LÄRARFACKLIGT. Enklare lärarvardag med våra webbverktyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRARFACKLIGT. Enklare lärarvardag med våra webbverktyg"

Transkript

1 lararforbundet.se/lararschemat arbetstid har jobbat. En medlemsförmån från Lärarförbundet Du kan skriva, ta en bild eller spela in ett ljudklipp och koppla till en anteckning eller en lektion. LÄRARFACKLIGT NR 8 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET OKTOBER 2013 Enklare lärarvardag med våra webbverktyg Få bättre koll på din arbetstid med hjälp av våra webbverktyg. Vi tittar närmare på hur du och dina kollegor kan använda Min Arbetstid i praktiken. Lärarschemat appen som samlar ditt lärarliv SÅ FÅR DU ETT SUNT ARBETSLIV 4 VEM HINNER VARA LÄRARE I GYMNASIESKOLAN? 5 NYA AFFISCHER ATT SÄTTA UPP! 4 Sammanställ din arbetstid, håll koll på dina jobbkontakter, planera och dela ditt schema. Lärarschemat är din nya favoritapp, ladda ner den i Appstore. skäl att ladda ner Lärarschemat Min arbetstid Planera och håll koll på arbetstiden Planera och dela med dig av din undervisning Samla dina jobbkontakter på ett ställe Planera och dokumentera Det går även att samla alla ditt arbete. Appen utgår kontaktuppgifter till elever, från ditt lektionsschema. föräldrar och kollegor i appens kontaktbok. Sammanställ din Anger du din arbetstid i appen görs automatiskt en tidssammanställningen Hur ska du som lärare hantera din arbetstid så att du hinner det du ska, men ändå känner att du mår bra? Verktyget Min arbetstid hjälper dig som medlem i Lärarförbundet att planera och hålla koll på hur mycket du jobbar. Kunskap och en bra översikt kan ha Skriv, prata eller fota avgörande betydelse för din egen arbetsbelastning. Dokumentera som du vill! av arbetstiden och du får statistik på hur mycket du Använd webbverktyget Min arbetstid. Där kan du planera tiden och hålla koll så att du inte arbetar för många timmar. Verktyget har även en rapportfunktion på mobilwebben och kan användas oavsett om du har ferie- eller semesteranställning. Läs mer på lararforbundet.se/minarbetstid Har du frågor om ditt medlemskap? Hör gärna av dig till vår medlemsservice på Är du inte medlem ännu? Välkommen SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till

2 Så argumenterar du för rimlig arbetstid Min arbetstid är ett webbverktyg för dig som vill ha koll på din arbetstid. Hur agerar du om du jobbar för mycket? Ombudsman Robban Nilsson tipsar om hur du kan använda verktyget när du diskuterar din arbetstid med arbetsgivaren. När du använder Min arbetstid får du svart på vitt om du har fått för mycket arbetstid utlagd på dig. Genom verktyget får du reda på hur många timmar (och för ferieanställda, dagar) reglerad arbetstid din arbetsgivare enligt avtal kan lägga ut, och hur din arbetsgivare fördelat dem mellan beräkningsperioderna. När Min arbetstid sammanställer din arbetstid kan du skriva ut ett diagram. Röd text och röda delar av staplarna signalerar för mycket tid!. Om det visar sig att din arbetsgivare planerat in för mycket tid under arbetsåret ska du genast ta upp frågan med din närmaste chef för att korrigera planeringen. Hur förbereder jag mig? Skriv ut din planering och diagrammen. Var beredd på att förklara hur planeringen är gjord, vilka arbetstider du har lagt in varje vecka, vilka variationer som du förutser under året samt på vilket sätt planeringen avviker från arbetstidsavtalet. Om du har förslag till bra lösningar, fundera också på hur du ska presentera dem. Är det olika regler för olika lärargrupper? Arbetstidslagens regler för hur lång den ordinarie arbetstiden ska vara och hur mycket övertid man får arbeta gäller alla, men för ferieanställda lärare är arbetstiden koncentrerad i anslutning Ombudsman Robban Nilsson. till elevernas läsår. Oavsett om man har semesteranställning eller ferieanställning gäller samma regler för reglerad arbetstid: arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, beslutar om övertidsarbete och betalar för det enligt avtal. Övertid får inte planeras. Det går alltså inte att lösa problem med planeringen genom att beordra övertid, inte ens om man är överens om det. Övertidsarbete på förtroendearbetstid eller oreglerad arbetstid ersätts inte men kan inte heller beordras. Tänkbara invändningar från chef/rektor och möjliga motargument Ett väl förberett samtal med din chef/rektor kan betyda mycket för att belysa och komma till rätta med din arbetsbelastning. Han eller hon kan ju dock ha invändningar då gäller det att ha motargument mot vanliga invändningar: Det går inte att lösa schemat på annat sätt./ Det finns inte resurser för de förändringar som skulle behöva göras./ Det ingår i ditt uppdrag som lärare att göra de arbetsuppgifter som ingår i planeringen. Brott mot lag och avtal är inte okej för att det finns brister i resurser eller organisation. Det ingår i huvudmannens ansvar att ge lärare de förutsättningar som krävs för att göra ett bra arbete. Övertid finns inte/betalas inte ut för lärare. Jo, övertid kan beordras när något oförutsett inträffar och ska givetvis ersättas. Om det finns kollektivavtal talar det om hur. (Vill du eller din chef att övertiden ska ersättas med pengar är det det som gäller. Ersättning med ledighet ska ni komma överens om.) Du får se till att kompensera dig när det är möjligt. Erfarenheten visar att det sällan är möjligt eftersom det finns så mycket att göra. (Om ni ändå är överens om att ersättning ska ske med ledighet, notera det, hur många timmar det rör sig om och när de kan tas ut.) Du får kompensera dig på dagar då eleverna inte är i skolan. Det innebär att arbetstiden blir ännu mer komprimerad under de dagar eleverna är i skolan och stämmer illa med avtalet som säger att arbetstiden ska fördelas jämnt. Dessutom finns det arbete att göra de andra dagarna som ändå behöver utföras någon gång. Ni får hitta en lösning i arbetslaget. Ja, det är rimligt och önskvärt, men arbetslaget har försökt och ser inga möjligheter utifrån de beslut som vi kan ta. Vi får vänta och se hur mycket tid som gått åt när beräkningsperioden närmar sig sitt slut. Man ska ha ett schema för all reglerad arbetstid. Detta för att man ska kunna bedöma att arbetstiden kommer att räcka till när den behövs, för att man ska kunna planera sin fritid och för att eventuell övertid ska kunna hanteras korrekt. Planeringen ska bygga på ett antal begränsningsperioder. Planering är motsatsen till att vänta och se. Du har ju alltid förtroendearbetstiden. De arbetsuppgifter arbetsgivaren beslutar om ska rymmas inom den reglerade arbetstiden. Förtroendearbetstiden är till för andra arbetsuppgifter. Hur går jag vidare om jag inte får gehör hos chef/rektor? Prata med dina kollegor. Alla ska hinna med sina arbetsuppgifter under arbetstiden. Alla ska ha rast och möjlighet till pauser. Alla ska ha möjlighet att vara väl förberedd och att komma i tid. Om det inte är så, stötta varandra i arbetet för att nå dit. Detta är inte en vision utan det lagar och avtal säger. Prata med ditt ombud. Arbetsplatsombudet kan stötta dig i arbetet men också sätta problemen i ett större sammanhang, kanske fler har liknande problem? Prata med skyddsombudet. Om du inte får rimliga förutsättningar att hinna med arbetet under arbetstid och under rimliga förhållanden kan det tas upp som en arbetsmiljöfråga i skyddskommittén. Kontakta Lärarförbundets avdelning. Där finns kunskap och stöd och kanske lyssnar er chef mer på någon utomstående. Om inte, kan avdelningen lyfta frågan till chefens chef. Läs mer på lararforbundet.se/minarbetstid. Sätt upp affischen på din skola! 2 Lärarfackligt nr

3 Min arbetstid Planera och håll koll på arbetstiden Hur ska du som lärare hantera din arbetstid så att du hinner det du ska, men ändå känner att du mår bra? Verktyget Min arbetstid hjälper dig som medlem i Lärarförbundet att planera och hålla koll på hur mycket du jobbar. Kunskap och en bra översikt kan ha avgörande betydelse för din egen arbetsbelastning. En medlemsförmån från Lärarförbundet Använd webbverktyget Min arbetstid. Där kan du planera tiden och hålla koll så att du inte arbetar för många timmar. Verktyget har även en rapportfunktion på mobilwebben och kan användas oavsett om du har ferie- eller semesteranställning. Läs mer på lararforbundet.se/minarbetstid Har du frågor om ditt medlemskap? Hör gärna av dig till vår medlemsservice på Är Lärarfackligt du inte medlem nr ännu? Välkommen SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till

4 Verktyg för att skapa ett sunt arbetsliv Hallå där Annelie Wahlund, som är kommunikatör på Suntarbetsliv, hur arbetar ni för att förbättra arbetsmiljön inom den kommunala skolverksamheten? Genom att samla in kunskaper och göra den tillgänglig för arbetsplatser. Ett sätt är att stödja den som är skyddsombud med verktyg som kan användas för att hantera frågor om till exempel hot och våld i skolan. Vi samlar också in och sprider goda exempel på hur verksamheter har hanterat arbetsmiljörelaterade frågor. Ytterligare en källa till kunskap är all den forskning som görs kring frågor som berör arbetsmiljö. typ av stöd. Ett exempel är materialet Bättre beredd än rädd, som handlar om hot och våld på arbetsplatsen. Där presenteras hur en skola i Nynäshamns kommun tagit fram ett sätta att arbeta preventivt, hantera Annelie Wahlund. situationen när den uppstår och följa upp därefter. Hur gör man som skyddsombud rent praktiskt för att använda materialet? Det beror till viss del på vilket material det handlar om. Nynäshamnexemplet behöver uppmärksammas av skolans ledning för att skapa samsyn. Materialet ger sedan vägledning och inspiration till hur skolan kan skapa sina egna rutiner och arbetssätt. Skyddsombudet kan även ta initiativ till att använda FAS Dialogverktyg. Det består av planscher som skyddsombudet, tillsammans med sin arbetsgrupp, kan använda direkt utan förberedeler. På suntarbetsliv.se finns även filmer och annan vägledning för att leda arbetet. Hur kan jag som skyddsombud beställa materialet? Materialet som är helt kostnadsfritt kan beställas på suntarbetsliv.se. Ni kallar materialet verktyg, vad menar ni med det? Med verktyg menar vi att det är en Fakta, Suntarbetsliv Suntarbetsliv parter för prevention drivs av de fackliga organisationerna, däribland Lärarförbundet, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. Arbetar för att skapa förutsättningar för hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet, så att alla arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn blir attraktivare och effektivare. Länkar: suntliv.nu, suntarbetsliv.se och fasarbetsliv.se Är din kollega med? Har du frågat? TÄVLING! Håll utkik! Vi har fått skolfrågorna och lärarna högst upp på agendan. Nu gäller det att få politikerna att gå från ord till handling och förbättra villkoren för lärarna. Du kan som ombud hjälpa till att ge lärarnas röst en ännu större kraft. Värva en kollega till Lärarförbundet! En medlem till kanske inte låter så mycket, men om alla gör det blir effekten väldigt stor. Tillsammans är vi starka. Snart kommer en tävling för att peppa dig. Både du och dina kollegor har möjlighet att få lite extra uppskattning, bland annat chansen att fira med en tårta. Håll utkik! 4 Lärarfackligt nr

5 Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan? Lärarförbundets undersökning bland mer än gymnasielärare visar att endast två av tio hinner skapa en undervisning av hög kvalitet. Undersökningen ger bilden av en splittrad lärarroll där gymnasielärarna saknar möjlighet att fokusera på det som är själva kärnan i läraruppdraget undervisningen. Allt mer tid går till administration. Precis som inom resten av skolan har arbetsbelastningen ökat dramatiskt, och framför allt den administrativa bördan. Att administrationen har ökat så kraftigt är ett resultat av politiska beslut, som inte följts av mer resurser. Undervisningen måste prioriteras och andra arbetsuppgifter tas bort. Rapporten hittar du i Materialkatalogen och på lararforbundet.se/lararyrket. Så här kan du som ombud berätta om rapporten: Beställ och sprid i lärarrummet. Mejla som pdf till ditt nätverk. Sprid den med din kommentar i sociala medier såsom Facebook och Twitter. I korthet visar undersökningen bland landets gymnasielärare att: 80 procent av gymnasielärare inte hinner skapa en undervisning av hög kvalitet eftersom de saknar tid att för- och efterarbeta lektionerna på bästa sätt. 90 procent upplever att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren. 84 procent anser att administration ökat arbetsbelastningen. 63 procent uppger att hanteringen av åtgärdsprogram ökat arbetsbelastningen. 69 procent anser att det finns arbetsuppgifter som skulle kunna tas bort. Situationen är ohållbar. Precis som inom resten av skolan har arbetsbelastningen, framför allt den administrativa bördan, ökat dramatiskt. Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet Namn: Peer Hovden Arbetsplats: Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka Dokumentation tar tid från eleverna Har din arbetsbelastning ökat? Ja, det kan man verkligen säga. Vad handlar det om? Framför allt handlar det om på det sätt elevernas kunskapsutveckling ska dokumenteras på datorn. All dokumentation är inte av ondo, men det som är av ondo är när detta tar tid från mötet med eleverna. Det är många lärare som lyfter diskussionen: Vem är det jag skriver för? I grunden handlar det om synen på läraryrket är lärandet en fråga om administration? Nej, vi skapar i stunden, i mötet med eleven, själva relationen är en förutsättning för lärandet, kan jag inte utveckla den kan jag inte skapa en bra lärandemiljö. Vad tycker du måste hända? Politikerna ska ge gymnasierna ekonomiska möjligheter att ge tid åt någon annan att göra administrationen. Då ger de tid åt lärarna att utveckla relationen med eleverna. Här i Kungsbacka har frågan om lärarnas arbetsbelastning varit uppe i förvaltningsnämnden och det har även lokalt tagits beslut om att en del av administrationen tas över av administrativ personal, eftersom frågan är akut. Vad är det bästa med att vara gymnasielärare? Det är mötet med ungdomar och att leva upp till det ansvar det innebär att vägleda ungdomar in i vuxenlivet på ett både ödmjukt och handfast sätt. Lärarfackligt nr

6 Lärarschemat appen som samlar ditt lärarliv Jag kan enkelt och smidigt lägga in min planering och samtidigt få koll på min arbetstid. Att jag dessutom kan dela min planering med kollegor och vikarier ser jag som ett stort plus. Tusen tack för att ni har tagit fram detta verktyg! Kommentar från användare Sammanställ din arbetstid, håll koll på dina jobbkontakter, planera och dela ditt schema. Lärarschemat är din nya favoritapp, ladda ner den i Appstore. lararforbundet.se/lararschemat 4 skäl att ladda ner Lärarschemat Planera och dela med dig av din undervisning Samla dina jobbkontakter på ett ställe Sammanställ din arbetstid Skriv, prata eller fota Planera och dokumentera ditt arbete. Appen utgår från ditt lektionsschema. Det går även att samla alla kontaktuppgifter till elever, föräldrar och kollegor i appens kontaktbok. Anger du din arbetstid i appen görs automatiskt en tidssammanställningen av arbetstiden och du får statistik på hur mycket du har jobbat. Dokumentera som du vill! Du kan skriva, ta en bild eller spela in ett ljudklipp och koppla till en anteckning eller en lektion. 6 Lärarfackligt nr

7 Skolledarkvällarna i november I november anordnas Skolledarkvällarna på fyra orter i landet. Fredrik Andersson, en av finalisterna till Innovativa Skolledarpriset 2013, medverkar tillsammans med Gabriella Ekström, uppskattad föreläsare och ledamot i Skolledarföreningens styrelse. De kommer att tala om sina recept för att skapa en arbetsplatskultur som främjar laganda och kämparglöd. 12 november Malmö 13 november Stockholm 20 november Örebro 21 november Uddevalla Anmäl dig på lararforbundet.se/skolledarkvallarna. Lärarmötet konsten att vara ny lärare Lärarmötet i december vänder sig till dig som är ny lärare i grund- och gymnasieskolan. Läs mer och anmäl dig på lararforbundet.se/lararmotet. NOTERAT Använd vår guide på Skolforum Din guide till Lärarförbundet på Skolforum hittar du på lararforbundet.se/skolforum. Skriv ut och ta med dig till mässan! Du vet väl att allting ingår i entréavgiften på årets Skolforum? Även inträde till samtliga seminarier. Lärarförbundets seminarier på Skolforum hittar du via länken ovan. Piteå är bästa skolkommun! Piteå kommun är vinnare av bästa skolkommun Vad som utmärker kommunen är att den har en tydlig prioriteringsordning, beslutad av kommunfullmäktige. Om kommunen har neddragningar eller omfördelningar i budget ska det i första hand tas från lokaler, i andra hand från stödverksamheter och i sista hand från personal. Rut Rahkula, ordförande i barn- och utbildningsförvaltningen i Piteå: Vi menar på att kvalitet handlar om att vi har personal i våra verksamheter, och det är det som garanterar kvalitet. Årets skolförbättrare blev Älvdalens kommun som gick från plats 266 till 76. Läs mer: lararforbundet.se/bastaskolkommun Överst: Ingemar Jernelöf och Rut Rahkula från Piteå kommun, Lärarförbundets ordf. i Piteå, Stefan Eriksson, och Eva-Lis Sirén. Till vänster: Partiernas ungdomsförbund i debatt om skolan. Till höger: På Lärarkanalen kan du se intervjuer med vinnarna. Du är väl med hos oss? Alla behöver trygghet. Ett medlemskap i Lärarnas A-kassa tryggar, tillsammans med den inkomstförsäkring som ingår i fackavgiften, din inkomst till upp till 80% av tidigare lön. Men för att få ut ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara med i en a-kassa. om du går med i Lärarnas A-kassa mellan den 15 november och 31 december. Välj mellan tusentals böcker. Gå med mellan 15 nov. och 31 dec. och få en valfri pocketbok! Det är enkelt att gå med Ansök online på lararnasakassa. nu, eller skicka ett sms. Sms:a AKASSA [mellanslag] personnummer till så skickar vi ansökningshandlingar till dig. Gå med själv eller tipsa en vän Nu får du som är medlem i Lärarförbundet eller SHFL en pocketbok Är du redan medlem? Passa på att tipsa en vän eller kollega. Lärarfackligt nr

8 Nu pratar de brott, börja satsa på skolan så kanske inte notan behöver bli lika dyr längre fram. Investera långsiktigt. Så skriver artisten Petter på Twittter i en kommenter till SVT:s senaste partiledardebatt inför valet. Jag håller med honom av hela mitt lärarhjärta. Skolan är så mycket mer än att läsa, skriva och räkna. Skolan lägger grunden för att varje barn ska ha bra möjligheter i livet. Att investera i skolan är helt enkelt en smart politik! Och det är precis det vi ska jobba för i kommande valdebatter. Allt börjar i skolan, med bra lärare som har de allra bästa förutsättningarna för sitt arbete och gott om tid för eleverna. Att satsa på lärarna är viktigt för hela samhället. För nya innovationer och stärkt konkurrenskraft, för lösningar på klimatkrisen, för att minska brottsligheten Ja, alla andra valfrågor har sin början i långsiktiga investeringar i utbildning och kunskap. Det är därför som sjunkande skolresultat och brist på lärare i (bland annat) NO-ämnen, språk och specialpedagogik är illa för hela Sveriges framtid. Det är därför som politikerna måste ta som sin huvuduppgift att hejda lärarkrisen. Att satsa nu gör notan mindre dyr längre fram» Skolan lägger grunden för att varje barn ska ha bra möjligheter i livet. «Med högre löner och bättre förutsättningar kan läraryrket bli mer attraktivt och unga lockas att bli lärare. Att satsa på de som är lärare i dag är att satsa på morgondagens lärare. Jag tror att du känner igen argumenten. Allt hänger ihop det som är bäst för lärarna är bäst för eleverna och för hela samhället. Kommer du ihåg hur det var för några år sedan? Då var det inte många politiker som pratade om högre lärarlöner och om att rensa på lärares bord. Vi har jobbat hårt för att få den politiska agendan att handla om satsningar på lärarna. Vi har fyllt en hel bok med löften och citat om högre lärarlöner och vi skulle kunna göra en till. Mycket återstår. Skolan får inte reduceras till ett område för billiga politiska poänger i kommande val. Vi ska fortsätta sätta press på politiker med fokus på långsiktighet, samsyn och löften om satsningar på lärarna. Bara så kan Sverige bli en kunskapsnation av rang igen. Eva-Lis Sirén Lärarförbundets ordförande Följ och kontakta mig på Redaktion: Ansvarig utgivare: Form: Layout Mikael Johansson Hanna Hellzén Cramér Kristina Stutterheim Anna Bylund Mikael Johansson Hanna Hellzén Cramér Besöksadr: Segelbåtsvägen 15 Postadr: Box Stockholm Telefon: (växel) Webbplats: lararforbundet.se E-post: Tryckeri: Lenanders, Kalmar 2013 Du vet väl att du kan få Lärarfackligt via e-post? Gå in på lararforbundet.se och anmäl dig. Där kan du också skriva ut tidigare exemplar av tidningen som PDF-fil eller utnyttja sökfunktionen för att hitta enskilda artiklar. Svanenmärkt trycksak Licensnummer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

Tema : Den digitala skolan

Tema : Den digitala skolan 4 Nummer Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet APRIL 2013 Tema : Den digitala skolan Digital kompetens hos både lärare och elever gör klassrummet större. I det här numret sätter vi fokus

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Vi hyllar lärare och kunskap. Nobeldagen:

LÄRARFACKLIGT. Vi hyllar lärare och kunskap. Nobeldagen: Finns det positiva exempel jag kan lära utav? LÄRARFACKLIGT NR 10 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2014 Nobeldagen: Vi hyllar lärare och kunskap På Nobeldagen hyllar vi alla lärare genom

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

Facket tar Scania till täten

Facket tar Scania till täten trygg på jobbe t Ett nyhetsbrev från AFA Försäkring. Nummer 3 2013 tema: > Samvetsstress att inte räcka till skapar stress Ny kampanj Enklare anmäla via Kundwebben > Sociala medier kundtjänsten nu på Facebook

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Rapport från Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet juni 2013 Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat När betygen delades ut vid terminsslutet då sattes

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Så är vi då igång med skolarbetet igen. Det är bara att hoppas att alla medlemmar har tagit sig igenom de värmeböljor och regnväder, som denna sommar bjudit på och att krafterna nu är på topp inför det

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer