ÄNDRINGAR I PALKKA.FI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008"

Transkript

1 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens verifikat skrivs ut på mottagarens språk på antingen finska eller svenska. Hushåll som får endast stöd för privat vård Du kan anmäla endast stöd för en barnskötare som avlönats med hjälp av stöd för privat vård samt beräkningen av arbetsgivaravgifterna. Hushållet ska betala socialskyddsavgift samt pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie på stödet. Folkpensionsanstalten betalar stödet direkt till barnskötaren och tar ut även förskottsinnehållningen. Ange stödet för privat vård i punkt Löneberäkning. Ange stödbeloppet skilt för varje betalningsmånad. Palkka.fi skapar de följande betalningarna - socialskyddsavgift - arbetspensionsavgift arbetslöshetsförsäkringspremien (arbetsgivaren betalar i samband med olycksfallsförsäkringspremien till olycksfallsförsäkringsbolaget) Tjänsten skapar automatiskt de följande anmälningarna - löneuträkning/löneintyg - skattemyndighetens årsanmälan - ArPL-anmälan - löneanmälan för lagstadgad olycksfallsförsäkring Hushållen har möjlighet att korrigera löneberäkningen (3)

2 Om du upptäcker efter löneberäkningen att du gjorde ett fel, kan du korrigera lönen. Du kan korrigera lönen om betalningsdagen är i framtiden. Korrigering av lön betyder att den tidigare löneberäkningen nollställs och därefter beräknar man lönen på nytt. Korrigering av lön: I punkt 'Beräkning av lön till den anställde' finns det en länk till Korrigering av lön Välj den anställd vars lön du vill korrigera Ta bort den felaktiga lönen med knapp Bekräfta nollställning Därefter kan du spara de nya löneuppgifterna Kontroll av ingångssaldon är årsspecifik Endast företagsanvändare får spara ingångssaldon. Med ingångssaldon avses de löner, arbetsersättningar och avdrag som har betalats före ibruktagningen av tjänsten under ett och samma år. Avsikten är att hela årets material kan införas till lönebokföring samt skapas som lagstadgade anmälningar. Tidigare kunde man inte spara ingångssaldon i tjänsten om man hade anlitat Palkka.fi tidigare och sedan slutat. Nu är kontrollen årsspecifik (3)

3 T.ex. Arbetsgivaren har anlitat Palkka.fi under år 2006, men slutat under år Under 2008 börjar han anlita Palkka.fi igen mitt i året. Han kan nu spara lönerna, arbetsersättningarna och avdragen för början av 2008 som ingångssaldon. Annan arbetsersättning har fogats till ingångssaldona Det finns "Annan arbetsersättning" nu i beräkningen av ingångssaldon av arbetsersättningar och ersättningar för upphovsrätt. Ange grunden för ersättningen i punkten Tilläggsuppgifter. Sökvillkoren för utskrifter sparas i tjänsten Tilläggsuppgifter Sökvillkoren för löneberäkningens utskrifter sparas i minnet även om du allt emellanåt öppnar utskriften. Sökvillkoren överförs inte mellan sessionerna. Den allmänna rådgivningen betjänar på finska i numret och på svenska mån-fre Tjänsten är avgiftsfri. Samtalspriset lna/mta. Olycksfallsförsäkringsbolagen svarar på ytterligare frågor om försäkringen av de anställda. Arbetspensionsbolagen hjälper till i ärenden om pensionsförsäkringar. Bankerna hjälper till i frågor om betalningar och bankkoder. Mera information om Katso-koden på adressen och Kontaktuppgifterna av alla medverkande parter finns i tjänsten (3)

4 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI Exempelhushåll till hushållsanvändarnas gästprofil De exempelhushållen med vilka du kan testa tjänsten finns på övre kanten på gästprofilens framsida. Öppna tjänsten > välj Gäst > läs och acceptera reglerna > välj Jag är en hushållsarbetsgivare... Välj ett exempelhushåll i listrutan > Kopiera Det finns tre exempel i tjänsten: o Matti Mallikas > du kan testa löneutbetalning till ett förskottsuppbördsregistrerat företag och se hur uppgifterna överförs till hushållsavdragsblanketten. Uppgifterna om ett registrerat hushålls hushållsavdrag överförs automatiskt till den förhandsifyllda skattedeklarationen (5)

5 o Piia Palkkaaja > du kan testa löneberäkning. Fönstret Anmälningar och deklarationer visar en mall av avtalsarbetsgivarens månadsanmälan som skickas till arbetspensionsbolaget samt av löneuträkning (ett hushåll kan även betala lön såsom s.k. tillfällig arbetsgivare, varvid arbetspensionsbolaget väljs i samband med löneberäkningen). o Laura Lapsiset har anställt barnsköterskan Helena Hoitaja. För att komplettera den utbetalda lönen, får familjen stöd för privat vård av barn. Löneuträkningen visas i fönstret Anmälningar och deklarationer. Hushåll som får stöd för privat vård Stöd för privat vård (och eventuellt kommuntillägg) samt grundlön anges i sina egna punkter vilkas fältanvisningar har preciserats. Som grundlön antecknas endast det lönebelopp som hushållet betalat, inte FPA:s stöd eller kommuntillägget (5)

6 Beräkning av hushållsanvändarens socialskyddsavgift har korrigerats Hushållet måste betala arbetsgivares socialskyddsavgift om det betalar sammanlagt över euro i löner och förmåner om året till den anställde. Det frågas i uppgifterna om den anställde om socialskyddsavgiften betalas trots gränsen på euro. Tjänsten fungerade inkorrekt om hade valt alternativet Betalas inte. Tjänsten skapade då inte socialskyddsavgiften trots att lönen var större än euro. Betalning av socialskyddsavgift som saknas Om lönen var större än euro kan du betala socialskyddsavgiften till skattemyndigheten i samband med nästa skattebetalning. Socialskyddsavgiften är 2,771 % av bruttolönen. Lägg till socialskyddsavgiftens belopp i punkt 81 i meddelandefältet samt skattesumman. Du kan betala socialskyddsavgiften även med giroblanketten för skatter på eget initiativ (t.ex. om det är fråga om årets sista lönebetalning) (5)

7 Mera information också från den allmänna rådgivningen som betjänar på finska i numret och på svenska mån-fre Till Arbetsersättning har fogats Annan arbetsersättning För företagsanvändarna fogades det den 21 februari till tjänsten en möjlighet att räkna arbetsersättningar och ersättningar för upphovsrätt. På basis av respons från användarna fogades det till s.k. Annan arbetsersättning. Ange grunden för ersättningen i punkten Tilläggsuppgifter (5)

8 De Andra arbetsersättningar som betalats innan denna funktion tillfogades kan senare läggas till som s.k. ingångsaldon. Vi kommer att informera er när funktionen Annan arbetsersättning har fogats till ingångssaldona. Tilläggsuppgifter Den allmänna rådgivningen betjänar på finska i numret och på svenska mån-fre Tjänsten är avgiftsfri. Samtalspriset lna/mta. Olycksfallsförsäkringsbolagen svarar på ytterligare frågor om försäkringen av de anställda. Arbetspensionsbolagen hjälper till i ärenden om pensionsförsäkringar. Bankerna hjälper till i frågor om betalningar och bankkoder. Mera information om Katso-koden på adressen och Kontaktuppgifterna av alla medverkande parter finns i tjänsten (5)

9 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI Sidan Uppgifter om den anställde har förnyats Företagsanvändarna fick 21.2 en möjlighet att beräkna arbets- och upphovsrättsersättningar. Prestationsmottagarna läggs till tjänsten på samma sida som de anställda. För korrekta beräkningsresultat är det viktigt att löntagarna och arbets- och upphovsrättsersättningens mottagare inte blandas. Nedan en bild av den nya sidan. ÄNDRINGAR I PALKKA.FI (2)

10 Arbets- och upphovsrättsersättningarna har tagits med i exempelföretagen Bostadsaktiebolagen och Idrottsföreningen har en arbetsersättningens eller upphovsrättsersättningens mottagare. Ett bostadsaktiebolag kan betala revisionsarvoden och en idrottsförening domararvoden. Skatteförvaltningens kontonummer ändras fr.o.m Betalningar som skapas i tjänsten har fr.o.m. 1.5 nya kontonummer. Tilläggsuppgifter Den allmänna rådgivningen betjänar på finska i numret och på svenska mån-fre Tjänsten är avgiftsfri. Samtalspriset lna/mta. Olycksfallsförsäkringsbolagen svarar på ytterligare frågor om försäkringen av de anställda. Arbetspensionsbolagen hjälper till i ärenden om pensionsförsäkringar. Bankerna hjälper till i frågor om betalningar och bankkoder. Kontaktuppgifterna av alla medverkande parter finns i tjänsten (2)

11 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI Stöd för privat vård Nu kan även de hushåll som erhåller stöd för privat vård av barn och betalar lön till barnskötaren kan räkna ut lönerna i Palkka.fi. Tjänsten skapar följande arbetsgivaravgifter - förskottsinnehållningen på den andel av lön som du betalade (FPA och kommunen verkställer förskottsinnehållningen på stödet) - socialskyddsavgifterna på hela lönesumman, även på FPA:s och kommunens andel - arbetspensionsavgiften för även FPA:s och kommunens andel Tjänsten skapar automatiskt följande anmälningar för registrerade användare - löneuträkning/löneintyg - årsanmälan till skattemyndigheten - löneanmälan för lagstadgad olycksfallsförsäkring - ArPL-anmälan FPA och kommunen lämnar uppgifter om det stöd som de betalat till vårdaren samt förskottsinnehållningen på det. Läs mera under ANVISNINGAR. Kontonumren med IBAN-format Tjänsten accepterar alla kontonumren som de finländska bankerna har i IBAN-format. Kontonumren kan anges i arbetsgivarens och den anställdes basuppgifter, den anställdes utsökningsuppgifter och fackföreningsuppgifter, arbets- och upphovsrättsersättningstagarens basuppgifter samt uppgifterna om mottagare av hushållets arbetsersättningsfaktura. Ytterligare visas kontonumret i BBAN-format i BT och i IBAN-format på PDF. Mötesarvoden kan man spara i s.k. ingångssaldon Mötesarvodet har lagts till en lönetyp i ingångssaldon (2)

12 Tilläggsuppgifter Den allmänna rådgivningen betjänar på finska i numret och på svenska mån-fre Tjänsten är avgiftsfri. Samtalspriset lna/mta. Olycksfallsförsäkringsbolagen svarar på ytterligare frågor om försäkringen av de anställda. Arbetspensionsbolagen hjälper till i ärenden om pensionsförsäkringar. Bankerna hjälper till i frågor om betalningar och bankkoder. Kontaktuppgifterna av alla medverkande parter finns i tjänsten (2)

13 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI Arbets- och upphovsrättsersättningarna till företagarprofilen Företagsanvändarna kan nu betala även arbets- och upphovsrättsersättningar via tjänsten. Med ersättning avses inkomst till en fysisk person som inte har anställningsförhållande med betalaren. Arbetsersättningar är t.ex. arvoden till domarna i idrottsföreningarna eller revisionsarvoden i bostadsaktiebolagen. Endast förskottsinnehållning tas ut från ersättningarna, men ingen socialskyddsavgift eller pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie. Om ersättningarna betalades i januari, kan dessa prestationer sparas i tjänsten som s.k. ingångssaldon. Ersättningarna för upphovsrätt (t.ex. skriftliga verk, konstföremål, fotografier, patent, mall och varumärke) kan betalas som antingen förvärvsinkomst eller kapitalinkomst. Om upphovsrätten har överförts som arv eller testamente, utgör ersättningen för användningen av den kapitalinkomst på vilken förskottsinnehållning verkställs enligt 28 %. Annars utgör upphovsrättsersättningen förvärvsinkomst på vilken förskottsinnehållningen verkställs på samma sätt som på lönen för kapital- eller biinkomst. Namn på ersättningstypen Prestationsslag Förskottsinnehållning Skattemyndighetens årsanmälan Bokföringskonto Revisionsarvode H Skattekort Vittnesarvode H Skattekort Domararvode H Skattekort Ersättning för resekostnader (arbetsersättning) H Nej (4)

14 *Skattefria resekostnadsersättningar som har betalats av allmännyttiga samfund H5 Nej (som i löneberäkningen) Ersättning för upphovsrätt (förvärvsinkomst) G Skattekort Ersättning för resekostnader (ersättning för upphovsrätt) G Nej Ersättning för upphovsrätt (kapitalinkomst) G1 28 % Prestationsmottagarna läggs till tjänsten på samma sida som de anställda: (4)

15 Öppna beräkning av ersättningen i löneberäkningssidan, välj Arbetsersättningens eller upphovsrättsersättningens mottagare som mottagare. Öppna sedan fönstren för arbets- eller upphovsrättsarvoden: Beloppet som betalas visas i betalningsfönstret (4)

16 ArPl-avgift om månadsinkomsten underskrider 47,08 I löneberäkningen svarar arbetsgivaren på en fråga om han vill att ArPl-avgiften tas ut om inkomsterna underskrider 47,08 euro. Om inkomstgränsen överskrids, tas de pensionsförsäkringsavgifter som ännu inte har tagits ut nu retroaktivt ut från högst två föregående löneperioder och arbetsgivaren betalar pensionsförsäkringsavgiften för hela månadens inkomster. Tilläggsuppgifter Den allmänna rådgivningen betjänar på finska i numret och på svenska mån-fre Tjänsten är avgiftsfri. Samtalspriset lna/mta. Olycksfallsförsäkringsbolagen svarar på ytterligare frågor om försäkringen av de anställda. Arbetspensionsbolagen hjälper till i ärenden om pensionsförsäkringar. Bankerna hjälper till i frågor om betalningar och bankkoder. Kontaktuppgifterna av alla medverkande parter finns i tjänsten (4)

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN DOS 2004-2005 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 22 ADVOKATENS BOKFÖRINGSHANDBOK (18.6.2004, ändr. 12.5.2014)

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 22 ADVOKATENS BOKFÖRINGSHANDBOK (18.6.2004, ändr. 12.5.2014) B 22 ADVOKATENS BOKFÖRINGSHANDBOK (18.6.2004, ändr. 12.5.2014) INNEHÅLL sida 1 Inledning... 2 2 Periodisering av en advokats inkomster... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Advokatbyråns prestation... 3 2.3 Engångstjänster,

Läs mer

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003

DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 DAGS FÖR ÅRSSKIFTESHANTERING I ENTRÉ LÖN 2002-2003 Installationsdata support: 08-473 70 10 Installationsdata fax: 08-473 70 60 E-mail support: support@installationsdata.se Hemsida: www.installationsdata.se

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER... 3 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL...... 4 4. TECKNANDE AV

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom ABF-Handels och AFO-Handels 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer