Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag"

Transkript

1 Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag Rapport från Lärarförbundet Student Sverige står inför en nationell lärarkris. Den måste mötas på många plan, bland annat genom bättre löner och arbetsmiljö. Viktigt är också hur lärarstudenterna introduceras till yrket. Inom utbildningens ram är det framför allt genom VFU:n som denna introduktion sker. Tyvärr finns det en del som tyder på att där finns en förbättringspotential. Sverige möter en nationell lärarkris där lärare kommer att saknas 2020, samtidigt ser vi ett alltför svagt söktryck till landets lärarutbildningar och så många som var sjätte lärarstudent hoppar av efter den första terminen. Lärarlönerna måste upp, men det är också av yttersta vikt att vi säkerställer kvalitén på våra lärarutbildningar. När regeringen presenterade förslaget om en ny lärarutbildning, Bäst i klassen, tydliggjorde den också den verksamhetsförlagda utbildningens (VFU) plats. En stärkt VFU är av vikt för att studenterna ska kunna omsätta teoretiska kunskaper till praktisk färdighet. Därför måste man satsa på VFU:n. Det görs till exempel genom att både lärarutbildarna och VFU-handledare ute på skolorna får utbildning kring handledning samt tid och lön för sitt uppdrag, men också återkommande utbildning av lärosätena. Anslagen till den verksamhetsnära skolforskning måste öka, till exempel genom att Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté får till uppdrag att rikta medel mot den forskning som tydligt fokuserar på skolverksamheten. När det gäller VFU och kopplingen mellan teori och praktik är studenternas upplevelse av sin utbildning alarmerande. Om regeringen menar allvar med sin reformering av lärarutbildningen måste de brister vi pekar på kring den verksamhetsförlagda utbildningen följas upp med satsningar. Regeringen, lärosätena och huvudmännen måste också gemensamt ta sitt ansvar och stärka kvalitén i den lärarutbildning som är det viktigaste steget mot en framgångsrik skola. Lärarförbundet student har tre punkter för en bättre lärarutbildning: ingen student ska behöva känna sig oförberedd när VFU:n påbörjas de lokala lärarutbildarna måste få utbildning, tid och lön för sitt handledaruppdrag öka anslagen till den verksamhetsnära forskningen Tomas Selin Ordförande Lärarförbundet Student 1(7)

2 Studenternas syn på VFU:n Vi intervjuade 600 lärarstudenter, genom en telefonundersökning, om deras syn på VFU och kopplingen mellan teori och praktik i lärarutbildningen. Resultaten i korthet är följande: nästan varannan anser att det råder en stor koppling mellan det teoretiska innehållet i lärarutbildningen och den praktiska verkligheten två av fem studenter upplever att högskolan i hög grad har förberett dem för vad som väntar under VFU:n varannan anser att VFU-handledaren är välförberedd på att studenten ska komma på VFU. De flesta upplever en stor koppling mellan teori och praktik Den första frågan som de besvarade var: Hur upplever du kopplingen mellan det teoretiska innehållet, som lärs ut på lärarutbildningen, och den praktiska verklighet som du möter, genom till exempel verksamhetsförlagd utbildning (VFU)? Gy Åk 7-9 Åk 4-6 F-3 Fritidshem Förskola Totalt 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 = Obefintlig koppling 2 = Liten koppling 3 = Viss koppling 4 = Stor koppling 5 = Mycket stark koppling Ingen uppfattning Diagram 1 Koppling mellan teori och praktik Glädjande nog anser nästan varannan lärarstudent att det råder en stor eller mycket stor koppling mellan det teoretiska innehållet i lärarutbildningen och den praktiska verklighet som studenterna möter. Samtidigt är det alldeles för många som inte anser det, var femte student anger att det finns liten eller obefintlig koppling mellan teori och praktik. Vi ser också att det är i högre grad är så att elever som läser för att bli lärare mot de tidigare åren (förskolan, fritidshemmet eller f-3) anser att kopplingen mellan teori och praktik är starkare, än de som läser mot att bli lärare i gymnasieskolan eller de senare delarna av grundskolan. 2(7)

3 Studenterna är förberedda på vad som väntar under VFU:n Nästa fråga som studenterna fick besvara var: I vilken grad anser du att högskolan har förberett dig för vad som väntar under VFU:n? Gy Åk 7-9 Åk 4-6 F-3 Fritidshem Förskola Totalt 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 = I mycket låg grad 2 = I låg grad 3 = Varken eller 4 = I hög grad 5 = I mycket hög grad Ingen uppfattning Diagram 2 Förberedd för VFU På denna fråga är det mer än två studenter av fem som svarar att högskolan i hög eller mycket hög grad har förberett dem för vad som väntar under VFU:n. Samtidigt är det var femte student som anger i mycket låg eller låg grad som svar på samma fråga. Sammantaget visar det på att lärosätena gör ett gott arbete med att förbereda för VFU, men att det också finns en utvecklingspotential. När man ser till de olika utbildningsinriktningarna är det tydligt att lärarna mot gymnasieskolan i klart lägre grad anser att lärosätet förberett dem tillräckligt för vad som väntar under VFU. Så det är framför allt dessa studenter som behöver få en bättre förberedelse. 3(7)

4 VFU-handledaren oftast väl förberedd Den tredje frågan som studenterna fick besvara var: I vilken grad anser du att VFUhandledaren känts förberedd för att du ska komma på VFU? Gy Åk 7-9 Åk 4-6 F-3 Fritidshem Förskola Totalt 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 = I mycket låg grad 2 = I låg grad 3 = Varken eller 4 = I hög grad 5 = I mycket hög grad Ingen uppfattning Diagram 3 VFU-handledaren förberedd Mer än varannan student svarar att VFU-handledaren har känts i hög eller mycket hög grad förberedd på att studenten ska komma på VFU. Samtidigt är det även här ungefär var femte student som svarar i mycket låg eller låg grad. Även här gäller att den generella bilden är positiv, men att det ändå finns en del att arbeta med för lärosätena. Att ungefär var femte är missnöjd med hur väl förberedd VFU-handledaren är gäller för samtliga lärarkategorier. Men även här framstår de som läser för att bli gymnasielärare klart mer missnöjda än övriga lärare, med nästan var tredje som anser att VFUhandledaren inte har varit förberedd. 4(7)

5 Om undersökningen Undersökningen är en telefonundersökning genomförd av Exquiro Market Research på uppdrag av Lärarförbundet. Målgrupp Målgruppen i undersökningen är personer som uppfyller följande kriterier: Studerandemedlemmar i Lärarförbundet. Påbörjat lärarutbildningen under perioden HT 2011 HT Datainsamlingsmetod All data samlades in via telefonintervjuer under perioden 5-22 maj, Urval Lärarförbundet tog fram ett urval av medlemmar. Urvalen var uppdelade på 6 st. strata enligt följande: Förskollärare (319 st.) Grundlärare med inriktning mot fritidshem (354 st.) Grundlärare med inriktning mot F-3 (331 st.) Grundlärare med inriktning mot årskurs 4-6 (338 st.) Ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9 (350 st.) Ämneslärare i Gymnasieskolan (376 st.) Utifrån detta drog Exquiro ett systematiskt urval inom respektive strata. Respektive urval innehöll hälften av personerna i bruttourvalet. I slutet av datainsamlingen utökades respektive urval med ytterligare 30 personer per strata. Antal genomförda intervjuer per grupp Antal intervjuer Antal personer i bruttourvalet Antal personer i nettourvalet Förskollärare Grundlärare med inriktning mot fritidshem Grundlärare med inriktning mot F Grundlärare med inriktning mot årskurs Ämneslärare med inriktning mot årskurs Ämneslärare i Gymnasieskolan Totalt studerandemedlemmar intervjuades. 5(7)

6 Bortfallsredovisning Antal % Bruttourval Ej inkluderade personer i slutligt urval Ej målgrupp* Nettourval % Vägrare 85 8 % Fel nummer % Bortresta 1 0,1 % Sjuka 2 0,2 % Övriga ej svar % Antal intervjuer % *Personer som uppgav att de inte är medlemmar, att de påbörjade lärarutbildningen annan termin än under perioden HT 2011 HT 2013 eller personer som har tagit studieuppehåll och inte ämnar slutföra studierna. 6(7)

7 Lärarnas VFU kan bli bättre När det gäller VFU och kopplingen mellan teori och praktik är studenternas upplevelse av sin utbildning alarmerande. Om regeringen menar allvar med sin reformering av lärarutbildningen måste de brister vi pekar på kring den verksamhetsförlagda utbildningen följas upp med satsningar. Undersökningsresultaten i korthet: nästan varannan anser att det råder en stor koppling mellan det teoretiska innehållet i lärarutbildningen och den praktiska verkligheten två av fem studenter upplever att högskolan i hög grad har förberett dem för vad som väntar under VFU:n varannan anser att VFU-handledaren är välförberedd på att studenten ska komma på VFU. Lärarförbundet student har tre punkter för en bättre lärarutbildning: ingen student ska behöva känna sig oförberedd när VFU:n påbörjas de lokala lärarutbildarna måste få utbildning, tid och lön för sitt handledaruppdrag öka anslagen till den verksamhetsnära forskningen Segelbåtsvägen 15 Box Stockholm Telefon lararforbundet.se

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Finns det mer än kunskap i skolan?

Finns det mer än kunskap i skolan? Finns det mer än kunskap i skolan? En undersökning bland elever i grundskolan och gymnasieskolan Genomförd av Exquiro Market Research våren 2009 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer