13 KOMMUNALA OCH GEMENSAMMA RESURSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "13 KOMMUNALA OCH GEMENSAMMA RESURSER"

Transkript

1 13 KOMMUNALA OCH GEMENSAMMA RESURSER 13.1 Kommunala resurser BROMÖLLA KOMMUN Organisation/verksamheter IFO i Bromölla är en liten enhet. Det finns ingen särskild enhet/grupp eller verksamhet som riktar sig till denna målgrupp, då underlaget är för litet. Alla i socialsekreterargruppen kan komma att möta och arbeta med kvinnor som utsatts för våld. Behövs spetskompetens köps den från andra kommuner. Individ- och familjeomsorgens behandlingsgrupp Behandlingsgruppen har telefontid alla dagar, utom onsdagar, mellan Under dagtid finns en socialsekreterarjour, för akutärenden som inte kan vänta till nästa dag. Socialförvaltningens reception, tel: , kan ge upplysningar om vilken socialsekreterare som har dagsjouren. Besöksadress,: Storgatan 43, Bromölla. Kontaktperson missbruk: Tel: Kontaktperson barn och familj: Individ- och familjeomsorgens försörjningsstödsgrupp Försörjningsstödsgruppen har telefontid alla dagar, utom onsdagar, mellan , samt måndagar Under dagtid finns en socialsekreterarjour, för akutärenden som inte kan vänta till nästa dag. Socialförvaltningens reception, tel: , kan ge upplysningar om vilken socialsekreterare som har dagsjouren. Besöksadress,: Storgatan 43, Bromölla. Kontakperson försörjningsstöd, soc sekr; Jourlägenhet Socialförvaltningen har en särskild jourlägenhet, med hemlig adress, för kvinnor och barn som utsatts för våld. Lägenheten är utrustad, så att nyckeln bara är att sätta i dörren. Kontaktpersonerna eller socialförvaltningens reception kan ge närmare upplysningar om lägenheten. Social jour Bromölla har ingen ordnad socialjour. I en akut situation under icke kontorstid kan socialtjänsten nås vis larmcentral, tel 112. Larmcentralen kontaktar sedan socialnämndens ordförande, Göran Svärd. Ordföranden kontakter, om så behövs, någon socialsekreterare. Kontakta i första hand Avd chef IFO Tel: el Socialförvaltningens reception: Tel: Fax

2 Kontaktpersoner: Missbruk Tel: Barn och familj Försörjningsstöd Kommungemensamma verksamheter Familjerådgivningen Bromölla kommun är med i Familjerådgivning i kommunal samverkan. Kriscentrum i Kristianstad Bromölla kommun är med i kommunövergripande samverkan. 75

3 HÄSSLEHOLMS KOMMUN Organisation/verksamheter Individ- och familjeomsorgen i Hässleholm utgörs av Socialförvaltningen. Förvaltningen har ca 130 anställda vilka är indelade i fem enheter, varav fyra arbetar klientcentrerat. Förvaltningens hela arbete leds av en socialchef och enheterna av en enhetschef och gruppledare. Enheterna är indelad i mindre arbetsgrupper som arbetar med antingen myndighetsutövning eller öppenvård. Barn- och ungdomsenheten Enhetens målgrupp är barn och ungdomar upp till 20 år samt deras familjer. Enhetschef telefon Verksamheterna är följande: Barngrupp Utredningar om barns sociala situation. Ärenden aktualiseras via anmälningar eller ansökningar. Ungdomsgrupp Utredningar om ungdomars sociala situation. Ärenden aktualiseras via anmälningar eller ansökningar. Familjebehandling Samtalsbehandling samt stöd i hemmet till föräldrar med barn eller ungdomar. Arbetsgruppen är uppdelad i en grupp för behandling av familjer med barn mellan 0 och 12 och en grupp som arbetar med familjer med tonårsbarn. Fältsekreterare Förebyggande arbete i utsatta ungdomsmiljöer samt gruppverksamhet m m i både skolor och egen lokal. Ungdomsboende Boende för tonåringar samt stöd i hemmet. Socialsekreterare i skola Socialsekreterare stationerade i kommunens grundskolor som främst arbetar förebyggande med barn och deras familjer. Verksamheterna nås via kommunens växel, telefon Ekonomiskt Bistånd Enheten arbetar med försörjningsstöd samt rehabilitering efter lång tids arbetslöshet. Enhetschef telefon Familjerättsenheten Enheten arbetar med hjälp eller rådgivning rörande familjerättsliga frågor. Det kan vara frågor om vårdnad, boende och umgänge eller handla om faderskap eller adoptioner. Familjerätten gör också utredningar på uppdrag av domstol i vårdnads- boende- och umgängesärenden. Domstol begär även yttrande i adoptionsärenden och i vissa mål som rör barns efternamn. Enhetschef telefon

4 Vuxenenheten Enhetens målgrupp är vuxna från 21 år, men i öppenvårdsverksamheterna tar man även emot yngre personer. Enhetschef telefon Vuxenenhetens verksamheter är: Utredningsteamet Utredningar om personers sociala situation. Ärenden aktualiseras genom anmälningar eller ansökningar. I teamet ingår även uppsökande arbete bland missbrukare samt handläggning av ärenden rörande alkoholutskänkning och speltillstånd. Jour telefon f m må, ons, fre 10-12, nya ärenden Boendegruppen Gruppen arbetar med kategoriboende i olika former samt stöd i hemmet. Telefon eller gruppledare Södra Flygeln Arbetsrehabilitering av personer som är långvarigt arbetslösa. Telefon Lyktan Öppen dagverksamhet för främst missbrukare. Telefon NOVUM Samtalsterapi för enskilda, par och grupper. Terapin är gratis och man kan vara anonym. Telefon , SFF-teamet (Säkerhetsprogrammet för familjefrid) med två familjeterapeuter och en lekarbetspedagog för stöd till kvinnor, män och barn vid våld i nära relation. Man kan vara anonym och det kostar inget. Kontaktperson Social jour/beredskap I Hässleholm sköts beredskapen efter kontorstid på vardagarna samt på helgerna av Vuxenenhetens Boendegrupp. Gruppen kan då nås via räddningstjänstens larmcentral på telefon Under helg är en socialsekreterare i beredskap som bakjour till boendegruppen. Kontakta i första hand: Socialförvaltningens reception: Tel: eller Kontaktpersoner: Barngruppen Ungdomsgruppen Ekonomiskt bistånd Vuxen Familjerätten NOVUM el 71 Boendegruppen Familjefridssamordnare

5 Kommungemensamma verksamheter Familjerådgivningen Hässleholms kommun är med i Familjerådgivning i kommunal samverkan. Samrådsgruppen för övergreppsärenden Hässleholms kommun är med i samrådgrupp för övergreppsärenden. Samverkansgrupp vid våld nära relation Hässleholms kommun är med i samverkansgrupp vid våld i nära relation 78

6 KRISTIANSTADS KOMMUN Organisation Socialförvaltningen i Kristianstad är organiserad i tre enheter: Försörjnings- och Rehabiliteringsenheten (FoR-enheten) som i först hand handlägger ekonomiskt bistånd. Barn-och Ungdomsenheten handlägger ärende som rör barn och familj. Vuxenvårdsenheten har ansvar för stöd- och behandlingsinsatser för vuxna Personal på alla enheter kan komma i kontakt med utsatta kvinnor. Den första kontakten med Socialförvaltningen sker genom Mottagningsgruppen som tar emot alla nya ärende, även gällande barn & ungdom. Socialförvaltningens öppettider är måndag , tisdag torsdag och fredag , lunchstängt Försörjnings- och rehabiliteringsenheten Socialsekreterare på enheten nås via Socialförvaltningens reception telefon eller kommunens växel Enhetschef , Mottagningsgruppen. 1:e socialsekr/arbetsledare , Besöksadress Ö Kaserngatan 6, 1:a vån. Rehabiliteringsgruppen. 1:e socialsekr/arbetsledare , Besöksadress Ö Kaserngatan 6, 1:a vån. Ungdomsgruppen. 1:e socialsekr/arbetsledare , Arbetar med ungdomar i åldern Besöksadress V Boulevarden 39. Barn och ungdomsenheten Enhetschef , Stöd- och utredningsgruppen består av två team. Arbetsledare i team 1: , Arbetsledare i team 2: , Socialsekreteraren i Stöd- och utredningsgruppen nås via receptionens telefon under Socialförvaltningens öppettider. Besöksadress Ö Kaserngatan 6, 2:a vån. Familjerätten kommunens växel Familjerättssekreterarna kan även nås via telefon under kontorstid. Besöksadress Ö. Kaserngatan 6, 3:e vån. Arbetsledare Familjerätten: ,

7 Centrum för förebyggande arbete (f d Fältgruppen) Arbetar förebyggande och uppsökande med ungdomar mellan för att förebygga missbruk, kriminalitet och annan social ohälsa. 1:e soc sekr/arbetsledare , Vuxenvårdsenheten Vuxenvårdsenheten har flera olika verksamheter: socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning och andra former av bistånd, stödboende i form av Ungdomsbasen och Boendebasen samt samtalsbehandling i form av Lönnen, Tyggårdsgruppen, Familjerådgivningen och Kriscentrum. Besöksadress: Ö Storgatan 2. Enhetschef , Boendebasen Både öppenvårdsverksamhet och drogfritt boende. Bemannad dygnet runt. Besöksadress: Ö Storgatan Arbetsledare för socialsekreterare , Arbetsledare för behandlingsassistenter , Ungdomsbasen Ger ungdomar 16-25, deras familjer och anhöriga stöd och hjälp. Bemannad dygnet runt. Besöksadress: V Boulevarden 39. Rådgivning & stöd Arbetsledare , Lönnen Öppenvårdsmottagning som erbjuder lösningsfokuserad samtalsterapi. Besöksadress J H Dahlsgatan 21. Tel: Tyggårdsgruppen Öppenvårdsmottagning som erbjuder samtalskontakt. Besöksadress J H Dahlsgatan 21 Tel: Familjerådgivningen Kriscentrum Se avsnitt Kommungemensamma verksamheter. 80

8 Jourlägenheter Socialförvaltningen har jourlägenheter för akuta situationer. Lägenheterna är avsedda dels för kvinnor utsatta för våld, men även för andra akuta situationer. Social jour Tjänstemän vid Socialförvaltningen i Kristianstad har social beredskap under helger enligt följande: Fredagar till lördag Utökad beredskap gäller vissa storhelger. På söndagar har ordförande eller vice ordförande i socialnämnde beredskapen. Beredskapen nås via räddningstjänstens larmcentral telefon: I akuta situationer utanför kontorstid när beredskapen ej finns, kontaktar larmcentralen den politiker i socialnämnden som har jour Samordnare för kvinnofrid Sedan 2006 finns en samordnare för kvinnofrid med ansvar för; kommunens samordning för kvinnofridsfrågor, Kriscentrum i Kristianstad, samverkan med ideella jourer, Region Skåne, polis och åklagarväsende, förvaltningens representation i kontakter med samverkansparter samt handlingsprogram för kvinnofrid och uppdatering av detta. Samordnare för kvinnofridsfrågor: tel: , Kommungemensamma verksamheter Familjerådgivningen Kristianstads kommun är med i familjerådgivning i kommunal samverkan. Kriscentrum i Kristianstad Kristianstad kommun är med i kommunövergripande samverkan. Samverkansgrupp vid våld nära relation Kristianstad kommun är med i samverkansgrupp vid våld i nära relation 81

9 OSBY KOMMUN (ej uppdaterad) Organisation/verksamhet Organisationen för Individ- och familj är organiserade i två områden. Vuxen- och ekonomienheten samt Barn- och familjeenheten. Vuxen- och ekonomienheten, ansvarsområde: - vuxna missbrukare (över 25 år) - psykiatri (över 25 år) - ekonomiskt bistånd - flyktingmottagande Inom enheten ingår öppenvårdsverksamheter. Utsikten erbjuder vuxna missbrukare strukturerade insatser i form av daglig samvaro och sysselsättning. Psykiskt funktionshindrade kan via AMBO erbjudas motsvarande insatser. Kontaktperson missbruk/psykiatri: Soc.sekr, tfn Kontaktperson försörjningsstöd: Soc.sekr, tfn: Barn- och familjeenheten, ansvarsområde: - frågor avseende barn- och ungdomars levnadsvillkor - utredning och behandling - vårdnad, boende och umgängesfrågor - adoption - faderskap Enheten erbjuder barn, ungdomar och föräldrar förebyggande och stödjande insatser genom två öppenvårdsverksamheter. Origo vänder sig till barn och ungdomar mellan 13 och 25 år och deras föräldrar. Origo kan bl.a. erbjuda familjesamtal eller enskilda samtal. I Origos uppdrag ingår även fältverksamhet. Iduns verksamhet riktar sig föräldrar med barn i åldern 0 12 år. Genom olika insatser och aktiviteter utgör Idun ett viktigt stöd för de familjer som är i behov av råd och vägledning. Jourlägenhet: Socialförvaltningen har tillgång till två jourlägenheter. Adresserna är hemliga. Lägenheterna är utrustade för att ta emot individer i akuta situationer. Socialjour: Om akuta situationer uppstår efter kontorstid och under helger finns socialnämndens ordförande, anträffbar på tfn: Om ärendet är av sådan beskaffenhet att det omedelbart måste handläggas kommer en tjänsteman att ta över den fortsatta handläggningen. 82

10 Kontakta i första hand (under kontorstid) Områdeschef vid Vuxen- och Ekonomienheten, tfn: Områdeschef vid Barn- och familjeenheten, tfn: Socialkontorets reception tfn: Fax: Kontaktpersoner: Missbruk/psykiatri soc.sekr. tfn Barn och fam.enheten soc.sekr. tfn Familjerätt soc.sekr. tfn Försörjningsstöd soc.sekr. tfn Kommungemensamma verksamheter Familjerådgivningen Osby kommun är med i Familjerådgivning i kommunal samverkan. Kriscentrum i Kristianstad Osby kommun är med i kommunövergripande samverkan. 83

11 PERSTORPS KOMMUN (ej uppdaterad) Organisation/verksamheter Individ och Familjeomsorgsförvaltningen i Perstorp består av tre mindre enheter: Ekonomienheten, Vuxenenheten och Barn och familjeenheten. Ingen av enheterna riktar sig särskilt till målgruppen. Alla socialsekreterare inom förvaltningen kan komma att möta och arbeta med kvinnor som varit utsatta för våld. Ekonomienheten Ekonomienheten har telefontid alla dagar, vanligen mellan och Socialsekreterarna nås genom kommunens växel 0435/ Besöksadress: Torget 1, Perstorp Kontaktperson i Ekonomienheten: 0435/39135 Vuxenenheten I enheten arbetar vårdansvarig socialsekreterare samt behandlingsansvarig socialsekreterare. Båda finns tillgängliga på telefon under dagtid. Besöksadress: Torget 1, Perstorp Kontaktperson i Vuxenenheten: 0435/39135 Barn och familjeenheten Enheten handlägger ärenden rörande barn och deras familjer samt familjerätt. Socialsekreterarna har telefontid alla dagar, vanligen mellan 9 och 10. Familjepedagogen tar emot meddelanden för att sedan ringa upp. I akuta ärenden vänder du dig till IFO-förvaltningens reception 0435/39140 eller kommunens växel 0435/ Besöksadress: Torget 1 Perstorp Kontakperson i Barn och familjeenheten: 0435/39132 Jourlägenhet Någon jourlägenhet finns inte i Perstorp. IFO-förvaltningen tar kontakt med Kvinnojourerna i närliggande kommuner när det finns behov av jourboende. Social jour I Perstorp har inte socialsekreterarna jour. I akuta situationer kan socialnämndens ordförande nås via larmcentralen, telefon 112. Kontakta i första hand Förvaltningschef IFO-förvaltningen, 0435/39146 IFO-förvaltningens reception: tel 0435/39140, fax 0435/

12 Kommungemensamma verksamheter Familjerådgivningen Perstorps kommun köper under innevarande år tjänster från Familjerådgivning i kommunal samverkan. 85

13 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN (ej uppdaterad) Organisation Individ och familjeomsorgen i Östra Göinge kommun är uppdelat i tre enheter, barn och familj, vuxenenheten samt öppenvården med en gemensam områdeschef. Inom enheten handläggs allt individinriktat bistånd förutom psykiatrin som handläggs inom handikappomsorgen Barn- och familjeenheten Inom enheten handläggs barn och ungdoms ärenden 0 18 år samt familjerättsliga ärenden. Inom familjerätten handläggs även rekrytering och utbildning av kontaktpersoner, kontakt/avlastningsfamiljer samt familjehem. Vuxenenheten Inom enheten handläggs försörjningsstöd, missbruksärenden vuxen, arbetsmarknadsinsatser ex. kompetenshöjande verksamhet samt övrigt socialt bistånd riktat till vuxna. Öppenvården Enheten verkställer bland annat behandlingsinsatser inom öppenvård som är beviljade som bistånd av handläggare inom enheterna barn och familj samt vuxen. Kommuninnevånarna kan även vända sig hit anonymt för rådgivning utan att först ha kontakt med socialsekreterare. Enheten består av; Stödteamet som är knutna till barn och familjegruppen och arbetar med barn, unga och deras familjer utifrån ett nätverksperspektiv och med salutogen inriktning. Hemma hos terapeut är också knuten till barn och familjegruppen och arbetar praktiskt pedagogiskt i hemmet främst med familjer med mindre barn. Fyren är knutna till vuxengruppen och arbetar med missbruksärenden i öppenvård utifrån ett nätverksperspektiv och med salutogen inriktning. Jourlägenhet Socialförvaltningen har två träningslägenheter och en jourlägenhet. Träningslägenheterna används i första hand för boendeträning i samband med andra biståndsinsatser men kan i mån av tillgång även användas för jourboende. Jourlägenheten används för akutboende och kan ses som ett komplement till kvinnojourens lägenheter. Social jour Inom kommunen finns ingen organiserad social jour. I akuta lägen kvällar och helger ringer man larmnumret 112 och de tar i sin tur kontakt med tjänstgörande ordförande i socialnämnden. På vardagar under kontorstid kontaktas socialförvaltningens reception som i sin tur kopplar till socialsekreterare i respektive enheter. Telefonnummer Receptionen IFO tel:

14 Socialnämndens ordförande tel: Socialchef tel: Områdeschef IFO tel: Kommungemensamma verksamheter Familjerådgivningen Östra Göinge kommun är med i Familjerådgivning i kommunal samverkan. Kriscentrum i Kristianstad Östra Göinge kommun är med i kommunövergripande samverkan. 87

15 13.2 Gemensamma resurser Under denna rubrik beskrivs verksamheter som vänder sig till flera av de fem kommunerna som är berörda av detta material. Det är verksamheter som i olika utsträckning möter våld mot kvinnor/barn och kan vara bra att känna till Familjerådgivningen Familjerådgivningen drivs i kommunal samverkan (Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Hässleholm, Osby, Perstorp, Simrishamn och Tomelilla) med Kristianstad kommun som huvudman. Våld och rädsla för våld Vid tidsbeställningen försöker vi klarlägga eventuell förekomst av våld i parrelationen. I sådana fall träffar vi parterna enskilt i ett första samtal. I de fall vi får sådan kunskap vid första besöket, tar vi då ställning till om och på vilket sätt stöd kan erbjudas. Pararbete är generellt ingen framkomlig väg då våld förekommit i relationen. Vi försöker hjälpa båda parter till adekvata enskilda behandlingskontakter. Viktigt är att inventera barnens situation. Vår anmälningsskyldighet är begränsad och gäller vid kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Utformningen av verksamheten Verksamheten skall underlätta för människor att med förtroende vända sig till familjerådgivningen. Hörnstenar är frivillighet och sekretess. Sekretesskyddet innebär att det råder s.k. absolut sekretess ( 7 kap. 4 2 st. sekretesslagen). Familjerådgivningen skall vara en självständig verksamhetsgren med högt sekretesskydd och inte inordnas i den övriga verksamheten som bedrivs inom socialtjänsten (Reg. prop. 93/94). Anmälningsplikten rörande barn som far illa är begränsad (14 kap. 1 3 st. socialtjänstlagen). Familjerådgivaren har begränsad vittnesplikt ( 36 kap. 5 2 st. rättegångsbalken). Behandlingsarbetet Vi möter par, familjer och enskilda individer i olika typer av samtalskontakter. - Utredande och stödjande/rådgivande kontakter - Krisbehandling - Kortare kontakter med avgränsat fokus - Längre bearbetande par- och individualterapier - Föräldrakonsultationer - Barnsamtal Övrigt Vi som arbetar på familjerådgivningen är socionomer med mycket lång yrkeserfarenhet och vidareutbildning, vilket innebär att vi är auktoriserade familjerådgivare och/eller legitimerade psykoterapeuter. Förutom förstärkt tystnadsplikt erbjuder vi våra klienter att vara anonyma. Det sker ingen registrering, det förs inga journaler. Kontakten är helt frivillig och bygger alltid på 88

16 eget initiativ. Samtalet kostar 100:- per person. Man ringer själv och beställer tid på någon av våra tre mottagningar: Kristianstad Lasarettsboulevarden 4 B tel Hässleholm Frykholmsgatan 15 B tel Simrishamn Garvaregatan 3 tel Kriscentrum i Kristianstad mot våld i nära relationer Kriscentrum i Kristianstad är en kommunövergripande samverkan mellan Kristianstad, Simrishamn, Östra Göinge, Bromölla, Osby och Tomelilla. Verksamheten är en öppen och kostnadsfri professionell samtalsmottagning med tidsbeställda besök för alla berörda kommuninvånare. Ingen journalföring sker, vi har tystnadsplikt och man kan vara anonym. Målgrupp Kriscentrum vänder sig till: Kvinnor utsatta för våld och kvinnor som använder våld. Män utsatta för våld och män som använder våld. Barn och ungdomar som upplevt/bevittnat våld och/eller själva utsatts för våld. Kvinnor, män, barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och/eller förtryck. På Kriscentrum arbetar vi mot våld i nära relationer. Våldet kan se olika ut. Det kan handla om alla former av hot, om psykiskt våld, känslomässiga övergrepp, ekonomisk kontroll, isolering, tvångsgifte, fysiskt våld, skadegörelse, sexuella övergrepp/sexuellt våld etc. Våldet kan finnas i olika slags relationer: homo- och heterosexuella relationer, mellan föräldrar och barn, mellan släktingar och i andra närstående relationer. I verksamheten arbetar behandlarna med professionellt stödjande och krisbearbetande samtal och behandling och erbjuder: Rådgivning, stöd och hjälp Krisbearbetning, möjlighet att reda ut och få ordning och struktur i en krissituation samt hjälp att börja bearbeta problemen. Samtal/behandling, individuellt som innebär att vi lyssnar och kartlägger problemen, formulera behov och möjliggör bearbetning och att gå vidare. Tel nr: Besöksadress Höjdvägen Arbetsledare , Hemsida: 89

17 Brottsofferjouren i Nordöstra Skåne Brottsofferjouren i Nordöstra Skåne omfattar Bromölla, Östra Göinge och Kristianstad kommun. I verksamheten finns en anställd brottsofferassistent och ca 30 ideellt arbetande personer. Brottsofferjouren erbjuder kostnadsfritt råd och stöd till alla som har råkat ut för någon form av brottslig handling. Vi erbjuder och stöd i samband med eventuell rättegång. Brottsofferjouren i Nordöstra Skåne har telefonnummer 044/ telefontid måndag - fredag kl , kl , övrig tid telefonsvarare. E-post Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp Brottsofferjouren har ideellt arbetande stödpersoner respektive vittnesstöd, varav en av arbetar på Brottsofferjouren som assistent. Vi kan erbjuda dig: råd och stöd hjälp i kontakter med myndigheter, försäkringsbolag mm. stöd i samband med rättegång någon att tala med. Telefonnummer: telefontid , övrig tid telefonsvarare (lämna meddelande och vi ringer inom 24 timmar). Kontakten med oss är kostnadsfri och sekretesskyddad Kvinnojourer Frida Kvinnojour i Hässleholm, Kristianstad Kvinnojour och Kvinnojouren Embla i Sölvesborg är ideella organisationer som finns till för kvinnor i nöd vilka behöver hjälp. Vi stödjer och hjälper kvinnor som blivit hotade, våldtagna, psykiskt eller fysiskt misshandlade eller känner rädsla i sin livssituation. Jourerna har lägenheter med hemliga adresser där kvinnor och barn kan erbjudas ett tillfälligt boende. Jourerna har också möjlighet att förmedla kontakt med jourer på andra orter om så krävs. Vi samarbetar med polis, advokat, läkare och myndigheter. Vi kan följa med och stödja vid dessa kontakter samt vid rättegång. Kvinnorna får gärna vara anonyma. Syftet är att kvinnorna ska få tillbaka självförtroendet och livsglädje så att de åter kan ta kontroll över sitt liv. Vi har tystnadsplikt och hjälpen vi erbjuder kostar ingenting. 90

18 Hässleholm Frida Kvinnojour träffas på: Jourtelefon E-post: Kristianstad Kristianstads Kvinnojour träffas på: Telefon Fax E-post: Det går alltid att komma i kontakt med oss genom att lämna meddelande på telefonsvararen eller genom polisen, telefon Sölvesborg Kvinnojouren Embla i Sölvesborg träffas på: Jourtelefon Räddningstjänsten, begär Kvinnojouren Verksamheter m.m. som kan vara till hjälp Nedan följer några exempel på verksamheter och organisationer som kan bistå med kunskaper och stöd till såväl professionella yrkesutövare som till enskilda individer Allmänt Länsstyrelserna kan vara behjälpliga om osäkerheter i handläggningen uppstår. Ungdomsmottagningarnas personal är van att möta olika ungdomsgrupper för samtal kring exempelvis hälsa och sexualitet. I invandrartäta områden brukar man dela upp grupperna med pojkar och flickor för sig. Individuella besök är naturligtvis också möjligt. NKC Nationellt Kunskapscentrum. Kvinnofridslinjen Nationell stödtelefon till dig som upplevt hot och våld. Kvinnofridsportalen. Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum på Internet med information om kunskapsutveckling och praktiskt arbete inom området våld mot kvinnor. Kvinnofridsportalen länkar till statliga myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser men även till frivilligorganisationer och universitet. Se hemsida: Några frivilligorganisationer SKR - Sveriges kvinnojourers Riksförbund Skyddat boende, stöd och hjälp. Tel kansliet:

19 E-post: ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks bedriver jourverksamhet från norr till söder. På jouren kan du få samtalsstöd, skyddat boende och juridisk hjälp. Förutom kvinno- och tjejjourer har Roks juridik-, barn-, HBT- och dövjourer. Tel: RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer Nationellt täckande hbt-brottsofferjouren för bland annat, våld i samkönade par/partnerrelationer Telefon: E-post: Terrafem Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Jourtelefon: (samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen) FemCenter, Malmö (fd. Terrafem Malmö) Rikstäckande jourtelefon för kvinnor/flickor med utländsk härkomst. 29 olika språk. Kontor tel: Jourtelefon: Tjejcenter skyddat boende för tjejer mellan år. Kvinnocenter skyddat boende för kvinnor med barn. Hopp Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. Ideell, partipolitiskt och religiöst oberoende organisation som sedan 1999 arbetar mot sexuella övergrepp. Genom våra lokala HOPP-föreningar på olika platser i landet, vänder vi oss till män och kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp och till anhöriga till utsatta. Du som varit utsatt för sexuella övergrepp, våldtäkt eller sexuella trakasserier. Maila vår jourmail med dina frågor.vi svarar inom tre dagar arbetsdagar. Jourmailen Var kan barn och unga som behöver hjälp vända sig? BRIS Barnens rätt i samhället. Barnens hjälptelefon: Heder.nu Nationellt projekt mot hedersrelaterat våld. Erbjuder hjälp till utsatta ungdomar samt utbildar yrkesverksamma i frågor som handlar om heder och HBT (homosexuella, bisexuella och transpersoner). Hemsida: 92

20 Flicka.nu Flicka.nu drivs av Rädda barnen och syftar till att hjälpa unga kvinnor som lever i två kulturer. BUP - På BUP:s hemsida kan man anonymt ställa frågor som besvaras på nätet av personal från BUP. Elektras stödverksamhet Fryshusets organisation mot hedersvåld. Telefon: Mail: KRUTON stöd & rådgivningscenter kring hedersrelaterat våld Mail: Kvinnors Nätverk - stöd till ungdomar och kvinnor utsatta för hedersrelaterat förtryck. För ungdomar Jourtelefon: (Du kan vara anonym) E-post: Systra mi - mötesplats för unga tjejer E-post: Systerjouren Somaya Kvinnojouren Telefon: Mail: Tjejjouren Telefon: Mail: 93

10. KOMMUNALA OCH GEMENSAMMA RESURSER

10. KOMMUNALA OCH GEMENSAMMA RESURSER 10. KOMMUNALA OCH GEMENSAMMA RESURSER 10.1 Kommunala resurser BROMÖLLA KOMMUN Organisation/verksamheter IFO i Bromölla är en liten enhet. Det finns ingen särskild enhet/grupp eller verksamhet som riktar

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Våld i nära relation

Våld i nära relation Våld i nära relation Våld och förtryck i olika former Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig. Sexuellt våld

Läs mer

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon:

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 8.1.1 100/2015 OFU 2015-03-24 Sida 1 (7) 2015-03-02 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa?

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa? Lever du i en destruktiv relation eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

Lotsen LIVS. Lotsen IVS. Lotsen. Många kriser klarar man av själv, men ibland LIVS. Lotsen. LIVS Lotsen

Lotsen LIVS. Lotsen IVS. Lotsen. Många kriser klarar man av själv, men ibland LIVS. Lotsen. LIVS Lotsen Många kriser klarar man av själv, men ibland känner man sig ganska ensam med sin oro och sina frågor. Det är inte säkert att man har vänner eller släktingar på nära håll som kan hjälpa till och finnas

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Stadsdelsförvaltningens kvinnofridsarbete- svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s) och Jonas Eklund (mp)

Stadsdelsförvaltningens kvinnofridsarbete- svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s) och Jonas Eklund (mp) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-07-08 Handläggare: Lotta Gillhardt Telefon: 508 14 019 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

Du har rätt till ett liv fritt från våld!

Du har rätt till ett liv fritt från våld! Blir du utsatt? Du har rätt till ett liv fritt från våld! Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar.

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Vi är många som vill hjälpa Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Stora broschyren.pgm 2-3 Våld används för att få en person att göra något som hon inte vill, eller få

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen (Ifo)

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen (Ifo) Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorgen (Ifo) Föräldrar är barns viktigaste skyddsfaktor, det vet vi och det säger forskning som gjorts om föräldraskap.

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL av arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i Klippans kommun

Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL av arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i Klippans kommun BESLUT 1(15) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala sektionen Ingrid Andersson 040: 25 23 36 Socialnämnden V Nygatan 1 264 80 KLIPPAN Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL av arbete

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 2017-04-10 Verksamhetsplan 2017 för Barn och ungdom myndighet, socialkontoret Diarienummer: SN 2017/0055 Verksamhetsplanen är antagen av socialdirektören den 10 april I dokumentet

Läs mer

Ungdoms GUIDEN 2013-2014. Vägledning i små och stora frågor

Ungdoms GUIDEN 2013-2014. Vägledning i små och stora frågor Ungdoms GUIDEN 2013-2014 Vägledning i små och stora frågor Har du problem eller känner du någon annan som har det? När man har det jobbigt hjälper det oftast att prata med någon. Men ibland funkar det

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna

Läs mer

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012 VÅLD - hjälp och stöd Ring alltid 112 vid nödsituation! Produktion: socialkontoret 2012 www.sollentuna.se Kontaktuppgifter SOCIALKONTORET Mottagningen för barn och unga, tel 08-579 212 50 Mottagningen

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Kommunledningskontoret. Handbok. Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer?

Kommunledningskontoret. Handbok. Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer? Kommunledningskontoret Handbok Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer? 3 1 Det fjärde jämställdhetspolitiska målet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 1 Denna handbok vänder sig till alla

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Familjeenheten - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Vad är familjenheten? Familjenheten är en enhet inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med stödinsatser

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

FAMILJEFRID I BROMMA. Handlingsplan mot våld i nära relationer BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING

FAMILJEFRID I BROMMA. Handlingsplan mot våld i nära relationer BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING FAMILJEFRID I BROMMA Handlingsplan mot våld i nära relationer 2013-2014 BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. OM HANDLINGSPLANEN 3 3. RAMAR 4 3.1 Lagar 4 3.2

Läs mer

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Samverkansrutin Barn- och ungdomsenheten Hagfors och VISIT, Landstinget i Värmland 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Barn-

Läs mer

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER SAMVERKAN I SJU KOMMUNER Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Våld är en fråga om mänskliga

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

våld i nära relationer

våld i nära relationer våld i nära relationer En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer 1 (9) Våld i nära relationer Här kan du få hjälp! Arbetsgruppen för Familjefrid i Höör Maj 2011 Höörs kommun: Social sektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER Rutiner för den samlade socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld VÅLD I NÄRA RELATIONER Rutinerna ger en detaljerad beskrivning av hur stödet till utsatta i kommunen ska

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

LIVS Lotsen. En sammanställning över vart du kan vända dig för råd och stöd.

LIVS Lotsen. En sammanställning över vart du kan vända dig för råd och stöd. LIVS Lotsen En sammanställning över vart du kan vända dig för råd och stöd. I denna broschyr har vi försökt sammanställa de resurser som finns för dig som bor i Härryda kommun. Vår förhoppning är att du

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Familjerådgivningens verksamhetsberättelse 2012

Familjerådgivningens verksamhetsberättelse 2012 Familjerådgivningens verksamhetsberättelse 2012 Familjerådgivningen för Gävle kommun, Sandvikens kommun, Ockelbo kommun, Hofors kommun och Älvkarleby kommun. Innehållsförteckning Organisation 5 Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Rätten till kvinnofrid

Rätten till kvinnofrid LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Rätten till kvinnofrid Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor i län Meddelande 2001: 29 701-0792-1997 Förord Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten

Läs mer

Christina Hofvander. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm.

Christina Hofvander. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm. Socialnämnden 2008-09-23 1 (11) Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-15.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Enheten för vuxenstöd Beställare och utförare Myndighetsutövning vuxna, insatser för missbrukare och psykiskt funktionshindrade

Enheten för vuxenstöd Beställare och utförare Myndighetsutövning vuxna, insatser för missbrukare och psykiskt funktionshindrade Sid 1 (5) Enheten för vuxenstöd Beställare och utförare Myndighetsutövning vuxna, insatser för missbrukare och psykiskt funktionshindrade Utredning av behov hos vuxna med missbrukare och bistånds - insatser

Läs mer

Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger

Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger Till dig som söker stöd och råd för missbruk av alkohol och andra droger Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning På vuxenavdelningen missbruk arbetar socialsekreterare, öppenvårdssamordnare, behandlingsassistent

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Föräldraskapstöd i Vaxholm 2016

Föräldraskapstöd i Vaxholm 2016 Föräldraskapstöd i Vaxholm 2016 Vaxholms stad Föräldrastödssamordnare Familjecentrum erbjuder invånare kostnadsfria föräldrastödsutbildningar även efter den första småbarnstiden. De utbildningar vi erbjuder

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Vägledning för arbetsgivare

Vägledning för arbetsgivare vägledning Vägledning för arbetsgivare vid misstanke om våld i anställdas nära relation Borås Stad Vägledning för arbetsgivare Våga se - våga fråga - agera Förord Boråsarnas trygghet är ett prioriterat

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Publiceringsdatum 20080901 Dnr 7001-2008-008652 Granskningsperiod År 2008 Kartläggning i Stockholms län av socialtjänstens stöd till våldsutsatta flickor,

Läs mer

3. KOMMUNERNAS ANSVAR

3. KOMMUNERNAS ANSVAR 3. KOMMUNERNAS ANSVAR 3.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Ungdoms GUIDEN. Vägledning i små och stora frågor

Ungdoms GUIDEN. Vägledning i små och stora frågor Ungdoms GUIDEN 2012-2013 Vägledning i små och stora frågor Har du problem eller känner du någon annan som har det? När man har det jobbigt hjälper det oftast att prata med någon. Men ibland funkar det

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se Inom hedersrelaterat förtryck och våld TRIS erbjuder bland annat: Föreläsningar och utbildningar om hedersrelaterat förtryck och våld Studiebesök och kommer ut och presenterar vår verksamhet Konsultation

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Ungdoms GUIDEN. Vägledning i små och stora frågor

Ungdoms GUIDEN. Vägledning i små och stora frågor Ungdoms GUIDEN 2010 Vägledning i små och stora frågor En guide för vägledning av unga, en sammanställning av de resurser som finns i Arboga och rikstäckande organisationer. Guiden är en inventering av

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 12 oktober, 2017 Jenny Vikman Maria Söndergaard Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2015:982 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänsten arbete i Hässleholms kommun med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänsten arbete i Hässleholms kommun med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. BILAGA 1(26) Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänsten arbete i Hässleholms kommun med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Bakgrund Regeringen har gett samtliga länsstyrelser

Läs mer

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Alla frågor i den här enkäten gäller perioden mellan den förra enkäten och nu. Vi har tagit emot den förra enkäten av dig den 8 december 2002. Så

Läs mer

Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder.

Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder. Med denna guide hoppas vi kunna ge dig den vägledande hjälp du behöver när du är i behov av stöd och hjälp. Vi som sammanställt guiden är Margareta Elmersjö: Insamling av material från Heby kommun och

Läs mer