Service. En helhetslösning hela tiden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Service. En helhetslösning hela tiden."

Transkript

1 Service. En helhetslösning hela tiden.

2 EcoStruxure Städerna växer och samhället står inför stora utmaningar att spara energi och kostnader. Lösningen är att planera, bygga och tänka i integrerade helheter, både när det gäller driften av den enskilda byggnaden till driften av en hel stad. EcoStruxure, Schneider Electrics integrerade systemarkitektur för smart energihantering och ökad effektivitet, gör det enkelt att möta dessa utmaningar. Energieffektivisering genom helhetstänk Att spara och återvinna energi är inte bara en miljöinsats, utan en företagsekonomiskt strategisk åtgärd. Men okoordinerade punktinsatser är inte den optimala lösningen. Det krävs en helhetssyn som innefattar allt som förbrukar energi och allt som går att göra för att återvinna energi. Det börjar i planeringsstadiet och fortsätter under systemens hela livscykel. Och det kräver ett optimalt samspel mellan integrerade lösningar för industriautomation, maskinautomation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Bara Schneider Electric har den kompetensen i huset. Bara Schneider Electric har ett helhetstänk när det kommer till energieffektivisering. EcoStruxure. En överblick av hela energiförbrukningen System för värme, ventilation och säkerhet. För maskiner och processer. För eldistribution och avbrottsfri kraft. En fastighet eller industri innehåller mängder av system, alla optimerade för sin funktion. Men ska energianvändningen bli lika optimal måste systemen samverka. Gamla synsätt räcker inte. EcoStruxure är Schneider Electrics integrerade systemarkitektur som leder till smart energihantering och ökad effektivitet då den arbetar över alla teknik-, funktions- och organisationsgränser. Och via en webbaserad portal kan en verksamhets energiförbrukning lätt överblickas och samordnas hos kunden eller hos oss själva. 2

3 Malmö Arena Med samverkande system sänkte Malmö Arena sin bud geterade energiåtgång med hela 40 procent mätpunkter, 900 värme/rökdetektorer och övervakningskameror. Allt kontrolleras idag i ett och samma gränssnitt. Från en laptop. Integrerade driftsystem för fastigheter EcoStruxure är Schneider Electrics integrerade systemarkitektur för smart energi han tering och ökad effektivitet då den arbetar över alla teknik-, funktions- och organisationsgränser. Och via en webbaserad portal kan ett företags energiförbrukning lätt överblickas och samordnas hos dig eller hos oss. Elinstallation & distribution Industriell automation Datacenter Fastighetsautomation Säkerhet Integrerade driftsystem för datacenter Optimering och övergripande styrning av verksamheten Integrerade driftsystem för industrin Fjärrstyrd tillsyn 3

4 EcoStruxure i ett livscykelperspektiv Merparten av en anläggnings kostnader finns i driftfasen. Ofta runt 75 procent. Att redan från början planera för en optimal drift är därför en självklarhet. Men den tekniska utvecklingen går allt snabbare. En konsekvens är att investeringar tappar allt snabbare i lönsamhet. Att kontinuerligt analysera möjligheter att optimera och modernisera blir därför allt viktigare. Och att göra det tidigt i livscykeln. Ur ett energiperspektiv. EcoStruxure i ett ekologiskt perspektiv EcoStruxure har just det perspektivet. Lägre energiförbrukning ger minskad miljöbelastning. Färre kwh ger mindre CO 2. Utmaningen är att upptäcka möjliga, och underhålla genomförda, energibesparingar. Många av våra system har en mjukvara med inbyggd självdiagnos som upptäcker energi tjuvar, övervakar värden och larmar när något inte stämmer. EcoStruxure i ett ekonomiskt perspektiv I en värld med allt tuffare konkurrens är det sällan möjligt att optimera enbart utifrån ett miljöfokus. Men energiinvesteringar är oftast också lönsamma. Inte minst när energin, som del av den totala produktionskostnaden, stigit med 50 procent på fem år. Från 15 till 23 procent. Många åtgärder är enkla att genomföra på anläggningar i drift. Som minskad tomgångs körning av maskiner. Som närvarostyrd belysning och tidsstyrt inomhusklimat. Som varvtalsreglering av ventilation och maskiner. Som styrning av pumpar och fläktar. Som uppgradering av ställverk, transformatorer och brytare. Men alla är punktinsatser som ofta borde vara en del av en helhetslösning. Vi har verktygen, tjänsterna och den samlade kompetensen för att modernisera och optimera såväl drift som underhåll. Kontaktvägarna optimeringens huvudproblem Drifttekniker möter drifttekniker, servicetekniker möter servicetekniker. Driftchefen möter sina kon sulter, elchefen sina och den fastighetsansvarige sina. Det är inte konstigt, snarare funktionellt men inte optimalt. Allra minst i ett livscykelperspektiv. En serviceplan är ett praktiskt sätt att komma runt problemet. Gärna redan innan driftsättning, men hellre sent än aldrig. 4

5 Viking Line Med en elförbrukning motsvarande en mindre stads, och där elavbrott inte får ske, är fungerande service A och O. Lägg till att fartygen bara ligger vid kaj några timmar. Om våra tekniker inte hinner testa, smörja och byta delar får de helt enkelt följa med på turen. 5

6 Tjänsterna som gör möjlighet till verklighet Ju snabbare den tekniska utvecklingen går, desto viktigare blir de konsulttjänster som optimerar driften. Sett till både kostnad och tillgänglighet. Ju mer energipriserna ökar, desto viktigare blir de konsulttjänster som optimerar energikostnaden. Genom effektivisering och återvinning. Och allra viktigast är förstås optimeringsinsatserna. Energioptimering Energioptimering är förmodligen det område, med störst möjlighet att sänka kostnader idag. Det är också området där risken för suboptime ringar är som störst. För att lyckas krävs ett hel hetsgrepp av energianvändningen i hela anläggningen. Vi har flera paketerade och väl beprövade tjänster med energioptimering som mål. Men vi kan givetvis lika gärna anpassa tjänsten helt utifrån dina behov. Drift- och underhållsoptimering Driftoptimering ska bibehålla eller öka prestanda. Underhållsoptimering ska öka livslängden. Till sam mans ska de optimera kostnaderna. Självklarheter förstås. Men, som med så många andra självklarheter, är risken stor att de blir rutin istället för styrmedel. Inga känner din anläggning bättre än dina operatörer och tekniker och våra servicetekniker. Deras proaktiva arbete är därför drift- och underhållsoptimeringens absoluta förutsättning. Många förbättringar kan göras direkt på plats, t ex i sam band med planerat underhåll. Men inte alltid. Ibland krävs en större genomlysning. Kanske med förutbestämda intervaller, men oftare ändå baserade på t ex distansronderingar, funktionstester, larm- och energistatistik. Vi har experterna som kan hjälpa till. Modernisering, uppgradering eller retrofit? Kärt barn har många namn. Men gemensamt är att du får en anläggning i skick som ny. Fast bättre. Gamla komponenter eller system behöver inte innebära att de bör bytas ut. Däremot är sannolikheten stor att de behöver moderniseras. Framför allt på styr- och reglersidan, där vår erfarenhet är att det ofta finns slutna enheter som har svårt att kommunicera med andra, lika slutna. Här är våra experter och våra ofta unika komponenter den perfekta lösningen. Tillsammans med EcoStruxure som med öppna standarder ser till att anläggningens alla enheter kan kommunicera med varandra och med affärssystemet. Garantier och certifieringar Schneider Electric är marknadsledare på garanterade energibesparingar, som t ex EPC. De senaste åren har vi hjälpt kunder att spara 420 GWh. Total potential är 3,5 TWh. Hur stor är er? Vi är dessutom medlem i föreningen Sweden Green Building Council. Målet är ett samhällsbyggande där hållbara och miljömässigt riktiga lösningar efterfrågas och premieras. Kontakta oss, vi berättar gärna mer. 6

7 Vasakronan Vasakronans energimål: 50 procent lägre energiförbrukning än branschen i övrigt! Därför har redan energieffektiva Gårdatorget i Göteborg genomgått ett genom gripande optimeringsarbete. Resultatet är en energi besparing över 30 procent eller kr per år. 7

8 Integrerad service för optimerat underhåll Kungliga Tekniska Högskolan När KTH byggde sin superdator skulle servrar samsas i en liten datorhall. Gammal teknik räckte inte till. Bara Schneider Electric hade lösningen, baserad på EcoStruxure. I korthet handlar det om att kyla servrarna där värmen uppstår. I racken. 8

9 Punktbevakning eller helikopterperspektiv? Svaret är förstås självklart. Men i verkligheten består en verksamhet av mängder av aktiviteter, där ansvaret för servicen är uppdelad på flera personer. Vill man arbeta med underhåll som ett proaktivt medel för att optimera driftsäkerhet och kostnader, är risken för suboptimering förstås uppenbar. Skräddarsydd service management Värme, ventilation och säkerhet? Maskiner och processer? Eldistribution och avbrottsfri kraft? Vi vet förstås inte vad som är relevant för just er anläggning. Men inom ramen för vår integrerade service skräddarsyr vi en lösning helt anpassad till era behov. T ex utifrån treenigheten serviceplan servicerapport styrgruppsmöten. Vad ska servicen omfatta? Var går gränssnittet mellan era och våra tekniker? Vem har ansvar för vad? Var ska all dokumentation finnas, på nätet? Vem håller den à jour? Serviceplanen som utgångspunkt Serviceplanen är basen för ett väl fungerande underhåll. Bäst är förstås att formulera den redan innan driftsättning, men hellre sent än aldrig. Det kan låta jobbigt, men är mödan väl värd. En gång gjord finns allt i ett och samma system, enkelt att revidera. Under hela livscykeln. Vi hjälper dig gärna att ta fram en serviceplan för att ni ska få en helhetslösning som optimerar livslängden och maximerar drifttiden. I planen kan t ex ingå: Vad som ska underhållas när Vilka punkter i anläggningen som är mest kritiska (reservdelsplanering) Tidpunkter för regelbundna diagnoser Tidpunkter för mer omfattande analyser Servicerapporten som styrmedel Serviceplanen är ett levande dokument som bör uppdateras löpande. En serviceplan utan service rapporter är därför som en melodifestival utan omröstning. Ingen vet resultatet. Ingen vet vad som ska hända i nästa steg. Våra teknikers servicerapporter innehåller därför inte bara en beskrivning av utförd tjänst. De innehåller t ex även en redovisning av anläggningens status och förslag på förbättringar. Allt beroende på tjänstens karaktär förstås. Styrgruppsmöten för revideringar Akuta störningar åtgärdar vi givetvis direkt. Lik som eventuella relationsproblem. Men än en gång, helikopterperspektivet är viktigt för att undvika suboptimeringar. Mer omfattande uppdateringar av serviceplanen sker därför förslagsvis vid årliga styrgruppsmöten. När servicerapporterna är en del av underlaget, är företagets mål utgångspunkten. Ökad produktionskapacitet? Minskad energiförbrukning? Outsourcing av hela, eller delar av, det löpande underhållet? 9

10 Tjänster som gör verkligheten lättare att leva En komplett palett för enkelhets skull Industriautomation, maskinautomation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Vi har ett komplett utbud av servicetjänster. För system, mjukvara och komponenter. I första hand för det vi själva levererat förstås. Men anpassningsbart även till andra leverantörers installationer. Du behöver givetvis inte hela paletten, utan låt oss tillsammans forma ett paket anpassat utifrån just dina förutsättningar. Underhållsplanen som utgångspunkt och servicerapporten som styrmedel Vi hjälper dig gärna att ta fram en underhållsplan för att ni ska få en helhetslösning som optimerar livslängden och maximerar drifttiden. I planen kan t ex ingå: Vad som ska underhållas när Vilka punkter i anläggningen som är mest kritiska (reservdelsplanering) Tidpunkter för regelbundna diagnoser Tidpunkter för mer omfattande analyser Underhållsplanen är ett levande dokument som bör uppdateras löpande. Här är våra teknikers servicerapporter ett viktigt styrmedel. Förebyggande underhåll Det här är tjänster planerade i tid och ofta formulerade utifrån en underhållsplan. Exempel på vad som kan ingå i ett avtal: Inspektion och funktionstest Justering och optimering Säkerhetskopiering och uppgradering av mjukvara Regelbundna diagnoser Det här är tjänster för att maximera drifttiden och förutse framtida driftstörningar. Diagnoserna ger huvudsakligen svar på två viktiga frågor. Behöver underhållsplanen i vissa delar revideras? Ska kritiska komponenter bytas redan nu, eller i varje fall finnas som reservdelar på plats? Avhjälpande underhåll Det här är tjänster när du behöver akut hjälp. Vi rycker ut, söker fel och avhjälper problem på anläggningar och system. Exempel på vad som kan ingå i ett avtal: Garanterad inställelsetid och förtur vid akutservice Garanterad leveranstid och lagerhållning av kritiska reservelar Telefonsupport dygnet runt, sju dagar i veckan Budgetkontroll Det här är tjänster där du kan välja hur stor kontroll du vill ha över dina servicekostnader. Exempel på vad som kan ingå i ett avtal: Fria ersättningsprodukter för specificerade system och komponenter. Arbetskostnader för förebyggande och avhjälpande underhåll Garanterad inställelsetid e-tjänster Det här är webbaserade tjänster och verktyg, där innehållet anpassas till din verksamhet. Det kan t ex handla om: En driftcentral för styrning och övervakning av dina fastigheter Uppföljning av serviceinsatser och service - rapporter Tillgång till tekniska data och servicemanualer Teknisk support. Dygnet runt Du når vår tekniska rådgivning och assistans dygnet runt, sju dagar i veckan. Är anläggningen ansluten till internet eller modem kan vi också ge support på distans. Du når oss enklast via telefon

11 Förebyggande underhåll och regelbundna diagnoser är grundförutsättningar för en riktigt kostnadseffektiv drift med optimal livslängd. Statistik visar att, när tjänsterna utförs av tillverkaren, kan kostnaderna minska med upp till 40 procent. Samtidigt som livslängden kan öka med hela 65 procent. Jämfört med anläggningar utan förebyggande underhåll. Serviceavtal Våra serviceavtal anpassas helt utifrån dina behov. I grunden handlar det om förebyggande och avhjälpande underhåll och regelbundna diagnoser som du sedan kan komplettera med budgetkontroll för ökad trygghet. Schneider Electric Serviceavtal Trygghet Trygghet+ Trygghet++ Förebyggande och periodiskt underhåll Regelbundna diagnoser Avhjälpande underhåll (24/7, tid och förtur) Budgetkontroll (akut, reservdelar och optimering) eservices Tillval Tillval Tillval 11

12 loud.se Schneider Electric är en global energispecialist med verksamhet i mer än 100 länder, över anställda och en försäljning på 19,6 milj arder euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt personer. Med ett starkt fokus på energieffektivisering erbjuder Schneider Electric integrerade lösningar för automation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig, ef fek tiv och grön energi för kunder i alla branscher. www. schneider-electric.se/service Tel: ART. BR-A4.BU.SW.SW.0.00 Make the most of your energy

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet s Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin En partner En helhet ger ökad produktivitet insikt Globaliseringen av pappers- och massaindustrin skapar stark konkurrens i branschen. Koncernerna blir

Läs mer

E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT

E M S T E G S. modellen. Halvera förbrukningen! I huvudet på en energijägare OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT OM LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING AV FASTIGHETER OCH FJÄRRVÄRMENÄT F E M S T E G S modellen Halvera förbrukningen! Vare sig du siktar på att uppfylla kraven för Green Building eller bara är ute efter att

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Smarta lösningar för smarta fastigheter

Smarta lösningar för smarta fastigheter Smarta lösningar för smarta fastigheter Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Answers for infrastructure.

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Magasinet. Arkitekt. mot strömmen. Extreme make over av energislukare. Superdatorer i forskningens tjänst. Klimatsmart teknik ger hopp

Magasinet. Arkitekt. mot strömmen. Extreme make over av energislukare. Superdatorer i forskningens tjänst. Klimatsmart teknik ger hopp E n t i d n i n g f ö r s c h n e i d e r e l e c t r i c s k u n d e r Magasinet n u m m e r 1 / 2 0 1 0 Extreme make over av energislukare Superdatorer i forskningens tjänst ELECTRIC MAGASINET Pär Holmgren:

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

En presentation av. Cisco Systems i Sverige

En presentation av. Cisco Systems i Sverige En presentation av Cisco Systems i Sverige Nu startar vi en ny revolution. 1984 startade vi en revolution för kommunikation. Det var då datorer för första gången kunde dela data genom att koppla ihop

Läs mer

Du behöver bara egain forecasting

Du behöver bara egain forecasting Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting egain Med över 30 års erfarenhet

Läs mer

SYSTEMEN SOM STYR. håll koll på värmen via webben. smarta it lösningar. bim ställer krav på branschen

SYSTEMEN SOM STYR. håll koll på värmen via webben. smarta it lösningar. bim ställer krav på branschen bilaga till fastighetstidningen 10 2010 ITFASTIGHET GRATIS BREDBAND HAR SITT PRIS Monopolnät eller öppet nät, vad är egentligen billigast? smarta it lösningar Effektivare arbete för stora och små bim ställer

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

BÄTTRE FLYT I ARBETET KONSULTER

BÄTTRE FLYT I ARBETET KONSULTER BÄTTRE FLYT I ARBETET KONSULTER FOLKSAMS NYA VARDAG: ALLA TRYCKSAKER, ALLTID AKTUELL VERSION PÅ ETT ENDA STÄLLE. ATLAS COPCO: EN LOKAL BILDBANKSLÖSNING BLEV ETT GLOBALT UPPDRAG. BERLING MEDIA: VAD NI ÄN

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer