ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:"

Transkript

1

2 ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett begränsat antal tecken. Håll dina svar korta, koncisa och rakt på rak. Glöm inte att förklara hur i din ansökan. Det räcker inte med att säga att du kommer göra livet bättre för barn du måste visa oss hur du kommer att göra det. Vi tar bara emot ansökningar via inskickade via vår hemsida. Du kan inte posta, faxa eller a din ansökan. Skicka inte extra material via eller post. Vi kommer inte att inkluderar skickat material i vår bedömning av din ansökan. Skickat material kan inte återsändas. Vi tar endast emot en ansökan per sökande. Sökande som skickar in flera ansökningar för samma projekt eller en ansökan för flera olika projekt kommer att diskvalificeras och inte bedömas. Partnerskap (organisationer som drivs av två individer) måste skicka in en gemensam ansökan för sin idé. Partners som skickar in olika ansökningar för samma idé kommer att diskvalificeras och inte bedömas. - - Kom ihåg att syftet med din ansökan är att visa att just du är den exceptionella individen med en enastående idé som kan göra livet bättre för många barn som vi söker efter. Visa att du är villig att arbeta heltid för att utveckla din idé och få din verksamhet att växa. Visa att du har entreprenörsandan som krävs för att lyckas.

3 Demografisk information Denna information kommer inte att användas för att utvärdera din ansökan och vi kommer inte att ge ut din personliga information. Vi använder denna information för att kunna analysera vilka grupper demografiskt sett vi attraherar med vår marknadsföring för att försäkra oss om att vår räckvidd inte positivt särbehandlar någon demografisk grupp. 1.1 Vad är ditt kön? Jag är kvinna Jag är man Jag väljer detta alternativ istället 1.2 Var bor du? Välj kommunen där du bor från listan. 1.3 När är du född? Välj ditt födelseår. 1.4 Utbildningsnivå Grundskola Gymnasium eller motsvarande Universitet, högskola eller motsvarande Välj den högsta utbildningsnivån som du har avslutat. Om du har studerat inom ett annat utbildningssystem, välj det alternativ som bäst överensstämmer med din högsta utbildningsnivå. 1.5 Vilket av följande alternativ beskriver bäst din nuvarande yrkessituation? Jag är heltidsanställd Jag är deltidsanställd Jag driver eget Jag söker arbete Jag är student Jag arbetar men utan formell anställning Annat Vi vill veta vad dinnuvarande yrkessituation är. Välj det alternativ som bäst beskriver din nuvarande yrkessituation.

4 1.6 Inom vilken sektor har du erhållit din huvudsakliga yrkeserfarenhet (som du har arbetat inom eller drivit egen verksamhet inom)? Privat sektor Offentlig sektor Social (ideell) sektor Socialt företagande Informell sektor (mellan familj, vänner eller nätverk) Annat Vi vill förstå den professionella bakgrunden av de som ansöker till oss. Välj det alternativ som närmast beskriver dian tidigare erfarenheter DRIVER DU ELLER HAR DU DRIVIT EN EGEN ORGANISATION, FÖRETAG ELLER ANNAT? Ja Nej Här vill vi veta om du startat/drivit någon form av organisation tidigare eller om den idé du söker med är det första du själv startar/driver OM JA, I HUR MÅNGA ÅR HAR DU DRIVIT DIN VERKSAMHET? Mindre än 2 år 2-5 år 5 eller fler år Om du har drivit en organisation tidigare, hur många år var du ansvarig för att driva den? Om du inte tidigare har drivit en organisation, svara inte på frågan.

5 1.8 Inom vilket av följande områden skulle du placera det problem du vill lösa med din idé? Här vill vi veta under vilken kategori problemet du har identifierat faller. Fokusera på problemet du har identifierat, inte på lösningen du föreslår. Välj en av de nedanstående kategorierna. Det kan hända att din idé passar under flera områden, välj då det som du tycker ligger allra närmast. Om du inte tycker att det passar in under något, välj det som ligger någorlunda nära. ICKE-DISKRIMINERING Alla barn och deras rättigheter ska respekteras, oavsett ras, religion eller förmåga; oavsett vad de tänker eller säger och oavsett vilken familjesituation de befinner sig i. Oberoende av vad deras familj eller föräldrar gör eller vilka de är. Oberoende av var de bor, vilket språk de talar, deras kön eller könsidentitet, vilken kultur de har, om de har någon nedsatt förmåga eller om de är rika eller fattiga. Inget barn ska bli diskriminerat av någon anledning. HÄLSA OCH UTVECKLING Barn har rätt till liv och en hälsosam fysisk, psykisk, mental, spirituell, moralisk och social utveckling. Varje barn har rätt till hälsovård av god kvalitet den bästa möjliga hälsovården och till förebyggande hälsovård. Barn har rätt till rent dricksvatten, näringsrik kost och en ren och trygg miljö. Barn ska få hjälp att förebygga olyckor och vara i en säker och trygg miljö. Barn skall också skyddas mot skadliga sedvänjor och ges information om hälsa och utveckling. JÄMLIK UTBILDNING Alla barn har rätt till en kostnadsfri grundskola. Varje barns mänskliga värdighet ska respekteras inom alla aspekter av utbildning. Barn ska uppmuntras och stödjas för att kunna nå högsta möjliga utbildningsnivå utefter deras egen förmåga. Utbildning ska utveckla varje barns personlighet, talanger och förmågor till fullo. Utbildningen ska uppmuntra barn att respektera andra, mänskliga rättigheter och sina egna och andras kulturer samt hjälpa dem att skydda miljön och respektera andra människor. INFORMATION, YTTRANDE OCH DELAKTIGHET Barn har rätt att säga vad de anser bör ske och att deras åsikter tas med i beräkningen när vuxna fattar beslut som rör dem. Barn har rätt att få lättförståelig information anpassad till dem på sitt eget språk och ges möjligheten att dela information med andra på en jämlik grund. Barn har rätt att tänka och tro vad de vill och praktisera sin religion. Barn har rätt att träffa andra barn och ansluta sig till grupper och organisationer. Barn har rätt till ett privatliv och att bli skyddade från angrepp mot deras sätt att leva, deras namn, deras familjer och deras hem. Barn har rätt till en identitet en officiell förteckning över vem de är.

6 SKYDD MOT ÖVERGREPP Alla barn ska skyddas från alla former av fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp, försummelse, vanskötsel eller utnyttjande, inklusive sexuellt övergrepp och utnyttjande. Barn skall skyddas från aktivitet som kan skada deras välfärd och utveckling. Barn som försummats, blivit utsatta för övergrepp eller utnyttjats ska få särkild hjälp för att fysiskt och psykiskt kunna återhämta sig och åter kunna integreras i samhället, med särskilt fokus på att återställa hälsan, självrespekten och värdigheten hos barnet. TILLRÄCKLIG LEVNADSSTANDARD Barn har rätt till en levnadsstandard god nog att möta deras behov i form av deras fysiska, mentala, spirituella, moraliska och sociala utveckling. Varje barn ska få växa upp i en familjemiljö, omgiven av lycka, kärlek och förståelse, som bidrar till den fullständiga och harmoniska utvecklingen av deras personlighet. Barn som saknar tillräcklig levnadsstandard, vilket kan inkludera svaga familjeförhållanden, ska ges stöd och hjälp i syfte att säkerställa tillräcklig levnadsstandard och en familjemiljö. VILA, FRITID OCH LEK Varje barn har rätt att vila och leka och ha ledig tid. Varje barn ska ges samma möjligheter att delta i en stor variation av kulturella, kreativa, artistiska och andra fritidsaktiviteter. NATUR OCH MILJÖ Alla barn har rätt att leva i en värld som respekterar och skyddar miljön och alla arter som lever i den. Alla barn ska kunna få vara i och njuta av naturen och miljön runtomkring dem och lära sig om naturen och hur man respekterar den. Barn har rätt att få information och vara en del av den sunda och hållbara utvecklingen av den värld de lever i. EKONOMISK DELAKTIGHET Barn ska ges tillgång till ekonomisk aktivitet och delaktighet. De ska tillåtas arbeta på sätt som respekterar och stöttar dem, samt deras rättigheter, utveckling och utbildning. Barn ska ges information om arbetsmöjligheter, arbetskultur och ges kunskap om språk och verktyg inom ekonomi. Barn ska ses som intressenter i alla verksamheter och aktiviteter inom näringslivet.

7 1.9 Vilken form av stöd anser du vara viktigast för dig som social entreprenör idag? (Välj en till tre) Finansiering Fördjupande kunskap Rådgivning Trovärdighet Infrastruktur/logistik Stöd och uppmuntran Större nätverk Marknadsföring Hantera myndigheter och juridik Hantera kulturella och sociala normer Jag behöver inget stöd Här vill vi veta vad du är ute efter, vad du tycker är det viktigaste stödet just nu. Det hjälper oss att förstå vilka som söker till oss och varför när vi utvärderar vårt program. Välj en till tre former av stöd Vad motiverar dig/ har motiverat dig till att bli en social entreprenör? (Välj det alternativ som passar bäst in på dig) Stärka min personliga status Jag har identifierat en affärsmöjlighet Det är ett värdefullt steg i min karriär Ett stort engagemang i sakfrågan Mer självständighet Få min inkomst att stabiliseras eller växa En passion att göra skillnad Här vill vi förstå vad det är som driver dig. Välj ett av alternativen. Om inget alternativ beskriver din motivation exakt, välj då det alternativ som närmast beskriver den.

8 1.11 Hur fick du reda på möjligheten att kunna söka till Reach for Change? TV Radio Tidningsannons Tidningsartikel Utomhusreklam/reklam i lokaltrafik Information från andra företag Sociala medier / Internet Genom en bekant Genom någon som arbetar med Reach for Change eller någon av våra partners. Fyll i namnet på personen. (möjligheten att fylla i namn på personen) Genom tidigare eller nuvarande social entreprenör hos Reach for Change Annat Välj det alternativ som bäst beskriver hur du hörde talas om möjligheten att söka till Reach for Change.

9 2 STEP 1: THE PITCH Matcha Reach for Changes kriterier Det här är den första delen av ansökningen som kommer att bedömas. Alla kräver svar om max 1000 tecken. Syftet med pitchen är att förstå om du och din idé matchar våra kriterier: Reach for Change urvalskriterier Idén vi letar efter måste: Vara innovativ, kreativ och ny. Befinna sig i en uppstartsfas eller vara redo att växa. Vara genomförbar, tydlig och fokuserad. Kunna uppnå en social inverkan, kunna förbättra livet för barn (upp till 18 år). Ha potential att vara systemförändrande. Visionen ska nå bortom förändring i individers liv mot långsiktiga förändringar i samhället. Vara uppskalningsbar. Idén måste ha potential att kunna skalas upp på ett hållbart sätt för att kunna nå många barn även efter att Reach for Changes stöd har upphört. Ha en hållbar finansieringsstrategi. Idén måste ha kapacitet att utveckla en hållbar affärsmodell och en långsiktig finansieringsplan. Personen vi letar efter måste ha: Entreprenöriella egenskaper, såsom att vara resultatdriven, målfokuserad, pragmatisk och flexibel. Färdighet för ledarskap; kunna inspirera andra och få andra personer att engagera sig. - - En stark social värdegrund för barns rättigheter och ett brinnande hjärta för att göra skillnad.

10 2.1 Beskriv det problem eller den utmaning för barn i ditt samhälle som du vill lösa. Identifiera problemets storlek och vidd. Använd gärna statistik och referenser. Beskriv problemet som du vill lösa och förklara varför det är viktigt. Berätta för oss om barnens situation i samhället där du arbetar. Är problemet du vill lösa ett allmänt och utbrett problem eller specifikt för vissa? Är utmaningen gammal eller ny? Är det ett accepterat eller tabubelagt ämne? Är det ett problem som många barn möter? Beskriv problemet så detaljerat som du kan. Om möjligt, bevisa att behovet finns genom att använda statistik från experter eller annan information. Kan du övertyga oss att du verkligen har identifierat ett behov som inte uppfylls? 2.2 Beskriv din innovativa lösning på det problemet och vad som gör den unik. (Beskriv klart och tydligt det unika i din idé.) Var tydlig med lösningen som du har utvecklat. Beskriv din innovation. Övertyga oss om hur din unika idé kommer lösa problemet som du har identifierat. 2.3 Hur kommer din idé förbättra livet för barn, nu och ur ett långsiktigt perspektiv? Här vill vi veta hur du kommer att ha en betydande social påverkan på barn samt vara systemförändrande. Förklara hur du kommer att lösa ett verkligt och relevant problem för barn på ett innovativt sätt med en vision och en strategi som når längre än att påverka individuella liv, mot att påverka samhället och skapa långsiktiga förändringar Vi vill stötta modiga idéer som har potential att förändra samhället och göra en skillnad på lång sikt. Det kan vara början på en revolutionär idé, en som blir en katalysator for total förändring. 2.4 Hur kommer du att utveckla, skala upp eller återskapa din idé så att du kan förbättra livet för så många barn som möjligt i framtiden? Är din verksamhet redan nu upplagd på ett sådant sätt att den går att skala upp, återskapa eller utveckla? Vi vill kunna se att din idé är uppskalningsbar alltså att den har potential att växa till något väldigt stort som förbättrar livet för många barn nationellt, regionalt eller till och med globalt. Beskriv hur din idé kan växa och nå en större grupp. 2.5 Hur kommer din idé att finansieras i framtiden? Har du en affärsmodell eller en ekonomisk strategi som kan bygga en ekonomiskt hållbar verksamhet på lång sikt? Vi ger ett stöd under ett till tre år och under den tiden förväntar vi oss att du kommer bygga en affärsmodell så att din verksamhet blir ekonomiskt hållbar. Det betyder att du ska kunna fortsätta att skala upp verksamheten utan finansiellt stöd från oss. Redan nu vill vi veta mer om hur du tänker att du ska finansiera verksamheten och från vilka källor.

11 2.6 Beskriv dina erfarenheter och förmågor som visar att du kan bygga och leda en organisation som kommer att göra skillnad i världen. Här vill vi att du ska övertyga oss om att just du är den exceptionella entreprenören med magiska krafter som vi söker efter. Är motiverad och driven av en vilja att förändra världen för barn? Vi söker efter en ledare som är en stark kommunikatör och kan uttrycka idéer, inspirera andra och har en enastående förmåga att engagera andra personer. Du måste vara modig och redo att bli utmanad i vår inkubator. Vi förväntar oss inte att sökanden har formell erfarenhet inom sitt verksamhetsområde, men vi söker efter personer som har visat sitt intresse, sin passion och sitt ledarskap på något sätt tidigare.

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Handbok för praktisk tillämpning av barnkonventionen i Jönköpings kommun. Stadskontoret

Handbok för praktisk tillämpning av barnkonventionen i Jönköpings kommun. Stadskontoret Handbok för praktisk tillämpning av barnkonventionen i Jönköpings kommun Stadskontoret Jönköpings kommun Oktober 2012 Första upplagan Ansvarig projektledare: Lena Lück, demokratisamordnare, Jönköpings

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN

BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN 1 2 BARNS SEXUALITET EN VÄGLEDNING KRING BARNS BETEENDEN Få ämnen är så laddade och tabubelagda som de som rör barns sexualitet. Det kan leda till en

Läs mer

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21 Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Idéplattform Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013 Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2013 - augusti 2013 INNEHÅLL sid LIKABEHANDLINGSPLANENS UPPLÄGG 2 ORDLISTA 3 SYFTE: VARFÖR JOBBAR VI UNGA MED LIKABEHANDLING? 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer