VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ICT NETWORKS PÅ MALTA GENUSMEDVETET LEDARSKAP tjejer & teknik HANDLINGSPLAN ny vd FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 21-26 januari Photonics West 2012 DEC NOV JAN FEB Ett mecka för optik och fotonikindustrin. I samarbete med Fiber Optic Valley återvände Optoskand och Fibertronix till utställningen Photonics West som i år slog rekord med över deltagare februari OKT SEPT MAR APR Nationella klusterkonferensen i Gävle Marita Svensson, Fiber Optic Valley föreläste under rubriken Genustänk - ett måste för innovativa kluster AUG JULI JUN MAJ ÅRET i korthet! mars 26 april 23 maj 15 november GENDERA - EU konferens om jämställdhet. Marita Svensson, Fiber Optic Valley och Susanne Andersson, VINNOVA, speciellt inbjudna till GENDERA, projektets avslutningskonferens i Stuttgart. Årsstämma. I samband med stämman gjorde ett fyrtiotal personer från bolags- och föreningsstyrelsen en uppskattad rundvandring på Erissons fiberfabrik i Hudiksvall. tyska fotonikkluster Representanter från Fiber Optic Valley deltog i ett möte i Frankfurt tillsammans med tyska kluster inom fotonikområdet för att diskutera europeisk klustersamverkan. Bokrelease Bokrelease av Genusmedvetet ledarskap resan från icke-fråga till tillväxtfråga Liber förlag gav ut boken om vårt framgångsrika forskningsprojekt inom genus och ledarskap. 8 maj 23 oktober 28 mars - 3 april Rundabords samtal om vägen framåt. I Sundsvall, Hudiksvall och Gävle diskuterades Fiber Optic Valleys nya handlingsplan. Movexum Boost Chamber I samarbete med Handelskammaren och Fiber Optic Valley. Smarta möten Startskottet för Fiber Optic Valleys smarta möten. Närmare 40 personer deltog när Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv, berättade om innovationsklimatet i Gävleborgs län. 22 november lockade ingenjörer till Gävleborg Ett lyckat besök vid Uppsala universitet för att träffa civilingenjörer inom teknisk fysik tillsammans med SenseAir och Acreo från Hudiksvall. 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

3 Fotograf Philippe Rendu VI SAMMANFÖR SMARTA MÄNNISKOR VEM VILL DU TRÄFFA? Den 20 augusti 2012 gjorde jag min första dag som vd på Fiber Optic Valley. Jag hade inte förväntat mig någon mjukstart och mycket riktigt blev det åka av direkt. Under hela första halvåret hade ett intensivt arbete pågått med att ta fram en ny, gedigen handlingsplan. Nu låg den och väntade på att omsättas i praktiken. Vi talar då om ett 30-tal projekt, processer och andra aktiviteter, ofta med flera olika partners involverade. Upplägget passade mig perfekt. Jag är en handlingens man, gillar när det händer saker och det blir påtagliga resultat. På så sätt är jag och ordförande Håkan Bjur av samma skrot och korn, och vårt samarbete fungerade också bra redan från start. Min bakgrund är präglad av teknik. Jag har en examen i programmering och systemutveckling som jag byggt på med en managementutbildning på Aalto University i Finland. Jag har varit utvecklingschef inom Lawson Software och IT-chef på bioenergiföretaget Neova. Närmast kommer jag från Monitor Industriutveckling där jag arbetat med strategisk utveckling av affärssystem. Jag drivs av en vilja att göra det omöjliga, att lära mig nya saker och att arbeta med utveckling och förändring. En röd tråd genom hela min karriär är att jag arbetat med förändringsprocesser, fusioner och uppköp. I min roll som vd för Fiber Optic Valley förenar jag mitt engagemang för regionen med min erfarenhet av utvecklingsfrågor. Att komma till Fiber Optic Valley är också att komma hem för mig. Jag är hälsing i själ och hjärta och har valt att flytta hem till Hudiksvall efter flera år i Linköping och Stockholm. Det känns verkligen som en smart lösning på livsstilsnivå. Här finns både en god uppväxtmiljö för barnen och en spännande arbetsmiljö med direktkontakter till extremt kompetenta personer på företag och organisationer. Jag tror att allt fler i min generation kommer att återvända hem när ny teknik gör det möjligt för företag att verka och växa utanför storstäderna. Möjligheten att bidra till utveckling i sin egen hemtrakt tror jag också är lockande för många. I så måtto vill jag gärna vara en förebild. Andra halvåret 2012, min första tid hos Fiber Optic Valley, innehöll ett stort antal sammankomster. Jag ser framför mig att 2013 kommer att följa samma mönster. Liksom för övrigt hela perioden fram till 2020 som är det stora etappmål vi nu har i kikaren. Detta är och förblir vårt huvuduppdrag, att sammanföra kompetenta och driftiga individer från både akademin, företag och offentlighet, och hjälpa dem lösa finansieringsfrågor, bedöma marknadspotential, identifiera kompletterande kompetens, bygga partnerskap och så vidare. Det handlar kort sagt om att föra samman människor som har förmågan att göra skillnad, att skapa smarta möten för tillväxt och utveckling. Vem vill du möta? Kontakta mig så styr vi ihop en träff! Jonas Dahlström, vd FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 Innovationsagenda Fiber Optic Valleys projekt inom Genusmedvetet och Innovativt ledarskap valdes i hård konkurrens ut som en av vinnarna i VINN- OVAS program för att utveckla strategiska forsknings- och innovationsagendor för Sverige. Arbetet görs i samarbete med t ex Karlstad och Umeå universitet, KTH, Näringslivets ledarskapsakademi, Accenture Sverige, Ericsson och Norra Skogsägarna. Uppdraget är ett resultat av Fiber Optic Valleys mångåriga arbete med en egen innovationsagenda baserad på aktionsorienterad genusforskning. HAWC International och Born Global. Fiber Optic Valley har under 2012 satsat på internationalisering bland annat genom att medfinansiera deltagandet för HAWC International i programmet Born Global. Ett utvecklingsprogram för företag inom ICT-sektorn som anordnas av Innovationsbron. Tio utvalda företag deltar i programmet som pågår i ett år. Målet är att företagen når en global marknad och ökar sin lönsamhet. En del i programmet har varit ett besök i Silicon Valley i USA för att träffa experter från filmbranschen. Ingenjör för en dag Fiber Optic Valley är medaktör i GIFU-projektet som handlar om att knyta samman klustermiljöer och samordna satsningar på utbildning, forskning och utveckling. Fokus är på innovationer inom elektrisk- och optisk mätteknik i mitt-norden regionen. Projektet drivs av Mittuniversitetet och Högskolan i Sör-Tröndelag inom ramen för EU-programmet Interreg. En konkret satsning i projektet är Ingenjör för en dag där gymnasieungdomar får känna på vad elektronik handlar om. Läs om fler av våra projekt på sidorna Genusmedvetet ledarskap Vad är det som gör att män för det mesta hamnar i toppen och tar ledningen i företag och verksamheter? Trots att utbudet av kvinnor med konkurrenskraftig kompetens stadigt ökar, så envisas dessa mönster med att återuppstå. Hur påverkar detta företagens innovationskraft, och vad kommer det att innebära för företagens tillväxtambitioner på sikt? Några som sökt svaren på dessa frågor är Hälsinglands Sparbank, Acreo och Ericsson i Hudiksvall, som deltagit i ett framgångsrikt forskningsprojekt inom Fiber Optic Valley. De har upplevt hur genusmedvetenhet utmanar företagskulturen, bidrar till innovationer och effektiviserar produktionen. Ett resultat som möjliggjorts genom VINNO- VAS satsning på genusforskning och som även blev en bok. Boken med titeln Genusmedvetet ledarskap resan från ickefråga till tillväxtfråga gavs ut i november 2012 genom Liber förlag. Den har uppmärksammats av både radio, TV och tidningar som Kvalitetsmagasinet, Arbetet och Chef. I boken medverkar Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson, Christina Franzén och Ann-Sofie Däldehög. De representerar olika kunskapsområden för ett framgångsrikt förändringsarbete, vilket titlarna skvallrar om; genusforskare, processledare, projektledare, utbildare och kommunikationsansvarig. Boken ger dels en bas för hur man kan arbeta med grupper och nätverk som metod, dels beskrivningar av hur företagen som medverkat i projektet konkret har arbetat med sitt förändringsarbete. I slutet av boken finns goda råd till dem som vill påbörja sin egen förändringsresa. För mer information 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

5 Innovation i fokus i nya handlingsplanen Om verksamheten i Fiber Optic Valley 2012 ska sammanfattas i ett ord så blir det utan tvekan: Handlingsplanen. Arbetet med att ta fram en ny strategi i form av handlings- och aktivitetsplan var den dominerade uppgiften under första halvåret. Utvecklingen inom fiberoptik, bredband och elektronik går snabbt. Nya kunskaper åldras fort, och det är lätt att bli sittande med en karta som inte längre överensstämmer med verkligheten. För medlemmar, intressenter och finansiärer var behovet av en ny karta för Fiber Optic Valley uppenbart redan under Med andra ord var det nödvändigt att ta fram en ny strategisk handlingsplan för en fokusering av verksamheten. Bolagsstyrelsen initierade alltsammans genom att identifiera ett antal kritiska aspekter och skapa arbetsgrupper omkring varje enskild aspekt. Ett 100-tal personer från medlemsföretag, finansiärer och andra intressenter deltog aktivt i arbetet med att ta fram handlingsplanen genom workshops, rundabordssamtal och liknande under våren. Även flera politiker och representanter för akademin har deltagit. Respektive arbetsgrupp levererade texter till tillförordnade vdn Anders Larsson, vilken sedan redigerade och skrev ihop helheten som, efter behandling vid vårens stämma, var klar i maj. Kärnan är en definition av tre affärsområden som anger vad Fiber Optic Valley ska arbeta med. Med fokus på områdena sensorteknologi och bredbandsinfrastruktur. Viktiga delar handlar också om hur arbetet ska organiseras Anders Larsson, tillförordnad vd i Fiber Optic Valley med stort fokus på medlemmarna, hur vi ska utveckla en starkare innovationskraft och hur vi ska bli bättre på internationalisering, säger Anders Larsson. Den strategiska handlingsplanen kompletterades med en konkret aktivitetsplan som är styrande för organisation, budgetering, ekonomiredovisning och finansiering. Från maj till oktober pågick också arbetet med att ytterligare förankra strategi och aktiviteter hos medlemmar, intressenter och finansiärer. I handlingsplanen trycks det hårt på att Fiber Optic Valley ska vara en arena där nya typer av innovationsmodeller utvecklas och testas. Idétävlingar och fördjupade relationer på den internationella arenan är andra konkreta exempel på hur det fortsatta innovationsarbetet ska intensifieras. Ett bra samspel mellan näringsliv och högre utbildning ses som ett viktigt fält för utveckling av innovationer. Detta fält har traditionellt dominerats av storföretag men inom Fiber Optic Valley finns många lyckade exempel på hur fruktbara relationer etablerats mellan forskare och små eller medelstora företag. Jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit tillsammans. Den nya handlingsplanen har gjort det tydligare vad vi sysslar med och vilken nytta det leder till. Det har skapat ny energi i hela systemet, säger Anders Larsson. Affärsområden Minskad spretighet var det uttalade målet när den nya handlingsplanen togs fram. Nu har Fiber Optic Valley beslutat driva verksamheten i olika affärsområden med fokus på två områden där det finns stora behov: Sensorteknologi Utvecklingen inom tillverkande verksamhet kräver smartare produkter och smartare produktionsprocesser. Inom Fiber Optic Valley finns ovanlig och framgångsrik erfarenhet av sådana processer i både större och mindre företag. Bredbandsinfrastruktur Bredband har varit centralt för Fiber Optic Valley ända från början och utgör spetskompetens särskilt på dessa tre delområden: - Kompetensförsörjning av fibertekniker och andra viktiga specialister - Utveckling, test, verifiering och standardisering av nya tekniker och metoder. - Mätning och analys av nätet ur såväl tekniska som psykologiska hänseenden. Fiber Optic Valley ligger dessutom i framkant inom ett tredje affärsområde: Innovativt ledarskap Fiber Optic Valley har genom en framgångsrik satsning på aktionsorienterad genusforskning utvecklat en arbetsmodell kring genusperspektiv, klusterutveckling och innovationsprocesser. En unik tjänsteinnovation som befinner sig i framkant inom området tillämpad genusforskning. Detta relaterar också starkt till en förmåga att ompröva traditionella mönster och mer generellt till ett innovativt ledarskap. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 Sensorteknologi är ett av Fiber Optic Valleys affärssområden. Utvecklingen inom tillverkande företag kräver smartare produkter och smartare produktionsprocesser. Här blir specialfibertillämpningar och sensorteknologi ett sätt att skapa tillväxt genom nya produkter och tjänster. Kompetensen inom detta område domineras av två medlemmar, Acreos verksamhet i Hudiksvall och STC vid Mittuniversitetet. Mer info: SENSOR- TEKNOLOGI Torbjörn Jonsson, tel On TOp Iggesund PAPER Det som från början bara var ett problem inom pappersindustrin är åtta år senare ett aktiebolag med en säljbar produkt. Historien om den optiska mätaren OnTop är en historia om hur företag och sysselsättning kan uppstå ur innovationer. Året var 2005 och Fiber Optic Valley höll som nykorad Vinnväxt-vinnare på att flytta fram positionerna rejält. Pionjärerna började uppvakta företag längs hela södra Norrlandskusten för att undersöka hur fiberoptik skulle kunna hjälpa företagen att utvecklas och växa. Iggesund Paperboard var ett av de första målen. En regional jätte med sina hundra år på nacken och 1500 anställda och med världsrykte för sina exklusiva kartonger. Inledningen blev något trevande. Visst fanns det förbättringspotential i verksamheten men företaget förstod sig inte riktigt på fiberoptikens möjligheter, och Fiber Optic Valley saknade den djupare förståelsen för företagets specifika behov. Men dialogen var igång och snart fanns en utmaning definierad: Skulle det vara möjligt att med hjälp av optiska sensorer kartlägga den topografiska kvalitén på papperet i pappersbanan? I utmaningen låg en betydande ekonomisk potential. Pappersproduktion är komplicerat och i det till synes perfekta papperet finns ojämnheter på ytan. Ett problem med detta är bristande kvalitet som leder till returer och reklamationer. Ett annat problem är att dyrbara tillsatser i produktionen ofta överdoseras då det inte går att exakt mäta behovet för olika delar av papperet. Ett konsultföretag hade utan framgång redan ägnat lång tid åt att försöka lösa problemet. När Iggesund Paper nu fick möjlighet att ta upp frågan med sensorforskarna på Mittuniversitetet identifierades nya möjligheter och ett tvåårigt projekt med KK-stiftelsen som finansiär tog form. 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

7 Foto: Mittuniveraitet Skulle det vara möjligt att med hjälp av optiska sensorer kartlägga kvalitén i hela de väldiga pappersvalsarna? Mattias O Nils Vissa framsteg under projektets gång banade väg för ytterligare ett projekt, denna gång tre år långt och med Länsstyrelsen Västernorrland och Tillväxtverket som finansiärer. I maj 2012, sju år efter de inledande kontakterna, beviljades pengar för ett tredje projekt. Forskarna har lyckats bygga en prototyp av en optisk mätare med specialkomponerade lasrar. Mätaren har fått namnet OnTop och hela utmaningen har gått över i en ny fas, från forskning till försäljning. Det nya projektet handlar om att produktifiera OnTop och få ut den på marknaden och skapa sysselsättning. Under 2012 påbörjades också en bolagsbildning. Tre forskare som varit med länge på resan och en mera nyanländ marknadsförare har bestämt sig för att skapa ett gemensamt bolag som Skulle det vara möjligt att med hjälp av optiska sensorer kartlägga kvalitén i hela de väldiga pappersvalsarna? ska sälja och utveckla OnTop. Intresset bland de svenska pappersbruken är stort. Mattias O Nils, professor i elektroniksystemkonstruktion, har fungerat som projektledare ända från starten 2005 och på nära håll sett hur tyngdpunkten förflyttats från det tekniska till det kommersiella. Han tycker att det är mera som förenar än skiljer de båda perspektiven åt. - Att vara forskare är att vara entreprenör, annars överlever du inte. Det krävs entreprenörsskap för att skapa en forskargrupp och finansiera ett projekt, säger O Nils. - Däremot är det förstås så, tillägger han, att kraven på forskning och undervisning inte minskar för den forskare som engagerar sig i företagande. Bakom mitt engagemang i OnTop ligger många helger och kvällar. Framgångsfaktorer Här är några av de framgångsfaktorer som banat väg för innovationen OnTops utveckling, från idé till säljbar produkt: - Bortse från administrativa gränser, skapa samverkan utifrån intressen inte geografi. - Utgå från verkliga behov som företagen själva identifierar. - Koppla in forskarsfären på rätt nivå; professorer vid större utmaningar, examensarbetare vid mindre. - Skapa långsiktigt god relation mellan forskare och företagare, vilka ofta inte talar samma språk och kan ha svårt att förstå varandra. - Sätt ihop ett väl fungerande team som har olika kompetenser och olika infallsvinklar. - Ha tur! I detta fall snubblade projektgruppen över ett par nyckelkomponenter. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Bredbandsteknologi är ett av Fiber Optic Valleys affärsområden. Verksamheten har tre prioriterade delar: 1. Kompetensförsörjning av fibertekniker och andra viktiga specialister. 2. Utveckling, test, verifiering och standardisering av nya tekniker och metoder, främst inom förläggning och installation. 3. Mätning och analys av nätet, både utifrån tekniska aspekter och mänskligt beteende. BREDBAND Mer info: Jonas Dahlström, vd, tel ICT NETWORKS SATSAR PÅ MALTA När medelhavsön Malta tar sats för att bli det fulländade fibersamhället, då finns ett par Fiber Optic Valley-medlemmar i huvudrollen. Detta tack vare svenska paradgrenar som samverkan och snus! Projektledaren på Fiber Optic Valley ville bara vara vänlig när hon bjöd sin röksugne bordsgranne på en snus. Men när hearingen om kreativt tänkande på Wasamuséet var slut ville mannen prata mera. Delvis om hur illamående han blivit av snuset men framför allt om bredband. Mannen arbetade som konsult för både regering och näringsliv på Malta och nu var han mycket intresserad av vad svenskarna från Hudiksvall kunde erbjuda. Två år senare är samarbetet ett faktum. Det kommunala utbildningsbolaget Iftac från Hudiksvall och fiberföretaget ICT Networks med säte i Sundsvall har etablerat sig på Malta. Tillsammans har de skapat ett bredbandslaboratorium (MCast) som ska förse alla Maltas hushåll med supersnabbt bredband. Morgan Hallgren, vd på ICT Networks, ser fler möjligheter torna upp sig vid horisonten. - Malta har ett mycket strategiskt läge med naturliga förbindelser till både Europa, Mellanöstern och Nordafrika. De vill skapa en modell att exportera till hela denna region och där kan vi bli en nyckelpartner, säger Hallgren. En idé är att utveckla en sorts certifiering för bredbandsinstallatörer. I Sverige Det finns inte alls samma samarbetskultur på Malta som i Sverige. För dem är det något helt nytt att flera olika aktörer träffas under samma tak håller en sådan ordning på att bli standard men det saknas helt i övriga EU. - Som beställare vill man ju alltid ha någon form av försäkringar eller garantier av leverantören och behovet blir inte mindre när det handlar om så stora investeringar som bredbandsinstallation, säger Morgan Hallgren hoppfullt. Sveriges goda rykte och framskjutna position på bredbandsområdet har utan tvekan banat väg för affären. Malteserna har också tagit starkt intryck av Fiber Optic Valleys sätt att arbeta med samverkan, både mellan konkurrerande företag och med universitet och offentlig sektor. - Det finns inte alls samma samarbetskultur på Malta som i Sverige. För dem är det något helt nytt att flera olika aktörer träffas under samma tak och håller en work shop till exempel, något vi hjälpt dem med, säger Jonas Dahlström, vd på Fiber Optic Valley. ICT Networks hade faktiskt ögonen på Malta redan innan den omsusade snusen på Wasa-muséet. Det var Exportrådet som hade pekat ut Malta som ett intressant område. Morgan Hallgren vittnar om att de från början bemötts med stor artighet men att det tagit tid att vinna det förtroende som krävs för att börja gör affärer. - Det tar väl alltid tid att skapa förtroende men kanske är det extra känsligt på Malta som genom historien invaderats av både britter, fransmän, araber och andra. 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

9 Malta har ett mycket strategiskt läge med naturliga förbindelser till både Europa, Mellanöstern och Nordafrika. De vill skapa en modell att exportera till hela denna region och där kan vi bli en nyckelpartner Morgan Hallgren sätter ICT Networks, Fiber Optic Valley och Sverige på världskartan. Fibertrassel på Maltas fasader Samverkan - en del av den svenska modellen. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 Innovativt ledarskap är ett av Fiber Optic Valleys affärsområden. Inom Fiber Optic Valley handlar mycket om att tänka och göra nytt. Genusperspektivet spelar därför en viktig strategisk roll i Fiber Optic Valleys tillväxtarbete och har sedan starten prioriterats som en av de viktigaste drivkrafterna för att uppnå våra långsiktiga och hållbara tillväxtmål. Fiber Optic Valleys arbetsmodell kring genusperspektiv, klusterutveckling och innovationsprocesser är idag en unik tjänsteinnovation som befinner sig i framkant inom området tillämpad genusforskning. INNOVATIVT LEDARSKAP Mer info: Marita Svensson, projektledare, tel genusmedvetet ledarskap ÖKAR lönsamheten Ericssons kabelfabrik i Hudiksvall var i princip en enkönad arbetsplats. Nog för att det fanns kvinnor där men de stretade på i stadig motvind, osynliggjorda och med sämre möjligheter på alla möjliga plan. Maskiner som kördes enbart av män hade högst status. Männen jobbade vid grovmantlingen och Hulken medan kvinnorna höll till vid flätningen och klenmantlingen. Det värsta i sammanhanget? Abetsmiljön på Ericsson var snarare regel än undantag i det av tung basindustri och traditionella strukturer präglade Gävleborgs län. Det bästa? Att cheferna försågs med genusglasögon och plötsligt upptäckte hur illa det stod till. Tack var det är Ericsson numera rena mönsterfabriken, med förbättringar inte bara på trivselplanet utan också vad gäller effektivitet och lönsamhet. Det har även blivit betydligt lättare att attrahera kompetent arbetskraft. Flödeschefen Gunilla Svensson hör till dem som drivit på för förändring. - Jag har aldrig varit rädd för att säga ifrån och har slagit näven i bordet mer än en gång. Däremot har jag inte tänkt i termer av jämställdhet och jag har inte heller insett att vi alla varit hämmade av manliga maktstrukturer, säger Gunilla. Platschefen Håkan Bäckström berättar att han trodde att han redan var en modern och jämställd man. Sedan kom han i kontakt med Fiber Optic Valleys genusprojekt och allt ställdes på ända. - Efter första träffen kändes det som att jag hade tänkt galet i 45 år. Det var frustrerande. Hur skulle jag ta till mig den nya kunskapen och tänka i termer av vad som är fel och rätt, säger Håkan Bäckström. Han beskriver det som en tre år lång process att förstå vad genusmedvetenhet innebär. En resa som på ett personligt plan är otroligt utvecklande men också oerhört jobbig eftersom det krävs reflektion och kontakt med det inre känslolivet. Som chef anser Håkan Bäckström att han utvecklats på flera sätt, tack vare genusprojektet. Bland annat har han infört nya mötesformer som ger fler möjlighet att delta. En annan chef i samma region som gjort en liknande resa är Anders Thorson, vd på Hälsinglands Sparbank. Han gick på ett jämställdhetsseminarium, mest som ett utslag av artighet, och kom ut som en ny människa. En ögonöppnare för honom var att de mest framgångsrika företagen på Fortune 500-listan är de som har flest kvinnor i ledningen. Mycket riktigt har det visat sig att jämställdhetsarbetet har lönat sig bra även för banken. Hälsinglands sparbank tjänar mer pengar än någonsin. - Men den största vinsten är klimatet och att allas kompetens tas till vara. Människosynen, rättvisan och allas lika värde, säger Anders Thorson. Gunilla Svensson på Ericsson tror att företag blir effektivare när chefer och anställda ser varandra som individer snarare än som män och kvinnor. - Häromdagen hade vi en stor leverans som måste extrakollas. Snabbt löstes problemet av att folk från olika avdelningar skyndade till. Ett lysande exempel på hur vi idag ser varandras problem och hjälps åt på ett helt annat vis, säger hon. 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

11 Ökad jämställdhet ger ökad effektivitet, såväl i Hudiksvall som i övriga världen. Fotograf Mats Andersson Efter första träffen kändes det som att jag hade tänkt galet i 45 år. Gunilla Svensson Håkan Bäckström FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 2012 Ger ut boken Genusmedvetet ledarskap, Liber Förlag Vi tittar på Netflix 2011 Skanova utser Fiber Optic Valley till fiberpionjär RESAN BILD Twitter blir stort! Talar på Fiber To The Home Council, USA Inviger Fiber Optic Valley Labs Iphone lanseras De första filmerna klipps i HAWC-systemet via datormolnet PACMAN Ericsson till Hudiksvall Internet slår igenom på bred front Segway lanseras FiberOptic Valley skapas Acreo till Hudiksvall Blir Vinnväxtvinnare Swedac ackrediterar Cul/Iftacs fibercertifiering Sänder Skid-SM via fibernätet 2006 Genombrottet för Fiber Optic Valley kom 2004 när statliga Vinnova utsåg initiativet till vinnare inom Vinnväxt med tio års nationell stödfinansiering på totalt cirka 60 miljoner kronor. Redan 20 år tidigare hade storföretaget Ericsson banat väg för Fiber Optic Valley, detta genom att starta tillverkning av fiberoptiska kablar på sin fabrik i Hudiksvall. Sverige var tidigt ute med att anamma den nya tekniken med dess suveräna möjligheter att snabbt transportera information. Så när Internet slog igenom på bred front åren före millennieskiftet hade svenskarna redan en betydande kompetens på området. Spjutspetsarna fanns hos Ericsson, Televerket, Kungliga tekniska högskolan (KTH) och de forskningsinstitut som senare kom att bilda Acreo. Ericssons fabrik skapade unika möjligheter för lilla Hudiksvall på Norrlandskusten. Kommunen insåg detta och etablerade ihop med Ericsson det lokala fibernätet Hudiknet som blev en pionjär inom Fiber to the home. Hudiksvalls kommun såg till att behålla sin tätposition inom fiberoptiken genom olika projekt och satsningar. En milstolpe restes 1999 när forskningsinstitutet Acreo beslutade förlägga sitt nya fiberoptiska laboratorium till Hudiksvall. Genom åren har satsningens kärna expanderat geografiskt, till Sundsvall i norr och Gävle i söder. Inriktningen på fiberoptiken har över tid kompletterats med en satsning på sensorer. Nu skriver vi 2012 och satsningen på Fiber Optic Valley fortsätter. Målet är att göra Sverige världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på bredband och sensorteknologi. Verksamheten vilar även på ett tredje ben där vi ligger i framkant inom innovativt och genusmedvetet ledarskap. Strategin är att utgöra en unik mötesplats för systemleverantörer, operatörer, tjänsteutvecklare, innovatörer, forskare, och sist men inte minst användare och tilltänkta kunder. Fiber Optic Valley har sedan bildandet 2001 uppskattningsvis bidragit till att skapa 300 nya arbetstillfällen och 30 nya bolag i sin egen hemmaregion. 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

13 Mål och måluppfyllelse 2012 Fiber Optic Valleys övergripande mål för 2012 var att stärka positionen som ett innovationssystem av världsklass samt säkra fortsatt finansiering. Detta primärt genom att ta fram en ny strategi i form av handlings- och aktivitetsplan. Ett delmål var att lägga grunden för en ny organisationsmodell i form av en distribuerad organisation. Den nya handlingsplanen har säkrat finansiering till och med Processen med att implementera en ny organisationsmodell i form av distribuerad organistion har påbörjats inom ett flertal projekt. Exempelvis i samarbeten med Cul (Centrum för utveckling och lärande) och institutet Iftac, ICT Networks, Acreo, Swedish ICT och Mittuniversitetet. Övergripande mål Ranking mot andra kluster i visionen - En europeiskt ledande innovationsmiljö för valda affärsområden Tillväxt i form av omsättning - Ökad beslutskraft och förankring samt nytta i systemet med hjälp av ny distribuerad organisation. Innovativa idéer och kommersialiserade innovationer - Tydlig ökning av klustrets bidrag till innovationskraft och kommersialisering i regionen Ledarskap och distribuerad organisation - Definiera modeller för vad som menas med ledarskap i en distribuerad organisation som kan fungera hållbart över tid. - Ta fram modeller för att fånga upp, lära av och sprida metoder kring innovationskraft. Internationalisering - Fiber Optic Valleys internationella erbjudande är välkänt och förankrat hos nationella aktörer och medlemmar. Fiber Optic Valleys är en etablerad och efterfrågad partner i ett globalt nätverk av kluster. Kompetensförsörjning och förstärkt resursbas - Bidra till gemensamma insatser inom systemet kring att studenter får praktikplats och arbete. Kommunikation - Öka kännedom och skapa förtroende för Fiber Optic Valley framför allt på det regionala planet i syfte att ytterligare utöka nätverket och medverka till fler projekt. - Uppfattas som en viktig del för näringslivsutvecklingen lokalt och regionalt och därmed säkerställa att långsiktigt behålla verksamheten. Kommersialisering - Tydliggöra kommersialiseringsinfrastrukturens tjänster för nya idéer, nya företag, och växande företag. - Stärka relationerna till viktiga aktörer i innovationsstödsystemet både regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse Fiber Optic Valley Ideell förening består av företag med anknytning till våra verksamhetsområden. I föreningsstyrelsen sitter: Ordförande, Bernt Ericson, Tomas Flodin, Ericsson NT, Hans Hentzell, Acreo, Jonny Nilsson, Caroline Schmidt, Hudiksvalls Kommun, Eva-Marie Tyberg, Sundsvalls Kommun, Bengt Eriksson, Högskolan i Gävle, Christer Fröjdh, Mittuniversitetet, Karin Nygård Skalman, Vinnova, Mats Törnquist, Region Gävleborg Fiber Optic Valley AB är föreningens bolag. I bolagsstyrelsen sitter: Ordförande, Håkan Bjur, Bengt Friberg, Hudiksvalls Kommun, Eva Ahlner, Naturvårdsverket, Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet, Åsa Claesson, Acreo AB, Ola Wallberg, Interlan AB. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

nytt #2 APRIL 2006 Svettigt test hittar narkotika Vill köra på svensk skog Sätter press på verktygstillverkare Bruksorten och den optiska fibern

nytt #2 APRIL 2006 Svettigt test hittar narkotika Vill köra på svensk skog Sätter press på verktygstillverkare Bruksorten och den optiska fibern #2 APRIL 2006 nytt Svettigt test hittar narkotika Vill köra på svensk skog Sätter press på verktygstillverkare Bruksorten och den optiska fibern Sverige har alla förutsättningarna för att bli en vinnare.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna #3 2005 nytt Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna Två som siktar på den tredje uppgiften Vi ska bli Europas innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

INNOVATION & FORSKNING

INNOVATION & FORSKNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! INNOVATION

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag

Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Kvinnorna på ön - som startar, äger, driver och utvecklar företag Rapport nr 2010:10 En jämställdhetsfokuserad uppföljning av programmet Främja kvinnors företagande på Gotland 2007-2009 kvinnorna på ön

Läs mer

tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling

tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling Tillväxt Halland ett av tillväxtens guldägg Tillväxtverkets rapport 0083 Syftet med det treåriga projektet Tillväxt Halland har varit att

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer