Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl 14.00-16.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S)"

Transkript

1 (26) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fagersta kommun, sessionssalen, kl Shiro Biranvand (V) Ordförande Gunilla Persson (S) Vice ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson (S) Sven Bergman (M) Övriga deltagande Harold Nilsson Ulrika Rosenberg Hans-Åke Berglin (V) Thomas Esterblom (V) Robert Berggren (S) Förbundschef Sekreterare Utses att justera Gunilla Persson (S) ord Sören Lindqvist (V) ers Justeringens tid och plats Kommunhuset, Fagersta Underskrifter Sekreterare... Ulrika Rosenberg Paragrafer 1-23 Ordförande... Shiro Biranvand Justerande..... Gunilla Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Förbundsdirektionen vid NVK Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande NVK, Fagersta..... Ulrika Rosenberg

2 (26) NVK 1 Delegeringsärenden Från ordföranden och utredningsingenjören föreligger sammanställning över fattade delegeringsbeslut. Noteras och läggs till handlingarna.

3 (26) NVK 2 Dnr Budget 2013, slutredovisning av driftprojekt, fastighetsavdelningen Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelser och i ärendet. Projekt Avseende 4396 Nytt korttidsboende i befintliga lokaler Solliden 2, Solliden 4419 Byte av källarfönster, hus B och C Jesper 7, Brinellskolan 4420 Byte av fyra invändiga branddörrpartier Jesper 7, Brinellskolan 4426 Byte av vitvaror i hemkunskapslokaler Jesper 7, Risbroskolan 4433 Ny inhägnad mot Södra linjan med passagesystem Hantverkaren 17, Lövparksvägen Ombyggnad av ventilationsanläggning Solliden 2, Solliden, hus D 4435 Renovering av hissar Stolpvreten 5, Stolpvreten 4444 Byte av dörrar och lagning av panel Västanfors 11:78, Nybo 4456 Byte av utebelysning Astronomen 1, Per Olsskolan 4459 Utbyte av åtta reglerutrustningar, styr och övervakning för värme samt ventilation i hus C och G Astronomen 1, Per Olsskolan

4 (26) Slutredovisningarna godkännes. Kamreren

5 (26) NVK 3 Dnr Budget 2013, slutredovisning av investeringsprojekt, fastighetsavdelningen Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelser och i ärendet. Projekt Avseende 9859 Installation av wc-stolar Solliden 2, Solliden Slutredovisningarna godkännes. Kamreren

6 (26) NVK 4 Dnr Budget 2013, slutredovisning av driftprojekt, fastighetsavdelningen Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelser och i ärendet. Projekt Avseende 7519 Dränering av lekytor och lagning av asfaltytor Källan 1, Källskolan 7520 Nytt yttertak på förråd till Kornettgatan 9 och 11 Resedan 1, Kornettgatan 7521 Byte av fönster Resedan 1, Kornettgatan 7522 Nya fönster Norbergsby 58:2, Lilla Björkås 7524 Brandlarmsanläggning Norbergsby 58:2, Lilla Björkås 7526 Byte av 20 ventilationsaggregat i lägenheter Norbergsby 15:56, Granbacken 7528 Ombyggnad av bildsal Norbergsby 71:1, Centralskolan 7529 Renovering av sessionssalen Tinget 7, Kommunhuset 7531 Byte av matta i korridorer, hus B Källan 1, Källskolan 7533 Upprustning av tvättstuga Norbergsby 15:27, Öjersbogården

7 (26) Dnr Projekt Avseende 7534 Byte av brandklassade dörrar i korridorer Vega 2, Björkängen 7535 Renovering av två WC för besökare Vega 2, Björkängen 7536 Renovering av tvättstuga Källan 5, Källgården 7537 Byte av belysning övervåning Källan 5, Källgården 7541 Ny råspont och läkt på tak, etapp 1 Norbergsby 15:56, Granbacken Slutredovisningarna godkännes. Kamreren

8 (26) NVK 5 Dnr Budget 2013, slutredovisning av projekt, fastighetsavdelningen Resedan 2, Norberg, Trygghetsboende Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet. Projekt Avseende 8156 Ombyggnation av 24 lägenheter till Trygghetsboende Resedan 2, Kornettgatan 15 Slutredovisningen godkännes. Kamreren Norbergs kommun????

9 (26) NVK 6 Dnr Budget 2013, prognos för driftprojekt, fastighetsavdelningen Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet. Projekt Avseende 7554 Ombyggnation av 24 lägenheter till Trygghetsboende Resedan 2, Kornettgatan 15 Slutredovisningen godkännes. Kamreren Norbergs kommun????

10 (26) NVK 7 Dnr Budget 2014, igångsättningsmedgivande, gatuavdelningen Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse och i ärendet. Igångsättningsmedgivande beviljas för projekten. Projektet finansieras enligt följande: Från Till Belopp Id Akt Id Akt , , ,- Kamreren Avdelningschefen gatuavdelningen

11 (26) NVK 8 Dnr Budget 2014, tilläggsanslag till driftprojekt 4710, Knapervägen, va-sanering, Fagersta Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse i ärendet. Direktionen beviljade , 165, kronor till projektet. Tillläggsanslag äskas med ,-. Tilläggsanslag beviljas och finansieras enligt följande: Från Till Belopp Id Akt Id Akt ,- Kamreren Avdelningschefen gatuavdelningen

12 (26) NVK 9 Dnr Budget 2014, tilläggsanslag till driftprojekt 4711, Slussvägen, va-sanering, Fagersta Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse i ärendet. Direktionen beviljade , 166, kronor till projektet. Anslaget avsåg egentligen en första etapp. Tilläggsanslag äskas med ytterligare ,-. Tilläggsanslag beviljas och finansieras enligt följande: Från Till Belopp Id Akt Id Akt ,- Kamreren Avdelningschefen gatuavdelningen

13 (26) NVK 10 Dnr Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 7713, matningsledning för vatten, etapp 2, Norberg Från avdelningschefen gatuavdelningen föreligger skrivelse i ärendet. Igångsättningsmedgivande beviljas för projekt. Projektet finansieras enligt följande: Från Till Belopp Id Akt Id Akt ,- Kamreren Avdelningschefen gatuavdelningen

14 (26) NVK 11 Dnr Budget 2014, igångsättningsmedgivande, driftprojekt 7549, nya wc, Norbergsby 71:1, Centralskolan hus V, Norberg Från avdelningschefen fastighetsavdelningen föreligger skrivelse i ärendet. Igångsättningsmedgivande beviljas för projekt. Projektet finansieras enligt följande: Från Till Belopp Id Akt Id Akt ,- Kamreren

15 (26) NVK 12 Dnr Underhållsplan fastigheter 2014, Fagersta Förbundschefen redovisar plan/behovsinventering för investeringar och större underhållsarbeten för Fagersta kommuns fastigheter I planen föreligger dessutom en prioriterad lista över de åtgärder som planerats inom det objektsbundna fastighetsunderhållet. Rapporten godkännes.

16 (26) NVK 13 Dnr Underhållsplan fastigheter 2014, Norberg Förbundschefen redovisar plan/behovsinventering för investeringar och större underhållsarbeten för Norbergs kommuns fastigheter I planen föreligger dessutom en prioriterad lista över de åtgärder som planerats inom det objektsbundna fastighetsunderhållet. Rapporten godkännes.

17 (26) NVK 14 Dnr Internkontroll 2013 Förbundschefen avrapporterar i skrivelse till direktionen den del av internkontrollen 2013 som återstått (flextidsjustering och systematiskt arbetsmiljöarbete). Förbundschefen redogör för ärendet. Rapporten godkännes. Rapporten överlämnas till revisorerna. Revisorerna

18 (26) NVK 15 Dnr Revidering av delegeringsordning 2014 Förbundschefen föreslår revidering av Delegeringsordning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund enligt framlagt förslag. Förbundschefen redogör för ärendet. Revideringen godkännes. Kamrer Ekonomiassistenten

19 (26) NVK 16 Dnr Upphandling av ramavtal elarbeten och servicearbeten vitvaror Upphandlingschefen redogör för upphandlingsarbete avseende ramavtal elarbeten och servicearbeten vitvaror. Fem anbud har inkommit. Två anbud har förkastats. Upphandlingschefen föredrar utvärderingen. Av sammanställning och föredragning framgår att anbudsgivare nr 1 och anbudsgivare 5 i nämnd ordning har lämnat de för kommunen mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden. Ramavtal elarbeten och servicearbeten vitvaror tecknas med två entreprenörer, anbudsgivare 1, Hallgrens El & Maskinservice AB och anbudsgivare nr 5, Imtech Elteknik AB. Anbudsgivare nr 1 tillfrågas alltid först vid avrop av arbete. Om denne ej kan utföra arbetet för tillfället tillfrågas anbudsgivare nr 5. Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut och besked samt slutföra upphandlingen. Förbundschefen

20 (26) NVK 17 Dnr Upphandling av ramavtal målning Upphandlingschefen redogör för upphandlingsarbete avseende ramavtal målning. Två anbud har inkommit. Upphandlingschefen föredrar utvärderingen. Av sammanställning och föredragning framgår att anbudsgivare nr 2 och anbudsgivare 1 i nämnd ordning har lämnat de för kommunen mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden. Ramavtal målning tecknas med två entreprenörer, anbudsgivare 2, Måleri AB Gösta Andersson & Söner och anbudsgivare nr 1, Bröderna Thunströms Måleri AB. Anbudsgivare nr 2 tillfrågas alltid först vid avrop av arbete. Om denne ej kan utföra arbetet för tillfället tillfrågas anbudsgivare nr 1. Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut och besked samt slutföra upphandlingen. Förbundschefen

21 (26) NVK 18 Dnr Upphandling av ramavtal plattsättning Upphandlingschefen redogör för upphandlingsarbete avseende ramavtal plattsättning. Ett anbud har inkommit. Upphandlingschefen föredrar utvärderingen. Ramavtal plattsättning tecknas med Fagersta Plattsättningsfirma AB. Ge förbundschefen i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut och besked samt slutföra upphandlingen. Förbundschefen

22 (26) NVK 19 Dnr Tillsättning av tjänsten som fastighetschef Förbundschefen redogör för rekryteringsarbetet. Ärendet diskuteras. Ordföranden delegeras att i samråd med vice ordföranden tillsätta tjänsten som fastighetschef. Ordföranden Vice ordföranden Förbundschefen

23 (26) NVK 20 Dnr NVK:s Regelverk för bidrag till enskild väghållning inom Fagersta kommun - förtydligande Direktionen för NVK har den 23 november 2006 beslutat att Regelverk för bidrag till enskild väghållning inom Fagersta kommun ska gälla från och med den 1 juli Regelverket har i ett senare beslut den 24 augusti 2013 kompletterats med bidrag till vägbelysning. Utredningsingenjören redogör i skrivelse för förtydligandena. Besluta att NVK:s Regelverk för bidrag till enskild väghållning inom Fagersta kommun med införda förtydliganden skall gälla. Utredningsingenjören

24 (26) NVK 21 Delgivningsärenden Datum Från Angående Norbergs kommun Kommunal brandvattenförsörjning Kommunfullmäktige

25 (26) NVK 22 Övriga frågor Arne Söderström (S) ställer fråga om snöröjning. Förbundschefen svarar på frågan.

26 (26) NVK 23 Rapporter Förbundschefen rapporterar enligt följande: - Hyresförhandlingar - Löneöversynsförhandlingar Planfråga, Norbergs kommun - Dom i mål Mariaskolan - Invigning av trygghetsboende Resedan, Norberg - Sockenstugan - Revision upphandlingsarbete - Årsbokslut - Arbetsbelastning förbundschefen - SamTek AB - Vattenledning Norberg Avesta - Vattenledning från Saxen - Fastighetsägare i Norberg, ej erlagda va-avgifter - Energiuppföljningsprogram Godkänna rapporterna.

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd

Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Plats och tid Stadshuset, plan 1, Översikten, kl. 13.30- Ledamöter och ersättare Beslutande Leif Karlsson (s) ordf Solveig Lindblom(s) Anniola Nilsson(m) Ersättare Kjell Arvidsson (c) Ulla Jansson(s) Ulf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

2015-01-20. Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2

2015-01-20. Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2 LEDNINGSUTSKOITET l (17) Plats och tid Närvarande Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-13 Ordförande Carola Gunnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20 Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst )ej närvaro Claes

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer