AFFÄRSPLANENS FORMAT. 7. Hur skall jag få ut mina produkter på marknaden? - Pilotkunder - Produktstrategi/prissättning/distribution/promotion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFÄRSPLANENS FORMAT. 7. Hur skall jag få ut mina produkter på marknaden? - Pilotkunder - Produktstrategi/prissättning/distribution/promotion"

Transkript

1

2 AFFÄRSPLANENS FORMAT 1. Inledning - Presentation av dig själv (kompetens, erfarenhet, etc.) 2. Affärsplanens bakgrund - Utveckling i branschen, marknaden - Lösningen av ett problem, tillfredsställa ett behov, etc. 3. Lösningen - Projektet/produkten (illustration, modell, demonstration) - Vilka fördelar/förbättringar innebär lösningen? - Kort formulerad affärsidé 4. Vem behöver denna lösning? - Marknadssegment - Segmentet/segmentets storlek (marknadspotential) - Export? 5. Alternativa lösningar/konkurrenter - Översikt - Vilka är mina konkurrensfördelar? 6. Marknadsandelar/försäljningsvolym - Uppskattning av försäljningsvolymen - Försäljningsprogros för de närmaste 3 åren 7. Hur skall jag få ut mina produkter på marknaden? - Pilotkunder - Produktstrategi/prissättning/distribution/promotion 8. Hur skall jag organisera arbetet? - Extern organisering (vad skall utföras utanför företaget?) - Intern organisering 9. Är detta lönsamt? - Kalkyler, täckningsbidrag, etc. - Likviditetsbudget och resultat för de första 3 åren 10. Kapitalbehov och finansiering - Vilket är det maximala kapitalbehovet? - Hur skall detta finansieras? 11. Vilket tidsperspektiv har jag? - Tidsplan med milstolpar 12. Sammanfattning - Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? - Vad är det som gör att just jag skall lyckas?

3 EN AFFÄRSIDÉS LIVSCYKEL Utveckling/mognad Revitaliseringsfas Stabiliseringsfas Nedgångsfas Tillväxts- /penetrabonsfas Sökfas Utvecklingsfas Tid KÄLLA: Bruzelius & Skärvad, Integrerad Organisa-onslära, Studentli4eratur, 2004

4 Tillväxt - är det bra?

5 STÖRRE FÖRETAG VÄXER GENOM FÖRVÄRV 100% Förvärvad Andel av företagets Rllväxt Organisk - 50 anställda Största storleksklasserna Företagets storlek (antal anställda) ANPASSAT FRÅN: Davidsson, & Delmar, TillväxKöretagen i Sverige. Var de finns, hur de växer och vilka jobb de skapar. Stockholm: Nya Jobb och Företag, 2000

6 ÄLDRE FÖRETAG VÄXER GENOM FÖRVÄRV 100% 90% Förvärvad Andel av företagets Rllväxt 60% Organisk 10% - 5 år - 10 år 10- år ANPASSAT FRÅN: Davidsson, & Delmar, TillväxKöretagen i Sverige. Var de finns, hur de växer och vilka jobb de skapar. Stockholm: Nya Jobb och Företag, 2000 Företagets ålder

7 FOKUS PÅ KÄRNKOMPETENS KOSTNADER: Övrigt Värdeförädling inom svensk verkstadsindustri 20% 20% 20%? Personal 47% 35% 20%? 60%? Inköpta varor 33% 45% Idag ANPASSAT FRÅN: Bruzelius & Skärvad, Integrerad Organisa-onslära, Studentli4eratur, 2000 Källa: ABB

8 SYSSELSÄTTNINGSTILLVÄXT I EKOSYSTEMET TILLVÄXTARTIKEL.. SOM INLEDNING

9 FÅ (MINDRE, UNGA) FÖRETAG VÄXER Studie av svenska företag som startades % av kvarvarande företag hade nåe 6 MSEK i omsäening, eller mer 6% e<ersträvade 10+ anställda e<er fem år 58% ville förbli små, även om -llväxtmöjligheter fanns Tid Företaget startas ANPASSAT FRÅN: Davidsson, & Delmar, Firm size expectabons of nascent entrepreneurs, i Reynolds et al (red) FronBers of Entrepreneurship Research 1999, Babson College, MA, 1999

10 Dagens Industri

11 Antal företag i Sverige Källa: SCB:s Företagsregister År! Antal! 2003! ! 2004! ! 2005! ! 2006! ! 2007! ! 2008! ! 2009! ! Nettotillskott av företag fler företag fler företag fler företag

12 SKÄL TILL ATT FÖRETAGARE INTE VILL VÄXA Hotar fördelar med e^ mindre företag - försämrad trivsel för sig själv och anställda - ökad byråkrabsering, trögrörlighet - ge upp oberoende och flexibilitet (t ex Bll nya ägare) - fler beslutsfa4are, tappar kontroll - Ej litar på sin förmåga a^ hantera utmaningar som kommer med e^ större företag (dvs, låg självrllit) - översikt över verksamheten - leverera hög kvalitet även vid högre volymer - ökat personalansvar - Tror ej a^ Rllväxt leder Rll bä^re personlig ekonomi (vilket ej heller ebersträvas) ANPASSAT FRÅN: Wiklund m fl, What do they think and feel about growth? Entrepreneurship Theory and PracBce, 2002 ANPASSAT FRÅN: Davidsson, Folket om företagandet en ögonblicksbild av svenska folkets uppfa4ningar om småföretag och eget företagande, FE- publikaboner 143, Umeå: Handelshögskolan I Umeå, 1993

13 MINDRE SKATT, MER RISKKAPTITAL, FLER JOBB DAGENS INDUSTRI : MARIE REINIUS BREV Frågan om sänkt kapitalinkomstskatt har diskuterats livligt, senast av Stellan Lundström ( DI Debatt 12/ 1). Fokus hittills har varit på skuldsättning och ränteavdrag snarare än på betydelsen för nyföretagande och tillväxt. Den viktigaste effekten har dock förbisetts bättre tillgång på riskkapital. För att få fler innovationsföretag är det viktigt att skattereglerna är internationellt konkurrenskraftiga. Detta gäller särskilt den skatt som investerare i tillväxtföretagen betalar. En sänkning av den höga kapitalinkomstskatten skulle därför vara en viktig skatteändring för att öka investeringarna och tillväxten. Fler affärsänglar skulle då välja att satsa sitt kapital i nya företag. Det finns en enorm potential i Sverige för att kombinera erfarenheten hos den del av befolkningen som står i begrepp att pensioneras med aktiva placeringar i nya företag. Erfarenheterna från jobbskatteavdraget visar att sänkta skatter kan gå hand i hand med ökade skatteintäkter. Att en sänkning av kapital -inkomstskatten och därmed också av ränteavdragen dess utom skulle bidra till minskad skuldsättning är också en viktig effekt. Minskade skatter på utdelningar och kapitalvinster är dock det som leder till fler jobb. Sänkt skatt på kapitalinkomster skulle också medföra lägre skatt för enskilda närings -idkare. Många innovationer ser dagens ljus i ett garage och då ofta i form av en enskild firma. Med fler aktiva garage blir det fler växande innovationsföretag som också kan utvecklas till ett och annat nytt stort svenskt bolag. MARIE REINIUS vd, Svenska riskkapitalföreningen

14 MILJÖNS DYNAMIK PÅVERKAR TILLVÄXTEN - T EX KLUSTER, INNOVATIONSSYSTEM

15 Dagens Industri

16 Bör alla företag sträva eber a^ växa?

17 EXEMPEL PÅ SKÄL TILL ATT FÖRETAG VILL VÄXA Skalfördelar Ökad makt och inflytande Bä4re motståndskrao mot förändringar i omvärlden Ökad vinst Ökad presbge Fler karriärmöjligheter för medarbetare (bygger lojalitet)

18 TVÅ VÄGAR TILL HÖGRE VINST Y4re effekbvitet Högre intäkter = Lägre kostnader Demand- side strategies: Kvalitet, image DifferenBering Högre upplevt kundvärde Utveckla nya produkter Nya geografiska marknader Nya segment och nicher PorKolio management Anpassa erbjudandet mm Inre effekbvitet Supply- side strategies Inköp, råvarukostnad Skala och synergi Nedskärningar Omstrukturering, outsourcing AutomaBsering Förbä4rad logisbk EffekBva processer Styrning mm

19 Hur kan man skapa ökad omsä^ning?

20 ÖVERGRIPANDE TILLVÄXTSTRATEGIER Organisk Bllväxt Tillväxt via förvärv

21 Omsä^ning = Pris x Antal enheter

22

23 DI

24 Anpassat från: Armstrong & Kotler, MarkeBng an introductdion, PrenBce Hall 2004, 7:e upplagan

25 Produktegenskaper som påverkar adopronshasrgheten Kommunicerbar ny4a Möjligt a4 prova innan köp Komplexitet - lä4 a4 förstå KompaBbel med nuvarande beteende, mm RelaBv fördel vs befintlig produkt/lösning

26 NYA, FLER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Matlagning, inläggning Avkalkning Luktbor4agare Putsmedel

27

28 Dagens Industri

29 Dagens Industri

30 Dagens Industri

31 FÖRSÄLJNING Maximal potenrell ebermarknadsförsäljning per bil (modell x) Hur kan man öka merförsäljningen? Orealiserad potenrell ebermarknadsförsäljning per bil (modell x) Genomsni^lig ebermarknadsförsäljning per bil (modell x) Hur kan man öka lojaliteten? ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR X TID

32 FÖR ATT ÖKA MERFÖRSÄLJNINGEN Förstå betydelsen av merförsäljning (lönsamhet - lojalitet) Sätta tydliga mål på merförsäljningen - Din och dina medarbetares roll, ansvar och mål? Rätt kunskap, självtillit och motivation - Säljträning, stöd & incitament? Informera kunderna - Kännedom om alla produkter och tjänster - Rätt utformad, effektiv kommunikation och reklam? - Undvik påträngande reklam, storebror ser dig Relevant erbjudande? - Rätt erbjudande för rätt kund? Finns behov för vad som erbjuds? - Löser vi ett kundproblem? Eller kränger vi? Rätt tajming? - Finns ett behov? Kan det skapas? - Är kunden i köpläge, rätt fas i inköpsprocessen, redo att köpa? - Har kunden möjlighet att köpa (t ex i fas med kundens budgetprocess)? Stöd av CRM system t ex Mercedes MRA

33 GENERIC STRATEGIES FOR GROWTH TARGET MARKET Less risk PRESENT NEW Market PenetraBon Market Development PRESENT PRODUCT CATEGORY NEW Increasing share & volume of current product in current target market Product Development Introducing new products for current target market Geographic expansion and target new segments DiversificaBon More risk ADAPTED FROM: G Hooley et al, MarkeBng strategy and compebbve posiboning, 4e, PrenBce Hall, 2008

34 SNABB, LÅNGVARIG TILLVÄXT ÄR OVANLIG

35

Tillväxt i små och nya och något större och mognare företag

Tillväxt i små och nya och något större och mognare företag Tillväxt i små och nya och något större och mognare företag Per Davidsson * och Frédéric Delmar ** Inledning När vi någon gång i vår gröna forskarungdom bestämde oss för att rikta vårt intresse mot fenomen

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 1 2 SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 5 SAMMANFATTNING

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Inledning Denna guide har tagits fram för dig som är, eller vill bli, företagare i de gröna näringarna och som är i behov av inspiration och tips kring

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Niklas Eklund och Viktor Sandström

Institutionen för ekonomi. Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Niklas Eklund och Viktor Sandström Institutionen för ekonomi Titel: Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Författare: Niklas Eklund och Viktor Sandström Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng

Läs mer

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer