Företagande: entreprenörskap & miljö. vt Jörgen Adolfsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagande: entreprenörskap & miljö. vt 2015. Jörgen Adolfsson jorgen.adolfsson@fek.lu.se"

Transkript

1 Företagande: entreprenörskap & miljö vt 2015 Jörgen Adolfsson

2 Entreprenörskap?

3 Entreprenörskap som en etableringsprocess Etablering av e< företag/verksamhet Ini3ering Etablering Dri8 Före lansering E8er lansering ANPASSAT FRÅN: Gartner & Carter, 2003, Entrepreneurial behaviour and firm organizing process, i Z.J & Audretsch, D.B. (red.), Handbook of entrepreneurship research, Dordrecht: Kluwer

4 Företag- /verksamhetssetablering som en process Upptäcka ny affärsmöjlighet & ugorma en affärsidé Anskaffa & organisera nödvändiga resurser Kommersialisera (exploatera) Skapa 3llväxt

5 En affärsidés/företags livscykel Utveckling/mognad Revitaliseringsfas Förnyelsefas Stabiliseringsfas Nedgångsfas Tillväxts- /penetra3onsfas Ini3ering Sökfas Utvecklingsfas Tid = Extra stort behov av entreprenörskap/intraprenörskap

6 Entreprenöriell akjvitet* i olika länder (GEM, 2013) Sverige 8,2 (2004: 4.2) Chile 24,3 Norge 6,5 Tyskland 5,0 Finland 5,3 England 7,1 Spanien 5,2 USA 12,7 Italien 3,4 Nigeria 39,9 Grekland 5,5 Japan 3,7 Frankrike 4,6 EU medel 8,0 * Håller på a< starta eller har just startat företag

7 Entreprenöriell akjvitet i olika länder (GEM, 2013)

8 FörutsäSningar för entreprenörskap en referensram (anpassat euer Gartner, 1985) Omgivningens karaktär Individens behov, egenskaper och aftyd Företagsetablering (dvs, entrenörskap ) Tillgången 3ll resurser

9 Egenskaper hos entreprenörer (Bjerke, 2005, s ) Presta3onsbehov, drivkra8 a< prestera Riskbenägenhet ( domänspecifik ) Tolerans för mångtydigheter Känsla av a< vara i kontroll ( internal locus of control ) Självförtroende, själv3llit ( self- efficacy) Behov av oberoende Krea3vitet Ini3a3vförmåga Fram3dsorientering Överop3mism Stort engagemang Önskan om snabb feedback Handlingsbenägna

10 Vad kännetecknar de svenska entreprenörerna? 72% män och 28% kvinnor Genomsnittlig ålder 40 år 50% ingen tidigare erfarenhet av att starta företag 80% erfarenhet inom branschen (genomsnitt 9 år) 89% födda i Sverige 38% ensamma och 62% i team (genomsnitt 2,4) 74% föredrar levebrödsföretagande 38% lämnar verksamheten inom 2 år KÄLLA: Delmar & Samuelsson, 2003

11 Delkursens fokus IDENTFIERA & FORMA AFFÄRSIDÉ (vad göra, 3ll vem, mm) SAMMANSTÄLLA I AFFÄRSPLAN (hur genomföra & exploatera, resultat)

12 Exempel på affärsplanens format och innehåll 1. Sammanfattning 2. Affärsidén - Vad är det för problem som behöver lösas? - Hur stort är problemet? - Hur har du tänkt lösa detta problem? - Produkt- eller tjänstebeskrivning? - Vad gör din lösning attraktiv? 3. Ledningsgruppen - Vilka ingår i ledningsgruppen? - Vilka erfarenheter och kompetenser har ledningsgruppen? - Vilka kompetenser saknas och hur skall dessa attraheras? 4. Markandsplanen - Vem behöver din lösning? Vem ska du sälja till? - Hur ser marknaden ut (omfattning, segment, etc)? - Hur ser konkurrenssituationen ut? Dina konkiurrensfördelar? - Pilotkunder? - Prissättning? - Hur skall du få ut dina produkter och tjänster på marknaden? - Uppskattning av försäljningsvolymen - Försäljningsprogros för de närmaste 3 åren 5. Affärssystem och organisation - Vad behöver göras i företaget för att producera produkten eller tjänsten på ett effektivt sätt? - Hur skall du organisera arbetet? - Vad skall göras inom företaget och vad skall du låta externa aktörer göra för dig? 6. Genomförandeplanen - Vilka aktiviteter behöver genomföras? - Vilka tidsperspektiv har du? - Vad har du för milstolpar? 7. Lönsamhetsbedömning och finansiering - Är detta lönsamt? - Kalkyler? - Vilka kapitalbehov finns och hur skall detta finansieras? - Hur ser de likvida medlen ut de första åren? 8. Risker - Vilka risker finns det med företagandet? - Hur ska dessa adresseras? - Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? 9. Bilagor

13 Varför skriva en affärsplan? Förtydligar och torture- test (billig simulering) av affärsidén är den rimlig? Tvingar fram beslut En plan framåt (mål och ak3viteter) som styr handlandet Iden3fierar resursbehovet (t ex kunskapsluckor) Kommunicerar gentemot externa intressenter t ex finansiärer, partners, nya ägare Entreprenörer som u4ormat en affärsplan presterar bä:re än de som inte gjort det (Delmar & Shane, 2002).

14 Varför skriver man inte en affärsplan? Alterna3vanvändningen av 3den a< skaffa mer informa3on. Upptäcker ökad komplexitet blir nedslagen, rädd Abstrakt ak3vitet entreprenörer är o8ast handlingsorienterade Rädd för a< bli utsa< för andras kri3k. Det finns inga skillnader i resultat mellan entreprenörer som skrivit en affärsplan och de som inte gjort det. (Hoenig & Karlsson)

15 InlämningsuppgiU 1: Analys av affärsplan Läs igenom NV affärsplan. Skulle ni investera i de<a företag? Mo3vera beslut a< investera eller inte! Är det en bra affärsplan? Varför, varför inte? 3-4 sidor text Lämnas in senast fredag 23 januari kl 13:00 via e- mail 3ll

16

17 Examples of investment selecjon criteria A strong founding entrepreneur or management team A unique, innova3ve idea addressing a specific problem in the marketplace A dis3nct and sustainable compe33ve advantage An a<rac3ve market A strong plan for launching into and reaching the market A founda3on for new, follow- up products, services A clear explana3on of capital need and usage An a<rac3ve, yet probable business case A feasible exit strategy A clear, well developed and realis3c business plan A strong presenta3on

18

19 Några råd vid ugormning av affärsplanen Fundera på vem du skriver affärsplanen för Väck åhörarens intresse 3digt (spännande fakta, citat, mm) Komple< Läxörståeligt och tydligt språk Strukturerad (formatet) och lä<läst (typsni<, marginaler, radavstånd, bilder, grafik) Kort (max sidor) Var noggrann med detaljerna (uträkningar, språk, format, layout, mm) Skilj på fakta och antaganden Var realis3sk (Burns, s. 207) (Timmons & Spinelli, 2005) (Handbok affärsplanering, 2001)

20 Nästa gång fredag 30 jan Affärsmöjligheter, affärsidé och affärsmodell Diskussion om hur affärsmöjligheter uppstår, iden3fieras och utvärderas. Diskussion om affärsmöjligheter, affärsidéer och affärsmodeller Läsanvisningar: Landström & Löwegren (2009), kap 4-6; Handbok affärsplanering kap 2, 3 (sid 56-57; 62-63; 72-88; )

21 InlämningsuppgiU 2: IniJal affärsidé UGorma en ini3al affärsidé Besvara kort de relevanta frågorna (se nästa sida) 3-4 sidor text. Lämnas in senast 9 feb, kl 13:00 via e- mail 3ll

22 Beskrivning av en affärsidé/möjlighet 1. Kort beskrivning av idén (vad ska vi sälja, 3ll vem, varför ska de köpa från just oss)? 2. Trender/möjligheter/problem som utgör basen för möjligheten? 3. Går det a< tjäna pengar? Hur? Hur mycket? 4. Har just vi möjlighet a< lyckas genomföra/göra de<a? Varför?

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag.

Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. Text schweiziska utgåvan: Thomas Kubr, Daniel Ilar och Heinz Marchesi Svensk bearbetning: Jens Bengtsson, Per-Nicklas Höglund, Martin Sandgren Magnus

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Så skriver Du en affärsplan för näringsbiodling

Så skriver Du en affärsplan för näringsbiodling Så skriver Du en affärsplan för näringsbiodling 1 1 Så skriver Du en affärsplan för näringsbiodling En praktisk handledning 1 En affärsplan för näringsbiodlaren ska: - beskriva affärsidén med näringsbiodlingen,

Läs mer

Från innovatör till entreprenör

Från innovatör till entreprenör Från innovatör till entreprenör Författare: Göran Ahlstrand och Peter Pileryd Handledare: Carl Johan Asplund Examinator: Bengt Horndahl Examensarbete inom produktionsekonomi Titel: Från innovatör till

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för Scanias fristående återförsäljare

Finansieringsmöjligheter för Scanias fristående återförsäljare Finansieringsmöjligheter för Scanias fristående återförsäljare Funding opportunities for Scania s independent dealers Martin Fredriksson Carl-Wilhelm Guilotte Examensarbete 15 hp Grundnivå Ekonomi - kandidatprogram

Läs mer

1 Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning 2 Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning En affärsplan ska

1 Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning 2 Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning En affärsplan ska 1 Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning 2 Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning En affärsplan ska beskriva affärsidén, hur verksamheten är tänkt att fungera,

Läs mer

En resa mot ett eget företagande

En resa mot ett eget företagande En resa mot ett eget företagande En studie av elva etablerade och potentiella företagare i Luleå kommun. Sari Roininen AR 2005:62 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Amanda Ljungsvik s071717@utb.hb.se Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Textil Produktutveckling med entreprenör-

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35

guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35 guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35 rätt InställnIng vilka som är vinnare eller förlorare bland entreprenörer bestäms vanligen av de personliga drag man har till exempel

Läs mer

Så skriver Du en vinnande affärsplan

Så skriver Du en vinnande affärsplan Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ

INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ MARKNADEN OCH DRIVKRAFTER BAKOM VALET ATT STARTA EGET Magisteruppsats i Företagsekonomi Albertino Junior Lopes Livramento 850604 Ronza Mousa 880707 VT 2011:

Läs mer

Krea%v finansiering. Hur man startar företag utan pengar. Connect Väst Skövde 12 september 2012

Krea%v finansiering. Hur man startar företag utan pengar. Connect Väst Skövde 12 september 2012 Krea%v finansiering Hur man startar företag utan pengar Connect Väst Skövde 12 september 2012 Sven Atterhed The ForeSight Group AB atterhed@foresight.se 0708-154949 Var är du? På väg ab starta egen ny

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Finansiering av företag

Finansiering av företag Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Finansiering av företag Är bristen på externt kapital en faktor som hämmar landsbygdsföretagens

Läs mer

D-UPPSATS. Inkubatorers påverkan på upplevda hinder i etableringsprocessen för nya företag

D-UPPSATS. Inkubatorers påverkan på upplevda hinder i etableringsprocessen för nya företag D-UPPSATS 2010:097 Inkubatorers påverkan på upplevda hinder i etableringsprocessen för nya företag Sara Karlsson Alalahti Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer