- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!"

Transkript

1 - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola

2 FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets behov och regler. Vi har tillsammans tagit fram en målbild för vår förening, och den är en del av vår drivkraft: Hallsta Ridklubb ska vara det självklara valet av ridanläggning i Hallstahammars kommun med omnejd, för såväl ridskoleelever som elever med egen häst. Projektet drivs av Hallsta Ridklubbs styrelse och ridskolechef. Styrelsen 2013 består av: Krister Hildingsson Laila Andersson Christine Åhlberg Ann-Marie Kossowski ordförande vice ordförande kassör sekreterare Malin Johansson ridskolechef

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HALLSTA RIDKLUBB 1:1 KLUBBENS BILDANDE 1:2 ORGANISATION OCH STRUKTUR 1:3 VÄRDEGRUND 2 RIDSPORTEN - EN RESURS 2:1 RIDSPORTEN I SVERIGE 2:2 RIDSPORTEN I SIFFROR 2:3 FÖRDELAR MED RIDSKOLOR 2:4 BETYDELSEN AV HARK I HHR:S KOMMUN 3 RIDKLUBBENS VERKSAMHET 3:1 NUVARANDE VERKSAMHET 3:2 HALLSTA RIDKLUBB I SIFFROR 3:3 BEHOV 4 PROJEKT FRAMTIDENS RIDSKOLA 4:1 MÅL MED PROJEKTET 4:2 UTVECKLING AV VERKSAMHETEN 5 FRAMTIDENS HALLSTA RIDKLUBB 5:1 RITNINGAR 5:2 PROGRAMBESKRIVNING AV BYGGNADER 5:3 PROCESSER 5:4 ÄNDRING AV DETALJPLANEN 5:5 ÄGANDEFORM/DRIFTSFORM 6 FINANSIERING 6:1 KOSTNADER OCH KALKYLER 6:2 TÄNKTA MEDFINANSIÄRER 6:3 TIDSPERSPEKTIV 7 KONTAKT

4 1 HALLSTA RIDKLUBB 1:1 KLUBBENS BILDANDE Hallsta Ridklubb blev en officiell förening Det fanns då ingen ridskola i Hallstahammars kommun. Behovet var dock stort, då väldigt många av kommunens invånare red och var aktiva på ridskolor i andra kommuner. Några föräldrar började prata ihop sig, och intresset och engagemanget för att bilda Hallsta Ridklubb tog fart. De första åren hyrde man in några ridgrupper på Köpings Ridklubb, och det hölls även lektioner och kurser på Ridskolan Strömsholm. Klubben köpte så småningom Björks Buss gamla lokaler på Södra Nibble, och byggde om dessa till stall med tillhörande kontor startade ridskoleverksamheten på nuvarande anläggning. Verksamheten växte snabbt ur kostymen och med Hallstahannars kommun som borgenär för ett lån, byggdes ytterligare ett stall samt ett ridhus.

5 1:2 ORGANISATION OCH STRUKTUR Hallsta Ridklubb är en ideell förening som drivs av en styrelse. Det finns en chef anställd för att driva ridskoleverksamheten samt anställda ridlärare. Totalt är det 4 årsarbetare fördelat på flera personer. All personal är högutbildade och med en bred kompetens. Det finns en väl genomtänkt struktur i organisationen. Hösten 2012 har ett omfattande arbete lagts ner på analyser, mål och visioner.

6 1:3 VÄRDEGRUND Hallsta Ridklubbs värdegrund är väl förankrad i hela föreningen, och något som alla sektioner har som utgångspunkt i sitt arbete. H horsemanship, hög kvalitét A ansvar, allas lika värde R respekt, roligt K kunskap, kamratskap

7 2 RIDSPORTEN EN RESURS 2:1 RIDSPORTEN I SVERIGE Ridsporten är en av Sveriges största idrotter med omkring en halv miljon aktiva ryttare. Den är landets näst största ungdomsidrott, räknat på antalet sammankomster. I ridsport tävlar pojkar mot flickor, män mot kvinnor. Det är en jämlik sport där alla kan vara med, oavsett ambitionsnivå. De flesta av våra elitryttare startade sin karriär på någon av landets ridskolor. Det finns ca 500 ridskolor i landet, och den svenska ridskolan är unik i sitt slag. Det är en mötesplats som är öppen för alla. Det finns i snitt 1,5 ridskola i varje svensk kommun.

8 2:2 RIDSPORTEN I SIFFROR Fritid och tävling för en halv miljon svenskar. Ca 500 ridskolor i landet. Ca 5 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor. Ca hästar i Sverige. Hästnäringen i landet omsätter mellan 30 till 56 miljarder kronor per år. Värdet av det ideélla arbetet inom ridsporten uppskattas till 280 miljoner kronor årligen.

9 2:3 FÖRDELAR MED RIDSKOLOR Ridningen i Sverige har en unikt, bred folklig förankring. Ridsporten har en stor betydelse för det svenska samhället, både socialt, kulturellt och ekonomiskt. Människor mår bra av att umgås med djur, det främjar hälsa, välbefinnande och livskvalitét. Det finns många studier som visar att kontakten med djur stimulerar barns utveckling, ökar den sociala förmågan, även i relation till kompisarna. Aktuell forskning visar att barn som får tidig kontakt med djur utvecklar en högre grad av empati. Ridsporten i Sverige möter 9 av 11 folkhälsomål som Sveriges riksdag har enats om. Dessa handlar bl a om ökad fysisk aktivitet, sunda miljöer och delaktighet. De flesta ridskolor fungerar idag som en fritidsgård, där många barn och ungdomar vistas, även när de inte ska utöva sin sport. På ridskolorna får man tidigt lära sig empati, ödmjukhet och ansvarstagande. Många ridskolor är väldigt duktiga på att engagera och utbilda sina medlemmar. Flertalet av landets högt uppsatta chefer, startade sin bana som ungdomsledare på ridskolan.

10 2:4 BETYDELSEN AV HALLSTA RIDKLUBB I HALLSTAHAMMARS KOMMUN Sedan ridskolan startade har vi på många sätt bidragit till goda möjligheter för kommunens invånare. Tillgängligheten. Vi har öppet 365 dagar om året, oftast från 7 på morgonen till 22 på kvällen. Det finns utbildad personal och hästar som är redo att ta emot alla som vill. Vi är en social mötesplats där alla kan känna sig välkomna och delaktiga. Gammal, ung, pojke, flicka, motionär, elitryttare, rörelsehindrad. Som enda ridskolan i kommunen kan vi erbjuda ridning på en central plats, med närhet till tätorten. Sedan 2010 har vi bidragit till att sammanlagt 387 barn och ungdomar från kommunens grundskolor har fått möjlighet att prova på ridning på skoltid. Större delen av den totala kostnaden ( :-) har klubben blivit beviljade via bidraget Idrottslyftet. Hos oss finner de flesta en meningsfull sysselsättning, och vi har ett gott samarbete med flera instanser i kommunen. Bl a Särskolan, Mälardalens Behandlingshem, Ulvsta Gård, Arbetsförmedlingen, Ridskolan Strömsholm och Hallstahammars kommun (AMA) Hallstahammars kommun profilerar sig som en hästkommun. Vi vill vara en del i det varumärket.

11 3 VERKSAMHET 3:1 NUVARANDE VERKSAMHET Hallsta Ridklubbs verksamhetsidé: Vi finns till för alla som är intresserade av hästar och ridsport. Vi erbjuder en mötesplats med utbildnings- och utvecklingsmöjligheter inom Svenska Ridsportförbundets riktlinjer. Vi har ett gemensamt intresse för hästar och föreningen, och vill att fler ska få uppleva glädjen att utvecklas tillsammans. Dagens Hallsta Ridklubb har en bred verksamhet där vi tillgodoser elevernas behov och ambitioner utifrån våra förutsättningar. Vi håller redan idag en hög kvalitét på undervisningen och vi har skapat oss ett gott rykte i regionen. Vi har ett stabilt elevunderlag, med elever från både Hallstahammars kommun och närliggande kommuner. Vår yngsta ridande elev är 3 år, och vår äldsta en bit över 70. Hos oss kan man vara med i följande aktiviteter: - Lektionsridning för barn, ungdom och vuxen - Knatteridning, ingen nedre åldersgräns - Specialinriktad träning på hoppning, dressyr, working equitation, voltige. - Tävling från klubbnivå upp till allsvenskenivå på ridskolehäst och/eller egen häst - Ridning för funktionsnedsatta - Ponnytrav - Kalas, företag, prova på och andra event

12 0-6 år 7-12 år år år 41 - Totalt 3:2 HALLSTA RIDKLUBB I SIFFROR Siffrorna är hämtade från 2012 års verksamhet. 404medlemmar Kvinnor Män Omsättning Resultat kr kr Antal lektionshästar 18 Antal hyresgäster 14 Anställda årsarbetare 4

13 Hark Snitt i regionen Ridande elever/vecka (en elev kan rida flera ggr/v) Snitt antal besökare/dag LOK-stödsberättigade sammankomster (fysisk aktivitet i åldrarna 7-20 år) Antal delatagare på ovanstående Lärgruppstimmar (Teoretisk undervisning i alla åldrar) Ungdomar som genomgått ledarutbildning 4 2 Unga ledare som verkar i föreningen 10 7 Lag med i ridsportallsvenskan div (hoppning och dressyr) Voltigelag med i NM och SM 1 0

14 3:3 BEHOV Behovet av en ny anläggning är akut! Ändamålsenliga lokaler! Våra idrottsutövare behöver duschar och omklädningsrum. Det behövs lokaler som stimulerar till inlärning och social samvaro. Handikappsanpassning! Vår nuvarande anläggning är problematisk att besöka om man har en funktionsnedsättning. Personalutrymmen! Idag uppfyller vi inte kraven som ställs på en arbetsplats. Säkerheten! Det är en stor säkerhetsrisk att ha våra barn och ungdomar i samma stall som våra medlemmar med egen häst. Det blir trångt och risken att någon blir sparkad eller klämd av en häst är stor. Jordbruksverkets regler och rekommendationer! Det finns en dispens framtagen för gamla stall att få fortsätta att ha hästar i spiltor. Upphävs dispensen får vi inte fortsätta med den hästhantering vi har idag. Ytterområden! Hästar behöver stora ytor att röra sig på dagligen. Eleverna måste på ett säkert sätt ges möjlighet till ridning utomhus. Ökat intresse! Vi ser en tydlig trend i att fler vill börja rida. För att kunna ta emot fler elever krävs fler hästar. Fler hästar kräver ett större stall.

15 4 PROJEKT 4:1 MÅL MED PROJEKTET Vår hästhållning skall följa jordbruksverkets regler och rekommendationer, samt vara väl anpassad till klubbens verksamhet och behov. Vi ska kunna erbjuda fler elever ridning och undervisning i hästkunskap. Vi ska kunna ta emot fler ridande elever med funktionsnedsättning. Vi ska samverka med kommunens grundskolor. Vi ska bedriva en öppen fritidsverksamhet med hästinriktning för kommunens barn. Vi ska förbättra arbetsmiljön för våra anställda. Vi ska höja nivån på säkerhet, inspirerande inlärningsmiljö och dusch/omklädningsutrymmen för alla som vistas på anläggningen.

16 4:2 VERKSAMHETSUTVECKLING Förutom att en ny anläggning avsevärt skulle höja kvalitén på vår nuvarande verksamhet, så vill vi även kunna utvecklas vidare och möta den efterfrågan som finns. - Undervisning för funktionsnedsatta. Med hästar som är uppstallade i boxar, finns det en möjlighet för de funktionsnedsatta att kunna umgås och sköta hästarna inne i stallet. En väl anpassad lektionssal gör att vi kan utöka undervisningen till att täcka även den teoretiska delen. För att kunna rida utomhus med de funktionsnedsatta krävs en bred väg, då flera av eleverna har behov av en assistent på varje sida om sig. Många har också behov av ett planare underlag, t ex grus/sand.

17 - Skolsamverkan Vi har möjlighet att ta emot skolelever på dagtid. En pedagogisk undervisning i matematik ges stora möjligheter om den förläggs på ridskolan och kombineras med ridning. Det skapar nya möjligheter och ett helt nytt undervisningssätt som tidigare inte finns tillgängligt i länet. - Hästfritids Endast ca 30% av vistelsetiden i stallet för våra barn och unga utgörs av ridning. 70% av tiden umgås man med varandra och med hästarna. Många elever kommer till oss direkt efter skolan. En fritidsledare kan samla upp barn och ungdomar och finnas som ett stöd och vara en trygghet i vardagen. Eleverna får också hjälp med mellanmål och läxläsning.

18 5 FRAMTIDENS HALLSTA RIDKLUBB 5:1 RITNINGAR Klubben har låtit anlita en arkitekt för framtagande av en skiss över hur anläggningen skulle kunna utformas efter våra behov.

19 5:2 PROGRAMBESKRIVNING AV BYGGANDER Följande byggnader kommer att finnas på vår nya anläggning: - Ridskolestall 30 boxar personalutrymmen dusch/omklädning samlingslokaler utrymmen för foder och gödsel sadelkammare och förråd - Uthyrningsstall 16 boxar kontor WC/pentry utrymmen för foder och gödsel sadelkammare och förråd - Ridhus cafeteria lektionssal domarrum sekretariat traktorgarage verkstad och förråd - Ytterområden ridbana hagar på gräs och grus grusade ridvägar Detta är en mall som ej går in på detaljer.

20 5:3 PROCESSER I början på 2013 presenteras detta förslag för Hallstahammars kommuns politiker. Vår arbetsgrupp, bestående av styrelsen och ridskolechefen, följer upp och håller processen vid liv. I takt med att processen utvecklas kommer fler personer med specialkompetenser att delta i projektet. En byggansvarig kommer att utses för att driva klubbens intressen framåt. 5:4 ÄNDRING AV DETALJPLAN För att kunna bygga anläggningen på planerat sätt, krävs det en ändring av detaljplanen för fastighet?:? En positiv dialog har påbörjats med Tekniska förvaltningen, som inte ser något hinder i att planen ändras. 5:5 ÄGANDEFORM Hallsta Ridklubb kommer att fortsätta äga byggnaderna. 6 FINANSIERING 6:1 VEM BETALAR? Klubben har sett över möjligheter till tänkta medfinansiärer. Vi har skapat kontakter och fått positiva indikationer från främst Allmänna Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Vi uppfyller bådas krav för vilka som är berättigade att söka bidrag. Vårat förslag är också att Hallstahammars kommun går i borgen för ett lån, samt betalar amorteringarna till dess att lånet är avbetalat. Vi behöver även ett höjt årligt anläggningsstöd, för att kunna underhålla våra byggnader.

21 6:2 KOSTNADER Nytt stall Ombyggnationer Markarbeten Övrigt, bygglov, planändring mm Summa Moms Totalt :3 TIDSASPEKT Vi har siktet inställt på framtiden och vår förhoppning är att kunna påbörja byggnationerna våren 2014.

RidKLUBBEN en resurs för din kommun

RidKLUBBEN en resurs för din kommun RidKLUBBEN en resurs för din kommun Foto: Kajsa Thorén Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över hela landet och i varje kommun finns i

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717

Lurbo Ridklubb Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 org.nr. 817600-7717 Uppsala februari 2015 Ordförande har ordet Lurbo ridklubb är en förening för ridintresserade hästvänner. Klubben har idag ett mycket brett utbud

Läs mer

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun Mariana Femling Jan 2007 Sammanfattning Inom kommunen pågår en utredning om satsning på en ny stor ridsportanläggning. I spåret av denna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Foto: Theresia Bråkenhielm. Ridskolornas Riksorganisation. Projektredovisning En riktig ridskola

Foto: Theresia Bråkenhielm. Ridskolornas Riksorganisation. Projektredovisning En riktig ridskola Foto: Theresia Bråkenhielm Projektredovisning En riktig ridskola 2008 12 14 Sid 2 Projektet En riktig ridskola en process i flera steg Bakgrund, RRO, är en företagarorganisation som bildades 1971. RRO

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-03 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI-2013-415

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship FÖRSTUDIERAPPORT Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje Kommun En förstudie gjord i Norrtälje Kommun mellan april och november 2009 i syfte att

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 2 Verksamheten i helhet 3 Ridskolan 7 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Stallet en jordnära ledarskola

Stallet en jordnära ledarskola Stallet en jordnära ledarskola Färska fakta kring forskning om stalltjejer 1 Hjältar i en kompromisslös värld Gemenskapen och kommunikationen med både hästar och kompisar i stallet bär på en inneboende

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR)

FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) KRISTIANSTAD UNIVERSITY COLLEGE Department of Business Studies FALLSTUDIE: LUNDS CIVILA RYTTARFÖRENING (LCR) SVEN-OLOF COLLIN ELIN SMITH Department of Business Studies Kristianstad University College S-291

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Ung, ambitiös och framgångsrik

Ung, ambitiös och framgångsrik EQUUS sid 4-5 Gabriella Strandäng vill bidra till att förbättra den svenska aveln Ung, ambitiös och framgångsrik sid 7 Hästar på EU:s agenda sid 10-11 Tre års studier för hippologer sid 15 Succé för brukshästar

Läs mer