Dokumentation i vården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation i vården"

Transkript

1 Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö Göran Stiernstedt

2 Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell, regional och lokal nivå för att säkerställa att professionernas tid, kunskap och engagemang används på bästa möjliga sätt i syfte att öka hälsooch sjukvårdens effektivitet

3 Önskvärd riktning Effektivitetsmatris 2013 Resultat Storbritannien Danmark USA Fortsatt goda resultat, med en något ökande resursförbrukning Finland Frankrike Spanien Tyskland Norge Sverige Resurser Önskvärd riktning

4 Uppdrag - betalningsansvarslagen Se över nuvarande lagstiftning avseende utskrivningsklara När övergår betalningsansvaret till kommunen? Idag 5 vardagar somatik och 30 dagar psykiatri. Se över ersättningsnivå

5 Vad är målet med ökad effektivitet Mer tid för den enskilda patienten? Inte säkert Mer tid för patienterna. Tja Effektivare patientmöte. Ja, definitivt! Korta köer vanligt skäl! Men när köerna försvunnit.. Spara pengar används sällan som argument. Sparbetingen lever ett eget liv! God och säker vård! Ja. Bättre arbetsmiljö. Ja.

6 Idag Aldrig haft mer resurser än idag. Real tillväxt 1-2%/år Aldrig haft fler läkare Aldrig haft fler sjuksköterskor

7 Nationell läkarproduktivitet Antal läkare Besök/år (milj) 17,2 21,3 28,1 Besök/läk/år Besök/läk/dag 9 4 3,8 Fölster et al: Den sjuka vården 2,0, 2014

8 Utredningsuppdraget Vart är vi på väg? Vad gör den svenska vårdpersonalen?

9 Vad gör personalen Sitter vid datorn hela dagen och administrerar med Värdelösa IT-system

10 Administration Yttre fiende men..

11 Administration forts. vi har alla bidragit Statliga överenskommelser SKL Statliga myndigheter Landstingsledning Verksamhetsledning på alla nivåer Professionerna

12 All onödig administration verkar komma uppifrån!

13 Exemplet väntetider på akuten Ökande problem definitivt åtgärdbart Departementet ger uppdrag till SoS SoS ger föreskrift om ytterligare mätningar diagnos, ledtid mm. Administrationen ökar, men står administrativa insatsen i relation till nyttan? och vem kan åtgärda problemet? Hur bryter man ovanstående typ av beteende?

14 Vårdens administrationsproblematik Administrationsproblematiken kan inte isoleras! Styrnings- och kulturfråga Informatikfråga dokumentera smart IT fråga smarta system Arbetssätt/arbetsorganisation vem gör vad?

15 Administrationsproblematiken Administrationsproblematiken kan inte isoleras! Styrnings- och kulturfråga Informatikfråga dokumentera smart IT fråga smarta system Arbetssätt/arbetsorganisation vem gör vad?

16 Styrning - trender Ökad kontroll Ökad detaljstyrning Generell samhällstrend gäller inte bara vården!

17 Vårdcentral 17 indikatorer för 3% av omsättningen. Ca 10 indikatorer direkt relaterade till medicinska beslut Vi är numera tre i rummet patienten, doktorn och beställaren

18 Bristande engagemang i mötet Känsla av utbytbarhet Vi litar inte på er Styrning rakt in i mötet Styrning i stället för stöd

19 Utgångspunkter Utgå från mötet mellan personal patient Framtidens möte inte bara traditionella besök. Mail, sociala medier, telemedicin mm.. Hur uppstår energi och engagemang i mötet? Hur stödjer systemet mötet bäst? Terminologi stöd i st f styrning, t.ex. kunskapsstöd i st f kunskapsstyrning.

20 Tänk efter.. Vad händer i mötet pga mitt förslag? Ökar administrationen? Sänder jag rätt signaler? Lägger jag mig i nåt som jag inte borde lägga mig i?

21 Mäta till leda eller mäta för att leda Vi ska inte sluta mäta, men mätningarna är främst till för det patientnära förbättringsarbetet inte för kontroll! Ju högre upp i organisationen desto sämre kompetens att utvärdera Dock finns rimliga krav att visa vad som levereras. Vårda professionernas engagemang i kvalitetsregistren

22 Administrationsproblematiken Administrationsproblematiken kan inte isoleras! Styrnings- och kulturfråga - nytta kontra resursinsats Informatikfråga dokumentera smart IT fråga smarta system Arbetssätt/arbetsorganisation vem gör vad?

23 Dokumentation - idag Fri text Kronologisk ordning Ostrukturerat Dubbel-,trippel- och quadruppeldokumentation

24 Dokumentation idag Överflödig information. Saknas viktig information. Dålig integration av IT-system information överförs inte. Lagstiftning i otakt med tiden. Maktfråga! Revirfråga.

25 Dokumentation i morgon. Standardiserad termer och begrepp + mallar Professionsneutral. Lätt sökbar. Integrerade IT system. Journal, kvalitetsregister och beslutsstöd integrerat.

26 Dokumentation idag + i morgon Dokumentation/informatik central fråga i det lokala förbättringsarbetet. Produktionsplanering. Processkartläggning Vem gör vad? Hur följer vi upp?

27 Informatik Typexempel - dubbeldokumentation Ledningsfråga på alla nivåer Dokumentationspolicy på alla nivåer bör vara krav. Nationellt arbete med standardiserad dokumentation i nära samverkan med professionerna vem tar ledartröjan? Kräver pengar dessvärre.

28 IT/e-hälsa Nationellt grepp nödvändigt vem tar ledartröjan? Många bra initiativ, men samordning saknas Pengar? Ingen fråga där professionerna är mer överens om behovet av nationell samordning!

29 Administrationsproblematiken Administrationsproblematiken kan inte isoleras! Styrnings- och kulturfråga - nytta kontra resursinsats Informatikfråga dokumentera smart IT fråga smarta system Arbetssätt/arbetsorganisation vem gör vad?

30 Administrationsproblematiken Administrationsproblematiken kan inte isoleras! Styrnings- och kulturfråga - nytta kontra resursinsats Informatikfråga dokumentera smart IT fråga smarta system Arbetssätt/arbetsorganisation vem gör vad?

31 Effektivare sjukvård Den största potentialen till effektivisering finns i arbetssätt/arbetsorganisation

32 32

33 Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Obligatoriskt avtal landsting-kommun. Huvuddelen av lagen dispositiv. Avtalet bör vara vidare än utskrivningsproblematiken. Inskrivningsmeddelande <24h 3 fristdagar. Kalenderdagar Högre belopp SEK Fasta vårdkontakten (ÖV) kallar till vårdplanering. < 3 dagar efter utskrivning. Psykiatri=somatik

34 Arbetssätt mm Analysera vårdflödet Vilken kompetens behövs? Vem gör vad? Bemanningsplanera - schemaplanera

35 Paradigmskiftet som behövs Från någon annans patient till min patient

36 Kontinuitet medför effektivitet, men.. är mycket svårare genomföra än man tror Teamkontinuitet. Med sekreteraren central i teamet.

37 LÄKARTID Läkaren är den dyraste resursen approx. 2 x övrig personal Effektiv vård (hög kvalitet och kostnadseffektivitet) borde bygga på att läkare skall göra det som absolut kräver läkarinsats Jobbar vi så? Vilka läkaruppgifter kan andra göra?

38 Arbetsorganisation -frågeställning Vi har ökat läkare och sjuksköterskor, minskat sekr och usk. Behövs ett trendbrott? Är nästa sparbeting att minska antalet läkare, anställa fler usk och sekr och ändå göra en ekonomisk vinst?

39 Vårdplatser Vårdplatsbrist behöver inte vara problemet, men % beläggning medför ineffektiv vård 85-90% ger effektiv vård

40 Administration - slutsats Går att minska,, men.. går framför allt att utföra smartare. IT + rätt kompetens

41 Framtidens vårdadministratör Färre centralt fler lokalt Rätt utbildade för att ge stöd lokalt se över utbildningen!

42 Framtidens vårdadministratör Totalt sett mindre insatser för dokumentation. Mallar och röststyrning minskar behovet. Mer insatser för stöd till förbättring, uppföljning, schemaläggning. Schemalägg sekreterare i team, ibland på läkare!

43 Allt kan man inte tackla utifrån administrationsproblem atiken, t.ex.

44 Att fundera på.. Är nuvarande resursfördelning primärvård sjukhusbunden vård optimal?

45 Primärvården Allmläk/ Andel 1000 inv. allm.läk Danmark 0,73 21% Finland 1,02 33% Nederl. 1,26 43% Norge 0,81 20% Sverige 0,63 17% UK 0,80 30%

46 Indikationer Utbyggd primärvård ger friskare befolkning Utbyggd primärvård ger mer rättvis fördelning av vård (efter behov) Högre andel primärvård ger lägre kostnader Högre andel primärvård ger högre produktivitet

47 Till sist Några reflektioner

48 Sjukvården inte unik - kulturfrågorna i samhället Kontrollsamhället. Akademiseringssamhället. Valfriheten

49 Möjligen lite unik - kulturfrågor i hälso- sjukvården Kommunala självstyret svag nationell styrning Sjukhusfixeringen sjukhusen står för tryggheten! Svag primärvård. Maktfrågorna. Professionerna patienten. Politiker tjänstemän - professioner

50 Problemet - individen Patienten ej standardiserbar! Anställda - stor spridning i effektivitet och skicklighet. Medarbetarskapet. Chefen - ledarskapet

51 Löser vi för mycket med modeller?

52 TACK!

Landlsti ngsd i rektörens rapport till. lan~jstingsstyrelsen. den 13 april 2015. Agenda

Landlsti ngsd i rektörens rapport till. lan~jstingsstyrelsen. den 13 april 2015. Agenda 2015-04-13 I landstinget DALARNA Landlsti ngsd i rektörens rapport till lan~jstingsstyrelsen den 13 april 2015 I ; /, ' 1 n \ ~ I I I landstinget DALARNA Agenda Genomlysnin~1en - status 24/7- tillägg Landstingsjärr1förelse

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

Positiva erfarenheter

Positiva erfarenheter Runt 180 personer deltog på REHSAM-konferensen den 29/1 2014 på Münchenbryggeriet. Under en workshop bildade dessa personer 22 stycken olika grupper. Här nedan följer en sammanställning av de anteckningar

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Modern. och trygg. vård. Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården

Modern. och trygg. vård. Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården Modern och trygg vård Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING En hälsofrämjande, jämlik och modern hälso- och sjukvård Jämlik vård En bättre

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälsooch sjukvården

översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälsooch sjukvården översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälsooch sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011 2015 översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälsooch sjukvården Förslag

Läs mer

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?.

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?. 28 september 2013 Hot mot säkerheten och möjligheter till förbättring Konferensdeltagarnas synpunkter inför konferensen Patientsäkerhet teori och praktik den 3:e och 4:e sept. 2013 Synnöve Ödegård Vid

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen Stockholm 2015 SOU 2015:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Dnr S2015/165/FS

Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Dnr S2015/165/FS YTTRANDE 2015-06-02 RJL 2015/698 Förvaltningsnamn Avsändare Socialdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20).

Läs mer

Utveckla vården och avveckla vinstintressen. Gemensam Välfärd Stockholm

Utveckla vården och avveckla vinstintressen. Gemensam Välfärd Stockholm Utveckla vården och avveckla vinstintressen Gemensam Välfärd Stockholm Utveckla vården och avveckla vinstintressen en skrift från Gemensam Välfärd Stockholm Copyright 2014 Tolvnitton Förlag AB Copyright

Läs mer

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården

Bättre sjukskrivningar. handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Bättre sjukskrivningar Handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Cecilia Unge, cecilia.unge@skl.se

Läs mer

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län advisoryboard.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Medicin. Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård

Medicin. Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård Medicin Tandvård Psykiatri Akutvård Kirurgi Primärvård Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård Myrna Palmgren Fredrik Eklund ISBN: 978-91-977858-3-9 Grafisk form & produktion: F&B Factory 2014

Läs mer

Glöm MANTRAN OCH MYTER. det behövs FLER VÅRDPLATSER. Sjukhusläkarna

Glöm MANTRAN OCH MYTER. det behövs FLER VÅRDPLATSER. Sjukhusläkarna Glöm MANTRAN OCH MYTER det behövs FLER VÅRDPLATSER Sjukhusläkarna MANTRAN OCH MYTER om vårdplatser Inget annat land i Europa har så få vårdplatser per 1000 invånare som Sverige. Och det får konsekvenser.

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2014 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 VISION Nationella Kvalitets registren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskningsrapport mars 2010 Björn Jansson Thomas Nerd Gert Paulsson Anders Anell 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH IMPULSER

Läs mer

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET 1 Bakgrund I arbetet med att utveckla Vårdförbundets idé om vården har 120 framtidsagenter med hjälp

Läs mer