Verksamhetsberättelse för forskningsmiljön RISPA 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för forskningsmiljön RISPA 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för forskningsmiljön RISPA 2012 Forskningsmiljön Research in Sport and Physical Activity (RISPA) startade hösten 2012 som ett samarbete mellan forskningsgrupperna Muscle & Exercise Physiology Research Group (MEP- RG) respektive Social science In Sport Research Group (SIS- RG). Forskningsmiljön är till avgörande delar kopplat till ämnet idrott vid Örebro universitet, men deltagare finns även från andra ämnen. Syftet med den forskning som bedrivs inom miljön RISPA är att bidra till en bättre förståelse av fysisk aktivitets medicinska och fysiologiska effekter och dess molekylära hälsomekanismer, samt att utveckla olika idrottsverksamheters praktik avseende hälsa, prestation, ledarskap, utbildning och lärande. Miljön är aktiva i undervisningen i tre grundutbildningsprogram (Lärarprogrammet, Management in Sport and Recreation och Tränarprogrammet), samt bedriver tillsammans forskarutbildningen i idrottsvetenskap med forskningskollegium, handledarkollegium samt gemensamma forskarutbildningskurser. Miljön har under 2012 bestått av 11 seniora forskare och 18 forskarstuderande. Pågående forskningsprojekt Demokratisk föreningsfostran. Vardagspedagogiska processer i förändring. Exemplet svensk, manlig elitfotboll Projektledare: Christer Ericsson och Björn Horgby. Övriga deltagare: doktorand Robert Svensson. Faderliga företagare företagspatriarkalism i Japan och Sverige Deltagare: Christer Ericsson, Björn Horgby Örebro Universitet och Shunji Ishihara, Tokyo Universitet Det lokala svenska välfärdssamhället Lesjöfors Projektledare: Christer Ericsson Pedagogiska processer i globaliseringens skugga. Exemplet svensk, manlig elitfotbol, Projektets syfte är att studera hur idrottsrörelsens specifikt den manliga elitfotbollens pedagogiska processer påverkar utövare, medlemmar och åskådare. Projektledare: Christer Ericsson New dietary strategies addressing the specific needs of the elderly population for healthy ageing in Europe NU- AGE, FP7. Projektledare: Fawzi Kadi Exercise therapy in muscle dystrophy. Physical training introduction in lifestyle to induce functional, tissue and quality of life benefits. AFM, French association of neuromuscular disease Projektledare:? Deltagare:? 1

2 Chronic and acute effects of resistance training on human skeletal muscle in elderly Centrum för idrottsforskning, CIF Projektledare:? TV- spel som hälsofostra, Vetenskapsrådet, Projektledare: Mikael Quennerstedt. Övriga deltagare ÖU: Marie Öhman, Ninitha Maivorsdotter. Implementering av utbildning för hållbar utveckling - relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande ( ). Vetenskapsrådet, Projektledare: Johan Öhman. Övriga deltagare ÖU: Marie Öhman Idrott och hälsa ett ämne för lärande? ( ). Vetenskapsrådet, /år. Projektledare: Håkan Larsson GIH. Deltagare ÖU: Mikael Quennerstedt, Marie Öhman. Idrott och hälsas didaktik, Forskarskola finansierad av Vetenskapsrådet med 5,4 milj. Projektledare Håkan Larsson, GIH. Deltagare ÖU: Christer Ericsson, Ninitha Maivorsdotter, Mikael Quennerstedt, Marie Öhman samt 5 forskarstuderande. Nationella forskningssamarbeten GIH, Stockholm och Uppsala universitet i forskningsprojektet TV- spel som hälsofostran. Umeå universitet, Göteborgs universitet, GIH Stockholm i forskningsprojektet Idrott och hälsa ett ämne för lärande? Lunds universitet, Mälardalens Högskola, Stockholms universitet i forskningsprojektet Implementering av utbildning för hållbar utveckling - relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Stockholms Universitet Historiska Institutionen Idrottshistoriska seminariets verksamhet och utgivande av gemensam antologi. Forskningssamarbeten i termer av gemensamma projekt och forskningspublikationer finns dessutom med forskare från Göteborgs universitet, Umeå universitet, GIH, Karolinska Institutet, USÖ, Linköpings universitet samt Lunds universitet. Samarbete i form av gemensamma seminarier finns också med Historiska institutionen Stockholms universitets. Internationella forskningssamarbeten Internationella forskningssamarbeten i termer av gemensamma projekt och forskningspublikationer finns med forskare från University of Wollongong, Australien; Loughborough University, UK; University of Otago, New Zealand; University of Queensland, Australien; Leeds Metropolitan University, UK; Birmingham University, UK; 2

