BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009"

Transkript

1 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

2 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké OKTOBER 31 DECEMBER Q Q Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat, mkr 7,6 4,8 Rörelsemarginal, % 11,0 7,4 Resultat efter skatt, mkr 5,3 3,4 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,64 0,41 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättning, mkr 262,5 238,0 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 12,7 23,2 Rörelseresultat, mkr 35,6 26,4 Rörelsemarginal, % 13,6 11,1 Resultat efter skatt, mkr 26,2 18,7 Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,19 2,46

3 3 Q4 och helår mot finansiella mål Tillväxt inom tjänsteverksamheten: Q4 7,5%, Helår 12,7% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten om lägst 15% per år. Rörelsemarginal: Q4 11,0%, Helår 13,6% Finansiellt mål: En årlig rörelsemarginal om lägst 10%. Skuldsättningsgrad: <0,1 ggr Finansiellt mål: En skuldsättningsgrad som långsiktigt inte överstiger 1,0 ggr

4 4 Historisk finansiell utveckling, 12 kvartal

5 5 Nya finansiella mål Styrelsen har beslutat att justera bolagets finansiella mål enligt följande: En organisk tillväxt i tjänsteverksamheten om lägst 10 procent per år (tidigare 15 procent) En rörelsemarginal om 15 procent per år (tidigare lägst 10 procent) En skuldsättningsgrad som långsiktigt inte överstiger 1,0 (oförändrad) Styrelsen bedömer att de nya finansiella målen på ett bättre sätt speglar det sätt som DGC skall växa på med hög kvalitet, nöjda kunder och god lönsamhet.

6 6 Resultaträkning i sammandrag Q Q Försäljning tjänster 62,6 58,2 240,0 212,9 Försäljning produkter 6,3 6,6 22,5 25,1 Summa 68,9 64,8 262,5 238,0 Tillväxt i tjänsteverksamheten 7,5% 20,6% 12,7% 23,2% Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 16,8 14,3 71,7 59,9 Rörelseresultat (EBIT) 7,6 4,8 35,6 26,5 Finansiella poster - 0,4 0,3 - Resultat före skatt 7,6 5,2 35,9 26,5 Rörelsemarginal (EBIT) 11,0 7,4% 13,6% 11,1%

7 7 Tillväxt och resultat per affärsområde 2009 DATAKOMMUNIKATION IT-DRIFT TELEFONI HÅRDVARA Nettoomsättning 170,7 mkr Tillväxt 9,6% Rörelseresultat 22,3 mkr Rörelsemarginal 13,1% Nettoomsättning 54,1 mkr Tillväxt 13,0% Rörelseresultat 10,9 mkr Rörelsemarginal 17,7% Nettoomsättning 15,1 mkr Tillväxt 63,4% Rörelseresultat 0,7 mkr Rörelsemarginal 4,5% Nettoomsättning 22,6 mkr Tillväxt -9,9% Rörelseresultat 1,9 mkr Rörelsemarginal 6,7% 6% 8% 2 5% 21% 31% 65% 62% Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens rörelseresultat

8 8 Kostnader i relation till tjänsteintäkterna, 12 kvartal

9 9 Offentliggjorda avtal och tilldelningsbeslut Q4 TJÄNST AVTALSLÄNGD AVTALSVÄRDE Iduna (Guldfynd, Hallbergs Guld m fl), förlängning Datakom 36 mån 4,5 mkr Parkering Malmö, ny kund Telefoni 36 (+12) mån 1 mkr Huddinge kommun, ny kund Datakom 36 (+12) mån mkr Bokia, förlängning Datakom 36 mån 4 mkr Rusta, förlängning Datakom 48 mån 3 mkr Kronans Droghandel, ny kund Datakom 36 mån 8 mkr Medstop, ny kund Datakom 36 mån 2,8 mkr Göteborg Energi, ny kund Telefoni 84 mån 26 mkr Q1, TOM DAGENS DATUM TJÄNST AVTALSLÄNGD AVTALSVÄRDE Siba, ny kund Datakom 36 mån 2,6 mkr NOTE, ny lösning Drift, 36 mån 20 mkr datakom Däckia Datakom 36 mån 2,6 mkr Scorett Datakom 36 mån -

10 10 Affären med Huddinge kommun, 19 mkr på 3 år Första avropet på ramavtal med Kammarkollegiet, 100% pris 160 verksamhetsställen kopplas upp, leverans klar i Q1 2010

11 11 Affären med NOTE, 20 mkr på 3 år Datakommunikationskund sedan 2006 med decentraliserad IT-miljö Ett hundratal servrar konsolideras in i DGCs användarplattform eller virtualiseras, all IT levereras som en funktion till drygt 600 användare NOTEs e-postlösning, idag huvudsakligen Microsoft, migreras till Googles molntjänst Generation talet Stordatorer till de största Generation talet En PC på varje skrivbord. Generation talet Informationssamhället. Tillgång till affärskritiska system, var som helst - när som helst.

12 12 Affären med Göteborg Energi, 26 mkr på 7 år Egen offentlig upphandling Telefoni- och kontaktcenterlösning för cirka 1100 anställda Kontaktcenterfunktionalitet gör det möjligt att i ett och samma system hantera telefoni, e-post, chatt, sms och fax Lösningen levereras som en tjänst där DGC tar fullt funktionsansvar, GE betalar per månad och användare

13 13 Skalfördelar egna tjänster i eget nät Nätstrategi - att äga den aktiva delen av nätinfrastrukturen. Drygt 80% av alla kundanslutningar levereras i eget nät. Skalbara plattformar för leverans av IT-drift- och telefonitjänster. Nya kunder kan anslutas med goda marginaler Bruttomarginalen i tjänsteverksamheten var 65% Q Oslo Göteborg Stockholm Helsingfors Malmö Köpenhamn Europa

14 14 Kassaflöde och finansiell ställning Q Q Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,1 15,9 66,7 65,2 Nettoinvesteringar -11,0-8,0-41,7-34,2 Fritt kassaflöde 6,1 7,9 25,0 31,0 Eget kapital 123,6 94,8 Soliditet 54% 51% Likvida medel 87,7 64,1 Nettokassa (+)/nettoskuld (-) 83,5 58,1 Skuldsättningsgrad <0,1 0,1

15 15 Ny utdelningspolicy Styrelsen har även beslutat att förändra bolagets utdelningspolicy enligt följande: Styrelsen har som mål att föreslå en utdelning om cirka 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Detta under förutsättning att styrelsen vid varje tillfälle gör bedömningen att storleken på utdelningen ej hindrar bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller hindrar bolagets strategiska investeringar för framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv. Därutöver kan överskottskapital återföras till aktieägarna efter att styrelsen beaktat bolagets likvida medel, kassaflöde och investeringsplaner på lång sikt.

16 16 Förslag till utdelning UTDELNING Ordinarie utdelning per aktie, kr *1,50 0,60 Extra utdelning per aktie, kr 1,50 - Styrelsens förslag till utdelning per aktie, kr 3,00 0,60 * Enligt ny utdelningspolicy Även efter årets extra utdelning har vi en fortsatt stark kassa att göra kompletterande förvärv med

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Leveransrekord under 2013 kopplade vi upp Sveriges alla ICA-butiker och bankomater samt vann vår största kund hittills i Svenska Spel.

