Offentligt. Beslutsfattande. Karolinska Universitetssjukhusets pionjärprojekt ger reumatiker experthjälp. Sjukvårdens produktivitet kan fördubblas!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentligt. Beslutsfattande. Karolinska Universitetssjukhusets pionjärprojekt ger reumatiker experthjälp. Sjukvårdens produktivitet kan fördubblas!"

Transkript

1 1 / Offentligt För offentliga beslutsfattare SAS Institute i samarbete med BetterManagement.com Karolinska Universitetssjukhusets pionjärprojekt ger reumatiker experthjälp Ett effektivt informatikstöd i kombination med transnationell forskning innebär en revolution för läkarvetenskapen. Patienter på Karolinska Universitetssjukhuset kommer snart med hjälp av informatikstöd kunna dra nytta av Karolinska Institutets forskningsresultat genom att resultat från grundforskningen snabbt kan överföras till den behandlande läkaren och att nya frågeställningar från den kliniska vardagen kan föras över till laboratoriet. Trendpanel Experterna i Offentligt s trendpanel är rörande överens: det finns stora möjligheter att drastiskt öka vårdens produktivitet. Och detta utan att försämra vårdens kvalitet. Som Monica Renstig, en av författarna till den uppmärksammade boken Den sjuka vården, uttrycker det: De svenska läkarna ägnar för mycket tid åt annat. Minst hälften och ofta uppåt 80% av deras tid ägnas idag åt administration, information och kommunikation. Kan vi genom bättre styrning se till att läkarna ägnar mer Daniel Andersson är IT-arkitekt på Karolinska Universitetssjukhuset och projektledare för MIR-projektet. Forts. sid 3 En läkare och hans patient sitter i ett undersökningsrum på Reumatologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, i samband med ett mottagningsbesök besvarar patienten ett formulär via det nationella kvalitetsregistret som omedelbart görs tillgängligt för läkaren. Patienten får även med sig en utskrift som visar en översikt över sjukdomsutvecklingen och beslutade medicinska behandlingar. Samtidigt registreras information av läkaren kring patientens sjukdom i journalsystemet och av forskare i forskningsdatabaser på Karolinska Institutet. Forts. sid 4 Sjukvårdens produktivitet kan fördubblas! Anita Eriksson Pallinder är VD för Carelink. Monica Renstig har i den uppmärk - sammade boken Den sjuka vår - den undersökt den svenska vår - dens produktivitet. Övrigt innehåll Produktivitet Norden i topp inom OECD Sid 3 Flera rapporter visar att de nordiska länderna har hög produktivitet i den offentliga sektorn. Tema Styrning Från Offentlig Förvaltning till Offentlig Förändring Sid 6-7 Det är svårt att styra offentlig verksamhet. Men det går. Praktikfall om ekonomi, personal, IT och självfallet verksamheten. Balanserade Styrkort Stjärnsjukhus ökar produktivitet och kvalitet samtidigt Sid 9 Brigham and Wo m e n s Hospital i USA är i världsklass på de flesta områden. Nu vill man bli ännu bättre, med hjälp av balanserade styrkort. Folkräkning USA går ifrån papper och penna och satsar på analys Sid 9 Från och med nu är det mycket l ä t t a re att ta reda på hur den amerikanska nationen egentligen mår. Försvar och polis Amerikanska flygvapnet satsar på ABM Sid 11 ABM ger lägre kostnader och kortare ledtider. Debatt Produktivitetsökning kan ge bättre vård Sid 12 Det finns ingen motsättning mellan vårdkvalitet och krav på ökad produktivitet.

2

3 Forts. från sid. 1 Sjukvårdens produktivitet... Ökning i produktivitet tid åt patienterna så ökar både produktiviteten och vårdens kvalitet. Trendpanelen är alltså överens om att vårdens produktivitet kan förbättras. Hur stor förbättring man kan räkna med råder det däremot delade meningar om. Monica Renstig hävdar att produktiviteten kan fördubblas: 1975, för 30år sedan, hade en svensk läkare drygt patientbesök per år, och där ligger också genomsnittet inom OECD-länderna idag. Det är totalt obegripligt att just svenska läkare idag bara ska klara av knappt 700 patientbesök per år. Den sjuka vården är utgiven på Ekerlids f ö r l a g. Jane Cederqvist, som i våras tillsammans med Eva Hjortendal Hellman lade fram den uppmärksammade departementsutredningen om landstingen ( Iakttagelser om landsting ), tror också att det finns stora möjligheter till produktivitetsförbättringar inom vården, men vill inte gå lika långt som Monica Renstig. Men man skulle nog utan vidare kunna öka produktiviteten med 20%, det visar bland annat den faktiska produktivitetsökning som några mindre landsting lyckats uppnå. Dålig styrning orsaken Jane Cederqvist och Monica Renstig är dock överens om vad som ligger bakom den svaga produktiviteten: Dålig styrning. Jane Cederqvist säger att hon tycker sig se ett ökat intresse för produktivitetsproblematiken framförallt hos landstingen, däremot saknas kunskap om processer och styrning. Landstingen är hyggligt förändringsbenägna, men politikerna visar inget större intresse för att öka produktiviteten. Jane Cederqvist påpekar också att man brukar räkna med att offentlig verksamhet i stort, exklusive vård, i genomsnitt ska < 75% > 75% Halva trendpanelen tror att vårdens produktivitet kan ökas med mellan 75 och 100%! öka produktiviteten med 2 till 3% per år. Sett ur det perspektivet är juförbättringspotentialen i vården gigantisk. Organisationen Carelink, som i år fick det prestigefulla priset Guldmusen som Årets svenska IT-främjare, arbetar med att driva IT-utveckling för nationell samverkan inom vård och omsorg. Carelinks VD Anita Eriksson Pallinder anser inte att det går att säga hur mycket man skulle kunna öka den svenska vårdens produktivitet. Men vi vet att en stor del av läkarnas tid går åt till annat än patientkontakt. Om vi med hjälp av modern teknik kan frigöra tid från administrativa sysslor så kan självfallet produktiviteten ökas. s o f i a. k i n d g r e s w e. s a s. c o m Hjärnforskare föreläste på SAS Forum För nittonde året i rad samlades nyligen SAS Institutes kunder till företagets årliga användarkonferens SAS Forum. Denna gång samlades ett rekordstort antal användare 450 personer på Dramaten i Stockholm för en heldag med nyttiga och intressanta föredrag, med tonvikten lagd på analys och teknik. Bland talarna märktes Andra AP-fondens Walter Levy, som berättade hur avancerad analys ger en bra balans mellan låg risk och god tillväxt i fondens innehav. Läkaren och forskaren Nils Simonsson avslutade dagen med en bejublad odyssé i hjärnans vindlingar. s o f i a. k i n d g r e s w e. s a s. c o m Norden leder produktivitetsligan inom OECD I flera nya studier av produktivitet i den offentliga sektorn kommer de nordiska länderna ut som vinnare. I en studie av Social and Cultural Planning Office i Holland ( Public Sector Performance ) ligger Finland i topp, följt av Luxemburg och Danmark. I OECD-rapporten Economic Survey of Denmark, 2005 beröms också Danmark, men uppmanas samtidigt att öka produktiviteten ytterligare. Inget europeiskt land har lika hög produktivitet som USA. h t t p : / / w w w. s c p. n l / e n g l i s h / p u b l i c a t i o n s / b o o k s / s h t m l h t t p : / / w w w. o e c d. o r g / d a t a o e c d / 5 1 / 2 8 / p d f. Regering och opposition vill minska bidragsfusk Regeringen vill att myndigheter lättare ska kunna utbyta information för att minska riskerna för bidragsfusk. Bland annat vill man att Försäkringskassan och Migrationsverket ska kunna utbyta information, och att Skatteverket i ökad utsträckning ska lämna ut uppgifter till andra myndigheter. Samtidigt går Folkpartiet till motangrepp mot regeringens anti-fusk-program. Folkpartiets partiledare Lars Leijonborg säger att anti-fusk-programmet är ett lamt program mot ett enormt samhällsproblem, och efterlyser konkreta åtgärder istället för fler utredningar. h t t p : / / w w w. r e g e r i n g e n. s e / s b / d / / a / f o l k p a r t i e t. s e / t e m p l a t e s / L i s t P a g e a s p x Offentligt ges ut av SAS Institute AB i samarbete med BetterManagement.com. Ansvarig utgivare: Niklas Hjelt. Redaktionsråd: Per Hedlund, Sofia Kindgren, Johan Rönn. E-post till redaktionen: Tryck: 08-tryck, Stockholm. Offentligt 3

4 Svensk offentlig sektor effektiviserar SAS Institute har arbetat med offentlig sektor i Sverige i 20 år. Här är några av de kunder i offentlig sektor som idag använder lösningar från SAS Institute inom verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, Business Intelligence, Risk Management och IT Management. ADB Kontoret ADB-kontoret i Göteborgs kommun får fram personalstatistik med hjälp av ett webbaserat PA-System. Akademiska Sjukhuset Kvalitetsregister förbättrar hjärtsjukvården och SAS Institutes lösning hjälper till att höja kvalitén ytterligare. Jordbruksverket Jordbruksverket använder SAS Personal Analytics och SAS Access to Oracle för att kunna ta fram statistik och få bättre förutsättningar för analys. Karolinska Universitetssjukhuset I kvalitetsregistret för patienter med kronisk ledgångsreumatism går det att mäta och genast se vad läkarens behandling har åstadkommit. Kriminalvårdsstyrelsen Kriminalvården effektiviseras med hjälp av SAS system. Systemet är i första hand avsett för chefernas planering och uppföljning, men även andra medarbetare kan följa och delta i sin del av planeringen. Landstingsförbundet Väntetider i sjukvården är en infekterad fråga. Med hjälp av analyser i SAS software-baserade system ska Landstingsförbundet kunna ge en klar bild av väntetidernas längd för olika patientgrupper och för olika delar i landet. Luftfartsverket Luftfartsverket har skaffat bättre förutsättningar för analys och planering med hjälp av SAS Personal Analytics och SAS/ETS. Riksbanken Riksbanken började använda SAS software för mer än tio år sedan och sedan dess har det varit Riksbankens huvudverktyg för att granska och analysera Sveriges betalningsbalans. SCB Genom att nyttja SAS software kan Statistiska Centralbyrån (SCB) ge en mängd olika intressenter svar på allt från Sveriges tillväxt till hur levnadsförhållandena ser ut i Sverige. Vad skulle det få för konsekvenser om skatten ändrades med X procent? Frågan kan besvaras med hjälp av SCBs mikrosimuleringsmodell. Socialstyrelsen Genom att använda SAS software kan Epidemiologiskt centrum enkelt kvalitetssäkra data och erbjuda olika intressenter så som forskare och läkare en snabb och enkel tillgång till kvalificerade analyser mot stora sjukdomsregister. Stockholms läns landsting En stor mängd beslutsfattare och controllers som utvärderar och planerar för framtida vårdbehov har alltid snabb och enkel tillgång till kvalificerade analyser. Uppsala Clinical Research Center UCRs webbaserade analysverktyg ger vårdpersonalen möjlighet att själva mäta, utvärdera och jämföra behandlingsmetoder. Forts. från sid 1, Karolinska... Hittills har det inte varit möjligt att integrera data från forskningsdatabaser, nationella kvalitetsregister och rutinsjukvården (journalen) för forskning kring uppkomst och behandling mot reumatiska sjukdomar. Snart kommer läkaren att få hjälp att välja behandlingsform för sina patienter genom direkt tillgång till de allra senaste forskningsresultaten från den forskning som bedrivs vid Karolinska Institutet på andra sidan Solnavägen. Daniel Andersson är IT-arkitekt vid Karolinska Universitetssjukhuset, som har cirka anställda och omsätter 10,3 miljarder kronor. MIR projektet (Medicinsk Informatik Reumatologi) är ett banbrytande projekt där det etableras informatikstöd för att forskningsdata ska kunna användas som komplement till den information som registreras i den behandlande vården, och tvärtom. Daniel Andersson pekar på några uppenbara fördelar med systemet. Först, naturligtvis, ur patientens synvinkel. Behandlande läkare kommer i framtiden att få hjälp att ställa rätt diagnos och välja rätt behandling för olika patienter. Det gör att patienter får bättre vård och många kan därmed få ett rikare liv med mindre smärta och handikapp. Samhällsekonomisk fördel Vi vet att biologiska preparat kan lindra symptomen för vissa reumatiker, men sådana behandlingar kan kosta upp till kronor per månad. Samtidigt vet läkarna att billigare behandlingar fungerar lika bra på andra typer av patienter. Genom att de behandlande läkarna nu kan fatta beslut grundade på den allra senaste forskningen kan man lättare fördela de resurser man har till sitt förfogande på ett optimalt sätt. MIR är ett strukturellt mycket viktigt projekt på flera sätt. Dels visas här konkreta fördelar med hur man kan använda forskningsdata i kombination med data som registreras i rutinsjukvården. Dels har projektet fått personalen på Karolinska Universitetssjukhuset att förstå att det faktiskt går att integrera information från olika system tillhörande olika organisationer på ett kostnadseffektivt sätt. Daniel Andersson säger att man arbetar mycket med det han kallar de tre i:na : Information, Integration och Informatik. Informatiken handlar om metoder och tekniker för informationshantering med automatisk databearbetning för att skapa underlag för analyser, rapporter, statistik med mera. En grundförutsättning är strukturerad inmatning, minskad dubbelinmatning i olika system och enhetliga definitioner av termer, vilket leder till en effektivare arbetsprocess, bättre informationskvalitet samt tillgång till information för att systematiskt följa upp vårdens kvalitet och resultat. I MIR är termer för sex olika sjukdomsgrupper, bl.a. Reumatoid Artrit, Spondartrit och SLE, entydigt och noggrant definierade, så att endast tillförlitliga och kvalitetssäkrade data förs in i systemet. Rätt information i rätt tid En viktig del med MIR är att visa att man med rätt satsning på de tre i:na kan ge rätt information till rätt person, vid rätt plats och vid rätt tillfälle. Detta kommer vi att kunna realisera redan i etapp ett under våren. Både forskaren, den behandlande läkaren och verksamhetschefen kommer snart att få tillgång till relevant och kvalitetssäkrad information för forskning, klinisk uppföljning och kvalitetsutveckling. Stora delar av informatikstödet är byggt med teknik från SAS Institute, som i och med sin nya plattform har förutsättningar att lösa de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till med tanke på de höga krav som ställs på att skydda patientens personliga integritet. Daniel Andersson säger att säkerhets- och integritetsaspekterna är centrala i projektet: Medborgarna vill självfallet inte att deras integritet ska riskera att kränkas. Men samtidigt vill vi ju alla ha bästa tänkbara behandling, som är maximalt anpassad för den sjukdom vi har. Den lösning som skapas inom ramen för MIR ger förutsättningar att realisera bästa tänkbara behandling utan att integriteten kränks för reumatikerpatienter, men lösningen skall även kunna användas för alla andra kliniker på sjukhuset. Jag hoppas att vi med MIR lyckas skapa en trend som snabbt sprider sig över resten av landet. Fakta Stockholms Läns Landsting (SLL) omfattar hela Stockholms län med 1,9 miljoner invånare, fördelade på 26 kommuner och k v a d r a t k i l o m e t e r. Man har anställda, varav cirka 96% arbetar inom vården och t a n d v å rden. Man omsätter ungefär 50 miljarder kronor årligen. Det projekt som beskrivs i artikeln ovan ingår i en bred satsning på beslutsstöd och analys inom SLL. Man vill ha b ä t t re möjligheter att planera, styra, mäta och följa upp verksamheten. Det är viktigt att man kan titta på verksamheten ur många olika perspektiv kommuninvånarna (patientern a ), administrativ personal, forskare och budgetansvariga har olika behov av information. SLL har därför satsat på en org a n i s a t i o n s ö v e r- gripande beslutsstödslösning från SAS Institute. Den fungerar som en plattform som hela landstingets olika analys-, rapporteringsoch styrningslösningar arbetar mot. 4 Offentligt

5

6 Tema styrning Järnkoll på IT-kostnader genom bättre analys IT Management IT kostar för mycket och kopplingen till verksamhetsmålen är för svag. Stora organisationer kartlägger nu sina IT-kostnader genom att dels mäta vad de kostar, och dels genom att koppla IT-stödets nytta till verksamhetens resultat. För att klara detta krävs standarder som beskriver olika sorters IT-aktiviteter, och detta finns nu i ett ramverk som kallas ITIL (IT Infrastructure Library). Men man behöver också ha regler för de datastrukturer som man behöver för att få jämförbar information. SAS Institutes Arne Löfgren, en av Sveriges ledande experter på ITmanagement och verksamhetsstyrning, säger att man i en fullt utbyggd lösning för IT-management kan analysera precis vilka kostnader en vald servicenivå ska ha. I princip kan man lägga ut IT-kostnaderna direkt i huvudboken Strategisk och dessutom kommunicera vad användarna faktiskt får för pengarna. Man slipper internfakturering, vilket i sig minskar kostnader. Och för organisationer som vill outsourca sin ITdrift är en IT-managementanalys livsviktig annars vet man Taktisk ju inte vad man ska betala för de tjänster man vill lägga ut. Operativ a r n e. l o e f g r e s w e. s a s. c o m Mindre byråkrati och bättre uppföljning med styrkort Balanserade Styrkort Århus kommun i Danmark har i flera år använt balanserade styrkort (Balanced Scorecards) för att sätta mål och följa upp dem. Målet är att anställda på i stort sett alla nivåer ska kunna använda systemet, med nyckeltal som är relevanta för deras verksamhet. De som jobbar i åldringsvården har en uppsättning nyckeltal i sitt styrkort, de som arbetar med akutsjukvård ett annat. Enligt Carsten Nykjaer, som ansvarar för systemet, är det viktigt att sätta mål och följa upp dem, men det får inte vara så besvärligt att samla in data att detta i sig blir en byråkratisk bromskloss. Meningen är tvärtom att de anställda ute i verksamheten ska ägna mindre tid åt administration och byråkrati. De ska använda styrkorten för att se hur deras verksamhet fungerar. Cirka 300 personer ska använda styrkorten när systemet är fullt utbyggt. Man har valt en trafikljusmetafor med rött, gult och grönt ljus för att visa prestanda för de olika nyckeltalen. Eftersom man har så många användare med olika bakgrund och datorvana har man ansträngt sig ordentligt för att göra systemet lättanvänt. b a r b r o. e r i c s s o s w e. s a s. c o m Grönt ljus för Århus kommun! Verksamhetsstyrning Det är ofta svårt att styra offentlig verksamhet, och det finns en enkel anledning till detta: styrmedlen är inte relevanta för verksamheten. Låt oss säga att vi avser att öka vår verksamhets produktivitet med 20%: Detta är vår strategi. Nu ska vi hitta ett sätt att, med en lämplig styrmodell, få detta att hända. När vår verksamhet främst består avmänniskor och deras kunskap och processer får vidå omedelbart problem. Om vi exempelvis styr med ekonomiska nyckeltal kopplat mot tydliga budgetmål får visvårt att få organisationen att bry sig; varför ska en läkare bry sig om det? Ekonomiska nyckeltal motiverar knappast en undersköterska eller lantmätare att arbeta smartare. Vad vi behöver är i Konsten a offentlig f Operativ taktik stället något som vi skulle kunna kalla konfigurerbara kontrollpunkter, samt system för att mäta, följa upp och rapportera dem. Enhetlig uppföljning SAS Institutes Arne Löfgren är en ledande expert på IT-management och verksamhetsstyrning. Han har bland mycket annat varit med och utvecklat en styrmodell för IT-tjänster som fått ett lysande mottagande av många organisationer som vill ha en entydig relation mellan vad en IT-tjänst kostar att producera och det värde den ger organisationen som använder den. Efter ungefär samma linjer har han och SAS Institutes kompetenscenter utvecklat ett styrkoncept uppbyggt runt idén med konfigurerbara kontrollpunkter. Att kunna skapa transparens och enhetliga kriterier måste vara ett mål inom hela verksamheten om de ekonomiska processerna ska kunna likriktas i en gemensam lösning. Med denna bas kan verksamheterna tillåtas vara olika, men ändå arbeta med enhetligt uppföljningssätt i de processer som ska stödja verksamheten t ex inom it eller ekonomi. Detta i kontrast till de statiska standardlösningar som oftast används idag. Konfigurerbara kontrollpunkter är helt enkelt mått eller nyckeltal som är relevanta för verksamheten. Det som gör detta unikt är att man kan förena Med k styrnin 6 Offentligt

7 motivera rändring figurerbara kontrollpunkter kan man förena taktisk och operativ till något man skulle kunna kalla operativ taktik. Tema styrning Personalplanering nyckel till produktivitetsökning Personal Personalen är den viktigaste resursen för alla organisationer. Att hantera personalfrågor på ett effektivt och produktivt sätt är därför en nyckelfråga när man vill öka en verksamhets produktivitet. Inte minst gäller detta vården, där schemaläggning och resursoptimering är svåra och kritiska verksamheter i sig. I Kanada har man på flera ställen kommit mycket långt med arbetet att utveckla personalplaneringen. Ett exempel är den kanadensiska staten, som inom parentes är landets största arbetsgivare. I Kanada kommer man inom kort att införa en reform som ger större frihet i rekryteringsprocessen, men som samtidigt ställer större krav på de ledare som anställer personal. Den kanadensiska staten har därför tillsammans med SAS Institute utvecklat en web-baserad applikation som hjälper personalavdelningar att planera för framtiden. Man kan exempelvis enkelt se vilka regioner som är mest attraktiva för olika yrkesgrupper, och därmed planera till exempel utbildningssatsningar på ett b ä t t re sätt. Vi d a re kan man identifiera trender inom en rad olika områden. den taktiska styrningen med den operativa, dagliga styrningen av verksamheten. Ett strategiskt mål för ett sjukhus, som att öka produktiviteten med 20%, skulle exempelvis kunna ha en konfigurerbar kontrollpunkt som bland annat tittar på saker som patientnöjdhet, vårdtid, personalnöjdhet, sjukskrivningar, vårdkvalitet, kostnader och mycket annat. Det kan och ska sedan vara olika nyckeltal som följs för olika personalgrupper. Laboratoriepersonal kan exempelvis ha helt andra nyckeltal än röntgenläkare. Poängen är att alla medarbetare kan ha relevanta nyckeltal, som samtliga bidrar till att organisationen når det strategiska målet. Arne Löfgren är en ledande expert på ITmanagement och verksamhetsstyrning. Se orsak och verkan Med konfigurerbara kontrollpunkter kan man nämligen relativt enkelt visa på orsak och verkan i alla delar av verksamheten, enligt Arne Löfgren. Alltså, hur positiva förändringar av den enskilda avdelningen, befattningen eller processen bidrar till att det övergripande målet kommer närmare. Balanserade styrkort tillsammans med konfigurerbara styrpunkter är ett bra verktyg att använda för att ständigt visa den positiva förändring som äger rum. Det finns inget som motiverar förändring lika mycket som daglig mätning, uppföljning och rapportering av relevanta mått, så att alla medarbetare känner sig fullt delaktiga i förändringen. a r n e. l o e f g r e s w e. s a s. c o m Harris Sinclair är ansvarigför den kana - densiska statens personalplaneringssystem. Den data som används i applikationen kommer från den kanadensiska statens HRsystem, samt från över 20 års befolkningsstatistik. Harris Sinclair, som är ansvarig för projektet, säger till Offentligt att projektet blivit så lyckat att det snabbt borde exporteras till andra stater. Systemet gör att vi kan analysera och förstå komplexa samband i en mycket stor och komplicerad personalstyrka. y v o n n e. s t e g f e l d s w e. s a s. c o m Verksamhetsstyrning kortar vårdtiden och ökar kapaciteten Verksamhet Den genomsnittliga vårdtiden för patienterna på Maine Medical Centre i USA har minskats med nästan ett dygn. Ett nytt system för verksamhetsstyrning från SAS Institute har gjort att sjukhuset nu kan ta emot lika många fler patienter årligen som om man byggt ut verksamheten med bortåt 20%. Maine Medical Centres viktigaste nyckeltal i verksamhetsstyrningen är just vårdtid, och det har visat sig att fokuseringen på detta nyckeltal också har ökat vårdens kvalitet bland annat anstränger man sig idag mer för att förebygga infektioner hos opererade patienter, då man sett att detta påverkar vårdtiden negativt. Offentligt 7

8

9 Snart dags att räkna med 300 miljoner amerikaner Folkräkning Vart är USA på väg? Det är alltid den stora frågan för världens omvärldsanalytiker. Tack vare en storsatsning på toppmodern teknik för folkräkning och trendanalys går det nu att blixtsnabbt få en bild av hur världens största ekonomi mår. Så sent som 1990 genomfördes den stora folkräkningen i USA med hjälp av två viktiga redskap: 1. Papper. 2. Penna (oftast blyerts). Integrerad information förbättrar styrning Universitetssjukhuset i Aachen i Tyskland fick å rets SAS Enterprise Intelligence Aw a rd, för det arbete man gjort för att förbättra styrn i n g av sjukhuset. Universitetssjukhuset i Aachen är unikt genom att man slagit ihop vanlig vård och tandvård. Det är ett stort sjukhus med drygt anställda fördelade på 33 olika kliniker och institut och man behandlar patienter årligen. Sjukhuset har satsat på ett övergripande system för Business Intelligence, vilket gör att man kan styra verksamheten mycket mer effektivt. Bland annat kan man nu fakturera den tyska sjukkassan mycket snabbare för behandlingar av extern a p a t i e n t e r, vilket dramatiskt förbättrat kassaflödet. Vården har dessutom blivit bättre. h t t p : / / w w w. u k a a c h e n. d e / i n d e x. j s p OK, det fanns några stordatorer i bakgrunden också. Men i huvudsak användes papper och penna för analys av vad den insamlade informationen betyder. Men det var då. Sedan folkräkningen år 2000 (folkräkningar hålls i USA vart tionde år) använder U.S. Census Bureau den amerikanska folkräkningsmyndigheten system från SAS Institute för att samla in och analysera befolkningsdata. Tidsbesparingen viktigast Idag kan analytiker komma åt all befolkningsdata från en vanlig PC, genom den klient/server-lösning som ersatt stordatormiljön. Genom att peka, klicka, dra och bända i geografiska figurer på skärmen kan de på ett par sekunder göra analyser som tidigare tog flera dygn att utföra. Det är tidsbesparingen som är viktigast för oss, säger Rick Denby, som är ansvarig för avdelningen för hushållsekonomisk statistik vid folkräkningsmyndigheten. Idag kan vi räkna igenom en liten delstat, typ Wyoming med cirka en halv miljon invånare, på ett par sekunder. Kalifornien, som har 30 miljoner invånare, tar ett par minuter att gå igenom om vi har en riktigt avancerad fråga. Enkelt att borra djupare Med den klient/server-lösning man nu har så kan också många analytiker arbeta samtidigt mot samma datamängd. I genomsnitt jobbar 75 analytiker parallellt. Uttryckskraften har också blivit mycket större. Analytikerna använder idag rutinmässigt möjligheten att borra allt djupare ned i materialet på ett enkelt sätt. Man kan ta sig från data på delstatsnivå, vidare ned Snart 300 miljoner amerikaner. Och analys - verktyg som talar om vad de tänker hitta på. till countys, till städer och byar och till och med ned till enstaka kvarter. För ett kvarter i valfri stad i USA kan man alltså följa utvecklingen mellan mät-tillfällena exempelvis medelfamiljens sammansättning, ålder, inkomst och mycket annat. Man arbetar också mycket med den tilläggsdata som man fått in sedan Idag lämnar vart sjätte hushåll i USA in den så kallade stora enkäten, som består av inte mindre än 53frågor. Iförlängningen påverkas hela världsekonomin av analysen på U.S. Census Bureau. Den statistik de tar fram ligger som grund för all analys av de amerikanska hushållens liv: från bostadsyta, disponibel inkomst, skuldsättning, till vart de flyttar när de bli gamla och så vidare. w w w. s a s. c o m / s u c c e s s / c e n s u s _ e s r i. h t m l Stjärnsjukhus jobbar med balanserade styrkort Brigham and Women s Hospital (BWH) i Boston räknas som ett av världens bästa sjukhus inom en rad områden, exempelvis vårdkvalitet, forskningsresultat och utbildning. Nu satsar man på att bli ännu bättre, genom att införa verksamhetsstyrning med hjälp av balanserade styrkort från SAS Institute. Styrkorten ska hjälpa både verksamheten och administrationen att effektivisera verksamheten, och målet är att parallellt öka både den patientupplevda vårdkvaliteten och den operativa effektiviteten. h t t p : / / w w w. b r i g h a m a n d w o m e n s. o r g / Activity Based Management förbättrar vården i Danmark Danska staten har med hjälp av ett system för Activity Based Mangement lyckats öka kvaliteten i vården utan att för den skull öka kostnaderna. Systemet gör att både landsting och enskilda sjukhus får en tydligare bild av relationen mellan olika aktiviteter och deras kostnader. Sjukhusvården i Danmark kostar cirka 50 miljarder danska kronor om året och målet är helt enkelt att ge mer sjukvård i morgon än vad vi får idag - men till samma kostnad, som den danska socialstyrelsens högsta chef Poul Erik Hansen uttrycker saken. h t t p : / / w w w. s s t. d k / Offentligt 9

10

11 SAS Institute AB, Stora Frösunda, Solna Opinion Vad får man för 3 miljarder kronor i dagens läge? Styrning 3 miljarder kronor är en massa pengar. Det är så mycket pengar som landstingen skulle kunna spara varje år genom att styra sin verksamhet litet bättre. Som pappa till tre söner har jag ofta kontakt med vården, både i Sverige och utomlands. Bara sedan förra semestern har det handlat om fästingburna infektioner, huggormsbett, armbrott, spruckna framtänder, ljumskbråck, lunginflammation och den vanliga dosen av influensor, barnsjukdomar och förkylningar. Jag är på det stora hela mycket nöjd. Den svenska vården är bra, den fungerar, mina barn tas väl om hand och blir snabbt friska. Går att göra ännu bättre Men det innebär förstås inte att det inte kan bli ännu bättre. Som patient eller anhörig ser man ju bara den vård man möter ute i verksamheten, på vårdcentralen, sjukhuset eller akutsjukvården. Den bakomliggande apparat som producerar vården ser vi inte, annat än som de pengar som dras i skatt varje månad. Därför reagerade jag inte heller särskilt starkt när jag först läste Jane Cederqvist och Eva Hjortendal Hellmans departementsutredning om landstingen ( Iakttagelser om landsting, hela utredningen kan laddas ned kostnadsfritt på följande adress: 6/27/3faf8122.pdf). Men sedan nämnde jag för en kollega att utredarna hävdade att man skulle kunna få ut vård för ytterligare 30 miljarder kronor ur de svenska landstingen med befintliga resurser, utan beaktande av potentialen i ny teknik och nya behandlingsmetoder, utan beaktande av potentialen i omstru k t u r e r i n ga r. Styrning frigör resurser Hon bara stirrade på mig. Du måste läst fel. Jag dubbelkollade. Nej. 30 miljarder. Det står där, bland annat på sidan 83: minst 30 miljarder kronor över en tioårsperiod. Och då började jag förstå kollegans reaktion: 30 miljarder kronor är väldigt mycket pengar. Olof Fredriksson är ansvarig för SAS Institutes verksamhet inom offentlig sektor i Sverige. Han nås enklast på eller på telefon Låt oss vara försiktiga och se vad man kan få för ett års effektivisering alltså 3 miljarder kronor. För 3 miljarder kronor kan man exempelvis köpa: Drygt splitter nya bilar av typen Volvo V70 (a kronor styck) sommarstugor a en halv miljon kronor styck villor i Stor-Stockholmsområdet a 2,2 miljoner kronor styck. Men man skulle också kunna avlöna läkare i ett år. Eller akutsjuksköterskor. Det är lätt hänt att se effektivisering enbart som ett sätt att skära bort kostnader, men det är inte sant. Tvärtom, just genom bättre styrning frigörs resurser som annars sitter fast i vårdens ibland litet stelbenta processer. Det pågår just nu en mängd projekt runt om i Sverige med ambitionen att effektivisera vården, genom bättre insyn, planering, styrning, uppföljning och kontroll. Som pappa likväl som skattebetalare känns det mycket angeläget att vården fortsätter effektiviseras, så att alla Sveriges medborgare får lika bra vård som den mina grabbar brukar få. I samarbete med BetterManagement.com Offentligt från SAS Institute g e s ut i samarbete med Better Management. com, vilket är en mediakanal som har fokus på att hjälpa chefer att fatta bättre beslut. Genom att BetterManagement har ett partnerskap med runt 250 olika informationsresurser världen runt håller man sig ständigt uppdaterade på den senaste utvecklingen och de senaste trenderna. Bland dessa partners finns Boston Consulting Group, Harvard Business School, McKinsey och Forbes, för att bara nämna några få. Beslutsstöd för 90% av världens 500 största organisationer SAS Institute är världens ledande mjukvaruf ö retag inom Business Intelligence och aff ä r s- analys. SAS Institute har 29 års erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och, inte minst, skapa insikt om framtiden. Lösningarna baseras på att skapa överblick och sammanställa de stora informationsoch datamängder som finns i alla organisationer och att utveckla informationen till kunskap och beslutsunderlag. Korta fakta om SAS Institute: Antal kundinstallationer ; Omsättning 10 miljarder kronor per år; 4 miljoner användare i 105 länder; 26 procent av SAS Institutes omsättning satsas på forskning och utveckling. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag 85 anställda. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande organisationer, exempelvis Riksbanken, SCB, Regeringen och Socialstyrelsen. Läs merpå www. s a s. c o m / s weden Samarbete med ledande partners För att kunna möta allt mer unika och skiftande behov från kunder samarbetar SAS Institute med ledande affärs- och teknikföretag i Sverige. SAS Partners: Accenture, Capgemini, Deva Management Consulting, Ementor Sweden, I B M Corporation, Infotrek, Intel Corporation, Know IT Software Solutions, KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Steam Consulting, Tre60 Analys, Deloitte, Unisys. p a t r i c. h e l l g r e s w e. s a s. c o m Nyhetsbrevet i elektronisk form finns på 12 SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

12

13 1 / 2006 Offentligt För offentliga beslutsfattare SAS Institute i samarbete med BetterManagement.com Karolinska Universitetssjukhusets pionjärprojekt ger reumatiker experthjälp Ett effektivt informatikstöd i kombination med transnationell forskning innebär en revolution för läkarvetenskapen. Patienter på Karolinska Universitetssjukhuset kommer snart med hjälp av informatikstöd kunna dra nytta av Karolinska Institutets forskningsresultat genom att resultat från grundforskningen snabbt kan överföras till den behandlande läkaren och att nya frågeställningar från den kliniska vardagen kan föras över till laboratoriet. Daniel Andersson är IT-arkitekt på Karolinska Universitetssjukhuset och projektledare för MIR-projektet. En läkare och hans patient sitter i ett undersökningsrum på Reumatologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, i samband med ett mottagningsbesök besvarar patienten ett formulär via det nationella kvalitetsregistret som omedelbart görs tillgängligt för läkaren. Patienten får även med sig en utskrift som visar en översikt över sjukdomsutvecklingen och beslutade medicinska behandlingar. Samtidigt registreras information av läkaren kring patientens sjukdom i journalsystemet och av forskare i forskningsdatabaser på Karolinska Institutet. Forts. sid 4 Sjukvårdens produktivitet kan fördubblas! Trendpanel Experterna i Offentligt s trendpanel är rörande överens: det finns stora möjligheter att drastiskt öka vårdens produktivitet. Och detta utan att försämra vårdens kvalitet. Som Monica Renstig, en av författarna till den uppmärksammade boken Den sjuka vården, uttrycker det: De svenska läkarna ägnar för mycket tid åt annat. Minst hälften och ofta uppåt 80% av deras tid ägnas idag åt administration, information och kommunikation. Kan vi genom bättre styrning se till att läkarna ägnar mer Forts. sid 3 Övrigt innehåll Produktivitet Norden i topp inom OECD Sid 3 Flera rapporter visar att de nordiska länderna har hög produktivitet i den offentliga sektorn. Tema Styrning Från Offentlig Förvaltning till Offentlig Förändring Sid 6-7 Det är svårt att styra offentlig verksamhet. Men det går. Praktikfall om ekonomi, personal, IT och självfallet verksamheten. Balanserade Styrkort Stjärnsjukhus ökar produktivitet och kvalitet samtidigt Sid 9 Brigham and Women s Hospital i USA är i världsklass på de flesta områden. Nu vill man bli ännu bättre, med hjälp av balanserade styrkort. Folkräkning USA går ifrån papper och penna och satsar på analys Sid 9 Från och med nu är det mycket lättare att ta reda på hur den amerikanska nationen egentligen mår. Försvar och polis Amerikanska flygvapnet satsar på ABM Sid 11 ABM ger lägre kostnader och kortare ledtider. Debatt Anita Eriksson Pallinder är VD för Carelink. Monica Renstig har i den uppmärk sammade boken Den sjuka vår den undersökt den svenska vår dens produktivitet. Produktivitetsökning kan ge bättre vård Sid 12 Det finns ingen motsättning mellan vårdkvalitet och krav på ökad produktivitet.

Faktabaserade beslutsunderlag

Faktabaserade beslutsunderlag VÄLKOMMMEN TILL SEMINARIUM, TISDAG 14 SEPTEMBER 2004, HOS SAS INSTITUTE, STORA FRÖSUNDA, STOCKHOLM Faktabaserade beslutsunderlag inom offentlig sektor Välkommen till ett seminarium om faktabaserat beslutsfattande

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Användning av information från rutinsjukvården för forskning kring uppkomst av och behandling mot reumatiska sjukdomar

Användning av information från rutinsjukvården för forskning kring uppkomst av och behandling mot reumatiska sjukdomar Användning av information från rutinsjukvården för forskning kring uppkomst av och behandling mot reumatiska sjukdomar Daniel Andersson IT-Arkitekt, Innovation och Medicinsk Informatik Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

offentlig sektor. SAS Forum International med offentlig sektor Wim Duisenberg: How do YOU lead with confidence?

offentlig sektor. SAS Forum International med offentlig sektor Wim Duisenberg: How do YOU lead with confidence? 1 / 2005 Offentligt Beslutsfattande För offentliga beslutsfattare SAS Institute i samarbete med BetterManagement.com Hälften av alla bedrägerier sker i den offentliga sektorn Peter Dorrington är expert

Läs mer

Automatiserad journalgranskning för ökad patientsäkerhet

Automatiserad journalgranskning för ökad patientsäkerhet Automatiserad journalgranskning för ökad patientsäkerhet Heléne Spjuth, Affärskonsult SAS Institute AB Ann Fjellner, Senior Medicinsk rådgivare, HSNf Stockholms läns landsting Copyright 2010 SAS Institute

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Effektivare vård. Sollefteå 17 juni 2016 Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Sollefteå 17 juni 2016 Göran Stiernstedt Effektivare vård Sollefteå 17 juni 2016 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg Professionen Sitter vid datorn hela dagen och administrerar med värdelösa

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen?

Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen? Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen? Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se Kunskapen kring läkemedel är på tok för dålig bland läkare i dag. Men vem ska ta ansvaret för att förskrivare av

Läs mer

hjälp av SAS Text Miner

hjälp av SAS Text Miner Enterprise Intelligence Customer Intelligence Supplier Intelligence Organizational Intelligence Intelligence Architecture Identifiera stora gömda värden i textbaserad information med hjälp av SAS Text

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Den sjuka vården. Ekerlids Förlag, juni 2003. Stefan Fölster Anders Morin Olof Hallström Monica Renstig Ekonomijournalist Monica Renstig.

Den sjuka vården. Ekerlids Förlag, juni 2003. Stefan Fölster Anders Morin Olof Hallström Monica Renstig Ekonomijournalist Monica Renstig. Den sjuka vården Ekerlids Förlag, juni 2003 Författare: Redaktör: Stefan Fölster Anders Morin Olof Hallström Monica Renstig Ekonomijournalist Monica Renstig OH-bilder finns på www.renstig.com Mail: monica@renstig.com

Läs mer

ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR

ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR ANALYS AV BIG DATA -NÄSTA STORA KLIV FÖR OFFENTLIG SEKTOR NIKLAS HUSS RÅDGIVARE OFFENTLIG SEKTOR TRENDER INOM OFFENTLIG SEKTOR» Ökade krav på effektivitet vilket kräver:» Kortare handläggningstider» Automatiserad

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Effektiv IT-drift inom staten

Effektiv IT-drift inom staten Effektiv IT-drift inom staten Bilaga 1 Kostnadsberäkningar för nuläge Version 1.0 Innehåll BILAGA 1 KOSTNADSBERÄKNINGAR FÖR NULÄGE... 3 KOSTNADER FÖR HELA DEN OFFENTLIGA IT-VERKSAMHETEN... 3 Reviderade

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat?

Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Hur kan hjärtsjukvården i Stockholms läns landsting nå bättre resultat? Sammanfattning av seminarium om Stockholms hjärtsjukvård, den 6 mars 2013, som arrangerades av AstraZeneca och Hjärt-Lungfonden 1

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns. Vårt uppdrag Bilprovningen är ett modernt serviceföretag som på riksdagens och regeringens uppdrag genomför kontroll- och registreringsbesiktningar på fordon. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg I en ny undersökning bland kommunala chefer inom vård och omsorg framkommer att IT- stödet för rapportering och uppföljning brister.

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov?

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? 1 Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? SAS Forum Stockholm 2014 rasmus.kaneld@sll.se SÄKRA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN INOM LÄNET 2 Vem är Rasmus? 3 Modell

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

UCR Uppsala Clinical Research Center

UCR Uppsala Clinical Research Center 27 nov 2013 UCR Uppsala Clinical Research Center Lena Ohrt Grünberg Eva Jacobsson Anja Kyllönen Administrativ Chef Projektledare Ekonom Academic Research Organization (ARO) UCR:s övergripande mål är att

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa i patientens tjänst! - hur vet vi att patienten drar nytta av tjänsterna Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

Där det finns framtidstro, innovation och glädje, dit går man. Orden kommer spontant från två medarbetare i Celgenes svenska ledning.

Där det finns framtidstro, innovation och glädje, dit går man. Orden kommer spontant från två medarbetare i Celgenes svenska ledning. läkemedelsföretaget Där det finns framtidstro, innovation och glädje, dit går man. Orden kommer spontant från två medarbetare i Celgenes svenska ledning. 58 pharma industry nr 4 13 CELGENE - uppstickare

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola (Anders Forssell, Uppsala universitet)

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola (Anders Forssell, Uppsala universitet) Administrationssamhället Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola (Anders Forssell, Uppsala universitet) Upplägg Bakgrund Teori Resultat, siffror Administrativ förändring, tendenser Förklaringar,

Läs mer

Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå

Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå ann.hedberg.balka@skl.se 1 Nationella IT-strategin för vård och omsorg Startpunkten Dagmaröverenskommelsen hösten 2004 Nationell

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården utveckling av en analysstrategi för IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik juli 2015 IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik Vårdgivarnas investeringar i dataanalys ökar stadigt Vårdgivarna satsar fortfarande mer på

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård år 2030

Framtidens Hälso- och sjukvård år 2030 Framtidens Hälso- och sjukvård år 2030 Carina Nordqvist Falk, VD, Modern Vård i Norden AB (Novaklinikerna) Kontakta mig gärna på: carina.nordqvist.falk@novakliniken.se 0763-116000 KAN SJÄLV monitorera

Läs mer

Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori

Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori Agenda Förändringsteori bakgrund och historik Vad är förändringsteori? Förändringsteori

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet.

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet. Morgondagens vårdsystem finns redan idag Agneta Franksson Säljdirektör för Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Programmet April 2015 Agenda Introduktion Vad är? Medborgartjänster Hur

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Regionbildning från ett vårdperspektiv

Regionbildning från ett vårdperspektiv Regionbildning från ett vårdperspektiv Karlskrona 21 februari 2014 Göran Stiernstedt Framtidens utmaningar Finansiering Effektivitet kvalitet - kostnader Patientmakt - valfrihet Jämlikhet IT Framtidens

Läs mer

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola Administrationssamhället Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola Forskningsprojekt Började 1997 Avhandling om polisen 2004 Flera projekt: HSFR, Konkurrensverket, FAS och senast AFA Projektet Begravd

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

Vi tar pulsen på den svenska rehabiliteringen

Vi tar pulsen på den svenska rehabiliteringen Vi tar pulsen på den svenska rehabiliteringen I samband med att Reumatikerförbundet under 2004 fokuserar på behovet av rehabilitering, har Reumatikertidningen tagit pulsen på den svenska rehabiliteringen.

Läs mer

Mätning av väntetider i vården

Mätning av väntetider i vården 1 Mätning av väntetider i vården 2010-10-22 2 Den nationella vårdgarantin Statens nationella vårdgaranti gäller väntetider till planerad vård (dvs inte akut vård) Vårdgarantin innebär att: patienter ska

Läs mer

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se CheckUp Idag utvecklas tekniken i snabb takt och den integreras i våra liv allt mer. Detta gäller lika mycket för hälso- och sjukvården som för vårt arbete eller våra fritidsaktiviteter. E-hälsa är samlingsbegreppet

Läs mer

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte Ekonomistyrning Föreläsning 722g39, 2008 Anders Parment anders.parment@liu.se www.andersparment.com Ekonomistyrningens syfte Att få de olika individerna i organisationen att handla i linje med målen för

Läs mer

Jonas Kjellstrand Senior Adviser & Director Nordic IM Group

Jonas Kjellstrand Senior Adviser & Director Nordic IM Group Välkommen till precisionsföretagandets årtionde Jonas Kjellstrand Senior Adviser & Director Nordic IM Group jonas.kjellstrand@swe.sas.com Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. Dagens agenda

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt

Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Ledning av verksamhet fokus på forskning och evidensbaserat arbetssätt Raija Tyni-Lenné, PT, PhD Verksamhetschef vid Karolinska Universitetssjukhuset Associated professor vid Karolinska Institutet 2 Solna

Läs mer

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Analys av sambandet mellan stabiliteten i vårdcentralernas läkarbemanning och den patientupplevda kvaliteten RAPPORT Juni

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Årsrapport för 2009. Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen

Årsrapport för 2009. Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen Årsrapport för 2009 Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen SKaPa Älvgatan 47 652 30 Karlstad www.skapareg.se skapa@liv.se 054-615000 2010-09-16

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science?

Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science? Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science? Rundabordsdiskussion med 24 viktiga forskningsaktörer och beslutsfattare Arrangör: BiogenIdec Datum: 5 juli 2012 Plats: Almedalen Moderator: Linda

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige Förbättra patienternas

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Digital utveckling i Region Uppsala

Digital utveckling i Region Uppsala Digital utveckling i Region Uppsala En kraftsamling för: Ökad transparens Förbättrad delaktighet Effektivare arbetssätt Det digitala ska vara standard Från strategi via uppdrag till handlingsplan Skynda

Läs mer