SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT"

Transkript

1 SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: Projekttid: Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2 Journalnummer: Sammanfattning Ange, gärna i punktform, positiva effekter och övriga erfarenheter av projektet. Efter drygt ett år har projekt Järnkraft 2 bl.a. genomfört eller bidragit till: Att nå ut med information om Järnboåsbygden till vår främsta målgrupp. Att attraherat och generera ett fördjupat intresse hos vår målgrupp. Att få inflyttning av 13(+2) barnfamiljer till Järnboåsbygden: 8 svenska, 3 holländska och 2 tyska familjer (+2 svenska barnfamiljer under Järnkraft 1). Mer än hälften av dessa familjer hade egna företag. Därtill har ytterligare 10 unga familjer (par utan barn) etablerat sig i Järnboåsbygden. Som nämnts ovan har totalt närmare 90 personer flyttat till Järnboåsbygden sedan 2010, varav mer än hälften har en direkt koppling till projekt Järnkrafts arbete. Inflyttningen har gett Järnboås skola och förskola och fritidshem ytterligare drygt 20 barn, och fler är på väg. 1 Att Järnboåsbygdens gemensamma logotyp och hemsida på svenska har kunnat drivas vidare och haft ett stort antal besökare från när och fjärran liksom Järnboås Facebookgrupp och Twitter. Därtill har en holländsk hemsida skapats (feb 2011) och drivits under projektet. Att genom Järnkrafts bygdemöten engagera många människor vilket skapade förutsättningar för att ett bolag för att främja service i bygden kunde bildas. Aktiebolaget, Järnboåsbygden AB, bildades våren 2011 med 159 aktieägare i bygden. Efter en nyemission är antalet aktieägare över 200, med ett totalt riskkapital på kronor. Lokaler iordningsställs under sommaren 2012 i en del av Järnboås skola. Servicepunkt med butik (tillägg: öppnades 1 augusti 2012). Därtill kommer

2 Järnboåsbygden AB även att starta en bymack i Järnboås under Vidare finns planer på att vidareutveckla med café och allt eftersom kommer nya tjänster att kunna läggas till såsom post- och bankservice, apoteksvaror, lokalproducerade varor, tandläkarbuss m.m. Att rör för bredbandsutbyggnad läggs ner i samband med Eons fortsatta grävningar i bygden (ingår inte i projektet men är en positiv effekt av projektet). Att företagarluncher har fortsatt arrangerats och planer för en informationskväll finns. Ett kunnigt och engagerat mentorskap för nya entreprenörer som har gett bygden fått flera nya företag. Ett bygdemöte som hållits under 2011 för att stämma av, behålla engagemang och förankring, sammanlagt har drygt 150 personer engagerat sig på något sätt i projekt Järnkraft. Regelbundna möten i Järnboås utvecklingsgrupp (projektgruppen) och kontakter med samrådsgrupp och arbetsgrupper har tillsammans med projektgruppens möten och samtal med kommunledning, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer, möjliggjort framsteg och goda resultat i projektet. Fortsatta kontakter och arbete för att möjliggöra bygge av lägenheter och trygghetsboende. Att öka det redan stora engagemanget i bygden överlag vilket bl.a. lett till nya arrangemang av återkommande slag, t.ex. Rastälvens dag och bytardagar i Järnboås skola. 2 PARTNERSKAP 2.1 Kontaktpersoner Ange personer som kan svara på frågor om projektet (OBS: Dessa ska underteckna godkännande om att finnas med i databas, se sista sidan) Namn, roll E-postadress eller telefonnummer Jan Forslund, ordförande i projektgruppen Kristina Dybeck, projektsamordnare Tore Carlsson, projektets ekonomiansvarige

3 2.2 Samarbetspartners Vilka organisationer och personer medverkade aktivt i projektets genomförande? Organisation, uppgift Kontaktperson Projektgrupp: Järnboås utvecklingsgrupp, ordförande Jan Forslund KD Information, Projektsamordnare Kristina Dybeck Järnboås Bygdegårdsförening Anna-Carin Andersson, ordförande Järnboås Idrottsförening Benny Kvarnström, ordförande Gölagården Gunne Larsson, företagare Samrådsgrupp: Nora kommun Jan Norlund, kommunchef, Håkan Ceder, turistchef, Joakim Skoglund, näringslivsfrågor. Svenska Kyrkan Ida Kleist-Andersson SPF, Sveriges Pensionärsförbund Birgitta Kip och Ulf Lindén Nyhyttans Adventkyrka Birgitta Kip Gammelhyttan Skog AB Therese Blidgren Grythyttan Vin AB Per Fritzell Skogsägare Mikael Norberg Lantliv Hjulsjö Rudy Hobbenschott Svened Rådgivningsbyrå Willeke van Nikkelen Nora Glass AB Anders och Lena Kadesjö Arbetsgrupper: Företagsgrupp Ulf Lindén, Gun Britt CroftGriggs, Gunne Larsson, Torbjörn Pettersson Bostad: lägenheter och äldreboende Kerstin Forslund, Kristina Lönnström, Birgitta Kip, Jolanda Kramer, Johanna Emming, Kerstin och Torbjörn Lindblom, Gunborg Lindquist Service Therese Blidgren, Rudy Hobbenschott, Annelie Törnkvist, Joakim Lööf Turism Nils Johansson, Joakim Lööf, Ingela Carlsson, Ingrid Johansson, Anita Maria Karlsson, Willeke van Nikkelen, PA Larsson, Erik Zijlstra, Stig Hellström 3

4 2.3 Samverkan Beskriv hur projektet varit organiserat och hur ert samarbete fungerat. Beskriv erfarenheter och lärdomar av samarbetet samt hur ni hanterat svårigheter som uppstått. Visa gärna på nya samarbeten eller processer som uppstått som en följd av projektet. Projekt Järnkraft har letts av en projektgrupp med en ordförande, projektsamordnare och representanter för bygdens föreningar och företag. Projektgruppen har samverkat med en samrådsgrupp där flera företagare och föreningar i bygden samt Nora kommun ingått. Järnboåsbygden har ca 950 invånare (SCB 2010), 200 av dem bor i Hällefors kommun. Under året har därför även Hällefors kommun informerats och representanter från kommunledningen har deltagit i möte om projektet på Järnboås skola. Projektet har även haft kontakter med en rad myndigheter och organisationer, däribland Länsstyrelsen, Örebro läns landsting, Regionförbundet och Trafikverket. Projekt Järnkraft har bjudit in alla boende i bygden till ett bygdemöte i september 2011 för idéutbyte och samtal och för att stämma av och förankra projektet. Alla boende i bygden har dessutom fått tala om vad de vill ha ut av projektet via en tipsfunktion på hemsidan, e-post, telefon och förslagslådor. I samband med Projekt Järnkraft 1 bildades arbetsgrupperna där ett 30-tal personer engagerat sig. Totalt har drygt 150 personer engagerat sig i någon form i projekt Järnkraft. Järnboåsbygden har många föreningar och företagare som skapar mycket engagemang och utför ett stort arbete. Bygdens stora evenemang hantverksmarknaden Larsmäss har tack vare gemensamma ansträngningar med Järnboås Bygdegårdsförening som bas, kunnat genomföras andra helgen i augusti under mer än 30 år i rad. Med projekt Järnkraft har denna förmåga till engagemang kunnat användas för att ta ett samlat grepp om bygdens utveckling och marknadsföring. Tidigare är det enskilda sakfrågor som engagerat folk, som skola, jakt eller fotboll. Nu har bygdens boende, föreningar och företag jobbat tillsammans och samverkat med kommun, myndigheter m.fl. organisationer. Gamla och unga, nyinflyttade sida vid sida av dem som bott länge i byn har samverkat vilket inneburit att man kommit närmare varandra, fått en gemensam framtidstro och nått resultat. Inflyttade holländare har fortsatt engagerat sig i projektet och bidragit positivt vilket lett till ökad integration, inflyttning och att ett målgruppsanpassat information för holländare på bygdens holländska hemsida. Därtill har vi tillsammans tagit emot många holländare som vi träffade på emigrantmässan i Utrecht i februari Genom bygdemöten, tipsfunktion och angivna e-postadresser och telefonnummer har engagemang och dialogen i projektet hållits öppen. Projektgruppen har insett vikten av att ta tillvara synpunkter och stödja initiativ i bygden genom användning av uppbyggda informationskanaler för att främja kontakt, utbyte och utveckling av projekt i syfte att utveckla och stärka bygden 4

5 3 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 3.1 Bakgrund Redogör kortfattat för bakgrunden till projektet och varför projektet startades. Utgå från Projektidé i er projektplan. Projektidé I Järnboås vill vi skapa återväxt, livskvalitet och utveckling genom att: Marknadsföra bygden på olika sätt i såväl Sverige som Nederländerna för att få fler barnfamiljer och entreprenörer att flytta hit. Underlätta entreprenörskap, stimulera bildandet av nya företag och utveckling av befintliga bl.a. genom att skapa nya mötes- och arbetsplatser, mentorskap m.m. Arbeta för att utöka bygdens service och skapa fler boendemöjligheter för olika grupper i form av bl.a. kooperativa hyresrätter och äldreboende. Varför? Bygden behöver: Fler barnfamiljer så att återväxten kan tryggas Fler företag och arbetstillfällen så att bygden kan utvecklas vidare Ett äldreboende samt lägenheter för att skapa möjlighet för de som vill bo i lägenhet, t.ex. äldre som önskar att flytta hit och bo kvar och barnfamiljer som vill flytta till bygden. Projekt Järnboås bygdeutveckling har som mål att göra Järnboåsbygden mer attraktiv och mer känd så att fler barnfamiljer, och företag kan lockas att flytta hit/etablera sig här och därigenom få fler arbetstillfällen och trygga bygdens återväxt. Bakgrund Järnboås utvecklingsgrupp hade framgångsrikt bedrivit Projekt Järnkraft 2009/2010. Totalt hade ca 150 personer engagerat sig i någon form i projekt Järnkraft och ca timmar har lagts ner. På bygdemötet 21 november 2010 kunde vi konstatera att mycket har hänt samtidigt som det finns mycket kvar att göra och som vi vill fortsätt att arbeta med. Fyra bygdemöten hade hållits under 2010 och där hade funnits ett enhälligt stöd att gå vidare och söka en fortsättning på Projekt Järnkraft. Projekt Järnkrafts samrådsgrupp, samtliga arbetsgrupper, styrelsen för Järnboås bygdegårdsförening och Nora kommun ställde sig positiva till en ny ansökan. 5

6 3.2 Målgrupp Beskriv målgruppen, hur de är involverade i projektet samt vilken nytta målgruppen har av projektet. Beskriv också om det finns grupper utanför projektet som vunnit på att projektet genomförts. Den primära målgruppen för marknadsföringsinsatserna är mellan år, par eller barnfamiljer, som bor i staden/förorten och vill flytta ut på landet (där de kanske vuxit upp en gång) och förverkliga sina drömmar. De har utbildat sig och är redo att slå sig ner och bli bofasta. De är engagerade, intresserade, kunniga och innovativa och vill påverka sitt liv. De söker efter sitt nya liv, sin dröm, sitt hus på Internet och lyssnar på råd och tips från andra. De vågar prova sig fram och är öppna för nyheter. Målgruppen finns både inom landet men även utomlands, framförallt Nederländerna och Tyskland. Målgrupper är också entreprenörer i alla åldrar som i Järnboåsbygden kan förverkliga sina affärsidéer och äldre personer som söker ett attraktivt boende i landsbygden. I projektgrupp och arbetsgrupper ingår personer som utgör målgruppen och som själva redan valt att flyttat till Järnboåsbygden. Därmed har vi god kunskap om vad det är som lockar målgruppen och vad det är som målgruppen saknar, dvs. vad vi behöver komplettera med. Målgrupp för vårt arbete med bygdeutveckling är i första hand de som redan bor i Järnboåsbygden. Genom att göra det så bra som möjligt för alla som bor i bygden så att de trivs bättre och stannar kvar, kan de också bli de bästa ambassadörerna för bygden och få ännu flera att hitta hit. Då får vi den utveckling och återväxt som är så viktig för bygden. 3.3 Genomförande Lämna en kort redogörelse för de aktiviteter som genomförts i projektet. Jämför med hur ni tänkte från början och kommentera eventuella avvikelser. Beskriv vad som gått bättre eller sämre än förväntat. Berätta också om svårigheter ni stött på under projektets gång, och hur dessa har påverkat genomförande och resultat. Holland: 6 Vi byggde upp en holländsk hemsida och deltog i emigrantmässan i Utrecht i februari 2011 med flera holländska barnfamiljer som bott i Järnboås 2-4 år och som har barn i Järnboås förskola och skola. Våra holländska kontaktpersoner berättade om hur det är att flytta till och att bo i Järnboås. Vi delade ut visitkort med mailadresser och hemsidesadress så att intresserade familjer enkelt kunde få mer information och ställa följdfrågor på holländska. Vi erbjöd flera konkreta tips om lediga jobb och bostäder. Vi samlade in e-postadresser från alla som önskade få mer information och följde

7 upp dessa kontakter med e-post samt tog emot besökande familjer och visade runt dem i Järnboåsbygden vilket ökar möjligheten att fler verkligen skulle välja att flytta. Vi genomförde en svenskkurs för holländare under hösten 2011 tio holländska familjer deltog. Sverige: Utveckla vår svenska hemsida och arbeta aktivt för att sökoptimera den och utveckla vår närvaro på Facebook och andra sociala medier för att nå ut till vår målgrupp. Vi tog fram attraktiva familjepaket för besökare och deltog i Vildmarksmässan för att få fler naturintresserade familjer att upptäcka Järnboåsbygden. Vi marknadsförde dessa paket via många kanaler hemsidor och turistbyrå: Barn i Bergslagen (www.barnibergslagen.se), Nora turistbyrå, Nora kommun (www.visitnora.se), Tursam Bergslagen (www.bergslagen.se ), Konunga-Stollen (www.konunga-stollen.se) samt Järnboåsbygden (www.jarnboas.se ). Vi utvecklade företagande genom mentorskap för nyföretagare. 7 Avvikelser (vad som gått bättre/sämre) och svårigheter samt hur vi hanterat dessa: Vi fick en mycket god respons på mässan i Utrecht. Vi hade ett unikt upplägg med en attraktiv, barnvänlig monter där holländska barnfamiljer, med egen erfarenhet av att flytta till och bo i Järnboås kunde berätta om bygden, förskola och skola m.m. Informationen var tydlig och relevant. De stora bilderna i vår monter visade det som är typiskt för Järnboåsbygden den vackra miljön vilket är just det man som barnfamilj söker. Detta uppskattades liksom det unika i att en bygd marknadsför sig själv. Övriga mässdeltagare representerade kommuner eller regioner. När flera av familjerna som träffade oss på mässan sedan besökte Järnboås under sommaren så konstaterade de att bilden av Järnboås stämde, ingenting vi sagt var fel och bygden var just så vacker och intressant som bilderna på väggar och bildspelet visat. Att som barnfamilj köpa hus, flytta och etablera sig på ett nytt ställe och få vardagen att fungera med arbete, förskola, skola och fritid innebär att man måste ta några av de största och avgörande besluten i livet. Om flytten därtill går till ett annat land som innebär ett nytt språk och en annorlunda kultur, så är beslutet än större. Inom Järnkraft är vi flera personer med egen kunskap och erfarenhet om detta i och med att vi befunnit oss i samma situation. Därför har vi lagt stor vikt vid att ta hand om och hjälpa de nyinflyttade att etablera sig. Vi är övertygade om att flera av våra nyinflyttade familjer inte valt att flytta till bygden ifall de inte fått hjälp med arbete, starta eget företag och en bra

8 introduktion till Järnboås förskola, skola och bygdegemenskap. Mot bakgrund av dessa våra egna erfarenheter tillsammans med vad vi fått fram i vår research om liknande inflyttningsprojekt, var vår urspungliga tanke att vi skulle arbeta långsiktigt med inflyttningen för att kunna nå största möjliga framgång. Vi sökte medel för att kunna arbeta långsiktigt från flera håll Leader Bergslagen, Nora kommun och Sparbanksstiftelsen men utan framgång, därför tvingades/tvingas vi att driva den största delen av uppföljningsarbetet i ideell regi. I ett inledande skede inför emigrantmässan i Utrecht i februari 2011, lovade Noras kommunledning att bistå med pengar, men när detta löfte i ett mycket sent skede drogs tillbaka tvingades inte bara Järnboås bygdegårdsförening att ligga ute med pengar utan även flera av våra småföretagare som deltog i projektet, däribland samordnaren som förutom stora utlägg för resa, logi och informationsmaterial, inte kunde fakturera för sitt utförda arbete under första kvartalet förrän i april månad Det har funnits en låg medvetenhet inom Noras kommunledning om de möjligheter som Järnboåsbygden kan erbjuda när det gäller attraktivt boende för barnfamiljer som drömmer om att bo på landet. Detta har i sin tur inneburit att de, trots omfattande information, inte förmått att se den potential som Järnboåsbygden innebär för kommunen. Inte heller då Järnkraft redovisade ett resultat över förväntan förmådde kommunledningen värdesätta framgången och inse möjligheterna för kommunen. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det är kommunen som tjänar ekonomiskt på den inflyttning som Järnkraft bidrar till. Projekt Järnkraft skickade i november 2011 ett brev med ett konkret erbjudande till Nora kommun om hur de enskilda företagare som arbetat med inflyttning och marknadsföring skulle kunna fortsätta med detta för kommunens bästa. Men detta erbjudande valde kommunledningen tyvärr att tacka nej till. Nora kommun har inte bara saknat insikt i Järnboås potential utan även fallerat i sin roll som samverkanspartner i Järnkraft 2 genom att inte visa det engagemang och intresse som rollen kräver. Däremot har andra projekt inom Järnboåsbygden, projekt som är en följd av arbetet med Järnkraft, lyckats få hjälp och stöd från kommunen vilket är positivt: Järnboåsbygden AB har i sina kontakter med det kommunägda bolaget Nora Utveckling AB fått Nora kommun att investera över kr för att iordningställa lokalen i Järnboås skola för Servicepunkten. Nora kommun har agerat för bredbandskanalisation från centrala delar av Järnboås över Lindesby till Nyhyttan. Det hade inte hänt ifall inte projekt Järnkraft hade funnits och skapat grunden för ett bredbandsprojekt som kunde föra en aktiv 8

9 dialog med kommunen. Vi har fått en mycket god respons på hemsidan och på sociala medier. Besökarna har kommit från hela landet och det har blivit en samlingsplats på nätet. Här har många kunnat mötas: boende i bygden, sommargäster, ungdomar som väljer att stanna kvar i bygden, köpa hus och etablera sig här, utflyttade järnboåsare och potentiella inflyttare m.fl. Man har kunnat utbyta information och få del av nyheter och bilder från bygden. Vi har fått bekräftat att flera barnfamiljer valt att flytta just till Järnboås tack vare vår hemsida där de funnit attraktiv information som visar att bygden har det som de söker en bra förskola, skola och ett aktivt föreningsliv. Hemsidan får fler och fler besökare nya tillkommer och många återvänder regelbundet. I vår marknadsföring mot turister har vi vid flera tillfällen försökt att få ett gott samarbete med Nora turistbyrå. Våra föreningar som arbetar med besöksnäring upplever dock att de inte fått det stöd och den hjälp med marknadsföring som man önskat. Turistbyrån har inte tagit tillvara de resurser som Järnboåsbygden har. Som exempel på detta har Järnboåsbygden inte nämnts i de redaktionella texterna i det informationsmaterial som turistbyrån framställt utan bygden har varit hänvisat till att annonsera vilket varit alltför kostsamt för att kunna genomföras i någon större utsträckning. 4 MÅL OCH RESULTAT 4.1 Måluppfyllelse Ange projektets mål och hur dessa har uppfyllts. Vad har ni kvar att arbeta vidare med? Vad skulle ni behövt göra annorlunda för att nå hela vägen fram? 9

10 Mätbara mål för Projekt Järnkraft 2 Mål inflyttning och entreprenörskap Nå ut med information om Järnboåsbygden till vår främsta målgrupp: svenska och holländska barnfamiljer, gärna entreprenörer, som drömmer om att bo på landet och få tillgång till förskola, byskola och fritids samt ett rikt föreningsliv. Attrahera och generera ett fördjupat intresse hos vår målgrupp. Få en inflyttning av barnfamiljer till Järnboåsbygden (minst en svensk och en holländsk barnfamilj). Upprätthålla och utveckla företagarluncher, nätverk och mentorskap för nya företagare. Sammanfattning resultat, marknadsföring, Ca 90 personer har sedan 2010 flyttat till Järnboåsbygden, varav ca hälften har en direkt koppling till projekt Järnkrafts arbete. Inflyttningen har gett Järnboås skola och förskola och fritidshem ytterligare drygt 20 barn, och fler är på väg. Ca unika besökare från hela landet och många andra länder varit inne på Järnboåsbygdens svenska (www.jarnboas.se) och holländska (www.jarnboas.com) hemsidor sedan juli Ca hälften återkommer regelbundet. Järnboås Facebook-sida blivit allt mer populär och aktiv och fått stadigt fler vänner. Idag är det ca 300 vänner, spridda över Sverige och även utomlands. Aktuell information sprids via Facebook-sidan och Järnboås Twitter-konto Projekt Järnkraft marknadsfört Järnboås på Larsmäss, Noramarken, Ljusstråk, Vildmarksmässa i Stockholm samt emigrantmässa i Utrecht, Nederländerna. Ett tiotal holländska familjer och några tyska familjer besökt Järnboås och kommit fram till att de vill flytta hit. Ett par av dessa familjer har redan hunnit bosätta sig här, ytterligare ett par familjer flyttar in under sommaren Holland: Vi hade stor framgång med mässdeltagandet i Utrecht i februari Väldigt många människor besökte Järnboås-montern. Många familjer som fick information om Järnboåsbygden och som samtalade länge med våra holländska kontaktpersoner. Redan på mässan beslöt sig flera familjer för att komma till Järnboås för att lära 10 känna bygden. En holländsk småbarnsfamilj som varit sommarboende i bygden bestämde att de

11 skulle flytta hit permanent. Ett 80-tal personer skrev också upp sig på vår lista med e-postadresser. Järnboås holländska hemsida hade ca 500 besökare på de tre första veckorna. Vår monter och vår hemsida fick mycket bra omdömen och svenska ambassaden var imponerad och ville använda Järnboås-bilden i sin marknadsföring. Sverige: Järnboåsbygdens hemsidor besöks av i huvudsak bosatta i Sverige med även i övriga Skandinavien, övriga Europa, Kanada & USA. Under året har flera svensk familjer med små barn flyttat till Järnboås efter att ha upptäckt Järnboås via hemsidan. Projekt Järnkraft får varje vecka förfrågningar från enskilda individer och olika grupper som tack vare hemsidan upptäckt Järnboås och blivit intresserade av att besöka och lära känna bygden mer. Sammanfattning, måluppfyllelse marknadsföring Vi har lyckats väl och uppnått våra uppsatta mål för Järnkraft 2 (totalt Järnkraft 1 + 2): Nå ut med information om Järnboåsbygden till vår främsta målgrupp. Attrahera och generera ett fördjupat intresse hos vår målgrupp. Fått inflyttning av 13(+2) barnfamiljer till Järnboåsbygden: 8 svenska, 3 holländska och 2 tyska familjer (+2 svenska barnfamiljer under Järnkraft 1). Hälften av dessa familjer hade egna företag. Därtill har ytterligare 10 unga familjer (par utan barn) etablerat sig i Järnboåsbygden. Som nämnts ovan har totalt närmare 90 personer flyttat till Järnboåsbygden sedan 2010, varav mer än hälften har en direkt koppling till projekt Järnkrafts arbete. Inflyttningen har gett Järnboås skola och förskola och fritidshem ytterligare drygt 20 barn, och fler är på väg. 11

12 Sammanfattning resultat & pågående projekt, bygdeutveckling, Kanalisation för bredband pågår sedan 2010 och täcker nu in stora delar av bygden. Detta är ett omfattande arbete som alltjämt pågår och som sker i samarbete med bl.a. Nora kommun och Eon. (ingår inte i projektet men är en följd av det). Servicepunkt med butik ett arbete för att göra vardaglig service mer tillgänglig i bygden. Tack vare att Järnkrafts bygdemöten lyckades engagera många människor så skapades förutsättningar för att ett bolag kunde bildas i Järnboåsbygden. Aktiebolaget, Järnboåsbygden AB, bildades våren 2011 med 159 aktieägare i bygden. Lokaler iordningsställs under sommaren 2012 i en del av Järnboås skola. Servicepunkt med butik (tillägg: öppnades 1 augusti 2012). Därtill kommer Järnboåsbygden AB även att starta en bymack i Järnboås under Vidare finns planer på att vidareutveckla med café och allt eftersom kommer nya tjänster att kunna läggas till såsom post- och bankservice, apoteksvaror, lokalproducerade varor, tandläkarbuss m.m. 12 Entreprenörskap företagsluncher har gett företagare i bygden en träffpunkt vilket bl.a. gynnar ett utökat informationsutbyte och samarbete. Tack vare ett kunnigt och engagerat mentorskap för nya entreprenörer har bygden fått flera nya företag. Bostadsprojekt för fler boendealternativ i bygden Järnkraft 1 gjorde en marknadsundersökning i bygden 2010 och visade på ett stort intresse och efterfrågan på lägenheter och trygghetsboende i Järnboås. Ett samverkansprojekt bildades med Järnkrafts boende-grupp och Nora kommun. Under Järnkraft 2 har arkitetskisser färdigställts och lokala byggentreprenörer fått möjlighet att lämna offerter för lägenheter och trygghetsboende. På grund av inaktivitet från kommunens sida under

13 perioden har vi inte kunnat komma längre i projektet. Turism Järnkraft har tillsammans med flera andra aktörer i området och Nora turistbyrå deltagit i marknadsföring för att få fler turister att besöka Järnboåsbygden och upptäcka dess vackra natur och möjligheter till aktiviteter och rekreation. Även detta arbete har varit framgångsrikt och antalet övernattningar på Järnboås bygdegård har ökat liksom besökare till evenemang i bygden. Dessutom har flera familjer som tidigare turistat eller varit sommarboende i Järnboåsbygden valt att flytta permanent till bygden. Ett omfattande förankringsarbete under projektets gång har ett flertal bygdemöten, samrådsmöten och arbetsgruppsmöten hållits i Järnboås för att stämma av och förankra arbetet. Syftet har varit att få en så stor uppslutning som möjligt i arbetet med bygdeutveckling vilket också lyckats över förväntan. Av ca 950 invånare i hela bygden har fler än 150 personer engagerat sig på något sätt i projekt Järnkraft. Järnkraft har också kommunicerat med Nora och även Hällefors kommun samt Länsstyrelsen, Regionförbundet m.fl. organisationer och lyckats skapa en bra dialog och ett gott samarbete för utveckling av bygden och därmed kommunen/regionen. 13

14 4.2 Mätbara individbaserade resultat som följd av projektet Fyll i tabellen. Om ni inte kan mäta utfall nu kommentera varför, och när utfallet kan mätas. Beskriv också effekter som kan uppstå senare. Män Kvinnor Ungdomar (under 25 år) Nya företag till följd av projektet Nya arbetstillfällen utanför projektet Bevarade arbetstillfällen Deltagare i projektets verksamhet Summa Personer med utländsk bakgrund Kommentarer Vi har under Projekt Järnkraft 2 knutit kontakter och fått mycket arbete utfört av personer i bygden. Genom marknadsföring av bygden mot barnfamiljer bidrar projektet till en ökad inflyttning av familjer med barn som därmed bidrar till att förskola och skola får fler barn/elever vilket tryggar fortsatt drift och därmed bevaras arbetstillfällen inom barnomsorg och skola (8 arbetstillfällen). Servicepunkten har gett arbete till en föreståndare inflyttade från Nederländerna (1 arbetstillfälle) samt i förlängingen kan det även ge utökad beläggning för företag som erbjuder service i anslutning till denna som t ex frisör, catering etc. Mentorskap har lett till att nya företag etablerats i bygden (3 arbetstillfällen), vi har även fått många företag genom att flera av de som flyttat in är egna företagare som därmed tagit med sig sitt eget arbete (13 arbetstillfällen). Totalt har vi behållit/fått 25 arbetstillfällen. Genom att bygdens hemsidor drivs vidare av Järnboås bygdegårdsförening så kommer hemsidan även fortsättningsvis att kunna förmedla bilden av Järnboåsbygden och kunna vara en kommunikationskanal som hjälper potentiella inflyttare att hitta hit, få svar på sina frågor och få stöd och råd vid när de ska etablera sig i bygden. 14

15 4.3 Andra mätbara resultat som följd av projektet Fyll i tabellen. Om ni inte kan mäta utfall nu kommentera varför, och när utfallet kan mätas. Beskriv också effekter som kan uppstå senare. Mätpunkt Antal Beskrivning Nya produkter, tjänster 1 Holländsk hemsida med kontaktuppgifter till våra holländska kontaktpersoner. Detta möjliggör fortsatta kontakter och inflyttning från Nederländerna/Tyskland. Nya nätverk, samarbeten 1 Turismgrupp med Järnboås bygdegårdsförening, Konunga Stollen och Nyhyttans Äventyrsfiske. Gruppen sammankallades för att få ett bättre samarbete med Nora turistbyrå. Ett möte hölls under vårvintern 2012 där varje verksamhet fick presentera sig, utbyta kontaktuppgifter och få en närmare personlig kontakt med turistbyråns personal. Förhoppningsvis kan detta leda till ett fruktsamt samarbete framöver. Nya utvecklingsidéer 1 Rastälvens dag med kosläpp och många andra aktiviteter längs Rastälven som går genom Järnboåsbygden. Detta projekt blev ett eget projekt där även helt nya personer i bygden som tidigare inte engagerat sig tillsammans möttes och skapade en ny tradition. Dagen som genomfördes 5 maj 2012 lockade många nya besökare, Ideella föreningar som medverkar i projektet Privata företag som medverkar i projektet Andra organisationer som medverkar i projektet 15 inte minst barnfamiljer, till bygden. 3 Järnboås bygdegårdsförening, Järnboås Idrottsförening, och SPF. Därtill har vi haft kontakt med övriga föreningar i bygden, dvs ytterligare ca 15 föreningar. 14 Se samverkanspartners, punkt 2.2 samt därtill Gunne Larsson, Gölagården, som ingår i projektgruppen, Kristina Dybeck Information (projektets samordnare) samt Tjurskallen som aktivt bidrar i marknadsföringen, totalt 14 företagare. 3 Nora kommun, Svenska kyrkan, Nyhyttans Adventkyrka Kommentarer Projektet har utöver ovan nämnda företag, föreningar och organisationer, dessutom haft kontakt och/eller möten med Leader Bergslagen, Länsstyrelsen, Örebro läns landsting, SCB, Länstrafiken, Mobilsamåkningen i Tolg, Regionförbundet, HusmanHagberg, Fastighetsbyrån

16 Swedbank, LRF konsult, Skogs & Villamäklaren, Svenska Fastighetsförmedling, Hällefors kommun, BKT, BMB, Norabostäder, Rudskoga Fastigheter, Eon, Trafikverket, Lantmäteriet, Bygderådet, Hela Sverige ska leva, Jägarnas Riksförbund, Klacka-Ryttarna, Järnboås Ridcenter, LRF, Konunga-Stollen, Projekt Bergslagstramp, Barn i Bergslagen, Bergslagsgården, Järnboås skolas rektor, lärare och föräldraförening. 4.4 Horisontella mål Beskriv hur ni arbetat med jämställdhet, integration och miljö inom ert projekt. Beskriv också svårigheter och erfarenheter som ni stött på, som andra kan lära av. Horisontellt mål Kommentar Kvinnors och mäns lika möjligheter att nyttja och påverka det som skapas i projektet Involvera personer med utländsk bakgrund i projektet samt öka antalet personer med utländsk bakgrund som deltar i det lokala utvecklingsarbetet Projektets påverkan på natur, klimat, landskap 16 Projektet vänder sig lika mycket till män och kvinnor och i projektgrupp, samrådsgrupp och arbetsgrupper har vi en jämn könsfördelning. Utöver detta bjuds samtliga bygdebor in till bygdemöten för förankring, diskussion och avstämning. Män och kvinnor ges lika möjlighet att vara med och påverka projektet. I samrådsgruppen och i arbetsgrupperna ingår fyra medlemmar med utländsk bakgrund och i marknadsföringen av bygden på mässor och marknader har ytterligare bygdebor som flyttat in från Nederländerna engagerats. Diskussioner om omställning inleddes i projekt Järnkraft 1 och fortsätter i projekt Järnkraft 2. I kravspecifikationen till bostadsbygget är hållbarhet och minsta möjliga miljöpåverkan en viktig fråga samt att de nya bostäderna passar in i den miljö där de byggs. Målet är att projektet ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Tillsammans med kommun och Länstrafiken har projektet arbetat för en utökad kollektivtrafik. En utökad service i bygden, bl.a. i form av servicepunkt och företagshotell kommer att innebära ett minskat resande och därmed minskad påverkan på naturen. Vid vårt bygdemöte i september 2011 hade vi en presentation om Mobilsamåkningen enligt Tolgs modell. Denna togs väl emot och förslaget skickades vidare till Nora kommun att arbeta vidare med och kunna inför inom hela kommunen. Järnboås Servicepunkt som öppnades 1 augusti 2012

17 Ungdomars inflytande, möjlighet och faktisk delaktighet i projektet innebär att det nu finns möjligheter att vidareutveckla verksamheten med nya, efterfrågade tjänster såsom postoch bankservice, apoteksvaror, lokalproducerade varor, tandläkarbuss m.m. Detta kommer i så fall innebära ett minskat resande och därmed en miljövinst. Alla boende i bygden har bjudits in till bygdemöten och dessa har även marknadsförts via Facebook-gruppen där många av bygdens ungdomar är medlemmar. Kommentarer Järnboåsbygden har tack vare sitt rika företags- och föreningsliv en bra bas för att engagera män, kvinnor och barn i olika åldrar och med olika ursprung och intressen. Föreningarnas årliga evenemang och rika utbud av aktiviteter ger möjlighet för nyinflyttade att träffas på ett enkelt sätt och utan stora kostnader. Bygdens församlingshem (däribland Järnboås kyrkas nybyggda med plats för 100 personer) bygdegårdar (däribland Järnboås bygdegård Finnsjöstrand med möjlighet till övernattning) samt Järnboås skola med gymnastiksal, gör tillsammans att det finns stora möjligheter för möten och evenemang i bygden. Med föreningslivet som bas ser vi stor potential för att fortsätta att utveckla gemenskapen, marknadsföra bygden och välkomna fler boende till bygden. 5 KOSTNADER OCH FINANSIERING 5.1 Budget och utfall, kontanta kostnader Kostnadslag Budget Utfall Kommentar Personalkostnader Investeringar Övriga kostnader ,85 Ev. indirekta kostnader Summa kostnader , Kontant finansiering Ange vilka intäkter och andra kontanta tillskott ni fått till projektet utöver stödet från Leader Intäktskälla Belopp 5.3 Ideellt arbete och andra resurser Ange stöd eller hjälp ni fått i annat än kontanta pengar 17

18 Från vem? Vad? Värde? Medlemmarna i projektgrupp, Ideellt arbete möten, kr holländska kontaktpersoner, m.fl. frivilliga förberedelser och efterarbete, kontaktarbete, marknadsföring, redovisning m.m. Summa kr 6 FORTSÄTTNING EFTER PROJEKTET 6.1 Varaktighet - fortsatt verksamhet och drift Beskriv vad som händer nu med det som skapats inom projektet Projekt Järnkraft 2 har genomförts under perioden 1 januari 2011 och till 19 juni Vi vill fortsätta arbeta i och ta tillvara det engagemang som väckts. Det har varit många delar i Projekt Järnkraft och vi ser att en av dessa, turism, har mycket att vinna på att skapa ett eget projekt. Bolaget Järnboåsbygden AB kommer att driva servicepunkten och annan service i bygden. På så sätt fortsätter utvecklingsarbetet. Järnboåsbygdens hemsidor kommer att drivas vidare av Järnboås bygdegårdsförening, delvis med stöd från andra föreningar i bygden. Frågan om bostäder respektive äldreomsorg drivs vidare inom Järnboåsbygden AB. Avsikten är att bredbandkanalisationen drivs vidare av en samfällighetsförening samt en operatör. 6.2 Nya utvecklingsmöjligheter som en följd av ert projekt Beskriv era idéer om hur projektet kan utvecklas vidare! Vem bör driva projektet vidare? Se ovan punkt 6.1 genom Järnboåsbygden AB och genom bygdens föreningar, med Järnboås bygdegårdsförening i spetsen som ägare av bygdens hemsidor. 6.3 Spridning av resultatet Redogör för hur ni har dokumenterat ert projekt och spridit resultatet. Beskriv också hur resultatet kan användas av andra, och var man kan få mer information om ert projekt. Projektet dokumenteras i huvudsak av samordnaren för Projekt Järnkraft. En sammanfattning av resultaten redovisas på Järnboåsbygdens hemsida Leader Bergslagen får all dokumentation vid projektets redovisning till gagn för framtida projekt. 7 ERFARENHETER 7.1 Erfarenheter, slutsatser och rekommendationer till andra Sammanfatta era erfarenheter och slutsatser av projektet och lämna rekommendationer som andra 18

19 projekt kan ha nytta av i sitt upplägg och genomförande. Det finns mycket att vinna på att få en bred bas och förankring i ett så stort och omfattande projekt som Järnkraft. Trepartssamverkan enligt Leader Bergslagens modell är mycket lämplig eftersom bygdeutveckling kräver såväl kommunens som lokala företagares och föreningars stöd och hjälp. Att ha bra kontakt med andra aktörer så som myndigheter, organisationer och företag av betydelse är också av avgörande vikt. Att avsätta tid för personliga möten är värdefullt, eftersom det många gånger inte räcker med e-post för att nå fram och få igång ett samarbete. Jämfört med Projekt Järnkraft 1 har vi denna gång haft svårt att få till möten och kontakter med Nora kommun vilket försenat projekt som bostäder och trygghetsboende. Det var även svårt att få förståelse för betydelsen av deltagandet på emigrantmässan hos kommunen vilket innebar att vi inte fick något ekonomiskt stöd från kommunen till detta eller till den långsiktiga uppföljningen av satsningen. Från projektgruppen sida har det varit svårt att förstå denna ovilja till att bistå projektet eftersom de ju är kommunen som tjänar pengar på inflyttningen. Med facit i hand ser vi att resultatet är över förväntan och därför borde ge kommunen anledning att omvärdera sin inställning. Fastighetsmäklarna har varit lättare att få till ett samarbete med än under Järnkraft 1. I deras annonser med objektbeskrivningar på fastigheter i Järnboåsbygden har vi kunnat få med en länk till vår hemsida med texten: Denna fastighet finns i Järnboåsbygden, läs mer om bygden på En fastighetsmäklare har i år på eget initiativ lagt till en positivt beskrivande text på sina objekt i bygden: Byn Järnboås är en idyll belägen längs den natursköna Rastälvsdalen. Här finns bland annat idrottsförening med fotboll, volleyboll, innebandy, gympa, box, barngymnastik mm. Det finns även en mycket aktiv bygdegårdsförening som anordnar bl. a. Larsmässmarknaden, pubkvällar, kulturdagar och midsommarfirande. Skola 1-6 och barnomsorg. Mer finns att läsa på 8 ATT ARBETA MED LEADER 8.1 Leader-stöd genomförande Hur upplever ni kontakten med Leader Bergslagen? Bra. Vi har fått hjälp och stöd, svar på frågor, möjlighet att bolla idéer och få tips. Tyvärr beslutade LAG om en mindre summa än den vi sökt vilket innebar att vi inte fick möjlighet att genomföra vår ursprungliga plan som innebar ett mer omfattande fortsättningsprojekt under två år. 8.2 Förbättringsområden Vad kan Leader Bergslagen bli bättre på? Försöka påverka Länsstyrelsen som har haft lång handläggning. Därtill är det är ett stort 19

20 problem för en ideell förening att utbetalningen av stödet blir så fördröjt. Att ligga ute med tals kronor i flera månader i väntan på utbetalning är en mycket tung börda för en ideell förening som kräver en ekonomi utöver det vanliga. 9 Bilagor Lista de bilagor ni bifogar slutrapporten, såsom affischer eller annan dokumentation Nr Beskrivning 1 Projekt Järnkraft aktiviteter och resultat. Sammanfattning av marknadsföring och bygdeutveckling. 2 Holländsk hemsida 3 Järnkraft Järnboås i massmedia: Kids-week, Nerikes Allehanda, TV4, NOS, Trouw 4 Beach-flagga 5 Välkomstskyltar 6 Handbok för The Heart of Sweden där Järnkraft lyfts fram som ett positivt exempel 7 Annons i Larsmäss-programmet Rastälvens dag ett exempel på det ökade engagemanget i bygden i och med Järnkraft 9 Artiklar om Järnboåsbygden AB, Järnboås Servicepunkt och by-mack en följd av Järnkraft Rapporten insändes elektroniskt till 20

Många nya järnboåsare 15 nya barnfamiljer. 10 unga familjer Sammanlagt har ca 90 personer flyttat till Järnboåsbygden Järnboås skola,

Många nya järnboåsare 15 nya barnfamiljer. 10 unga familjer Sammanlagt har ca 90 personer flyttat till Järnboåsbygden Järnboås skola, 1 Många nya järnboåsare bygden har sedan 2010 fått 15 nya barnfamiljer. Därtill har ytterligare ca 10 unga familjer (par utan barn) flyttat till Järnboåsbygden. Sammanlagt har ca 90 personer flyttat till

Läs mer

Projekt Järnkraft 2011

Projekt Järnkraft 2011 Projekt Järnkraft 2011 Projekt Järnkraft, bygdemöte 18 september 2011 Sammanfattning av nuläget i Projekt Järnkraft Servicepunkt Järnboåsbygden AB Mobilsamåkning något för oss? Kanalisation för bredband

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Fiber till byn Journalnummer: 2009-3029 Namn på länsstyrelse som nominerar:

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber till Borgstena Datum: 2014-01-20 Journalnummer: 2010-061 AC Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2009-10-05 Projekttid: 2009-03-01 2009-10-31 Journalnummer: 2009-3916 LAG diarienr: LVS-043 Projektnamn: Offerplats Finnestorp Sammanställning Ange i punktform

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Träningsverkstan Journalnummer: 2008-4080, Dnr 08-002-009 Ung-007 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Gesebols fiber Datum: 2015-04-08 Diarienummer: 2014-149 S Projekttid: 20141110-20150408 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Orust privata landsbygdsflyg Ett antal f.d. piloter ska tillsammans med ungdomar

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-08-2 Diarienummer:200-06 V Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Tostareds fiberkabelförening Checkens namn Tostareds fiberkabelförening Sökande

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Ola Petersson ägare till

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer