Framtid för Färgelanda Ridklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtid för Färgelanda Ridklubb"

Transkript

1 Framtid för Färgelanda Ridklubb

2 Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget, på en väl fungerande anläggning som vi varit med om att planera och bygga upp. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre och vi har jobbar ständigt för att hitta utvecklingsmöjligheter för klubben, speciellt med tanke på att vi som många andra klubbar förlorat elever och inkomster i den dåliga konjunktur som varit och med problemen på arbetsmarknaden med nedläggning av SAAB mm Under arbetets gång har ett STORT problem dykt upp, anläggningen verksamheten bedrivs på skall säljas. Detta har gjort att allt fokus har lagts på att se hur vi kan hitta möjligheter så att föreningen får vara kvar på Slätthult och kunna fortsätta bedriva vår verksamhet, pga detta har kraften inte riktigt räckt till att marknadsföra oss i syfte att värva nya elever och hitta ytterligare inkomstkällor. SAMMANDRAG 2 INLEDNING/ BAKGRUND 2 SYFTE...5 RESULTAT/UTREDNING....5 KALKYLER SLUTSATS BILAGA. 10 2

3 Inledning/Bakgrund Föreningen har funnits i 30 år och är en Ideell förening som i första hand bedriver ridskoleverksamhet, de senaste 16 åren på Slätthult. Anläggningen ägs av Sandvalls gård som arrenderar ut den till Färgelanda Kommun som i sin tur hyr ut den i princip hyresfritt till FRK. I anläggningen ingår: Stall med 14 spiltor och 6 boxar,sadelkammare och gödselrum, foderrum, Servicedel med personalpentry, dusch och omklädningsrum för personal respektive elever Cafeteria och klubbrum med plats för upp till 90 personer Kontor Verkstad Ridhus 20x60 med långsideläktare Utebana 50x70 Rasthagar ingår men beteshagar på ca 14 hektar arrenderas från ägaren. Vår affärsidé är : Lektionsverksamhet i relativt små grupper och enskilt, med ca elever i veckan och ca hästar och ponnyer. Eftersom vi har elever i alla åldrar och nivåer så krävs det även hästar i olika storlek och modell. Vårt motto är att ge både hästar och människor en förutsättning för gott samarbete med säkerhet och hästens välbefinnande i centrum. Hos oss är ALLA lika mycket värda, lektionsponny som tävlingshäst nybörjare som svårklassryttare. Vi har genom åren kommit fram till att det är viktigt att ha trygga hästar i verksamheten och därför går hästarna ute i flock dagligen i stora hagar och vi utbildar och behåller våra hästar så länge de trivs med livet som lektionshäst. 3

4 Vi har förhållandevis många hästar men har sett att det har lönat sig, tidigare hade vi färre hästar och då var kostnaden betydligt högre per häst : När de är fler blir det inte så stor belastning på var och en, om någon blir skadad, behöver vila eller utbildas mer så blir inte de andras arbetsbörda onödigt stor iallafall. Eftersom de inte jobbar så hårt så kan många vara oskodda, och de behöver oftast inte lika mkt mat, speciellt kraftfoder kan minskas. Vi kan ha kvar de gamla, trygga och rutinerade längre tid och behöver inte köpa in nya så ofta, det är både tidsödande och kostsamt att leta upp lämpliga hästar och sen utbilda så att de fungerar i verksamheten. Vi har numera väldigt få skador och sjukdomar = låga veterinärkostnader Övriga verksamheter är : Tävlingar. Vi försöker ha en större Dressyr och en Hopp tävling varje år och förutom det KM och andra klubbtävlingar Läger, dagläger under 4 5 sommarveckor i första hand för medlemmarna Hästskötarutbildning i samarbete med Dalslands Folkhögskola Privatuppstallning i kollektivform i separat stall Försäljning av lotter och annat som kan dra in pengar till verksamheten Kurser tex Grönt kort De flesta av våra medlemmar och elever bor naturligtvis i Färgelanda med omnejd men vi har även en hel del elever som åker ganska långt, från tex Uddevalla och Trollhättan, för att de tycker att vi har en bra verksamhet och god hästhållning. Vi har genom åren lagt märke till att många av de som åker till oss passar på att uträtta ärenden och handlar i Färgelanda/Högsäter, vilket borde vara gynnsamt för handlarna i kommunen. Allt sammantaget så är det en förening och verksamhet som fungerar, och som är väl värd att bevara! En verksamhet som inte ger någon större vinst men går runt. Problem Anläggningen ägs av Sandvalls gård AB som arrenderar ut den till Färgelanda Kommun som i sin tur hyr ut den i princip hyresfritt till FRK. Detta arrangemang har fungerat bra men nu har Sandvalls Gård, som äger många fastigheter, bestämt sig för att trappa ner och sälja av. Detta innebär att gården Slätthult där FRK bedriver sin verksamhet nu är till salu och ligger ute till försäljning. Annonsen ligger som bilaga 1. 4

5 Syfte FRK ser med stor oro på hur framtiden kommer att se ut efter att avtalstiden för arrendet går ut Vi ser därför efter möjligheter på om/hur Färgelanda Ridklubb kan fortsätta med sin verksamhet med de nya förutsättningar som har uppstått i samband med försäljningsbeslutet. Resultat /Utredning Ridanläggningen tillsammans med övriga byggnader och betesmark mm kan köpas separat för ca enligt mäklaren, eftersom skogen som ingår i fastigheten går att stycka av, så det är vad vi räknar på här I stort sett är det en väl fungerande anläggning men det finns brister som behöver åtgärdas, vi hoppas att komma överens med säljaren att de åtgärdar en del av dessa.. Vi har visserligen nu även hört att ägaren i första hand vill sälja hela fastigheten intakt inkl skog mm utan avstyckning, då skulle priset bli ca , vilket skulle göra det hela betydligt svårare men vi hoppas att ägaren ska, som det sagts till oss, vara angelägen om att förenigen ska kunna vara kvar och därmed gå med på avstyckningen. Genom åren har Kommunen betalat en ansenlig summa till fastighetsägaren i hyra och FRK har lagt ner både mkt pengar och arbete på förbättringar och underhåll av anläggningen och vi kan bara vädja om att fastighetsägaren kan se till medlemmarnas och kommunens intresse av att FRK får vara kvar, genom att gå med på avstyckning och ett humant pris och inte låta vinstintresset styra. I Försäljningen av Slätthult ingår förutom själva ridskoleanläggningen: Hagar, de 14 ha som används nu, alt 24 ha då ytterligare mark ingår i fastigheten men kan ev styckas av tillsammans med skogen - Om den extra marken ingår kan det bli möjligt att antingen odla eget grovfoder eller ta emot fler beteshästar på sommaren. En del av den marken är i dagsläget utarrenderat till en annan fastighet, och de vill troligen behålla detta arrende. Ett stall med boxplatser som nu FRK hyr av ägaren och använder för uthyrning till privathästar (som kollektivstall)stallet är för det mesta fullbelagt med hyresgäster. - Av inkomsterna från uthyrningen har ca 2/3 gått till hyran och resten till FRK. Underhållet här har varit lite eftersatt och boxhyran har därför varit rel låg (850 :- /mån). Vi ser det som möjligt att med ganska enkla åtgärder kunna göra det mer attraktivt så att boxhyran och därmed inkomsten kan höjas. 5

6 Två mindre bostadshus ingår, de har hyresgäster som även är hyresgäster i privatstallet. Under de 16 år som FRK varit på Slätthult har husen hela tiden varit uthyrda och det har ofta förekommit förfrågningar från intresserade hyresgäster ifall de skulle bli lediga, så vi ser inget problem att få hyresgäster ifall de som nu bor där skulle flytta. Dock är underhållet ngt eftersatt även på dessa (se bifogad lista), men i stort sett kan de ses som en relativt säker inkomstkälla. Alternativ: 1. Fastigheten säljs till någon som fortsätter att hyra ut till Kommunen och FRK, verksamheten fortsätter som tidigare - Nackdel och risk som vi ser med detta är att en privat köpare kan gå in med avsikt att fortsätta samarbetet och hyra ut för FRKs fortsatta drift, men efter några år bestämma sig för att använda anläggningen för eget bruk och bara se de första åren som finns på kontraktet som ett sätt att finansiera köpet. Det är alltid osäkert, som vi ser det, med vinstdrivande ägare. 2. Kommunen köper anläggningen och upplåter till FRK - Kommunen betalar enligt avtal ändå för 3,5 år till och kan då se de som avbetalning, alla pengar kommunen betalar går till verksamheten och inte till någon med vinstintresse. 3. FRK får långsiktigt avtal om hyresbidrag från kommunen och föreningen köper anläggningen själv - Kan bli väldigt bra eftersom FRK då själv kan bestämma, och alla pengar går garanterat till verksamheten 4. Fastigheten säljs till någon som vill ha den för eget bruk och FRK står utan anläggning. - Att det ska bli nr 4 är naturligtvis vår största farhåga! Att börja om på nytt någon annanstans känns tungt och nästintill omöjligt eftersom det var med anledning av att det var så svårt att hitta en lämplig plats att bygga på kommunal mark som det blev byggt på Slätthult, av ett privat företag, och inte som det först var tänkt i kommunal och föreningsregi. 6

7 Intäkter och utgifter 2012, bokslut ej klart, avskrivningar mm ej medräknat Enhet Antal Pris Kr Lektionsavg st 0,00 0, ,00 Dagridläger 0 0, ,00 Folkhögskolan 0 0, ,00 Manegeavg 0 0, ,00 Uppstallning ,00 Sponsorer och Reklam ,00 Tävlingsverksamhet ,00 Cafe ,00 Övrig försäljning ,00 övrigt ,00 Övriga ridavg ,00 Stöd och bidrag ,00 LOK stöd ,00 LAN Bidrag ,00 Kommunalt Grundbidrag ,00 Kanslistbidrag ,00 EU stöd ,00 Summa intäkter ,00 kostnader Enhet Antal Pris Kr Häst omkostnader 0 0, ,00 Försäkringar 0 0, ,00 Tävlingsomkostnader 0 0, ,00 Cafe omkostnader 0 0, ,00 övrig försäljning omkostnader 0 0, ,00 div 0 0,00 0,00 EL kostnad 0 0, ,00 Revisor och konsult arvoden 0 0, ,00 Kontor och admn 0 0, ,00 Förbrukningsmatr och underhåll 0 0, ,00 Summa särkostnader ,00 TB 1 Intäkter - Särkostnader Arbete Enhet Antal Pris Kr Personalkostnader tim Ränta, avskrivning, mm Belopp % Kr 0 0,00% 0 0 0,00% 0 Summa särkostnader totalt resultat

8 Kalkyl för köp av fastighet Intäkter Enhet Antal Pris Kr Hyra från kommunen (2012) st 4, , ,00 Hyresintäkt privatstallet , ,00 Hyresintäkt lilla huset , ,00 Hyresintäkt stora huset , ,00 Summa intäkter ,00 Kostnader Enhet Antal Pris Kr Försäkring , ,00 amortering 0,00 0,00 slamsugning bostadshus , ,00 sophämtning bostadshus , ,00 Underhåll , ,00 iv omkostnader , ,00 Arbete Eget arbete tim Inköpt arbete tim Ränta, avskrivning, mm Belopp % Ränta ,60% amortering 0,00% Summa kostnader totalt Slutsats Genom åren har det vid ett flertal tillfällen varit olika konstellationer människor som gjort försök till övertagande i syfte att driva den som en privat träningsanläggning i stället för ridskola. Vi har fått till oss att spekulanter ser det som en god affär och investering att köpa Slätthult, de ser då de första åren med kontraktet med kommun och FRK som ett sätt att finansiera köpet för att sedan låta det bli den privata träningsanläggning de egentligen önskar. 8

9 Även om FRK kommer att få vara kvar nu kommer vi att ha kvar en stor oro inför framtiden med en privat ägare. Att ha en verksamhet som denna kräver stora ideella insatser och vi har emellanåt svårt att motivera en del människor till detta, då de hänvisar till att det borde vara ägarens sak att ordna, blir det då en ny privat ägare med uppenbart vinstintresse kommer detta att bli än svårare. Utifrån detta försöker vi nu på FRK att hitta en möjlighet att själva köpa och driva anläggningen ( borde vara rimligt då det anses av många vara en god investering )eftersom vi känner det som enda verkliga alternativet för fortsatt ridskoleverksamhet i Färgelanda.. Vi har förutom Färgelanda kommun och Dalslands sparbank, även kontaktat Länsförsäkringar Bank och Försäkring med fråga om lån och försäkringar, men inte fått svar ännu. Vi har även kontaktat LRF och ALMI för att få rådgivning, men inte heller där fått kontakt med rätt person ännu tyvärr. Alla tillfrågade skulle kolla upp vem som bäst skulle kunna hjälpa oss och återkomma för kontakt. Vi kommer även att kontakta Leader och se om det finns ngt där för oss. Sammanfattningsvis tycker vi på FRK att det ändå känns rimligt att klara av att köpa anläggningen och vi jobbar vidare på detta och hoppas på det bästa 9

10 Bilaga 1 Fastighetsannonsen finns på hemnet.se och hos mäklaren, Bohusgårdar Beskrivning: Slätthult SKOG OCH JORDBRUK kombineras på Slätthult med en av Dalslands större ridanläggningar. På gården finns ett ridhus från 1996 som ger möjlighet att genomföra större tävlingar. Verksamheten drivs med stort engagemang av Färgelanda ridklubb. Slätthults gård omfattar också 80 ha skog och åker. Inägomarkens areal uppgår - enligt skogsbruksplanen - till 24,7 ha. Ca 15 ha av åkermarken, som ligger i anslutning till brukningscentrum, arrenderas av Färgelanda Ridklubb. Pris för hela gården kr Läs mer om bostaden hos BOHUSGÅRDAR 10

Lokalutredning 2012. Sammanfattning. Syftet med lokalanalysen. Metod

Lokalutredning 2012. Sammanfattning. Syftet med lokalanalysen. Metod Lokalutredning 2012 Sammanfattning Swingkatten har under tidigare år av överskott avsatt pengar till en lokalfond som i dagsläget uppgår till 560 000 kr. Det finns inget tvingande skäl att spendera pengarna

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling sid 2-3: Att överlåta en gård utanför familjen är svårt. Att överlåta den inom familjen är kanske ännu svårare. Fast av andra orsaker. Generationsväxling

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal Totalkostnad Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal 2014-04-17 Styrelsen för Sicklaöns fibernät ekonomisk förening Redigerad av Dan Sahlin Bakgrund Föreningen bildades

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

FÖRETAGSBYN LIV I VERKSTADSLIV

FÖRETAGSBYN LIV I VERKSTADSLIV FÖRETAGSBYN LIV I VERKSTADSLIV 2014-05-28 Konceptuellt diskussionsunderlag för skapande av kooperativet Liv i Verkstan KLIV Paraplyorganisationen Verkstadsliv har under några år diskuterat på vilket sätt

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer