VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Inledning Det har varit ett år fyllt av händelser, nytänk, omtänk, framåtanda, engagemang, entusiasm, teambuilding, nya samverkansnivåer, utbildning, fortbildning för att bara nämna några av de substantiv som kantat vår avdelning under året. Året inleddes på samma sätt som året innan avslutades, det vill säga med erfarenhetsutbyte, då vi med tre fyllnadsval några månader tidigare än årsmötet visste att det skulle sluta både ordförande och kassör med flera. Tre ytterligare skulle tillsättas vid årsmötet. Vår valberedning fick mycket att göra. Valberedningens förslag gick igenom och vi fick ny ordförande, Susanne Lyckevall, samt tre nya ledamöter, Marie Petersson, Victoria Karlsson och Monica Åkesson. Ingegärd Salmose, valdes in som adjungerad till styrelsen. I samband med årsmötet avtackades Gunilla Gibson, Görel Pehrson och Stig-Ove Eriksson efter många års arbete i styrelsen. Med ny ordförande, och flera nya ledamöter fick vi mycket att arbeta med och med det alla möjligheter. Vi har under året bedrivit verksamhet som tidigare. Vi har haft löneförhandlingar, samverkansmöten, avtalsgrupper, rehabiliteringsärenden, övertalighetsförhandlingar, överläggningar, tvisteförhandlingar, medlemssupport, mediakontakter, opinionsarbete, arbetsgrupper, ombudsutbildningar mm. Under hösten har vi satsat på opinionsarbete för att påverka våra politiker. Det har handlat om att sätta skolan först. Vi kräver högre löner, minskad arbetsbelastning och resurser så att alla barn och elever får det stöd det behöver. När valrörelsen var över tog arbetet med kongressen för Lärarförbundet fart. Vi skrev motioner, läste på andras motioner, tyckte till om kommande verksamhetsinriktning, stadgar och budget innan Ronnie Ripgården och Susanne Lyckevall åkte till Stockholm och representerade Halland tillsammans med sex ytterligare ombud från Valkretsen. Vi har gjort arbetsplatsbesök och haft medlemsmöten på många arbetsplatser runtom i kommunen. Vi har också valt att prioritera utbildning inom styrelsen eftersom vi är många nya ledamöter. Av den anledningen tar vi sikte på att bli yttermera medlemsnära inför nästkommande år.

3 Styrelsen 2014 Susanne Lyckevall ordförande 2014 Ingrid Erikson Staag vice ordförande 2014 Maria Sjöström kassör Ann-Britt Eriksson sekreterare, studieorganisatör Helen Olsson Marie Petersson Jan Pettersson Ronnie Ripgården Viktoria Karlsson Monica Åkesson Peer Hovden Valkretsombud Ordinarie Ingegärd Salmose Marie Petersson Peer Hovden Ronald Johansson Stig-Ove Eriksson Susanne Bogren-Jaldestam Susanne Lyckevall Suppleanter Robert Johansson Ronnie Ripgården Peter Wall Elisabeth Soukup-Ackefur Christina Källqvist Valberedning Ordinarie Robert Johansson (sammankallande) Görel Pehrson Christopher Holmgren Christina Knape Susanne Bogren-Jaldestam Revisorer Ordinarie Inger Hjalmarsson Anna Chapovalova Suppleanter Maria Johansson Elisabeth Settergren

4 Representanter i nämnder, styrelser och grupper Nämnden för Förskola och Grundskola (NFG) Nämnden för Gymnasie- och Vuxenutbildning (NGV) Central samverkansgrupp (CSG) Samverkansgrupp Förvaltningen för Förskola och Grundskola (FFG) Ronnie Ripgården Peer Hovden Susanne Lyckevall Susanne Lyckevall Ingrid Erikson Staag Samverkansgrupp Förvaltningen för Gymnasie- och Vuxenutbildning (FGV) Lönedelegation Jan Pettersson Peer Hovden Ingrid Erikson Staag Susanne Lyckevall Ronnie Ripgården Ann-Britt Eriksson Uppdrag utanför lokalavdelningen Susanne Lyckevall Ronnie Ripgården Peer Hovden Representantskapsombud och Kongressombud Kongressombud Ledamot i skolformsnämnd gymnasieskola Möten under 2014 Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten. För att förbereda styrelsemötena har det genomförts sju beredningsmöten. Medlemsantal Vid årsskiftet hade Kungsbacka lokalavdelning 1665 medlemmar. Det är en ökning med 8 medlemmar sedan förra årsskiftet.

5 Studieorganisatörens rapport Lärarförbundet har erbjudit vår styrelse olika utbildningar under året. Styrelsen har i sammanlagt 141 dagar deltagit i följande utbildningar och haft olika uppdrag på lokal, regional och central nivå: UTBILDNING ANTAL DELTAGARE DAGAR Utbildning Afa 1 1 Arbetsrätt 2 6 Central opinionsutbildning 1 2 Huvudskyddsombudsutbildning 2 2 Kongressen 2 5 Lokala ombudsutbildare 4 1 LOKA-medlem 2 1 Min Trygghet 1 1 Nätverk huvudskyddsombud 4 2 Nätverk internationellt ansvarig 1 1 Nätverk privata 5 3 Nätverk förskollärare i förskoleklass 1 1 Nätverk förskollärare i förskolan 2 1 Nätverk kulturskolan 1 1 Ny i styrelsen 4 1 Kassörsutbildning 2 1 Kommunal skolekonomi 2 3 Konferens musik och kulturskolan 1 1 Konferens studieorganisatör 1 1 Konferens fritidspedagoger 1 1 Ordförandekonferens Halland 1 5 Ordförandekonferens Central 2 2 Ordförandekonferens prioriterad avdelning 1 3 Regionalt skyddsombud 1 2 Regional utvecklingskonferens 4 2 Representantskap 2 2 Regionala Rådet 1 9 Sensus ledarseminarium 4 2 Styrelseutbildning 12 2 Utbildning Sensus 2 1 Utbildning nytt kurshanteringsprogram 1 1 Utvecklingsgrupp fritidshem 1 5

6 Våra medlemmar har erbjudits många skiftande utbildningar under året. Sammanlagt har 50 medlemmar deltagit och fördelningen är enligt följande: UTBILDNING ANTAL DELTAGARE Forma ett hållbart lärarliv 1 Ett nytt lärarskap i digitala fotspår' 2 Bygg relationer som stärker 1 Studiecirkel pensionärer 8 Pensionärskonferens 4 Konferens Mötesplats Chef 3 Skolledarföreningens ombudsmöte 2 Lärarmötet - Du och din löneutveckling 2 Skolledarkonventet Konferens och Valkretsmöten för skolledare 2 Skapa pedagogisk utvecklingstid i förskolan 4 Lärarförbundet Global 1 Utbildning Regionala skyddsombud inom KMR 1 Möte för stiftsombud 1 Regional ombudsdag 4 Konferens fritidspedagoger 1 Min trygghet för skolledare 4 Konferens för Rektorer och Förskolechefer 1 inom fristående verksamhet Nätverksträff privata området 3 Nätverksträff förskollärare i fsk-klass 1 Temakvällar 60 personer kom till vårt årsmöte på Varlaskolan i mars. Kulturskolans lärare och elever underhöll oss innan mötet. Lokalavdelningen sponsrade 132 biljetter till Bok och Biblioteksmässan i september. Vi har haft ett kategorimöte för förskollärare, där 60 medlemmar deltog och ett kategorimöte för lärare - Bilaga M, där 18 medlemmar deltog. I övrigt har vi under året haft medlemsmöten på 42 arbetsplatser. Där har vi sammanlagt träffat 442 medlemmar. Arbetsplats- och skyddsombudsutbildning Vi har erbjudit våra ombud en utbildningsdag/termin. Alla i styrelsen har deltagit som kursledare på dessa utbildningar. Till vårens utbildningar kom 60 ombud och på hösten 55 ombud. Vi har även haft träffar med våra ombud efter den nya omorganisationen i kommunen. Till dessa träffar kom ca 45 ombud. Ombud som sitter i lokala samverkansgrupper har haft fyra träffar med totalt 66 deltagare. Året avslutades med en trivselkväll, där deltog 50 ombud.

7 Arbetsmiljö- och förhandlingsverksamhet Året startade med löneöversyn i vanlig ordning. Lärarna i Kungsbacka fick ett av de lägsta löneutfallen i hela landet och därmed lägst i Halland. Den 1/ fick vi nya verksamhetsområden inom förskole- grundskoleförvaltningen enligt politikerbeslut. I samband med omorganisationen tog man bort en samverkansnivå. Vi har under året fört fortsatt dialog med arbetsgivaren om våra samverkansnivåer. I samband med nya enheter har det anställts nya verksamhetschefer, där vi var delaktiga i rekryteringsprocessen. Vi har under året noterat att många kvinnor, främst över 60 år, inte orkar med den ökande arbetsbelastningen och den stress som den medför. Detta har Lärarförbundet lyft både i FörvaltningsSamverkansGrupp(FSG) och i CentralSamverkansGrupp(CSG). Det saknas ett aktivt arbete från arbetsgivaren om att försöka bedriva en rehabilitering innan det är för sent. Frågan är aktuell och det har tillsatts en arbetsgrupp på tjänstemannanivå inom detta område. Vidare diskussioner kommer att föras. Arbetsmiljön är påfrestande för alla kategorier av lärare. Med en ökad arbetsbelastning ser vi med stor oro på de effektiviseringskrav som år efter år genomförs. I början av året skapades en partsgemensam arbetsgrupp mellan arbetsgivaren, Lärarförbundet och Kommunal gällande förskolans arbetsmiljö. Under hösten har vi efterfrågat uppföljning och arbetsgivaren skall redovisa detta i början på det nya året. Vi har lyft förskollärarnas arbetsmiljö på förvaltningssamverkansgruppen. Inom skolan ökar arbetsbelastningen och med sparkrav så finns det inget utrymme för att komma tillrätta med arbetsbelastningen. Vi har lyft lärarnas arbetsmiljö på förskola/ grundskola. Trots påtryckningar har man minskat på elevpengen. Vi ser med stor oro på ökade sjuktal och brist på resurser. Detta mottogs med stort allvar och arbetsgivare ville ha en tydligare bild. Vi har innan jul bett våra ombud på skolorna i kommunen att kort redogöra för hur den egna skolan ser på arbetsbelastning och vi har i skrivandets stund just presenterat vår kartläggning för arbetsgivaren. Vi kommer inte att släppa detta förrän vi får gehör. Avräkningsperioderna gäller i vårt avtal sedan Arbetsgivaren lovar att de skall följas från augusti, detta fördröjdes sedan till oktober. Avräkningsperioderna ska nu gälla. Inför budgetförhandlingarna har vi åter protesterat på alla nivåer. Vid Kommunfullmäktiges budgetförhandlingar i maj delade vi ut godispåsar med varierad mängd godis för att belysa orättvisorna för våra kommunala politiker. Det har varit ett år fyllt av opinion. Vi har synts i media både i insändare och i artiklar. Vi har också varit synliga utanför flera matbutiker och på stationen. Där har vi delat ut kundvagnspoletter, flyers och pratat Lärarförbundet med allmänheten, medlemmar, tjänstemän och politiker. Vi har haft möten med politiker och varit delaktiga på nämnderna. Vi har också stått på torget i Kungsbacka inför valet. På fritidshemmen är det hög arbetsbelastning och stora barngrupper. Vi har haft en tvist gällande tillsättning av fritidspedagog utan relevant utbildning. Detta resulterade i att arbetsgivaren fick betala skadestånd till Lärarförbundet då vi har ett lokalt kollektivavtal i Kungsbacka där arbetsgivaren endast kan tillsvidareanställa utbildad personal. Vi har också fört dialog med arbetsgivaren hur vi skall komma ifrån problemet med outbildad personal på fritidshemmen.

8 Vi har under året haft ett flertal överläggningar med arbetsgivaren angående vårt centrala avtal, HÖK12. Där ges möjlighet att skriva avvikande lokala kollektivavtal. Enligt Bilaga 6 skall avtalet leda till förbättrade resultat, effektivare arbetsformer och ökad måluppfyllelse. Efter medlemmars önskemål har vi tecknat avtal på Kullenskolan, Södergruppen, Presseskolan samt ett arbetslag på Tingbergsskolan. På förskole- och grundskoleförvaltningen har arbetsgivaren fortsatt att rekrytera förstelärare. I skrivandets stund är vi inne på tredje omgången. På gymnasie- och vuxenförvaltningen har man under året avstått att tillsätta fler karriärtjänster. Under hösten tecknade vi ett lokalt avtal med Lärarförbundet Skolledare i Kungsbacka. Vi ökar och har över 40 skolledare i vår avdelning. Arbetsbelastningen är hög även för denna grupp. Fadderverksamhet Under det gångna året har styrelsen fortsatt med arbetet att stötta medlemmarna genom fadderverksamhet gentemot de pedagogiska enheterna, enskild verksamhet samt kyrkan. Detta har vi gjort på många olika sätt, bland annat genom att ha ombuds och medlemsmöten samt att göra arbetsplatsbesök. Alla nya ombud bjuds in till expeditionen där vi berättar hur vi arbetar. Vi besöker också många arbetsplatser på medlemmarnas begäran. Rekrytering Under året har vi skickat ut välkomstmappar till nya medlemmar i Lärarförbundet Kungsbacka. Mappen innehåller skrifter från Lärarförbundet centralt och lokalt. I mappen finns bland annat information om våra uppdrag och olika ansvarsområden för styrelseledamöterna i Kungsbacka, våra kontaktuppgifter, samt en liten välkomstpresent. Utifrån kopior på anställningsavtal har vi skickat rekryteringsinformation till ett hundratal nyanställda som inte varit medlemmar i Lärarförbundet. Enskild/privat verksamhet I Kungsbacka lokalavdelning finns 29 arbetsplatser som drivs i enskild/privat regi med totalt 99 medlemmar. De flesta arbetsplatser har KFO som avtal. En arbetsplats har Almega och kyrkan har eget avtal. Tre arbetsplatser tillhör riksavdelningen AcadeMedia. Under året har Lärarförbundet i Kungsbacka erhållit medel från Lärarförbundet centralt för att fortsätta bygga en organisation som erbjuder dessa medlemmar en god service. Vi har fortsatt att utveckla kontakten med våra enskilda/privata arbetsplatser genom att besöka dessa och möta både medlemmarna och deras arbetsgivare. De medlemmar som arbetar under KFO:s avtal har i år fått ett nytt fyraårigt avtal. Vi arbetar vidare med att försöka få in lönerna från våra privata arbetsgivare och vara delaktiga i löneprocessen. Resultatet av de löner vi fått in visar att KFO som är det avtalet som flest medlemmar arbetar under, gav ca.3,2%. Avtalet garanterade minst 2,8%.

9 Webbsidan Antal besökare på vår webbsida ökar och allt fler medlemmar besöker sidan kontinuerligt. Vi uppdaterar sidan regelbundet och lägger dit aktuell information. De flesta utskick och mail går via vår lokala webbsida, vilket gör att vi når medlemmarna lättare. Det förutsätter dock att alla medlemmar har uppgivit aktuell mailadress på min sida på lararforbundet.se. Sociala medier Facebook är ytterligare ett forum för att skapa medlemsnära kontakt. Här kan alla uttrycka sig, inspirera och delge varandra saker. Här lägger vi ut information samt upplysning kring kommande aktiviteter för att snabbt nå ut till våra medlemmar. Internationellt Lärarförbundet driver ett omfattande internationellt arbete. Genom åren har nästan en miljon lärare i ett 50-tal länder på detta vis fått en grundläggande facklig utbildning. En av de stora globala utmaningarna är jämställdhet och Lärarförbundet bedriver ett antal projekt kring kvinnors utbildning i världen. Lärarförbundet i Kungsbacka stödjer särskilt ett solidaritetsprojekt som bedrivs genom Labour Education Foundation(LEF), i Lahore Pakistan. Projektet har sedan 1995 pågått i olika former. Utbildningsorganisationen består för närvarande av tio olika utbildningscentra. Förutom att lära sig läsa, skriva och räkna, så anordnas det styrelsemöten, studiecirklar och utskick av månadsbrev. Lärarförbundet är en Fair Union: Vi väljer leverantörer som har kollektivavtal, vi väljer i första hand de som har rättvisemärkta produkter. I Kungsbacka har vi under året uppmärksammat detta genom att under Queer Up-festivalen bjuda på Fairtrade-märkta bananer. Pensionärsverksamhet Ökningen av pensionärer i vår avdelning fortsätter och vid årsskiftet var vi 221 st. Specifika aktiviteter för pensionärer under året har varit: Bokcirkel Vårresa med buss till Gustaf Dahlénmuseet och Gunvor Johdets bonadssamling i Stenstorp och Löfwings Ateljé och konstcafé i Falköping Regional pensionärskonferens i Kulturhuset, Skövde Jullunch på Restaurang Ester i Kungsbacka

10 Verksamhetsplan för 2015 Kungsbacka avdelning Lärarförbundet skall erbjuda medlemskap och vara det självklara valet för Kungsbackas lärare, skolledare samt studie- och yrkesvägledare. Vi vill tydliggöra nyttan av medlemskapet i Lärarförbundet. Vi ska synas, märkas och göra skillnad för både nuvarande och potentiella medlemmar i deras vardag. Lärare ska få stöd i de frågor som är kopplade till anställningen och utvecklingen av lärarrollen. I Lärarförbundet ska alla lärare ha möjlighet att engagera sig och aktivera sig i yrkets vardagsfrågor. Lärarförbundet arbetar för jämställdhet, tolerans, demokrati och yttrandefrihet i skolan. Arbetsplatsen utgör en arena för engagemang och dialog. Där bearbetas frågor som är aktuella. På arbetsplatsen driver medlemmarna det fackliga arbetet i Lärarförbundet med hjälp av ombud och avdelningsstyrelse. Vi utgår från målen som beslutades på Lärarförbundets kongress Lärarförbundets övergripande verksamhetsinriktning är indelad i två områden: Ett attraktivt yrke i utveckling Det självklara valet Inom varje område sätter vi upp mål och vad vi ska arbeta med för prioriteringar under året. Nivåerna vi arbetar med i Kungsbacka är: Kungsbacka avdelning/styrelse. Lärare och skolledare Lokala politiker/tjänstemän och arbetsgivare Ombud Styrelsenivå - Avdelningsstyrelsen Kungsbackas styrelse arbetar i samverkan med och nära medlemmarna och ombuden på arbetsplatserna för att skapa medlemsnytta och rekrytera. 31 december 2015 ska Kungsbacka avdelning öka till 1700 medlemmar. För att uppnå målet ska vi o Lägga stort fokus/prioritera att alla arbetsplatser får besök under verksamhetsåret. o Erbjuda våra medlemmar stöd i fackliga frågor samt bjuda in till olika medlemsmöten. o Erbjuda våra pensionärer att delta i olika aktiviteter. o I styrelsen delta i aktuella utbildningar för att öka kunskapen om lagar och avtal som rör våra medlemmars arbetssituation.

11 Arbetsplatsnivå Lärare och skolledare Lärares och skolledares arbetsbelastning ska minska och skolans arbetsmiljö ska garantera ett hållbart arbetsliv. Lärare och skolledare agerar för att få till stånd fungerande löneprocesser på alla arbetsplatser Lärare och skolledare prioriterar de arbetsuppgifter som stärker undervisningens kvalitet och elevernas lärande. Prioriteringarna sker inom arbetstidens och resursernas ram. Förstelärarna och lektorerna spelar en viktig roll i arbetet kring undervisningens kvalitet. För att uppnå målen ska vi o Verka för att lärares och skolledares arbetsbelastning ska minska och skolans arbetsmiljö ska garantera ett hållbart arbetsliv. o Synliggöra löneprocessen hos alla ombud för att ombuden ska kunna informera medlemmarna på arbetsplatsen. o Verka för att lärare och skolledare ska kunna prioritera de arbetsuppgifter som stärker undervisningens kvalitet och elevernas lärande. Prioriteringarna ska ske inom arbetstiden och elevernas ram. o Aktivt arbeta för att avräkningsperioderna används och efterlevs. Huvudmannanivå Lokala politiker/tjänstemän och arbetsgivare Huvudmännen prioriterar skolan och lärarna vid resursfördelning och lönesättning Huvudmännen fattar beslut som säkerställer att lärare har pedagogisk utvecklingstid, det vill säga, tid för arbete som ger kvalitet i undervisningen, både kort- och långsiktigt. För att uppnå målen ska vi o Säkerställa yttrandefriheten och se oss som en självklar samarbetspartner gentemot politiker och arbetsgivare. o Upprätta en naturlig dialog och ett gott samarbete inom alla områden som handlar om våra medlemmars arbetssituation. o På olika sätt t.ex. via media och sociala medier, delta i den aktuella debatten kring skola och förskola o Driva opinionskampanjer för att påverka politiker och allmänhet. o Verka för att teckna ett lokalt avtal om pedagogisk utvecklingstid för förskollärare i förskolan. Arbetsplatsnivå Ombud Det finns minst ett ombud för Lärarförbundet på alla arbetsplatser Vi ska stötta och utveckla ombuden och samtidigt uppmana fler medlemmar att engagera sig fackligt. För att uppnå målet ska vi o Arrangera ombudsträffar för ombud som sitter i samverkan, minst två gånger per termin. o Förse ombuden med aktuell information via olika kanaler så att medlemmarna ser nyttan med att tillhöra Lärarförbundet. o Erbjuda ombuden grundutbildning och påbyggnadsutbildning för att de ska bli stärkta i sin roll som ombud.

12 Styrelsen för Kungsbacka lokalavdelning tackar för det gångna verksamhetsåret och önskar den nya styrelsen lycka till. Kungsbacka Susanne Lyckevall Ingrid Erikson Staag Ronnie Ripgården Helen Olsson Monica Åkesson Victoria Karlsson Ann-Britt Eriksson Peer Hovden Jan Pettersson Marie Petersson Maria Sjöström

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningsstyrelse 2015 Ordförande Ledamöter Lisa Assolari Stefan Burlin Elisabeth Dahl Mikael Forsberg Viktoria Hallin Camilla Hansen Malin Jonsson Jonas Larsson Jon Olovsson

Läs mer

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Ett attraktivt yrke i utveckling Lärarförbundet ska arbeta för: Göra/Förbättra Förutsättning

Läs mer

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Gnesta lokalavdelning 2015-02-17 Verksamhetsberättelse 2015-01-01 2015-12-31 för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Styrelsen (ordförande) (studieorganisatör) Karin Gustavsson-Rydberg (sekreterare)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Ett attraktivt yrke i utveckling 2016-05-31 Lärarförbundet ska arbeta för: Göra/Förbättra

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Årsmöte 2016 Tornvillan i Vaxholm

Årsmöte 2016 Tornvillan i Vaxholm Årsmöte 2016 Tornvillan i Vaxholm Dagordning 1 Årsmötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Fastställande av dagordning 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 5 Val av protokolljusterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Vellinge Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande Åsa Anvåg Jenny Sten Sekreterare Berith Lindberg Kassör Annika Lindström Biträdande kassör

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING Verksamhetsplan 2013 Vision Farsta-Skarpnäck INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Lärarförbundets avdelning på Gotland avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2015. Avdelningsstyrelsen 2015 (ledamöternas uppdrag och ansvarsområden inom

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Malmö Stads Psykologförening

Malmö Stads Psykologförening Verksamhetsberättelse för Malmö Stads Psykologförening Styrelseledamöter och uppdrag Till styrelse för verksamhetsåret 2016 valdes Anna Tidman till ordförande, Daniela Musazzi till sekreterare, Dorina

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 SEKTIONENS ORGANISATION Ordförande - Saime Civas (huvudskyddsombud Farsta, huvudförhandlare) Ledamot - Beatrice Kantén (studieorganisatör, informatör, webbredaktör, sekreterare,

Läs mer

Lärarförbundet i Karlstad Årsmöte 2015

Lärarförbundet i Karlstad Årsmöte 2015 Lärarförbundet i Karlstad Årsmöte 2015 Dagordningar Lokalavdelningens årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4. Goda exempel...

Läs mer

Frågor och svar kring Läraravtalet

Frågor och svar kring Läraravtalet Frågor och svar kring Läraravtalet 2 Frågor och svar kring Läraravtalet Läraravtalet Vi som företräder lärare och landets kommuner är överens om att vi gemensamt vill höja kvaliteten i skolan och förbättra

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation 231 500 har valt oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation 231 500 har valt oss Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation 231 500 har valt oss Från förskola till högskola Det gör oss till en unik mötesplats och arena i skolvärlden. Allt börjar med en bra lärare Därför måste

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Hemsida: http://vision-soderhamn.se/

Hemsida: http://vision-soderhamn.se/ Mailadress: vision@soderhamn.se Hemsida: http://vision-soderhamn.se/ INLEDNING Året 2012 har som tidigare år varit ett ganska intensivt år, både lokalt och centralt. Det har varit en hel del enskilda förhandlingar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 VÄSTERKLUBBEN

Verksamhetsberättelse 2014 VÄSTERKLUBBEN Verksamhetsberättelse 2014 VÄSTERKLUBBEN 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vision Göteborg Västerklubben 2014 Västerklubben bildades den 28 maj 1998. Klubben organiserar medlemmar i stadsdelsförvaltningarna Askim-Frölunda-Högsbo

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Om föreningen Föreningen bildades under 2011 då Ledarna fått fler och fler medlemmar inom vård- och omsorgssektorn. Föreningen vänder sig till chefer på alla nivåer

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplanen för 2016 utgår från de beslut till verksamhetsinriktning och budget som kongressen antog vid 2014 års kongress. Den nya verksamhetsinriktningen sträcker sig fram

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2015 002 Lundaavdelningen 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2015 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2016-01-04 2016-04-07 Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 5 4.

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening

Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening Kommunföreningarnas uppdrag är enligt kongressbeslut: Utbildning Rekrytering Samordning av den fackliga verksamheten Fullgörande av arbetsuppgifter som Lärarnas

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Sektion 51 - tekniska 20 februari 2015 Författare: Carina Eriksson 1 Verksamhetsberättelse 2014 Sektion 51-tekniska INLEDNING Verksamhetsåret 2014 har för sektionen handlat om

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Högre lärarlöner höjer yrkets status HÖK 12 och lönerevision 2015 Lönerevisionen genomfördes på UBF i mars. Protokoll skrevs 31/3 och ny lön kunde utbetalas i april. Det vi hade

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Lokal samling för läraryrket Lokal samling för läraryrket Lokal samling för läraryrket

Lokal samling för läraryrket Lokal samling för läraryrket Lokal samling för läraryrket Vi investerar kraftigt i skola och utbildning, säger finansborgarråd Karin Wanngård den 13/9 i tidningen Mitt i i en artikel med rubriken Så har Stockholm ändrats på två år. Alltså sedan det val där det

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 1 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Kommunal Södertälje, avlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för år 2013. Sektionen hade den 31 december 2013 3.892 medlemmar, det är en ökning med 141

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2017 LR Varberg

Verksamhetsplan med budget 2017 LR Varberg LÄRARNAS RIKSFÖRBUND KOMMUNFÖRENINGEN I VARBERG Verksamhetsplan med budget 2017 LR Varberg Budget för LR Varberg Inkomster Anslag från förbundet 102 276 Summa 102 276 Utgifter Rekrytering 18 000 Kurser

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Lärarförbundets lokalavdelning i Mölndal avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. Medlemsutveckling 31 december 2013 hade vi 1182 medlemmar och den 31 december

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet Lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlyftet Förskola, Grundskola och Gymnasieskola Information till medarbetare Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet

Läs mer