Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 1(5) Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för FUB i Kungälv med omnejd får härmed avge redovisning för år 2011, föreningens fyrtioandra verksamhetsår. 1. Årsmöte Årsmöte hölls den 3 mars kl 19:00 på Lyckan. 2. Medlemmar Den 31 december 2011 hade föreningen 229 medlemmar. 3. Styrelse m m Bengt Andersson ordinarie ordförande Ewa Ottosson ordinarie vice ordförande och sekreterare Gun Lundquist ordinarie kassör Karin Andersson ordinarie Sven Bjärsved ordinarie Hanna Nyqvist ersättare Annika Knutsson ersättare Styrelsen har haft 10 stycken protokollförda styrelsesammanträden och däremellan kontakt via telefon och e-post. Revisorer har varit Ingegerd Svensson samt Lena Åholm. Ersättare för revisorerna har varit. 4. Representation RFF, Kommunens råd för funktionshinderfrågor Samverkansgrupp för skolfrågor Habiliteringens Brukarråd Förbundsstämma Riks FUB Ombudsmöte FUB Västra Götaland Klippan Västra Götaland HSO Handikapporganisationernas Samarbetsorgan Vakant Vakant Karin Andersson Marko Vepsä

2 5. Övriga funktionärer 2(5) Lotteriföreståndare Redaktionskommitté Festkommitté Julmarknadskommitté Samverkansgrupp Daglig verksamhet Valberedning Lättläst ombud Gun Lundquist Ragnar Holgersson (sammankallande) Charlotta Lindström Ann-Sofi Ståhl En representant från styrelsen Ewa Ottosson Siv Hilmersson Ingela Brodin, sammankallande Linda Brodin Gunnel Holgersson Maj Niklasson Ingegerd Svensson Britt-Marie Wallin, sammankallande Ragnar Holgersson Ann-Sofi Ståhl Britt-Marie Wallin Ingela Brodin Linda Brodin Carina von Rosen Hanna Nyqvist 6. Utgående skrivelser Till föreningens medlemmar har bl.a. skickats tre nummer av medlemstidningen FUB Rapport, inbjudningar till de egna medlemsaktiviteterna, inbjudningar till Vuxenskolans kurser, till Café Lyckan samt andra intressanta aktiviteter. Utskick har skett med vanlig post eller med e-post. Av vikt inkommande och utgående skrivelser har dokumenterats i styrelsens protokoll. 7. Verksamhet Lyckan Föreningens gård Lyckan är viktig för verksamheten. Den används för föreningens möten och övriga aktiviteter. Föreningen har sedan sex och ett halvt år ett avtal med Arbetslivscentrum i Kungälvs kommun (ALC). Avtalet innebär att ALC får disponera Lyckan dagtid på vardagarna i utbyte mot hjälp med drift, skötsel och underhållsarbete. ALC har under året erlagt ersättning för driftskostnader samt skött gräsklippning och röjning runt Lyckan.

3 3(5) Lyckan används för många av de kurser och aktiviteter som i samarbete med FUB anordnas av Vuxenskolan för våra medlemmar. Lyckan har under året hyrts av Attention Västra Götaland. Attention är en förening för neuropsykiatriskt funktionshindrade. Som tidigare har FUB:s medlemmar haft möjlighet att låna Lyckan för t ex födelsedagsfiranden. Styrelseutbildning Styrelsens ordförande har deltagit i en rättsombudsutbildning, anordnad av riksförbundet. Övrig utbildning En av FUB:s medlemmar har deltagit i medlemsrådgivning, anordnad av riksförbundet. Gemenskap På föreningens årsmöte den 3 mars träffades medlemmarna och diskuterade föreningens verksamhet och hade årsmötesförhandlingar. Årsmötet avslutades med en trevlig stund av gemenskap med god smörgåstårta samt kaffe med kaka. Den 28 maj deltog 46 personer i en vårutflykt till Nolhaga park i Alingsås, som är en vacker park med djur av olika slag. Efteråt var det medhavd lunch ute i det fria. Den 27 augusti deltog 42 personer i en höstutflykt som gick till Öströö fårfarm i närheten av Varberg. Resan gick med helturistbussen En buss för alla. Bussen har rullstolslift, vilket gör att det är möjligt för rörelsehindrade att sitta i sin rullstol under färden. Under resan besöktes även Grimetons radiostation och Åkrabergs Trädgård. Lunch intogs på Ästad gård. Föreningen har genomfört en uppskattad julmarknad den 19 november på Kvarnkullen i Kungälv. Intäkterna från marknaden kommer till stor nytta i föreningens verksamhet och styrelsen vill framföra ett stort tack till alla er som har medverkat. Julmarknaden var som alltid mycket lyckad och trevlig. Besökarna var många, både medlemmar, anhöriga, personal och en hel del allmänhet. Alla fick tillfälle att träffa bekanta, handla hantverk, marsipanfigurer, bröd, fynda på loppis, pröva lyckan i lotterier och tombola, fiska upp fina vinster i fiskdammen, dricka kaffe med hembakat, umgås och ha trevligt tillsammans. Uppskattat var också Tommy Klassons musikunderhållning i kafeterian. Julmarknaden är ett av de bästa tillfällena för kontakt mellan personer med och utan handikapp. Även i år hade vi förmånen att sponsras av ICA Maxi. Föreningen är tacksam och glad över att ICA Maxi visar sig villig att gynna föreningslivet och att de varit så tillmötesgående mot oss. Den 11 december hade FUB sin traditionella julfest på Kvarnkullen. C:a 140 medlemmar med sällskap deltog. Det serverades god hemlagad julmat och bjöds på sång och musik, lekar runt granen, besök av ett spexande luciatåg och så förstås tomten. Musikerna Jan Albertsson och Alf Ivarsson underhöll från scenen. Luciatruppen Ucklums Förenade Röster var ett annat uppskattat inslag. Styrelsen har under året fortsatt att utveckla samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan för att kunna erbjuda medlemmarna fler aktiviteter. Ett flertal inbjudningar till olika aktiviteter har vidarebefordrats till de medlemmar som har antecknat sig på vår maillista, kallad FUB:s Nyhetsbrev. Se även nedan under rubriken Fritid.

4 4(5) Fritid Föreningen ordnar innebandy för ungdomar och vuxna en kväll i veckan i Munkegärdehallen. Föreningen har en bowlingklubb, BK Lyckan. En grupp ungdomar och vuxna tränar i Nordmannahallen varje vecka. Några av våra medlemmar deltar framgångsrikt varje måndag i en tävling som heter Vikingaligan och som är av samma typ som Korpen. Höstsäsongen avlutades traditionsenligt med en tävling i hemmahallen med de aktiva spelarna mot ledarna. Spelarna vann stort som vanligt och kunde fira efteråt med gemensam fika och eftersnack om matchen. I samverkan med Vuxenskolan har även ordnats studiecirklar i olika ämnen för personer med utvecklingsstörning, dans, hantverk, musik mm. Lättlästa böcker, faktaböcker och pedagogiska leksaker finns att läsa och låna i Lyckan. Flera facktidskrifter, t ex Intra och flera idrottstidskrifter finns också att läsa där. Det finns även två specialcyklar till utlåning. En digitalkamera finns att låna på Lyckan. Där finns också en lamineringsmaskin med plastfickor i olika storlekar samt en spiralbindningsmaskin. Medlemmarna kan låna dessa för att plasta in t ex fotografier, kommunikations- och träningsmaterial samt för att samla dessa i tåliga spiralbundna häften. Caféverksamhet på torsdagar med olika teman har bedrivits på Lyckan i samarbete med Kungälvs kommuns habiliteringspedagoger, en mycket uppskattad verksamhet. Påverka Under året har samverkansgruppen daglig verksamhet haft ett möte med ordförande och vice ordförande i sociala utskottet samt representanter för Arbetsliv och stöd. På mötet diskuterades bland annat lokaler för daglig verksamhet men även andra frågor som rör funktionshinderverksamheten. Under hösten bildade kommunen en arbetsgrupp för den nya dagliga verksamheten på Kajan, som skall stå inflyttningsklar i slutet av I gruppen ingår två representanter från FUB. Under året har föreningen haft en representant i Brukarrådet för Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän. I Brukarrådet har verksamhetschefen för habiliteringen bland annat informerat om att det pågår en utredning beträffande medicinska insatser till personer över 18 år i habiliteringens målgrupp. Utredningen kommer att gå ut på remiss till brukarorganisationerna under Representanter för FUB har deltagit i fyra möten med kommunens råd för funktionshindersfrågor (RFF). Rådet har diskuterat olika frågor rörande FN:s barnkonvention. Det finns mycket att göra på det området. Man har också reviderat det politiska programmet. Information Under året har tre nummer av föreningens egen tidning FUB Rapport utgivits. Tidningen skickas ut i början av januari, juni samt september, för att i lagom tid kunna informera om aktiviteter under vårtermin, sommar- respektive hösttermin. FUB Rapport är jämte brevutskick, e-post och hemsidan styrelsens viktigaste informationskanal till medlemmarna. Tidningen skickas också till boenden, ALC, särskolor, vissa politiker och chefer samt handikappenheten inom Kungälvs kommun. I FUB Rapport kan man läsa om t ex föreningens olika medlems- och fritidsaktiviteter samt arbetet i de olika samrådsgrupperna. I tidningen informerar vi också från styrelsens omvärldsbevakning. Eftersom många av läsarna har svårt att läsa är bilder och fotoreportage viktiga inslag. FUB Kungälvs hemsida på internet har adressen Den uppdateras löpande och innehåller bl. a. information om föreningens aktiviteter. Länsförbundets hemsida är också en viktig informationskälla för både lokalföreningen och enskilda medlemmar.

5 5(5) Styrelsen skickar då och då ut information till medlemmar som anmält sig till en e-postlista med namnet FUB:s Nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller framför allt inbjudningar till aktiviteter, föreläsningar m m. Styrelsen strävar efter att successivt nå ännu fler medlemmar på detta sätt. Information och inbjudningar skickas även med vanlig post samt anslås i Lyckan. 8. Ekonomi Medlemsavgiften för 2011 har varit 200 kronor för huvudmedlem och 90 kronor för familjemedlem. Under årets senare del har två luft-värmepumpar installerats på Lyckan vilket gör att de höga uppvärmningskostnaderna kommer att minska fortsättningsvis. I övrigt se årsredovisning, som delas ut på årsmötet. Kungälv Bengt Andersson Ordförande Gun Lundquist Kassör

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner och landsting

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Strannegården 3 Reseberättelse 4 Filmsöndag 5 Filmkväll 5 Café KonstArten 5 Sektionerna 6 Sommarbidraget 6 Andningshjälpmedel 6 Försommarresa 7 Fonder 7 Omslagsbild: Tulpantider,

Läs mer

Anteckningar från möte angående höstmarknaden 2014

Anteckningar från möte angående höstmarknaden 2014 Anteckningar från möte angående höstmarknaden 2014 Datum: 2014-09-29 Närvarande. Ingela Brodin Britt-Marie Wallin Gunnel Holgersson Maj Niklasson Ingegerd Svensson Nästa möte: 2014-10-20, 18.30 Fika: Ann-Marie

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2015

Kallelse till ÅRSMÖTE 2015 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Filmsöndag 3 Rättigheter 3 Studiebesök Operan 3 Café KonstArten 3 NEUROpromenaden 4-5 Dagsresa till Skara-Mullsjö 6 Resa till Spanien 7 Dansfest 8 Resa till Värmland 9 Strannegården

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 FÖR KARLKSKRONAKRETSEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 FÖR KARLKSKRONAKRETSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 FÖR KARLKSKRONAKRETSEN 1. Medlemsantal Kretsen har haft 411 betalande medlemmar. 2. Sammanträden Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. 3. Kretsstämman

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2013

STUDinfo. vårterminen 2013 STUDinfo vårterminen 2013 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! Engagera dig du också! Nästa termin vill vi påverka ännu mer, anordna fler aktiviteter och ha ännu roligare. Då behöver vi fler

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar!

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar! Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2014 årgång 15 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året börjat bra! Och att ni alla har många roliga saker att se fram emot under 2014. Om några veckor håller

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Vinst för vården - inte vård för vinsten

Vinst för vården - inte vård för vinsten Årsberättelse 2014 Vinst för vården - inte vård för vinsten Foto omslag: Bemötandepriset, en svala skulpterad av Carl Milles Fotograf: Monica Sedell INNEHÅLL Inledning 4 Idéburen organisation 5 Verksamhetsidé

Läs mer

HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SÖDERHAMN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SÖDERHAMN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 1(5) HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I SÖDERHAMN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Revisor: Revisor: Revisorsuppleant:

Läs mer

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år!

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år! Uppsala December 2013 Innehåll Vårens cafékvällar, NPF-träffar och anhörigträffar... sid 2 Hjälpa till?... sid 3 Föreningen Verkstan... sid 3 Kallelse till årsmöte 2014... sid 4 Inbjudan till workshop

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Nyhetsbrev 6 oktober 2010 Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka Ordförande har ordet Innehåll: Kalendarium Aktiviteter F-kassan Föräldraträff Kulturfestival Kost och mage Radiumhemmet

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010

Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010 1 Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010 1 Årsmötets öppnande 2 Val av ordförande för mötet 3 Val av sekreterare för mötet 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5 Fastställande

Läs mer