3 Tokyo University, Japan; Norwegian School of Sport Sciences, Norge; University College, Lillehammer, Norge; Département de Neurologie, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg, Frankrike; Maastricht University Medical Centre+, Maastricht, Holland; University of Pittsburgh, USA; Bispebjerg Hospital, University of Copenhagen, Danmark; Rigshospitalet, Copenhagen, Danmark; University of Copenhagen, Danmark; University of Southern Danmark, Odense, Danmark; Laboratoire de physiologie de l'exercice, université J. Monnet, Saint- Etienne, Frankrike; University of Jyväskylä, Finland ; University of Strasbourg, Frankrike; samt Université Paris- Sud, Frankrike. Samarbete pågår dessutom gällande utbildning på master och forskarnivå med NIH, Norge, GIH, Stockholm samt Malmö högskola. Doktorander i miljön Joakim Andersson, Doktorand i Pedagogik, Uppsala universitet; A Transactional approach approach of Body Techniques. Karin Andersson, med inriktning didaktik (Lic); Moral Meaning Making in Encounters with Nature Magnus Brolin, (Lic i forskarskolan för lärare Idrott och hälsas didaktik); Health and learning in cooperation Helena Ericsson, (Lic); Physical activity and health in elderly women Adrian Hosford- Donovan, (Lic): Regulation of Muscle mass in elderly Åke Huitfeldt, (Lic i forskarskolan för lärare Idrott och hälsas didaktik) Andreas Jacobsson, (Lic i forskarskolan för lärare Idrott och hälsas didaktik); Assessment and learning in PE Jing Li, ; The Conception of Qigong across Two Sports Cultures Peter Marklund, (Lic): Resistance training in elderly Robert Svensson,, Tränaren mitt i fotbollens maktfält Tränarens roll, makt och status inom svensk herr- elitfotboll under 100 år Izabela Seger, (Lic i forskarskolan för lärare Idrott och hälsas didaktik); Bedömning och betygssättning Emelie Strandberg, (Lic): Effect of training and diet on muscle mass in elderly 3

4 Björn Tolgfors, (Lic i forskarskolan för lärare Idrott och hälsas didaktik); Bedömning för lärande (BFL) Disputationer i miljön Ninitha Maivorsdotter; Aesthetical Learning Processes in Sport Practice John Hellström; Expert performance in Golf Susanna Geidne, Medicicnsk vetenskap - folkhälsa; The Non- Governmental Organizations as a health promoting setting Uppdrag Uppdrag som sakkunnig Christer Ericsson har varit opponent på doktorsavhandling i idé och lärdomshistoria vid Stockholms Universitet. Mikael Quennerstedt har varit sakkunnig vid tillsättande av lektorat i idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet. Marie Öhman har varit sakkunnig vid tillsättande av adjunkt tjänst i Idrott, GIH, Stockholm. Uppdrag som granskare, opponent, ledamot i betygsnämnd Mikael Quennerstedt har varit betygsnämndsledamot på en doktorsavhandling i pedagogik, Linköping universitet. Mikael Quennerstedt har varit betygsnämndsledamot på en doktorsavhandling i idrottsvetenskap, Örebro universitet. Mikael Quennerstedt har varit extern granskare på slutseminariet för en doktorsavhandling i pedagogik, Linköping universitet. Mikael Quennerstedt har varit extern granskare på halvtidsseminariet för en doktorsavhandling i pedagogik, Stockholms universitet. Marie Öhman har varit opponent vid slutseminarium på en doktorsavhandling i pedagogik, Stockholms universitet. Redaktörskap och referee i nationella tidskrifter Christer Ericsson är referent för Idrott, historia och samhälle och Personhistorisk tidskrift Mikael Quennerstedt är medlem i redaktionen för den tidskriften Utbildning & Demokrati. 4

5 Redaktörskap och referee i internationella tidskrifter Fawzi Kadi har ca 20 referee uppdrag i fysiologi/idrottsfysiologi tidskrifter. Medlem i editorial board för 2 tidskrifter Mikael Quennerstedt är medlem i Editorial board för den internationella tidskriften Sport, Education & Society. Mikael Quennerstedt är Associate editor för den internationella tidskriften Physical Education & Sport Pedagogy. Marie Öhman är referee för de internationella tidskrifterna Sport, Education & Society och European Physical Education Review. Övriga interna och externa uppdrag samt inbjudna presentationer Christer Ericsson har varit föreståndare för forskarskolan UVD. Christer Ericsson har varit inbjuden till idrottshistoriska seminariet i Stockholm. Johan Jouper har föreläst för Officerskåren I Örebro, 2012 Military Mind Fitness Training Kumla 9 november. Mikael Quennerstedt var inbjuden till forskningsseminariet i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Marie Öhman var inbjuden till forskningsseminariet i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Mikael Quennerstedt var inbjuden presentatör på SVEBIs utbildnings och forskningskonferens i Umeå. Mikael Quennerstedt är ledamot i universitetets styrorgan för lärarutbildning Centrum för lärarutbildning vid Örebro universitet Marie Öhman är styrelsemedlem i SVEBI (Swedish Association for Behavioural and Social Research in Sport). Övriga interna och externa medel Fawzi Kadi har av rektor vid ÖU erhållit forskningsstrategiska medel för framstående seniora forskare Elodie Ponsot har av rektor vid ÖU erhållit forskningsstrategiska medel för framstående lovande forskare. Mikael Quennerstedt har av rektor vid ÖU erhållit forskningsstrategiska medel för framstående lovande forskare. 5

6 Marie Öhman har av Institutionen för hälsovetenskap och medicin erhållit internationaliseringsmedel ( kr). Publikationer RISPA 2012: Refereegranskade publikationer Ericsson, C Company strategies and sport i Organizing History, Anna Maria Forsberg mfl (eds) Nordic Academic Press, Falun Hanssen KE, Kvamme NH, Nilsen TS, Rønnestad B, Ambjørnsen IK, Norheim F, Kadi F, Hallèn J, Drevon CA, Raastad T. Scand J Med Sci Sports [Epub ahead of print]the effect of strength training volume on satellite cells, myogenic regulatory factors, and growth factors. Jouper, J., Denward Olah, E., & Engslätt Jansson, I. (2012). Mindful rehabilitation: A pilot project with pain patients. In English paper collection of 2012 Kunming international nursing conference: Modern nursing practice in a multicultural societies. Section B, Jouper, J., & Johansson, M. (2012). Qigong and mindfulness based mood recovery: Exercise experiences from a single case. Journal of Bodywork and Movement Therapies. doi.org/ /j.jbmt Larsson, Håkan & Quennerstedt, M (2012). Understanding movement: A sociocultural approach to understanding human movement. Quest I64(4), Maivorsdotter, N & Quennerstedt, M (2012) The act of running: a practical epistemology analysis of aesthetic experiences in sport. Qualitative studies in Sport, Exercise and Health (ifirst). Marklund P, Mattsson CM, Wåhlin- Larsson B, Ponsot E, Lindvall B, Lindvall L, Ekblom B, Kadi F.J Appl Physiol. 2013;114(1): Extensive inflammatory cell infiltration in human skeletal muscle in response to an ultra endurance exercise bout in experienced athletes. Ponsot E, Echaniz- Laguna A, Delis AM, Kadi F. Exp Physiol. 2012;97(6): Telomere length and regulatory proteins in human skeletal muscle with and without ongoing regenerative cycles. Quennerstedt, M (2012): PE on YouTube: investigating participation in physical education practice. Physical Education & Sport Pedagogy, (ifirst) Quennerstedt, M., Almqvist, J., & Öhman, M. (2012). Keep Your Eye on the Ball: Investigating Artifacts- in- Use in Physical Education. Interchange, Snijders T, Verdijk LB, Beelen M, McKay BR, Parise G, Kadi F, van Loon LJ. Exp Physiol. 6

7 2012 Jun;97(6): A single bout of exercise activates skeletal muscle satellite cells during subsequent overnight recovery. Öhman, J & Öhman, M (2012). Participatory approach in practice: an analysis of student discussions about climate change. Environmental Education Research. Öhman, M & Öhman, J (2012). Harmoni eller konflikt? En fallstudie av meningsinnehållet i utbildning för hållbar utveckling. NorDiNa, 8(1), Böcker, bokkapitel och övriga artiklar Jouper, J., Denward- Olah, E., & Engslätt Jansson, I. (2012). Mindful rehabilitering: Ett utvecklingsprojekt inom Kronobergsläns landsting. Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2012). Observational studies. I K. Armour & D. Macdonald (eds) Research methods in physical education and youth sports. London: Routledge. Presentationer på internationella konferenser Almqvist, J, Öhman, M, Meckbach, J & Quennerstedt, M (2012): What do Wii teach in PE? Presentation at ECER in Cadiz, Spain september Jouper, J, 2012 Mindful rehabilitation: A pilot project with pain patients. Muntlig presentation vid KMU 2012: Kunming International Nursing Conference, oktober Extensive inflammatory cell infiltration in human skeletal muscle in response to an ultra- endurance exercise bout in experienced athletes. European Collage of Sport conference, June 2012 Bruge, Belgium. Kadi F, Satellite cells and regenerative capacity of older muscle. Invited Symposium The regulation of muscle mass in old age. The Physiological Society, June Edinburgh, Kadi F, Testosterone in Sport. The Biomedical Basis of Elite Performance. Physiological Society. March 2012 London, UK Kadi F, Muscle Satellite cells. An overview. Invited symposium. ECSS 2012, Bruges, Belgium KadiF, Satellite symposium on the effect of anabolic steroids on muscle mass, performance and health. 8 th ICST, Oslo Ponsot, E., L. Welin, H. Langberg, M. Kjaer, F. Kadi 17th Annual Congress of European College of Sport Science (ECSS). Bruges, June 2012 Effect of regular endurance training on telomere length in human skeletal muscle. Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2012). Pedagogy and Questions about Learning. Paper 7

8 presented at AISEP- ICSEMIS Symposium "Sport Pedagogy: A (sub) discipline coming of age". Glasgow 19-24th July Skoglund, Annika & Öhman, Marie (2012): Defence through You! The Biopolitics of Xbox Kinect. Presentation at Analysing Discourse: Hands On Conference. Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, June 14-15, Öhman, Marie & Mikael Quennerstedt (2012): Three, two, one messure, messure, messure done. A study of Exergames in Physical Education. Presentation at AARE in Sidney 2-6 December Öhman, Marie (2012): Shepherds in the Gym: Employing a Pastoral Power Analytic on Caring Teaching in HPE. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), Vancouver, Canada, April Övriga publikationer Ericsson, C. (2012) Jan O. Berg, "På spaning efter en svensk modell", LYCHNOS, 2011 Ericsson, C. (2012) Laurent Dubois, Soccer empire: the World Cup and the future France, Idrottsforum, 8

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007 Anställda och forskarstuderande Professor/Ämnesföreträdare Professor Professor Adjungerad professor Adjungerad professor Docent Docent Universitetslektor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 Pågående externfinansierade projekt Handisam. Titel: Vetenskaplig undersökning av mediernas rapportering om psykisk sjukdom och våldsbrott.

Läs mer

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 1999 vid Högskolan Dalarna

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 1999 vid Högskolan Dalarna Samlad förteckning över forskningspublikationer år 1999 vid Högskolan Dalarna Ekologi och samhälle Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Broman, L., Blum,K., Garofoli,V., Kristoferson,

Läs mer

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande

Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Rapporter i pedagogik 19 JOHAN ÖHMAN Implementering av utbildning för hållbar utveckling Relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Johan Öhman, 2014 Titel: Implementering

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Curriculum Vitae Staffan Marklund

Curriculum Vitae Staffan Marklund Uppdaterad 2014-06-02 Sid 1 / 14 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Curriculum Vitae Staffan Marklund Utbildning 1975 Fil Dr i sociologi, Umeå universitet, Living

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Redaktören har ordet

Redaktören har ordet Innehåll Redaktören har ordet... 2 Vad gör du? Vad gör jag? Vad gör vi?... 4 The American Experience in Athletic Training Education... 8 Bedömning i idrott och hälsa... 12 Elevers tankar om hälsa via internet...

Läs mer

Akademiska anställningar och tjänster

Akademiska anställningar och tjänster Göran Falkman Född 6 januari 1968 i Linköping Forskningscentrum för informationsteknologi Institutionen för informationsteknologi Högskolan i Skövde Box 408 541 28 Skövde Tfn: 0500 44 83 35 / 076 626 01

Läs mer

CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar

CURRICULUM VITAE PUBLICATIONS. Thesis titles/avhandlingar CURRICULUM VITAE Elinor Brunnberg, 4804162701 PhD, professor in social work 1967-1968 Film editor education, Swedish Television, Stockholm 1971 Socionomexamen, Graduate from the School of Social Studies,

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014.

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014. Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas.

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent. Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet

Läs mer

Pragmatiska studier av meningsskapande 1

Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 11 24 Tema: Didaktiska undersökningar Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman &

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

MERITFÖRTECKNING. Anställningar. Uppdrag. Johan Faskunger Apelvägen 23 146 48 Tullinge

MERITFÖRTECKNING. Anställningar. Uppdrag. Johan Faskunger Apelvägen 23 146 48 Tullinge MERITFÖRTECKNING Johan Faskunger Apelvägen 23 146 48 Tullinge Personnummer: 1973-02-13 Mobil: 070 272 33 99 Tel (hem): 08-392058 E-post: johan.faskunger@proactivity.se Anställningar 2009-2013: Statens

Läs mer

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops 2013-04-29 Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops Tema: Forskningscirkel för utveckling och lärande Fia Andersson, Högskolan på Gotland Forskningscirkeln utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad

Läs mer

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND,

Läs mer