Leveransrekord under 2013 kopplade vi upp Sveriges alla ICA-butiker och bankomater samt vann vår största kund hittills i Svenska Spel. 2013 ÅRS- OCH HÅLLBARHETS- REDOVISNING Leveransrekord under 2013 kopplade vi upp Sveriges alla ICA-butiker och bankomater samt vann vår största kund hittills i Svenska Spel. Produktion: DGC One AB, 2014

Läs mer

2010 / DGC One AB (publ) Årsredovisning

2010 / DGC One AB (publ) Årsredovisning 2010 / DGC One AB (publ) Årsredovisning Innehåll / 4 24 25 29 30 39 Verksamhetsberättelse / 4 Vd har ordet 6 2010 i korthet 8 Det här är DGC / 9 Våra affärsområden 10 Vår historik 11 Vårt nät 12 Våra kunder

Läs mer

2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning

2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2011 / DGC One AB (publ) Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning Innehåll: Verksamhetsberättelse Kort om DGC 4 Vd har ordet 6 2011 kvartal för kvartal 10 Vår historik 12 Vårt nät 13 Våra strategier 14

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR KONCERNEN

FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR KONCERNEN DELÅRSRAPPORT januari - september 2013 FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR KONCERNEN * Koncernens nettoomsättning ökar med 117%, bruttomarginalen förbättras med 4,4 procentenheter och rörelseresultatet före

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Fördubblade intäkter och positivt EBITDA

Fördubblade intäkter och positivt EBITDA West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-mars 2015 Fördubblade intäkter och positivt EBITDA Första kvartalet 2015 Rörelseintäkterna uppgick till 16,7 (7,7) Mkr, en ökning med 117%

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) KVARTALSRAPPORT april - juni DELÅRSRAPPORT januari juni Kvartalet april juni Nettoomsättningen uppgick till 33,8 mkr (29,5). Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,6 mkr (1,9).

Läs mer

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 «

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 « Bokslutskommuniké PHONERA AB (publ.)» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under «Helår Nettoomsättningen uppgick till 297,4 (228,4) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2010 CDON Group ("koncernen ) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2010. Höjdpunkter andra kvartalet Koncernens nettoomsättning

Läs mer

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Delårsrapport januari mars 213 Phonera AB (publ.) Q1 UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Januari mars 213 Nettoomsättningen uppgår till 99,2 (99,5) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Oktober december 2008 jämfört med 2007 Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 285,4 (243,0) MSEK. EBITA uppgick till 32,0 (31,0)

Oktober december 2008 jämfört med 2007 Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 285,4 (243,0) MSEK. EBITA uppgick till 32,0 (31,0) Addnode AB, Bokslutskommuniké, 1 januari 31 december 2008 Januari december 2008 jämfört med 2007 Nettoomsättningen ökade med 29 procent till 1 025,1 (795,0) MSEK. EBITA uppgick till 113,4 (86,5) MSEK,

Läs mer

Stark lönsamhetsförbättring i Q4 och förväntad god resultattillväxt för helåret 2014

Stark lönsamhetsförbättring i Q4 och förväntad god resultattillväxt för helåret 2014 West International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2013 Stark lönsamhetsförbättring i Q4 och förväntad god resultattillväxt för helåret 2014 Fjärde kvartalet 2013 Rörelseintäkterna

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

TILLVÄXT OCH ÖKAD VINST

TILLVÄXT OCH ÖKAD VINST DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2014 TILLVÄXT OCH ÖKAD VINST JANUARI -- SEPTEMBER 2014 Omsättningen uppgår till 989,6 (956,9) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 99,0 (98,4) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER. CAPERIO Delårsrapport 2009 1

CAPERIO HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER. CAPERIO Delårsrapport 2009 1 2009 CAPERIO HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER CAPERIO Delårsrapport 2009 1 finansiellt resultat tredje kvartalet 2009 Kommentar från koncernchefen Från produkt till lösning Nu kan vi lägga ännu

Läs mer

Nettoresultatet uppgick till - 1 076 KSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,19 SEK.

Nettoresultatet uppgick till - 1 076 KSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,19 SEK. Delårsrapport Januari-mars 2008 Nettoomsättningen uppgick till 26 498 (4 327) KSEK. De löpande telefoniintäkterna uppgick till 9 662 (4 157) KSEK och Internetintäkter till 16 590 (0) KSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer