13,6 miljoner kronor. Goodwillposten uppgår till 48,9 miljoner kronor och eftersom Caperio inte tillämpar IFRS skrivs den av enligt fastlagd plan. Den föreslagna utdelningen ligger i år på 1,50 kronor per aktie vilket är en dubblering jämfört med föregående år. Vi räknar med att bolaget fortsätter att dela ut pengar i enlighet med sin utdelningspolicy som säger att 50 procent av resultatet efter skatt och minoritetsintressen justerat för avskrivning av goodwill ska delas ut. Relativt små investeringsbehov i verksamheten Investeringar och framtida rörelsekapitalbehov Caperios framtida investeringsbehov är relativt små. De investeringar som görs är framförallt i verksamhetsutveckling i form av e-handelsplattformar, affärssystem, logistik och CRM system. Investeringar kan också behöva göras i samband med en eventuell satsning i södra Sverige. De materiella anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet endast till 1,1 miljoner kronor och består till huvuddelen av inredning. Kassan uppgick vid årsskiftet till 13 miljoner kronor Caperio har en låg skuldsättning. Tillväxten har finansierats med eget kapital och förvärv med ett stort inslag av apportemissioner. Vid framtida förvärv överväger dock Caperio att använda sig av andra finansieringslösningar som vid förvärvet av Licensbolaget. Ett alternativ som ligger nära till hands är att använda sig av förvärvskrediter för att på så sätt kunna bygga upp en starkare kassa. Vid årsskiftet uppgick kassan till drygt 13 miljoner kronor. Caperio tillämpar inte IFRS vilket påverkar skattesatsen i bolaget Skatt Anledningen till Caperios relativt höga skattesats är att Caperio inte tillämpar IFRS betalade Caperio 7,7 miljoner kronor i skatt på ett resultat före skatt på 21,1 miljoner kronor. Eftersom bolaget löpande gör icke avdragsgilla avskrivningar på sin goodwill är det skattepliktiga resultatet högre. Caperio har dock som långsiktigt mål att införa IFRS. 24

25 Värdering Vi värderar Caperio genom en DCF analys och en relativvärdering Vi värderar Caperio på två sätt. Dels genom en DCF värdering som bygger på att de förväntade framtida kassaflödena diskonteras med ett avkastningskrav och dels med en relativvärdering där vi jämför Caperio med ett antal bolag med liknande karaktär. Vi räknar med en wacc på 13,5 procent Givet våra prognoser och avkastningskrav får vi ett motiverat värde på 37 kronor per aktie DCF-värdering I vår DCF värdering har vi använt en diskonteringsränta på 13,5 procent, varav beta är 1,6, den riskfria räntan 2,0 och en riskpremium på 7,4 procent. Riskpremien reflekterar den småbolagsrabatt som bland annat beror på den svaga likviditeten i aktien. För perioden räknar vi med en genomsnittlig tillväxt på 10,4 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal på 4,0 procent. För perioden räknar vi med en genomsnittlig tillväxt på 3,3 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal på 3 procent. Investeringarna under den här perioden väntas uppgå till 0,5 procent av försäljningen. Vi räknar med att Caperio kommer att betala en skattesats på 28 procent. Den terminala tillväxttakten har vi antagit till 2 procent. Givet våra finansiella prognoser och antaganden ovan motiverar det ett värde på 37 kronor per aktie. Vissa parametrar får stor påverkan på värdet vilket går att se i känslighetsanalysen I en DCF värdering finns det ett antal parametrar där små förändringar får stor påverkan på det motiverade värdet. Vi har därför konstruerat en känslighetsanalys som belyser vilken påverkan förändringar i vissa avgörande parametrar får på värdet. De tre parametrar vi valt att titta närmare på är de långsiktiga antagandena om försäljningstillväxten, EBITmarginalen samt WACC:en. I känslighetsanalysen antar vi att tillväxten halveras var femte år så att en tillväxt som 2015 är 5 procent är 2,5 procent Vi räknar med en EBIT marginal från 2015 på 3,5 procent. Känslighetsanalys Tillväxt 0% 5% 10% 15% 20% 1% % EBIT-marginal 3% % % Källa: Redeye Research Känslighetsanalys Tillväxt 0% 5% 10% 15% 20% 10,5% ,0% WACC 13,5% ,0% ,5% Källa: Redeye Research 25

26 Vi har valt att jämföra Caperio med tre olika kategorier av bolag Relativvärdering Att hitta direkt jämförbara bolag till Caperio som är noterade och som det finns estimat på är inte helt enkelt. Vi har därför valt att jämföra Caperios värdering med ett antal olika typer av bolag. Det är då viktigt att hänsyn tas till de karakteristika som skiljer bolag åt och som påverkar vilken typ av värdering ett bolag har. De parametrar vi tycker är viktiga att väga in i en jämförelse är framförallt storlek, tillväxt, lönsamhet och riskprofil. En annan parameter som gör att jämförelsen haltar något är att Caperio inte använder sig av IFRS redovisning vilket innebär att de skriver av på sin goodwill. Detta påverkar P/E jämförelsen negativt för Caperios del och vi har därför lagt in en rad där vi räknat fram Caperios P/E-tal justerat för goodwill avskrivning. IT-konsulterna värderas högre än Caperio i snitt men har också en liknande tillväxt och högre lönsamhet Den första gruppen vi har valt att jämföra Caperio med är ITkonsultbolagen. Denna jämförelse är bra på det sättet att Caperio växer sin tjänsteandel allt mer samtidigt som de i flera fall konkurrerar med konsultbolagen. Det som gör att jämförelsen haltar något är att Caperios försäljning fortfarande till övervägande del består av hårdvara vilket gör att Caperios marginaler är lägre än konsulternas. Ser vi på ett genomsnitt av de svenska it-konsulterna värderas de till ett P/E på 2012 på 10,4 jämfört med Caperios 6,0x. Vi anser att Caperio ska värderas med en rabatt jämfört de mer lönsamma konsulterna som i genomsnitt har en EBITDA-marginal på 10 procent jämfört med Caperio som ligger strax under 4 procent. Caperios tillväxt ligger även i nivå med konsulterna. Detta gör att vi tycker att Caperios värdering är relativt rättvis i jämförelse med konsulterna. Även teleoperatörerna värderas högre men så är också de mer lönsamma och har en lägre riskprofil Ser vi till de mindre teleoperatörerna så anser vi att det går att göra en jämförelse även om det finns fler likheter med konsulterna. Flera av operatörerna är verksamma inom olika former av IT-drift. Samtidigt är riskprofilen betydligt lägre i operatörerna då deras intäkter till en mycket högre grad är repetitiva. Operatörerna uppvisar även de en högre EBITDAmarginal än Caperio samtidigt som de har en relativt god tillväxt. Vinsttillväxten väntas dock inte vara lika stark som den Caperio uppvisar. Det genomsnittliga P/E-talet för 2012 på de mindre operatörerna är 15x jämfört med Caperios 6x vilket vi till viss del tycker är befogat då vi väger in lönsamheten, tillväxten och den låga riskprofilen i de repetitiva intäkterna. Tittar vi på de bolagen som mest liknar Caperio ser vi dock en uppvärderingspotential mycket på grund av den höga tillväxten Caperio visar Den sista jämförelsegruppen som vi har valt att kalla övrigt består av bolag som kanske mest liknar Caperio till verksamheten sett. I den gruppen ingår bland annat norska Atea som Caperio kan ses som en betydligt mindre variant av. Caperio värderas med en rabatt även jämfört denna grupp som är relativt stor. I detta fall kan vi dock tycka att rabatten är något för stor. Caperio uppvisar både en betydligt högre tillväxt samtidigt som lönsamheten inte skiljer sig lika avsevärt som i jämförelsen med de andra grupperna. Jämfört denna grupp anser vi att Caperio bör kunna handlas till en något högre multipel. 26

27 Vår slutsats är att uppsidan relativt konsulterna och operatörerna i dagsläget är begränsat. Däremot anser vi att det finns en uppsida jämfört de bolagen som är mest lika Caperio i gruppen övrigt, även om den inte är lika stor som uppsidan i vår DCF värdering. Vi har i vår peers tabell justerat för att Caperio skriver av på sin goodwill vilket de övriga bolagen inte gör. Detta gör att Caperios P/E-multiplar i denna tabell är något lägre än i övriga analysen. Redeye värdering P/E EV/EBITDA EV/S Försäljningstillväxt EBITDA marginal EPS tillväxt Company/Country 2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E Konsulter HIQ INTERNATIONAL AB 13,0 12,6 8,3 8,0 1,3 1,2 17% 15% 21% KNOW IT 10,1 9,7 6,3 6,1 0,7 0,6 13% 11% 11% SEMCON AB 7,8 7,5 5,7 5,5 0,3 0,3 17% 6% n/a CONNECTA AB 11,8 11,3 8,0 7,7 0,8 0,8 12% 10% 9% AVEGA GROUP AB 11,4 9,8 5,8 5,1 0,7 0,6 35% 12% 54% SIGMA AB 8,6 7,4 6,2 5,9 0,5 0,5 20% 8% 78% CYBERCOM GROUP AB neg 7,5 4,9 4,7 0,4 0,4-3% 4% n/a ACANDO AB 11,8 11,6 7,1 7,1 0,6 0,6 4% 9% 18% PREVAS AB 8,4 7,4 4,6 4,3 0,4 0,4 19% 9% 276% Medel 10,4 9,4 6,3 6,1 0,6 0,6 15% 9% 67% Median 10,7 9,7 6,2 5,9 0,6 0,6 17% 9% 21% Operatörer BREDBAND2 I SKANDINAVIEN AB 22,0 11,0 19,4 15,5 0,8 0,7 24% 4% na ALLTELE ALLMAENNA SVENSKA T neg 7,9 10,6 14,3 0,5 0,4 266% 4% na DGC ONE AB 15,7 13,1 6,4 5,9 1,2 1,1 60% 19% 25% PHONERA AB 12,8 7,9 6,5 6,4 1,1 1,0 34% 17% -36% Medel 16,8 10,0 10,7 10,6 0,9 0,8 96% 11% -5% Median 15,7 9,5 8,6 10,4 0,9 0,9 47% 10% -5% Övriga DATA RESPONS ASA 20,6 20,6 11,3 11,3 0,4 0,3 24% 3% -117% ATEA ASA 9,3 8,1 6,4 5,7 0,3 0,3 49% 5% 78% LOGICA PLC 7,9 7,1 5,5 5,1 0,4 0,4 5% 8% -96% Medel 12,6 12,0 7,7 7,4 0,4 0,4 26% 5% -45% Median 9,3 8,1 6,4 5,7 0,4 0,3 24% 5% -96% Caperio 6,0* 5,2* 3,4 3,2 0,2 0,1 16% 3% 154% Skillnad mot konsulterna -73% -81% -88% -92% -300% -316% 6% -210% 57% Skillnad mot operatörerna -180% -92% -220% -234% -454% -461% -506% -268% 103% Skillnad mot övriga -110% -130% -130% -132% -131% -142% -64% -77% 129% Källa: Bloomberg, Redeye Research * justerat för goodwillnedskrivningar 27

28 Likviditeten i aktien utgör ett problem för större investerare som vill in i bolaget Aktien Ett problem för investerare i Caperio är att omsättningen i aktien är låg. Omsättningen är låg för att free floaten är begränsad i aktien samtidigt som bolaget har haft en relativt låg profil i sin kommunikation med aktiemarknaden. I genomsnitt har det omsatts aktier om dagen under 2011 och mätt som median aktier om dagen. Under hela 2011 har totalt drygt aktier omsatts vilket motsvarar cirka 7 procent av den totala aktiestocken. Aktieägarlistan består främst av privatpersoner och anställda i bolaget. Caperio aktieägare Antal aktier Röster Christer Haglund, genom bolag % David Pohanka % Mikael Zetterberg, privat/genom bolag % Mikael Berthling % Stefan Claesson % Nils-Åke Olsson % Johan Söderström % Anders Filipsson, genom bolag % Per Karlsson, genom bolag % Thomas Olsson % Övriga % Totalt % Källa: Caperio, Redeye Research 28

29 Bilaga 1 Ledning & styrelse Ledning Christer Haglund (född 1965) - Styrelseledamot och CEO Anställd sedan Christer Haglund grundade Caperio år 2000 och har varit engagerad i bolaget sedan dess, först som styrelseordförande en kort period men sedan december 2000 som styrelseledamot och bolagets CEO. Innan dess arbetade Christer i cirka tio år hos IT-distributören Oscar Dellert, där han var Affärsområdeschef för dotterbolaget Supplies Team. Christer Haglund äger genom bolag aktier i Caperio. David Pohanka (född 1970) - Partner Manager, Dep. CEO Anställd sedan David Pohanka kom till Caperio från Martinsson Informationssystem, som 2005 förvärvades av IT-leverantören ATEA som ingår i Ementorkoncernen noterat på Oslobörsen. På Martinsson arbetade han som ansvarig för nationell logistik och försäljningschef. Dessförinnan arbetade David som försäljningschef på IMS Data Stockholm. David Pohanka äger privat aktier i Caperio. Johan Söderström (född 1974) - COO, Mälardalen Anställd sedan Johan Söderström kom till Caperio från ITdistributören Supplies Team, dotterbolag till Oscar Dellert, där han arbetade under Caperios nuvarande CEO Christer Haglund som Key Account Manager. Johan Söderström äger privat aktier i Caperio. Anders Filipsson (född 1965) - COO, Caperio Göteborg Anställd sedan Anders Filipsson var en av grundarna till IT Plattform Göteborg AB som förvärvades 2009 av Caperio Holding. Anders har kvarstått som VD för företaget efter förvärvet. Han har tidigare varit delägare och verksam i Nord Net IT Göteborg AB mellan 1996 och Anders Filipsson äger genom bolag aktier i Caperio. Carina Lundström (född 1970) - HR Manager Anställd sedan Carina Lundström kom till Caperio från ITdistributören Supplieas Team, dotterbolag till Oscar Dellert, där hon arbetade under Caperios nuvarande CEO Christer Haglund. Carina Lundström äger privat aktier i Caperio. Lars-Ove Wåhlander (född 1966) - CFO Anställd sedan Lars-Ove Wåhlander kommer närmast från befattningen som Finance Manager för Shurgard i Skandinavien. Tidigare har Lars-Ove arbetat med business control på global nivå inom försäljning och marknad på Sony Ericsson samt Ericssons mobiltelefondivision. Innan dess var han ekonomichef på modeföretaget Marc O Polo. Lars-Ove Wåhlander äger privat aktier i Caperio. 29

30 Eva-Lotta Jonsvik (född 1974)- Marketing Manager Anställd sedan den 1 september Eva-Lotta Jonsvik kommer närmast från IT-bolaget Sourcecom Svenska AB där hon arbetade som marknadschef mellan Hon har arbetat med marknadsföring sedan Eva-Lotta Jonsvik äger inga aktier i Caperio. Johan Rockström (född 1966) - Head of Group Coordination Anställd sedan 1 februari Johan Rockström kommer närmast HumanKapital där han sedan 2008 verkat som Seniorkonsult inom Ledning, Strategi samt Förvärv & Fusioner. Tidigare arbetade Johan som VD för Datametrix Outsourcing AB, ett av Kinnevikgruppen ägt IT bolag specialiserat på funktionstjänster. Dessförinnan har Johan jobbat för flera större internationella bolag som SAP, IBM och DHL. Johan Rockström äger privat aktier i Caperio. Styrelse Henrik Landahl - Styrelseordförande Henrik Landahl är idag VD på managementkonsultföretaget Magnificent AB och har en bakgrund inom konsultverksamhet. Han har bland annat varit Service Director på ERP-leverantören Intentia och var med och grundade Starcus AB, där han också var VD. Landahl har tidigare varit engagerad i Caperio som styrelseledamot och har varit ordförande sedan 2010 i Caperio. Conny Hjalmarsson - Styrelseledamot Conny Hjalmarsson har varit engagerad i Caperio sedan 2007, först som styrelseledamot och sedan som styrelseordförande fram till Under perioden arbetade han inom SEB-koncernen, bland annat som VD för SEB IT. Innan dess hade han under många år ledande befattningar inom WM-Data. Numera bedriver Hjalmarsson egen konsultverksamhet inom IT-management. Charlotta Alegria Ursing - Styrelseledamot Charlotta Alegria Ursing är fil.mag. i Medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds universitet. Charlotta driver konsultföretaget Comela Change Management samt är handledare på Bergs School of Communication, styrelseordförande i Fontänhuset i Sköndal och styrelsesuppleant i Turbolin PR AB. Tidigare har hon arbetat som VD för DNG Eventmarketing och Florman PR. Charlotta Alegria Ursing har också haft befattningen som HRchef för Valtech Sverige samt DNG Nordic. Sedan 2009 har hon drivit ett omfattande förändringsprojekt för Caperio. Charlotta Alegrua Ursing har varit styrelseledamot i Caperio sedan Nils Åke Olsson (född 1956)- Styrelseledamot sedan 2011 Nils Åke Olsson är ingenjör. Han är senior konsult i Caperio och har 30

31 tidigare varit VD för Caperio Crux AB. Han var delägare och deltog i utveckling av Crux AB (nuvarande Caperio Örebro). Nils Åke Olsson grundade även Alfaskop i Örebro och har varit medlem av Alfaskops koncernledning samt dotterbolags VD. Han har en lång erfarenhet från konsultverksamhet inom teknikområdet. Nils Åke Olsson har varit Styrelseledamot i Caperio sedan I styrelsen ingår även bolagets storägare och vd Christer Haglund. 31

32 Bilaga 2 SWOT Styrkor Erfaren ledning Många ramavtal och bra kundmix Stark ägare Svagheter Förhållandevis en liten aktör på marknaden Relativt låg förädlingsgrad på produkterna Verksamma inom ett flertal framtidsområden Erbjuder "need to have" tjänster Möjligheter Etableringsmöjligheter i flera svenska städer, exempelvis Malmö Etableringsmöjligheter i de nordiska grannländerna Öka tjänsteandelen Fler förvärv Källa: Redeye Research Hot Ökad konkurrens från större aktörer Ökad prispress Försämrade refinansieringsmöjligheter Svårt att rekrytera rätt personal Fallande hårdvarupriser 32

33 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 7,0p Kommentar: Caperio har en lång historik av stark tillväxt. Ledningen har bred erfarenhet inom IT och har bland annat genom satsningen under senaste lågkonjunkturen visat på både handlingskraft och bra omdöme. Motivationen är hög genom egna aktieinnehav. Tillväxtpotential 6,0p Kommentar: Marknadspotentialen är mycket stor och växande inom flera av verksamhetsområdena. Det som drar ner ratingen något är bristen på tydliga konkurrensfördelar och inträdesbarriärer. Lönsamhet 6,0p Kommentar: Bolaget är lönsamt men har under de senaste åren även stundtals haft kvartal med negativa resultat. Bruttomarginalen är låg i bolaget beroende på den höga andelen hårdvara. Trygg placering 6,5p Kommentar: Bolaget har inga stora lån och de har heller inget stort beroende av någon enskild kund vilket minskar risken. Däremot är likviditeten i aktien låg och bolagets framtida affärer är svåröverblickbar eftersom de inte redovisar någon orderstock. Avkastningspotential 7,0p Kommentar: Vår DCF-värdering visar på en uppsida i värderingen. Relativvärderingsmässigt ser aktien inte lika billig ut även om den på intet sätt ser övervärderad ut. 33

34 Resultaträkning, MSEK e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2013e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2013e Soliditet 31% 32% 29% 29% 30% Skuldsättningsgrad 0% 9% 14% 12% 11% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 8,3 9,4 8,9 8,4 8,3 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,4 NV FCF ( ) 40,8 Betavärde 1,6 NV FCF ( ) 90,4 Riskfri ränta (%) 2,0 NV FCF (2025-) 37,3 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 19,9 WACC (%) 13,3 Räntebärande skulder 10,8 Motiverat värde 177,5 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 3,3 Motiverat värde per aktie, SEK 37,4 EBIT-marginal 3,0 Börskurs, SEK 29,4 Lönsamhet e 2013e Avk. på eget kapital (ROE) -7% 8% 18% 22% 23% ROCE -1% 16% 27% 31% 30% ROIC 10% 17% 17% 20% 25% EBITDA-marginal (just) 2% 3% 4% 5% 5% EBIT just-marginal 0% 2% 3% 4% 4% Netto just-marginal -1% 1% 2% 2% 2% Data per aktie, SEK e 2013e VPA -0,83 1,02 2,60 3,79 4,51 VPA just -0,83 1,02 2,60 3,79 4,51 Utdelning 0,0 0,8 1,5 2,0 2,2 Nettoskuld -4,4-1,3-1,9-4,5-7,6 Antal aktier 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 Värdering e 2013e Enterprise value P/E -35,3 28,8 11,3 7,8 6,5 P/E just -35,3 28,8 11,3 7,8 6,5 P/S 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 EV/S 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 EV/EBITDA just 14,5 8,4 4,4 3,4 3,2 EV/EBIT just -203,7 13,2 6,1 4,4 4,1 P/BV 2,3 2,3 1,8 1,6 1,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 7,0% Omsättning 35,4% 3 mån 22,0% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån 110,0% V/A, just n.m.% Årets Början 7,0% EK 170,5% Aktiestruktur % Röster Kapital Christer Haglund, genom bolag 28,9 28,9 David Pohanka 7,5 7,5 Thomas Olsson 4,3 4,3 Mikael Berthling 4,2 4,2 Stefan Claesson 4,0 4,0 Nils-Åke Olsson 3,3 3,3 Johan Söderström 3,3 3,3 Anders Filipsson, genom bolag 2,9 2,9 SIX SIS AG 2,7 2,7 Tommy Einarsson 2,2 2,2 Aktien. Reuterskod cape.st Lista First North Kurs, SEK 29,4 Antal aktier, milj 4,7 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse. VD Christer Haglund CFO Lars-Ove Wåhlander Ordf Henrik Landahl Nästkommande rapportdatum. Q Q Q Tillväxt e 2013e Försäljningstillväxt 32% 30% 16% 14% 10% VPA-tillväxt (just) n.m.% n.m.% 154% 46% 19% Tillväxt eget kapital 16% 3% 25% 14% 14% Analytiker Redeye AB. Erik Kramming Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Fel! Hittar inte referenskälla. 34

35 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) Intressekonflikter Erik Kramming äger aktier i bolaget Caperio Holding: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer IT-lösningar till privata företag, kommuner, landsting och och organisationer i Norden. Caperios erbjudande är inriktat på PC-försörjning, dokumenthantering, server- och lagringslösningar, lösningar inom nätverk och kommunikation, telefoni samt licenshantering och finansieringslösningar. Bolaget är noterat på First North. 35

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 693 792 848 Tillväxt 32% 30% 13% 14% 7%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 693 792 848 Tillväxt 32% 30% 13% 14% 7% BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Caperio Holding Snabbväxande IT-utmanare Caperio har tagit en intressant position som leverantör av IT-lösningar till främst små och medelstora organisationer

Läs mer

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea Positionering Caperio Addpro Cygate Proact DGC Kerfi Logica Atea Caperio i korthet Caperio är ett av Sveriges mest expansiva IT företag Växer betydligt snabbare än marknaden Lönsamheten ökar snabbt genom

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin

DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin BOLAGSANALYS 9 maj 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) ICA avtal bekräftar strategin DGCs rapport för det första kvartalet var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 84,2 miljoner

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC

DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC BOLAGSANALYS 1 november 2011 Sammanfattning DGC One (DGCO.ST) 2012 blir ett viktigt år för DGC Försäljningen under tredje kvartalet uppgick 92,7 miljoner kronor mot vår förväntan på 95 miljoner kronor.

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

AGENDA. Vad gör Caperio? Marknad och verksamhet Mål och strategier Finansiell utveckling Summering Frågor

AGENDA. Vad gör Caperio? Marknad och verksamhet Mål och strategier Finansiell utveckling Summering Frågor AGENDA Vad gör Caperio? Marknad och verksamhet Mål och strategier Finansiell utveckling Summering Frågor Caperio Sveriges mest expansiva IT- företag. Vi levererar lösningar inom IT- infrastruktur Ell kunder

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

TIME/IT-sektorn. Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology. Börsdagarna, November 2011. Konfidentiellt 1

TIME/IT-sektorn. Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology. Börsdagarna, November 2011. Konfidentiellt 1 TIME/IT-sektorn Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye TIME Översikt IT-sektorn Makro

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter

Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Solid på samtliga punkter Q1-rapporten överträffade våra förväntningar med starkare nettorekrytering och lönsamhet än väntat. Förbättrad debiteringsgrad

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott

Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott BOLAGSANALYS 6 februari 2013 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Slutet gott, allting gott Omsättningen i Q4 kom in 6% lägre än estimerat, där Sverige stod för den negativa avvikelsen. Marknaden har varit

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start

Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start BOLAGSANALYS 30 augusti 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ny VD och ny start Cybercom byter VD och tillsätter Petteri Puhakka som tf VD och koncernchef tills vidare. Bolaget uppger att stärkt

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4

Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 BOLAGSANALYS 5 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Höga förväntningar inför Q4 Omsättningen förväntas uppgå till 307,6 MSEK och EBIT beräknas uppgå till %16,7 MSEK där ett kostnadseffektiviseringsprogram

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark

DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark BOLAGSANALYS 18 november 2011 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Trendbrott i Danmark DIBS rapport för det tredje kvartalet var något svagare än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 38 miljoner kronor

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart

Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart BOLAGSANALYS 25 april 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Redo för nystart Avega Groups EBITmarginal är tillbaka på mer normala nivåer efter att ha landat på 8,6% jämfört med förväntade 7,5%. Utfallet

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Lönsamhet i fokus för ny vd Prevas rapport för det andra kvartalet var svag lönsamhetsmässigt. Försäljningen var dock något starkare än vad vi

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Varyag Resources AB (vary.st)

Varyag Resources AB (vary.st) BOLAGSANALYS 3 mars 2009 Sammanfattning Varyag Resources AB (vary.st) Investeringar klara, dags för kassaflöde Varyags rapport för det fjärde kvartalet visade att den försämrade ryska konjunkturen fortsätter

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden

Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden BOLAGSANALYS 25 augusti 2011 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Inget drag i kuvertmarknaden Det andra kvartalet blev magrare än vi räknat med både avseende omsättning och resultat. Kuvert i Västeuropa går

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet

Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Kostnader pressar resultatet Trots en omsättning som var bättre än väntat presenterade Redbet en förlust för det tredje kvartalet på 5,2 MSEK.

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten

Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten BOLAGSANALYS 19 april 2011 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Fokus på lönsamheten Bolaget har genomfört en nedskrivning om 16 MSEK i Finland, vilket belastar resultatet i Q1. Vi har justerat ned

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232

Lönsamhet. 5,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 175 182 198 216 232 BOLAGSANALYS 2 november 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Stark företagsförsäljning i Q3 Bredband2s Q3-rapport var bättre än väntat och bolaget visar nu för sjunde gången i rad en vinst (EBITDA om

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer