Så marknadsför du Lärarförbundet De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt"

Transkript

1 Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling för dig som är medlem. Och detta utan att det kostar dig något extra! Vi finns över hela landet och på webben, så ta en titt på utbudet. Läs mer i bilagan. De fixade eget lärarmöte 2-3 Här är lärarnas löneliga 4 Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10

2 Ann-Lis Björkman, svensklärare, Anna-Karin Jonsson, lärare i hemkunskap Per Öberg, lärare i matematik, Ann-Helen Jansson Lande, lärare i engelska och Bo Strid, musiklärare, var några av de lärare som deltog när Breviksskolan fixade sitt eget lärarmöte. Breviksskolan fixade Lärarmötet på egen hand Breviksskolan är tömd på elever och det är först när man öppnar dörren till aulan som man hittar lärarna. Under en halvdag ska de diskutera arbetstid och arbetsbörda. Mellan- och högstadieskolan i Oxelösund är först ut att anordna Lärarmötet lokalt. Text och bild: Maja Lundbäck Betygen är satta och lärarna har hållit sina sista undervisningstimmar innan julledigheten. Många är trötta efter en tuff termin, men i dag är stämningen god. Någon har tomteluva på sig, en annan bär rött julgransglitter runt halsen. Jag fann utarbetade lärare med hög arbetsbelastning. De hade inte tid att åka till det stora lärarmötet, säger Helen Jörman, regionombudsman för Lärarförbundet i Linköping. Det var då hon initierade idén med att hålla ett lokalt lärarmöte på skolan. Ett 30-tal kollegor har just tittat på ett par av Lärarförbundets intresseväckande filmer och Helen Jörman delar in dem i fyra grupper. I ett försök att blanda personalen pekar hon på dem en och en vartefter de säger en siffra högt: 1, 2, 3 eller 4. Det går fort, ingen tvekar eller säger fel nummer. Lärarna fördelar sig enligt instruktion och rör sig snabbt mot fyra bord. Omedelbart startar en diskussion på temat: Arbetstid för grund- och gymnasieskolan. Fullspäckat schema Vid ett av borden sitter Per Öberg, lärare i matematik. Han visar upp en sliten utskrift av ett fullspäckat schema. Där syns inte många hål mellan lektionerna. Lärarna vid hans bord diskuterar behovet av rast. Jag måste släppa 6:orna fem minuter tidigare för att hinna till nästa klass, säger Ann-Helen Jansson Lande, lärare i engelska. Hon har ett förslag: Vi borde schemalägga våra raster, så att vi lärare får gemensam fikatid. Vi lärare får sällan andrum, säger hon. Går ut över eleverna På Breviksskolan ersätts inte sjuka lärare med utomstående vikarier. I stället får de befintliga lärarna rycka in om någon blir förkyld. Mycket energi går åt till att sätta mig in i ett ämne som jag inte behärskar, säger Anna-Karin Jonsson, som vanligtvis jobbar som lärare i hemkunskap. Några lärare menar att det här systemet går ut över eleverna, men också över deras ordinarie ämnen. För mig är det så att jag kanske har en jättebra idé för en lektion, men se- 2 Lärarfackligt nr

3 dan får man gå in och vikariera också och då kör jag en vanlig lektion i stället för att jag inte orkar eller hinner förbereda mig ordentligt, säger Per Öberg. På plats i aulan finns även skolchefen i Oxelösunds kommun, Peter Rasmussen. Att man inte tar in utomstående vikarier är inte enbart en ekonomisk fråga, hävdar han: Ska man mäta kvalitet tror jag att det blir högre kvalitet så här. Han tycker inte att vikariefrågan borde vara ett problem. Är det så att varje lärare driver ett eget litet företag eller ser man det ur ett större perspektiv? Man borde jobba mer målstyrt, det viktigaste borde vara att eleverna mår bra och att de lär sig, säger han. Enkelt att ordna Efter diskussionen har det blivit dags för redovisning. Alla sitter tålmodigt på sina hårda trästolar, vända mot aulans scen och lyssnar på sina kollegor. Det blir en del skratt och en del allvar. I bakgrunden surrar fläktsystemet. Att arrangera ett lokalt lärarmöte kräver visserligen en del logistik. Annars är det enkelt att ordna. Mycket är ju redan gjort då körschema, powerpointbilder, filmer och samtalsmetod finns tillgängliga på nätet, förklarar regionombudsmannen Helen Jörman. Engelskläraren Ann-Helen Jansson Lande är glad att rektorn har avsatt tid för diskussionerna, men hon känner sig ändå osäker på om det kommer lösa vikarieproblemet: Men jag hoppas att det blir en förändring nu. Jag ser ett samband mellan slitna lärare och ett resultat som sjunker, säger hon. Helen Jörman, regionombudsman för Lärarförbundet i Linköping. Så ordnar du Lärarmötet på din skola Under Lärarförbundets utbildningar uttrycker deltagarna ofta: Det här skulle jag vilja prata om med lärarna på min skola. Det har Lärarförbundet tagit fasta på i utvecklingen av Lärarmötet. Det är både enkelt och välkommet använda att hela eller delar av Lärarmötet och göra det på din arbetsplats, i din avdelning eller i ett annat sammanhang. Om du deltagit på Lärarmötet tidigare vet du ungefär hur det går till. Om du inte gjort det är det ingen fara det är enkelt. Det är lätt att ordna ett eget lärarmöte på din skola. Lärarmötets upplägg Lärarmötet bygger på samtal mellan lärare kring ett förutbestämt tema. Till varje tema har Lärarförbundet spelat in några filmer med intervjuer och panelsamtal. Dessa filmer ramar in temat och ska inspirera till de efterföljande samtalen. När deltagarna sett filmerna tillsammans börjar samtalen. För att samtalen ska bli utvecklande och lärande använder vi en samtalsmodell som kallas Samtal i tre steg. Första steget i denna modell är en spontan reflektion kring filmerna. I andra steget fokuserar man på vad som är relevant i den egna vardagen. Tredje steget handlar om vad man kan göra i framtiden. Läs mer på lararforbundet.se/lararmotet. Så här gör du: l Välj något av Lärarmötets teman. l Samla ett antal lärare och avsätt ett par timmar, en halvdag eller vad om är möjligt. l Se filmerna till det aktuella temat. l Samtala med varandra utifrån modellen Samtal i tre steg. l Ladda ner stödmaterialet. Lärarfackligt nr

4 lararforbundet.se/avtal2012 Det finns flera exempel på kommuner som nu låter lärarnas löner stiga mer än andras. Här är lärarnas löneliga Lärarförbundet kommer regelbundet att att följa upp och lista hur kommunerna sköter sig i det nya avtalet. Det finns kommuner som satsar rejält och de som låter bli. -Vill man vara en framtidskommun måste man satsa offensivt på lärarlöner, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet. Nu presenterar Lärarförbundet de första resultaten av de lokala lärarlönerna för 2012, där 136 av 290 kommuner är klara. På första plats ligger Oskarshamns kommun med en satsning på lärarna på 6,57 procent, följt av Lekeberg med 6,2 procent. Men bilden är delad. Många kommuner har lagt sig på den lägsta nivån. Lärarförbundet har tidigare lovat att följa upp och lista hur kommunerna sköter sig i det nya avtalet. Det är mycket positivt att vi har kommuner som visar att de inser värdet av att investera i lärarna för att skapa en bra skola. Inte bara för lärarnas skull, utan för elevernas och hela samhällets. Vill man vara en framtidskommun måste man satsa offensivt på lärarlöner, säger Eva-Lis Sirén, Men i ungefär hälften av de 136 kommuner som är klara med de lokala lönerna för 2012 har Lärarförbundets medlemmar hamnat på avtalets golv, 4,2 procent. Detta trots att SKL, Sveriges kommuner och landsting, varit tydliga med att kommunerna ska satsa på lärarna och att det nya avtalet ska betraktas som ett golv, inte som ett tak. Lärarlönerna kommer att vara i fokus för Lärarförbundet även Det är upp till bevis för kommunerna att visa att de ger lärarna mer än andra, inte bara i år utan även nästa år och åren därefter. Vi har tecknat ett långt avtal som dessutom är sifferlöst de sista två åren. Vi tvekar inte att säga upp avtalet om kommunerna inte satsar på lärarna, säger Eva-Lis Sirén. Nästa år ska dessutom nya avtal tecknas med de fristående skolorna. Även de måste satsa på lärarna. Fakta: Oskarshamn, Lekeberg, Älvdalen och Ängelholm, är kommuner som alla har satsat mer än 1 procent över avtalets lägsta nivå på 4,2 procent. Avtal 2012 Nu ser vi vilka kommuner som sköter sig I artikeln här intill kan ni läsa om den granskning av 2012 års lärarlöner som Lärarförbundet har gjort i de kommuner som hittills är klara. När vi presenterade undersökningen väckte den stort intresse i media och jag kan konstatera att det finns ett fortsatt stort intresse för lärarnas löner, även nu när avtalsrörelsen är avslutad. När vi nu får en första fingervisning av hur kommunerna satsar på lärarna i det nya avtalet så framträder en delad bild. Här finns kommuner som faktiskt satsar, och gör det rejält. Dessa kommuner är värda beröm och ska lyftas fram som goda exempel för att andra kommuner ska se att det är möjligt att satsa offensivt på lärarlöner. Men här finns också kommuner som bara gör det de måste, och lägger sig på avtalets lägsta nivå. Ungefär hälften av de 136 kommunerna ger 4,2 procent till lärarna i år. Fortfarande återstår ett stort antal kommuner som ännu inte är klara med 2012 årslöneöversyner. Men det är under detta år som vi verkligen ser hur kommunerna sköter sig i det nya avtalet. Det är 2013 (då lärarna ska få minst det industrins avtalsrörelse landar på) och åren därefter (där avtalet inte anger någon nivå för löneökningarna) som kommunerna måste visa att de menar allvar med att ge lärarna mer än andra. Lärarförbundet kommer naturligtvis att fortsätta att följa upp och granska hur kommunerna satsar på lärarna framöver. Mathias Åström Lärarförbundets förhandlingschef lararforbundet.se/ lonebloggen Riv ur kursbroschyren och lägg i lärarrummet! 4 Lärarfackligt nr

5 Bli en ännu bättre lärare! Lärarförbundets kursutbud våren 2013 Lärarfackligt nr

6 Kollegialt lärande öppna dörren till ditt klassrum Vill du veta mer om kollegialt lärande? Då ska du gå på vår föreläsningsserie Lärarkvällarna i mars. En av de viktigaste nyckelfaktorerna för framgångsrik skolutveckling är kollegialt lärande. När lärarkolleger analyserar och utvärderar sin undervisning tillsammans leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Enligt den nyzeeländske forskaren John Hattie är det ändå ovanligt att lärare talar med varandra om undervisningen. Dörren till klassrummet är så att säga stängd. Men det finns redan idag många skolor där det är en självklarhet att diskutera och arbeta tillsammans. För att påskynda den utvecklingen satsar Lärarkvällarna i vår på temat kollegialt lärande. Lärarkvällarna är kostnadsfria och vänder sig till alla lärare, även till dig som inte är medlem, och arrangeras i hela landet. Tre föreläsare tre perspektiv Janna Scheéle: Grundskollärare, lärarcoach och föreläsare med fokus på likvärdighet och att skapa en skola för alla. Just nu arbetar hon som lärarcoach på Utbildningsförvaltningen i Stockholm i ett projekt som provar coachning som en form av kollegialt lärande. Föreläsningen kommer utgå från hennes erfarenheter av det kollegiala lärandet genom coachning. Janna Scheéle kommer även att berätta om hur coachning i skolan kan gå till, ge exempel från skolvardagen samt lyfta eventuella utmaningar och hur man kan möta dessa. l Stockholm (Botkyrka) den 14 mars l Uppsala den 25 mars Våra kurser finns över hela landet! Lärarförbundet ger en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling för dig som är medlem. Och detta utan att det kostar något extra! Vi finns över hela landet och på webben, så ta en titt på utbudet. Kurser för medlemmar finns överallt. Utbudet varierar och varje avdelning har egna kurstillfällen nära dig. Men flera kurser finns alltid över hela landet det är dem vi presenterar här. Med något undantag är Linda Axelsson var en av många nöjda besökare på en av de lärarkvällar som genomfördes under hösten Mats Lundström: Rektor i Stockholm och populär föreläsare med fokus på kvalitetsarbete. Han bedriver forskning om lärarrollen i grundskolans läroplaner och har utbildning från Harvard Graduate School of Education, där han bland annat studerat inkluderande undervisning. I sin föreläsning tar han upp kollegialt lärande ur ett skolledarperspektiv, samt presenterar två systemverktyg för kollegialt lärande: Lesson/learning study och Instructional rounds. l Mjölby den 18 mars l Karlstad den 19 mars l Borlänge den 26 mars Tomas Kroksmark: Författare, välkänd föreläsare samt professor vid Högskolan i Jönköping där han leder forskningsmiljön Skolnära forskning. Han har varit gästforskare i USA, Asien och Europa samt blivit utnämnd till bästa läraren vid Göteborgs universitet I sin föreläsning delar han med sig av sina erfarenheter från Ribbaskolan/Modellskolan i Gränna där man arbetar med kollektiv kompetensutveckling. För att nå förbättrade elevresultat måste alla lärare och hela skolledningen vara med och erövra en vetenskaplig och forskande kompetens. l Lund den 20 mars l Göteborg (Mölndal) den 27 mars Tid: alla datum. (Vi bjuder på fika.) Anmäl dig på lararforbundet.se/lararkvallarna. alla kurser gratis och du har rätt att delta på arbetstid. Lärarförbundet bjuder på mat, boende och resor. I gengäld bjuder du på dig själv och ditt engagemang. Läs mer på: lararforbundet.se/kurser. Anders Åhlin Ansvarig för Lärarkvällarna och Lärarmötet 6 Lärarförbundets kursutbud våren 2013 Lärarfackligt nr

7 Lärarförbundet/global Ny lärare Hur ska skolan blir bättre på att förbereda barn och ungdomar för ett globalt samhälle? Ett sätt är att du som är lärare går kursen Lärarförbundet/global. Den ger dig konkreta metoder för att arbeta med globala och mångkulturella perspektiv i skolan och ökad förståelse för internationella frågor. Det handlar om både mänskliga och fackliga rättigheter och om skolans roll som social och kulturell mötesplats. Ta dina första steg ut på arbetsmarknaden med kursen Ny lärare i bagaget. Du får bästa tipsen när du söker arbete och stöd och uppmuntran när du fått jobbet! Diskutera, ställ frågor och träffa andra i din egen situation och lärare med mer erfarenhet. Du får förstås med dig en massa kunskap till nya jobbet, om till exempel introduktionsåret, arbetstid, lön, inflytande på jobbet, juridiska frågor, självvärdering och yrkesetik. Datum för kursen hittar du i vårt kalendarium eller får via Lärararförbundets studerandeinformatörer på högskolorna. Lär mer på Lärarkanalen Du vet väl att du har tillgång lärarnas egen playkanal i din dator, surfplatta eller smarta telefon? På Lärarkanalen.se finns mycket att hämta för dig som vill fortbilda dig inom olika ämnen. Här finns föreläsningar, studiosamtal, nyhetsinslag och kampanjfilmer. Dela gärna med dig och sprid de inslag du gillar på Facebook, i din blogg, på Twitter eller kanske genom att skicka ett mejl med länk till en film du vill rekommendera. Eller ladda upp din egen film! Bjud på etik på din skola Lärares yrkesetiska frågor står ständigt på agendan. Det kan handla om allt från möten med elever till hur du kan agera i det större sammanhanget ditt uppdrag i samhället. Därför är det viktigt att du och dina kollegor ofta tar upp de yrkesetiska frågorna till diskussion. Ett sätt att göra det är att boka in ett halvdagsseminarium om lärares yrkesetik på din skola, i din koncern eller kommun. Upplägget är enkelt: ni ordnar det praktiska lokal, eventuell förtäring och inbjudningar. Vi fixar föreläsare och program. Målgrupp: Lärare, från förskola till vuxenutbildning. Gruppstorlek: Minst 15 och max 100 personer. Kostnad: kronor/tillfälle. Sök våra stipendier Som medlem i Lärarförbundet har du möjlighet att söka våra stipendier. Det är i första hand lärarstuderande och doktorander samt den som vill bedriva fackliga studier utomlands som har möjlighet att söka. Stipendier till lärarstudenter: Sök senast 15 maj eller 15 oktober. Fackliga studier utomlands: Sök senast 15 mars och 15 oktober TCO-stipendier för fackliga studier utomlands: Sök senast 1 april och 1 oktober Stipendier för forskarstuderande, licentiater och doktorer: Sök senast 15 april Läs mer och ansök på lararforbundet.se/stipendier. Lärarförbundets kursutbud våren 2013 Lärarfackligt nr

8 Läs mer och anmäl dig på lararforbundet.se /lararmotet Håll utkik efter Lärarmötet Lärarmötet är en helt ny endagsaktivitet med nya teman varje höst och vår för dig som är medlem. Fokus ligger på ditt yrke och dess förutsättningar. Lärarmötet ger dig möjligheter till reflektion, lärande och samtal ihop med andra lärare. Nu kan du anmäla dig till Lärarmötet som arrangeras på många olika platser i landet. I februari 2013 är temat Skolforskning till vilken nytta? och i april är temat Arbetstid i grund- och gymnasieskolan. Skolforskning till vilken nytta? Den nya skollagen slår fast att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hur ska det gå till i praktiken? Hur kan forskningen hjälpa oss att bli bättre lärare? Skolforskning till vilken nytta? vänder sig till alla medlemmar som är intresserade av att lära sig mer om och låta sig inspireras av forskning och forskningsresultat kring lärande och skolutveckling Arbetstid i grund- och gymnasieskolan Hur använder lärare sin arbetstid på bästa sätt för att må bra och nå goda resultat? Under temat Arbetstid i grund- och gymnasieskolan får du möjligheten att fördjupa dig i detta. Lärarmötet i februari Vänersborg 1/2 Katrineholm 5/2 Luleå 6/2 Göteborg 7/2 Uppsala 7/2 Höör 12/2 Falun 13/2 Umeå 13/2 Örebro 14/2 Stockholm 20/2 Växjö 27/2 8 Lärarförbundets kursutbud våren 2013 Lärarfackligt nr

9 Tips ur nya ombudshäftet Syns du - finns vi. Ladda ner hela eller beställ på lararforbundet.se/materialkatalogen. Eller klipp ur spara. Det kommer fler sidor i kommande Lärarfackligt! Så marknadsför du Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Att Lärarförbundet kan behålla medlemmar och locka till sig nya är A och O. Det är vår storlek och bredd som ger oss styrka. Om du gör Lärarförbundet synligt på arbetsplatsen, så drar det till sig medlemmar. Men du behöver också aktivt värva medlemmar. Var där, var synlig, var tidig! Ta kontakt Det gäller för dig att snabbt, helst första dagen, ta kontakt med lärare och studie- och yrkesvägledare som nyanställs, presentera dig och välkomna dem. I bästa fall kan du prata med dem redan i samband med anställningsintervjun eller till och med före den. Det är bra om ditt namn finns med i platsannonsen. Att etablera en god kontakt är viktigare än att genast rada upp alla argument för att gå med i Lärarförbundet. Men det gäller förstås också att prata om Lärarförbundet på ett sådant sätt att de förstår att det är här alla lärare hör hemma. Försök att sätta dig in i din nya kollegas situation när du väljer argument. Vad kan intressera? Vilka speciella behov har just hon eller han? Var noga med att också följa upp kontakten då och då. Fråga om de har gått med än. På lararforbundet.se/blimedlem hittar du fler argument för medlemskap och information om allt man får för medlemsavgiften. Där finns också uppgifter om vad det kostar att vara medlem. Tänk också igenom vilka argument som övertygar dig själv. Om du inte äger argumenten kan du inte övertyga någon annan. Diskutera gärna med avdelningsstyrelsen om du tvekar inför något. Glöm inte VFU-studenterna Det är också viktigt att du visar upp en bra bild av Lärarförbundet för de studenter som kommer till arbetsplatsen för den verksamhetsförlagda delen av sin utbildning, VFU. Hur de blir bemötta kan vara det som avgör vilket förbund de sedan väljer att vara med i. Se till att de känner sig välkomna, visa intresse för deras arbete och deras synpunkter på arbetsplatsen. Studenterna är vana vid ett synligt Lärarförbund vid infodisken på lärosätet. Det är viktigt att du fortsätter i samma anda. Syns du så finns vi! Att synliggöra Lärarförbundet på arbetsplatsen är en viktig uppgift för dig som ombud. Ett sätt att göra det på är att se till att det ständigt finns uppdaterad information på arbetsplatsen. Det är också viktigt att medlemmarna på din arbetsplats får en personlig kontakt och vet vart de kan vända sig om de har frågor. Ett personligt och engagerat ombud är framgången för Lärarförbundet. Kommunikation handlar framför allt om att kunna lyssna. Det viktigaste är att du är tillgänglig för dina kollegor när de behöver dig och förbundet. Alla på jobbet ska veta vem som är Lärarförbundets ombud. Du ska se och synas. Så du behöver vara lite uppfinningsrik för att marknadsföra dig och förbundet. Hitta sätt att sprida information som passar på ditt jobb. Är det via anslagstavlan, via e-post eller 4 Lärarfackligt nr

10 Att vara ombud i Lärarförbundet Ombudstips ur nya ombudshäftet Syns du - finns vi. Syns du finns vi Hej Mats, välkommen till Centrumskolan! / Annelie med en post-itlapp på kaffebryggaren du ska kommunicera med dina kollegor? När finns det tillfällen till småprat? Ska ni ha möten? Vad ska de handla om? Ska det vara på morgonen, på lunchen eller efter jobbet? Hur tar du reda på vad dina kollegor är intresserade av? Vad väcker engagemang? Gör Lärarförbundet synligt! Sätt upp affischen Lärarförbundet alltid nära dig! som finns här i broschyren. På den anger du dina kontaktuppgifter så att alla vet vem som är ombud för Lärarförbundet. Det här kan du beställa på lararforbundet.se/materialkatalogen: Affischer Dekaler Anslag om vem som är ombud Profilartiklar Broschyrer 10 5 Lärarfackligt nr

11 Behöver du ett bollplank? Ring Min kollega! Från och med 1 februari finns Min kollega hos Lärarförbundet en person att prata med om dina vardagsutmaningar. De flesta lärarfrågor kan du diskutera med dina närmaste kollegor. Men om du saknar dialog eller nätverk på jobbet, eller bara undrar hur en utomstående skulle se på saken kan du slå en signal till Min kollega. Då får du prata med en erfaren, engagerad lärare eller skolledare som du kan diskutera dina yrkesfrågor med. Kanske Sveriges bästa bollplank? Det kan till exempel handla om din undervisning, föräldrakontakter eller yrkesetiska frågor. Du kan vara anonym. Din avdelningen eller medlemsservice svarar som vanligt på frågor om din anställning eller ditt medlemskap. Skyddsombudutbildning Är du skyddsombud? Då är det dags att anmäla sig till Lärarförbundets introduktion i arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Den utgör, tillsammans med arbetsgivarens utbildning, den grund som du behöver för ditt uppdrag. Skyddsombudens utbildning är till för dig som är nytt skyddsombud eller arbetsplatsombud och är en orientering i vilka lagar och regler som gäller samt utgör samtidigt ett första steg för att aktivt agera i arbetsmiljöfrågor. Läs mer på lararforbundet.se/skyddsombudetsutbildning. NOTERAT Kommunala pensionsavtalet förlängt Den 28 december förlängdes kollektivavtalet om tjänstepension för anställda i kommuner, landsting och inom Pacta. Förlängningen innebär att avtalet fortsätter att gälla och därmed att även du som nyanställs eller får din tjänst omreglerad efter årsskiftet får tjänstepension. Under 2013 kommer förhandlingar att genomföras med syfte att komma överens om ett nytt pensionsavtal som på sikt kan ersätta det nuvarande KAP-KL. Dessa förhandlingar kommer för Lärarförbundets räkning att utföras av OFR. Utforska det digitala lärandet på SETT Hur kan det moderna lärandet utvecklas i förskolor, skolor och fritidshem? Inspireras den april på mässan och konferensen SETT 2013 i Kista. Som medlem i Lärarförbundet får du rabatt på deltagaravgiften. SETT är Skandinaviens största mässa och konferens inom området det innovativa och moderna lärandet, och handlar om att få skolans professionella medarbetare att känna inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur det moderna lärandet kan utvecklas mot högre måluppfyllelse i just deras skolor. Nytt år nya möjligheter På Lärarnas A-kassa passar vi på att inleda 2013 med ett par nyheter. I dagarna lanserar vi vår nya app, där man bland annat kan skicka in sina kassakort. Vi gör också en repris på förra årets värvningskampanj, men med en liten nyhet. Kassakort via smartphone Nu kan man smidigt och enkelt skicka in kassakorten direkt via sin smartphone med hjälp av vår nya app. Man kommer också att kunna använda appen till att göra sin årsanmälan och skicka meddelanden till oss. För att kunna använda appen måste man vara registrerad som användare på Internetkassan. Är man redan registrerad är det bara att ladda ner appen och logga in med samma användaruppgifter som till Internetkassan. Appen finns för både iphone och Androidtelefoner. För att ladda ner går man till App Store eller Google Play och söker på Lärarnas A-kassa. Läs mer på lararnasakassa.nu/ Internetkassan. Värva en medlem För att fira det nya året har vi bestämt oss för att fortsätta vår värvningskampanj ett tag till. Du kan alltså fortsätta att tipsa vänner och kollegor om att ett medlemskap hos oss är ett bra sätt att trygga sin framtid. När din vän har blivit medlem skickar vi en pocketbok till dig som tack för hjälpen. För att den du värvat ska känna sig riktigt välkommen får hon/han också en bok. Läs mer på lararnasakassa.nu/tipsa Lärarfackligt nr

12 I julhandeln, på nyårsfest och på arbetsplatser runt om i Sverige överallt träffar jag lärare som pratar om sin jobbstress. Du vet nog tyvärr vad jag pratar om. Gränsen är nådd för hur mycket mer man kan lägga på lärarna. Äntligen börjar frågan om lärares arbetsbelastning också att finnas på politikernas agenda. De inser att för att de ska kunna nå högre skolresultat måste det rensas på lärares bord. Moderaterna har gett ett nyårslöfte om att minska lärares pappersarbete. Nu senast var det Miljöpartiet som hade en artikel i Dagens nyheter med rubriken Låt lärarna vara lärare och inte administratörer. Lärarna sticker ut i varje undersökning. Några exempel: m 8 lärare av 10 har fått mer att göra bara under det senaste året. m Lärare är den yrkesgrupp som lider mest av stress och sömnbrist (källa: TCO). m Arbetsmiljöfrågor till exempel administration och stress är de största orsakerna näst lön till varför lärare funderar över att lämna yrket. Fredrik Reinfeldt höll i sitt jultal upp en lista över reformer på skolans område sedan alliansregeringen tillträdde. För Gränsen är nådd rensa på lärarnas bord» I lärares verklighet saknas ofta resurser «oss som är lärare är listan ett bevis på hur mycket mer det har blivit att göra. Så mycket högre kraven har blivit, utan att resurser i form av tid och pengar adderats! I lärares verklighet saknas ofta resurser, till exempel för särskilt stöd. På många håll ska de egna löneökningarna tas inom befintlig budget. Samtidigt som villkoren blir sämre vill alla att skolan ska prestera bättre resultat och att läraryrket ska bli mer attraktivt. Det går helt enkelt inte ihop. Regeringens utredning om att rensa i arbetsbördan måste landa i konkreta förslag, till exempel i att ta bort skriftliga omdömen inom hela skolan. Det krävs handfasta åtgärder. Mindre stress och mer tid till för och efterarbete ger högre kvalitet i undervisningen ska frågan om lärares arbetsbelastning jämte frågan om att lärarna ska få mer än andra i löneökningar vara i fokus. Det är de viktigaste frågorna för våra medlemmar, och för det parti som vill vara lärarens bästa vän. Inför valet gäller det att satsa på skolan! Eva-Lis Sirén Lärarförbundets ordförande Följ och kontakta mig på Redaktion: Ansvarig utgivare: Form: Layout Mikael Johansson Johan Tufvesson Kristina Stutterheim Anna Bylund Mikael Johansson Johan Tufvesson Besöksadr: Segelbåtsvägen 15 Postadr: Box Stockholm Telefon: (växel) Webbplats: lararforbundet.se E-post: Tryckeri: V-TAB Vimmerby 2012 Du vet väl att du kan få Lärarfackligt via e-post? Gå in på lararforbundet.se och anmäl dig. Där kan du också skriva ut tidigare exemplar av tidningen som PDF-fil eller utnyttja sökfunktionen för att hitta enskilda artiklar. Svanenmärkt trycksak Licensnummer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Vi hyllar lärare och kunskap. Nobeldagen:

LÄRARFACKLIGT. Vi hyllar lärare och kunskap. Nobeldagen: Finns det positiva exempel jag kan lära utav? LÄRARFACKLIGT NR 10 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2014 Nobeldagen: Vi hyllar lärare och kunskap På Nobeldagen hyllar vi alla lärare genom

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen Mer att läsa: Tuff kritik från Skolinspektionen l Klara besked i medlemsenkät l Hur mår förskolans barn? SkolLedaren SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS TIDNING NR 7 SEPTEMBER 2014 Ingen barnvakt NY ROLL FÖR PADDAN

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SÅ MAXIMERAR DU MEDIEUTFALLET PÅ DIN ORT SKAPA UPPMÄRKSAMHET PÅ SKOLANS DAG! Skriften du har i din hand ger tips och råd från Lärarnas Riksförbund inför mötet med journalister

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer