TerapiTips. Trevlig sommar önskar Läkemedelskommittén! Aktuella utbildningar och evenemang: Mellansvenskt Läkemedelsforum I DETTA NUMMER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TerapiTips. Trevlig sommar önskar Läkemedelskommittén! Aktuella utbildningar och evenemang: Mellansvenskt Läkemedelsforum I DETTA NUMMER."

Transkript

1 TerapiTips NR U T G I V E N A V L Ä K E M E D E L S K O M M I T T É N I L A N D S T I N G E T S Ö R M L A N D Trevlig sommar önskar Läkemedelskommittén! I DETTA NUMMER Melatonin SIDAN 3 Läkemedelskommittén - Vad gör den? SIDAN 4-5 Skillnad i förskrivningen av psykofarmaka till män och kvinnor i Sörmland? SIDAN 6-7 Förskrivning av gynekologiska och urologiska preparat i Sörmland SIDAN 8-9 Kommentar till SBU-rapport om Restless legs och behandling med dopaminerga medel SIDAN 10 Aktuella utbildningar och evenemang: och evenemang: Läkemedelskommittén har arbetat fram en ELLSA-utbildning angående Rapportering av läkemedelsbiverkningar för sjuksköterskor. Denna kan även vara interessant för läkare. Den tar ca 50 minuter. Om du vill genomföra utbildningen så gå in på ellsa.dll.se Mellansvenskt Läkemedelsforum 2-3 februari 2011

2

3 SIDAN 3 NR Melatonin Melatonin bildas i corpus pineale från bland annat serotonin via tryptofan. Halten av melatonin i blodet ökar när det blir mörkt och minskar när det blir ljust. De högsta halterna uppmäts på natten. Melatonin anses viktigt för dygnsrytmen. Melatoninreceptor M1 återfinns i hypothalamus, nucleus suprachiasmaticus och hypofysen. M2 receptorn i retina. Melatonin blev populärt som sömnmedel i USA där det under 1990 talet var ett av de mest sålda naturläkemedlen. I Sverige tillverkade Apoteket under en period på 1990 talet melatonin som kunde förskrivas på licens. Biverkningarna var milda men bra studier saknades. I USA klassades Melatonin som ett naturläkemedel. Då blev det också ointressant för läkemedelsindustrin eftersom det inte var möjligt att patentera ett kroppseget hormon. Sömnproblem är mycket vanliga hos barn och ungdomar med neuropsykiatriska störningar. Den gängse behandlingen med fentiazinderivat (Theralen och Lergigan) fungerar ofta dåligt och ger trötthet dagen efter. Melatonin började på 1990 talet användas som ett alternativ till andra tyngre läkemedel. Blinda barns sömn kunde normaliseras. Autistiska barn med stora sömnproblem hade ofta nytta av melatonin i en dos på 2-5 mg till natten. Bättre sömnkvalitet och ingen trötthet dagen efter. Biverkningarna var få. Dock saknades bra dokumentation och Läkemedelsverket krävde licens för förskrivning släpptes Circadin en slow releaseberedning av melatonin med indikationen lättare sömnrubbning hos äldre personer 55+. Slowrealese beredningen hade vi från barnläkarhåll önskat få förskriva på licens tidigare men fått avslag från Läkemedelsverket. Nu var det möjligt att förskriva melatonin utan licensförfarande. Circadin fungerade i många fall bra men en del barn och ungdomar ville fortsätta med Melatonin. Självklart ska vi grunda våra åtgärder på erfarenhet och beprövad praxis, helst ska det vara evidensbaserat. När melatonin i USA klassades som naturläkemedel minskade intresset från läkemedelsindustrin. Erfarenheterna av användningen på barn och ungdomar med autism är omfattande och positiva. Få barn uppvisar biverkningar. Behandlingen pågår ofta under lång tid. Aktuella studier stärker också denna uppfattning. I USA hittar man Melatonin i varje välsorterad mataffär på hyllan för vitaminer och kosttillskott. En burk med 100 st 3 mg tabl kostar mellan dollar dvs en kostnad på drygt 1 krona /st. Med licensförskrivning blir Melatonin också rabattberättigat. Circadin anses inte rabattberättigat. Livsstilspreparat med indikationen insomni hos äldre, 55+. Priset är 163 kronor för 21 tabletter à 2 mg motsvarande 7,70 kr/st. I dessa tider har flera föräldrar valt att beställa melatonin via nätet och det anges ha fungerat till ett annat pris än apotekets. Positivt är att landtingets läkemedelskommitté i Meddelandeblad givit anvisningar till subvention av läkemedel utanför förmånen, om det gäller synnerligen angelägna medicinska behov, behandlingsalternativ saknas och användningen bedöms kostnadseffektiv. Koden som ska anges på receptet är U, faktureras DLL. Anders Wallin Överläkare Barn-och ungdomshabilitering Bendz LM, Scates AC. Melatonin treatment for insomnia in pediatric patients with attention-deficit/ hyperactivity disorder. Ann Pharmacother Jan;44(1): Epub 2009 Dec 22 Hoebert M, van der Heijden KB, van Geijlswijk IM, Smits MG. Long-term follow-up of melatonin treatment in children with ADHD and chronic sleep onset insomnia. J Pineal Res Aug;47(1):1-7. Epub 2009 May 27

4 NR SIDAN 4 Läkemedelskommittén vad gör den? Inom alla landsting finns sedan 1997, enligt lag, en läkemedelskommitté eller läkemedelsenhet. Uppdrag I vårt landsting jobbar Läkemedelskommittén på uppdrag av landstingsstyrelsen. Läkemedelskommittén ska arbeta för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i länet, både i verksamheter inom landstinget och med privata vårdgivare. Under senare år har även tillkommit uppdrag att värdera läkemedel ur - ett äldreperspektiv - ett miljöperspektiv - värdera alternativa evidensbase Utifrån ett helhetsperspektiv på läkemedelsbehandling, har under senare år även tillkommit icke farmakologisk behandling för ett flertal diagnoser exempelvis TENS vid smärtbehandling, rökstopp, FaR (fysisk aktivitet på recept, KBT) m fl. Dessa behandlingsalternativ beaktas inom respektive terapiområde inför förslag till Reklistan på läkemedel. Expertgrupper (sammanlagt 17 st.) finns inom respektive terapiområde. Varje grupp ska årligen dels ge förslag på och kommentera varför, vilka preparat som ska finnas på Reklistan, dels skriva i Terapitips om nyheter avseende läkemedel inom respektive terapiområde samt att följa förskrivningsutvecklingen. På uppdrag av kommittén ta fram eller revidera redan befintliga vårdprogram. Expertgrupper som jobbar idag; Läkemedelshantering Samarbetsgruppen Äldre och läkemedel STRAMA Vätskor och nutrition Tandvårdskommittén Mag-tarmsjukdomar Endokrinologi/diabetologi Hjärt-kärlsjukdomar Hudsjukdomar Gynekologi och urologi Tumörsjukdomar Smärta/Rörelseorganens sjukdomar Neurologiska sjukdomar Psykiatriska sjukdomar Astma och allergi Ögonsjukdomar SÄRNÄR Reklista ges ut varje år i januari och tas fram av samtliga expertgrupper inom respektive terapiområde. I Expertgruppens uppdrag ingår att se över evidens, ta ställning till kostnadseffektivitet för de rekommenderade läkemedlen och göra en bedömning ur ett äldreperspektiv. Även en miljöaspekt ska ingå i bedömningen! REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND Läkemedelsribbor För att uppmuntra er förskrivare ute i verksamheterna att försöka följa Reklistan har inrättats ett antal så kalllade läkemedelsribbor. Innehållet i dessa beslutas av läkemedelskommittén och varierar från år till år. Uppfyller en verksamhet en ribba erhålls en fastställd bonus. I ribborna ingår även en ribba för läkemedelsgenomgångar. Dessa läkemedelsgenomgångar sker i samarbete mellan läkare, vårdpersonal i landsting eller kommun och apotekare. Alla vårdcentraler samt större kliniker erbjuds ett informationstillfälle per termin för presentation av nya Reklistan samt utfall av förra årets ribbor och aktuell ekonomi (våren) samt på hösten en rapport om läge på ribbfronten innevarande år och ekonomi (hösten). Terapitips Ges ut som 6 nummer per år. I denna ska Reklistan kommenteras samt nyheter på läkemedelsfronten som är viktiga för förskrivarna. Meddelandeblad från Läkemedelskommittén kommer då snabb information bör komma ut till förskrivarna. För att spara miljön har vi valt att skickat ut detta elektroniskt till samtliga verksamhetschefer med förhoppning att dessa vidarebefordras till den personal som berörs. Min Hälsa Hushållstidning som kommer ut 3 gånger per år. Varje nummer har ett huvudtema. Kommande teman är diabetes och minnesstörningar. Startkitt Läkemedelskommittén har tagit fram ett startpaket med information som ska underlätta för den nyanställde förskrivaren att följa landstingets behandlingsrekommendationer. Som verksamhetschef anmäler man när man nyanställer och startpaketet skickas direkt. I verksamheter med stafettpersonal ansvarar verksamhetschefen för att ett startpaket finns tillgängligt Utbildningar Läkemedelskommittén deltar alltid i den återkommande AT-introduktionen för nyanställda AT-läkare liksom en utbildning avseende läkemedelsbehandling för äldre. Äldre och läkemedel är en utbildning för att implementera Socialstyrelsens Kvalitetsindikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som återkommer årligen.

5 SIDAN 5 NR En utbildning i äldrepsykiatri för läkare är under planering efter önskemål om detta från olika verksamheter. Ett seminarium för allmänheten med tema sömn är under planering tillsammans med representanter för pensionärsorganisationer, handikapporganisationer och kommuner. Datum för dessa seminarier är: 12 oktober i Katrineholm, 20 oktober i Eskilstuna och 25 oktober i Nyköping. Beslut från Läkemedelsverket och TLV (tandvårds och läkemedelsförmånsverket) Bevaka beslut från Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och TLV. Information skickas ut via Terapitips och/eller Meddelandeblad. Hemsidan Det har kommit många synpunkter från er ute i verksamheterna avseende svårigheter att på ett enkelt sätt hitta till Läkemedelskommitténs hemsida med tillhörande länkar till Reklistan, Terapitips och vårdprogram mm. En diskussion kring detta har påbörjats med Informationsavdelningen. Ekonomi Läkemedelskommittén ska regelbundet följa och analysera läkemedelskostnaderna i Sörmland och rapportera till landstingsledning och ut tillverksamheterna. Ett arbete pågår med att skapa rapporter i Måttdatabasen som lätt kan ta fram förskrivningsstatistik inom respektive verksamhet. Läkemedelskommittén deltar även i vissa upphandlingar. Omvärldsbevakning Läkemedelskommittén ska inhämta information nationellt och internationellt avseende läkemedelsfrågor. Kommittén ingår i ett nätverk av kommittéer från Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland,Västmanland och Örebro som samverkar. Bl.a. anordnas återkommande Mellansvenskt läkemedelsforum, nu senast i februari i Västerås. På en tillhörande utställning presenterades Läkemedelskommitténs verksamhet. Mellansvenskt läkemedelsforum 2011 går av stapeln i Örebro 2-3 februari. Målsättningen för Läkemedelskommittén är att fortsätta utveckla sitt arbete kring läkemedel i samarbete med er förskrivare för att kunna ge våra patienter en evidensbaserad, kostnadseffektiv, patientsäker behandling där även ett äldre- och miljöperspektiv lagts in i bedömningen. Kontakta oss: Lotta Jakobsson, tel Just nu: Insidan A-Ö JKL-läkemedelskommittén Vi som jobbar i Läkemedelskommittén; Arbetsutskottet: Anders Stjerna, Ordförande Öl, Kardiologsektionen Medicinkliniken MSE Gösta Lööf, sekreterare, apotekare, Landstinget Sörmland Marie Portström, Vice ordförande, informationsläkare, Dl VC Tunafors Marie Ackelman, ÖL Geriatrik/ Rehab, Medicinkliniken KSK Rolf Bodin, Dl, VC Malmköping Inga Karlsson, ekonom Landstinget Ruth Lööf, apotekare, ansvarig för Äldre och läkemedel Lotta Jakobsson, adminsitratör Läkemedelskommittén Övriga ledamöter : Fredrik Ax, apotekare, Läkemedelskommittén Ulla Eurenius, sjuksköterska, HIA MSE Christine Fransson, apotekare Läkemedelskommittén Siw Hansson, Medicinskt ansvarig sköterska Eskilstuna kommun Annika Jansson, Medicinskt ansvarig sköterska Nyköping kommun Tomas Ljungberg, professor. Psykiatriska kliniken NLN, föreståndare FOU-centrum Marina Vestberg Kahlson, distriktssköterska VC Ekensberg Alena Kvorning, privatläkare, Eskilstuna Lennart Persson, Chefsläkare, Landstinget Sörmland Keld Vaegter, distriktsläkare VC Ekensberg.

6 NR SIDAN 6 Finns någon skillnad i förskrivningen av psykofarmaka till män och kvinnor i Landstinget Sörmland? En god och jämlik hälso- och sjukvård förutsätter lika vårdvillkor för alla medborgare, oavsett var man bor, etnisk bakgrund eller kön. I vissa undersökningar har rapporterats, t.ex. vad gäller hjärtsjukvård, att kvinnor i högre utsträckning än män skulle ha behandlats med äldre, och därigenom billigare, läkemedel. För att undersöka hur förhållandena är i Landstinget Sörmland vad gäller förskrivningen av psykiatriska läkemedel gjorde vi en genomgång av öppenvårdsförskrivningen av samtliga läkemedel inom ATC-grupperna N05A (neuroleptika), N05B (lugnande medel/ ataraktika), N05C (sömnmedel och lugnande medel) och N06A (antidepressiva medel) under perioden jan okt Vi studerade speciellt hur höga kostnaderna var för män respektive kvinnor per förskriven dygnsdos. Om kostnaderna per förskriven dygnsdos skulle skilja sig åt mellan män och kvinnor skulle detta tyda på ett icke-könsneutralt förskrivningsmönster. Vår avsikt var, att om detta framkom, gå vidare med våra analyser för att närmare kartlägga vad som i så fall som skulle kunna ligga bakom detta. Totalt sett förskrevs 10,9 miljoner definierade dygnsdoser (DDD) under tidsperioden, till en kostnad av 42,6 miljoner kronor. Detta innebär att i genomsnitt kostade varje DDD psykofarmaka 3,92 kronor. Den totala förskrivningen var större till kvinnor (7,0 miljoner DDD mot 3,9 miljoner DDD för män) liksom att den totala kostnaden var större för psykofarmaka till kvinnor (24,8 miljoner kronor respektive 17,8 miljoner kronor). Sett till totalen var kostnaden per DDD till män något högre än kostnaden per DDD till kvinnor (4,56 kr/ddd mot 3,54 kr/ddd). Detta skulle kunna tyda på att dyrare psykofarmaka hade förskrivits till män. Då man vet att psykisk sjuklighet skiljer sig åt mellan män och kvinnor och att preparat från de olika preparatgrupperna kan vara olika dyra gick vi vidare och analyserade kostnader per DDD inom de olika preparatgrupperna. Resultaten visas nedan i figur 1. Som framgår ur figuren försvinner skillnaderna i kostnad per DDD mellan män och kvinnor när hänsyn tas till förskrivning av de olika preparatgrupperna. Öppenvård-förskrivning till sörmlänningar jan - okt 2009 Figur 1. Kostnaden i kronor per definierad dygnsdos (DDD) för läkemedel inom respektive preparatgrupp förskriven till män och kvinnor.

7 SIDAN 7 NR N05C (lugnande medel/sömnmedel) N06A (antidepressiva medel) Rank Män kvinnor Rank Män Kvinnor 1 zopiklon zopiklon 1 citalopram citalopram 2 propiomazin propiomazin 2 sertralin sertralin 3 zolpidem zolpidem 3 venlafaxin venlafaxin 4 nitrazepam flunitrazepam 4 escitalopram escitalopram 5 flunitrazepam nitrazepam 5 mirtazapin mirtazapin 6 melatonin melatonin 6 paroxetin fluoxetin 7 klometiazol klometiazol 7 fluoxetin paroxetin 8 zaleplon zaleplon 8 amitryptilin amitryptilin 9 triazolam triazolam 9 duloxetin duloxetin 10 Valeriana Valeriana 10 klomipramin klomipramin Tabell 1. De tio mest förskrivna läkemedlen till män respektive kvinnor redovisas. Låg rank anger hög förskrivning. Ett lite annorlunda sätt att illustrera förskrivningsmönster för läkemedel till män respektive kvinnor är att istället redovisa vilka preparat som är de mest använda. Om skillnader i förskrivningsmönster mellan män och kvinnor skulle finnas borde rangordningen mellan preparaten skilja sig åt. Exempel på hur detta ser ut inom de två mest förskrivna preparatgrupperna visas nedan i tabell 1 (lägst rank = högst förskrivning). Som framgår ur tabellen är rangordningen efter hur ofta preparaten används hos män och kvinnor mycket lika. Den enda skillnaden i användandet inom gruppen N05C är att nitrazepam förskrivs oftare till män än flunitrazepam medan förhållandet är det omvända hos kvinnor. Skillnaderna i bakomliggande DDD är dock små och ger i kostnadshänseende ingen påverkan då båda preparaten är mycket billiga. Den enda skillnaden inom gruppen N06A är att paroxetin används oftare än fluoxetin hos män medan det är tvärt om hos kvinnor. Inte heller här ger dock denna lilla skillnad någon påverkan på totalkostnaden eftersom även dessa två preparat är bland de billigaste. Det ser också ut på likartat sätt inom de två andra undersökta preparatgrupperna. Ur tabellen framgår också, intressant nog, att förskrivningen väl följer rekommendationerna i REKLISTAN. Vad gäller sömnmedel är de tre mest förskrivna medlen de som också rekommenderas i REKLISTAN, och efter dessa tre är det ett stort hopp i förskrivning till de övriga. Önskvärt vore dock att förskrivningen av nitrazepam/flunitrazepam kunde minskas ytterligare. Inom gruppen antidepressiva läkemedel (N06A) är de fem mest använda preparaten de som också rekommenderas i REKLISTAN och de två preparaten i topp (citalopram/sertralin) är också de två rekommenderade förstahandsmedlen. Sammanfattningsvis visar vår genomgång av förskrivningsmönster av psykofarmaka i landstinget Sörmland att någon påtaglig skillnad i förskrivning mellan läkemedel till män och kvinnor inte verkar finnas. Tomas Ljungberg Sammankallande i expertgruppen Ruth Lööf Apotekare Daniel Karlsson, Apoteket AB, och Hans Eriksson, FoU-centrum, tackas båda för hjälp med statistikutdrag och statistiska analyser.

8 NR SIDAN 8 Förskrivning av gynekologiska och urologiska preparat i Sörmlands län Helår 2009 jämfört med helår 2008 Totalt har kostnaden för gynekologiska och urologiska preparat minskat med knappt 2,6 miljoner kronor vilket motsvarar ca 5,5 %. Kostnaden för antikonception har ökat med knappt kr vilket motsvarar en procentuell ökning med ca 3,8 %. När det gäller läkemedel vid klimakteriebesvär ser vi en minskning av kostnaden. Kostnaden för de urologiska medlen har minskat med knappt 1,8 miljoner kronor, d.v.s. ca 8 %. Diagram 1: Förskrivning av antikonceptionella medel i Sörmland Neovletta och Cerazette står för den största förskrivningen och de har båda ökat i förskrivning. Cilest 28 ökar också i förskrivning. Nyförskrivningen av trefasiskt p-piller (Trionetta, Trinordiol) minskar vilket nog kan förklaras av de fördelar som finns med de monofasiska p-pillren. Cerazette samt Yaz, Yasmin och Yasminelle står för den största ökningen i såväl kostnad som förskrivning. Yaz, Yasmin och Yasminelles ökade förskrivning motsvarar i kostnad kronor. Dessa preparat finns inte med på vår REK-lista. Även Antikonceptionella medel förskrivna i Sörmland kostnaden för Mirena ökar, dock saknas DDD i detta fall men det är rimligt att anta att förskrivningen ökat. Depoprovera minskar i förskrivning vilket kan förklaras av att man har uppmanat till restriktivitet framförallt till unga kvinnor då man har sett påverkan på skelettet i form av benskörhet. Helst ska man inte behandla mer än två år med Depo-provera. I enskilda fall får man resonera kring nytta jmf risk vad gäller Depo-provera. Utglesningsschema gäller för kvinnor över 40 år som behandlas med Depo-provera. Se KK:s hemsida under rubriken Preventivmedel. Diagram 2: Förskrivning av medel vid klimakteriebesvär: Estrogener: Kostnaden ligger konstant, endast en blygsam ökning på knappt kr (+0,2 %) noteras. I stort sett har samtliga preparat minskat i såväl DDD som kostnad, enda undantaget är Vagifem som ökar i såväl DDD ( ) som kostnad (+ ca kr) och därmed kompenserar de minskade Medel vid klimakteriebesvär förskrivna i Sörmland Diagram 2: Förskrivning av medel vid klimakteriebesvär. # = preparatet återfinns på Reklistan 2010 kostnaderna för övriga preparat i gruppen. Ovesterin har minskat i förskrivning. Inga data finns på ovesterin som säljs på apoteket utan endast de som förskrivs på recept. Generellt ses en fortsatt minskning av perorala östrogenpreparat. Gestagener i kombination med Estrogener: Kostnaden har minskat med ca kr vilket motsvarar ca 13 %. Majoriteten preparat i gruppen minskar i såväl DDD som kostnad. Diagram 1: Förskrivning av antikonceptionella medel i Sörmland # = preparatet återfinns på Reklistan 2010

9 SIDAN 9 NR Eviana är ett nytt preparat på marknaden. Det lanseras som blödningsfri HRT med ultra lågdos, den lägsta dosen av kombinerat östrogen och gestagen på marknaden idag. Innehåller 0,5 mg E2 (17B-estradiol) + 0,1 mg NETA (norethisterone acetate) per tabl., dvs. 50 % lägre dos E2 och 80 % lägre dos NETA jmf. Activelle (=1 mg E2 + 0, 5 mg NETA). Eviana är avsedd för kontinuerlig kombinationsbehandling. Diagram 3: Förskrivning av urologiska preparat: Kostnaden för de urologiska medlen har minskat med knappt 1,8 miljoner kronor, d.v.s. ca 8 %. Detta förklaras uteslutande av kostnadsminskningen för Xatral OD vars kostnad har minskat med knappt 2,7 miljoner kronor sedan föregående år. Förskrivningen av preparatet har under samma period ökat med ca DDD varför kostnadsminskningen förklaras av sjunkande priser. Även förskrivningen av det billigare generiska preparatet Alfuzosin ökar. Den minskade kostnaden för Xatral OD bedöms också vara en stor del av förklaringen till att kostnaderna för G-gruppen som helhet minskar. Vesicare och Toviaz ökar. Detrusitol SR minskar. Definition DDD (=definierad dygnsdos) DDD för ett läkemedel är den förmodade medeldosen till vuxna vid underhållsbehandling vid läkemedlets huvudindikation. (Källa: läkemedelsverket) Urologiska läkemedel förskrivna i Sörmland Diagram 4: Förskrivning av de urologiska preparaten Diagram 3: Förskrivning av urologiska preparat # = preparatet återfinns på Reklistan 2010 Sammanfattningsvis ser vi en god följsamhet vad gäller aktuell REK-listan och vårt vårdprogram Östrogenbehandling. Detta gäller inte förskrivningen av antikonceptionella preparat där vi varje år ser en ökning av preparaten Yaz, Yasmin och Yasminelle trots att de inte finns på vår REK-lista. Under april 2010 införs nya regler kring subventionen av preventivmedel vilket möjligen kommer att ändra vår inställning till vilka preparat som ska återfinnas på framtida REK-lista. Vi återkommer om subventionsändringen i Terapi tips under Expertgruppen gynekologi och urologi

10 NR SIDAN 10 Kommentar till SBU-rapport om Restless legs och behandling med dopaminerga medel När en patient klagar över obehagliga eller tom smärtsamma känselförnimmelser i benen som framför allt kommer i vila och lindras helt eller delvis av rörelse, för det tanken till restless legs syndrome (RLS). I bilden ingår också ett starkt behov av att röra på benen och att symtomen är värst på kvällar och nattetid. Insomningssvårigheter och nattvandring samt PLM är vanligt förekommande. (PLM står för periodic limb movement och innebär muskelryckningar och bensparkar under sömnen.) Störd nattsömn leder till dagtrötthet och påverkan på vardag och livskvalitet. Man kan dela in RLS i en primär form som ofta är ärftlig och RLS sekundär till annat tillstånd såsom polyneuropati eller järnbrist eller som biverkan av läkemedel. Läkemedelsverket rekommenderar följande: Sekundär RLS Bakomliggande sjukdom eller bristtillstånd skall utredas och behandlas optimalt. Läkemedelsbehandling som kan orsaka RLS ska avslutas eller modifieras. Information om möjligt samband med alkohol, rökning och koffeinintag. Mild RLS I första hand prövas icke-farmakologiska behandlingsmetoder. Om farmakologisk behandling behövs rekommenderas i första hand intermittent levodopa till kvällen. Måttlig till svår RLS I första hand rekommenderas intermittent eller regelbunden behandling med dopaminagonist (pramipexol, ropinirol eller rotigotine) till kvällen. Det finns också visst stöd för vissa antiepileptika samt i speciella fall opioider. Pramipexol (Sifrol) och ropinirol (Adartrel) har indikation RLS och doseras enligt FASS. Cabergolin (Cabaser) och bromokriptin (Pravidel) är andra dopaminagonister som dock har risk för allvarliga biverkningar och ej räknas som förstahandsmedel vid RLS. Rotigotin (Neupro) har beredningsform som plåster. Subventionen är begränsad. Levodopa har ej registrerad indikation men klinisk erfarenhet finns där dosen mg någon timme före sänggåendet används. SBU-rapport SBU kom i höstas med en rapport där man granskar det vetenskapliga underlaget för behandling med dopaminerga medel vid RLS. Man konstaterar att RLS är ett vanligt problem där 5-10 % av den vuxna befolkningen kan vara drabbad. Av dessa beräknas var fjärde behöva medicinsk behandling vilket skulle röra sig om uppemot personer i Sverige. Man har gått igenom de studier som finns och bedömer att det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att dopaminagonister (DA) ger en lindring av symtomen jämfört med placebo vid metaanalyser. Effekterna är bl.a. ökad sömntid, bättre sömnkvalitet och livskvalitet. Samtidigt påpekar man att det i studierna rör sig om kort uppföljningstid och att långtidsbiverkingar är ofullständigt kända vid RLS-behandling. Man bedömer också att det finns visst vetenskapligt stöd för behandling med L-dopa vid PLM. Även där bedöms nytta och risk på lång sikt som inte klarlagda. Det finns få studier avseende levodopa och RLS. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att man ska kunna dra slutsatser om läkemedlens kostnadseffektivitet. SBU framför uppfattningen att RLS sannolikt är underdiagnosticerat och underbehandlat. För dem med måttliga till svåra besvär är DA förstahandsbehandling då dessa preparat ger god lindring. Man varnar dock för indikationsglidning med tanke på bristfälligt kända långtidseffekter. Som vid all farmakologisk terapi ska behandlingen utvärderas och omprövas. För mer information kring diagnostik, utredning och behandling rekommenderas nedanstående källor varmt. Källor: Läkemedelsbehandling av RLS (Information från Läkemedelsverket 3:2009) Dopaminerga medel vid restless legs syndrome (SBU Alert-rapport nr ) Anna-Karin Wärme Expertgruppen för neurologiska sjukdomar

11

12 Dahlströms Tryckeri AB Nyköping, juni 2010.

Plevnagården, Malmköping

Plevnagården, Malmköping Gösta Lööf, 016-10 45 81, acj PROTOKOLL Protokoll från sammanträde med läkemedelskommittén Datum: 2010-05-18 Tid: Kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Plevnagården, Malmköping Anders Stjerna Ruth Lööf Marie

Läs mer

Plevnagården, Malmköping

Plevnagården, Malmköping Gösta Lööf, 016-10 45 81, acj PROTOKOLL Protokoll från sammanträde med läkemedelskommittén Datum: 2010-09-28 Tid: Kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Plevnagården, Malmköping Anders Stjerna Ruth Lööf Marie

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-12-12

BESLUT. Datum 2012-12-12 BESLUT 1 (5) Datum 2012-12-12 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Alle 15 2300 Köpenhamn S SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Alle 15 2300 Köpenhamn S SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2010-06-07 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Alle 15 2300 Köpenhamn S SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan

Läs mer

HTA-enheten CAMTÖ. Behandling av depression hos äldre 2015-06-16

HTA-enheten CAMTÖ. Behandling av depression hos äldre 2015-06-16 HTA-enheten CAMTÖ 2015-06-16 Behandling av depression hos äldre SBU-rapport nr 2015-233 http://www.sbu.se/upload/publikationer/content0/1/depression_aldre_2015.pdf Kort sammanfattning av rapporten Depression

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi The Swedish Network for Pharmacoepidemiology Missvisande tolkning av statistik över sömnmedel och lugnande läkemedel till unga Statistik från Socialstyrelsens Läkemedelsregister visar att den i Ekot rapporterade alarmerande ökningen av förskrivningen

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna.

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Datum 2012-11-26 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna SAKEN Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning

8. Nuvarande praxis. 8.1 Inledning 8. Nuvarande praxis 8.1 Inledning Sömnbesvär behandlas, som framgått av tidigare kapitel, i stor utsträckning med läkemedel. Enligt Apotekets försäljningsstatistik uppgick försäljningen av sömnmedel och

Läs mer

Läkemedel och sömn FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL OCH LUGNANDE MEDEL I RIKET 1990-2005. FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL I VÄSTERBOTTEN 2004-2007(tom sept)

Läkemedel och sömn FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL OCH LUGNANDE MEDEL I RIKET 1990-2005. FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL I VÄSTERBOTTEN 2004-2007(tom sept) Läkemedel och sömn Magdalena Pettersson Läkemedelscentrum FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL OCH LUGNANDE MEDEL I RIKET 1990-2005 FÖRSÄLJNING AV SÖMNMEDEL I VÄSTERBOTTEN 2004-2007(tom sept) Försäljning av sömnmedel

Läs mer

Restless Legs Syndrom Medicinska riktlinjer

Restless Legs Syndrom Medicinska riktlinjer Restless Legs Syndrom Medicinska riktlinjer Per-Erik Lygner, öl Neurologimottagn Frölunda Specialistsjukhus Varför? Restless Legs Syndrom (RLS) prevalens 5-15% i vuxna befolkningen Liten andel med svåra,

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 LS2017-0070 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2017-01-25 Enheten för kunskapsstöd Agneta Eklund Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 Läkemedelskommittén verkar på uppdrag av regionstyrelsen. Läkemedelsteamet

Läs mer

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Tjänsteställe, handläggare Datum Sida Karin Öhlén 2015-05-05 1(5) Läkemedelsenheten Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Sedan 2011 har Läkemedelsverket haft ett regeringsuppdrag

Läs mer

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande LÄKEMEDELSKOMMITTÉ MÖTESANTECKNINGAR 2010-01-19 Tid Tisdag den 19 januari 2010, kl 13.30 16.45 Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen Närvarande Annika Braman Eriksson Åsa Wiberg Kristin

Läs mer

Sömnstörningar hos barn. Bruno Hägglöf Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet

Sömnstörningar hos barn. Bruno Hägglöf Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet Sömnstörningar hos barn Bruno Hägglöf Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet Kunskapsdokument från Läkemedelsverket 2014, under tryckning Arbetsgrupp med barnläkare, allmänläkare, barnpsykiatriker,

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013 Dessa riktlinjer har utarbetats av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland på uppdrag av HoS-ledningen, godkänts av Hälsoval, Division

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel.

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel. BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-21 Vår beteckning SÖKANDE Ebb Medical AB Box 114 371 22 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd som medför ökad risk för för tidig död, framtida psykisk

Läs mer

Behandling av sömnbesvär hos vuxna - en systematisk litteraturöversikt. SBU, maj 2010

Behandling av sömnbesvär hos vuxna - en systematisk litteraturöversikt. SBU, maj 2010 1 Behandling av sömnbesvär hos vuxna - en systematisk litteraturöversikt SBU, maj 2010 Förekomst av sömnbesvär bland vuxna i Sverige 2008, totalt samt fördelat på ålder och kön (n = 1128) 2 3 Projektets

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Stugan Åsele kommun Uppdragsrapport (LMG) har utförts på totalt st individer under tidsperioden. Medelåldern var 83 år (77-92). Av individerna hade 55 % (6 st) ApoDos (individuellt förpackade

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Sömn. Ett självreglerande, reversibelt tillstånd med förändrat sensorium och motorik, och total eller partiell medvetslöshet

Sömn. Ett självreglerande, reversibelt tillstånd med förändrat sensorium och motorik, och total eller partiell medvetslöshet Sömn Ett självreglerande, reversibelt tillstånd med förändrat sensorium och motorik, och total eller partiell medvetslöshet Kristina Seling Distriktsläkare, Läkemedelsansvarig läkare för Region Jämtland

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 Genomgången av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär Presenterades 1 juli 2010 Presenterades 1 juli 2010 Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 De granskade läkemedlen De granskade läkemedlen

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Olämpliga läkemedel har minskat, Vad har vi gjort?

Olämpliga läkemedel har minskat, Vad har vi gjort? Olämpliga läkemedel har minskat, Vad har vi gjort? Eva Oskarsson geriatriker och medicinsk rådgivare Landstinget Västernorrland Västernorrland 242 740 invånare 7 kommuner 3 sjukhus - Sundsvall-Härnösand,

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Vetenskapligt underlag Bilaga Slutlig version Förord Socialstyrelsen har i detta dokument

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre Nationell lista undvik till äldre Del av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger Innehållsförteckning Syfte... 3 Bakgrund

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2009-11-04 Vår beteckning SÖKANDE UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Köpenhamn S Företrädare: Fredrik Berggren SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-04 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET... 4 4. SYFTE... 4 5.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:37 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Behandling av sömnsvårigheter

Behandling av sömnsvårigheter Behandling av sömnsvårigheter Sammanfattning Sömnsvårigheter behandlas i första hand med andra metoder än läkemedel (icke-farmakologiska metoder). I de fall då annan sjukdom, som till exempel depression

Läs mer

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna YTTRANDE 1(2) Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna Att Landstinget tillskriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att läkemedlet

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Mars - april 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2006-10-23 1977/2005

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2006-10-23 1977/2005 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regionala DiabetesRådet (RDR) Stefan Jansson, ordf 2 (6) 1 Innehållsförteckning 1. Möten under året... 3 2. Aktiviteter under året... 3 3. Framtidsspaning... 5 3 (6) 1. Möten

Läs mer

Har du obehag i benen som

Har du obehag i benen som Har du obehag i benen som pirrar bränner sticker bubblar smärtar hettar kryper svider Då kanske du har Willis-Ekbom Disease WED www.wedforbundet.se 1 Willis-Ekbom Disease, WED, kallas även Restless Legs

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

Integrationshandledning Nationell lista undvik till äldre

Integrationshandledning Nationell lista undvik till äldre Nationell lista undvik till äldre Del av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger Innehållsförteckning Syfte... 3 Terminologi...

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar i primärvård. LMG-ribba 2012 och kriterier för att nå ribban

Läkemedelsgenomgångar i primärvård. LMG-ribba 2012 och kriterier för att nå ribban D I A R I E N R Till Hälsoval för vidarebefodran till Verksamhetschefer vid samtliga vårdcentraler i Sörmland Utarbetat av Ruth Lööf och Marie Portström, Läkemedelskommittén Läkemedelsgenomgångar i primärvård

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-07 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET...

Läs mer

Missbruk hos äldre! Läkemedel hos äldre vad vet vi, vad vet vi inte!?

Missbruk hos äldre! Läkemedel hos äldre vad vet vi, vad vet vi inte!? Missbruk hos äldre! Läkemedel hos äldre vad vet vi, vad vet vi inte!? Mikael Hoffmann Stiftelsen NEPI (copyrightskyddade bilder ej friköpta för webpublicering borttagna) 1 Kronologisk ålder Biologisk ålder

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-12-12

BESLUT. Datum 2013-12-12 BESLUT 1 (7) Datum 2013-12-12 Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om

Läs mer

Handlingsplan Läkemedel och miljö 2012

Handlingsplan Läkemedel och miljö 2012 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 14 (24) Dnr CK 2012-0050 82 Handlingsplan Läkemedel och miljö 2012 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Presenterades 16 februari 2010 Besluten träder i kraft den 15 maj

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

BESLUT. Datum 2008-06-25

BESLUT. Datum 2008-06-25 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-06-25 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland

Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland Emelie Fagerberg, apotekare Eva Oskarsson, geriatriker 141030 Smarta råd om läkemedel för äldre Samarbete LVN, SPF och PRO Information till äldre och anhöriga

Läs mer

God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika. Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland

God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika. Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland Mål på regeringsnivå 2011-2014 3. God och säker läkemedelsbehandling för äldre Läkemedelsbehandling

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-06-11

BESLUT. Datum 2015-06-11 BESLUT 1 (7) Datum 2015-06-11 Vår beteckning SÖKANDE Evolan Pharma AB Box 120 182 12 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Företrädare: Karl-Johan Myren

Företrädare: Karl-Johan Myren BESLUT 1 (8) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-11-10 Vår beteckning 583/2004 SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 30037 104 25 Stockholm Företrädare: Karl-Johan Myren SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

Läs mer

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message

Agenda. Bakgrund. Diagnos och behandling vid ångest och depression. Bakgrund. Diagnostik. Depression. Ångestsyndrom. Sammanfattning- take-home message Diagnos och behandling vid ångest och depression Louise Hamark Distriktsläkare och KBT-terapeut Uppsala Agenda Bakgrund Diagnostik Depression Sammanfattning- take-home message Bakgrund 1/3 av primärvårdens

Läs mer

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Tobias Carlsson Apotekare Apoteket Farmaci Marie Elm Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Innehåll Bakgrund LÄR-UT idén Genomförande Hur långt har vi kommit? Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2010-07-01 Vår beteckning 410/2010, SÖKANDE Celgene AB Kista Science Tower 164 51 KISTA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar

Läs mer

Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15

Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15 Preventivmedel i Sverige aktuella priser 2015-06-15 Priser uppdateras månadsvis via TLV, Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket, www.tlv.se. För preparat som ingår i läkemedelsförmånen sker prisförhandling

Läs mer

Epidemiologi/ Evidensbaserad medicin Del 4

Epidemiologi/ Evidensbaserad medicin Del 4 ehälsoinstitutet Epidemiologi/ Evidensbaserad medicin Del 4 Grundläggande farmakoterapi Tora Hammar, tora.hammar@lnu.se Fil. Dr biomedicinsk vetenskap, leg. receptarie Del 4 Informationskällor Läkemedelsregistret

Läs mer

Nu m m er 1 2006. g rati sti d n i ng för apotekets ku n d er. Sten Sevborn är en av många som lider av samma åkomma: Rastlösa ben kan inte sova

Nu m m er 1 2006. g rati sti d n i ng för apotekets ku n d er. Sten Sevborn är en av många som lider av samma åkomma: Rastlösa ben kan inte sova APOTEKET Nu m m er 1 2006. g rati sti d n i ng för apotekets ku n d er Sten Sevborn är en av många som lider av samma åkomma: Rastlösa ben kan inte sova Rastlösa ben ger nätter utan sömn Sten Sevborn lider

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Oxie Nov 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95 42 yvonne.wismar-fransson@malmo.se

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa?

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Per Allard docent, överläkare Äldrepsykiatriska enheten, NUS och Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Åseborg Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under våren 2009. Medelåldern var 88 år (78-09). Av individerna hade 86 % (30 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier?

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Rune Dahlqvist Professor klinisk farmakologi Medicinsk rådgivare TLV Norrländska Läkemedelsdagarna jan 2012 Staten vem är det i detta sammanhang? Socialdepartementet

Läs mer

Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR.

Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR. Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR. 1 Allmänt Inom ramen för lokalt avtal om dosdispensering har en översyn av dosrecept gjorts i samband med förlängning av ordinationer.

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS

Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS Dopaminergika dopaminliknande effekter mot WED/RLS Dopaminergika är ett annat namn för läkemedel som har dopaminliknande effekter på vissa specialiserade hjärnceller, neuroner. Inom dopaminergika finns

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Palexia Depot Depottablett 50 mg 30 tabletter ,09 203,50.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Palexia Depot Depottablett 50 mg 30 tabletter ,09 203,50. 1 (5) 2011-06-09 Vår beteckning SÖKANDE Grunenthal Sweden AB Frösundaviks allé 15 169 70 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-02-11

BESLUT. Datum 2009-02-11 BESLUT 1 (5) Datum 2009-02-11 Vår beteckning SÖKANDE WYETH AB Box 1822 171 24 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer