Framtida anläggningsbehov för Nyköpings Ridsällskap (NRS) - Förstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtida anläggningsbehov för Nyköpings Ridsällskap (NRS) - Förstudie"

Transkript

1 Framtida anläggningsbehov för Nyköpings Ridsällskap (NRS) - Förstudie Sammanfattning Med anledning av att Ostlänkens dragning kan komma att påverka Nyköpings Ridsällskaps (NRS) anläggning vid Bullersta så pass mycket att vi tvingas flytta till annan plats, har denna förstudie skrivits som ett arbetsmaterial för NRS och diskussionsunderlag med Nyköpings kommun. I texten beskrivs nuvarande anläggning och verksamhet samt en skiss på hur vi ser på detta i framtiden. Vår idé om en framtida anläggning skiljer sig inte mycket från dagens anläggning, men naturligtvis ska den vara miljömässigt modern och effektiv, anpassad för handikappade, klara av ett växande Nyköping och ligga på cykelavstånd från centrum. För en eventuell flytt behövs ha mark. Investeringskostnaden för en ny anläggning, enligt jämförbara nya ridanläggningar i andra kommuner, bedöms ligga runt 100 miljoner kronor, men osäkerheten är stor beroende på att vi i dagsläget inte vet var en sådan anläggning kan placeras. Innehållsförteckning 1 Bakgrund Verksamhet idag och i framtiden Medlemmar Medlemmar som det sett ut senaste åren Medlemmar i framtiden enligt vår vision Aktiviteter Aktiviteter som det sett ut senaste åren Aktiviteter i framtiden enligt vår vision Utbildningsverksamhet Hur dagens utbildning bedrivs Utbildningen i framtiden enligt vår vision Medlemsuppstallade hästar Medlemsuppstallade hästar idag Medlemsuppstallade hästar i framtiden enligt vår vision Anläggning idag och i framtiden Dagens anläggning Mark Ridbanor Byggnader Parkering Avstånd från Stora Torget i Nyköping Framtidens anläggning enligt vår vision Mark Ridbanor Byggnader Parkering Avstånd från Stora Torget i Nyköping Miljö Ekonomi och finansiering Jämförelse med som idag likvärdig verksamhetsomfattning Läsvärda länkar Ridklubben en resurs för din kommun Barn och ungdomars idrottande Ridskoleverksamheten i Sveriges kommuner Bilagor Bilaga 1: Jämförelse med nya ridanläggningar i andra kommuner Bilaga 2: Medlemsenkät om framtidens ridanläggning Sida 1 av 18

2 1 Bakgrund Ostlänkens planerade dragning beskrivs vid passage av Bullersta som en korridor där dess centrum går rätt igenom stallbyggnaden hos Nyköpings Ridsällskap (NRS). Vi bedömer därför att det i framtiden inte är möjligt att bedriva nuvarande verksamhet på Bullersta. Därför har styrelse valt att vara proaktiv och har tillsatt en utredningsgrupp som ska driva frågan om en vision över framtidens ridsportanläggning för Nyköping. I denna nya ridsportanläggning ser NRS det som viktigt att det blir möjligt att samverka med andra ridklubbar i kommunen och få en ny ridsportanläggning för alla hästintresserade. Utredningsgruppen genomförde i mars 2015 en enkät för att få en bild över hur medlemmarna önskar att framtidens NRS ska formas, se bilaga 2. Enkäten har varit rådgivande för utredarna. NRS är en ideell förening som utövar sin verksamhet på Bullersta där vi har en anläggning som drivs och underhålls i egen regi. Byggnader, ridbanor och därtill hörande mark ägs av NRS, medan hagar och beten arrenderas av Nyköpings kommun, se nedanstående skiss. Verksamheten är omfattande och har stor bredd. Medlemmarna utbildas i ridkonsten från nybörjartill tävlingsnivå av diplomerade lärare enligt Svenska Ridsportförbundet. Ett stort antal tävlingar anordnas varje år där många ideellt arbetande funktionärer ser till att allt fungerar bra. Även ridning för funktionshindrade finns bland de olika aktiviteterna. Den största gruppen av våra medlemmar är unga flickor och många av dessa tillbringar en stor del av sin fritid på anläggningen, varför NRS även fungerar som en ungdomsgård. Ungdomarna har en egen sektion (BUFF) inom föreningen som anordnar diverse aktiviteter även utan att rida. Sida 2 av 18

3 2 Verksamhet idag och i framtiden 2.1 Medlemmar Medlemmar som det sett ut senaste åren NRS är en ideell förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet och lyder under dessa stadgar. Antalet medlemmar har varierat under åren sedan föreningens bildande För drygt tio år sedan var det över 600, men har sjunkit sedan dess. Glädjande är att under 2014 vände trenden och vi är nu ca 500 medlemmar. Av dessa är nästan 90 % flickor och kvinnor och så har förhållandet varit under många år. En tredjedel av medlemmarna är flickor under 13 år, men i föreningen finns också 25 % vuxna över 40 år som delar intresset med barnen och ungdomarna. Alla möts i den gemenskap som finns i stallet, på ridarenorna, caféet och anläggningens övriga delar. Även om de flesta medlemmarna som tillhör NRS rider på lektioner eller har egna hästar uppstallade på vår anläggning på Bullersta, så finns det ett antal medlemmar som har sina hästar uppstallade på andra platser men kommer och rider på Bullersta. Det är alla medlemmarna som bestämmer över föreningen, därför har vi inte bara en styrelse utan två, eftersom även ungdomarna under 26 år har en egen styrelse och den styrelsen är även representerad i den stora styrelsen Medlemmar i framtiden enligt vår vision Vi ser det som vår uppgift att göra det möjligt för alla ridsportintresserade unga och vuxna inom Nyköpingsregionen att genom utbildning och ett aktivt deltagande i vår förenings verksamhet utöva och utvecklas inom sin sport, men vi välkomnar förstås även medlemmar utanför Nyköpingsregionen alla ska vara välkomna i vår förening. Enligt den enkät vi har genomfört hos våra medlemmar så ser vi en framtid där vi minst har 600 medlemmar. Den anläggning vi har idag är anpassad för ungefär 600 medlemmar, men vi ser det som viktigt att det finns möjlighet att utvecklas och växa i takt med att Nyköpings kommun växer. Att vi skulle komma upp i minst 600 medlemmar igen tror vi sker även om det inte blir fler invånare i kommunen. Den demografiska profilen för Nyköping tyder på att det blir fler ungdomar i lämplig ålder för att börja rida. I nedanstående diagram från SCB ser man att det 2013 var ganska få tonåringar men att det är fler i gruppen under 10 år är fler. Det är bland de yngre som nya ryttare rekryteras. Sida 3 av 18

4 Enligt Nyköping kommuns planer så kommer befolkningen att öka med ca 700 personer per år, vilket på 20 år motsvara ca personer eller ca 26 % av dagens befolkning. Skulle NRS växa i samma takt, och om vi utgår från att vi är 600 medlemmar, så är vi ca 750 medlemmar om 20 år, vilket grovt räknat är 1 % av befolkningen. Det är också viktigt att vi även i fortsättningen har medlemmar som har egna hästar uppstallade på anläggningen. Dessa har ofta kommit långt inom ridsporten och kan entusiasmera andra medlemmar att utvecklas vidare. 2.2 Aktiviteter Aktiviteter som det sett ut senaste åren Verksamheten är omfattande och anläggningen är idag indelad i tre olika delar: en ponnyskola för unga elever, en ridskola för ungdomar och vuxna samt medlemmar vars hästar är uppstallade på anläggningen i det som kallas privatstallet. Dessa tre delar ser vi som naturliga steg i våra medlemmars utveckling och engagemang inom ridsporten. Med det inte sagt att alla skaffar egna hästar, utan många fortsätter att rida på ridskolans hästar hela livet. Verksamheten fyller också många andra syften varav några kan nämnas här: Ridgrupper för funktionshindrade Café Fritidsverksamhet, i likhet med en fritidsgård, som är öppet alla dagar från morgon till kväll Kurser och seminarier Ridläger på sommaren Sida 4 av 18

5 Tävlingsverksamhet i disciplinerna dressyr, hoppning och fälttävlan från klubbnivå till regional nivå och tidigare även till nationell nivå något som engagerar många att ställa upp frivilligt som funktionärer Ungdomsföreningen BUFF som anordnar många olika aktiviteter som t.ex. knatteridning varje helg, lekdagar, luciashow o.s.v. Samarbete med kommunen där Funktionshindrade i Arbetslivet (FIA) ges möjlighet till meningsfull sysselsättning När det gäller tävlingsverksamheten 2015 så har NRS fyra lag som tävlar i allsvenskan i division 3 och några ryttare som även tävlar på nationell nivå. Vissa aktiviteter har kommit och gått genom åren: Praktikplatser för skolungdom och yrkesutbildning Samhällstjänst- och rehabiliteringsarbetsplats Ridning för invandrarbarn Uthyrning av anläggningen till andra föreningar och ändamål som t.ex. Realgymnasiets hästinriktning, westernryttare och hundtävlingar Aktiviteter i framtiden enligt vår vision När det gäller de aktiviter vi vill bedriva i framtiden, så är de i stort sett liknande de vi redan har och har haft, d.v.s. ett mångfaciterat utbud. Att få ökade möjligheter att rida i skog och mark finns med på våra medlemmars önskelista. När det gäller tävlingsverksamheten på anläggningen, bör den utvecklas. Även om vi idag har lag i olika divisionen och har enskilda medlemmar som tävlar nationellt, så ser vi gärna att vi har hela lag på elitnivå och att vi åtminstone kan ha nationella tävlingar på vår egen anläggning. Vår tro är att egna föredömen inom ridsporten gör att vi får en levande och att attraktiv förening. Vi tror också att vi behöver vara öppna för nya önskemål från våra gamla och nyinflyttade medlemmar samt för hur ridsporten utvecklas. Ett utökat samarbete med andra föreningar är något som vi tror gagnar föreningen. 2.3 Utbildningsverksamhet Hur dagens utbildning bedrivs Grunden för verksamheten inom NRS är traditionell ridskola. NRS har valt att dela upp ridskolan i två delar, en för de mindre barnen som rider på mindre hästar (egentligen små ponnyer), den så kallade Ponnyskolan, och en för de större barnen, ugndomar och vuxna som vi kallar Ridskolan. Ponnyskolan har ca 12 ponnyer och Ridskolan ca 18 hästar inklusive stora ponnyer. Ponnyskolan tar emot barn från fyra års ålder och är därför en plats där många börjar sin utbildning i ridning. Här kan man utvecklas inte bara som ryttare och i hästkunskap, där säkerhet är en viktig del, utan även i ansvarstagande både mot hästar och kamrater. Ponnyskolan fungerar därför också som en fritidsgård där barnen gärna vistas och har olika aktiviteter även utan att rida med särskilda utrymmen för detta. Den sociala delen utvecklas även genom att man samlar pant för att kunna ha Sida 5 av 18

6 fadderbarn i Kenya och arrangera luciatåg till äldreboende. Men ridningen är naturligtvis grunden och precis som föreningen i stort så hålls här kurser, tävlingar, märkestagningar, läger och så vidare. Ansvarig för Ponnyskolan, både verksamhetsmässigt och ekonomisk, är en auktoriserad ridinstruktör som är utbildad på Strömsholm. När barnen kommer upp i tonåren blir de små ponnyerna för små att rida på och många fortsätter därför till det vi kallar Ridskolan som har stora ponnyer och hästar. På Ridskolan börjar inte bara ungdomar som kommer från Ponnyskolan, utan även lite äldre barn, ungdomar och vuxna både nybörjare och erfarna. Flera vuxna har ridit som barn men haft ett längre uppehåll, kanske i decennier, och vill börja om igen. Utbildningen på Ridskolan grundar sig på Svenska Ridsportförbundets plan för ridutbildning där det ingår både dressyr och hoppning. Ridskolan har tre lärare som alla uppfyller de krav som Svenska Ridsportförbundet ställer. En av dessa är Ridskolechef med personalansvar som även har intyg på att vara dressyrdomare, banbyggare och internationell tränare. Ridskolan har också stallpersonal. Liksom för Ponnyskolan anordnas olika slag av kurser, träningar och tävlingar. Flera av de som rider på Ridskolans hästar tävlar med dessa och ibland även på externa evenemang. Både Ridskolan och Ponnyskolan har någon form av aktiviteter också på helgerna. Det sker även andra typer av utbildning på NRS. Det är inte ovanligt att externa tränare anlitas, särskilt för de medlemmar som har egna hästar. Eftersom NRS har en fältävlansbana, så har vi även kurser och tävlingar i fälttävlan som också lockar många externa ryttare. Att Ponnyskolans ridinstruktör även är utbildad fälttävlanstränare gör att denna verksamhet är levande inom NRS Utbildningen i framtiden enligt vår vision När det gäller framtidens utbildning är det viktigt att vi liksom idag har utbildning på olika nivåer med auktoriserade ridinstruktörer, främst i disciplinerna dressyr och hoppning men även i fälttävlan. Vi vill också vara en flexibel förening och anpassningsbar för medlemmarnas kommande önskemål. Det är svårt att sia om i vad detta kan vara om tio till femton år då Ostlänken beräknas vara klar. Det kan t.ex. innebära att även westernridning, islandshästar, distansritt och körning ingår i vårt utbud. Mindre sannolikt är att vi kommer att satsa på trav- eller galopptävlingar, vilket kräver särskilda och avancerade banor, men en rundbana för t.ex. islandshästridning kan vara ett alternativ. Vi ser det också som värdefullt att fortsätta med att barn kan börja lära sig ridning likt de gör i vår Ponnyskola för att sedan utblidas i allt högre nivåer ända upp till elitnivå. Naturligtvis är det viktigt att vi har utbildning efter elevernas förmåga och t.ex. har kvar utbildning för funktionshindrade. Ett utökat samarbete med andra föreningar ser vi som en naturlig del för att få en mångfacetterad utbildning. Eftersom vi räknar med att föreningen ska växa i takt med Nyköpings kommuns invånarantal, behövs motsvarande fler hästar och ridinstruktörer i framtiden. Om vi idag har 500 medlemmar i föreningen och om 20 år 750 som angivits i tidigare avsnitt, så behöver antalet hästar och ponnyer öka från dagens 30 till ca 50. Sida 6 av 18

7 2.4 Medlemsuppstallade hästar Medlemsuppstallade hästar idag Idag finns 24 privathästar uppstallade på NRS anläggning på Bullersta, vilket är lite färre än hälften av de 54 som finns på anläggningen. Antalet kan variera lite mellan åren men är i stort sett konstant. Utöver det finns ett antal medlemmar som har sina hästar i privata stall i närområdet men som besöker anläggningen regelbundet för att nyttja ridhus och ridbanor Medlemsuppstallade hästar i framtiden enligt vår vision Det är viktigt att vi även i fortsättningen har medlemmar som har egna hästar uppstallade på anläggningen och i dess närhet. Dessa har ofta kommit långt inom ridsporten och kan entusiasmera andra medlemmar att utvecklas vidare. När det gäller antalet medlemsuppstallade hästar, så tror vi att även dessa ökar i takt med medlemsantalet i föreningen, som i sin tur beror på hur Nyköpings kommun växer. Av de medlemmar som inte står på föreningens anläggning utan reser dit för olika aktiviteter, kan det hända att dess antal växer något mer om vi har en attraktiv anläggning särskilt om aktiviteterna håller hög klass, vilket är vår vision. 3 Anläggning idag och i framtiden 3.1 Dagens anläggning Mark Som framgår av kartan som visas i början på det här dokumentet använder NRS ca 28 ha mark varav ca 4 består av byggnader, ridbanor, gödselhantering, stallplan och parkering samt utrymmena däremellan. Egentligen är de 24 ha som hästarna ska ha som rasthage och bete i minsta laget. Enligt riktlinjer från Sveriges Lantbruksuniversitet rekommenderas 0,6 ha per häst för sommarbete i hage som inte är gödslat. Till detta kommer rasthagar och sjukhagar, så en tumregel är snarare att det behövs ca 1 ha per häst, varför det borde finnas 54 ha i stället för de 24 som vi har. Ska en häst ha fullt bete året runt behövs upp till 3 ha per häst, men eftersom vi köper foder så behövs inte så mycket Ridbanor Idag har vi tre uteridbanor, varav två ligger i anknytning till varandra. Den ena är ca 50*90 m och den andra ca 30*66 m. Dessa ridbanor är belysta och har en automatisk bevattningsanläggning. En bit från dessa finns en enklare ridbana på 25*60 m. Ute finns också en fälttävlansbana på upp till 2 km och i den ingår både kuperad terräng och ett vattenhinder. Anläggningen har också två maneger inomhus på vardera 20*60 m i var sitt ridhus Byggnader De två ridhusen är större än själva manegerna på 20*60 m, då det ena har en läktare på kortsidan och det andra läktare på långsidan. På det senares kortsidas övervåning finns ett café med utsikt över ridbanan samt domarrum och lektionssal. På kortsidans undervåning finns kontor, personalrum och Sida 7 av 18

8 omklädningsrum med dusch både för anställda och medlemmarna. Toaletter finns i båda planen. Det ridhuset är helt isolerat till skillnad från det förra. Förutom de två ridhusen finns tre stall som är hopbyggda och tillsammans rymmer hästar inklusive ponnyer. I stallen finns bl.a. utrymmen för foder, sadelkommare, torkrum för hästtäcken, stallkontor och toaletter. I stallen finns också utrymme för foderhantering. Det finns även ett gäststall med 12 boxar. För gödselhantering finns en cementerad yta. En byggnad finns för vaktmästarens verkstad och maskinhall för traktor och traktorns redskap. Ett separat klubbhus med kök finns beläget på stallplan som tidigare även använts för övernattning vid lägerverksamhet. Den stora uteridbanan har ett domartorn. Ponnyskolan har en form av grupphästhållning med två automatiska foderstationer i två separata byggnader för ändamålet, som kan liknas med mindre lador Parkering Anläggningen har goda parkeringsmöjligheter och kan ha tävlingar med upp till 100 transporter, men då får vi utnyttja en rasthage som vi belagt med grus Avstånd från Stora Torget i Nyköping Från Stora Torget i Nyköping till NRS anläggning på Bullersta är det ungefär 4 km. Många av våra yngre nedlemmar kan därför cykla till stallet, vilket mestadels sker på cykelbanor. 3.2 Framtidens anläggning enligt vår vision Mark Med tanke dels på att dagens arealer redan är i knappaste laget för det antal hästar och ponnyer som finns på anläggningen och dels med tanke på att vi förväntar oss att föreningen succesivt kommer att växa i framtiden anser vi att det kommer att behövas mellan 50 och 100 ha mark, förutsatt att föreningen inte ska ha mark för vinterfoder. Vår vision är att vi köper foder som idag. Det mesta av marken bör vara hag- eller åkermark som kan användas som bete under sommarhalvåret, men det bör också finnas runt 10 % skogsmark. Marken ska också rymma mindre sjuk- och karantänhagar à ca 10*30 m. För byggnader, parkeringar, transportvägar och ridbanor uppskattas behovet till cirka 5 ha. Vi vill fortsätta ha en fälttävlanbana, men bedömer att den markanvändningen kan samsas med övrig markanvändning för de uppstallade hästarna som idag Ridbanor När det gäller ridbanor utomhus så siktar vi på att ha tre ridbanor utomhus som idag: en större ridbana på 130 * 80 m för att kunna ha hopptävlingar utomhus på hög nivå enligt vår vision. Dessutom två mindre banor med dressyrmåtten 60*20 respektive 40*20. Alla tre uteridbanor bör vara belysta och ha bevattningsanläggning. En 2-stjärnig fälttävlansbana anläggs på betes- och skogsmarken. Fälttävlansbanan bör ha ett vattenhinder. För att kunna ha ridning året runt behövs två ridbanor (maneger) även inomhus i ridhus likt vi har idag. Båda dessa ridbanor bör vara av storleken 25 m breda och 70 till 80 m långa för att kunna ha dressyrtävlingar inomhus på hög nivå. Sida 8 av 18

9 3.2.3 Byggnader För ridningen behövs två ridhus för att kunna bedriva ridning även på vintertid i den omfattning vi har i vår vision. Det är ingen skillnad mot idag. Båda ridhusen bör vara isolerade. Det ena ridhuset ska utrustas med domarrum för hoppning och det andra med tre domarplatser för dressyr. Båda ridhusen behöver ha teknikutrustning för ljud och tidtagning. Båda ridhusen måste ha läktare, varav åtminstone det ena på långsidan. I anslutning till ridhusen byggs en separat personaldel respektive medlemsdel. Dessa ska innefatta kontorsrum, personalutrymmen, en cafeteria på ca 200 m 2, toaletter, duschrum, ombytesrum samt två lektionssalar och ett vilrum. Medlemmarnas önskemål är att vi i fortsättningen ska kunna ha övernattningsmöjligheter vid läger och liknande, eventuellt någon form av klubbhus som vi har idag. När det gäller ridbanorna ute ska det finnas ett gemensamt domartorn med teknikutrustning för ljud och tidtagning. Förutom ridhusen behövs stall för hästar och ponnyer. Totalt behövs tillsammans ca 75 uppställningsplatser för lektionshästar, lektionsponnyer och medlemmars egna hästar samt gäststall. Alla de olika stalldelarna bör vara åtskilda, men kan ligga i anknytning till varandra. Det behövs också ett separat stall med några boxar som ligger en bit bort från övriga stalldelar. Detta stall används för karantänbehov vid sjukdom eller för nyanlända hästar. I anknytning till stallen behövs gödselplatta och foderhallar för att förvara hö och ensilage under tak. Vi tror att grupphästhållning av hästar kommer att öka i framtiden. Idag har vi en form av detta på Ponnyskolan. Vid fullt utbyggd grupphästhållning är hästarna ute när de inte arbetar, men de har en ligghall, som är ett torrt ställe med mjuk botten (t.ex. halm) där hästarna kan gå in när de vill och vila eller skydda sig mot oväder. Vi behöver planera för detta och bygga åtminstone en ligghall till att börja med. En ligghall ersätter inte behovet av uppställningsplatser. För underhåll av anläggningen behövs garage för traktor och fyrhjulning, en maskinhall på ca 150 m 2 och verkstad Parkering Anläggningen ska ha goda parkeringsmöjligheter, dels för alla medlemmarna som besöker anläggningen alla veckodagar och dels för att kunna ha stora tävlingar med uppställningsplatser för både hästtransporter och hästbussar. Särskilt hästbussar behöver stora utrymmen. Parkeringen ska i närheten ha tillgång till el och vatten. Hittills har vi haft tävlingar med upp mot 100 transporter på plats vid tävlingar och vi siktar på att även i fortsättningen kunna ha det för att klara av vår ambition med tävlingsverksamhet Avstånd från Stora Torget i Nyköping En ny ridsportanläggning bör ha hög tillgänglighet och därför vara placerad inom cykelavstånd från stadskärnan, vilket vi bedömer vara ca 5 km. Att det finns belysta cykelbanor ända fram till stallet är därför av stor vikt för att våra ungdomar ska kunna ta sig till stallet på ett säkert sätt. Det bör heller inte vara längre bort än en halv km till kollektiva transportmedel. Naturligtvis kommer även många i Sida 9 av 18

10 fortsättning åka bil till anläggningen och därför behöver bil och cykel/gång-vägar vara åtskilda ända fram Miljö Vi ser det som väsentligt att framtidens anläggning uppfyller högt ställda krav på miljö både när det gäller yttre miljö och arbetsmiljö. Anläggningen ska vara ett föredöme inom kommunen och visa på senaste tekniska lösningar. Det innebär bl.a. att en del av elförsörjningen sker med solceller på våra stora tak och gödsel blir en värdefull råvara för energi och gödning. Anläggningen utformas optimal för låga underhållskostnader och låg energiförbrukning. Sophanteringen ska ske enligt kommunens krav. Arbetsmiljön förbättras med hjälp av maskiner och hela anläggningen är handikappanpassad. När det gäller säkerhet, så ska det även gälla våra medlemmars färd till anläggningen, d.v.s. bil- och cykelväger ska vara anpassade Ekonomi och finansiering Det finns ett antal jämförbara ridsportanläggningar som byggts senaste decenniet. Ett urval av dessa redovisa i bilaga 1. Genomsnittlig investeringskostnad ligger på ca 100 miljoner kronor plus minus 30 %. Det finns en stor osäkerhet i bedömningen. Även om själva byggnaderna är tämligen enkla att uppskatta, så är markarbeten, vägar och infrastruktur i form av bredband, el, vatten och avlopp mycket beroende på placering. En annan post som kan påverka priset är tillgängligheten på entreprenörer under en byggnadsperiod. När Ostlänken byggs ökar troligen priset på markarbeten. Hur en ny ridsportanläggning ska finansieras i Nyköping är inte något som undersökts i den här förstudien. Det ser olika ut i landets ridskolor. Svenska Ridsportförbundet har idag 435 anslutna ridskolor. Av dessa drivs drygt 70 % av föreningar och 30 % av arrendator/bolag, vanligtvis i samverkan med ideell förening. Ca 80 % har verksamheten förlagd vid kommunala anläggningar och ca 50 % disponerar anläggningen hyresfritt eller med en symbolisk hyra samt med kommunalt underhållsstöd. 4 Jämförelse med som idag likvärdig verksamhetsomfattning I avsnitt 2 och 3 har dagens verksamhet beskrivits tillsammans med hur en framtida verksamhet bör se ut baserat på att Nyköpings kommun antas växa. Som en känslighetsanalys på detta redovisa hur en verksamhet och anläggning skulle se ut med en bibehållen omfattning likt den NRS har idag, det vill säga anpassad för 600 medlemmar i stället för 750 som antaget vid en växande befolkning, men uppbyggd på en ny plats. Det mesta som är skrivet vad gäller framtidens verksamhet och anläggning gäller även i ett sådant hypotetiskt fall. Det som skulle kunna skilja visas grovt uppskattat i nedanstående tabell. Sida 10 av 18

11 Ridhus/inomhusmanege Ridbanor utomhus Stallplatser Anpassat för 750 medlemmar 1 manege på 25 m * 70 m 1 manege på 25 m * 80 m 1 ridbana på 80 m * 130 m 1 ridbana på 20 m * 60 m 1 ridbana på 20 m * 40 m 75 för skolor och medlemmar 12 i gäststall 4 i sjukstall Anpassat för 600 medlemmar Ytor utomhus 50 till 100 ha Ca 50 ha Investering Storleksordningen 100 Mkr En mycket osäker siffra! 1 manege på 25 m * 130 m 1 ridbana på 80 m * 130 m 1 ridbana på 20 m * 60 m 60 för skolor och medlemmar 12 i gäststall 4 i sjukstall Minskar grovt räknat med 20 Mkr jämfört med 750 -alternativet Särskilt investeringsbehovet är svårt att uppskatta eftersom placeringen är okänd och därmed behovet av markberedning, infrastruktur o.s.v. inte är går att gissa. Dessa poster torde inte skilja mycket mellan alternativen, men skillnaden mellan alternativen på grovt räknat 20 miljoner kronor är lite enklare att uppskatta. 5 Läsvärda länkar 5.1 Ridklubben en resurs för din kommun Svenska Ridsportsförbundet skrift Ridklubben en resurs för din kommun från ca 2013: Barn och ungdomars idrottande Riksidrottsförbundets presentation om Barn och ungdomars idrottande från 2004: Ridskoleverksamheten i Sveriges kommuner Ridskolornas RiksOrganisations (RRO) skrift Ridskoleverksamhet i Sveriges kommuner. En rikstäckande kartläggning gentemot fritidsförvaltningar på uppdrag av Ridskolornas RiksOrganisation med stöd av Jordbruksverket från Bilagor Bilaga 1: Jämförelse med nya ridanläggningar i andra kommuner Bilaga 2: Medlemsenkät om framtidens ridanläggning Sida 11 av 18

12 6.1 Bilaga 1: Jämförelse med nya ridanläggningar i andra kommuner En gedigen förstudie är gjort för Linköpings nya ridsportcenter Smedstad som ska stå färdig sommaren Kommunen lät göra en studie över ridsportverkshetens framtid i Linköpings kommun som blev färdig i december 2010, se nedanstående länk pdf?epslanguage=sv Linköpings kommun har också tagit fram ett arbetsunderlag för drift och skötsel av större ridanläggningar, se länken: 3%B6r%20drift%20och%20sk%C3%B6tsel%20av%20st%C3%B6rre%20ridanl%C3%A4ggningar.pdf?ep slanguage=sv Mer detaljer runt den anläggning som nu håller på att byggas finns på kommunens hemsida, se länken: Den framtida anläggning som NRS skissat på kan jämföras med bl.a. följande föreningar: Linköpings Fältrittklubb, Umeå Ryttarförening, Helsingborgs Fältrittklubb, Helsingborgs Rid och Sport AB samt Hårs AB förutom den anläggning som håller på att byggas i Smedstad i Linköping. I nedanstående tabell visas hur avtalen har slutits med respektive kommun enligt det arbetsunderlag som Linköpings kommun tagit fram enligt referensen ovan. Sida 12 av 18

13 Ånestad Linköping Hippologum Umeå Ridsportenshus Helsingborg Sätra Stockholm Typ avtal Upplåteseavtal Hyresavtal Samverkansavtal Hyresavtal Avtalsparter Objekt Användning Hyrestid Linköpings kommun och Fältrittklubb Ridhusanläggning med Mark Ridskole-, kurs-, ungdoms- och tävlingsverksamhet 3 år i taget, automatisk förlängning Umeå kommun och Ryttarförening Ridsportanläggning med Mark Egen hästverksamhet 20 år, därefter 5 år i taget Helsingborgs Stad, Fältrittklubb och Rid och Sport AB Ridsportanläggning med Mark Ridsport- och ridverksamhet 1 år i taget, automatisk förlängning Stockholms Stad och Hårs AB Ridhus med markområde Ridskoleverksamhet Uppsägning 9 mån 9 mån 9 mån 12 mån Hyra till kommunen Kostnad el, värme, VA Löpande skötsel, inre underhåll Yttre underhåll byggnader, tekniska installationer 106 tkr/år 35 tkr/år Hyresfritt År 1: 150 tkr, År 2: 260 tkr, därefter 375 tkr/år 407 tkr 1/3 förening 2/3 kommun Föreningen med bidrag 230 tkr/år Kommunens fastighetsbolag Föreningen med bidrag 160 tkr/år Föreninegen med driftbidrag 400 tkr/år Föreningen 5 år Hårs AB Hårs Kommunen Ingen uppgift Stockholms Stad Sida 13 av 18

14 6.2 Bilaga 2: Medlemsenkät om framtidens ridanläggning I mars 2015 genomförde Utredningsgruppen för NRS framtida ridanläggning en enkät hur medlemmarna önskade att framtidens NRS ska formas. Enkätsvaren skulle vara rådgivande för utredarna. Enkätens svar kan sammanfattas i följande punkter: På det stora hela så vill de flesta som svarat att föreningen och anläggningen ska vara som idag, men med förbättringar inom vissa områden. Våra medlemmar och kunder tycker att det är viktigast med nöjda medlemmar, att föreningen erbjuder en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar och att det är en mötesplats för hästintresserade. Ridmöjligheterna ska vara som idag, men med bättre tillgång till att rida utomhus och i skog och mark även vintertid för att öka möjligheterna till allsidig träning. Ridskoleverksamhet för alla åldrar ska fortfarande vara kärnan i föreningens verksamhet med inriktning mot framförallt dressyr och hoppning även om andra discipliner också finns med på önskelistan. Ökat utbud av ridläger, kurser, föreläsningar och clinic -ar med möjlighet till övernattning och gästuppstallning. Mer välutbildade hästar önskas och hästarnas välmående ska stå i centrum. Nästan hälften av svaren (45 %) förespråkar grupphästhållning. Tävlingsverksamheten vill man utöka och utbudet ska vara från lokal till elit i alla discipliner. Vad gäller service, så är en välskött anläggning högst på listan tätt följt av caféverksamhet och medlemsuppstallning. Slutligen vill man att anläggningens renommé ska vara en välskött och modern anläggning med gott rykte och välskött ekonomi. På följande sidor visas medlemmarnas önskan i diagramform. Sida 14 av 18

15 Sida 15 av 18

16 Sida 16 av 18

17 Sida 17 av 18

18 Sida 18 av 18

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

Förslag till en princip för en ridanläggning

Förslag till en princip för en ridanläggning Malmö stad Fritidsförvaltningen 2010-06-17 Förslag till en princip för en ridanläggning För att kunna ta fram kostnader för att bygga/hyra en ridanläggning och projektera en ny ridanläggning har fritidsförvaltningen

Läs mer

Välkomna till Lidköpings Ridklubb

Välkomna till Lidköpings Ridklubb Välkomna till Lidköpings Ridklubb 2015 Välkomna till en av Skandinaviens finaste ridanläggningar! och en ridklubb med stor framtidstro där alla är välkomna och behövs Med stora framgångar genom åren På

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Bakgrund Det finns idag 8 stycken registrerade ridklubbar i Varbergs kommun. Dessa är: * Himledalens ridklubb * Skultagårdens

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp

Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp Innehåll: Förslagstext Föreningens mål och syfte Markanvändningsplan Detta dokument i PDF

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål

Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål 1 Solna Fältrittklubb värdegrund, vision och mål Från och med 2010 bedrivs Solna Fältrittklubbs verksamhet utifrån en fastslagen värdegrund och vision, och med tydliga och konkreta mål. Värdegrunden, visionen

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni stötta och synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren

Läs mer

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Detta är det material som har presenterats för Falköpings kommun och är en arbetsplan för de kommande åren för verksamheten. Vi söker

Läs mer

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm Kent Sjöström VÅR HEMBYGD Ridskolan Strömsholm Mars 2015 För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började sin verksamhet

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

ERBJUDANDE OM SPONSORSKAP

ERBJUDANDE OM SPONSORSKAP ERBJUDANDE OM SPONSORSKAP VÄLKOMMEN TILL OSS Nu har ni möjlighet att stödja en aktiv och expanderande idrottsklubb i Gnosjö - Gnosjöandans Ridklubb! Klubben startades våren 2009 och har idag över 130 aktiva

Läs mer

Askims Fältrittklubb AFRK

Askims Fältrittklubb AFRK Välkommen till Askims Fältrittklubb AFRK Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Spara detta informationshäfte! Det innehåller viktig information om klubben och anläggningen.

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING 2017-2020 VÄRDEGRUND FÖR VÅR FÖRENING Vi visar respekt för häst och människa Det betyder att Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, är hjälpsamma och visar

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING Gröna tråden Historik Skogslottens Ryttarförening är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb. Vi har hela 500 medlemmar i veckan som rider lektioner hos

Läs mer

Verksamhetsenkät 2017

Verksamhetsenkät 2017 Verksamhetsenkät 2017 Enkäten öppen i 4 veckor Mailutskick till medlemmar, före detta medlemmar, kursdeltagare, ridlägerdeltagare 137 svar, varav 112 fullständiga. Alla svar anonyma. 15% av de som svarat

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson Sammanställning Sölvesborgs kommun 2015 Projektledare Maria Hjelm Nilsson Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Projektperiod...2 3. Kartläggning Sölvesborg..2 3.1 Resultat kartläggning i Sölvesborg...2-3

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

OBS! Några grupper har flyttat tid ca 20 minuter var noga med att kolla i HM när just din grupp börjar.

OBS! Några grupper har flyttat tid ca 20 minuter var noga med att kolla i HM när just din grupp börjar. Nyhetsbrev 10 2016-08-13 Hej! Här kommer det sista nyhetsbrevet innan terminsstart. Lite senare än tänkt, men här på Smedstad har det varit fullt ös med allt som skall fixas inför starten. Personalen har

Läs mer

ÅRE HÄSTSPORTARENA. Ridväg. Parkering. Ridbana utomhus. Infartsväg. Ridhus Stall för ca 30 hästar

ÅRE HÄSTSPORTARENA. Ridväg. Parkering. Ridbana utomhus. Infartsväg. Ridhus Stall för ca 30 hästar ÅRE HÄSTSPORTARENA Ridväg Parkering Ridbana utomhus Infartsväg Ridhus Stall för ca 30 hästar INNEHÅLL HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE, JÄMTLAND OCH ÅRE BAKGRUND O NULÄGE - ÅRE RIDKLUBBS VERKSAMHET IDAG

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

Välkommen till. Askims Fältrittklubb AFRK. Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem.

Välkommen till. Askims Fältrittklubb AFRK. Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Välkommen till Askims Fältrittklubb AFRK Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Augusti 2014 1 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Ungdomssektionen... 5 Verksamhet

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse fö r Ridklubben Rimbö Ryttare

Verksamhetsbera ttelse fö r Ridklubben Rimbö Ryttare Verksamhetsbera ttelse fö r Ridklubben Rimbö Ryttare Verksamhetsår: 2014 Bakgrund Ridklubben Rimbo Ryttare startade mycket blygsamt 1989, som ett stöd till den dåvarande ridskolan med ca 40 medlemmar.

Läs mer

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana Vid februarimötet framkom En arena för stora hästevenemang En modern rid- och träningsanläggning på Skålltorp En plats

Läs mer

MÅLBESKRIVNING FÖR NYKÖPINGS RIDSÄLLSKAP, KORT OCH LÅNG SIKT

MÅLBESKRIVNING FÖR NYKÖPINGS RIDSÄLLSKAP, KORT OCH LÅNG SIKT MÅLBESKRIVNING FÖR NYKÖPINGS RIDSÄLLSKAP, KORT OCH LÅNG SIKT INLEDNING Detta dokument är en fortsättning/uppdatering av tidigare målbeskrivningar. NRS styrelse har arbetat med detta vid två konferenser

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Nyby Torshälla Ridklubb -02-18 Måldokument -02-18 NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom

Läs mer

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring FD 13-04 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum 2013-05-10 Bilagor - Handläggare Revision A Datum för revisionsändring 2015-01-14 Sidor 4 Sändlista Leksands ridklubb Att vara medlem i LRK 2015-01-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken

Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken Syftet med översiktsplanen är att skapa möjligheter för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling för Kils tätort att växa norrut med attraktiv bebyggelse

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening

Nyhetsbrev Bälinge Ryttarförening Nyhetsbrev Ryttarförening Februari 2013 Hej alla BäRFare! Nu har vårterminen dragit igång för fullt med den vanliga verksamheten men även med en hel del nya inslag! Ett säkert sätt att hålla sig uppdaterad

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Nyby Torshälla Ridklubb

Nyby Torshälla Ridklubb En framgångsrik förebild inom ridsporten Måldokument Nyby Torshälla Ridklubb Nyby Torshälla Ridklubb -02-14 NTRKs verksamhetsidé NTRK ska vara en framgångsrik förebild för alla inom ridsporten. Alla, såväl

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

Växjö Ridklubb NYHETSBREV

Växjö Ridklubb NYHETSBREV Växjö Ridklubb NYHETSBREV Till alla våra medlemmar nyheter från klubben november 2016 Med framtiden på dagordningen Mycket görs i vår förening för att ta hand om alla dagliga bestyr men också för att rikta

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 3. Faktainsamling en hemläxa för varje ridklubb Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med en analys av nuläget. En genomgång av fakta om ridklubbens verksamheter,

Läs mer

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål.

Som tävlingsryttare så kom vi som var på träffen fram till dessa önskemål. Vi hade på dressyrarrangörsträffen på Huseby 17 juni frågeställningar som utgick ifrån två olika perspektiv: Du som tävlingsryttare Du som arrangör En del hade erfarenhet och inblick ifrån båda sidor.

Läs mer

Kungälvs Brukshundklubb

Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb består av ca 270 hundintresserade medlemmar i olika åldrar. Klubben är till för dig som vill vara aktiv med din hund, träna, tävla eller lära dig och din

Läs mer

BORÅS FÄLTRITTKLUBB En mötesplats för alla

BORÅS FÄLTRITTKLUBB En mötesplats för alla BORÅS FÄLTRITTKLUBB En mötesplats för alla Innehåll Ny i stallet sid 3 - Ridskolan - Stallvärdinnor Säkerhet vid ridning & hästhantering sid 3 BFK s hästpolicy sid 4 Stallet hästens hem sid 6 - Hästens

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 1 Styrelse:... Anställda under året:... Ridskola och anläggning:... Hästar:... Investeringar och förbättringar som gjorts under året:... 2 Styrelsen Ordförande:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE

BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE ÅRE HÄSTSPORTARENA BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE 70 000 hästar under 1970-talet och idag ca 360 000 hästar (fler än det finns kor och älgar) i Sverige, näst hästtätaste landet i Europa. En ökning

Läs mer

Välkommen till Sollentuna Ridklubb

Välkommen till Sollentuna Ridklubb Välkommen till Sollentuna Ridklubb Årsmöte 19 feb 2017 Årsmöte Information - resultat från medlemsenkät - om- och tillbyggnation av anläggningen - verksamhetsplan och budget 2017 Dagordning 1. Årsmötet

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?!

TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! TRÄNINGSELEV VID UPK VAD INNEBÄR DET?! Följande elever har möjlighet att få förmånen att bli förberedande träningselever respektive träningselever vid Uppsala Ponnyklubb: - Elev som rider i lägst P6 men

Läs mer

FRAMTIDEN FÖR FÄRGELANDA RIDKLUBB. 2013-01-28

FRAMTIDEN FÖR FÄRGELANDA RIDKLUBB. 2013-01-28 Till Politiker och Tjänstemän inom Färgelanda Kommun FRAMTIDEN FÖR FÄRGELANDA RIDKLUBB. 2013-01-28 Som ni redan vet är Slätthult, där Färgelanda ridklubb har sin verksamhet till salu och kommer att säljas

Läs mer

SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie

SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie 2015-10-30 H Persson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Underlag till kalkyl... 3 3 Åtgärder... 3 2 (6) 1 Sammanfattning Befintligt stall är undermåligt både när

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

Kungälvs Brukshundklubb

Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb Kungälvs Brukshundklubb består av ca 300 hundintresserade medlemmar i olika åldrar. Klubben är till för dig som vill vara aktiv med din hund, träna, tävla eller lära dig och din

Läs mer

Konsekvensbedömning av tre olika utformningsalternativ för ridanläggningen

Konsekvensbedömning av tre olika utformningsalternativ för ridanläggningen Konsekvensbedömning av tre olika utformningsalternativ för ridanläggningen Alternativ 1 I alternativ 1 är funktioner som exempelvis ridhusen, stallar, kontor, undervisningslokaler, omklädningsrum, foderförvaring,

Läs mer

Information ang. Extra årsmöte SRF

Information ang. Extra årsmöte SRF Information ang. Extra årsmöte SRF Skogslottens Ryttarförening (SRF) bildades den 8 januari 2000 riktar sig till lektionsryttare och privatryttare på ponny och storhäst i discipliner som hoppning, dressyr,

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA. Susanna Hedenborg

MALMÖ HÖGSKOLA. Susanna Hedenborg MALMÖ HÖGSKOLA Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se Från gentlemannaryttare till hästtjej - Ridsporten 100 år Ridsporten 100 år Disposition Varför historia? Ridskolan idag och förut Genuskonstruktioner

Läs mer

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare.

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Strategi 2024 WE Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Grupp1 : Anna N, Ulrika P, Gabriella P, Malin B, Åsa T, Ingela H Delmål för 2016/2017

Läs mer

Egenföretagaren Torun Hallström

Egenföretagaren Torun Hallström Egenföretagaren Torun Hallström Ridläraren och tränaren Torun Hallström är en målinriktad kvinna som i mitten på 90-talet tog beslutet att starta eget företag i form av en ridskola. Med sin kämparglöd,

Läs mer

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst!

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hos oss blir du sedd och får möjlighet att uppnå dina mål vare sig det är att komma vidare till högskoleutbildning eller att gå direkt ut

Läs mer

"Vår budget har varit för tuff"

Vår budget har varit för tuff Page 1 of 5 LUDVIKA Publicerad 2015-08-07, 08:20 "Vår budget har varit för tuff" Page 2 of 5 Page 3 of 5 Tongångarna är positiva på Ludvika ridklubb efter kultur- och fritidsnämndens förslag att utöka

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Sida 13 s HästHalland startades som ett projekt år 2005 av LRF Halland, Hushållningssällskapet Halland och Region Halland. HästHalland är idag ett regionalt initiativ, formellt ägt av Hushållningssällskapet

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 125/295/09 SID 1 (6) 2009-03-06 Handläggare: Ulf Sankell Telefon: 08-508 27 919 Till Idrottsnämnden 2009-03-17 Nr 8 INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2008

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2008 VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2008 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄLKOMMEN TILL RIDSKOLAN Att rida är att må bra i både kropp och själ. Ridning är kul motion och fin avkoppling från vardagsstressen.

Läs mer

Lomma Ridklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Lomma Ridklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 Lomma Ridklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Lomma Ridklubb redovisar 2015, för tredje året i följd, ett positivt resultat i verksamheten. Resultatet visar ett överskott på 221 000 kr vilket är 25 000 under

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE HÖSTEN 15 - VÅREN 16 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 15 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening På Ryttargården tar vi emot elever på alla nivåer från nybörjare till tävlingsryttare. Vårt motto är att erbjuda en hög kvalité på ridutbildningen med utbildade

Läs mer

Föreningsenkät anläggningar

Föreningsenkät anläggningar Enkät via webben Utskick till 81 föreningar/förbund registrerade i Väsby (kultur, idrott, övriga) 40 inkomna enkätsvar (50%) Har ni tvingats säga nej till intresserade barn och unga pga brist på lokaler/ytor?

Läs mer

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING 2 Talangutvecklingsplan juni 2012 Talangutvecklingsplan juni 2012 3 Talangutvecklingsmodell Modellen är i dagsläget en pyramid uppdelad i fem olika nivåer. Inom varje

Läs mer

KRF har drygt 620 medlemmar, varav mer än 450 barn och ungdomar. Vi har cirka 40.000 besökare på området per år.

KRF har drygt 620 medlemmar, varav mer än 450 barn och ungdomar. Vi har cirka 40.000 besökare på området per år. Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskoleverksamhet i den unika och vackra naturen på Klagshamns udde i snart 30 år. Ambitionen för KRF är att lägga grunden för ett livslångt intresse för djur och

Läs mer

Besparings och avyttringsförslag

Besparings och avyttringsförslag Besparings och avyttringsförslag Angarns träningsanläggning, Rörby 3:1 Rörby Gård, Vallentuna 2013-10-10 Caroline Söderberg Lotta Lien Ninni Westerlund Jan Wiberg Vår vision och tankarna kring detta besparings

Läs mer

Informationsmöten Oktober 2012

Informationsmöten Oktober 2012 Informationsmöten Oktober 2012 Föreningen Hästriket Roslagen driver projektet med samma namn, vilket pågår tom 2013 Finansieras av Leader UROSS Anknytning till Norrtälje kommun konkret genom att ett antal

Läs mer

SKÖTARE TILL TOPP ETT SAMARBETE MELLAN

SKÖTARE TILL TOPP ETT SAMARBETE MELLAN SKÖTARE TILL TOPP ETT SAMARBETE MELLAN VILL DU VARA EN DEL AV PROJEKTET SKÖTARE TILL TOPP? Vad är ett projekt? Älvkarleby ridklubb har under 2009 ansökt om pengar från Idrottslyftet för att starta ett

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE VÅREN 14 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola o hästarna alla

Läs mer

SOMMAR I VIARP Allsvenskläger, EG ponny juli 300 kr kr Ponnyakuten läger, EG ponny juli 300 kr kr

SOMMAR I VIARP Allsvenskläger, EG ponny juli 300 kr kr Ponnyakuten läger, EG ponny juli 300 kr kr SOMMAR I VIARP 2013 Hej alla hästvänner! Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. I år har vi något för alla så fortsätt läsa och skynda er att anmäla på bifogad blankett till

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gömmargården. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gömmargården. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gömmargården Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Vision Med hästen i centrum är Bromma Ridklubb en förebild vad gäller engagemang, klubbanda och kunskap. Verksamhetsidé Bromma Ridklubb är en ideell förening

Läs mer

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge!

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Cicki bjuder in till PROGRAMKURS Lördag 23 november med start 13.00 Söndag 24 november med start 08.00 Lördag: Kursen börjar kl 13.00 på lördagen

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

HÄSTKUNSKAP. Ämnets syfte

HÄSTKUNSKAP. Ämnets syfte HÄSTKUNSKAP Ämnet hästkunskap behandlar hästens biologi, skötsel av hästar, utrustning och tillhörande anläggningar samt ridning och körning av skolad häst. Centralt i ämnet är etiska ställningstaganden,

Läs mer

Vision Häst Värmdö Värmdö tränings och tävlingsarena för hästar Arbetsgruppen för tränings och tävlingsarena

Vision Häst Värmdö Värmdö tränings och tävlingsarena för hästar Arbetsgruppen för tränings och tävlingsarena Vision Häst Värmdö Värmdö tränings och tävlingsarena för hästar Arbetsdokument Arbetsgruppen för tränings och tävlingsarena Deltagare Anna-Karin Nylander Skärgårdens Rid- och Friskvårdsanläggning Kenneth

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 12 februari 2013 klockan 18.00 Plats Huddinge konferenscenter, rum Solrosen, Patron Pehrs väg 3, Huddinge

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

Från gentlemannaryttare till hästtjej

Från gentlemannaryttare till hästtjej Från gentlemannaryttare till hästtjej Ridsporten 100 år Susanna Hedenborg Två processer: 1. Från armé och överklass till folklig 2. Från manlig till kvinnlig 2010 05 04 Den svenska ridsporten är den speciell?

Läs mer

Medlemsmöte 2014-06-15

Medlemsmöte 2014-06-15 Medlemsmöte 2014-06-15 Program Inledning Presentation av förslag till utvecklingsplan för vår ridanläggning 2014-2016 Tacobuffe Diskussion Beslut Inledning Bakgrund Syfte och mål med mötet Ordningsfrågor

Läs mer