Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle"

Transkript

1 Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT LAYOUT/TEMA SEKTIONENS NAMN REDIGERA INSTÄLLNINGAR REGISTRERA ANVÄNDARE PÅ KURSEN DELTAGARNA REGISTRERAR SIG SJÄLVA / SJÄLVREGISTRERING Studenter som saknar abo.fi-användarnamn Sätt in en kursnyckel för kursen/rummet (1) Välkomstmejlet som deltagare får då den registrerat sig på viss kurs (3) LÄRAREN REGISTRERAR DELTAGARE Byta roll på eller tilldela flera roller åt registrerad användare Osynlig lärare / Annan användare Lärare utan redigeringsrätt AVREGISTRERA DELTAGARE ÅTKOMST TILL EN STÄNGD KURS GRUPPER INSTÄLLNINGAR FÖR GRUPPER PÅ KURSNIVÅ SKAPA GRUPPER Skapa grupper automatiskt VAR SER STUDENTERNA VILKEN GRUPP DE TILLHÖR? SÄTTA IN MATERIAL I KURSEN SÄTTA IN TEXTMATERIAL SOM SIDA SÄTTA IN WEBBLÄNK Sätta in webblänk från kursens första sida via resursen URL Skapa webblänk i löpande text eller interna länkar inom din kurs GÖRA FILER TILLGÄNGLIGA ÅT STUDENTERNA Uppdladdning av filer: Filväljaren Länka till filer (doc, ppt m.fl.) från kursens första sida Länk till fil i löpande text Mapp/katalog bestående av många filer LÄGG TILL ETIKETT INFOGA EN BILD LÄGGA IN VIDEO- OCH LJUDMATERIAL Att bädda in en YouTube-video Länk till YouTube-film Ladda upp ljudfil i mp3-format HANTERA MAPPAR OCH FILER Gamla kursfiler/legacy course files Mina privata filer Skapa mappar och ladda upp filer Ladda upp filer som finns bland Serverfiler, Aktuella filer eller Privata filer Radera och flytta filer och mappar Filstorlek ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR SPRÅKVAL VISA/DÖLJA SEKTIONER Visa en sektion i taget

2 7.2.2 Visa dolda sektioner i ihoppackat format Göra en sektion/modul osynlig för vissa kursdeltagare FLYTTA BLOCK TILL SIDOFLIKEN UPPFÖLJNING AV DELTAGARNAS PRESTATIONER VILLKOR FÖR AKTIVITETENS AVLÄGGANDE/BEGRÄNSA INTRÄDE TILL AKTIVITETER ELLER RESURS BLOCKET LÄNKAR TILL SEKTIONER

3 1. Börja använda Moodle: Logga in i och grunda en kurs i Moodle Logga in i Moodle via https://moodle.abo.fi (eller via Anställa-portalen > Verktyg > Moodle. För att börja skapa en kurs i Moodle bör du beställa en kursbotten. Fyll i blanketten på Kontrollera också att du är insatt i Resursrummet för Moodle. (Om du inte ser Resursrummet när du loggar in hittar du den genom att i fältet för Sök kurser skriva in namnet och klicka på Sök. Klicka därefter på kursnamnet som kommer upp). Val av webbläsare: Firefox, Internet Explorer och Chrome verkar fungera bra i Moodle, men undvik t.ex. Safari. 2. Kurssidans struktur och layout Kurssidan är uppdelad i kolumner: Den mittersta kolumnen (sektioner) omfattar kursinnehållet Till vänster och höger finns block, så som menyer med deltagarinformation och en lista över tillgängliga kurser. Inställningar-blocket är mer omfattande för lärare än för kursdeltagare Block kan du stryka och lägga till enligt behov! Gott råd: Stryk onödiga block! Kursschemat i mitten är indelat i rutor (teman, veckor eller diskussioner så kallade sektioner), som har en del ikoner i övre vänsta och högra kanten: Med korset kan du flytta hela sektioner uppåt eller neråt. Gott råd: Med lampan markerar du för deltagarna att en sektion är aktuell just nu. Sektionen markeras då med färgade balkar på sidorna. Med ögat kan läraren dölja en hel sektion för studenterna. Gott råd: Uppe t.h: välj språk Finlandssvenska (guiden är uppbyggd enligt det) Upp t.h. på kursens första sida finns Aktivera redigering -knapp. Då du klickar på den kommer du åt att lägga till resurser (filer, webblänkar, inlämningsuppgifter, forum mm) på kursens första sida (i sektionerna) och nya block. 3

4 2.1 Layout/Tema Utseende väljs under Inställningar-blocket > Kursadministration >Redigera inställningar > Allmänna data/tvinga tema. OBS! Välj tema innan du gör mycket editeringar på kurssidan, eftersom olika teman beter sig på lite olika sätt. Se Resursrummet i Moodle för tydligare bilder av de olika temata. 2.2 Sektionens namn Genom att ta bort krysset för sektionens standardnamn så kan man själv döpa sektionen. Det går också att lämna tomt genom att sätta mellanslag (t.ex. om du vill skriva in sektionens namn i Sammanfattning-rutan och där själv bestämma fontstorlek och ex. bakgrundsfärg). Notera då att sektionens namn inte syns i Navigering-blocket. 4

5 3. Redigera inställningar Du kommer åt Kursadministration under Inställningar då du är på kursens första sida är du däremot inne i en aktivitet eller resurs kommer du åt administrationsverktyg för just den aktiviteten eller resursen. Klicka på Redigera inställningar. Läraren kan själv ändra namnet på sin kurs. Gör namnet så beskrivande som möjligt, så att kursdeltagarna lätt hittar kursen i listan över sina kurser (i stället för Seminarier, skriv Seminarier i antropologi ). I summeringsfältet skriver du in en kort presentation av kursen denna syns i kurslistan på startsidan. Genom att plocka in blocket Beskrivning av webbplats/kurs får du in samma presentationstext på kursens första sida. I Antal sektioner väljer du omfattningen på kursen, d.v.s. antalet sektioner som syns på kursens första sida. Du kan lägga till sektioner i efterhand. OBS! Notera att Kursnyckeln i Moodle 2.4 bestäs i Inställningar-blocket > Användare > Metdoer för registrering (se kapitel 4.2 nedan). Du kan dela in kursdeltagarna i grupper genom att välja antingen Skilda eller Synliga grupper i drop down-menyn Gruppläge. Genom att i kursinställningarna välja att tvinga gruppläge används samma gruppinställningar automatiskt i alla kursens aktiviteter. Om du inte tvingat gruppläge kan du ställa in vilket gruppläge, om något, du vill använda för varje enskild aktivitet. (För mer om grupper, se avsnitt 5 i denna guide.) Namngivning av roller ger dig möjlighet att själv definiera hur olika kursdeltagares status ska benämnas. 5

6 Öppna/stäng kursen: Kom ihåg att öppna kursen (under Tillgänglighet) då den startar, annars kan man inte logga in på den (inte heller fastän man har kursnyckeln). Kom också ihåg att sätt stänga kursen på motsvarande då den inte längre bör vara tillgänglig för deltagarna. 6

7 4. Registrera användare på kursen 4.1 Deltagarna registrerar sig själva / Självregistrering Det enklaste sättet är att du per mejl skickar direktlänken till kursen till deltagarna (dvs. kopiera URL:en till kursens första sida t.ex. för Resursrummet är det https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=4 ). Deltagarna kan också gå in via Student- eller Anställda-portalen och hittar Moodle2.4 i Verktyg i vänstra navigeringsbalken. Deltagarna kan söka fram en kurs som de inte ännu är registrerade på genom att t.ex. välja institution och ämne och rätt kurs i listan och registrera sig själva på den. De kan också skriva in kursens namn i sökfältet, som syns om man klickar på någon institution/kategori i listan. Om du vill att deltagarna ska kunna registrera sig själva på kursen, kontrollera att självregistrering är möjligt, dvs. se till att den är aktiverad under Inställningar-blocket > Användare > Metoder för registrering. Aktivera självregistreringen genom att klicka på ögat, så att det öppnas (dvs. Självregistrering ska inte vara grått). Om du inte tillåter självregistrering, avaktivera den möjligheten. Manuell registrering (dvs. att du kan plocka in deltagare vid behov) bör alltid vara aktiverad! Klicka på editeringsikonen vid Självregistrering (Studerande) för att sätta in kursnyckel och välkomstmejl. Genom att klicka på krysset och stryka Självregistrering (Studerande) kan studerande inte registrera sig själva på kursen. OBS! Om du i dropdown Lägg till metod klickar på Självregistrering en gång till kommer studenten att bes om två kursnycklar, dvs. kontrollera att det endast finns en rad med Självregistrering! Studenter som saknar abo.fi-användarnamn En kursdeltagare bör först registreras och få ÅA-användarnamn och lösenord innan han/hon kan delta i en kurs. Detta gäller dock inte studerande från andra högskolor och universitet inom Haka-federationen; dessa kan logga in med sina vanliga inloggningsuppgifter (klickar på Haka-login på inloggningssidan). Genom att klicka på Haka-login ser man vilka universitet och högskolor som är med i Haka-federationen, dvs. vilka personer som kan logga in med sina egna användarnamn. Om en person inte kan logga in via Haka eller inte har abo.fi-användarnamn bör den få det, annars kan den inte komma åt en kurs i Moodle. På DC:s webb finns information hur den kan få ett abo.fi-användarnamn (gratis): 7

8 4.1.1 Sätt in en kursnyckel för kursen/rummet (1) 1 2 v 3 Om man vill kontrollera vilka användare som ska kunna registrera sig på kursen, kan man sätta in en kursnyckel (1). Kursdeltagarna behöver endast skriva in kursnyckeln första gången de registrerar sig på kursen. Om du lämnar det här alternativet tomt så kan vilka Moodle-användare som helst vid ÅA registrera sig på kursen. Läraren kan avregistrera obehöriga och ändra nyckeln när som helst. Kursnyckeln bestäms i Inställningar-blocket > Användare > Metoder för registrering. Se till att självregistrering är aktiverad genom att klicka på ögat, så att det öppnas. Klicka på editeringsikonen vid Självregistrering (Studerande) Då öppnas vyn ovan, där man kan sätta in kursnyckeln. Notera självregistreringens datum (2) UNDVIK att använda! Start- och slutdatum i inställningarna för Självregistrering (Inställningar-blocket>Användare>Metoder för registrering ) innebär den tidsperiod studenterna är registrerade på kursen (dvs. efter slutdatum slängs de ut ur kursen), INTE den tidsperiod under vilken de ska registrera sig på kursen. (Vanligen aktiverar man inte dessa datum, om man inte har klargjort för studenterna att de har tillgång till kursmaterialet endast fram till specifikt datum). Studenter slängs ut ur kursen! Studenterna slängs ut ur kursen det datum då man angett att registreringsperioden upphör. Om du kryssat för att registreringsperioden upphör ett visst datum och sedan vill förlänga den räcker det inte med att ändra datumet, utan du bör också för varje kursdeltagare gå in och ändra datum när deras registrering upphör!! Detta görs under Registrerade användare, klicka på ikonen för redigering (grått betyder att studentens registreringsperiod upphört): Välkomstmejlet som deltagare får då den registrerat sig på viss kurs (3) Gott råd: Klicka bort krysset för välkomstmejl eller skriv in ett eget välkomstmejl (annars skickar Moodle ett automatmeddelande åt dem som registrerar sig). Detta görs på samma ställe där kursnyckeln sätts in, dvs. i Inställningar-blocket>Användare>Metoder för registrering Välkomstmejlets avsändare verkar vara lärare som är först i alfabetet. Detta mejl ser studenterna ju bara 8

9 den gången de registrerar sig, men ifall den egentliga läraren är annan än den första i alfabetet så kan läraren underteckna inne i välkomstmejlet. 4.2 Läraren registrerar deltagare Du kan också plocka in studerande och kolleger på din kurs (OBS! det förutsätter att de någon gång tidigare varit inloggade på Moodle2.4). I Kursadministrationsblocket, klicka på Användare > Registrerade användare. Klicka på knappen Registrera användare (1), välj om du vill tilldela student- eller lärarroll (2), Sök fram personen, klicka på Registrera-knappen (3). v 2 v 3 v Byta roll på eller tilldela flera roller åt registrerad användare Om du t.ex. vill ge lärarroll åt en person som registrerat sig på kursen så gör du det genom att klicka på plusset under Roller (obs! lite t.h. under Roller): v Osynlig lärare / Annan användare Om du vill att t.ex. en kollega inte ska synas för studenterna så plockas den in på motsvarande sätt under Kursadministrationsblocket, klicka på Användare > Andra användare (då syns denna inte under Deltagare i Personer-blocket). Notera att kurser, för vilket man registrerats som annan användare, inte syns i listan över Mina kurser, utan man måste söka fram kursen på kursnamn! Lärare utan redigeringsrätt Rollen Lärare utan redigeringsrätt är en roll som inte tillåter en att redigera i kursen (t.ex. lägga till eller ändra material och resurser), men i den rollen ser man studenternas inlämnade uppgifter och kan ge feedback i vitsordsboken (dock inte på manuellt insatta betygskomponenter). 9

10 4.3 Avregistrera deltagare Du avregistrerar deltagare (och vid behov dig själv) under Inställningar > Kursadministration > Användare > Registrerade användare (dvs. samma ställe där du lägger till deltagare manuellt). Klicka längst t.h. under "Metoder för registrering" på krysset för studenten ifråga (dvs. stryk inte endast deras roll som student eller lärare). Om läraren vill avregistrera alla kursdeltagare för att återanvända kursen med ny grupp, använd funktionen Nollställ (för att samtidigt också kunna stryka ex. inlägg i anslagstavlor, forum mm.), direktlänk till guiden 4.4 Åtkomst till en stängd kurs Studentrollen/studenter kan aldrig komma in i en kurs som är stängd, inte heller fastän de har plockats in manuellt i kursen eller tidigare själva registrerat sig på kursen. En lärare, som manuellt registrerats på en stängd kurs, kommer däremot åt kursen. (Kursnamnet är grått i listan över lärarens kurser). 10

11 5. Grupper 5.1 Inställningar för grupper på kursnivå I Inställningar> Kursadministration > Redigera inställningar kan du göra inställningar på kursnivå för gruppfunktionen i Moodle. Gruppläge låter dig välja ett av tre alternativ för hur du vill att grupper ska fungera. Inga grupper innebär att du inte vill använda grupper. Skilda (olika) grupper innebär att gruppmedlemmar endast ser den egna gruppen, men inte andra. (Detta gäller även t.ex. i listan på kursdeltagare?) Synliga grupper innebär att varje grupp arbetar självständigt, men också kan se de övriga grupperna. Gott råd: Klicka ALDRIG för Ja för Tvingande gruppläge, då kan du nämligen inte bestämma gruppinställningar för varje aktivitet och resurs, utan samma gruppläger gäller i alla typer av uppgifter! (Låt stå Nej, då kan du för varje uppgift välja vilken typ av gruppläge du vill ha!) När man skapar aktiviteter, t.ex. forum, så kan man ange skilt för varje aktivitet om den ska utföras i grupp eller inte (förutsatt att man inte valt tvingande gruppläge i kursinställningarna). Det går alltid i efterhand att ändra grupptyp och också om aktiviteten ska utföras i grupp eller inte (förutsatt att inga studenter gjort inlägg i forumet ändringar efter det skapar troligtvis problem). Läraren kan se vad som skrivs i alla grupper Skapa grupper Om du vill använda gruppläge i hela eller någon del av kursen måste du dela in deltagarna i grupper. Detta kommer du åt att göra genom att klicka på Grupper i Kursadministrationsblocket. I fönstret ser du två kolumner: Grupper och Medlemmar av grupp. Under den vänstra kolumnen hittar du två alternativ för att skapa grupper; antingen kan du plocka in deltagarna i grupper manuellt, eller så kan du låta Moodle sköta gruppindelningen. I den vänstra kolumnen (Grupper) kan du lägga till nya grupper genom att klicka på Skapa grupp och därefter ge gruppen ett namn (övriga inställningar är frivilliga). Skapa alla de grupper du behöver. 11

12 När du har skapat de grupper du vill ha, väljer du deltagare till rätt grupp genom att markera gruppen och klicka på Lägg till/ta bort användare. Ur listan med användare (till höger nedan) markerar du dem du vill placera i gruppen och klickar på Lägg till. 1 2 Under fliken Översikt kan du enkelt se vilka deltagare som hör till de olika grupperna Skapa grupper automatiskt Om kursen har väldigt många deltagare kan man spara en hel del tid genom att skapa grupper automatiskt. Börja med att gå via Grupper i Inställningar-blocket och välj sedan Skapa grupper automatiskt. Du kan själv specificera antingen hur många grupper du vill ha eller hur många deltagare det ska finnas per grupp. Genom att klicka på Visa avancerade egenskaper får du även möjlighet att bestämma bl.a. om deltagarna ska fördelas i grupperna i slumpmässig eller alfabetisk ordning. Du kan ställa in gruppindelningen på förhand (innan studerandena är registrerade), men då går det bara att använda Medlemmar per grupp, inte Antal grupper. ( Antal grupper kan du alltså använda endast efter att studerandena har registrerat sig på kursen). Då du matat in nödvändig information klickar du på Skicka och får på så sätt fram en lista över grupperna. Under fliken Översikt kan du enkelt se vilka deltagare som hör till de olika grupperna. 12

13 5.3 Var ser studenterna vilken grupp de tillhör? Om du gjort gruppindelning i Moodle (via Inställningar > Kursadministration > Användare > Grupper), så kommer studenterna att via Personer-blocket i kursen och profilen ( som de kommer åt genom att klicka på eget eller andras namn) att se vilken grupp de själva och andra tillhör i just den kursen. Instruktioner åt studenten: - Klicka på Deltagare i Personerblocket - Klicka på namnet på dig eller annan student för att komma till din egen eller annan students profil - Om kursen har kursindelning syns det vid Grupp vilken grupp personen tillhör. 13

14 6. Sätta in material i kursen Klicka på knappen Aktivera redigering uppe i högra hörnet för att slå på redigeringen. Då du utformar en kurs i Moodle arbetar du främst med tre sorters verktyg: resurser, aktiviteter och block. Med resurser avses det material som ingår i kursen texter, dokument, videofilmer, bilder etc. I av resurs/aktivitet du vill skapa. kan du välja vilken typ När du har slagit på redigeringen dyker det upp nya menyer och ikoner på kurssidan.genom att klicka på de olika ikonerna kommer du åt att t.ex. flytta på, ta bort eller redigera en resurs eller aktivitet. Information om vad de olika ikonerna innebär fås genom att föra kursorn över dem. 6.1 Sätta in textmaterial som Sida Då du vill lägga in textmaterial som en webbsida i kursen så väljer du Sida, där det finns en texteditor som ger möjlighet att lägga in bilder, ljud, tabeller etc. Gott råd! Detta kan ofta vara ett bättre alternativ än att ladda upp textmaterial som word- eller pdfdokument, eftersom det är lättare att uppdatera direkt i Moodle. Studenterna kommer också åt materialet, oberoende av dator eller webbläsare. Det du skriver i Beskrivning-rutan syns på kursens första sida, medan Innehåll för sida syns då du öppnar själva dokumentet. 6.2 Sätta in webblänk Sätta in webblänk från kursens första sida via resursen URL Klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs. Klicka på URL, då öppnas följande sida, se nedan: 1. Namnge webblänken tydligt. 2. Du kan även skriva in en beskrivning som du kan välja att syns på kursens första sida (Gott råd: Visa beskrivningen på kursens första sida om du vill tydliggöra innehållet i en webblänk!) 3. Kopiera in webblänkaen vid Externa URL. Gott råd: 4. Välja att sidan öppnas i Pop-up (så att alla typer av webbsidor säkert öppnas i nytt fönster, och således inte kan anses som stulna, samt även fungerar i ipads). 14

15 Gott råd: Om du har mycket webblänkar i din kurs, länka INTE till dem från kursens första sida (sidan blir oöverskådlig) utan samla på webblänkarna på Sida i Moodle (se 6.2.2) Skapa webblänk i löpande text eller interna länkar inom din kurs Du kan också i löpande text i en resurs (Sida, Etikett) eller i en aktivitet (Inlämningsuppgift, Test mm) länka till webbsidor. Så här gör du även om du vill länka till en annan sida (eller någon aktivitet) i din Moodle-kurs. Svärta de ord som ska fungera som länk (kan ju också vara själva länken typ klicka på länkikonen i texteditorn: Följande ruta öppnar sig: Kopiera in webblänken. Vid Mål: välj Öppna i nytt fönster. 6.3 Göra filer tillgängliga åt studenterna För att deltagarna ska kunna ta del av de filer du har laddat upp i Moodle kan du publicera dem på olika sätt inom kursområdet, t.ex. - direkt på kursens första sida (6.3.2) - som en länk i löpande text från en sida i Moodle (dvs. en sida med t.ex. kursmaterial) (6.3.3 ) eller - du kan ge dem tillgång till alla dokument i en viss katalog du skapat i Mapp (6.3.4 ) 15

16 6.3.1 Uppdladdning av filer: Filväljaren Då du laddar upp filer i Moodle kommer du till en s.k. Filväljare: Via Serverns filer kommer du åt mappar och filer från alla dina kurser i Moodle 2.4 (klicka på System så hittar du mappar för dina kurser), såväl sådana mappar och filer som överförts från Moodle 1.9 som sådana du laddat upp i Moodle 2.4. Privata filer kommer du åt i alla dina kurser i Moodle. Här finns endast filer uppladdade i Moodle 2.4, inte filer överförda från Moodle 1.9. (Detta måste du inte använda, eftersom vi använder hemområde eller motsvarande utanför Moodle för hantering av filer). Via Ladda upp en fil laddar du upp en ny fil från din dator Länka till filer (doc, ppt m.fl.) från kursens första sida Välj Fil i Lägg till en aktivitet eller resurs. 1. Namnge filen. 2. Du kan även i Beskrivning-rutan beskriva filen och kryssa för att den beskrivningen ska synas på kursens första sida 3. Välj Lägg till och du kommer till Filväljaren, se 6.3.1, 4. eller Dra och droppa fil från din dator Gott råd: 5. Välj att filen öppnar i Pop-up, då fungerar de även i ex. ipads 16

17 6.3.3 Länk till fil i löpande text Du kan också i löpande text länka till ett uppladdat dokument. Svärta det eller de ord som ska fungera som länk; klicka på länkikonen i texteditorn: Följande ruta öppnar sig, klicka på Bläddra-ikonen: Klicka därefter på Bläddra-ikonen och sedan Browse för att ladda upp en fil från din dator eller från dina Serverfiler på Moodle, t.ex. överförda filer från Moodle 1.9, eller bland dina privata filer i Moodle. Därefter kommer du till Filväljaren, se Välj att filen öppnas i nytt fönster (vid Mål) Mapp/katalog bestående av många filer Gott råd: Om du t.ex. varje vecka laddar upp föreläsningsmaterialet för studenterna kan du ge dem tillgång till en mapp, som fylls på under kursens gång du slipper på det sättet många klickningar jämfört med att du laddar upp filerna enskilt till en webbsida i Moodle eller till kursen första sida. Välj Mapp i Lägg till en aktivitet eller resurs. Döp mappen. Alternativ 1: Klicka på Lägg till och Browse. Välj den fil du vill ladda upp. Klicka på Ladda upp den här filen. Alternativ 2: Du kan även dra filer från din dator och droppa dem 17

18 Då du senare vill lägga till fler filer, klicka på mappen på kursens första sida och via Redigera-knappen kommer du åt att ladda upp flera dokument: 6.4 Lägg till etikett Gott råd: Skapa mellanrubriker, sätt in text eller bilder i sektionerna på kursens första sida för det använder du etiketter. 1. Välj Infoga en etikett i Lägg till en aktivitet eller resurs. 2. Skriv in din text (eller infoga din bild, tabell etc.) i textrutan och spara ändringarna. I exemplet nedan är etiketten markerad med fet stil: 6.5 Infoga en bild Du kan infoga bilder i såväl resurser som i de flesta aktiviteter, så länge som du har tillgång till texteditorn. Så här gör du då du vill infoga en bild: 1. Klicka på Infoga/Redigera bild-ikonen: 2 Du kommer till följande vy: Klicka på Hitta eller ladda upp en bild. 3. Du kommer igen till Filväljaren, där du laddar upp bilden på samma sätt som du laddar upp annan fil (se 6.2.1) 18

19 6.6 Lägga in video- och ljudmaterial Att bädda in en YouTube-video En YouTube bäddas automatiskt in i sida då du skapar en hyperlänk till videons webblänk Länk till YouTube-film Om du inte vill bädda in filmen utan ha en länk till filen så gör du så att du skriver ex. namnet på filmen och gör texten till länk Ladda upp ljudfil i mp3-format Det har visat sig att när man laddar upp en ljudfil i mp3-format (på Sida via "Insert Moodle media" eller länk till Fil via "Ladda upp en aktivitet eller resurs") så hanterar inte Moodle (eller egentligen Flowplayer som Moodle använder) filen korrekt. Vid första anblick ser det ut att fungera, men det hakar upp sig, går inte att pausa eller börja om, och mitt i allt spelas två ställen upp samtidigt. Med denna workaround får man en annan (html5-) spelare i ett litet separat fönster. Om det inte lyckas med popup så blir man i stället erbjuden att ladda ner mp3- filen. Gör så här: 1. Ladda upp filen på vanligt sätt 2. Under "Alternativ" klicka "Visa avancerade" 3. Vid "Visa" välj "I pop-up" 4. Sätt bredden och höjden att vara 700 resp Tabeller Om du ex. i sektionens sammanfattning, i etikett, på sida, i aktivitet vill ha bild och text bredvid varandra så måste du sätta in en tabell. För att editera tabellen, högerklicka på tabellen här kommer man åt tabellinställningar (t.ex. yttre ramar), cellinställningar (t.ex. färg på cellerna), att lägga till/stryka rader och kolumner: För att ex. får tabellens ramar för kolumner och radar att synas, gör så här: - Högerklicka på tabellen - klicka på Cell och välj Tabellcellinställningar - välj Avancerat-fliken - under Ramfärg: Välj valfri färg 6.7 Hantera mappar och filer OBS! I Moodle 2.4 behöver du inte ladda upp filerna via vare sig Gamla kursfiler eller Mina egna filer utan du kan direkt ladda upp dem i den sektion eller på den Sida där du använder dem. 19

20 6.7.1 Gamla kursfiler/legacy course files I kurser som överförts från Moodle 1.9 hittas de filer som i Moodle 1.9 fanns under Filer i nu under Gamla kursfiler/legacy course files i Inställningarblocket. I Moodle 2.4 behöver du inte ladda upp filerna via Gamla kursfiler utan du kan direkt ladda upp dem i den sektion eller på den Sida där du använder dem. Filer kan laddas upp, raderas och flyttas via Inställningar > Kursadministration > Gamla filer: klicka på Redigera gamla kursfiler nere t.v. (Detta liknar mycket filhanteringen i Moodle 1.9) Mina privata filer Då du börjar skapa en kurs i Moodle 2.4, så kan du sortera, lägga till och radera filer under Navigeringblocket > Min profil > Mina privata filer. Filer som finns under Mina privata filer kommer du åt i alla dina kurser i Moodle 2.4. I Moodle 2.4 behöver du inte ladda upp filerna via Mina egna filer, utan du kan direkt ladda upp dem i den sektion eller på den Sida där du använder dem. Notera att du här endast ser filer du laddat upp i Moodle 2.4 filer och mappar du överfört från Moodle 1.9 syns under Inställningar-blocket > Gamla kursfiler! Skapa mappar och ladda upp filer Då du klickar på Redigera gamla kursfiler alt. Mina privata filer kommer du till Filer, där du kan skapa mappar, klicka på Skapa en mapp. För att ladda upp filer, klicka på Lägg till. Då öppnas Filväljaren se kap Ladda upp filer som finns bland Serverfiler, Aktuella filer eller Privata filer Om du laddar upp filer som redan finns bland dina filer i Moodle så rekommenderas att du, i rutan som 20

21 öppnas, låter Gör en kopia av filen vara ikryssad, då är filen tillgänglig också om du själv inte längre har ett moodle-konto Radera och flytta filer och mappar Om du vill radera eller flytta en hel mapp, klicka i nedre högra hörnet av mappen Du får upp en ruta där du kan radera mappar. Här kan du också flytta mappen genom att välja stigen var den ska finnas. Om du vill radera eller flytta en fil, klicka på filen, då öppnas motsvarande ruta som för mappar: 21

22 6.7.6 Filstorlek Den maximala storleken på en enskild fil som kan laddas upp i en kurs (av läraren) är 20 MB. Studenter kan i inlämningsuppgift ladda upp max 10 MB. I forum är förhandsvalda inställningen max 500 KB, men den går att höja. För att inte belasta Moodle-servern mer än nödvändigt rekommenderas det att t.ex. stora ljud-, bild- och videofiler som redan finns publicerade på en server inte laddas upp i Moodle, utan att man istället länkar till dem. Vill man ladda upp bilder i Moodle eller material som innehåller mycket bilder kan man göra vissa åtgärder till bilderna och dokumenten för att få ned filstorleken: 1) bildbehandla bilderna (med ännu hårdare hand...) innan de plockas in i ex. word eller powerpoint (t.ex. med hjälp av MS Picture Manager, som ingår i MS Office-paketet) 2) göra dokumenten till pdf 3) komprimera PowerPoint-filer, se korta instruktioner: 4) spara filerna på webbområde (ex. enhetens eller eget) och länka till dem, i stället för att ladda upp dem i Moodle (så gör vi med moodleguiderna, ex: Det här betyder att filerna finns tillgängliga på webben (dvs. man kan hitta dem om man söker på rätt sätt, och är därför inte alltid ett alternativ). 5) minska pdf-filens storlek genom öppna den i Acrobat Pro, via File > Save a > Reduced Size. (Detta förutsätter att man har tillgång till programvaran Acrobat Pro). Videofiler kan sparas på webbområde eller också laddas upp via Lärcentrets YouTube-kanal (men behöver inte göras 'synliga' så att de listas för alla utan enbart för dem som har direktlänken). Kontakta Maria Sundström, 22

23 7. Övriga inställningar 7.1 Språkval Gott råd: Kolla att du valt språk Finlandssvenska uppe t.h. (i vissa teman måste du gå ut till kurslistan för att välja språk, i vissa kan du välja språk inne i kursen). Guiderna är gjorda enligt det, då hittar du lättare rätt inställningar. Gott råd: Men om du söker hjälp via frågetecknen-hjälpikonen kan det nog ibland/ofta vara begripligare på engelska, så välj då språk Engelska. Om du hellre vill ha engelska som ditt förhandsvalda språk då du loggar in på Moodle, ändra språket i din profil: Gå till Navigering > Min profil > Klicka på Visa profil, då öppnas inställningsblocket för profil > klicka på Redigera profil Visa/dölja sektioner Visa en sektion i taget I Inställningar > Kursadministration > Redigera inställningar: > Kursområdets brytning över sidor, välj Visa varje sektion på sin egen sida. För att du ska se sidbrytningen, gå till Navigering-blocket och klicka på sektionsnamnet eller klicka på sektionens namn mitt på kursen, då syns brytningen och du kan klicka dig fram och tillbaka mellan sektionerna: Om läraren möjliggjort detta i kursen har studenten samma möjlighet, men styr själv vad den ser framför sig (dvs. läraren kan inte välja att ex. Tema 2 är det som syns då studenten loggar in). 23

24 7.2.2 Visa dolda sektioner i ihoppackat format I Inställningar > Kursadministration > Redigera inställningar: > Dolda sektioner, välj Visa dolda sektioner i ihoppackat format. Alternativet Visa dolda sektioner i ihoppackat format betyder att det för sektionen endast syns rubrik och infon i introduktionstexten, i övrigt står endast i grått vad sektionen innehåller. För att se dessa bör man klicka på sektionsnamnet (här Föreläsning 1 ): Göra en sektion/modul osynlig för vissa kursdeltagare Man kan numera göra en sektion osynlig för vissa. Det finns i inställningarna för sektionen (som man kommer åt via redigeringsikonen) under "Begränsa inträde". Se kapitel Flytta block till sidofliken Du kan flytta block till sidofliken genom att klicka på pil i högra hörnet av i blocket OBS! - denna inställning gäller endast din egen vy, inte kursdeltagarnas. Om man flyttat ett block till sidoflilken/dockan så får man det tillbaka genom att föra kursorn över blocket i sidofliken och där klicka på pilen t.h. 7.4 Uppföljning av deltagarnas prestationer Studentens egen uppföljning av sina prestationer ruta för studenten att klicka i Rutan för uppföljning av prestationer finns vid varje resurs och aktivitet, kan användas på olika sätt: - studenten kryssar för då den gjort en uppgift eller läst material - uppgiften eller resursen blir ikryssad automatiskt då studenten t.ex. öppnat länken, fått vitsord eller lämnat in en uppgift. Jag vill inte att rutan syns! Man kan välja att stänga av funktionen på resurs-/aktivitetsnivå eller också stänga funktionen helt och hållet via Inställningar-blocket (kursnivå). Studenterna kan själva kryssa av på kurshemsidan då de avklarat en viss övningsuppgift eller tagit del av ett visst material: 24

25 För att de ska kunna kryssa av bör läraren via Inställningar/Uppföljning av prestationerna kryssa i Aktivera: Därefter bör man i varje resurs och övningsuppgift kryssa för att studenterna själva ska kunna markera aktiviteten som avlagd (Gå till ifrågavarande aktivitet, klicka på Redigera inställningar i Inställningarblocket): Här kan man också ställa in om det finns villkor för att en student ska få räkna uppgiften som avlagd (i exemplet ska studenten ha startat och svarat i forum med minst 3 inlägg för att aktiviteten ska visas som avlagd): 25

26 7.5 Villkor för aktivitetens avläggande/begränsa inträde till aktiviteter eller resurs Man kan begränsa tillträde till en viss uppgift genom att ange villkor som studenterna bör uppfylla för att kunna göra aktiviteten/läsa materialet i resursen. Villkoren kan vara minimivitsord i en uppgift eller minimiantal korrekta svar på ett självrättande test. Det kan också krävas att deltagaren har markerat att han/hon avlagt viss annan uppgift (se ovan). Villkoret kan också vara deltagarinformation (t.ex. efternamn eller e-post) man kan alltså ange att ett visst dokument öppnas för alla utom Andersson och Henriksson. (Exempel: Om man skriver att personer med namnet Quiroz inte ska komma åt ett dokument står det så här: "Begränsad: Not available if your Efternamn contains Quiroz" och så här står det om endast de som heter Quiroz ska komma åt det: "Begränsad: Not available unless your Efternamn contains Quiroz") Du kan också ställa fler än ett villkor för avläggande av tidigare aktiviteter. Om du gör det, tillåts inträdet till den här aktiviteten först när alla villkor är uppfyllda. 7.6 Blocket Länkar till sektioner Använd blocket om det i kursen finns många sektioner. Här finns Hoppa till aktuell sektion. Den är behändig i kurs med många sektioner, där läraren genom att klicka på lampan vid sektionen markerat att den är aktuell just nu. Men för att "Hoppa till pågående sektion"-länken ska synas i blocket måste man i inställningarna för blocket ha ställt in att varje sektion syns i blocket "Länkar till sektioner", dvs. Antalet sektioner - Öka med 1. (förhandsinställt värde är 2). Om man endast kan hoppa till varannan sektion syns inte "Hoppa till pågående sektion" då man gjort ex. sektion 1 eller 3 aktuell. 26

Snabbguide till Moodle

Snabbguide till Moodle Snabbguide till Moodle 1. GUIDER... 1 2. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 1 3. KURSSIDANS STRUKTUR OCH INSTÄLLNINGAR... 2 3.1 VÄLJ SPRÅK OCH AKTIVERA REDIGERING-KNAPPEN...

Läs mer

Introduktion i Moodle 2

Introduktion i Moodle 2 Introduktion i Moodle 2 INNEHÅLL 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 2 2. KURSSIDANS STRUKTUR... 2 3. REDIGERA INSTÄLLNINGAR... 3 4. REGISTRERA ANVÄNDARE PÅ KURSEN... 4 5.

Läs mer

Snabbguide till Moodle

Snabbguide till Moodle Snabbguide till Moodle Moodle 3.0, Forslund, Lärandestöd 12.4.2016 1. GUIDER OCH HJÄLP... 1 2. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 1 3. KURSSIDANS STRUKTUR OCH INSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 3 2. KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT... 3 2.1 EGNA INSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Moodle 2.4 Infoblad/FAQ 1 (Forslund ) Samlade FAQ om Moodle 2.4

Moodle 2.4 Infoblad/FAQ 1 (Forslund ) Samlade FAQ om Moodle 2.4 Samlade FAQ om Moodle 2.4 Inställningar... 3 Språk... 3 Layout... 3 Dra&släpp/Drag&drop... 3 Text och bild bredvid varandra / Aktiviteter bredvid varandra... 3 Sektionens namn... 3 Finns det verktyg för

Läs mer

Introduktion i Moodle

Introduktion i Moodle Introduktion i Moodle INNEHÅLL 1. Logga in på Moodle 2. Kurssidans struktur 3. Redigera inställningar 4. Redigera material i kursen 4.1 Infoga textmaterial 4.2 Överför filer till Moodle (Ladda upp en fil)

Läs mer

Moodle STUDENTMANUAL

Moodle STUDENTMANUAL Moodle STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För de

Läs mer

Kort om Moodle baskurs 1

Kort om Moodle baskurs 1 Kort om Moodle baskurs 1 Adress: https://moodle.hanken.fi/ Moodle instruktioner för Hanken lärare sommaren 2014 1 Inloggning: Shibboleth Du kan välja kurs och sedan logga in, eller logga in först och sedan

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Meddelanden + övriga informationskanaler

Meddelanden + övriga informationskanaler Meddelanden + övriga informationskanaler 1. MEDDELANDEN... 1 1.1SKICKA MEDDELANDEN TILL ALLA/MÅNGA PÅ KURSEN... 1 1.2. SKICKA MEDDELANDE TILL ENSKILDA PERSONER... 2 1.3 HISTORIK FÖR MEDDELANDEN... 2 1.4.

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Grupper; Gruppindelningar;

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Textredigeraren Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Textredigeraren Textredigeraren... 3 Nya ikoner i textredigeraren...

Läs mer

Guide för överföring av kurser från Moodle 1.9 till 2.4

Guide för överföring av kurser från Moodle 1.9 till 2.4 Guide för överföring av kurser från Moodle 1.9 till 2.4 Överföringen av kurser från Moodle version 1.9 till version 2.4 går till så att läraren gör en säkerhetskopia av varje kurs i Moodle 1.9 och därefter

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se Moodle en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007 http://moodle.kmh.se Moodle är en plattform för nätbaserat flexibelt samarbete och lärande. Det bygger på den nya generationens

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Inlämningsuppgift/Assignments och forum

Inlämningsuppgift/Assignments och forum Inlämningsuppgift/Assignments och forum 1 TYDLIGA INSTRUKTIONER FÖR UPPGIFTER... 1 2 INLÄMNINGSUPPGIFTER... 2 2.1 INSTÄLLNINGAR FÖR INLÄMNINGSUPPGIFT... 2 2.1.1 Rekommendationer för inställningarna för

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Skapad: 2011-08-11 Innehåll Vilka verktyg finns det i

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Publicera material i Learn

Publicera material i Learn Publicera material i Learn Inne i kursrummet har du en ny meny till vänster. Har du arbetat i Fronter tidigare känner du igen dig rätt bra. Du kan publicera material i Kursinformation och i Kursmaterial.

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Användarmanual för administration av

Användarmanual för administration av Användarmanual för administration av www.skoftebynsif.nu 2011 02 18 Denna manual är ett första steg för att du skall kunna administrera din lagsida. Vissa saker kanske du kommer tycka är lite krångligare

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20160201 v 1.2 orebro.se 2

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Sammanfattning av Moodle-visning med Erika Lindqvist och Christina Soldan, den 2010-09-08, Anderstorpsskolan

Sammanfattning av Moodle-visning med Erika Lindqvist och Christina Soldan, den 2010-09-08, Anderstorpsskolan Sammanfattning av Moodle-visning med Erika Lindqvist och Christina Soldan, den 2010-09-08, Anderstorpsskolan Innehållsförteckning Vad är Moodle vs samarbeta.se? 4 Skapa ett konto 4 Skapa elevkonto 4 Instruktioner

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Vitsord och lärarnas feedback

Vitsord och lärarnas feedback Vitsord och lärarnas feedback 1 ALLMÄNT... 2 2 VAD GÖRA MED VITSORD INNAN KURSEN BÖRJAR... 2 2.1 SKAPA VITSORDSSKALOR (VALFRITT!)... 3 2.2 SKAPA BETYGSKATEGORIER (VALFRITT!)... 3 2.3 BETYGSBOKENS UTSEENDE...

Läs mer

Järfälla Lärcentrums Kunskapsportal i Moodle. Elevmanual

Järfälla Lärcentrums Kunskapsportal i Moodle. Elevmanual Järfälla Lärcentrums Kunskapsportal i Moodle Elevmanual Inledning Inledning Den här manualen ska vara en hjälp för eleverna hur Järfälla Lärcentrums Kunskapsportal fungerar och hur den används. Bearbetning

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Sex enkla steg Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Välkommen till itslearning! Vi hoppas att du kommer ha stor nytta av plattformen itslearning är en pedagogisk lärplattform skapad för lärare,

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Kyvyt.fi-guide uppdaterat

Kyvyt.fi-guide uppdaterat Kyvyt.fi-guide uppdaterat 6.6.2012 Innehåll: Registrera dig Skapa grupper -skapa en grupp - skapa en Sida Åbo Akademi Lärcentret larcentret@abo.fi 11.6.2012 1 Att komma igång 1. Registrera dig på Kyvyt.fi

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till HJ:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Dokumentnamn lathund_mål_framsteg Datum Sida 20 juli 2011 1 / 9 Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Introduktion Genom funktionen Mål & Framsteg kan läraren tydliggöra aktivitetens mål och koppla

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Sex enkla steg Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Välkommen till itslearning! Vi hoppas att du kommer ha stor nytta av plattformen Börja med... att logga in itslearning är en pedagogisk lärplattform

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Logga in med ditt användarnamn och lösenord

Logga in med ditt användarnamn och lösenord Introduktion till Moodle Moodle är en virtuell lärmiljö, (VLE; Virtual Learning Environment). Du kan betrakta programmet som en kommunikationsplattform mellan dig och dina lärare eller mellan dig och dina

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

LADDA UPP OCH PUBLICERA FILER I JOOMLA MAGDALENA BUSK. Pdf, PowerPoint, Word, Flash. Det är väldigt enkelt att ladda upp olika typer av filer till

LADDA UPP OCH PUBLICERA FILER I JOOMLA MAGDALENA BUSK. Pdf, PowerPoint, Word, Flash. Det är väldigt enkelt att ladda upp olika typer av filer till LADDA UPP OCH PUBLICERA FILER I JOOMLA 2009-10-16 Version 1.1 Pdf, PowerPoint, Word, Flash Det är väldigt enkelt att ladda upp olika typer av filer till Joomla och sedan publicera dem på webbplatsen. MAGDALENA

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Office 365. Vad är det?

Office 365. Vad är det? Office 365 Vad är det? Vad är Office 365? Om du sparar i Office 365 kommer du kunna fortsätta med ditt arbete var du än är så länge du har tillgång till en dator, en smartphone eller en surfplatta och

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer