Den fria bildningens möjligheter m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den fria bildningens möjligheter m"

Transkript

1 Den fria bildningens möjligheter m inom hälsa h och välbefinnandev Hälsocoaching Kitty Seppälä Mag. i hälsovetenskaperh (rörelsemedicin, relsemedicin, soc.psyk) Kandidat i fysisk fostran, fysioterapeut

2 Folkhälsoprogrammet lsoprogrammet HÄLSA 2015 Den åldrande befolkningens hälsa: h 11.Äldre mänskor m skall tillförs rsäkras en möjlighet m att fungera aktivit i samhället, att utveckla sina egna kunskaper och färdigheter f samt beredskap att sköta sig själv, för f r att sås länge som möjligt m kunna fortsätta tta att leva ett självst lvständigt liv med god livskavlitet och med en tillräcklig utkomst boende boende-, närservice- och trafikmiljö......också då funktionsförm rmågan försämras......äldrepolitik i kommunplanen utveckla tjänster inom äldrevården......omsorgs- och vårdtjänster för närståendevårdare, frivilligarbetare,företagarverksamhet retagarverksamhet och myndigheternas verksamhet som kommer äldre människor till godo i deras vardag och i långvården.

3 Den åldrande befolkningens hälsa jämförelsevis mest har livstiden för f r personer över 80 år ökat åringarnas funktionsförm rmåga har förbf rbättrats och sås gott som alla i denna åldersgrupp lever självst lvständigt i sina egna hem, trots att kroniska sjukdomar är r vanliga också bland äldre hör h r social utslagning och dålig d social ställning ihop med ett ökat insjuknande och en tidigt försf rsämrad funktionsförm rmåga

4 Fysiskt inaktiva insjuknar i diabetes 20-60% större risk tjocktarmscancer 40-50% höftfraktur 30-50% förlorar sin aeroba kondition 50% fortare förlorar sin självst lvständighet år tidigare försämrad rörelsefr relseförmåga är r näst n efter demens den vanligaste orsaken till anstaltvård KTL/ FHI

5 Utbilda frivilliga motionskompisar för seniorer? - rörelse relse bevarar och stärker livsglädjen, funktionsförm rmågan, självf lvförtroendet och är r viktig i vården v av de flesta sjukdomar och krämpor och vid handikapp - de äldre blir fler, 1 miljon fler under 10 år r framåt - åldersrelaterade sjukdomar samt besvär r relaterade till ensamhet och passivitet ökar - frivilligarbete, meningsfullt görande, g ökar livskvaliteten för f båda parter - vardagsrörelse relse räcker r långtl - vänlighet och empati viktigare än fakta - proffsvård rd (fysioterapi mm) är r dyrt och vårdarna v räcker r inte till (inom åldringsvården rden t.ex.) -

6 SKÖN MEN SKÖR kurser Förebyggande och självvård vid osteoporos samt fallolyckor. Träning ger trygghet. SHM, RAY Eläkeliitto, SPF, Osteoporosförbundet

7 Hälsomotion är fysisk aktivitet som är r oumbärlig för f r hälsanh trygg = risken för f r att skada sig är r mycket liten, men ändå ger evidensbaserade effekter för f r hälsanh fysisk aktivitet som ger fysiskt och psykiskt och/eller socialt välmv lmående samtidigt fysisk aktivitet och motion med målsm lsättning att förebygga sjukdomar (evidensbaserat) fysisk aktivitet i vården v av sjukdomar

8 Målsättningen med fysisk aktivitet för äldre att minimera de biologiska förändringarna (vilka ofta konstaterats ha negativa konsekvenser) som kommer med åldern och som kan påverkas enligt forskning att bemästra långtidssjukdomar och handikapp samt speciellt förebygga följder (att sjukdomen förvärras) att bevara och förbättra funktions- och rörelseförmågan att bevara och öka det psykiska och sociala välbefinnandet; aktivitet, glädje, energi och interaktion att bevara den andliga hälsan

9

10

11 Pirjo Salmelainen Raili Vienola

12

13 Taavetinpuisto senoreille

14 Högre ålder och fler äldre ger högst h antagligen en ökning av Demens Diabetes Stroke Hjärtsvikt Osteoporos Artroser Grå starr Depressioner Hörsel-syn-problem Minnesproblem Folkhälsosjukdomar lsosjukdomar 2005 i den vuxna befolkningen: infektionssjukdomar hjärt rt-och kärl- cancer diabetes astma och allergi kr.obstruktiva lung- rörelseorganensrelseorganens mentala störningar olycksfall 2005

15 depression inkontinens

16 Marilyn Alberts formula Hur spärra sinnets och kroppens förfall? f Dagligen mångsidig m fysisk aktivitet Promenera ofta och mycket Ät t grönsaker, frukt och hårt h bröd, lite fett och kött k är också bra Var välvillig, v vänligv Var social, bli lätt l vän v Ett glatt, positivt, sinnelag hjälper Fatta komplexa beslut Följ med vad som händer h i världen v Geritri. prof. Timo Strandberg Uleåborgs uni. 2008

17 Utbildning för f r bättre b välbefinnande v i arbetslivet Nya krav hela tiden, oöndligt o informationsfölde; flexibilitet, förändringsförmåga... Olika åldrar, olika kulturer... Grundbehov av trygghet, att bli hörd, h sedd och bekräftad, godkänd mm. Vilopauser, närvaro, n meditation? Livserfarna bollplank,, reflektionsagenter, behövs, frivilliga ivriga pensionärer? Hälsoinspiratörer, rer, som påminner...och p integrerar i vardagen...frivilliga från n arbetsgemenskapen eller pensionerade t.ex. några n timmars utbildning, varannan månad, m olika teman...? Hjärnbooster; skapar vilopauser och alternativa tankesätt tt...för r bättre b skapande förmf rmåga samt positiv stämning

18 Det goda livets 7 grundstenar Markku Ojanen psyk.prof 2001 Hälsa och fysiskt välmv lmående Ansvartagande, följandet f av moralnormer, känsla av delaktighet och aktivit deltagande Kärlek, hängivenhet h och gemenskapskänsla nsla Rättvisa och trygghet Effektivitet, skicklighet, nytta och resultat samt känsla av bemästring Känsla av välmv lmående, meningsfullhet, inre lugn och balans Hoppfullhet, entusiasm, intresse och kreativitet

19 Kvalitetsrekommendationer för handledd motion för äldre personer. SHM 2004 Det föreslås s att tjänsterna i handledd hälsomotionh för äldre personer börb vara användarinriktade ndarinriktade, tillgängliga ngliga, individuella, flexibla, enhetliga, trygga, etiska och ha god utvärderingspraxis rderingspraxis. ISSN ISSN X;2004:6116X;2004:6

20 Vad bestämmer vår v r hälsa h och Gener funktionsförm rmåga? Fysisk och social omgivning Levnadsvanor Förebyggande och vårdande v åtgärder Slumpen

21 Det mångdimensionella välbefinnandet och hälsan Människorelationer Livsåskådning Kultur Samhälle Gemenskapskänsla Arbete, verksamhet Utbildning Fritidssysselsättning Fysisk aktivitet Näring Självförtroende Positivitet Framtidsvyer Begripligt, hanterbart meningsfullt Hem och närmiljö Sömnkvalitet, avslappning, återhämtning, stresshantering Ålder Gener

22 Fysisk funktionsförm rmåga i medelåldern ldern förutspf rutspår framtida hälsa h och funktionsförm rmåga som äldre Styrkan i bensträckarmusklerna Kan du böja dig fram påp ett ben utan svårigheter righeter? 2km-gångtest genomförande (inte max. syreupptagningsförm rmåga) uthållighet (ork), bättre balans Body mass index under 27 vikten/längden ngden i kvadrat Ryggsträckarmusklernas statiska uthållighet Trötthet närn du rör på dig överlag Tillräklig gripkraften i handen Självst lvständighet som åldring Balans Äldre: Kan du tandemstå minst 10 sek? Arbetsför ålder: enben stående minst Gånghastighet Trygghet (inte falla) och allmän n ork (uthållighet) ende Trygghet, självst lvständighet Trappgående Enligt UKK-institutets samt Jyväskyl skylä Universitets forskare

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Folkhälsoprofil 2013 Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Folkhälsoprofil 2013... 3 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 3 3. Livsvillkor

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE AUGUSTI 2010 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN SOCIALVÅRDSBYRÅN Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Kvalitetsrekommendationens innehåll och uppbyggnad...6 Kvalitetsrekommendationen

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Hälsopromenad för seniorer med ett livsviktigt budskap

Hälsopromenad för seniorer med ett livsviktigt budskap Hälsopromenad Alkohol Alkoholkonsumtionen i Sverige är ca 10 liter ren alkohol per person 15 år och äldre. Över tid har konsumtionsmönstret ändrats så vi dricker mer alkohol under veckorna och inte som

Läs mer

www.lio.se 65 år och äldre

www.lio.se 65 år och äldre www.lio.se 65 år och äldre Folkhälsovetenskapligt centrum Landstinget i Östergötland Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B, 581 91 Linköping www.lio.se/fhvc Grafisk form och layout: ZON Reklambyrå Tryck:

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

LIV TILL ÅREN. om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för äldre

LIV TILL ÅREN. om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för äldre LIV TILL ÅREN om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för äldre INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 9 Inledning... 21 Det naturliga åldrandet... 27 Allt fler äldre... 31 Äldres

Läs mer

Äldres livskvalitet i Österbotten

Äldres livskvalitet i Österbotten Äldres livskvalitet i Österbotten En empirisk studie över vilka faktorer de äldre i Österbotten anser att påverkar deras livskvalitet Madelene Kåll Pia Lund Examensarbete för sjukskötar (YH)-examen Utbildningsprogrammet

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

KVINNA 50+ ARBETSLÖS

KVINNA 50+ ARBETSLÖS Lunds Universitet Sociologiska Institutionen KVINNA 50+ ARBETSLÖS En kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation Författare: Ida Bergman

Läs mer

Att bli äldre. Vad är åldrande?

Att bli äldre. Vad är åldrande? Vad är åldrande? Åldern är relativ handlar mycket om förväntningar egna och andras. "Ung och frisk" respektive "gammal och sjuk" är begrepp som vi hör ständigt i Sverige. Att fylla 70 år kan för den som

Läs mer

Illustrationer sid. 12,14,16,18,20,22 och 24, Ania Witwitzka.

Illustrationer sid. 12,14,16,18,20,22 och 24, Ania Witwitzka. Häftet Främja hälsa en nyckel hållbar utveckling. En introduktion baseras på rapporten Främja hälsa en nyckel till hållbar utveckling, publicerad av Landstinget Dalarna 2010. Tillgänglig på www.ltdalarna.se

Läs mer

Mental hälsa och etik DU OCH JAG HAR ETT MORALISKT ANSVAR. ETENE-publikationer 26

Mental hälsa och etik DU OCH JAG HAR ETT MORALISKT ANSVAR. ETENE-publikationer 26 Mental hälsa och etik DU OCH JAG HAR ETT MORALISKT ANSVAR ETENE-publikationer 26 2 Social- och hälsovårdsministeriet Den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE Mental hälsa

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Erika Lundberg Emelie Nilsson Anja Pääjärvi Hälsovägledarprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen

Läs mer

Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015. mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle

Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015. mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015 mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015 Till läsaren... 3 Sammandrag... 4 1

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 Att ta hand om sin kropp och må bra på både in- och utsidan är något av det viktigaste vi alla bör göra. Utan information och rätt verktyg är det nästintill omöjligt

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Aktiverande förhållningssätt

Aktiverande förhållningssätt Aktiverande förhållningssätt Människan har ett grundläggande behov av aktivitet. Varje individ vill leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Ett aktiverande förhållningssätt innebär att stödja

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född.

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född. Introduktion Vi lever i en fantastisk tid fylld av otroliga framsteg. Vi har skapat extremt avancerade uppfinningar och åstadkommit fantastiska mål. Vi har promenerat på månen. Kommunicera trådlöst och

Läs mer