Verksamhetsberättelse för forskningsmiljön RISPA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för forskningsmiljön RISPA 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för forskningsmiljön RISPA 2012 Forskningsmiljön Research in Sport and Physical Activity (RISPA) startade hösten 2012 som ett samarbete mellan forskningsgrupperna Muscle & Exercise Physiology Research Group (MEP- RG) respektive Social science In Sport Research Group (SIS- RG). Forskningsmiljön är till avgörande delar kopplat till ämnet idrott vid Örebro universitet, men deltagare finns även från andra ämnen. Syftet med den forskning som bedrivs inom miljön RISPA är att bidra till en bättre förståelse av fysisk aktivitets medicinska och fysiologiska effekter och dess molekylära hälsomekanismer, samt att utveckla olika idrottsverksamheters praktik avseende hälsa, prestation, ledarskap, utbildning och lärande. Miljön är aktiva i undervisningen i tre grundutbildningsprogram (Lärarprogrammet, Management in Sport and Recreation och Tränarprogrammet), samt bedriver tillsammans forskarutbildningen i idrottsvetenskap med forskningskollegium, handledarkollegium samt gemensamma forskarutbildningskurser. Miljön har under 2012 bestått av 11 seniora forskare och 18 forskarstuderande. Pågående forskningsprojekt Demokratisk föreningsfostran. Vardagspedagogiska processer i förändring. Exemplet svensk, manlig elitfotboll Projektledare: Christer Ericsson och Björn Horgby. Övriga deltagare: doktorand Robert Svensson. Faderliga företagare företagspatriarkalism i Japan och Sverige Deltagare: Christer Ericsson, Björn Horgby Örebro Universitet och Shunji Ishihara, Tokyo Universitet Det lokala svenska välfärdssamhället Lesjöfors Projektledare: Christer Ericsson Pedagogiska processer i globaliseringens skugga. Exemplet svensk, manlig elitfotbol, Projektets syfte är att studera hur idrottsrörelsens specifikt den manliga elitfotbollens pedagogiska processer påverkar utövare, medlemmar och åskådare. Projektledare: Christer Ericsson New dietary strategies addressing the specific needs of the elderly population for healthy ageing in Europe NU- AGE, FP7. Projektledare: Fawzi Kadi Exercise therapy in muscle dystrophy. Physical training introduction in lifestyle to induce functional, tissue and quality of life benefits. AFM, French association of neuromuscular disease Projektledare:? Deltagare:? 1

2 Chronic and acute effects of resistance training on human skeletal muscle in elderly Centrum för idrottsforskning, CIF Projektledare:? TV- spel som hälsofostra, Vetenskapsrådet, Projektledare: Mikael Quennerstedt. Övriga deltagare ÖU: Marie Öhman, Ninitha Maivorsdotter. Implementering av utbildning för hållbar utveckling - relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande ( ). Vetenskapsrådet, Projektledare: Johan Öhman. Övriga deltagare ÖU: Marie Öhman Idrott och hälsa ett ämne för lärande? ( ). Vetenskapsrådet, /år. Projektledare: Håkan Larsson GIH. Deltagare ÖU: Mikael Quennerstedt, Marie Öhman. Idrott och hälsas didaktik, Forskarskola finansierad av Vetenskapsrådet med 5,4 milj. Projektledare Håkan Larsson, GIH. Deltagare ÖU: Christer Ericsson, Ninitha Maivorsdotter, Mikael Quennerstedt, Marie Öhman samt 5 forskarstuderande. Nationella forskningssamarbeten GIH, Stockholm och Uppsala universitet i forskningsprojektet TV- spel som hälsofostran. Umeå universitet, Göteborgs universitet, GIH Stockholm i forskningsprojektet Idrott och hälsa ett ämne för lärande? Lunds universitet, Mälardalens Högskola, Stockholms universitet i forskningsprojektet Implementering av utbildning för hållbar utveckling - relationen mellan normstödjande strukturer och studerandes moraliska lärande Stockholms Universitet Historiska Institutionen Idrottshistoriska seminariets verksamhet och utgivande av gemensam antologi. Forskningssamarbeten i termer av gemensamma projekt och forskningspublikationer finns dessutom med forskare från Göteborgs universitet, Umeå universitet, GIH, Karolinska Institutet, USÖ, Linköpings universitet samt Lunds universitet. Samarbete i form av gemensamma seminarier finns också med Historiska institutionen Stockholms universitets. Internationella forskningssamarbeten Internationella forskningssamarbeten i termer av gemensamma projekt och forskningspublikationer finns med forskare från University of Wollongong, Australien; Loughborough University, UK; University of Otago, New Zealand; University of Queensland, Australien; Leeds Metropolitan University, UK; Birmingham University, UK; 2

3 Tokyo University, Japan; Norwegian School of Sport Sciences, Norge; University College, Lillehammer, Norge; Département de Neurologie, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg, Frankrike; Maastricht University Medical Centre+, Maastricht, Holland; University of Pittsburgh, USA; Bispebjerg Hospital, University of Copenhagen, Danmark; Rigshospitalet, Copenhagen, Danmark; University of Copenhagen, Danmark; University of Southern Danmark, Odense, Danmark; Laboratoire de physiologie de l'exercice, université J. Monnet, Saint- Etienne, Frankrike; University of Jyväskylä, Finland ; University of Strasbourg, Frankrike; samt Université Paris- Sud, Frankrike. Samarbete pågår dessutom gällande utbildning på master och forskarnivå med NIH, Norge, GIH, Stockholm samt Malmö högskola. Doktorander i miljön Joakim Andersson, Doktorand i Pedagogik, Uppsala universitet; A Transactional approach approach of Body Techniques. Karin Andersson, med inriktning didaktik (Lic); Moral Meaning Making in Encounters with Nature Magnus Brolin, (Lic i forskarskolan för lärare Idrott och hälsas didaktik); Health and learning in cooperation Helena Ericsson, (Lic); Physical activity and health in elderly women Adrian Hosford- Donovan, (Lic): Regulation of Muscle mass in elderly Åke Huitfeldt, (Lic i forskarskolan för lärare Idrott och hälsas didaktik) Andreas Jacobsson, (Lic i forskarskolan för lärare Idrott och hälsas didaktik); Assessment and learning in PE Jing Li, ; The Conception of Qigong across Two Sports Cultures Peter Marklund, (Lic): Resistance training in elderly Robert Svensson,, Tränaren mitt i fotbollens maktfält Tränarens roll, makt och status inom svensk herr- elitfotboll under 100 år Izabela Seger, (Lic i forskarskolan för lärare Idrott och hälsas didaktik); Bedömning och betygssättning Emelie Strandberg, (Lic): Effect of training and diet on muscle mass in elderly 3

4 Björn Tolgfors, (Lic i forskarskolan för lärare Idrott och hälsas didaktik); Bedömning för lärande (BFL) Disputationer i miljön Ninitha Maivorsdotter; Aesthetical Learning Processes in Sport Practice John Hellström; Expert performance in Golf Susanna Geidne, Medicicnsk vetenskap - folkhälsa; The Non- Governmental Organizations as a health promoting setting Uppdrag Uppdrag som sakkunnig Christer Ericsson har varit opponent på doktorsavhandling i idé och lärdomshistoria vid Stockholms Universitet. Mikael Quennerstedt har varit sakkunnig vid tillsättande av lektorat i idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet. Marie Öhman har varit sakkunnig vid tillsättande av adjunkt tjänst i Idrott, GIH, Stockholm. Uppdrag som granskare, opponent, ledamot i betygsnämnd Mikael Quennerstedt har varit betygsnämndsledamot på en doktorsavhandling i pedagogik, Linköping universitet. Mikael Quennerstedt har varit betygsnämndsledamot på en doktorsavhandling i idrottsvetenskap, Örebro universitet. Mikael Quennerstedt har varit extern granskare på slutseminariet för en doktorsavhandling i pedagogik, Linköping universitet. Mikael Quennerstedt har varit extern granskare på halvtidsseminariet för en doktorsavhandling i pedagogik, Stockholms universitet. Marie Öhman har varit opponent vid slutseminarium på en doktorsavhandling i pedagogik, Stockholms universitet. Redaktörskap och referee i nationella tidskrifter Christer Ericsson är referent för Idrott, historia och samhälle och Personhistorisk tidskrift Mikael Quennerstedt är medlem i redaktionen för den tidskriften Utbildning & Demokrati. 4

5 Redaktörskap och referee i internationella tidskrifter Fawzi Kadi har ca 20 referee uppdrag i fysiologi/idrottsfysiologi tidskrifter. Medlem i editorial board för 2 tidskrifter Mikael Quennerstedt är medlem i Editorial board för den internationella tidskriften Sport, Education & Society. Mikael Quennerstedt är Associate editor för den internationella tidskriften Physical Education & Sport Pedagogy. Marie Öhman är referee för de internationella tidskrifterna Sport, Education & Society och European Physical Education Review. Övriga interna och externa uppdrag samt inbjudna presentationer Christer Ericsson har varit föreståndare för forskarskolan UVD. Christer Ericsson har varit inbjuden till idrottshistoriska seminariet i Stockholm. Johan Jouper har föreläst för Officerskåren I Örebro, 2012 Military Mind Fitness Training Kumla 9 november. Mikael Quennerstedt var inbjuden till forskningsseminariet i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Marie Öhman var inbjuden till forskningsseminariet i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Mikael Quennerstedt var inbjuden presentatör på SVEBIs utbildnings och forskningskonferens i Umeå. Mikael Quennerstedt är ledamot i universitetets styrorgan för lärarutbildning Centrum för lärarutbildning vid Örebro universitet Marie Öhman är styrelsemedlem i SVEBI (Swedish Association for Behavioural and Social Research in Sport). Övriga interna och externa medel Fawzi Kadi har av rektor vid ÖU erhållit forskningsstrategiska medel för framstående seniora forskare Elodie Ponsot har av rektor vid ÖU erhållit forskningsstrategiska medel för framstående lovande forskare. Mikael Quennerstedt har av rektor vid ÖU erhållit forskningsstrategiska medel för framstående lovande forskare. 5

6 Marie Öhman har av Institutionen för hälsovetenskap och medicin erhållit internationaliseringsmedel ( kr). Publikationer RISPA 2012: Refereegranskade publikationer Ericsson, C Company strategies and sport i Organizing History, Anna Maria Forsberg mfl (eds) Nordic Academic Press, Falun Hanssen KE, Kvamme NH, Nilsen TS, Rønnestad B, Ambjørnsen IK, Norheim F, Kadi F, Hallèn J, Drevon CA, Raastad T. Scand J Med Sci Sports [Epub ahead of print]the effect of strength training volume on satellite cells, myogenic regulatory factors, and growth factors. Jouper, J., Denward Olah, E., & Engslätt Jansson, I. (2012). Mindful rehabilitation: A pilot project with pain patients. In English paper collection of 2012 Kunming international nursing conference: Modern nursing practice in a multicultural societies. Section B, Jouper, J., & Johansson, M. (2012). Qigong and mindfulness based mood recovery: Exercise experiences from a single case. Journal of Bodywork and Movement Therapies. doi.org/ /j.jbmt Larsson, Håkan & Quennerstedt, M (2012). Understanding movement: A sociocultural approach to understanding human movement. Quest I64(4), Maivorsdotter, N & Quennerstedt, M (2012) The act of running: a practical epistemology analysis of aesthetic experiences in sport. Qualitative studies in Sport, Exercise and Health (ifirst). Marklund P, Mattsson CM, Wåhlin- Larsson B, Ponsot E, Lindvall B, Lindvall L, Ekblom B, Kadi F.J Appl Physiol. 2013;114(1): Extensive inflammatory cell infiltration in human skeletal muscle in response to an ultra endurance exercise bout in experienced athletes. Ponsot E, Echaniz- Laguna A, Delis AM, Kadi F. Exp Physiol. 2012;97(6): Telomere length and regulatory proteins in human skeletal muscle with and without ongoing regenerative cycles. Quennerstedt, M (2012): PE on YouTube: investigating participation in physical education practice. Physical Education & Sport Pedagogy, (ifirst) Quennerstedt, M., Almqvist, J., & Öhman, M. (2012). Keep Your Eye on the Ball: Investigating Artifacts- in- Use in Physical Education. Interchange, Snijders T, Verdijk LB, Beelen M, McKay BR, Parise G, Kadi F, van Loon LJ. Exp Physiol. 6

7 2012 Jun;97(6): A single bout of exercise activates skeletal muscle satellite cells during subsequent overnight recovery. Öhman, J & Öhman, M (2012). Participatory approach in practice: an analysis of student discussions about climate change. Environmental Education Research. Öhman, M & Öhman, J (2012). Harmoni eller konflikt? En fallstudie av meningsinnehållet i utbildning för hållbar utveckling. NorDiNa, 8(1), Böcker, bokkapitel och övriga artiklar Jouper, J., Denward- Olah, E., & Engslätt Jansson, I. (2012). Mindful rehabilitering: Ett utvecklingsprojekt inom Kronobergsläns landsting. Öhman, M. & Quennerstedt, M. (2012). Observational studies. I K. Armour & D. Macdonald (eds) Research methods in physical education and youth sports. London: Routledge. Presentationer på internationella konferenser Almqvist, J, Öhman, M, Meckbach, J & Quennerstedt, M (2012): What do Wii teach in PE? Presentation at ECER in Cadiz, Spain september Jouper, J, 2012 Mindful rehabilitation: A pilot project with pain patients. Muntlig presentation vid KMU 2012: Kunming International Nursing Conference, oktober Extensive inflammatory cell infiltration in human skeletal muscle in response to an ultra- endurance exercise bout in experienced athletes. European Collage of Sport conference, June 2012 Bruge, Belgium. Kadi F, Satellite cells and regenerative capacity of older muscle. Invited Symposium The regulation of muscle mass in old age. The Physiological Society, June Edinburgh, Kadi F, Testosterone in Sport. The Biomedical Basis of Elite Performance. Physiological Society. March 2012 London, UK Kadi F, Muscle Satellite cells. An overview. Invited symposium. ECSS 2012, Bruges, Belgium KadiF, Satellite symposium on the effect of anabolic steroids on muscle mass, performance and health. 8 th ICST, Oslo Ponsot, E., L. Welin, H. Langberg, M. Kjaer, F. Kadi 17th Annual Congress of European College of Sport Science (ECSS). Bruges, June 2012 Effect of regular endurance training on telomere length in human skeletal muscle. Quennerstedt, M. & Öhman, M. (2012). Pedagogy and Questions about Learning. Paper 7

8 presented at AISEP- ICSEMIS Symposium "Sport Pedagogy: A (sub) discipline coming of age". Glasgow 19-24th July Skoglund, Annika & Öhman, Marie (2012): Defence through You! The Biopolitics of Xbox Kinect. Presentation at Analysing Discourse: Hands On Conference. Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, June 14-15, Öhman, Marie & Mikael Quennerstedt (2012): Three, two, one messure, messure, messure done. A study of Exergames in Physical Education. Presentation at AARE in Sidney 2-6 December Öhman, Marie (2012): Shepherds in the Gym: Employing a Pastoral Power Analytic on Caring Teaching in HPE. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), Vancouver, Canada, April Övriga publikationer Ericsson, C. (2012) Jan O. Berg, "På spaning efter en svensk modell", LYCHNOS, 2011 Ericsson, C. (2012) Laurent Dubois, Soccer empire: the World Cup and the future France, Idrottsforum, 8

Publikationslista (Marie Öhman är f.d. Marie Sundberg, citeringar enligt Google Scholar)

Publikationslista (Marie Öhman är f.d. Marie Sundberg, citeringar enligt Google Scholar) Publikationslista (Marie Öhman är f.d. Marie Sundberg, citeringar enligt Google Scholar) Refereebedömda artiklar 1. McCuaig, Louise, Öhman, Marie & Wright, Jan (Accepted): Shepherds in the Gym: Employing

Läs mer

Bedömning för lärande i ämnet idrott och hälsa

Bedömning för lärande i ämnet idrott och hälsa Bedömning för lärande i ämnet idrott och hälsa Dedikation Till alla reflekterande praktiker, vars elever är vinnare i förlängningen. Örebro Studies in Sport Sciences 19 BJÖRN TOLGFORS Bedömning för lärande

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

IDG350, Idrottsvetenskap och lärarskap, 30,0 högskolepoäng Sport Science and Teaching, 30.0 higher education credits

IDG350, Idrottsvetenskap och lärarskap, 30,0 högskolepoäng Sport Science and Teaching, 30.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN IDG350, Idrottsvetenskap och lärarskap, 30,0 högskolepoäng Sport Science and Teaching, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp Sports Sciences MA, Master Degree Project, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Gymnastik- och idrottshögskolans översikt av publicerat utifrån studien Skola-idrott-hälsa (Stockholm feb 2011)

Gymnastik- och idrottshögskolans översikt av publicerat utifrån studien Skola-idrott-hälsa (Stockholm feb 2011) Gymnastik- och idrottshögskolans översikt av publicerat utifrån studien Skola-idrott-hälsa (Stockholm feb 2011) Avhandlingar Idrottshistoria: Björn Sandahl, Ett ämne för alla?: normer och praktik i grundskolans

Läs mer

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång?

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars 2015 Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? Tommy Lundberg Karolinska Institutet Acknowledgements Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Träning och fysiologi I

Träning och fysiologi I Kursguide Idrottsvetenskap I delkurs 2, 7,5 hp, höstterminen 2012 Träning och fysiologi I Innehåll 1. Lärare 2. Kursplan 3. Schema 4. Beskrivning av kursavsnitt 5. Examinationer och betyg 6. Arbetsformer

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Träning och fysiologi I

Träning och fysiologi I Kursguide Idrottsvetenskap I delkurs 2, 7,5 hp, höstterminen 2013 Träning och fysiologi I Innehåll 1. Lärare 2. Kursplan 3. Schema 4. Beskrivning av kursavsnitt 5. Examinationer och betyg 6. Arbetsformer

Läs mer

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing Mer läsning om erfarenhetsbaserad co-design Observera att allt material är på engelska Material om hur man går tillväga med erfarenhetsbaserad co-design Bate SP och Robert G (2007) Bringing user experience

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna Idrottslärare vill ha tv-spel lektionerna Tv-spel där spelaren är fysiskt aktiv är mycket populära bland barn och ungdomar. En stor enkätundersökning visar att lärarna är positiva till spelen. Men om så

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF)

Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF) NOMINERING 2011-09-26 HDa dnr DUC 2011/1362/10 Ert dnr UmU 112-1737-11 Umeå universitet Akademisekreterare Daniel Andersson 901 87 UMEÅ Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF) 2012-2014

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM8017. Ämnesdidaktik undervisning och lärande i naturvetenskap 5 hp vt 2013

Kursbeskrivning och studieplan för UM8017. Ämnesdidaktik undervisning och lärande i naturvetenskap 5 hp vt 2013 Kursbeskrivning och studieplan för UM8017 Ämnesdidaktik undervisning och lärande i naturvetenskap 5 hp vt 2013 1 Kontakt Kursansvarig lärare: Jakob Gyllenpalm Övriga lärare: Jesús Piqueras, BO Molander

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions

PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles 2. Peer- reviewed conference contributions PUBLICATIONS 1. Peer- reviewed original articles * Lundegård, I. & Wickman, P.- O. (2007) Conflicts of interest: an indispensable element of education for sustainable development. Environmental Education

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals Kursplan PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå Educational leadership for principals 7.5 Higher Education Credits *), Graduate Level Mål Det övergripande målet är att den

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Nätverksdag Mat, måltider och funktionsnedsättning, Livsmedelsverket Tema: Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet.

Nätverksdag Mat, måltider och funktionsnedsättning, Livsmedelsverket Tema: Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet. Nätverksdag Mat, måltider och funktionsnedsättning, Livsmedelsverket Tema: Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet. Lars Kristén, universitetslektor, koordinator SNAFA Svenskt Nätverk för Anpassad

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier HT 2014 KURSPLAN Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Huvudområde: Pedagogik Utbildningsnivå: Forskarutbildning Betygsskala: För denna kurs ges

Läs mer

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Ladokkod TGTRÄ2 Fastställd 2007-12-12 1 (5) TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen är en obligatorisk kurs inom Tränarprogrammet vid Gymnastik-

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Öhman, Johan (2006). Pluralism and criticism in environmental and sustainable education. Environmental Education Research, 12(2), 149 163.

Öhman, Johan (2006). Pluralism and criticism in environmental and sustainable education. Environmental Education Research, 12(2), 149 163. PUBLICATIONS Johan Öhman Professor School of Humanities, Education and Social Sciences Örebro University, Sweden Articles in peer reviewed journals Öhman, Johan (2006). Pluralism and criticism in environmental

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Kursplan. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(6) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Physical Education and Helth 1b, with a Specialisation in Upper Secondary School, Basic

Läs mer

Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp

Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi, 30 hp Sport Science BA (A), Anatomy, physiology and exercise physiology, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr5/09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 15 juni 2009 i rum A1 136, kl 13.00-15.15 Närvarande ledamöter: Jonas Ivarsson, Rolf Lander,

Läs mer

HPE201, Handledning i forskarutbildning, 5 hp

HPE201, Handledning i forskarutbildning, 5 hp GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden HPE201, Handledning i forskarutbildning, 5 hp Supervision in Postgraduate Programmes, 5 Higher Education Credits 1. FASTSTÄLLANDE Avancerad

Läs mer

Kursplan. Mål 1(7) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(7) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(7) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa IIIb, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Physical Education and Health IIIb, with a Specialisation in Upper Secondary School,

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

SUHF:s ställningstagande i fråga om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning. Åsa Kettis

SUHF:s ställningstagande i fråga om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning. Åsa Kettis m SUHF:s ställningstagande i fråga om nationellt kvalitetssystem för högre utbildning Åsa Kettis m Idag Lärosätena Utvecklar och bedriver utbildning (Utvärderar utbildning) UKÄ Utvärderar utbildning m

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Nordic Evaluation of Sport Science

Nordic Evaluation of Sport Science Nordic Evaluation of Sport Science 2010-2011 Centrum för idrottsforskning 2012-02-03 Christine Dartsch Syftet med utvärderingen Idrottsforskningens status? Kvaliteten och produktivitet? Styrkor och svagheter?

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009 Program Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009 Söndag den 26 juli 16.00 21.00 Måndag den 27 juli 09.00 10.00 10.30 11.30 11.30 12.00 12.00 13.30 13.30 15.00 15.00 15.30 15.30 16.30

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Förskriva hälsa Utveckling av Tobaksavvänjning på Recept i primärvården i utsatta områden i Stockholm

Förskriva hälsa Utveckling av Tobaksavvänjning på Recept i primärvården i utsatta områden i Stockholm Förskriva hälsa Utveckling av Tobaksavvänjning på Recept i primärvården i utsatta områden i Stockholm Pilotstudie LUFT Umeå 2 oktober 2014 Tanja Tomson, projektledare Olivia Biermann, koordinator Jess

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Ökad idrottsundervisning och motorisk träning förbättrar skolprestationer

Ökad idrottsundervisning och motorisk träning förbättrar skolprestationer Ingegerd Ericsson Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Malmö högskola Ökad idrottsundervisning och motorisk träning förbättrar skolprestationer I Bunkefloprojektet-en hälsofrämjande livsstil har relationer

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

IVIP Tidigare evenemang

IVIP Tidigare evenemang IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september 2015.

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Men hej, det är ett datorspel!

Men hej, det är ett datorspel! Virtuella världar och Second Life i universitetsundervisning erfarenhater och framtida möjligheter Isto Huvila ABM Uppsala universitet förnamn.efternamn@abm.uu.se www.istohuvila.eu Vad är Second Life Men

Läs mer

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna Idrottslärare vill ha tv-spel lektionerna Tv-spel där spelaren är fysiskt aktiv är mycket populära bland barn och ungdomar. En stor enkätundersökning visar att lärarna är positiva till spelen. Men om så

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro samt sjukoch aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) är

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR?

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? Iréne Linddahl Hälsohögskolan Jönköping MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under

Läs mer

Uppsala universitet Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala den 6 och 7 oktober 2006

Uppsala universitet Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala den 6 och 7 oktober 2006 Meddelanden och anmälningar Föregående protokoll Områdesstyrelsens protokoll OSUp 06/1 Beslut Protokoll 2006-02-03 Delegationsbeslut OSUp.del 06/2 UV ANp 06/1 Protokoll 2006-02-07 In- och utgående skrivelser

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS

SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS 1 (6) SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom Sport Managementprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Läs mer

Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext

Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext Ledarna av rundabordssamtalet Tina Eriksson Sjöö, Hälsa och samhälle, Malmö högskola Ingrid

Läs mer

Learning study elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan

Learning study elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan Learning study elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan Angelika Kullberg Undervisning gör skillnad 2003 G VG MVG A Öjersjö 52 26 9 13 Riket 53 29 10 8 Källa: Skolverket, 2003/2007, Öjersjö interna

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR III, 15 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS FOR LEARNING, 15 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR III, 15 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS FOR LEARNING, 15 CREDITS Ladokkod LGULA3 Fastställd 2013-05-15 Senast rev. 2015-11-25 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR III, 15 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS FOR LEARNING, 15 CREDITS Basdata

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Idrott med inriktning mot Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, Intermediate Course, 30 higher education credits

Idrott med inriktning mot Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, Intermediate Course, 30 higher education credits 1(5) Kursplan Hälsoakademin Idrott med inriktning mot Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, Intermediate Course, 30 higher education credits Kurskod: ID1410 Utbildningsområde:

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses

Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses HT16/ Autumn 16 VT17/ Spring 17 HT17/ Autumn 17 VT18/ Spring

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Bilaga p. 207. Bilaga p. 208. Bilaga p. 209

Bilaga p. 207. Bilaga p. 208. Bilaga p. 209 Sid 1 (7) Anders Bergh Maria Fällman Birgitta Bernspång Marianne Hultmark Carina Wallmark Patrick Mauritzon Lena Lundin Viktor Flodin Anna Olson STIPENDIUM: 207. Beslut Postdoktoralt stipendium. Dekanus

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013

Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013 Högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet handläggningsordning för pilotomgång 2013 Rektorsmötet 2013-03-05 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Diarienummer: 300-1045-12

Läs mer

Processimulering --- I teori och i praktik

Processimulering --- I teori och i praktik Processimulering --- I teori och i praktik Bernt Nilsson, LTH 1 Kursen Processimulering Avancerad kurs på 7,5 hp Jan-mars, årskurs 4 En av studenternas sista kurs (innan Xjobb) (15 hp oblig. projektering

Läs mer

BARNS MENINGSSKAPANDE OM NATUR

BARNS MENINGSSKAPANDE OM NATUR BARNS MENINGSSKAPANDE OM NATUR I ett förskolekulturellt perspektiv Bild 1 SUSANNE KLAAR DOKTORAND I PEDAGOGIK ÖREBRO SKÖVDE UVD forskarskola (UtbildningsVetenskap med inriktning mot Didaktik) Handledare:

Läs mer

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap S jukfrånvaro samt sjukoch aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) är

Läs mer

IDROTTSHÖGSKOLAN KURSPLAN

IDROTTSHÖGSKOLAN KURSPLAN IDROTTSHÖGSKOLAN KURSPLAN 1 (5) FÖRDJUPNINGSSPECIALISERING, IDROTT OCH HÄLSA III, UTAN EXAMENSARBETE, 20 POÄNG Advanced Course in Physical Education and Health, excl Degree Project, 20 Credit Points LÄRDOK-kod:

Läs mer

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, KI DS Andrea Hållstam, leg sjuksköterska, doktorand, KI SÖS Varför förändring?

Läs mer

Internationalisering inom huvudämnet Matematik och lärande

Internationalisering inom huvudämnet Matematik och lärande Matematik bygger broar INTERNATIONALISERING Internationalisering inom huvudämnet Matematik och lärande På campus genomsyras våra kurser ständigt av ett internationellt perspektiv genom den mångfald av

Läs mer

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 1 / 7 2015-01-20 Kontaktperson: Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se Projektet Läkares arbete med sjukskrivning,

Läs mer