ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:"

Transkript

1

2 ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett begränsat antal tecken. Håll dina svar korta, koncisa och rakt på rak. Glöm inte att förklara hur i din ansökan. Det räcker inte med att säga att du kommer göra livet bättre för barn du måste visa oss hur du kommer att göra det. Vi tar bara emot ansökningar via inskickade via vår hemsida. Du kan inte posta, faxa eller a din ansökan. Skicka inte extra material via eller post. Vi kommer inte att inkludera skickat material i vår bedömning av din ansökan. Skickat material kan inte återsändas. Vi tar endast emot en ansökan per sökande. Sökande som skickar in flera ansökningar för samma projekt eller en ansökan för flera olika projekt kommer att diskvalificeras och inte bedömas. Partnerskap (organisationer som drivs av två individer) måste skicka in en gemensam ansökan för sin idé. Partners som skickar in olika ansökningar för samma idé kommer att diskvalificeras och inte bedömas. - - Kom ihåg att syftet med din ansökan är att visa att just du är den exceptionella individen med en enastående idé som kan göra livet bättre för många barn som vi söker efter. Visa att du är villig att arbeta heltid för att utveckla din idé och få din verksamhet att växa. Visa att du har entreprenörsandan som krävs för att lyckas.

3 3 STEG 2: AFFÄRSPLAN Frågor till sökande som gick vidare från det första steget. 3.1 Om dig den sociala entreprenören BESKRIV HUR DIN ARBETSSITUATION SER UT IDAG OCH VAR DU SER DIG SJÄLV OM FEM ÅR. ; max 1 00 tecken Här vill vi förstå vem du är som person, vad som driver dig, vad du arbetar med nu och var du ser dig själv om fem år. Beskriv var du ser dig själv om fem år, vad du har åstadkommit och vad du kommer att göra OM DU SKULLE FÅ STÖD FRÅN REACH FOR CHANGES INKUBATOR, VAD SKULLE DU LÄRA DIG OCH VILKA FRAMSTEG TROR DU ATT DU SKULLE GÖRA? Vad tror du att du skulle få ut av ett stöd från Reach for Change? Vad hoppas du på att lära dig? Vilken/vilka delar av vår inkubator är det som intresserar dig? HAR DU TIDIGARE ARBETAT INOM KINNEVIKGRUPPEN HOS NÅGON AV VÅRA PARTNERS; KINNEVIK, KORSNÄS, METRO, MTG, TELE2, MILLICOM (TIGO), HUGO STENBECKS STIFTELSE, VIASAT, BAYPORT ELLER CONSUMER FINANCE COMPANY? Obligatorsikt Vi särbehandlar inte nuvarande eller fördetta anställda hos våra partners, varken genom positiv eller negativ särbehandling. Men vi är intresserade av att veta om du har en yrkesrelation till någon av våra partners OM JA, NÄR OCH INOM VILKET FÖRETAG OCH I VILKEN ROLL?

4 3.2 Sökande med redan existerande organisationer. (Om du redan har grundat din organisation, besvara frågorna ) Vi vill veta om du redan har grundat en organisation som arbetar med idén som du söker med. De här frågorna syftar alltså till en organisation som specifikt arbetar med idén du söker med. Om du driver en annan organisation eller inte har startat en organisation för idén, svara inte frågor VEM GRUNDADE ORGANISATIONEN? VEM LEDER ORGANISATIONEN IDAG? VILKET ÅR GRUNDADES DEN? ÄR ORGANISATIONEN OFFICIELLT REGISTRERAD? VILKET DATUM REGISTRERADES ORGANISATIONEN? ORGANISATIONSNUMMER: (Det officiella organisationsnumret organisationen fick när den registrerades) ANTAL ANSTÄLLDA: OMSÄTTNINGEN DET SENASTE RÄKENSKAPSÅRET ORGANISATIONENS HEMSIDA (OM DET FINNS).

5 3.3 Företagsbeskrivning Beskriv den organisation du vill skapa eller låta växa med stöd av Reach for Change BESKRIV DIN ORGANISATIONS IDÉ/ UPPDRAG. VILKA SOCIALA VÄRDEN SKAPAR NI? Vad är syftet med organisationen? Vad är idén, specifikt, som du vill operationalisera med organisationen? Beskriv hur din organisation kommer bidra med värde till sin målgrupp DEFINIERA DINA MÅL FÖR DE NÄRMASTE FEM ÅREN: VAD VILL DU ÅSTADKOMMA? Hur kommer ditt arbete påverka världen? Vilka mål vill du att din organisation ska ha uppfyllt om fem år? Vad kommer den ha åstadkommit om den är framgångsrik? HUR KOMMER DU ATT MÄTA RESULTATEN (KVALITATIVT OCH KVANTITATIVT)? Vilken påverkan kommer din organisation ha och hur kommer du mäta den påverkan? Har du redan utvecklat ett sätt att mäta påverkan av dina aktiviteter? Vi förväntar oss inte att du redan har ett fullt utvecklat mätverktyg, men vi vill veta hur du tänker kring att mäta din påverkan VILKEN METOD KOMMER DU ATT ANVÄNDA FÖR ATT NÅ DINA MÅL? HÄNVISA GÄRNA TILL ETT SPECIELLT PROGRAM, EN PRODUKT ELLER EN ARBETSMODELL. Hur kommer du operationalisera din idé? Kommer du ha ett särskilt program med aktiviteter för din målgrupp? I så fall, beskriv det programmet eller de aktiviteterna. Kommer du utveckla en produkt som tillgodoser det behov du har identifierat? Beskriv den metod du kommer använda för att tillgodose behovet och lösa problemet SPECIFICERA DIN MÅLGRUPP. ; max 500 tecken Beskriv målgruppen du vill nå. Vilka är de? Var finns de?

6 3.3.6 LISTA NUVARANDE OCH POTENTIELLA PARTNERS. ; max 500 tecken Vem kommer du arbeta med? Kommer du att samarbeta med andra aktörer andra organisationer, företag, offentliga eller statliga aktörer, etc.? Har du redan etablerade relationer med dessa aktörer? Är det frivilligt för dig att samarbeta med dessa partners eller kommer du vara beroende av dem för att ditt arbeta ska lyckas? BESKRIV DIN TIDSPLAN OCH MILSTOLPAR INFÖR DET KOMMANDE ÅRET. Beskriv din tidsplan för det kommande året, inklusive de viktigaste milstolparna som du vill nå i år. Vi vill veta att din idé är realistisk och genomförbar. 3.4 Strategi och marknadsanalys KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. HUR KOMMER DU ATT NÅ MÅLGRUPPEN? Beskriv hur du kommer att nå din målgrupp. Vilken metod är bäst för att nå just dem utifrån vilka de är och deras specifika situation? Beskriv de olika medier du planerar att använda dig utan för att nå dem BESKRIV KONTEXTEN DU KOMMER ARBETA INOM. VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT LÖSA PROBLEMET KRING DIN SAKFRÅGA? Vad är den specifika kontexten för problemet. Hur är problemet kopplat till och hur påverkas det av olika faktorer i samhället? Vem eller vilka strukturer påverkar problemet och den situationen som du kommer att vara verksam i? VAD HAR DU FÖR POTENTIELLA KONKURRENTER: VEM LÖSER REDAN SAMMA PROBLEM OCH HUR GÖR DE DET? Du kommer sannolikt inte att vara den enda aktören som erbjuder tjänster till din målgrupp. Det kommer sannolikt finnas en mängd andra aktörer såsom lokala organisationer, myndigheter, offentlig verksamhet, internationella aktörer och andra som är verksamma i ditt samhälle och med din målgrupp. Du kommer sannolikt heller inte vara den enda aktören som arbetar med problemområdet som du har identifierat. Det kan finnas andra aktörer i ditt samhälle och med stor sannolikhet finns det andra aktörer i andra samhället som arbetar med problemområdet. Vi vill veta mer om dessa aktörer och hur din idé skiljer sig från deras idéer och verksamheter. Vänligen, namnge andra aktörer inom ditt verksamhetsområde.

7 3.4.4 VAD ERBJUDER DU SOM INGEN ANNAN GÖR? Hur skiljer sig din idé och din verksamhet från andras? Hur har din idé större framgångspotential än de andra? Vad är din organisations styrkor jämfört med andra? 3.5 Finansiering HAR DU NÅGON TIDIGARE ERFARENHET AV ATT SAMLA IN MEDEL ELLER GENERERA INKOMST TILL PROJEKT? GE GÄRNA NÅGRA EXEMPEL PÅ GIVARE ELLER INSAMLADE MEDEL. Här vill vi veta mer om din organisations ekonomiska situation och dina tidigare erfarenheter. Har du erfarenhet av att samla in pengar/medel för projekt? I så fall, beskriv vad du har gjort BESKRIV DIN STRATEGI FÖR LÅNGSIKTIG FINANSIERING. HUR KOMMER DU ATT SKAPA EN HÅLLBAR EKONOMISK AFFÄRSMODELL? VAD ÄR NÄSTA STEG? Vi vill förstå hur du tänker kring finansiering på lång sikt. Du behöver inte ha en helt utvecklad budget än. Vi stöttar sociala entreprenörer som befinner sig i en uppstartsfas så vi förstås att olika organisationer kommer ha nått olika nivåer. En del av vår inkubator är att utveckla en affärsmodell så vi förväntar oss inte att du har gjort det än, men vi behöver veta om det finns potential att utveckla en hållbar affärsmodell. Vi vill förstå hur du tänker kring detta utifrån var just don organisation befinner sig nu. Vad är din strategi för långsiktig finansiering? Hur kommer du samla in tillräckliga medel för att organisationen ska kunna fortsätta vara verksam och växa? Vilka steg behöver du ta nu VILKA FINANSIELLA KÄLLOR PLANERAR DU ATT FÖRLITA DIG PÅ UNDER NÄSTA ÅR? OM DU HAR MÖJLIGHET, BESKRIV GÄRNA PROCENTUPPDELNINGEN AV EGNA MEDEL, LÅN OCH DONERADE/INVESTERADE MEDEL? Vilka finansiella källor planerar du att vända dig till under nästa år? Det kan innefatta egna medel, lån, donationer, investeringar, intjänade pengar och annat. Beskriv olika källor som du planerar att förlita dig på och vilka kommer vara mer betydande än andra. Om du kan, beskriv gärna procentuppdelningen mellan de olika medlen för att tydligt visa deras relativa storlek och betydelse.

8 3.5.4 Vi vill att du verkligen ska fundera på kostnaderna av att genomföra din idé, eller underhålla och växa din nuvarande organisation. Att beskriva en budget innebär både att definiera alla kostnaderna av verksamheten, inklusive t.ex. inköp och resekostnader, samt att definiera alla förväntade intäkter för året. Vi vill få en förståelse för den nuvarande ekonomiska situationen för sin organisation och hur du tänker dig din budget för nästa år. 3.6 Video pitch BIFOGA EN LÄNK TILL EN VIDEO DÄR DU PITCHAR DIN IDÉ. ; max 60 sekunder. Om du vill kan du inkludera en video pitch i din ansökan. Du behöver inte använda någon särskild utrustning utan kan använda en mobilkamera eller en dator. Lägg upp videon på en websida och bifoga länken till den sidan här. Tips på sidor att ladda upp videos: ; ; 3.7 Första referensen Vi vill att du ger två referenser som du har eller har haft en professionell relation till. De kan ha varit din överordnad eller ha handlett dig i ditt yrke, inom din utbildning eller inom ideell verksamhet. Vi vill få veta vem du är, vilka erfarenheter du har och hur du arbetar. Dina referenser ska vara personer som du känner professionellt. Det betyder att de inte ska vara familjemedlemmar, nära vänner eller partners (pojk-/flickvänner, sambos, äkta makar etc.). Vänligen fyll i kontakt information för varje referens och beskriv hur du känner dem, t.ex. före detta chef, handledare NAMN YRKE ARBETSPLATS

9 3.7.4 TELEFONNUMMER MOBILNUMMER ADRESS DIN RELATION TILL PERSONEN 3.8 Second Reference NAMN YRKE ARBETSPLATS TELEFONNUMMER MOBILNUMMER ADRESS DIN RELATION TILL PERSONEN

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

7 Skäl att. börja med online insamling redan idag

7 Skäl att. börja med online insamling redan idag Skäl att börja med online insamling redan idag 2 Innehåll Vad är online insamling? Peer-to-peer fundraising that is. Vem och vad är BetterNow? Författaren 1 2 3 4 5 6 Tiden för online insamling är nu Håva

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35

guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35 guiden där innovationer omvandlas till företag Innovationsbron ab_2009 35 rätt InställnIng vilka som är vinnare eller förlorare bland entreprenörer bestäms vanligen av de personliga drag man har till exempel

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

AFFÄRSMODELLSGUIDE SAMISK DESIGN OFFENTLIG MILJÖ

AFFÄRSMODELLSGUIDE SAMISK DESIGN OFFENTLIG MILJÖ AFFÄRSMODELLSGUIDE SAMISK DESIGN OFFENTLIG MILJÖ BAKGRUND Förord Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har under åren 2013-2015 arbetat med affärsområdet offentlig design genom EU-projektet Affärsmodell för

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer