Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 FUB Mölndal Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna

2 Styrelse 2011 FUB Mölndals styrelse har år 2011 bestått av: Roger Lindblom ordförande Karin Johansson vice ordförande Stellan Nilson sekreterare Karin Henningsson medlemsregister Mikael Jungbjer kassör och webansvarig Vakant repr. utvecklingsstörda Kristina Andersson suppleant Eva Alm suppleant Kerstin Spiliopoulos adjungerad från Studieförbundet Vuxenskolan Medlemsantalet 2011 Föreningen bestod av 130 (135) medlemmar Av dessa var 61 (63) huvudmedlemmar samt 69 (72) familjemedlemmar. Inom parentes anges medlemsantalet för I likhet med så många andra föreningar kan vi bara konstatera att det är svårt att få nya medlemmar, särskilt yngre. Varje enskild medlem får medlemstidning UNIK från RiksFUB samt information från styrelsen i lokalföreningen. Medlemsavgiften 2011 Medlemsavgiften för 2011 var 200 kronor för enskild medlem och 60 kronor för familjemedlem. Årsmötet beslöt att låta medlemsavgiften vara oförändrad för 2012 (200 kr för huvudmedlem och 60 kr för familjemedlem). Årsmötet 2011 Årsmötet ägde rum den 9 mars 2011 på Träffpunkten, Brogatan 17. Tretton personer var närvarande, vilket var litet bättre än förra året (åtta st). Men mer kan vi definitivt bli! Möten och aktiviteter under 2011 Styrelsen har haft åtta protokollförda möten samt några ej protokollförda planeringsmöten. Representanter från FUB Mölndal har deltagit i följande möten under Styrelsemöte FUB Mölndal Vård och Omsorg. Samverkansmöte.

3 Handikapporganisationernas samarbetsorg. (HSO) Styrelsemöte FUB Mölndal Vård och Omsorg. Samverkansmöte Årsmöte Handikapporganisationernas samarbetsorg. (HSO) Årsmöte FUB Mölndal Vuxenskolans Årsstämma Vård och Omsorg. Samverkansmöte LänsFUB ombudsmöte Årsmöte Föreningen Träffpunkten Åby Medlemsmöte FUB i samverkan med Demensföreningen Hälso och sjukvårdsnämnd, Omr. 7. Dialogmöte Styrelsemöte FUB Mölndal Handikapporganisationernas samarbetsorg. (HSO) Möte med Hyresgästföreningen Handikapporganisationernas samarbetsorg. (HSO) Styrelsemöte FUB Mölndal Vård och Omsorg. Samverkansmöte Styrelsemöte FUB Mölndal Hälso och sjukvårdsnämd, Omr. 7. Dialogmöte FUB Dansafton till Barbados på Möllan Handikapporganisationernas samarbetsorg. (HSO) Styrelsemöte FUB Mölndal Handikapporganisationernas samarbetsorg. (HSO) Medlemsresa till Wapnö Gård, Halland Medlemsmöte FUB om habilitering Styrelsemöte FUB Mölndal Handikapporganisationernas samarbetsorg. (HSO) Styrelsemöte FUB Mölndal Medlemsmöte FUB. Biblioteket Medlemsmöte FUB Mölndal. Attendo Möte med Föreningen Träffpunkten Vård och Omsorg. Samverkansmöte Handikapporganisationernas samarbetsorg. (HSO) Medlemsmöte FUB. Julbord. Föreningsaktiviteter Föreläsning om utvecklingsstörning och demens Aktiviteten skedde i samverkan med Demensföreningen i Mölndal-Härryda och HSO Mölndal. Sjuksköterskan Carina Algede och arbetsterapeuten Ilse Melin, båda från Öppenvårdsteamet vid Omsorgspsykiatrin SU, Mölndal, kom och berättade om de svårigheter som finns att upptäcka och urskilja

4 nedstämdhet, depression och demens från varandra om det samtidigt finns en utvecklingsstörning. Hos exemplifierade med verkliga fall som på ett slående sätt visade detta. Tidig upptäckt och korrekt diagnos är en förutsättning för att rätta åtgärder kan sättas in. Cirka 25 personer lyssnade till föreläsningen och kunde ställa frågor efteråt. FUB-medlemmar var underrepresenterade. Dansbandsafton med Barbados År 2011:s största och mest besökta aktivitet blev en dansbandsafton på Möllan med Barbados. Inför detta hade vi ett nära samarbete med Thomas Rannegård, Gunilla Johansson och Mikael Norgren från Vård och Omsorg. Aktiviteten riktade sig till personer med utvecklingsstörning i såväl Mölndal som kringliggande kommuner. Till aktiviteten kom 118 personer ett alltför ringa antal för denna typ av aktivitet. Föreningen fick också tillfälle att informera om FUBs verksamhet och delade ut informationsmaterial. Trots att Kultur och Fritid ekonomiskt stödde denna aktivitet gick den med ca kr förlust. Att förlusten inte blev större får tillskrivas att Barbados hade sänkt sitt gage ordentligt och betraktade denna spelning mer som en övningsaktivitet eftersom du fick bestämma datum för spelningen själva. Åter vill vi upprepa: Det är anmärkningsvärt att det i en kommun av Mölndals storlek inte finns en lokal där handikappade kan vistas under samma förutsättningar som icke-handikappade! När tänker Folkets Hus ta sitt ansvar i denna fråga när det gäller Möllan? Möllan kan bli en dödsfälla för rullstolsburna om brand bryter ut! Medlemsresa till Wapnö Gård, Halland I resan deltog ca. 50 personer. Den var en mycket uppskattad aktivitet. Deltagarna fick en rundvandring på gården som är ett stort mejeri. Man fick följa mjölkens väg från kossan till mjölkkartongen. En delikat lunch intogs också. Merparten av deltagarna kom från på grupp- eller serviceboenden. Medlemsmöte vuxenhabilitering Till mötet hade vi bl.a. inbjudit Solveig Berglund, som är habiliteringschef. Vi fick en presentation om vad habiliteringen kan bistå med. Tyvärr få deltagare men mycket informativt. Medlemsmöte Vad kan biblioteket göra för dig? Biblioteken har mycket att erbjuda för personer med olika typer av

5 handikapp. Där finns lättlästa böcker, ljudböcker, mm. Två av bibliotektes anställda (Nina Sporrefält och Malin Gustavsson (läs- och skrivtekniker, och hon kan ju numera också lägga till titeln TV-kändis efter sin medverkan i SVT:s Mot alla odds ) visade på hur man kan utnyttja resurserna. Låna hem, lyssna, ladda ner etc. Tyvärr var det inte många medlemmar som tog chansen att lära sig mer om detta. Biblioteket är en jätteresurs och personer med handikapp går ofta miste om litterära upplevelser på grund av att de inte ens vet vad som finns att erbjuda eller hur man söker denna kunskap. Medlemsmöte om privatisering av daglig verksamhet Till mötet hade vin bjudit Petra Runevik från Attendo som bl.a. driver Mölndals dagcenter. Deltog gjorde också Åsa Sandblom och Karin Krohn från Vård och Omsorg. Samt två politiker Bernt Runberg (S) och Margareta Krakowski (FP). Till mötet hade också inbjudits medlemmar i föreningen AA (Asbergers & Autism). För en gångs skull var aktiviteten välbesökt, ca. 30 deltagare. Det var mycket givande och balanserat. Alla deltagare kunde delge sina synpunkter. Det var både ris och ros. En slutsats man kan dra av diskussionerna är att det inte är vem som utför tjänsten som är avgörande utan hur den utförs. En mycket viktig roll för kommunen är att vara en kompetent beställare av omsorg och att ha en väl fungerande kontrollfunktion. Traditionsenligt Julbord Även i år avslutade vi med det numera traditionsenligt subventionerade julbordet på Ågrenska. Detta var, också lika traditionsenligt, årets mest välbesökta föreningsmöte och lockade närmare 50 deltagare. Informationsspridning Vid samtliga aktiviteter ovan inbjöds även icke medlemmar (t.ex. boende på grupp- och servicebostäder och deltagare på fritids) att delta. Aktiviteterna utnyttjas till att sprida information om vad FUB gör och vill åstadkomma. Broschyr Vi arbetar på en broschyr som riktar sig till medlemmar i Mölndal. Broschyren skall beskriva dels FUBs verksamhet men framför allt vad den lokala föreningen uträttar och kan erbjuda. Tyvärr har arbetet blivit försenat genom ett hårddiskhaveri där programvara fanns och filer låg sparade. Utbildning En styrelsemedlem deltog i FUBs Inspirationsdagar på Billingehus. I

6 grupparbetsform behandlades frågor om meningsfull fritidsverksamhet för personer med utvecklingsstörning. Viktigt att söka ledarresurser även utanför FUB-kretsen. Vidare tog intressepolitiken upp. Mycket kretsar kring utbildning, avgifter och samverkan. Lokalföreningarna behöver lära sig mer om kommunens skyldigheter och även vad man inte får göra. En stor del av tiden ägnades åt interna föreningsfrågor som försäkringar vid aktiviteter, medlemsvärvning, att få folk att ställa upp i styrelsearbetet och liknande aspekter av föreningslivet. Samverkan med Mölndals stad, andra handikappföreningar och organisationer Tillsammans med Asbergers+Autism har vi under året haft samverkansträffar med tjänstemän inom Vård och Omsorgsförvaltningen, Mölndal. Föreningen har ett nära samarbete med anhörigkonsulenterna, Mölndal. Föreningen deltar i HSO Mölndals verksamhet. Föreningen deltar i brukarråd med habilitering i Göteborg o Södra Bohuslän (Sahlgrenska universitetssjukhuset, Område 3). Föreningen deltar i brukarråd med habiliteringen i Västra Götalandsregionen, Handikappförvaltningen. Föreningen deltar i dialogmöten med Hälso- och sjukvårdsnämnd 7 inom Partille, Härryda, Mölndal. Föreningen deltar i FUB Västra Götalands arbete. Föreningen har en representant i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan Mölndal. Vice versa har också Vuxenskolan en adjungerad representant i FUB Mölndals styrelse. Föreningen deltar i Föreningen Träffpunkten Åbys arbete med lokaler för handikappföreningarna i Mölndal. Samverkan med andra icke-handikapp-föreningar Föreningen har sett det som en viktig del av sitt arbete att samverka med andra föreningar i Mölndal. Detta gör vi för att låta våra medlemmar ta del av andra föreningars speciella kunskaper inom olika områden men också för att sprida kunskap om våra medlemmars problem och möjligheter till andra

7 föreningar. Häri ligger också en tanke om ökad integrering; Kanske kan våra medlemmar, på lite sikt, också bli medlemmar i andra, icke-handikappföreningar? Deltagande i föreningsliv är oerhört lågt bland vår intressegrupp. Vi har sedan många år ett samarbete med Fässbergs IF vad gäller fotboll. Vi har tillsammans med Sidvagnsklubben Svea och några andra motorcykelklubbar anordnat Jumbo Run. I år har detta samarbete inte varit aktuellt så inget Jumbo Run har arrangerats i Mölndal. Denna aktivitet vandrar runt i Sverige. Utvidgning av verksamhet Klippanförening Tyvärr har detta arbete visat sig mycket svårt att förverkliga varför vi låtit det ligga på is ännu ett år. Tanken var att FUB Mölndal tillsammans med studieförbundet Vuxen-skolan skulle skapa förutsättningar för att bilda en s.k. Klippanförening i Mölndal. En Klippanförening är FUB:s sektion för medlemmar med utvecklingsstörning. Klippan arbetar för att utvecklingsstörda ska känna till sina rättigheter och få det bättre. Ett alternativ är att starta en Grundenförening, som man för många år sedan gjort i Göteborg. Ändamål och syfte är lika som med en Klippanförening. Vi kommer under 2012 att undersöka hur vi skall gå vidare med detta mycket viktiga projekt att öka de utvecklingsstördas delaktighet i föreningslivet. Tyvärr är detta ett mycket svårt projekt men vi kommer att närmare studera föreningar där man lyckats. Ekonomi Enligt bokslutet blev underskottet 1.109,16 kr. Själva verksamheten gick med kr överskott. Några poster behöver dock förklaras. Intäkterna för Jumbo Run ( kr) skulle ha bokförts på 2010 men kom in sent och hamnade på Kostnaden för subventioneringen av julbordet 2011 fakturerades sent och bokfördes på Om dessa intäkter respektive kostnader bokförts på rätt år hade det verkliga underskottet blivit ca kr. Vi fick ett plus genom inkomsträntor (8.709 kr) men Humanfondens värde minskade samtidigt med drygt kr. Det totala resultatet blev alltså ett underskott på drygt tusenlappen. Vill under här åter ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till Mölndals stad för bidragen under Utan dessas bidrag hade mycket av det som står i verk-

8 samhetsberättelsen inte kunna göras. Framåtblick Föreningen strävar efter att arrangera minst en årlig högkvalitativ aktivitet. Aktiviteten skall vara av sådant slag som inte arrangeras av andra i Mölndal utan skall vara unik i sitt slag. Exempel på sådana aktiviter är Jumbo Run och den årliga Barbadosdansen. Vi har hittills saknat en informationsbroschyr som beskriver verksamheten i vår förening. En bör kunna tas fram under Medlemsrekrytering är ett högprioriterat område och kommer att i första hand riktas mot unga föräldrar och personer med utvecklingsstörning. Som tidigare nämnts är vår strävan att öka de utvecklingsstördas medverkan i föreningslivet. För att effektivt utnyttja de medel kommunen tillskjuter till de olika föreningarna har vi en ambition att fortsätta samverkan med andra föreningar med andra kompetenser än vad vi själva har. Inte minst gäller detta fritiden. Vi fortsätter att samarbete med andra handikappföreningar t.ex. Demensföreningen i Mölndal-Härryda och Asbergers+Autism. De pågående och kommande besparingarna inom många samhällsområden innebär att såväl föreningens styrelse som dess medlemmar bör lägga mer tid på såväl utbildning som bevakning av att de utvecklingsstördas situation inte försämras. Mölndal i mars 2012 För FUB Mölndal Roger Lindblom Ordförande Stellan Nilson Sekreterare

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Örnsköldsviks Diabetesförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Örnsköldsviks Diabetesförening (org.nr 889600-6734) lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. Styrelsen har haft

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg, 1(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg, Verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Stiftelsen minna, Göteborg org.nr 857205-7456 överlämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer