LÄRARFACKLIGT. Enklare lärarvardag med våra webbverktyg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRARFACKLIGT. Enklare lärarvardag med våra webbverktyg"

Transkript

1 lararforbundet.se/lararschemat arbetstid har jobbat. En medlemsförmån från Lärarförbundet Du kan skriva, ta en bild eller spela in ett ljudklipp och koppla till en anteckning eller en lektion. LÄRARFACKLIGT NR 8 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET OKTOBER 2013 Enklare lärarvardag med våra webbverktyg Få bättre koll på din arbetstid med hjälp av våra webbverktyg. Vi tittar närmare på hur du och dina kollegor kan använda Min Arbetstid i praktiken. Lärarschemat appen som samlar ditt lärarliv SÅ FÅR DU ETT SUNT ARBETSLIV 4 VEM HINNER VARA LÄRARE I GYMNASIESKOLAN? 5 NYA AFFISCHER ATT SÄTTA UPP! 4 Sammanställ din arbetstid, håll koll på dina jobbkontakter, planera och dela ditt schema. Lärarschemat är din nya favoritapp, ladda ner den i Appstore. skäl att ladda ner Lärarschemat Min arbetstid Planera och håll koll på arbetstiden Planera och dela med dig av din undervisning Samla dina jobbkontakter på ett ställe Planera och dokumentera Det går även att samla alla ditt arbete. Appen utgår kontaktuppgifter till elever, från ditt lektionsschema. föräldrar och kollegor i appens kontaktbok. Sammanställ din Anger du din arbetstid i appen görs automatiskt en tidssammanställningen Hur ska du som lärare hantera din arbetstid så att du hinner det du ska, men ändå känner att du mår bra? Verktyget Min arbetstid hjälper dig som medlem i Lärarförbundet att planera och hålla koll på hur mycket du jobbar. Kunskap och en bra översikt kan ha Skriv, prata eller fota avgörande betydelse för din egen arbetsbelastning. Dokumentera som du vill! av arbetstiden och du får statistik på hur mycket du Använd webbverktyget Min arbetstid. Där kan du planera tiden och hålla koll så att du inte arbetar för många timmar. Verktyget har även en rapportfunktion på mobilwebben och kan användas oavsett om du har ferie- eller semesteranställning. Läs mer på lararforbundet.se/minarbetstid Har du frågor om ditt medlemskap? Hör gärna av dig till vår medlemsservice på Är du inte medlem ännu? Välkommen SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till

2 Så argumenterar du för rimlig arbetstid Min arbetstid är ett webbverktyg för dig som vill ha koll på din arbetstid. Hur agerar du om du jobbar för mycket? Ombudsman Robban Nilsson tipsar om hur du kan använda verktyget när du diskuterar din arbetstid med arbetsgivaren. När du använder Min arbetstid får du svart på vitt om du har fått för mycket arbetstid utlagd på dig. Genom verktyget får du reda på hur många timmar (och för ferieanställda, dagar) reglerad arbetstid din arbetsgivare enligt avtal kan lägga ut, och hur din arbetsgivare fördelat dem mellan beräkningsperioderna. När Min arbetstid sammanställer din arbetstid kan du skriva ut ett diagram. Röd text och röda delar av staplarna signalerar för mycket tid!. Om det visar sig att din arbetsgivare planerat in för mycket tid under arbetsåret ska du genast ta upp frågan med din närmaste chef för att korrigera planeringen. Hur förbereder jag mig? Skriv ut din planering och diagrammen. Var beredd på att förklara hur planeringen är gjord, vilka arbetstider du har lagt in varje vecka, vilka variationer som du förutser under året samt på vilket sätt planeringen avviker från arbetstidsavtalet. Om du har förslag till bra lösningar, fundera också på hur du ska presentera dem. Är det olika regler för olika lärargrupper? Arbetstidslagens regler för hur lång den ordinarie arbetstiden ska vara och hur mycket övertid man får arbeta gäller alla, men för ferieanställda lärare är arbetstiden koncentrerad i anslutning Ombudsman Robban Nilsson. till elevernas läsår. Oavsett om man har semesteranställning eller ferieanställning gäller samma regler för reglerad arbetstid: arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, beslutar om övertidsarbete och betalar för det enligt avtal. Övertid får inte planeras. Det går alltså inte att lösa problem med planeringen genom att beordra övertid, inte ens om man är överens om det. Övertidsarbete på förtroendearbetstid eller oreglerad arbetstid ersätts inte men kan inte heller beordras. Tänkbara invändningar från chef/rektor och möjliga motargument Ett väl förberett samtal med din chef/rektor kan betyda mycket för att belysa och komma till rätta med din arbetsbelastning. Han eller hon kan ju dock ha invändningar då gäller det att ha motargument mot vanliga invändningar: Det går inte att lösa schemat på annat sätt./ Det finns inte resurser för de förändringar som skulle behöva göras./ Det ingår i ditt uppdrag som lärare att göra de arbetsuppgifter som ingår i planeringen. Brott mot lag och avtal är inte okej för att det finns brister i resurser eller organisation. Det ingår i huvudmannens ansvar att ge lärare de förutsättningar som krävs för att göra ett bra arbete. Övertid finns inte/betalas inte ut för lärare. Jo, övertid kan beordras när något oförutsett inträffar och ska givetvis ersättas. Om det finns kollektivavtal talar det om hur. (Vill du eller din chef att övertiden ska ersättas med pengar är det det som gäller. Ersättning med ledighet ska ni komma överens om.) Du får se till att kompensera dig när det är möjligt. Erfarenheten visar att det sällan är möjligt eftersom det finns så mycket att göra. (Om ni ändå är överens om att ersättning ska ske med ledighet, notera det, hur många timmar det rör sig om och när de kan tas ut.) Du får kompensera dig på dagar då eleverna inte är i skolan. Det innebär att arbetstiden blir ännu mer komprimerad under de dagar eleverna är i skolan och stämmer illa med avtalet som säger att arbetstiden ska fördelas jämnt. Dessutom finns det arbete att göra de andra dagarna som ändå behöver utföras någon gång. Ni får hitta en lösning i arbetslaget. Ja, det är rimligt och önskvärt, men arbetslaget har försökt och ser inga möjligheter utifrån de beslut som vi kan ta. Vi får vänta och se hur mycket tid som gått åt när beräkningsperioden närmar sig sitt slut. Man ska ha ett schema för all reglerad arbetstid. Detta för att man ska kunna bedöma att arbetstiden kommer att räcka till när den behövs, för att man ska kunna planera sin fritid och för att eventuell övertid ska kunna hanteras korrekt. Planeringen ska bygga på ett antal begränsningsperioder. Planering är motsatsen till att vänta och se. Du har ju alltid förtroendearbetstiden. De arbetsuppgifter arbetsgivaren beslutar om ska rymmas inom den reglerade arbetstiden. Förtroendearbetstiden är till för andra arbetsuppgifter. Hur går jag vidare om jag inte får gehör hos chef/rektor? Prata med dina kollegor. Alla ska hinna med sina arbetsuppgifter under arbetstiden. Alla ska ha rast och möjlighet till pauser. Alla ska ha möjlighet att vara väl förberedd och att komma i tid. Om det inte är så, stötta varandra i arbetet för att nå dit. Detta är inte en vision utan det lagar och avtal säger. Prata med ditt ombud. Arbetsplatsombudet kan stötta dig i arbetet men också sätta problemen i ett större sammanhang, kanske fler har liknande problem? Prata med skyddsombudet. Om du inte får rimliga förutsättningar att hinna med arbetet under arbetstid och under rimliga förhållanden kan det tas upp som en arbetsmiljöfråga i skyddskommittén. Kontakta Lärarförbundets avdelning. Där finns kunskap och stöd och kanske lyssnar er chef mer på någon utomstående. Om inte, kan avdelningen lyfta frågan till chefens chef. Läs mer på lararforbundet.se/minarbetstid. Sätt upp affischen på din skola! 2 Lärarfackligt nr

3 Min arbetstid Planera och håll koll på arbetstiden Hur ska du som lärare hantera din arbetstid så att du hinner det du ska, men ändå känner att du mår bra? Verktyget Min arbetstid hjälper dig som medlem i Lärarförbundet att planera och hålla koll på hur mycket du jobbar. Kunskap och en bra översikt kan ha avgörande betydelse för din egen arbetsbelastning. En medlemsförmån från Lärarförbundet Använd webbverktyget Min arbetstid. Där kan du planera tiden och hålla koll så att du inte arbetar för många timmar. Verktyget har även en rapportfunktion på mobilwebben och kan användas oavsett om du har ferie- eller semesteranställning. Läs mer på lararforbundet.se/minarbetstid Har du frågor om ditt medlemskap? Hör gärna av dig till vår medlemsservice på Är Lärarfackligt du inte medlem nr ännu? Välkommen SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till

4 Verktyg för att skapa ett sunt arbetsliv Hallå där Annelie Wahlund, som är kommunikatör på Suntarbetsliv, hur arbetar ni för att förbättra arbetsmiljön inom den kommunala skolverksamheten? Genom att samla in kunskaper och göra den tillgänglig för arbetsplatser. Ett sätt är att stödja den som är skyddsombud med verktyg som kan användas för att hantera frågor om till exempel hot och våld i skolan. Vi samlar också in och sprider goda exempel på hur verksamheter har hanterat arbetsmiljörelaterade frågor. Ytterligare en källa till kunskap är all den forskning som görs kring frågor som berör arbetsmiljö. typ av stöd. Ett exempel är materialet Bättre beredd än rädd, som handlar om hot och våld på arbetsplatsen. Där presenteras hur en skola i Nynäshamns kommun tagit fram ett sätta att arbeta preventivt, hantera Annelie Wahlund. situationen när den uppstår och följa upp därefter. Hur gör man som skyddsombud rent praktiskt för att använda materialet? Det beror till viss del på vilket material det handlar om. Nynäshamnexemplet behöver uppmärksammas av skolans ledning för att skapa samsyn. Materialet ger sedan vägledning och inspiration till hur skolan kan skapa sina egna rutiner och arbetssätt. Skyddsombudet kan även ta initiativ till att använda FAS Dialogverktyg. Det består av planscher som skyddsombudet, tillsammans med sin arbetsgrupp, kan använda direkt utan förberedeler. På suntarbetsliv.se finns även filmer och annan vägledning för att leda arbetet. Hur kan jag som skyddsombud beställa materialet? Materialet som är helt kostnadsfritt kan beställas på suntarbetsliv.se. Ni kallar materialet verktyg, vad menar ni med det? Med verktyg menar vi att det är en Fakta, Suntarbetsliv Suntarbetsliv parter för prevention drivs av de fackliga organisationerna, däribland Lärarförbundet, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. Arbetar för att skapa förutsättningar för hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet, så att alla arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn blir attraktivare och effektivare. Länkar: suntliv.nu, suntarbetsliv.se och fasarbetsliv.se Är din kollega med? Har du frågat? TÄVLING! Håll utkik! Vi har fått skolfrågorna och lärarna högst upp på agendan. Nu gäller det att få politikerna att gå från ord till handling och förbättra villkoren för lärarna. Du kan som ombud hjälpa till att ge lärarnas röst en ännu större kraft. Värva en kollega till Lärarförbundet! En medlem till kanske inte låter så mycket, men om alla gör det blir effekten väldigt stor. Tillsammans är vi starka. Snart kommer en tävling för att peppa dig. Både du och dina kollegor har möjlighet att få lite extra uppskattning, bland annat chansen att fira med en tårta. Håll utkik! 4 Lärarfackligt nr

5 Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan? Lärarförbundets undersökning bland mer än gymnasielärare visar att endast två av tio hinner skapa en undervisning av hög kvalitet. Undersökningen ger bilden av en splittrad lärarroll där gymnasielärarna saknar möjlighet att fokusera på det som är själva kärnan i läraruppdraget undervisningen. Allt mer tid går till administration. Precis som inom resten av skolan har arbetsbelastningen ökat dramatiskt, och framför allt den administrativa bördan. Att administrationen har ökat så kraftigt är ett resultat av politiska beslut, som inte följts av mer resurser. Undervisningen måste prioriteras och andra arbetsuppgifter tas bort. Rapporten hittar du i Materialkatalogen och på lararforbundet.se/lararyrket. Så här kan du som ombud berätta om rapporten: Beställ och sprid i lärarrummet. Mejla som pdf till ditt nätverk. Sprid den med din kommentar i sociala medier såsom Facebook och Twitter. I korthet visar undersökningen bland landets gymnasielärare att: 80 procent av gymnasielärare inte hinner skapa en undervisning av hög kvalitet eftersom de saknar tid att för- och efterarbeta lektionerna på bästa sätt. 90 procent upplever att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren. 84 procent anser att administration ökat arbetsbelastningen. 63 procent uppger att hanteringen av åtgärdsprogram ökat arbetsbelastningen. 69 procent anser att det finns arbetsuppgifter som skulle kunna tas bort. Situationen är ohållbar. Precis som inom resten av skolan har arbetsbelastningen, framför allt den administrativa bördan, ökat dramatiskt. Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet Namn: Peer Hovden Arbetsplats: Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka Dokumentation tar tid från eleverna Har din arbetsbelastning ökat? Ja, det kan man verkligen säga. Vad handlar det om? Framför allt handlar det om på det sätt elevernas kunskapsutveckling ska dokumenteras på datorn. All dokumentation är inte av ondo, men det som är av ondo är när detta tar tid från mötet med eleverna. Det är många lärare som lyfter diskussionen: Vem är det jag skriver för? I grunden handlar det om synen på läraryrket är lärandet en fråga om administration? Nej, vi skapar i stunden, i mötet med eleven, själva relationen är en förutsättning för lärandet, kan jag inte utveckla den kan jag inte skapa en bra lärandemiljö. Vad tycker du måste hända? Politikerna ska ge gymnasierna ekonomiska möjligheter att ge tid åt någon annan att göra administrationen. Då ger de tid åt lärarna att utveckla relationen med eleverna. Här i Kungsbacka har frågan om lärarnas arbetsbelastning varit uppe i förvaltningsnämnden och det har även lokalt tagits beslut om att en del av administrationen tas över av administrativ personal, eftersom frågan är akut. Vad är det bästa med att vara gymnasielärare? Det är mötet med ungdomar och att leva upp till det ansvar det innebär att vägleda ungdomar in i vuxenlivet på ett både ödmjukt och handfast sätt. Lärarfackligt nr

6 Lärarschemat appen som samlar ditt lärarliv Jag kan enkelt och smidigt lägga in min planering och samtidigt få koll på min arbetstid. Att jag dessutom kan dela min planering med kollegor och vikarier ser jag som ett stort plus. Tusen tack för att ni har tagit fram detta verktyg! Kommentar från användare Sammanställ din arbetstid, håll koll på dina jobbkontakter, planera och dela ditt schema. Lärarschemat är din nya favoritapp, ladda ner den i Appstore. lararforbundet.se/lararschemat 4 skäl att ladda ner Lärarschemat Planera och dela med dig av din undervisning Samla dina jobbkontakter på ett ställe Sammanställ din arbetstid Skriv, prata eller fota Planera och dokumentera ditt arbete. Appen utgår från ditt lektionsschema. Det går även att samla alla kontaktuppgifter till elever, föräldrar och kollegor i appens kontaktbok. Anger du din arbetstid i appen görs automatiskt en tidssammanställningen av arbetstiden och du får statistik på hur mycket du har jobbat. Dokumentera som du vill! Du kan skriva, ta en bild eller spela in ett ljudklipp och koppla till en anteckning eller en lektion. 6 Lärarfackligt nr

7 Skolledarkvällarna i november I november anordnas Skolledarkvällarna på fyra orter i landet. Fredrik Andersson, en av finalisterna till Innovativa Skolledarpriset 2013, medverkar tillsammans med Gabriella Ekström, uppskattad föreläsare och ledamot i Skolledarföreningens styrelse. De kommer att tala om sina recept för att skapa en arbetsplatskultur som främjar laganda och kämparglöd. 12 november Malmö 13 november Stockholm 20 november Örebro 21 november Uddevalla Anmäl dig på lararforbundet.se/skolledarkvallarna. Lärarmötet konsten att vara ny lärare Lärarmötet i december vänder sig till dig som är ny lärare i grund- och gymnasieskolan. Läs mer och anmäl dig på lararforbundet.se/lararmotet. NOTERAT Använd vår guide på Skolforum Din guide till Lärarförbundet på Skolforum hittar du på lararforbundet.se/skolforum. Skriv ut och ta med dig till mässan! Du vet väl att allting ingår i entréavgiften på årets Skolforum? Även inträde till samtliga seminarier. Lärarförbundets seminarier på Skolforum hittar du via länken ovan. Piteå är bästa skolkommun! Piteå kommun är vinnare av bästa skolkommun Vad som utmärker kommunen är att den har en tydlig prioriteringsordning, beslutad av kommunfullmäktige. Om kommunen har neddragningar eller omfördelningar i budget ska det i första hand tas från lokaler, i andra hand från stödverksamheter och i sista hand från personal. Rut Rahkula, ordförande i barn- och utbildningsförvaltningen i Piteå: Vi menar på att kvalitet handlar om att vi har personal i våra verksamheter, och det är det som garanterar kvalitet. Årets skolförbättrare blev Älvdalens kommun som gick från plats 266 till 76. Läs mer: lararforbundet.se/bastaskolkommun Överst: Ingemar Jernelöf och Rut Rahkula från Piteå kommun, Lärarförbundets ordf. i Piteå, Stefan Eriksson, och Eva-Lis Sirén. Till vänster: Partiernas ungdomsförbund i debatt om skolan. Till höger: På Lärarkanalen kan du se intervjuer med vinnarna. Du är väl med hos oss? Alla behöver trygghet. Ett medlemskap i Lärarnas A-kassa tryggar, tillsammans med den inkomstförsäkring som ingår i fackavgiften, din inkomst till upp till 80% av tidigare lön. Men för att få ut ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara med i en a-kassa. om du går med i Lärarnas A-kassa mellan den 15 november och 31 december. Välj mellan tusentals böcker. Gå med mellan 15 nov. och 31 dec. och få en valfri pocketbok! Det är enkelt att gå med Ansök online på lararnasakassa. nu, eller skicka ett sms. Sms:a AKASSA [mellanslag] personnummer till så skickar vi ansökningshandlingar till dig. Gå med själv eller tipsa en vän Nu får du som är medlem i Lärarförbundet eller SHFL en pocketbok Är du redan medlem? Passa på att tipsa en vän eller kollega. Lärarfackligt nr

8 Nu pratar de brott, börja satsa på skolan så kanske inte notan behöver bli lika dyr längre fram. Investera långsiktigt. Så skriver artisten Petter på Twittter i en kommenter till SVT:s senaste partiledardebatt inför valet. Jag håller med honom av hela mitt lärarhjärta. Skolan är så mycket mer än att läsa, skriva och räkna. Skolan lägger grunden för att varje barn ska ha bra möjligheter i livet. Att investera i skolan är helt enkelt en smart politik! Och det är precis det vi ska jobba för i kommande valdebatter. Allt börjar i skolan, med bra lärare som har de allra bästa förutsättningarna för sitt arbete och gott om tid för eleverna. Att satsa på lärarna är viktigt för hela samhället. För nya innovationer och stärkt konkurrenskraft, för lösningar på klimatkrisen, för att minska brottsligheten Ja, alla andra valfrågor har sin början i långsiktiga investeringar i utbildning och kunskap. Det är därför som sjunkande skolresultat och brist på lärare i (bland annat) NO-ämnen, språk och specialpedagogik är illa för hela Sveriges framtid. Det är därför som politikerna måste ta som sin huvuduppgift att hejda lärarkrisen. Att satsa nu gör notan mindre dyr längre fram» Skolan lägger grunden för att varje barn ska ha bra möjligheter i livet. «Med högre löner och bättre förutsättningar kan läraryrket bli mer attraktivt och unga lockas att bli lärare. Att satsa på de som är lärare i dag är att satsa på morgondagens lärare. Jag tror att du känner igen argumenten. Allt hänger ihop det som är bäst för lärarna är bäst för eleverna och för hela samhället. Kommer du ihåg hur det var för några år sedan? Då var det inte många politiker som pratade om högre lärarlöner och om att rensa på lärares bord. Vi har jobbat hårt för att få den politiska agendan att handla om satsningar på lärarna. Vi har fyllt en hel bok med löften och citat om högre lärarlöner och vi skulle kunna göra en till. Mycket återstår. Skolan får inte reduceras till ett område för billiga politiska poänger i kommande val. Vi ska fortsätta sätta press på politiker med fokus på långsiktighet, samsyn och löften om satsningar på lärarna. Bara så kan Sverige bli en kunskapsnation av rang igen. Eva-Lis Sirén Lärarförbundets ordförande Följ och kontakta mig på Redaktion: Ansvarig utgivare: Form: Layout Mikael Johansson Hanna Hellzén Cramér Kristina Stutterheim Anna Bylund Mikael Johansson Hanna Hellzén Cramér Besöksadr: Segelbåtsvägen 15 Postadr: Box Stockholm Telefon: (växel) Webbplats: lararforbundet.se E-post: Tryckeri: Lenanders, Kalmar 2013 Du vet väl att du kan få Lärarfackligt via e-post? Gå in på lararforbundet.se och anmäl dig. Där kan du också skriva ut tidigare exemplar av tidningen som PDF-fil eller utnyttja sökfunktionen för att hitta enskilda artiklar. Svanenmärkt trycksak Licensnummer

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7 Lärarfackligt NR 6 för dig som är ombud i Lärarförbundet AUGUSTI 2013 tema sid 2-7 Värva nya medlemmar Ny termin. Nya kollegor. Passa på att presentera dig själv och Lärarförbundet redan första dagen.

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Nu drar vi igång valkampanjen: VALKAMPANJ: SÄTT UPP VÅR AFFISCH! KOM IGÅNG MED SOCIALA MEDIER 3 SNART TAR DU ÖVER WEBBEN!

LÄRARFACKLIGT. Nu drar vi igång valkampanjen: VALKAMPANJ: SÄTT UPP VÅR AFFISCH! KOM IGÅNG MED SOCIALA MEDIER 3 SNART TAR DU ÖVER WEBBEN! Värva en kollega till Lärarförbundet. lararkanalen.se. Med hopp om ditt stöd! LÄRARFACKLIGT NR 2 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET FEBRUARI 2014 Nu drar vi igång valkampanjen: KOM IGÅNG MED SOCIALA

Läs mer

Frågor och svar kring Läraravtalet

Frågor och svar kring Läraravtalet Frågor och svar kring Läraravtalet 2 Frågor och svar kring Läraravtalet Läraravtalet Vi som företräder lärare och landets kommuner är överens om att vi gemensamt vill höja kvaliteten i skolan och förbättra

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Ombudets roll i löneprocessen Som ombud har du en viktig roll i löneprocessen på din arbetsplats. Läs mer på sidan 5.

LÄRARFACKLIGT. Ombudets roll i löneprocessen Som ombud har du en viktig roll i löneprocessen på din arbetsplats. Läs mer på sidan 5. Du kan även gå in på lararforbundet.se/ blimedlem eller prata med ditt ombud. LÄRARFACKLIGT NR 2 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET FEBRUARI 2015 Ombudets roll i löneprocessen Som ombud har du en viktig

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Nu sätter vi press på politikerna. Läs mer på sidan 2.

LÄRARFACKLIGT. Nu sätter vi press på politikerna. Läs mer på sidan 2. arbetet för ett öppet och välkomnande Sverige. lararforbundet.se/lararemotrasism LÄRARFACKLIGT NR 7 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET OKTOBER 2014 Nu sätter vi press på politikerna Läs mer på sidan

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. En ny medlem = en biocheck. Ombudsaktivitet:

LÄRARFACKLIGT. En ny medlem = en biocheck. Ombudsaktivitet: Göteborg 22/1 Örebro 9/1 Malmö 30/1 Umeå 28/1 Stockholm 29/1 FÖRSTELÄRARE ELLER LEKTOR? Nu har du möjlighet att gå med i Lärarförbundets webbaserade nätverk för förstelärare och lektorer. Nätverket syfte

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

1 Min arbetstid hittar du på lärarförbundets webbplats lararforbundet.se.

1 Min arbetstid hittar du på lärarförbundets webbplats lararforbundet.se. 1 Min arbetstid hittar du på lärarförbundets webbplats lararforbundet.se. Du loggar in med användarnamn (personnummer) och lösenord = (medlemsnummer eller det lösenord du själv valt). Medlemsnumret hittar

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Det rekryterande samtalet. Webbutbildning:

LÄRARFACKLIGT. Det rekryterande samtalet. Webbutbildning: LÄRARFACKLIGT NR 9 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET NOVEMBER 2013 Webbutbildning: Det rekryterande samtalet Nu drar vi igång vår nya webbutbildning Så blir vi fler! Det rekryterande samtalet där du

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Hamna på rätt kurs under våren

LÄRARFACKLIGT. Hamna på rätt kurs under våren LÄRARFACKLIGT NR 1 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET JANUARI 2015 Hamna på rätt kurs under våren Kompetensutveckla dig under våren och tipsa kollegorna om Lärarförbundets rika kursutbud! Läs mer på

Läs mer

LÄRARFACKLIGT DAGS FÖR KONGRESS! SÄTT UPP AFFISCH OM NYA WEBBEN WEBBFINESSER FÖR DIG SOM ÄR OMBUD 5 NYA PROFILPRODUKTER ATT BESTÄLLA 7

LÄRARFACKLIGT DAGS FÖR KONGRESS! SÄTT UPP AFFISCH OM NYA WEBBEN WEBBFINESSER FÖR DIG SOM ÄR OMBUD 5 NYA PROFILPRODUKTER ATT BESTÄLLA 7 innehåll när du är inloggad. LÄRARFACKLIGT NR 8 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET NOVEMBER 2014 11-14 NOVEMBER DAGS FÖR KONGRESS! Läs mer på sidan 4. Så hanterar du hot & våld Om du eller en kollega

Läs mer

Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?

Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan? Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan? Perspektiv på läraryrket ARBETSBELASTNING Låt lärare vara lärare! Det råder ingen tvekan om att gymnasielärare trivs med stora delar av sitt arbete. Många lärare

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Välkomna nya kollegor på skolan först! I en serie samtal tar vi pulsen på partiernas utbildningspolitiska talesmän.

LÄRARFACKLIGT. Välkomna nya kollegor på skolan först! I en serie samtal tar vi pulsen på partiernas utbildningspolitiska talesmän. Bli medlem! skolanförst.se så berättar vi mer! Ju fler vi blir desto mer kan vi gemensamt påverka politikerna. Under perioden 1 augusti till 31 oktober 2014 är det extra förmånligt att bli medlem då bjuder

Läs mer

Lärarfackligt. Arbetsbelastning. tema sid 2-4

Lärarfackligt. Arbetsbelastning. tema sid 2-4 Lärarfackligt NR 7 för dig som är ombud i Lärarförbundet SEPTEMBER 2013 tema sid 2-4 Arbetsbelastning Det händer mycket i frågan om lärares arbetsbelastning just nu. Bland annat driver avdelningarna i

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

GÅ I MÅL. En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner

GÅ I MÅL. En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner GÅ I MÅL En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner Ökad måluppfyllelse ska ge högre löner Vill ni att resultaten i er skola ska förbättras? Att fler elever ska nå målen? Att ett bättre resultat

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Välkomna dina nya kollegor!

LÄRARFACKLIGT. Välkomna dina nya kollegor! ren Max Entin. Kanske tillhör du dem som förevigas av honom? Läs mer på lararforbundet.se/skolforum. avgiften under 3 månader! SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till 720 80 Lärarfackligt nr 4

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Lärarbristen går att hejda

LÄRARFACKLIGT. Lärarbristen går att hejda 27 APRIL 3 MAJ 2015 lararforbundet.se/ globalactionweek LÄRARFACKLIGT NR 3 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET APRIL 2015 Lärarbristen går att hejda Om tio är saknas 65 000 lärare enligt SCB. Lärarbristen

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Ta ut kursen för våren 2014. Utbildningsspecial:

LÄRARFACKLIGT. Ta ut kursen för våren 2014. Utbildningsspecial: andra lärare. Lärarmötet. 31 januari Vänersborg 11 februari Gällivare 13 februari Malmö 27 februari Göteborg 3 april Göteborg 4 april Stockholm 22 april Höör 29 april Katrineholm 8 maj Vänersborg 9 maj

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Nya webben sätter dig i centrum. Läs mer på sidan 4

LÄRARFACKLIGT. Nya webben sätter dig i centrum. Läs mer på sidan 4 Dina intressen dina behov LÄRARFACKLIGT NR 5 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET JUNI 2014 Nya webben sätter dig i centrum Läs mer på sidan 4 I en serie samtal tar vi pulsen på partiernas utbildningspolitiska

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Rivstart för vår valkampanj! Läs mer sid 2-3 RIV UT OCH SPARA: RÄTT KURS FÖR DIG LÄRARNAS VALPANEL = LÄRARNAS RÖSTER 3

LÄRARFACKLIGT. Rivstart för vår valkampanj! Läs mer sid 2-3 RIV UT OCH SPARA: RÄTT KURS FÖR DIG LÄRARNAS VALPANEL = LÄRARNAS RÖSTER 3 du samlat ihop under kursens gång. Webbutbildningen hittar du på lararforbundet.se/minsida. GRUNDLÄGGANDE OMBUDSUTBILDNING Ny som ombud? Då är det här utbildningen för dig. Utbildningen syftar till att

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan 1(6) 2015-03-27 Barn- och Utbildning BUF central förvaltning Madelene Rickardsson 044-136426 Madelene.Rickardsson@kristianstad.se Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Låt lärare vara lärare!

Låt lärare vara lärare! Nummer 2 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet FEBRUARI 2013 Låt lärare vara lärare! Grundskollärares tid för planering och efterarbete har aldrig varit så kort som idag endast 15 minuter

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Lokalombud Lär känna dina medlemmar

Lokalombud Lär känna dina medlemmar Stockholm 6 oktober 2014 Lokalombud Lär känna dina medlemmar Bakgrund En mycket viktig uppgift för dig som lokalombud är att snabbt lära dig vem som är medlem i Lärarnas Riksförbund på din arbetsplats.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

9 av 10 lärare saknar tid för att planera sina lektioner

9 av 10 lärare saknar tid för att planera sina lektioner Nummer 3 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet MARS 2013 9 av 10 lärare saknar tid för att planera sina lektioner Tema: Arbetsbelastning Frågan om lärares arbetsbelastning är het just nu.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Lyssna på lärarna INFLYTANDE. så kan alla elever nå målen. Perspektiv på läraryrket

Lyssna på lärarna INFLYTANDE. så kan alla elever nå målen. Perspektiv på läraryrket Lyssna på lärarna så kan alla elever nå målen Perspektiv på läraryrket INFLYTANDE Lyssna på lärarna! Jag påtalar ofta vilka av mina elever som behöver extra stöd, men möts hela tiden av svaret att det

Läs mer

Läraravtalet 2010 nya MöjLigHeter till en Bättre SKoLA

Läraravtalet 2010 nya MöjLigHeter till en Bättre SKoLA nya möjligheter till en bättre skola nya möjligheter till en bättre skola Vi som företräder arbetsgivarna och lärarna i landets skolor har tecknat ett nytt avtal som skapar förutsättningar för att ge

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldra ledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Arbetstider för lärare

Arbetstider för lärare Arbetstider för lärare Till. Välkommen som medarbetare till oss inom Bildningsförvaltningen Åstorps kommun! Vi behöver flera yrkesskickliga lärare som vill jobba tillsammans med oss i arbetet med barn

Läs mer

Bättre möten utveckla er kommunikation

Bättre möten utveckla er kommunikation Bättre möten utveckla er kommunikation Kommunikation vid möten Bra balans mellan olika perspektiv, som hänger ihop parvis Positivt samtalsklimat Trailer om möteskommunikationen Introduktionsfilm 1 min:

Läs mer

360 000 elever tar ställning. Kom med ni också i Skolval 2010!

360 000 elever tar ställning. Kom med ni också i Skolval 2010! 360 000 elever tar ställning Kom med ni också i Skolval 2010! 1 200 skolor runt om i Sverige arrangerar skolval. Naturligtvis borde även din skola vara med! Ansvariga myndigheter: Ansvariga organisationer:

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer