Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea"

Transkript

1

2 Positionering Caperio Addpro Cygate Proact DGC Kerfi Logica Atea

3 Caperio i korthet Caperio är ett av Sveriges mest expansiva IT företag Växer betydligt snabbare än marknaden Lönsamheten ökar snabbt genom ett större tjänsteinnehåll och en ökande andel avtalsbundna och repetitiva avtal

4 Vi har nöjda kunder Infrastruktur 1. Caperio (4,8) 2. Safeside Solutions (4,7) 3. LAN Assistans (4,6) 4. B2B (4,5) 5. AddPro (4,4) Outsourcing och Drift 1. Telecomputing (4,2) 2. Diacom Datautveckling (4,1) 3. Visma (4,1) 4. GDM (4,0) 5. Ninetech (4,0) Resurskonsult 1. Fujitsu (4,6) 2. Sigma (4,5) 3. Cypoint (4,4) 4. IT-Assistans (4,4) 5. Kontrakt IS Services (4,3) Verksamhetslösningar 1. Agnitum (4,5) 2. Logica (4,4) 3. Acando (3,8) 4. istone (3,7) 5. Connecta (3,6) Caperio rankas som nummer ett inom området Infrastruktur med betyget 4,8 av 5 i Radar Groups Leverantörskvalitet Sverige 2011 och får därmed det högsta betyget i utvärderingen.

5 Vi har nöjda medarbetare

6 Vi skapar värde för aktieägarna Caperio OMX All Shares 5 0

7 Verksamhet

8 Vart är marknaden på väg? Idag levereras mindre än 20 % av IT funktionen som tjänst i form av molntjänster eller outsourcing. Vi bedömer det som troligt att IT som tjänst i framtiden kommer att står för upp emot 80 % av IT leveransen.

9 Vårt erbjudande Vår leverans sker huvudsakligen genom en kombination av: Konsulter (specialister, resurskonsulter, projektledare, utredare, support) Produkter (PC, server, back-up, nätverk,licens m.m.) Exempel på leveranser: Funktionsleverans av elev-pc till AcadeMedia Ny telefonilösning på Parks and Resorts Trådlöst nätverk på Beijer Bygg Ny lagringslösning till Statistiska Centralbyrån Licenshantering på Linköpings universitet Funktionsleverans av utskriftsmiljön till Media Markts alla butiker

10 Go-to-market Kundens nuläge är vår utgångspunkt för att implementera lösningar som skapar möjlighet till en proaktiv verksamhet.

11 Så här gör vi vår metodik

12 Kunder

13 Leverantörer/partners

14 Mkr Anställda Historia 2000 Bolaget grundas 3 April 2002 Utses till Årets Tillväxtföretag av ALMI Förvärvar IT-bolaget Stadab 2006 Etablering i Göteborg. Startar Caperiotäby FC 2007 Vinner Stora Arbetsmiljöpriset Startar Caperio Finance AB Omsättning Anställda Plan för ökad tillväxt och förvärv formuleras. Noteras på Nasdaq/OMX First North Etablerar Caperio Uppland Crux i Örebro med ca 20 konsulter förvärvas 2009 Plattform IT i Göteborg med ca 15 konsulter förvärvas. Förvärvar Scribona Finans årsjubileum med ny varumärkesplattform. Microsoft Country Partner of the Year 2011 SANvalue med 9 konsulter i Stockholm förvärvas. Caperio Academy lanseras för Ledarskap, Sälj, Konsult och Support Första Optionsprogrammet till samtliga anställda i koncernen

15 Utveckling Omsättning 470 MSEK EBITDAmarginal 1,7% Omsättning 610 MSEK EBITDAmarginal 2,6% 2010 Q1-Q3 Omsättning +16,5% EBITDAmarginal 4,0% 2011 Organisk tillväxt +15 EBITDAmarginal 5,0% Planering 2009 Förvärv Optimering Expansion Erövring Nya mål.. NYA Caperio Notering Uppsala Förvärv: Crux Förvärv: Plattform IT Scribona Finance Förvärv: SANvalue

16 Ledningen Stående: Carina Norgren, Christer Haglund, Eva-Lotta Jonsvik, Anders Filipsson, David Pohanka, Johan Rockström Sittande: Johan Söderström, Lars-Ove Wåhlander

17 Styrelsen Stående: Christer Haglund, Charlotta Alegria Ursing, Henrik Landahl Ordf. Sittande: Conny Hjalmarsson, Nils-Åke Olsson

18 Ägarstruktur Antal aktier Röster Christer Haglund, genom bolag ,4% David Pohanka ,1% Mikael Berthling ,9% Stefan Claesson ,8% Thomas Olsson ,5% Nils-Åke Olsson ,2% Johan Söderström ,1% Anders Filipsson, genom bolag ,7% Per Karlsson, genom bolag ,6% Mikael Zetterberg, genom bolag ,6% Övriga ,0% Totalt ,0%

19 Operativa mål Öka tjänsteinnehållet i Caperios leverans Introducera funktionstjänster i större skala Etablera Caperio på nya regioner Förvärva kompletterande verksamheter

20 Förvärvsmodell Kraven på förvärv är: 1. Stabil lönsamhet 2. Potential för egen tillväxt 3. Ger tillväxt potential till Caperios befintliga verksamhet 4. Utökar eller kompletterar ett befintligt kompetens område, utvecklar Caperios erbjudande eller bidrar med en ny geografisk marknad 5. Delar Caperios värderingar och syn på företagskultur 6. Attraktiv värdering maximalt p/e 5

21 Finansiell information

22 Finansiella mål 15 % organisk tillväxt per år 5 % EBITDA

23 Omsättning EBITDA Växer snabbare än marknaden Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q Omsättning - R12M EBITDA - R12M Ack Caperio - organisk tillväxt 38% 5% 30% 16% Nationell IT-budget 2,4% -7,1% 2,2% 3,0%

24 EBITDA EBITDA marginal Tillväxt med ökande lönsamhet ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-12 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% EBITDA - R12M EBITDA marginal - R12M Resultat per aktie - R12M Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q ,93-0,77-0,18 0,53 1,02 1,61 2,17 2,64

25 Ökat tjänsteinnehåll - högre marginal 25% 20% Förvärv av Plattform IT och Crux 15% 10% Andelen tjänster Bruttomarginal 5% 0% Q1-Q3 2011

26 Utvecklingen över år 2011 (9 mån) 2010 (9 mån) R12M (TSEK) Omsättning Bruttomarginal 23,3% 18,4% 22,5% 19,1% 17,8% 12,4% 14,5% EBITDA EBITDA marginal 4,0% 1,3% 4,4% 2,6% 1,8% 1,7% 1,6% Resultat per aktie, SEK 1,61-0,01 2,64 1,02-0,86 1,15 N/A Balansomslutning Soliditet 42% 41% 42% 31% 30% 35% 15% Genomsnittligt antal anställda EBITDA per anställd, TSEK

27 Balansräkning MKR 30 SEP 30 SEP 31 DEC ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill 40,8 40,1 38,3 Finansiella anläggningstillgångar 5,2 3,9 4,6 Övriga anläggningstillgångar 2,5 0,4 1,8 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 17,0 13,7 13,5 Kundfordringar 78,0 61,2 118,5 Övriga kortfristiga fordringar 19,1 12,4 14,6 Kassa och bank 10,4 6,5 6,8 SUMMA TILLGÅNGAR 172,9 138,1 198,2 EGET KAPITAL 71,9 56,8 61,4 Minoritetens andel 2,5 1,6 2,0 LÅNGFRISTIGA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR 2,1 2,3 2,2 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 56,0 53,4 88,5 Övriga kortfristiga skulder 40,5 24,0 44,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 172,9 138,1 198,2

28 Utdelningspolicy Styrelsens målsättning är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt och minoritetsintressen justerat för avskrivning av goodwill. Tidpunkten för, respektive den beloppsmässiga storleken av eventuell framtida utdelning, kommer bland annat att vara beroende av bolagets framtida resultat, expansions och förvärvsmöjligheter samt kassa flöde och finansiella ställning i övrigt.

29 Caperio är en av väldigt få spelare som har ambitionen, drivet och kompetensen Per Adolfsson, VD Microsoft Sverige Frågor?

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Kvartal 3 Nettoomsättningen uppgick till 17,3 (9,3) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,4 (0,8) MSEK Resultat per aktie uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ)

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv 10 VD har ordet 12 Affärsidé, vision och strategi 14 Historik 15

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS INNEHÅLL 3 4 5 7 8 10 16 18 19 20 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer