Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle"

Transkript

1 Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT LAYOUT/TEMA SEKTIONENS NAMN REDIGERA INSTÄLLNINGAR REGISTRERA ANVÄNDARE PÅ KURSEN DELTAGARNA REGISTRERAR SIG SJÄLVA / SJÄLVREGISTRERING Studenter som saknar abo.fi-användarnamn Sätt in en kursnyckel för kursen/rummet (1) Välkomstmejlet som deltagare får då den registrerat sig på viss kurs (3) LÄRAREN REGISTRERAR DELTAGARE Byta roll på eller tilldela flera roller åt registrerad användare Osynlig lärare / Annan användare Lärare utan redigeringsrätt AVREGISTRERA DELTAGARE ÅTKOMST TILL EN STÄNGD KURS GRUPPER INSTÄLLNINGAR FÖR GRUPPER PÅ KURSNIVÅ SKAPA GRUPPER Skapa grupper automatiskt VAR SER STUDENTERNA VILKEN GRUPP DE TILLHÖR? SÄTTA IN MATERIAL I KURSEN SÄTTA IN TEXTMATERIAL SOM SIDA SÄTTA IN WEBBLÄNK Sätta in webblänk från kursens första sida via resursen URL Skapa webblänk i löpande text eller interna länkar inom din kurs GÖRA FILER TILLGÄNGLIGA ÅT STUDENTERNA Uppdladdning av filer: Filväljaren Länka till filer (doc, ppt m.fl.) från kursens första sida Länk till fil i löpande text Mapp/katalog bestående av många filer LÄGG TILL ETIKETT INFOGA EN BILD LÄGGA IN VIDEO- OCH LJUDMATERIAL Att bädda in en YouTube-video Länk till YouTube-film Ladda upp ljudfil i mp3-format HANTERA MAPPAR OCH FILER Gamla kursfiler/legacy course files Mina privata filer Skapa mappar och ladda upp filer Ladda upp filer som finns bland Serverfiler, Aktuella filer eller Privata filer Radera och flytta filer och mappar Filstorlek ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR SPRÅKVAL VISA/DÖLJA SEKTIONER Visa en sektion i taget

2 7.2.2 Visa dolda sektioner i ihoppackat format Göra en sektion/modul osynlig för vissa kursdeltagare FLYTTA BLOCK TILL SIDOFLIKEN UPPFÖLJNING AV DELTAGARNAS PRESTATIONER VILLKOR FÖR AKTIVITETENS AVLÄGGANDE/BEGRÄNSA INTRÄDE TILL AKTIVITETER ELLER RESURS BLOCKET LÄNKAR TILL SEKTIONER

3 1. Börja använda Moodle: Logga in i och grunda en kurs i Moodle Logga in i Moodle via https://moodle.abo.fi (eller via Anställa-portalen > Verktyg > Moodle. För att börja skapa en kurs i Moodle bör du beställa en kursbotten. Fyll i blanketten på Kontrollera också att du är insatt i Resursrummet för Moodle. (Om du inte ser Resursrummet när du loggar in hittar du den genom att i fältet för Sök kurser skriva in namnet och klicka på Sök. Klicka därefter på kursnamnet som kommer upp). Val av webbläsare: Firefox, Internet Explorer och Chrome verkar fungera bra i Moodle, men undvik t.ex. Safari. 2. Kurssidans struktur och layout Kurssidan är uppdelad i kolumner: Den mittersta kolumnen (sektioner) omfattar kursinnehållet Till vänster och höger finns block, så som menyer med deltagarinformation och en lista över tillgängliga kurser. Inställningar-blocket är mer omfattande för lärare än för kursdeltagare Block kan du stryka och lägga till enligt behov! Gott råd: Stryk onödiga block! Kursschemat i mitten är indelat i rutor (teman, veckor eller diskussioner så kallade sektioner), som har en del ikoner i övre vänsta och högra kanten: Med korset kan du flytta hela sektioner uppåt eller neråt. Gott råd: Med lampan markerar du för deltagarna att en sektion är aktuell just nu. Sektionen markeras då med färgade balkar på sidorna. Med ögat kan läraren dölja en hel sektion för studenterna. Gott råd: Uppe t.h: välj språk Finlandssvenska (guiden är uppbyggd enligt det) Upp t.h. på kursens första sida finns Aktivera redigering -knapp. Då du klickar på den kommer du åt att lägga till resurser (filer, webblänkar, inlämningsuppgifter, forum mm) på kursens första sida (i sektionerna) och nya block. 3

4 2.1 Layout/Tema Utseende väljs under Inställningar-blocket > Kursadministration >Redigera inställningar > Allmänna data/tvinga tema. OBS! Välj tema innan du gör mycket editeringar på kurssidan, eftersom olika teman beter sig på lite olika sätt. Se Resursrummet i Moodle för tydligare bilder av de olika temata. 2.2 Sektionens namn Genom att ta bort krysset för sektionens standardnamn så kan man själv döpa sektionen. Det går också att lämna tomt genom att sätta mellanslag (t.ex. om du vill skriva in sektionens namn i Sammanfattning-rutan och där själv bestämma fontstorlek och ex. bakgrundsfärg). Notera då att sektionens namn inte syns i Navigering-blocket. 4

5 3. Redigera inställningar Du kommer åt Kursadministration under Inställningar då du är på kursens första sida är du däremot inne i en aktivitet eller resurs kommer du åt administrationsverktyg för just den aktiviteten eller resursen. Klicka på Redigera inställningar. Läraren kan själv ändra namnet på sin kurs. Gör namnet så beskrivande som möjligt, så att kursdeltagarna lätt hittar kursen i listan över sina kurser (i stället för Seminarier, skriv Seminarier i antropologi ). I summeringsfältet skriver du in en kort presentation av kursen denna syns i kurslistan på startsidan. Genom att plocka in blocket Beskrivning av webbplats/kurs får du in samma presentationstext på kursens första sida. I Antal sektioner väljer du omfattningen på kursen, d.v.s. antalet sektioner som syns på kursens första sida. Du kan lägga till sektioner i efterhand. OBS! Notera att Kursnyckeln i Moodle 2.4 bestäs i Inställningar-blocket > Användare > Metdoer för registrering (se kapitel 4.2 nedan). Du kan dela in kursdeltagarna i grupper genom att välja antingen Skilda eller Synliga grupper i drop down-menyn Gruppläge. Genom att i kursinställningarna välja att tvinga gruppläge används samma gruppinställningar automatiskt i alla kursens aktiviteter. Om du inte tvingat gruppläge kan du ställa in vilket gruppläge, om något, du vill använda för varje enskild aktivitet. (För mer om grupper, se avsnitt 5 i denna guide.) Namngivning av roller ger dig möjlighet att själv definiera hur olika kursdeltagares status ska benämnas. 5

6 Öppna/stäng kursen: Kom ihåg att öppna kursen (under Tillgänglighet) då den startar, annars kan man inte logga in på den (inte heller fastän man har kursnyckeln). Kom också ihåg att sätt stänga kursen på motsvarande då den inte längre bör vara tillgänglig för deltagarna. 6

7 4. Registrera användare på kursen 4.1 Deltagarna registrerar sig själva / Självregistrering Det enklaste sättet är att du per mejl skickar direktlänken till kursen till deltagarna (dvs. kopiera URL:en till kursens första sida t.ex. för Resursrummet är det https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=4 ). Deltagarna kan också gå in via Student- eller Anställda-portalen och hittar Moodle2.4 i Verktyg i vänstra navigeringsbalken. Deltagarna kan söka fram en kurs som de inte ännu är registrerade på genom att t.ex. välja institution och ämne och rätt kurs i listan och registrera sig själva på den. De kan också skriva in kursens namn i sökfältet, som syns om man klickar på någon institution/kategori i listan. Om du vill att deltagarna ska kunna registrera sig själva på kursen, kontrollera att självregistrering är möjligt, dvs. se till att den är aktiverad under Inställningar-blocket > Användare > Metoder för registrering. Aktivera självregistreringen genom att klicka på ögat, så att det öppnas (dvs. Självregistrering ska inte vara grått). Om du inte tillåter självregistrering, avaktivera den möjligheten. Manuell registrering (dvs. att du kan plocka in deltagare vid behov) bör alltid vara aktiverad! Klicka på editeringsikonen vid Självregistrering (Studerande) för att sätta in kursnyckel och välkomstmejl. Genom att klicka på krysset och stryka Självregistrering (Studerande) kan studerande inte registrera sig själva på kursen. OBS! Om du i dropdown Lägg till metod klickar på Självregistrering en gång till kommer studenten att bes om två kursnycklar, dvs. kontrollera att det endast finns en rad med Självregistrering! Studenter som saknar abo.fi-användarnamn En kursdeltagare bör först registreras och få ÅA-användarnamn och lösenord innan han/hon kan delta i en kurs. Detta gäller dock inte studerande från andra högskolor och universitet inom Haka-federationen; dessa kan logga in med sina vanliga inloggningsuppgifter (klickar på Haka-login på inloggningssidan). Genom att klicka på Haka-login ser man vilka universitet och högskolor som är med i Haka-federationen, dvs. vilka personer som kan logga in med sina egna användarnamn. Om en person inte kan logga in via Haka eller inte har abo.fi-användarnamn bör den få det, annars kan den inte komma åt en kurs i Moodle. På DC:s webb finns information hur den kan få ett abo.fi-användarnamn (gratis): 7

8 4.1.1 Sätt in en kursnyckel för kursen/rummet (1) 1 2 v 3 Om man vill kontrollera vilka användare som ska kunna registrera sig på kursen, kan man sätta in en kursnyckel (1). Kursdeltagarna behöver endast skriva in kursnyckeln första gången de registrerar sig på kursen. Om du lämnar det här alternativet tomt så kan vilka Moodle-användare som helst vid ÅA registrera sig på kursen. Läraren kan avregistrera obehöriga och ändra nyckeln när som helst. Kursnyckeln bestäms i Inställningar-blocket > Användare > Metoder för registrering. Se till att självregistrering är aktiverad genom att klicka på ögat, så att det öppnas. Klicka på editeringsikonen vid Självregistrering (Studerande) Då öppnas vyn ovan, där man kan sätta in kursnyckeln. Notera självregistreringens datum (2) UNDVIK att använda! Start- och slutdatum i inställningarna för Självregistrering (Inställningar-blocket>Användare>Metoder för registrering ) innebär den tidsperiod studenterna är registrerade på kursen (dvs. efter slutdatum slängs de ut ur kursen), INTE den tidsperiod under vilken de ska registrera sig på kursen. (Vanligen aktiverar man inte dessa datum, om man inte har klargjort för studenterna att de har tillgång till kursmaterialet endast fram till specifikt datum). Studenter slängs ut ur kursen! Studenterna slängs ut ur kursen det datum då man angett att registreringsperioden upphör. Om du kryssat för att registreringsperioden upphör ett visst datum och sedan vill förlänga den räcker det inte med att ändra datumet, utan du bör också för varje kursdeltagare gå in och ändra datum när deras registrering upphör!! Detta görs under Registrerade användare, klicka på ikonen för redigering (grått betyder att studentens registreringsperiod upphört): Välkomstmejlet som deltagare får då den registrerat sig på viss kurs (3) Gott råd: Klicka bort krysset för välkomstmejl eller skriv in ett eget välkomstmejl (annars skickar Moodle ett automatmeddelande åt dem som registrerar sig). Detta görs på samma ställe där kursnyckeln sätts in, dvs. i Inställningar-blocket>Användare>Metoder för registrering Välkomstmejlets avsändare verkar vara lärare som är först i alfabetet. Detta mejl ser studenterna ju bara 8

9 den gången de registrerar sig, men ifall den egentliga läraren är annan än den första i alfabetet så kan läraren underteckna inne i välkomstmejlet. 4.2 Läraren registrerar deltagare Du kan också plocka in studerande och kolleger på din kurs (OBS! det förutsätter att de någon gång tidigare varit inloggade på Moodle2.4). I Kursadministrationsblocket, klicka på Användare > Registrerade användare. Klicka på knappen Registrera användare (1), välj om du vill tilldela student- eller lärarroll (2), Sök fram personen, klicka på Registrera-knappen (3). v 2 v 3 v Byta roll på eller tilldela flera roller åt registrerad användare Om du t.ex. vill ge lärarroll åt en person som registrerat sig på kursen så gör du det genom att klicka på plusset under Roller (obs! lite t.h. under Roller): v Osynlig lärare / Annan användare Om du vill att t.ex. en kollega inte ska synas för studenterna så plockas den in på motsvarande sätt under Kursadministrationsblocket, klicka på Användare > Andra användare (då syns denna inte under Deltagare i Personer-blocket). Notera att kurser, för vilket man registrerats som annan användare, inte syns i listan över Mina kurser, utan man måste söka fram kursen på kursnamn! Lärare utan redigeringsrätt Rollen Lärare utan redigeringsrätt är en roll som inte tillåter en att redigera i kursen (t.ex. lägga till eller ändra material och resurser), men i den rollen ser man studenternas inlämnade uppgifter och kan ge feedback i vitsordsboken (dock inte på manuellt insatta betygskomponenter). 9

10 4.3 Avregistrera deltagare Du avregistrerar deltagare (och vid behov dig själv) under Inställningar > Kursadministration > Användare > Registrerade användare (dvs. samma ställe där du lägger till deltagare manuellt). Klicka längst t.h. under "Metoder för registrering" på krysset för studenten ifråga (dvs. stryk inte endast deras roll som student eller lärare). Om läraren vill avregistrera alla kursdeltagare för att återanvända kursen med ny grupp, använd funktionen Nollställ (för att samtidigt också kunna stryka ex. inlägg i anslagstavlor, forum mm.), direktlänk till guiden 4.4 Åtkomst till en stängd kurs Studentrollen/studenter kan aldrig komma in i en kurs som är stängd, inte heller fastän de har plockats in manuellt i kursen eller tidigare själva registrerat sig på kursen. En lärare, som manuellt registrerats på en stängd kurs, kommer däremot åt kursen. (Kursnamnet är grått i listan över lärarens kurser). 10

11 5. Grupper 5.1 Inställningar för grupper på kursnivå I Inställningar> Kursadministration > Redigera inställningar kan du göra inställningar på kursnivå för gruppfunktionen i Moodle. Gruppläge låter dig välja ett av tre alternativ för hur du vill att grupper ska fungera. Inga grupper innebär att du inte vill använda grupper. Skilda (olika) grupper innebär att gruppmedlemmar endast ser den egna gruppen, men inte andra. (Detta gäller även t.ex. i listan på kursdeltagare?) Synliga grupper innebär att varje grupp arbetar självständigt, men också kan se de övriga grupperna. Gott råd: Klicka ALDRIG för Ja för Tvingande gruppläge, då kan du nämligen inte bestämma gruppinställningar för varje aktivitet och resurs, utan samma gruppläger gäller i alla typer av uppgifter! (Låt stå Nej, då kan du för varje uppgift välja vilken typ av gruppläge du vill ha!) När man skapar aktiviteter, t.ex. forum, så kan man ange skilt för varje aktivitet om den ska utföras i grupp eller inte (förutsatt att man inte valt tvingande gruppläge i kursinställningarna). Det går alltid i efterhand att ändra grupptyp och också om aktiviteten ska utföras i grupp eller inte (förutsatt att inga studenter gjort inlägg i forumet ändringar efter det skapar troligtvis problem). Läraren kan se vad som skrivs i alla grupper Skapa grupper Om du vill använda gruppläge i hela eller någon del av kursen måste du dela in deltagarna i grupper. Detta kommer du åt att göra genom att klicka på Grupper i Kursadministrationsblocket. I fönstret ser du två kolumner: Grupper och Medlemmar av grupp. Under den vänstra kolumnen hittar du två alternativ för att skapa grupper; antingen kan du plocka in deltagarna i grupper manuellt, eller så kan du låta Moodle sköta gruppindelningen. I den vänstra kolumnen (Grupper) kan du lägga till nya grupper genom att klicka på Skapa grupp och därefter ge gruppen ett namn (övriga inställningar är frivilliga). Skapa alla de grupper du behöver. 11

12 När du har skapat de grupper du vill ha, väljer du deltagare till rätt grupp genom att markera gruppen och klicka på Lägg till/ta bort användare. Ur listan med användare (till höger nedan) markerar du dem du vill placera i gruppen och klickar på Lägg till. 1 2 Under fliken Översikt kan du enkelt se vilka deltagare som hör till de olika grupperna Skapa grupper automatiskt Om kursen har väldigt många deltagare kan man spara en hel del tid genom att skapa grupper automatiskt. Börja med att gå via Grupper i Inställningar-blocket och välj sedan Skapa grupper automatiskt. Du kan själv specificera antingen hur många grupper du vill ha eller hur många deltagare det ska finnas per grupp. Genom att klicka på Visa avancerade egenskaper får du även möjlighet att bestämma bl.a. om deltagarna ska fördelas i grupperna i slumpmässig eller alfabetisk ordning. Du kan ställa in gruppindelningen på förhand (innan studerandena är registrerade), men då går det bara att använda Medlemmar per grupp, inte Antal grupper. ( Antal grupper kan du alltså använda endast efter att studerandena har registrerat sig på kursen). Då du matat in nödvändig information klickar du på Skicka och får på så sätt fram en lista över grupperna. Under fliken Översikt kan du enkelt se vilka deltagare som hör till de olika grupperna. 12

13 5.3 Var ser studenterna vilken grupp de tillhör? Om du gjort gruppindelning i Moodle (via Inställningar > Kursadministration > Användare > Grupper), så kommer studenterna att via Personer-blocket i kursen och profilen ( som de kommer åt genom att klicka på eget eller andras namn) att se vilken grupp de själva och andra tillhör i just den kursen. Instruktioner åt studenten: - Klicka på Deltagare i Personerblocket - Klicka på namnet på dig eller annan student för att komma till din egen eller annan students profil - Om kursen har kursindelning syns det vid Grupp vilken grupp personen tillhör. 13

14 6. Sätta in material i kursen Klicka på knappen Aktivera redigering uppe i högra hörnet för att slå på redigeringen. Då du utformar en kurs i Moodle arbetar du främst med tre sorters verktyg: resurser, aktiviteter och block. Med resurser avses det material som ingår i kursen texter, dokument, videofilmer, bilder etc. I av resurs/aktivitet du vill skapa. kan du välja vilken typ När du har slagit på redigeringen dyker det upp nya menyer och ikoner på kurssidan.genom att klicka på de olika ikonerna kommer du åt att t.ex. flytta på, ta bort eller redigera en resurs eller aktivitet. Information om vad de olika ikonerna innebär fås genom att föra kursorn över dem. 6.1 Sätta in textmaterial som Sida Då du vill lägga in textmaterial som en webbsida i kursen så väljer du Sida, där det finns en texteditor som ger möjlighet att lägga in bilder, ljud, tabeller etc. Gott råd! Detta kan ofta vara ett bättre alternativ än att ladda upp textmaterial som word- eller pdfdokument, eftersom det är lättare att uppdatera direkt i Moodle. Studenterna kommer också åt materialet, oberoende av dator eller webbläsare. Det du skriver i Beskrivning-rutan syns på kursens första sida, medan Innehåll för sida syns då du öppnar själva dokumentet. 6.2 Sätta in webblänk Sätta in webblänk från kursens första sida via resursen URL Klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs. Klicka på URL, då öppnas följande sida, se nedan: 1. Namnge webblänken tydligt. 2. Du kan även skriva in en beskrivning som du kan välja att syns på kursens första sida (Gott råd: Visa beskrivningen på kursens första sida om du vill tydliggöra innehållet i en webblänk!) 3. Kopiera in webblänkaen vid Externa URL. Gott råd: 4. Välja att sidan öppnas i Pop-up (så att alla typer av webbsidor säkert öppnas i nytt fönster, och således inte kan anses som stulna, samt även fungerar i ipads). 14

15 Gott råd: Om du har mycket webblänkar i din kurs, länka INTE till dem från kursens första sida (sidan blir oöverskådlig) utan samla på webblänkarna på Sida i Moodle (se 6.2.2) Skapa webblänk i löpande text eller interna länkar inom din kurs Du kan också i löpande text i en resurs (Sida, Etikett) eller i en aktivitet (Inlämningsuppgift, Test mm) länka till webbsidor. Så här gör du även om du vill länka till en annan sida (eller någon aktivitet) i din Moodle-kurs. Svärta de ord som ska fungera som länk (kan ju också vara själva länken typ klicka på länkikonen i texteditorn: Följande ruta öppnar sig: Kopiera in webblänken. Vid Mål: välj Öppna i nytt fönster. 6.3 Göra filer tillgängliga åt studenterna För att deltagarna ska kunna ta del av de filer du har laddat upp i Moodle kan du publicera dem på olika sätt inom kursområdet, t.ex. - direkt på kursens första sida (6.3.2) - som en länk i löpande text från en sida i Moodle (dvs. en sida med t.ex. kursmaterial) (6.3.3 ) eller - du kan ge dem tillgång till alla dokument i en viss katalog du skapat i Mapp (6.3.4 ) 15

16 6.3.1 Uppdladdning av filer: Filväljaren Då du laddar upp filer i Moodle kommer du till en s.k. Filväljare: Via Serverns filer kommer du åt mappar och filer från alla dina kurser i Moodle 2.4 (klicka på System så hittar du mappar för dina kurser), såväl sådana mappar och filer som överförts från Moodle 1.9 som sådana du laddat upp i Moodle 2.4. Privata filer kommer du åt i alla dina kurser i Moodle. Här finns endast filer uppladdade i Moodle 2.4, inte filer överförda från Moodle 1.9. (Detta måste du inte använda, eftersom vi använder hemområde eller motsvarande utanför Moodle för hantering av filer). Via Ladda upp en fil laddar du upp en ny fil från din dator Länka till filer (doc, ppt m.fl.) från kursens första sida Välj Fil i Lägg till en aktivitet eller resurs. 1. Namnge filen. 2. Du kan även i Beskrivning-rutan beskriva filen och kryssa för att den beskrivningen ska synas på kursens första sida 3. Välj Lägg till och du kommer till Filväljaren, se 6.3.1, 4. eller Dra och droppa fil från din dator Gott råd: 5. Välj att filen öppnar i Pop-up, då fungerar de även i ex. ipads 16

17 6.3.3 Länk till fil i löpande text Du kan också i löpande text länka till ett uppladdat dokument. Svärta det eller de ord som ska fungera som länk; klicka på länkikonen i texteditorn: Följande ruta öppnar sig, klicka på Bläddra-ikonen: Klicka därefter på Bläddra-ikonen och sedan Browse för att ladda upp en fil från din dator eller från dina Serverfiler på Moodle, t.ex. överförda filer från Moodle 1.9, eller bland dina privata filer i Moodle. Därefter kommer du till Filväljaren, se Välj att filen öppnas i nytt fönster (vid Mål) Mapp/katalog bestående av många filer Gott råd: Om du t.ex. varje vecka laddar upp föreläsningsmaterialet för studenterna kan du ge dem tillgång till en mapp, som fylls på under kursens gång du slipper på det sättet många klickningar jämfört med att du laddar upp filerna enskilt till en webbsida i Moodle eller till kursen första sida. Välj Mapp i Lägg till en aktivitet eller resurs. Döp mappen. Alternativ 1: Klicka på Lägg till och Browse. Välj den fil du vill ladda upp. Klicka på Ladda upp den här filen. Alternativ 2: Du kan även dra filer från din dator och droppa dem 17

18 Då du senare vill lägga till fler filer, klicka på mappen på kursens första sida och via Redigera-knappen kommer du åt att ladda upp flera dokument: 6.4 Lägg till etikett Gott råd: Skapa mellanrubriker, sätt in text eller bilder i sektionerna på kursens första sida för det använder du etiketter. 1. Välj Infoga en etikett i Lägg till en aktivitet eller resurs. 2. Skriv in din text (eller infoga din bild, tabell etc.) i textrutan och spara ändringarna. I exemplet nedan är etiketten markerad med fet stil: 6.5 Infoga en bild Du kan infoga bilder i såväl resurser som i de flesta aktiviteter, så länge som du har tillgång till texteditorn. Så här gör du då du vill infoga en bild: 1. Klicka på Infoga/Redigera bild-ikonen: 2 Du kommer till följande vy: Klicka på Hitta eller ladda upp en bild. 3. Du kommer igen till Filväljaren, där du laddar upp bilden på samma sätt som du laddar upp annan fil (se 6.2.1) 18

19 6.6 Lägga in video- och ljudmaterial Att bädda in en YouTube-video En YouTube bäddas automatiskt in i sida då du skapar en hyperlänk till videons webblänk Länk till YouTube-film Om du inte vill bädda in filmen utan ha en länk till filen så gör du så att du skriver ex. namnet på filmen och gör texten till länk Ladda upp ljudfil i mp3-format Det har visat sig att när man laddar upp en ljudfil i mp3-format (på Sida via "Insert Moodle media" eller länk till Fil via "Ladda upp en aktivitet eller resurs") så hanterar inte Moodle (eller egentligen Flowplayer som Moodle använder) filen korrekt. Vid första anblick ser det ut att fungera, men det hakar upp sig, går inte att pausa eller börja om, och mitt i allt spelas två ställen upp samtidigt. Med denna workaround får man en annan (html5-) spelare i ett litet separat fönster. Om det inte lyckas med popup så blir man i stället erbjuden att ladda ner mp3- filen. Gör så här: 1. Ladda upp filen på vanligt sätt 2. Under "Alternativ" klicka "Visa avancerade" 3. Vid "Visa" välj "I pop-up" 4. Sätt bredden och höjden att vara 700 resp Tabeller Om du ex. i sektionens sammanfattning, i etikett, på sida, i aktivitet vill ha bild och text bredvid varandra så måste du sätta in en tabell. För att editera tabellen, högerklicka på tabellen här kommer man åt tabellinställningar (t.ex. yttre ramar), cellinställningar (t.ex. färg på cellerna), att lägga till/stryka rader och kolumner: För att ex. får tabellens ramar för kolumner och radar att synas, gör så här: - Högerklicka på tabellen - klicka på Cell och välj Tabellcellinställningar - välj Avancerat-fliken - under Ramfärg: Välj valfri färg 6.7 Hantera mappar och filer OBS! I Moodle 2.4 behöver du inte ladda upp filerna via vare sig Gamla kursfiler eller Mina egna filer utan du kan direkt ladda upp dem i den sektion eller på den Sida där du använder dem. 19

20 6.7.1 Gamla kursfiler/legacy course files I kurser som överförts från Moodle 1.9 hittas de filer som i Moodle 1.9 fanns under Filer i nu under Gamla kursfiler/legacy course files i Inställningarblocket. I Moodle 2.4 behöver du inte ladda upp filerna via Gamla kursfiler utan du kan direkt ladda upp dem i den sektion eller på den Sida där du använder dem. Filer kan laddas upp, raderas och flyttas via Inställningar > Kursadministration > Gamla filer: klicka på Redigera gamla kursfiler nere t.v. (Detta liknar mycket filhanteringen i Moodle 1.9) Mina privata filer Då du börjar skapa en kurs i Moodle 2.4, så kan du sortera, lägga till och radera filer under Navigeringblocket > Min profil > Mina privata filer. Filer som finns under Mina privata filer kommer du åt i alla dina kurser i Moodle 2.4. I Moodle 2.4 behöver du inte ladda upp filerna via Mina egna filer, utan du kan direkt ladda upp dem i den sektion eller på den Sida där du använder dem. Notera att du här endast ser filer du laddat upp i Moodle 2.4 filer och mappar du överfört från Moodle 1.9 syns under Inställningar-blocket > Gamla kursfiler! Skapa mappar och ladda upp filer Då du klickar på Redigera gamla kursfiler alt. Mina privata filer kommer du till Filer, där du kan skapa mappar, klicka på Skapa en mapp. För att ladda upp filer, klicka på Lägg till. Då öppnas Filväljaren se kap Ladda upp filer som finns bland Serverfiler, Aktuella filer eller Privata filer Om du laddar upp filer som redan finns bland dina filer i Moodle så rekommenderas att du, i rutan som 20

21 öppnas, låter Gör en kopia av filen vara ikryssad, då är filen tillgänglig också om du själv inte längre har ett moodle-konto Radera och flytta filer och mappar Om du vill radera eller flytta en hel mapp, klicka i nedre högra hörnet av mappen Du får upp en ruta där du kan radera mappar. Här kan du också flytta mappen genom att välja stigen var den ska finnas. Om du vill radera eller flytta en fil, klicka på filen, då öppnas motsvarande ruta som för mappar: 21

22 6.7.6 Filstorlek Den maximala storleken på en enskild fil som kan laddas upp i en kurs (av läraren) är 20 MB. Studenter kan i inlämningsuppgift ladda upp max 10 MB. I forum är förhandsvalda inställningen max 500 KB, men den går att höja. För att inte belasta Moodle-servern mer än nödvändigt rekommenderas det att t.ex. stora ljud-, bild- och videofiler som redan finns publicerade på en server inte laddas upp i Moodle, utan att man istället länkar till dem. Vill man ladda upp bilder i Moodle eller material som innehåller mycket bilder kan man göra vissa åtgärder till bilderna och dokumenten för att få ned filstorleken: 1) bildbehandla bilderna (med ännu hårdare hand...) innan de plockas in i ex. word eller powerpoint (t.ex. med hjälp av MS Picture Manager, som ingår i MS Office-paketet) 2) göra dokumenten till pdf 3) komprimera PowerPoint-filer, se korta instruktioner: 4) spara filerna på webbområde (ex. enhetens eller eget) och länka till dem, i stället för att ladda upp dem i Moodle (så gör vi med moodleguiderna, ex: Det här betyder att filerna finns tillgängliga på webben (dvs. man kan hitta dem om man söker på rätt sätt, och är därför inte alltid ett alternativ). 5) minska pdf-filens storlek genom öppna den i Acrobat Pro, via File > Save a > Reduced Size. (Detta förutsätter att man har tillgång till programvaran Acrobat Pro). Videofiler kan sparas på webbområde eller också laddas upp via Lärcentrets YouTube-kanal (men behöver inte göras 'synliga' så att de listas för alla utan enbart för dem som har direktlänken). Kontakta Maria Sundström, 22

23 7. Övriga inställningar 7.1 Språkval Gott råd: Kolla att du valt språk Finlandssvenska uppe t.h. (i vissa teman måste du gå ut till kurslistan för att välja språk, i vissa kan du välja språk inne i kursen). Guiderna är gjorda enligt det, då hittar du lättare rätt inställningar. Gott råd: Men om du söker hjälp via frågetecknen-hjälpikonen kan det nog ibland/ofta vara begripligare på engelska, så välj då språk Engelska. Om du hellre vill ha engelska som ditt förhandsvalda språk då du loggar in på Moodle, ändra språket i din profil: Gå till Navigering > Min profil > Klicka på Visa profil, då öppnas inställningsblocket för profil > klicka på Redigera profil Visa/dölja sektioner Visa en sektion i taget I Inställningar > Kursadministration > Redigera inställningar: > Kursområdets brytning över sidor, välj Visa varje sektion på sin egen sida. För att du ska se sidbrytningen, gå till Navigering-blocket och klicka på sektionsnamnet eller klicka på sektionens namn mitt på kursen, då syns brytningen och du kan klicka dig fram och tillbaka mellan sektionerna: Om läraren möjliggjort detta i kursen har studenten samma möjlighet, men styr själv vad den ser framför sig (dvs. läraren kan inte välja att ex. Tema 2 är det som syns då studenten loggar in). 23

24 7.2.2 Visa dolda sektioner i ihoppackat format I Inställningar > Kursadministration > Redigera inställningar: > Dolda sektioner, välj Visa dolda sektioner i ihoppackat format. Alternativet Visa dolda sektioner i ihoppackat format betyder att det för sektionen endast syns rubrik och infon i introduktionstexten, i övrigt står endast i grått vad sektionen innehåller. För att se dessa bör man klicka på sektionsnamnet (här Föreläsning 1 ): Göra en sektion/modul osynlig för vissa kursdeltagare Man kan numera göra en sektion osynlig för vissa. Det finns i inställningarna för sektionen (som man kommer åt via redigeringsikonen) under "Begränsa inträde". Se kapitel Flytta block till sidofliken Du kan flytta block till sidofliken genom att klicka på pil i högra hörnet av i blocket OBS! - denna inställning gäller endast din egen vy, inte kursdeltagarnas. Om man flyttat ett block till sidoflilken/dockan så får man det tillbaka genom att föra kursorn över blocket i sidofliken och där klicka på pilen t.h. 7.4 Uppföljning av deltagarnas prestationer Studentens egen uppföljning av sina prestationer ruta för studenten att klicka i Rutan för uppföljning av prestationer finns vid varje resurs och aktivitet, kan användas på olika sätt: - studenten kryssar för då den gjort en uppgift eller läst material - uppgiften eller resursen blir ikryssad automatiskt då studenten t.ex. öppnat länken, fått vitsord eller lämnat in en uppgift. Jag vill inte att rutan syns! Man kan välja att stänga av funktionen på resurs-/aktivitetsnivå eller också stänga funktionen helt och hållet via Inställningar-blocket (kursnivå). Studenterna kan själva kryssa av på kurshemsidan då de avklarat en viss övningsuppgift eller tagit del av ett visst material: 24

25 För att de ska kunna kryssa av bör läraren via Inställningar/Uppföljning av prestationerna kryssa i Aktivera: Därefter bör man i varje resurs och övningsuppgift kryssa för att studenterna själva ska kunna markera aktiviteten som avlagd (Gå till ifrågavarande aktivitet, klicka på Redigera inställningar i Inställningarblocket): Här kan man också ställa in om det finns villkor för att en student ska få räkna uppgiften som avlagd (i exemplet ska studenten ha startat och svarat i forum med minst 3 inlägg för att aktiviteten ska visas som avlagd): 25

26 7.5 Villkor för aktivitetens avläggande/begränsa inträde till aktiviteter eller resurs Man kan begränsa tillträde till en viss uppgift genom att ange villkor som studenterna bör uppfylla för att kunna göra aktiviteten/läsa materialet i resursen. Villkoren kan vara minimivitsord i en uppgift eller minimiantal korrekta svar på ett självrättande test. Det kan också krävas att deltagaren har markerat att han/hon avlagt viss annan uppgift (se ovan). Villkoret kan också vara deltagarinformation (t.ex. efternamn eller e-post) man kan alltså ange att ett visst dokument öppnas för alla utom Andersson och Henriksson. (Exempel: Om man skriver att personer med namnet Quiroz inte ska komma åt ett dokument står det så här: "Begränsad: Not available if your Efternamn contains Quiroz" och så här står det om endast de som heter Quiroz ska komma åt det: "Begränsad: Not available unless your Efternamn contains Quiroz") Du kan också ställa fler än ett villkor för avläggande av tidigare aktiviteter. Om du gör det, tillåts inträdet till den här aktiviteten först när alla villkor är uppfyllda. 7.6 Blocket Länkar till sektioner Använd blocket om det i kursen finns många sektioner. Här finns Hoppa till aktuell sektion. Den är behändig i kurs med många sektioner, där läraren genom att klicka på lampan vid sektionen markerat att den är aktuell just nu. Men för att "Hoppa till pågående sektion"-länken ska synas i blocket måste man i inställningarna för blocket ha ställt in att varje sektion syns i blocket "Länkar till sektioner", dvs. Antalet sektioner - Öka med 1. (förhandsinställt värde är 2). Om man endast kan hoppa till varannan sektion syns inte "Hoppa till pågående sektion" då man gjort ex. sektion 1 eller 3 aktuell. 26

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Skapa en webbplats med Wordpress

Skapa en webbplats med Wordpress Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en webbplats med Wordpress så använder du publiceringsverktyget Uppdaterad för version 3.5! Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer