FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté. Närvarande: Malin Krantz socialchef"

Transkript

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL 16/12 Socialförvaltningens samverkanskommitté Dag: Plats: Upplevelsen, stadshuset Närvarande: Malin Krantz socialchef Susanne Winroth sekreterare Heinrich Schöpf planeringschef 4-5, Inga-Stina Johansson ec utredningssek 6-7 Tor Jacobsen ec beroendesek 6, 8 Wolf Zughaft vc IFO 9-10 Fredrik Andersson controller 15 Annica Sörensen Ann-Margret Högberg Rolf Karlsson Söderby Anna Hurtig Eva Bjäräng Anders Haag Kommunal Kommunal Vision FSA LSR SSR Paragrafer: Justering (Om protokollet inte justerats senast tisdag 20 november anses justering ändå ha skett). För arbetsgivaren: Malin Krantz För Kommunal: Annica Sörensen För Vision: Rolf Karlsson Söderby För FSA Anna Hurtig För LSR Eva Bjäräng För SSR Anders Haag Vid protokollet Susanne Winroth

2 2 Föregående mötesprotokoll Genomgång av föregående protokoll. Arbetstagarorganisationerna har inga synpunkter. MBL 19 3 Information om utredning vid Orkidén Ärende utgår från dagordningen. 4 Tilläggsavtal Humana Omsorg B Heinrich Schöpf informerar om förslaget att utöka platsantalet vid serviceboendet Ljungholmsvägen med en plats 5 Motion ang. trygghetsboende - yttrande Heinrich Schöpf informerar om förslaget till yttrande gällande motion från FP angående trygghetsboende. 6 Våld i nära relationer ansökan om utvecklingsmedel Inga-Stina informerar om ansökan om fortsatta utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. 7 Åtgärder barnfattigdom Inga-Stina Johansson informerar om förslaget om barn- och ungdomspolicygruppens åtgärdsförslag.

3 8 Våld i nära relationer slutrapporter 2011 Tor Jacobsen redovisar slutrapporterna gällande: Att påbörja ett utvecklingsarbete för män som utövar våld Att tillsammans med kvinnojouren starta ett skyddande boende Länssamordnare 9 Effektiviseringsuppdrag öppenvården IFO Wolf Zughaft informerar om förslaget till hur Individ och Familjeomsorgens öppenvård ska organiseras inom given budgetram efter effektiviseringskrav (se bilaga Förändringsförslag inom öppenvården för barn och ungdomar, ) Vision, SSR och Kommunal yrkar på att arbetsgivaren gör en konsekvensanalys samt upprättar en genomförandeplan som innefattar en tydlig tidplan. Viktigt att det framgår hur många tjänster som försvinner och ett förtydligande var effektiviseringen ligger. De undrar också hur rekryteringen av verksamhetsledare ska ske? Det är även viktigt att arbetsgivaren inventerar vilken kompetens som finns på IFO och tar tillvara på den för att undvika kompetensflykt. Arbetsgivaren kommer att komplettera konsekvensanalysen, förtydliga var effektiviseringarna ligger samt upprätta en genomförandeplan för hur processen drivs vidare. 10 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn Wolf Zughaft informerar om förslaget att fastställa arvodet för särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn till kr/mån samt ersättning för resor enligt den ersättningsnorm som utgår för kommunalt anställda. 11 Demensvården i Falkenbergs kommun Malin Krantz informerar om förslaget att: Demensresursen avvecklas from 1 januari Förvaltningen erhåller ett uppdrag att senast halvårsskiftet 2013 återkomma med ett förslag på organisation för den samlade demensvården i Falkenbergs kommun.

4 12 Korttidens verksamhetsplan - förtydligande Malin Krantz informerar om en förändring i korttidens verksamhetsplan: Upprättande av genomförandeplan ska ske inom 7 dagar från ankomst (istället för 3 dagar). 13 Återrapportering mötesplats Mölle Malin Krantz informerar om förslaget att: Uppdra åt förvaltningen att skapa en interimsstyrelse med uppdrag att utforma stadgar och verksamhetsinnehåll utifrån förstudiens vision och resultat. Återrapportera arbetet i april Socialnämndens och BUN:s åtgärder för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom gymnasieskolan Malin Krantz informerar om redovisning av budgetuppdrag: Socialnämndens och barn- och utbildningsförvaltningens åtgärder för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom gymnasieskolan. 15 Ekonomisk uppföljning Fredrik Andersson redovisar den ekonomiska uppföljningen tom oktober månad (se bilaga). 16 Alternativa driftsformer Se 20 och Heltidsprojektet Susanne Winroth informerar om att sammanställningen av enkätundersökning gällande önskad sysselsättningsgrad snart är klar och kommer att skickas till Kommunal för kännedom.

5 18 Arbetsmiljö Ingen information lämnades. 19 Övriga frågor Kommunal: Undrar varför matpriserna för brukarna skiljer sig mellan Falkenbergs kommun och Floragården? Arbetsgivaren tar med sig frågan till ansvarig chef för Kost och Städenheten. MBL 19 Malin Krantz informerar om förslaget att verksamheten för ensamkommande flyktingar flyttas till Heberg. Vision, SSR och Kommunal yrkar på en konsekvensanalys utifrån personalens perspektiv samt att en fysisk skyddsrond görs i de nya lokalerna där även de fackliga organisationerna blir kallade till. Vision har fått kännedom att det har blivit väsentligt förändrade arbetsuppgifter för personalen som arbetar med ensamkommande flyktingbarn from 1/11 och detta har inte samverkats enligt samverkansavtalet. Arbetsgivaren tar med sig ovanstående till berörd enhetschef. 20 Tilldelningsbeslut LSS-verksamhet information Förhandling enl. MBL 21: Överförande av sekretess till de fackliga organisationerna Arbetsgivaren begär med stöd av MBL 21 att alla dokument och all annan information som lämnas vid denna information ska omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot att lämnade dokument och information omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Information enl. MBL 19: Information om tilldelningsbeslut LSS-verksamhet Arbetsgivaren informerar om pågående utvärdering av upphandlingen LSS-verksamhet.

6 21 Tilldelningsbeslut personlig assistans Förhandling enl. MBL 21: Överförande av sekretess till de fackliga organisationerna Arbetsgivaren begär med stöd av MBL 21 att alla dokument och all annan information som lämnas vid denna förhandling ska omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot att lämnade dokument och information omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Därefter överlämnar arbetsgivaren utvärderingsprotokoll från upphandlingen verksamhet personlig assistans till arbetstagarorganisationerna. Förhandling enl. MBL 38: Antagande av entreprenör Arbetsgivarena avser att anlita det företag som framgår av utvärderingsprotokollet över upphandlingen av personlig assistans för att utföra verksamhet åt kommunen från Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget. Förhandlingen förklarades avslutad Bilagor: 1. Yttrande Förändringsförslag inom öppenvården för barn och ungdomar ( ) 2. Ekonomisk uppföljning oktober 3. Sammanträdesplan Minnesanteckningar utveckla/utvärdering samverkan

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK I o f i Q r 1 Q r i Q r la r 1 1 i 1 1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29 Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK Dag: Onsdagen den 29 oktober 2014 Parter:

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Arbetsgivarenheten 2013-05-02. Ärende: Möte med Centrala Samverkanskommittén - CESAK

Arbetsgivarenheten 2013-05-02. Ärende: Möte med Centrala Samverkanskommittén - CESAK 1 Q J_1 Q L_1 Q L_i Q L_1 Q / Falkenbergs kommun Arbetsgivarenheten PROTOKOLL 2013-05-02 Ärende: Möte med Centrala Samverkanskommittén - CESAK Dag: onsdagen den 2 maj 2013. Parter: Falkenbergs kommun,

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 Socialnämnden NÄRVARANDE Sammanträdesdatum 2008-12-19 Sammanträdestid 08.30 10.30 Ledamöter Tjänstg ersättare Övriga ersättare Övriga deltagare Rie Boulund, ordf (m)

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer