Engagemang i grundskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engagemang i grundskolan"

Transkript

1 Engagemang i grundskolan Årsmöteshandlingar 2014

2 Verksamhetsberättelse 13/14 Sveriges Elevråd har under det gångna verksamhetsåret vidgats på flera sätt. Medlemsmässigt har organisationen ökat markant och vi är mer än glada över att kunna säga att vi numera är Sveriges största organisation för elever på högstadiet. I och med att fler medlemsorganisationer valt att bli medlemmar har det tidigare ekonomiska läget förändrats och vi har bland annat kunna anställa mer personal för att tillgodose elevrådens behov av service. Organisationen befinner sig numera i en ekonomiskt stabil fas och detta har lett till att vi under året har kunnat påbörja planeringen av organisationens strategiska utveckling för de kommande åren. Engagemang i grundskolan

3 Medlemmar Styrelsen för Sveriges Elevråd Olivia Gyllenhammar, ordförande Uppsala Lina Hultqvist, vice ordförande Mönsterås Erik Berg, styrelseledamot Hässleholm Max Holm, styrelseledamot Uppsala Cornelia Ågren, styrelseledamot Ängelholm Erik Blom, styrelseledamot Stockholm Kajsa Bängs, styrelseledamot och styrelsesekreterare Uppsala Lekmannarevisorert Klara Muller Uppsala Joel Haldosén Uppsala Björn Eriksson, suppleant Sofia Jannati, suppleant Engagemang i grundskolan

4 Verksamhet Turnéer Under det gångna året har Sveriges Elevråd anordnat två turnéer. Elevskyddsombudsturnén som har till uppgift att utbilda skolans valda elevskyddsombud som enligt lag ska finnas på skolan för att säkra elevernas arbetsmiljö. Under utbildningen fick de kunskap, material och vägledning i hur de ska fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt. Under ESO-utbildningen besökte vi 8 städer och 72 elevråd deltog på utbildningen. Elevrådsdagarna har arrangerats under hösten i 10 städer. Elevrådsdagarna är till för medlemmarna att träffa varandra och kunna utbyta kunskap och erfarenheter. Sveriges Elevråd är övertygade om att en skola med rätt förutsättningar kan sammanföra elever, skapa en sammanhållning, en skolanda och en bättre arbetsmiljö för sina medlemmar i elevrådet. Under dagen fick de ta del av föreläsningar, kurs i mötesteknik och marknadsföring, och praktiska tips för hur elevrådet kan arbeta opinionsbildande gentemot skolans rektorer och huvudmän. Skolval 2014 Under våren och hösten arrangerades Skolval 2014 av Sveriges Elevråd tillsammans med Sveriges Elevkårer, Europeiska Ungdomsparlamentet, detta på uppdrag av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Valmyndigheten och Skolverket medverkade som samarbetspartners. För första gången arrangerades skolval till Europaparlamentet och under hösten hölls det val till riksdagsvalet. Vi är mycket nöjda över utfallet av deltagande skolor och i riksdagsvalet nådde vi långt över vårt satta mål. Service I och med att fler elevråd har blivit medlemmar i Sveriges Elevråd har behovet av medarbetare ökat. För att bistå elevråden med support har organisationen anställt fler verksamhetsutvecklare och medarbetare till huvudkontoret i Stockholm. Vi har betalat ut ekonomiskt stöd till de medlemsorganisationer som var medlemmar under föregående kalenderår (2013). Organisationen har bistått elevråden med styrelseutbildningar och väsentligt material för att elevråden ska få en så bra start som möjligt på sin mandatperiod. Kommunikation Sveriges Elevråds mediala utrymme har under året ökat i och med att organisationen har växt i antal medlemmar. Under året har vi synts i rikstäckande media och deltagit i flera panelsamtal rörande skolfrågor. Att vi får utrymme i media och möter ledande aktörer på skolarenan är viktigt för att vi ska kunna växa som opinionsbildande organisation där vi företräder eleverna på högstadiets intressen. Almedalen 2014 var en lyckad resa representationsmässigt. Vi reste tillsammans med Sveriges Elevkårer. Ordförande och vice ordförande representerade organisationen och deltog på ett 30-tal seminarium inriktat på skolan och elevers organisering. Engagemang i grundskolan

5 Medlemslista Bergaskolans elevråd Furutorpskolans Elevråd Hästveda Högstadium Elevråd Läredaskolans elevråd Skolans Hjältar T4-Skolans Elevråd Tyringe Skolas Elevråd Vannarödsskolans elevråd Västerskolans elevråd Kungsgårdsskolans Elevråd Magnarpsskolans elevråd Nyhemsskolans elevråd Strövelstorpsskolans elevråd Söndrebalgsskolans elevråd Toftaskolans elevråd Kronoberg Skolans elevråd Aspuddens Elevråd Fredrikshovs Elevråd Sofia Skolans Elevråd Almungeskolans Elevråd Björkvallskolans Elevråd EBE Gluntens Elevråd Gottsundaskolan Elevråd Gränbyskolans elevråd Jensen Uppsalas Elevråd Katarinaskolans Elevkår Kunskapsrådet Uppsala Kvarngärdesskolans Elevkår RWSe Stavby Elevråd Stordammens Elevkår Thunmanskolans Elevråd Tiundaskolans elevråd Tunabergsskolans Elevråd UMK:s Elevråd Ydreskolans Elevråd Tegnérskolans Elevråd Engagemang i grundskolan

6 Revisionsberättelse för Sveriges Elevråd ( ) Verksamhetsåret 2013/2014 Revisorernas roll i organisationen är att granska styrelsens arbete under året. Att å medlemmarnas vägnar försäkra sig om att styrelsen agerar på ansvarsfullt sätt gentemot verksamheten och organisationens ekonomi samt håller sig inom ramen för stadgarna och av årsmötet fattade beslut. Det är även revisorernas roll att avlämna en rekommendation till årsmötet huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet. Under verksamhetsåret har Klara Müller och Joel Haldosén varit revisorer för organisationen, båda tidigare ordförande för Sveriges Elevråd. Löpande under verksamhetsåret har revisorerna granskat styrelsens arbete genom besök, och genom en del mejl- samt smskontakt, granskat medlemsuppgifterna för statsbidragsansökan på kansliet i Stockholm, samt vid ett möte tillsammans med ordförande i Uppsala. Styrelsens mötesdokument har kommit revisorerna till del genom mail vid kallelse till styrelsemöte, men inte i fullgod utsträckning, men som dock inte påverkat revisionen negativt i någon större mån. Revisorerna vill dock meddela att kontakten överlag inte varit helt tillfredställande för vårt arbete, och revisorerna anser att styrelsen och dess ordförande inte varit i löpande kontakt med revisorerna. Detta har dock inte skadat vårt förtroende för styrelsen, då den kontakt vi haft varit mycket bra då vi fått ta del av verksamheten. Vår revision utgår från de dokument vi fått del av, de möten vi haft med organisationens företrädare och den auktoriserade revisionsberättelse som lämnats till årsmötet. Engagemang i grundskolan

7 Medlemmarna Vi har granskat medlemsantalet, avseende både enskilt anslutna medlemmar och antal medlemsföreningar. Revisionen av medlemsantalet anser vi är gjord på bästa möjliga sätt av oss, och att organisationens företrädare på kansliet var oss mycket behjälpliga. Anmärkningar på en viss differens1 efter stickprovskontroll är gjord i det protokoll från revisionstillfället, men de har inte rubbat vårt förtroende för att medlemssystemet är korrekt i sin helhet. Måluppfyllelser Vi har inte granskat ifall styrelsen uppfyllt årsmötesbeslut eller inte, utan lämnar det till styrelsen och er medlemmar på årsmötet att bedöma om styrelsen har nått de mål som årsmötet satt upp. Utifrån den kontakt vi haft med organisationen kan vi dock uttala oss om ansvarsfriheten, och vi bedömer att verksamheten bedrivits på ett fullgott sätt. Ekonomisk bokföring Den ekonomiska bokföringen sköts externt, och trots att revisorerna önskat ta del av rutinerna kring bokföringen, har vi inte fått någon rapportering eller fått granska organisationens ekonomiska handläggning. Detta har dock inte rubbat vårt förtroende för styrelsens ekonomiska kontroll och kunskap. I övrigt hänvisar vi till den auktoriserade revisorns berättelse. Stadgebrott Styrelsen har inte sett några större stadgebrott under året, utifrån det vi tagit del av. Om styrelsen anger själva att de begått stadgebrott eller att det inte kommit revisorerna till del, så reserverar revisorerna sig mot att detta inte presenteras i denna revisionsberättelse. Styrelsearbete Revisorerna har inte tagit del av styrelsens arbete mer än att vi fått kallelser skickade till oss och protokoll som vi fått ta del av. Av det vi uppfattat har styrelsearbetet hållit en jämngod nivå och att styrelsen och ordföranden byggt vidare på utvecklingsarbetet av styrelsens arbete. Det ser vi som positivt. Yrkande Revisorerna yrkar; att årsmötet lägger lekmannarevisorernas berättelse till handlingarna. att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för Sveriges Elevråd för verksamhetsåret 2013/2014. Underskrifter Lekmannarevisorerna verksamhetsåret 2013/2014 genom, Engagemang i grundskolan

8 Engagemang i grundskolan

9 Engagemang i grundskolan

10 Engagemang i grundskolan

11 Engagemang i grundskolan

12 Engagemang i grundskolan

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Innehåll Förord... 3 Utvärderingens syfte och genomförande... 4 Utgångspunkter

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE I ÅR KOMMER 1 500 SKOLOR RUNT OM I SVERIGE ARRANGERA SKOLVAL 2014. KLART ATT DIN SKOLA OCKSÅ SKA VARA MED!

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer