Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen 2008-2011"

Transkript

1 Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen a=ej påbörjad, b=påbörjad, c=slutförd, d= tillhör prioriterat område 1-5 Norrbottens museum Marknadsföring av lånematerialet Får väl svara ej påbörjat på den. Däremot har vi tipsat om den emellanåt när skolor Gammelstads kyrkstad för förskolan till frågar. Däremot har vi inte med den i vårt marknadsföringsmaterial. Vi kanske årskurs 6 x 2 behöver se över materialet ordentligt innan vi tar med den i vår info. Produktion av museilåda om världsarv och Detta är en sak som egentligen är "klar" men som inte färdigställts helt. Vi har diskuterat om det kanske skulle vara bättre att arbeta fram en lärarhandledning istället för museilåda eftersom vi arbetar mer o mer med det. Egentligen handlar det bara om ett beslut vad vi skall göra. Materialet finns... och det leder in på nästa fråga 3. om världsarven i Norrbotten x 2 den digitala guiden? Henrik Ygge och Sara Berg tar kontakt. Ta fram digitala guider i samarbete med Visitor Centre x 2 Dokumentation av kyrkstadstraditionen idag x 2 Föreläsningar och rådgivning i byggnadsvård x 3 Det är väl full fart där. Upprätta lista över duktiga hantverkare x 3 Luleå kommun Vi skulle gärna göra en sådan om medel finns. Kanske skall vi söka pengar hos kommunen för en digital guide? Kanske kan kommunen ge oss ett uppdrag? Materialet för museilådan skulle kunna användas här. Jag tror att den digitala guiden är ett måste för Kyrkstaden! Frågan är bara vilka som skall göra den. Det måste vi lösa. Henrik Ygge och Sara Berg tar kontakt. Kan Luleå guideförening delta på något sätt? Jag har frågat runt på museet och ingen vet egentligen vad det här är. Vet du, Sara? Vet Eva Landberg? Denna fråga är större än att enbart gälla Kyrkstaden. Det finns svårigheter här som Bertil också kan berätta om när vi ses. Dusch i ett av servicehusen (samarbete Denna fråga tas med i det övergripande arbetet med att se över tillgången på besökstoaletter i området. Frågan har tagits upp i Kyrkstadsrådet september -08. med Kyrksuguägarföreningen) x 5 Arbetet måste gå vidare tillsammans med Visitor C, Tekniska och församlingen.

2 Luleå kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Ny skolplan som innehåller målet; alla elever skall någon gång under sin skoltid ha kommit i kontakt med Gammelstads kyrkstad och världsarvstanken x I skolans verksamhetsplan kommer det att skrivas in att eleverna ska ha besökt 2 Gammelstad. Luleå kommun, Kulturförvaltningen Samla all viktig litteratur och annan media x 2 En fråga för biblioteket kanske? Utredning av behov och placering av en kommunal bebyggelseantikvarie tillsammans med Stadsbyggnadskontoret 3 Utredning av mottagningsstationens funktion, nyttjande, framtid och yttre gestaltning x Vid utredning har man funnit att lokalen bättre kan nyttjas av entreprenör och kommer 4 därför hyras ut. Detta har dock påskyndat frågan om tillgången på besökstoaletter. Luleå kommun, Visitor Centre (Kulturförvaltningen) Varje förvaltare och intressegrupp utser en kontaktperson för Gammelstads kyrkstad och meddelar detta till Visitor Centre x 1 Kontaktuppgifter till Kyrkstadsrådets-, Gammelstadsgruppens- och övriga verksamheters representanter i området finns hos oss. Verksamheterna ansvarar själva för att uppdatera oss om ev. ändringar. Dock saknas tydliga världsarvskontakter i vissa kommunala förvaltningar. Alla kontaktpersoner har grundläggande och aktuell kunskap om Gammelstad x 1 Representanterna kallas till informationsmöte 2 ggr/år Webbsajt med pedagogiskt material och lättillgänglig kunskap x 2 Webbsajten igång sedan våren -08 Informationsblad om pedagogiska program i Gammelstads kyrkstad x 2 Möte kring detta är inplanerat med Hägnan efter årsskiftet. Initiera arbetet med en forskningsplan x 2 Världsarvskontoret uppmanas att kontakta t ex Maurits Nyström i frågan.

3 ...fortsättning Visitor Centre (Kulturförvaltningen) Kunskapstest och vidareutbildning i världsarvs och Gammelstadskunskap för kunniga och certifierade världsarvsguider x Samarbete med Luleå guideförening och Luleå TB i syfte att utbilda guider. 2 Samordning kring utbildning och guideverksamhet uppstartad med församlingen. Nyckelpersoner inbjuds regelbundet för visningar av Gammelstads kyrkstad x 2 Under 2009 kommer några nyckelpersoner identifieras och bjudas in. Offensiv bearbetning av media med färdiga texter x Presstext på svenska och engelska samt fria pressbilder för redaktionella reportage 2 finns tillgängliga på Öppet hus på världsarvsdagen den 2:a advent x 2 Program hela dagen planerat för 7 dec -08 Årlig utvärdering i maj/juni av snöröjningen x 3 Genomfört -08 Skadeinventering och dokumentationsprojekt inklusive Projektet klart. Projektgruppen arbetar vidare med åtgärdsförslag utifrån projektets arkeologiska förstudier i syfte att utreda resultat. Långsiktig och övergripande fortsättning krävs tillsammans med Tekniska, problemområden och definiera ansvar x 3 kyrkstuguägarföreningen och församlingen. Möjlighet till EU-bidrag? Årlig världsarvssyn och uppföljning av förvaltningsplanen x 3 Utredning av möjligheten att återuppbygga en brandhärjad byggnad x 3 Ej påbörjat. Utbildning av förvaltare och ägare i hur kyrkstugor sköts på ett föredömligt sätt x 3 Uppdatering av byggnadsvårdsfolder till kyrkstugeägare Utveckling av Gammelstads souvenirer i olika prisklasser i enlighet med det Metoder för detta testas under Utvärdering får visa hur vi lägger upp det inför Samarbete med församlingen, Shop In Lapland mfl. kring souvenirer med symbolen för G-stads kyrkstad. grafiska programmet x 4 Kort infotext som alla företagare kan använda i sin annonsering x 4 Ej påbörjat. Gemensam annonsering x 4 Gemensam annonskampanj genomförs höst/vinter 2008

4 ...fortsättning Visitor Centre (Kulturförvaltningen) Förslag på synliggörande av Visitor Centre med flaggstång och skylt på halvmånen på taket x 4 Förslag tas fram under -09 Visningar för utvalda grupper med anpassat innehåll x 4 Visningar genomförs löpande. Studenter och gästforskare på Luleå tekniska universitet erbjuds visningar av världsarvet Gammelstads kyrkstad x 4 Universitetet är en viktig kund hos Visitor Centre. Några riktade marknadsföringsinsatser har inte gjorts till målgruppen, å andra sidan samarbetar V C med LTU och Norrb. Museum kring undervisning och studiebesök. Boende och andra verksamma i Gammelstads kyrkstad får minst två nyhetsbrev om året x Detta bör ske tillsammans med t ex Kyrkbyns intresseförening, kostnaden för 4 utskicket? Sponsorer? Informera nyckelinstanser om trafiksituationen och verka för att den förbättras x 4 Varierat aktivitetsutbud för olika åldrar och intressen vid bland annat de stora kyrkhelgerna x 5 Detta påpekas av Visitor Centre i sammanhang där Tekniska förvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Vägverket ingår. Göran Gabrielsson, gaturchef, Tekniska förvaltningen informerar om att årliga trafikmätningar görs i Kyrkbyn och att man anser trafiksituationen är rimlig. Hastigheterna hålls i stort sett med undantag för en LLT-buss vid senaste mätningen. Aktiviteter genomförda vid bland annat Persmäss. Öppen kyrkstad, Eldfest, Världsarvsdag mm. Nya anslagstavlor vid parkeringsplatserna x 5 Ej påbörjat. Kalendarium på anslagstavlorna x 5 Kalendarium sätts alltid upp på anslagstavlan utanför Visitor Centre Samordning av tre program årligen x 5 Info samlas in och programmet trycks av V C. Distribueras till församlingen, Luleå TB, Hägnan och till ytterligare några mindre verksamheter. Distributionskanalerna kan utvecklas, likaså formgivning. Sponsorer?

5 Luleå kommun, Friluftsmuseet Hägnan (kulturförvalningen) Tre olika skolprogram för barn i olika Prioriterad verksamhet på Hägnan. Världsarvskontoret kallar till möte med Hägnans ansvarige pedagog, representanter från världsarvsskolorna och församlingens åldrar planeras och genomförs x 2 pedagog för att formulera skolprogram med röd tråd. Varierat aktivitetsutbud för olika åldrar och intressen vid bland annat de stora kyrkhelgerna x 5 Prioriterad verksamhet på Hägnan Luleå kommun, Tekniska förvaltningen Utvärdering har visat att snöröjning skett enligt anvisningar. Frågan är om All snöröjning på kommunala gator och vägar genomförs enligt skötselplan x skadedokumentationsprojektet visat att anvisningarna eventuellt måste revideras. De synpunkter som finns gäller Vägverkets medverkan, hur hanterar de 3 världsarvsområdet? Utformning av gator och diken garanterar gatornas vattenavrinning x 3 Ingår som en del i fortsättningen på skadedokumentationsprojektet Diken och vägar åtgärdas enligt skadedokumentation och gestaltningsprogram x Långsiktig och övergripande fortsättning krävs tillsammans med Tekniska, 3 kyrkstuguägarföreningen och församlingen. Möjlighet till EU-bidrag? Skötselplan för daglig vård och städning i enlighet med gestaltningsprogram och estetiskt program x 3 Skötsel av den offentliga miljön utförs enl ordinarie skötselprogram. Skötsel av den offentliga miljön inklusive parkeringsytor enligt estetiska programmet och den kommande skötselplanen x 3 Skötsel enligt estiskt program sker i offentlig miljö. Skötselplan för kommunägda byggnader och fastigheter x 3 Detta ska man börja ta fram - skötselplan för v-arvsområdet.

6 forts. Luleå kommun, Tekniska förvaltningen Förslag till placering och utformning av aktivitetsplats för barn x 4 Idéskiss - Kyrkparken framtagen och etappvis utveckling har påbörjats Utreda och ge förslag på belysning vid informationsskyltar x 4 Detta ska man titta närmare på. Skyltprogram, så få skyltar som möjligt, Estetiska programmet reglerar skyltningen. Dock saknas vissa skyltar till och i tydliga och välplacerade x 4 området. Skyltningen gör det lätt att hitta till kommunens befintliga parkeringar vid järnvägen, Rutviksvägen, Kyrktorget och vid kyrkan x 4 Vissa skyltar finns, är de tillräckliga? Översyn kommer göras. Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret Detaljerat gestaltningsprogram för tillägg i den fysiska miljön med utgångspunkt från det estetiska programmet x 3 Inskrivet i verksamhethetsplanen och planeras slutföras senast Tillsyn enligt Plan- och bygglagen genomförs kontinuerligt och ärendehantering med bygganmälan och kvalitetsuppföljning x Diskussioner förs mellan Stadsbyggnadskontoret och Världsarvskontoret på Visitor 3 Centre kring hur detta kan göras. Förslag på utformning av hastighetsdämpande åtgärder x 4 Inskrivet i verksamhethetsplanen och planeras slutföras senast Förslag på utformning av fasta avspärrningar som anpassas till miljön x 4 Inskrivet i verksamhethetsplanen och planeras slutföras senast Verka aktivt för att Norrleden byggs så att genomfartstrafiken i världsarvet minskar x 4 Vägverket har påbörjat en förstudie.

7 Luleå kommun, Räddningstjänsten Riskanalys av Gammelstads kyrkstads samtliga byggnader och verksamheter Detta bedömer Räddningstjänsten inte ha möjlighet att genomföra. Tillsyn genomförs på offentliga byggnader och restauranger. genomförs x 3 Brandinformation ges årligen i samband med Kyrkstuguägarföreningens årsmöte x 3 Är gärna med på ev. vårutskick och lucköppning Brandinformation till allmänheten på världsarvsdagen x 3 Brukar vara på plats på Hägnan under julmarknad Utbildning i brandkunskap för årskurs 2 och 5 x 3 Rullar på Sotning enligt föreskrifter x 3 Upp till var och en att följa relgerna för sotning Tillsyn av offentliga lokaler x 3 Genomförs löpande Ajourhållen insatsplan x 3 Finns för kyrkan, i övrigt kollar man upp branddammar, brandposter etc. Luleå kommun, Informationskontoret Utredning och eventuell nyproduktion av välkomstskyltar (gröna vid väg 97) till Gammelstads kyrkstad x 4 Informationskontoret bedömer om det är relevant. Webbsida med aktuell information x 4 Webbsidan är igång sedan våren -08 Informationskontoret kollar upp förutsättningar och tillgång till kamera. Viktigt att tänka Webbkamera sätts upp på lämplig plats x 4 på regelverk kring kamera i offentlig miljö. Luleå kommun, Utvecklingskontoret Luleås ambassadörer är uppdaterade om vad som händer i Gammelstad x Skicka gärna info till Tuula på utvecklingskontoret så vidarebefordrar hon till 4 ambassadörerna. Luleå kommun, Fritidskontoret Informationsmaterial finns på alla viktiga besöksplatser i Luleå kommun 4 Ingen uppgift

8 Nederluleå kyrkstuguägarförening Elbesiktning av kyrkstugor x 3 Vi informerar om elbesiktning, men utför den inte själva Byggnadsvårdskurser med olika teman genomförs x Intresseförfrågan för byggnadsvårdsstudiecirkel har gått ut i samband med hösten 3 utskick t stugägare. Dusch i ett av servicehusen (samarbete med Luleå kommun) x 5 Kyrkstugeägarna anser att denna fråga ligger hos Tekniska förvaltningen. Sommaraktiviteter för hela familjen x 5 Bo i kyrkstuga-aktiviteter genomfördes sommaren -08. Nederluleå församling Återuppförande av brunnshävert vid brunnen söder om kyrkan x 3 Nederluleå hembygdsförening har möjlighet att vara behjälpliga kring detta. Kyrkstugesyn med protokoll, fotodokumentation och åtgärdsförslag genomförs årligen x 3 Genomförs årligen Församlingsägda byggnader sköts på ett föredömligt sätt och skötselplan upprättas för varje byggnad och dess omgivningar x 3 Varierat sakralt aktivitetsutbud för olika åldrar och intressen vid bland annat de stora kyrkhelgerna x 5 Kyrkans kärnverksamhet, ständigt pågående Informationsbrev till nyblivna kyrkstugeägare x 5 Länsstyrelsen i Norrbottens län Bidrag till vård av kyrkstugor prioriteras x 3 Pågår i den mån ansökningar kommer in

9 Kyrkbyns intresseförening Information till kyrkbybor om världsarvets värde x 3 Genomfört världsarvsdag för kyrkbyborna den 15 juni 08. Intern information för en lugnare trafikrytmx 4 Kan ett nytryck av klistermärket "Kyrkbyn 30" kunna bidra till detta? Vägverket Brunvit vägvisning till Gammelstads kyrkstad, förstudie x 4 Förstudien genomförd och program för skyltningen finns Minskad trafik genom förbifart Rutviksvägen och Gamla Bodenvägen (Norrleden) x 4 Förstudie påbörjad All snöröjning på väg 986 från Rutvik och väg 590 mot Sunderbyn genomförs enligt skötselplan 3 Ingen uppgift. Kyrkstadsrådet Kyrkstadsrådets roll som remissinstans stärks x 1 Kyrkstadsrådet är ett samarbets- och diskussionsråd. Visit Luleå Samarbete mellan olika besöksmål Gammelstad, skärgården, mötesnäring och handel x 4 Gammelstadsgruppen är en arbetsgrupp i föreningen. Genom gruppens aktiviteter/produkter ingår man bla som del i projektet "Arena handel & nöje". Genom nätverket i Gammelstadsgruppen har man stimulerat nya verksamheter att etablera sig i området. Klustergrupp Gammelstad bildas inom Gammelstadsgruppen bestående av Visit Luleås medlemmar i G-stad träffas Visit Luleå x 4 regelbundet för information, gemensamma aktiviteter mm. Entreprenörer Gemensamma öppettider x Detta försöker man åstadkomma, hittills har vi lyckats vid några tillfällen. Kan man 4 skriva in i kontrakt för nya hyresgäster att de ska garantera ett visst öppethållande? Besöksinfo på engelska hos alla näringsidkare x 4 Finns inte hos alla. Kvällsöppet sommartid x 4 Har hittills ej genomförts gemensamt. Vissa verksamheter har haft öppet kvällstid.

Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen 2008-2011

Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen 2008-2011 Åtaganden och huvudansvariga enligt förvaltningsplanen 2008-2011 a=ej påbörjad, b=påbörjad, c=slutförd, d= tillhör prioriterat område 1-5 Norrbottens museum Marknadsföring av lånematerialet Gammelstads

Läs mer

Uppföljning. Förvaltningsplan för världsarvet Gammelstads kyrkstad Del 2 åtgärder 2008-2011

Uppföljning. Förvaltningsplan för världsarvet Gammelstads kyrkstad Del 2 åtgärder 2008-2011 Uppföljning Förvaltningsplan för världsarvet Gammelstads kyrkstad Del 2 åtgärder 2008-2011 Inledning 4 Slutgiltig förvaltningsplansuppföljning 6 Samverkan och delat ansvar 7 Fysisk miljö och bebyggelsevård

Läs mer

Gammelstads kyrkstad - igår, idag och i morgon Förvaltningsplan för Gammelstads kyrkstad Del 1 Beskrivning

Gammelstads kyrkstad - igår, idag och i morgon Förvaltningsplan för Gammelstads kyrkstad Del 1 Beskrivning Gammelstads kyrkstad - igår, idag och i morgon Förvaltningsplan för Gammelstads kyrkstad Del 1 Beskrivning Bilder: Luleå kommun Digitaltryck 2008 Layout: Frank Rizo, Informations- och IT- kontoret Förvaltningsplanen

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Förvaltningsplan 2015-2020

Förvaltningsplan 2015-2020 Foto: Anders Alm Världsarvet Gammelstads kyrkstad Förslag till Förvaltningsplan 2015-2020 Remisshandling www.lulea.se/gammelstad Kyrkstadsrådets parter äger tillsammans förvaltningsplanen för Gammelstads

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola

Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola När Process Ansvariga Beslut (tidpunkt) Övrig info November Upptagningsområden utarbetas och bereds inför beslut

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

FATMOMAKKE KYRKSTAD en mötesplats i fjällmiljö

FATMOMAKKE KYRKSTAD en mötesplats i fjällmiljö Kulturreservat i Västerbottens län FATMOMAKKE KYRKSTAD en mötesplats i fjällmiljö Fatmomakke kyrkstad 1890. Strategisk samlingsplats Fatmomakke kyrkstad består av kåtor, stugor, bodar och kyrka vackert

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 1 (20) 20131211 Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 411 20 Göteborg Telefon: 010-441 00 00

Läs mer

Kommunikationsplan för grönt parkeringsköp

Kommunikationsplan för grönt parkeringsköp 1 PM 2013:27 Caroline Mattsson Emelie Andén 2013-08-21 Kommunikationsplan för grönt parkeringsköp Umeå kommun 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och syfte För att komma till rätta med luftproblemen i centrala

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

KVALEX Handlingsplan 2010/2011/2012 Reviderad

KVALEX Handlingsplan 2010/2011/2012 Reviderad KVALEX Handlingsplan 2010//2012 Reviderad 2013-02-27 Kvalex har ett övergripande ansvar för kvalitetssäkring av självständiga arbeten. Kvalex kommunicerar med institutionernas examensarbetsansvariga vilka

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård

Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård Anvisningar för användande av logon för världsarvet Kvarkens skärgård 1. SYFTE 2. INNEHÅLL 3. ÄGANDERÄTT TILL OCH ANVÄNDNING AV LOGO 4. LOGOANVÄNDNING 4.1 Användargrupper 4.2 Villkoren för användning av

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Protokoll från trygghetsvandring i Borrby

Protokoll från trygghetsvandring i Borrby Protokoll från trygghetsvandring i Borrby 2017-11-07 Trygghetsvandringen utfördes gemensamt av medborgare, polis, politiker och tjänstemän från gata/parkenheten och planheten i Simrishamns kommun den 7

Läs mer

Örnsköldsviks Brukshundklubb

Örnsköldsviks Brukshundklubb DELEGERINGSORDNING FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER 1. Varje verksamhet skall göra en egen verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår samt formulera verksamhetens inriktning för de kommande tre åren.

Läs mer

SAMARBETSAVTAL, gällande för år 2010

SAMARBETSAVTAL, gällande för år 2010 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Länsmuseet på Gotland SAMARBETSAVTAL, gällande för år 2010 Avtal har denna dag träffats mellan Gotlands kommun, Barn- och utbildningsnämnden, Barnoch utbildningsförvaltningen,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 Föregående protokoll... 12 10... 13 11 Livsmedelsverket informerar om kost... 15 12 Hälsoveckan... 16 13 Verksamhetsplan-prioriteringar inför 2012... 17 14 Nästa sammanträde... 18

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 22 november kl 10.30 i Länsstyrelsens lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 11t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna

Läs mer

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige)

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) JUNI 2016 STRATEGI Generella mål Bevara den naturliga miljön Förbättra förvaltningen

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Fritidsnämnden 2012-04-18 36 76 Norrbg./Hertsön.p04 Dnr 12.89-81 Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Ärendebeskrivning Ridföreningarna verksamma på Hertsön/Kalvholmen; Luleå Ridklubb, Luleå Ryttarförening

Läs mer

LÄRARHANDLENING FILM UNGDOMSHELG 1928

LÄRARHANDLENING FILM UNGDOMSHELG 1928 LÄRARHANDLENING FILM UNGDOMSHELG 1928 Ålder: åk 7-9 INLEDNING - VAD ÄR EN UNGDOMSHELG? Kyrkstaden i Gammelstad växte fram runt den medeltida kyrkan invigd 1492. Kyrkstugorna byggdes för att användas vid

Läs mer

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration 2016 Tjänster Utvecklare Skåneleden Projektledare Skåneleden Skåneleden marknadsföring/webb ca 50 % Skåneleden koordinator 75 % på Studentmedarbetare Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper,

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

VÄRLDSARVET GAMMELSTADS KYRKSTAD Den 7 december 1996 fördes Gammelstads kyrkstad upp på Unescos världsarvslista över för mänskligheten omistliga kultur- och naturmiljöer. Världsarvskommitténs motivering

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Angående sommarplaneringen kommer det att vara sommar öppen förskola på Styrmansgatan 26 vecka 27 t.o.m. vecka 31.

Angående sommarplaneringen kommer det att vara sommar öppen förskola på Styrmansgatan 26 vecka 27 t.o.m. vecka 31. Föräldrarådsmöte 6/3-2014 Mötet öppnas. Vi presenterar oss. Info från ledningen Angående sommarplaneringen kommer det att vara sommar öppen förskola på Styrmansgatan 26 vecka 27 t.o.m. vecka 31. Planeringsdagar:

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås.

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås. Anteckningar 2014-10-23/24 1(4) Närvarande: Maria Pihlajärvi Per Linnér Malin Hultegård Karolina Hedlund Annelie Vestergren Yngve Blomberg Inger Alf-Johansson Göran Kugelberg Linnéa Salbark Karin Sigvardsson

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet KOMMUNIKATIONSPLAN 1 2015-12-03 Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet Nuläget En ny version av Ladoksystemet, Ladok3, kommer att införas vid varje lärosäte.

Läs mer

KULTURNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//113:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 KULTURNÄMNDEN 113. Luleå kommuns stadsarkiv

KULTURNÄMNDEN ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//113:1. Utskriftsdatum 2015-06-25 KULTURNÄMNDEN 113. Luleå kommuns stadsarkiv Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING KULTURNÄMNDEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare KULTURNÄMNDEN 3 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare KULTURNÄMNDEN 3 Uppgifter om arkivbildaren

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

LÄRARHANDLENING BYGG NEDERLULEÅ SOCKEN SOM PUSSEL

LÄRARHANDLENING BYGG NEDERLULEÅ SOCKEN SOM PUSSEL LÄRARHANDLENING BYGG NEDERLULEÅ SOCKEN SOM PUSSEL INTRODUKTION Kyrkan i Gammelstad invigdes år 1492 och kom att bli sockencentrum för Luleå älvdal. På 1600-talet bildades nya socknar i Jokkmokk och Råneå.

Läs mer

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 2014-06-18 1 (20) Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Börje Ohlsson (S) Mikael Jonsson, (M) Ingemar Ehn,

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Plan för VFU i Älmhults kommun

Plan för VFU i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen 2015-05-25 Plan för VFU i Älmhults kommun Syfte och uppdrag för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) I Linnéuniversitetets Handbok för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Läs mer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer

Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013. Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Uppföljning av PITEBOR PÅ STAN sommaren 2013 Föreningar nattvandrar i Piteå för att vara med och skapa tryggare miljöer Ansvarig för sammanställningen: Helena Lindehag Folkhälsostrateg Piteå kommun september

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Plan för Naturskolans insatser för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning.

Plan för Naturskolans insatser för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning. Plan för Naturskolans insatser 2012-2016 för förskolan Inspirationsträffar, utbildning, nätverk och handledning. Nynäshamns Naturskola är en resurs för skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Följande

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson, s. Magnus Danielsson. Esbjörn Henriksson, fp

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson, s. Magnus Danielsson. Esbjörn Henriksson, fp PROTOKOLL 1(6) Tid: kl 09:00-12:35 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande Sara Risberg, s vice ordförande Anneli Johansson, s Magnus Danielsson, c Esbjörn

Läs mer

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Sofia Holm, Överförmyndarenheten Bollnäs Elin Zetterlund, Överförmyndarenheten Bollnäs John-Bertil Eriksson, RBU

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Sofia Holm, Överförmyndarenheten Bollnäs Elin Zetterlund, Överförmyndarenheten Bollnäs John-Bertil Eriksson, RBU Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15 16.30 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Marie-Louise Hellström (M) Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF John Bertil Eriksson, RBU Ingegerd Styf, Demesföreningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v. Britt Olsson, sekreterare Eva Jönsson 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v. Britt Olsson, sekreterare Eva Jönsson 488 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 8.30-14-45 Beslutande Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Hans Andersson 488,

Läs mer

Kommittéanvisningar. Allmänna riktlinjer. Senior- och juniorkommittén. Huvudsyftet för kommittén är: Delsyften är:

Kommittéanvisningar. Allmänna riktlinjer. Senior- och juniorkommittén. Huvudsyftet för kommittén är: Delsyften är: Kommittéanvisningar Allmänna riktlinjer Kommittén ska på styrelsens begäran lämna in budgetförslag och verksamhetsplan i tid inför klubbens budgetprocess. Kommittén ansvarar för att föra ut relevant information

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Berättarministeriet - ett stöd i undervisningen

Berättarministeriet - ett stöd i undervisningen Berättarministeriet - ett stöd i undervisningen Ett stöd i undervisningen Våra program På Berättarministeriet tror vi på det lustfyllda lärandet. Genom våra skolprogram vill vi uppmuntra elevers nyfikenhet

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin och park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin och park Färdplan Gräfsnäs slottsruin och park Förslag till projekt och verksamheter 2011-2015 Parkens arbetsgrupp prioriterade uppgifter Samordning projekt M2012 Under 2011 och 2012 kommer ett projekt genomföras

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län

Delrapport av projektet För hälsa mot tobak ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Carina Hesse Bolin Louise Knutsson Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm E4 Förbifart Stockholm Projektstyrningsdokument TRV Kontrollprogram under byggtiden Bilaga 8 Kommunikation och tredje man BYGGHANDLING 2014-06-18 0N130008_Bilaga 8 Kommunikation och tredje man Handlingsbeteckning

Läs mer

Verksamhetsåret. r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n

Verksamhetsåret. r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n Verksamhetsåret 2015 www.sbkronneby.com östra Varevägen 39. 372 34 Ronneby. Tel 0708-23 09 29. e-post ronneby.brukshundklubb@telia.com I RONNEBY BRUKSHUNDKLUBB T Styrelsens mål?ols

Läs mer

Anvisningar Social dokumentation

Anvisningar Social dokumentation Anvisningar social dokumentation Senast uppdaterat: 2011-07-06 Socialförvaltningen Anvisningar Social dokumentation För äldre- och handikappomsorgens personal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

NAMN TITEL DATUM Elisabeth Oja förskolechef Kvalitetsrapport. Hopprepets förskola

NAMN TITEL DATUM Elisabeth Oja förskolechef Kvalitetsrapport. Hopprepets förskola NAMN TITEL DATUM Elisabeth Oja förskolechef 2016-07-05 Kvalitetsrapport Hopprepets förskola Innehållsförteckning 1 Förutsättningar för genomförande... 3 2 Metoder och verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Riktlinjer för patientinformation

Riktlinjer för patientinformation Riktlinjer för patientinformation Landstingets kansli Februari 2010 (version 1.1) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppsdefinition... 3 3. Anvisningar för patientinformation... 3 3.1 All patientinformation

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2016-04-13

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2016-04-13 PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2016-04-13 Plats: TRF, Norra Stationsgatan 69 Närvarande: Rune Olsson Gabriella Skwarski Lina Delde Johan Reuterham Eva Nord Magdalena Hirsch Helena Nyman Helena Näsström Frånvarande:

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Hälsingegårdarna och projekten

Hälsingegårdarna och projekten Sveriges 15:e världsarv 1 juli 2012 Hälsingegårdarna och projekten Kultur och kulturarv som drivkraft för regional utveckling och tillväxt 14 mars 2013 Lena Landström Världsarvskoordinator Länsstyrelsen

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, 2016-11-09 kl 18:00-19:30 40-53 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Marita Dahlqvist (RSMH Hoppet) Tjänstgörande ersättare Ingemar Johansson

Läs mer

Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola

Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola 2016-03-09 Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola 9 mars 18.00-20.00 i Brännaregårdsskolans matsal Välkomna, presentation av kvällen, förhållningsregler.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Föreskrifter om bärighetsklasser på kommunala gator och vägar i Luleå kommun

Föreskrifter om bärighetsklasser på kommunala gator och vägar i Luleå kommun Tekniska nämnden 2008 12 11 153 401 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 224 518 Dnr 2008/762.511 Föreskrifter om bärighetsklasser på kommunala gator och vägar i Luleå kommun Bilaga: Remiss, Vägverket

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Bergsvikens förskoleområde www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011)

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) Bakgrund: Energieffektivt företagande i Norrbotten (Mål 1, 2005-2007) 80 små och medelstora företag samlade

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Trygghetsvandring i området runt S:t Olovs sjö den 23 april 2015

Trygghetsvandring i området runt S:t Olovs sjö den 23 april 2015 Trygghetsvandring i området runt S:t Olovs sjö den 23 april 2015 En kväll i slutet av april gav sig 23 personer ut på trygghetsvandring i området runt S:t Olovs sjö. De som gick med representerade boende

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer