Allmänt 1. Läsa journal 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänt 1. Läsa journal 14"

Transkript

1 Innehållsförteckning Allmänt 1 Beskrivning av funktioner...1 Starta programmet...2 Inloggning...2 Inloggning via smart-card...2 Inloggning via Windows autentisering...2 Hjälpfunktion...3 Allmänt om Melior Hjälp...3 Hjälpknapparnas funktion...3 Bläddra i Hjälp Manual...4 Gå tillbaka genom hjälpavsnitt...4 Bläddra mellan hjälpavsnitt...4 Välja hopp...4 Visa Innehåll i Hjälp Manual...5 Återvända till ett hjälpavsnitt...5 Menyvalet Info...6 Undermenyn Egen hjälp...6 Undermenyerna ICD9 och ICD Undermenyerna Operationskoder 97 och Operationskoder...6 Undermenyn Åtgärdskoder...6 Menyvalet Rapporter...7 Egna rapporter...7 Mallar...7 Placeringslista...8 Menyvalet Mina inställningar...9 Byt förvald personalkategori...9 Byt förvald personalkategori (Sekr)...9 Byt hemavdelning...10 Byt lösenord...10 Byt roll...10 Menyvalet Hjälp...12 Manual...12 Lokal hjälp...12 Om...12 Låsning av meliorklient...13 Läsa journal 14 Inloggning (starta programmet)...14 Roller...16 Startbilden efter inloggning...17 Journalmappen...19 Ta fram journalmapp/folder...21 Ta fram journal på inneliggande patient...21 Arkivsökning...22 Sökning via Historikknappen...23 Domänsökning via Arkivsökning...24 Domänsökning via Journalmapp...24 Varnings och Observations-markeringar...26 Domänvarning...28 Innehåll i

2 Varningar, Observandum och läkemedelsöverkänslighet Varning och 2. Observandum Läkemedelsöverkänslighet...30 Läsa journal...31 Läsa viss anteckning...32 Journalfilter sidig visning...39 Byt personalkategori...40 Gå till annan del av journalen...41 Växla mellan öppna flikar...41 Delad visning...41 Dokumentera i journal 43 Skriva anteckning...43 Skrivfönstret...48 Skriva efter mall...51 Skriva utan mall...52 Aktiviteter utan vårdtillfälle (Fria aktiviteter)...53 Skapa Fri aktivitet...54 Koppla fri aktivitet...54 Koppla loss aktivitet...55 Ändra/Radera vårdtillfällesdatum...56 Flytta all information från ett vårdtillfälle till annat vårdtillfälle...57 Flytta en anteckning från ett vårdtillfälle till annat vårdtillfälle...58 Ändra avdelning för händelse...59 Byta avdelning/vårdgrupp...60 Ändra i journaltext...61 Kopiera och klistra in text...61 Stavningskontroll...62 Ta bort mall...63 Ta bort sökord...63 Ta bort osignerad anteckning...64 Makulera anteckning...65 Koppla en makulerad anteckning...66 Byt ansvarig...67 Tillfälligt byte av ansvarig via Perskat...68 Signering...69 Signera hela anteckningen...69 Signera enstaka sökord...70 Signera för annan vårdgivare...70 Flera användare i samma aktivitet...70 Forcera anteckning vid signering...70 Visa osignerade journalanteckningar och signera...72 Kontrasignering...75 Byte av kontrasignerare/vidimerare...75 Utskrift av journalanteckningar...76 Skriva ut anteckningar för hela vårdtillfället...76 Skriva ut viss del av journalen...77 Söka och sätta diagnos (ICD 10)...78 Söka och sätta orsakskod...81 Söka och sätta operationskod...81 Söka och sätta åtgärdskod...81 Omv.omr-knappen...82 Bevaka journal...83 Lägga bevakning för egen del...83 Lägga bevakning åt andra användare...85 Bevakningsinställningar...86 Vidarebefordrade korgar...88 Titta på patientuppgifter...89 Innehåll ii

3 Ändra patientuppgifter...90 Avsluta journalsystemet...91 Översikten 92 Läsa översikt...92 Skapa översikt...94 Konsultremisser 98 Remissformuläret...98 Läsa konsultremiss...99 Skriva remiss Ta bort osignerad remiss Makulera signerad remiss Koppla remiss Byta ansvarig vårdgivare på remiss Skriva remissvar Signera remiss Utskrift av remiss EDI-Remiss - Remiss och Svar 107 Generellt om Remiss och Svar Ordinera remiss Ordinera Extern remiss Ordinera Internremiss Sända remiss Sända Extern remiss Sända Intern remiss Prioritera/Boka remiss Prioritera/Boka remiss Ändra prioritet/bokning Svara på remiss Svara på Extern remiss Sända tillbaka besvarad extern remiss Svara på Intern remiss Signera inkomna remissvar Byta ansvarig vårdgivare för remissvaret Byta svarsmottagare Signera Externa och Interna remissvar Läsa remisser sidig visning Koppla loss edi-remiss Remissmodul 134 Generellt om remissmodulen Övergripande remissflöde Övergripande funktioner Öppna remissmodulen Översikt Remissträd Läsyta E-remiss Skapa ny e-remiss Spara e-remiss Spara remiss som utkast Spara remiss Redigera remiss Innehåll iii

4 Signera remiss Ändra remitterande vårdgivare Skicka e-remiss Skicka remiss Komplettera e-remiss/omprioritera e-remiss Ta emot e-remiss Sortera remiss Ej accepterad remiss Återkalla remiss Ta bort / Makulera remiss Prioritera och boka e-remiss Prioritera remiss Boka remiss Besvara e-remiss Registrera svarsutlåtande Ta bort / Makulera svarsutlåtande Signera svarsutlåtande Skicka svar till e-remiss Skicka svarsutlåtande Registrera kompletterande svarsutlåtande Ta emot svar till e-remiss Vidimera svar Utgående pappersremiss Skapa ny utgående pappersremiss Spara utgående pappersremiss Spara remiss som utkast Spara remiss Redigera remiss Signera remiss Ändra remitterande vårdgivare Avsluta utgående pappersremiss Inkommande pappersremiss Skapa ny inkommande pappersremiss Spara inkommande pappersremiss Spara remiss som utkast Spara remiss Redigera remiss Besvara inkommande pappersremiss Registrera svarsutlåtande Ta bort / Makulera svarsutlåtande Signera svarsutlåtande Skicka svarsutlåtande Skriva ut och skicka svarsutlåtande Avsluta remissflödet Registrera kompletterande svarsutlåtande Utskrift av e-remiss och pappersremiss Övriga funktioner Mallar Rättstavning Zoom Läsa historik Remissbevakning Öppna remissbevakningen Flikar Ändra ordning av söktermer Filter Sortering Skapa nytt filter Kopiera filter Innehåll iv

5 Radera filter Publicera filter Återkalla publicerat filter Återställ filter Redigera filter Scanning 187 Läsa inscannat dokument Scanna in dokument Byt vårdgivare på scannat dokument Signera inscannat dokument Ta bort osignerat scannat dokument Makulera signerat scannat dokument Koppla scannat dokument Skriv ut scannat dokument Korrespondens och intyg MSWord 193 Läsa dokument Skapa mallar Fältkoder i mall Font och Format Infoga bildobjekt Sidhuvud/sidfot Sidbrytning Förhandsgranska Skriva dokument Signera dokument Skriv ut Ta bort dokument Makulera dokument Koppla dokument Byta ansvarig vårdgivare Ändra i signerat Korr/Intyg Läsa historik på Korr/Intyg Skriva kommentar Läsa kommentar i Korr/Intyg Korrespondens och intyg HighEdit 210 Läsa dokument Skapa mallar Fältkoder i mall Font och Format Infoga bildobjekt Sidhuvud/sidfot Sidbrytning Granska Skriva dokument Signera dokument Skriv ut Ta bort dokument Makulera dokument Koppla dokument Byta ansvarig vårdgivare Ändra i signerat Korr/Intyg Läsa historik på Korr/Intyg Skriva kommentar Läsa kommentar i Korr/Intyg Innehåll v

6 Patientadministration 226 Patientregistrering Registrera ny patient Reservnummer Skyddad identitet Registrera tidigare känd patient Lägg till i journalvagn Ta bort från i journalvagn Visa beläggning Sortering i journalvagn Flytta patient Utskrivning av patient Ångra utskrivning Byte av personnummer Slå ihop två journalmappar Pågående öppenvårdstillfälle Avsluta öppenvårdstillfälle Markera pågående öppenvårdstillfälle Ångra (avmarkera) pågående öppenvårdstillfälle Läkemedel 240 Melior Läkemedel Översikt av Ordinationsdel Översikt av utdelningslista Översikt av Aktuella ordinationer Signering av läkemedelsordination via signeringskorg Ordination av läkemedel via Ordinationsdel Sök läkemedel Ordinera nytt läkemedel Ordinera enligt ordinationsmall Ordinera infusioner Fortsätt ordination (Pila) Ändra dosering av läkemedel Ändra dosering av infusioner (baser) Ändra dosering av infusioner (tillsatser) Välj egna doseringstider Läs utdelningsinformation i ordinationsöversikten Utsättning av läkemedel via Ordinationsdel Signering av läkemedelsordination via Ordinationsdel Slå upp läkemedel i FASS via Ordinationsdel Läs interaktionstext Sök synonym Söka rekommenderade synonympreparat Ta bort (makulera) ordination Flytta ordination från ett vdt till ett annat Flytta ordination inom ett vdt Ordination av läkemedel via Aktuella ordinationer Sök/Ordinera nytt läkemedel Ändra dosering av läkemedel Utsättning av läkemedel Ångra utsättning av läkemedel Ta bort (makulera) ordination Signering av läkemedelsordination Historik Uppdatera Slå upp läkemedel i FASS Läs interaktionstext Sök synonym Innehåll vi

7 Skriv ut Medicinlista via Aktuella ordinationer Skapa recept via Aktuella ordinationer Skapa ordinationsmallar Skapa ordinationsmall Skapa receptmall direkt från receptdelen Läkemedelsöverkänslighet Lägg till läkemedelsöverkänslighet Ta bort osignerat läkemedel från Läkemedelsöverkänslighet Makulera signerat läkemedel från Läkemedelsöverkänslighet Zooma Kommentarfältet i Läkemedelsöverkänslighet Signera läkemedel från Läkemedelsöverkänslighet Skriv ut Läkemedelsöverkänslighet Utfärda recept Receptförskrivning från dialogrutan Sätt in i Ordinationsöversikten Receptförskrivning på redan ordinerat preparat i Ordinationsöversikten Förnya recept Makulera receptutskrift Utskrifter Utskrift av Medicinlista via ordinationsöversikt Utskrift av Utdelningslista Utskrift av Läkemedelslista Utskrift av Arkivhandling/Arkivlista Utskrift av Mätvärden Utskrift av Historik Hämta ordinationer Utdelningslistor Utdelningsöversikt Utskrift av Läkemedelslista Utskrift av läkemedelslista via utskriftsloggen Utdelningslista Filtrering av utdelningslista Ange utdelningsinformation Signera utdelade ordinationer Ta bort ordinationer i Utdelningslistan Dela ut vb- och pm-ordinationer Generella ordinationer Skriv/läs generell Notering Läs Historik FASS Läkemedel Ofullständiga ordinationer Mätvärden Diagram Vätskebalans Hjälpmedelskort Livsmedelskort Slutenvårdsdos Kemlab 339 Generellt om lab Ordinera labprov Ordinera från listboxarna Ordinera från fördefinierade labmallar/lablistor Provtagning Rör- och analysuppgifter Redigera en ordination Skriva ut etikett Lidregistrering (hantering med streckkodsläsare) Registrering av provtagningstid Innehåll vii

8 Sänd remiss Ombokning Ta bort remiss Samtycke Labsvar Visa labsvar för enskild patient Visa att provsvar är Mottaget (sjuksköterska) Signera provsvar (läkare samt behörig personal) Byta ansvarig vårdgivare Läsa kommentar Söka efter labsvar inom ett visst tidsintervall Ej inkomna labsvar Ta bort ej aktuella beställningar Fliken lab list Ta fram en lablista för ett eller flera vårdtillfälle Ta fram lablista för alla vårdtillfällen (inkl fria aktiviteter) Ta fram enstaka labbeställningar, remisser eller rör Byt ansvarig vårdgivare från lablistan Signera provsvar från lablista Signera hel kolumn i lablista Läsa kommentar Ta bort analyser Manuell inmatning av provsvar Ändra ett analysvärde Information om visst provsvar Utskrift av lablista Koppla fria aktiviteter till ett vårdtillfälle Provsvar i diagramform Innehåll viii

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1 Förord Internet har öppnat många av världens gränser. Allt från privatpersoner till multinationella företag utvidgar sina kontaktnät. Språket behöver inte längre vara ett hinder för internationella affärer

Läs mer

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6 Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 2/6 Inledning En säker och effektiv hantering av er är nödvändig för en hög patientsäkerhet

Läs mer

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. November 2014. Medgivande via Hemsida November 2014 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Introduktion till Planering

Introduktion till Planering Introduktion till Planering Planering är ett verktyg för lärare att skapa planeringar. Läraren skapar planeringen och kopplar den till en undervisningsgrupp som finns i schemat. När planeringen kopplas

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Introduktion till Tidbokaren

Introduktion till Tidbokaren Introduktion till Tidbokaren Innehållsförteckning Introduktion... 3 Logga in... 3 Bokningar... 4 Registrera en aktivitet... 4 Ändra, uppdatera eller ta bort aktivitet... 5 Gör en bokning... 5 Administrera

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. 0 FAST TID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 1

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på tjänsten WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder,

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Logga in 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612)

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.5 - (130612) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer