VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ICT NETWORKS PÅ MALTA GENUSMEDVETET LEDARSKAP tjejer & teknik HANDLINGSPLAN ny vd FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 21-26 januari Photonics West 2012 DEC NOV JAN FEB Ett mecka för optik och fotonikindustrin. I samarbete med Fiber Optic Valley återvände Optoskand och Fibertronix till utställningen Photonics West som i år slog rekord med över deltagare februari OKT SEPT MAR APR Nationella klusterkonferensen i Gävle Marita Svensson, Fiber Optic Valley föreläste under rubriken Genustänk - ett måste för innovativa kluster AUG JULI JUN MAJ ÅRET i korthet! mars 26 april 23 maj 15 november GENDERA - EU konferens om jämställdhet. Marita Svensson, Fiber Optic Valley och Susanne Andersson, VINNOVA, speciellt inbjudna till GENDERA, projektets avslutningskonferens i Stuttgart. Årsstämma. I samband med stämman gjorde ett fyrtiotal personer från bolags- och föreningsstyrelsen en uppskattad rundvandring på Erissons fiberfabrik i Hudiksvall. tyska fotonikkluster Representanter från Fiber Optic Valley deltog i ett möte i Frankfurt tillsammans med tyska kluster inom fotonikområdet för att diskutera europeisk klustersamverkan. Bokrelease Bokrelease av Genusmedvetet ledarskap resan från icke-fråga till tillväxtfråga Liber förlag gav ut boken om vårt framgångsrika forskningsprojekt inom genus och ledarskap. 8 maj 23 oktober 28 mars - 3 april Rundabords samtal om vägen framåt. I Sundsvall, Hudiksvall och Gävle diskuterades Fiber Optic Valleys nya handlingsplan. Movexum Boost Chamber I samarbete med Handelskammaren och Fiber Optic Valley. Smarta möten Startskottet för Fiber Optic Valleys smarta möten. Närmare 40 personer deltog när Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv, berättade om innovationsklimatet i Gävleborgs län. 22 november lockade ingenjörer till Gävleborg Ett lyckat besök vid Uppsala universitet för att träffa civilingenjörer inom teknisk fysik tillsammans med SenseAir och Acreo från Hudiksvall. 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

3 Fotograf Philippe Rendu VI SAMMANFÖR SMARTA MÄNNISKOR VEM VILL DU TRÄFFA? Den 20 augusti 2012 gjorde jag min första dag som vd på Fiber Optic Valley. Jag hade inte förväntat mig någon mjukstart och mycket riktigt blev det åka av direkt. Under hela första halvåret hade ett intensivt arbete pågått med att ta fram en ny, gedigen handlingsplan. Nu låg den och väntade på att omsättas i praktiken. Vi talar då om ett 30-tal projekt, processer och andra aktiviteter, ofta med flera olika partners involverade. Upplägget passade mig perfekt. Jag är en handlingens man, gillar när det händer saker och det blir påtagliga resultat. På så sätt är jag och ordförande Håkan Bjur av samma skrot och korn, och vårt samarbete fungerade också bra redan från start. Min bakgrund är präglad av teknik. Jag har en examen i programmering och systemutveckling som jag byggt på med en managementutbildning på Aalto University i Finland. Jag har varit utvecklingschef inom Lawson Software och IT-chef på bioenergiföretaget Neova. Närmast kommer jag från Monitor Industriutveckling där jag arbetat med strategisk utveckling av affärssystem. Jag drivs av en vilja att göra det omöjliga, att lära mig nya saker och att arbeta med utveckling och förändring. En röd tråd genom hela min karriär är att jag arbetat med förändringsprocesser, fusioner och uppköp. I min roll som vd för Fiber Optic Valley förenar jag mitt engagemang för regionen med min erfarenhet av utvecklingsfrågor. Att komma till Fiber Optic Valley är också att komma hem för mig. Jag är hälsing i själ och hjärta och har valt att flytta hem till Hudiksvall efter flera år i Linköping och Stockholm. Det känns verkligen som en smart lösning på livsstilsnivå. Här finns både en god uppväxtmiljö för barnen och en spännande arbetsmiljö med direktkontakter till extremt kompetenta personer på företag och organisationer. Jag tror att allt fler i min generation kommer att återvända hem när ny teknik gör det möjligt för företag att verka och växa utanför storstäderna. Möjligheten att bidra till utveckling i sin egen hemtrakt tror jag också är lockande för många. I så måtto vill jag gärna vara en förebild. Andra halvåret 2012, min första tid hos Fiber Optic Valley, innehöll ett stort antal sammankomster. Jag ser framför mig att 2013 kommer att följa samma mönster. Liksom för övrigt hela perioden fram till 2020 som är det stora etappmål vi nu har i kikaren. Detta är och förblir vårt huvuduppdrag, att sammanföra kompetenta och driftiga individer från både akademin, företag och offentlighet, och hjälpa dem lösa finansieringsfrågor, bedöma marknadspotential, identifiera kompletterande kompetens, bygga partnerskap och så vidare. Det handlar kort sagt om att föra samman människor som har förmågan att göra skillnad, att skapa smarta möten för tillväxt och utveckling. Vem vill du möta? Kontakta mig så styr vi ihop en träff! Jonas Dahlström, vd FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 Innovationsagenda Fiber Optic Valleys projekt inom Genusmedvetet och Innovativt ledarskap valdes i hård konkurrens ut som en av vinnarna i VINN- OVAS program för att utveckla strategiska forsknings- och innovationsagendor för Sverige. Arbetet görs i samarbete med t ex Karlstad och Umeå universitet, KTH, Näringslivets ledarskapsakademi, Accenture Sverige, Ericsson och Norra Skogsägarna. Uppdraget är ett resultat av Fiber Optic Valleys mångåriga arbete med en egen innovationsagenda baserad på aktionsorienterad genusforskning. HAWC International och Born Global. Fiber Optic Valley har under 2012 satsat på internationalisering bland annat genom att medfinansiera deltagandet för HAWC International i programmet Born Global. Ett utvecklingsprogram för företag inom ICT-sektorn som anordnas av Innovationsbron. Tio utvalda företag deltar i programmet som pågår i ett år. Målet är att företagen når en global marknad och ökar sin lönsamhet. En del i programmet har varit ett besök i Silicon Valley i USA för att träffa experter från filmbranschen. Ingenjör för en dag Fiber Optic Valley är medaktör i GIFU-projektet som handlar om att knyta samman klustermiljöer och samordna satsningar på utbildning, forskning och utveckling. Fokus är på innovationer inom elektrisk- och optisk mätteknik i mitt-norden regionen. Projektet drivs av Mittuniversitetet och Högskolan i Sör-Tröndelag inom ramen för EU-programmet Interreg. En konkret satsning i projektet är Ingenjör för en dag där gymnasieungdomar får känna på vad elektronik handlar om. Läs om fler av våra projekt på sidorna Genusmedvetet ledarskap Vad är det som gör att män för det mesta hamnar i toppen och tar ledningen i företag och verksamheter? Trots att utbudet av kvinnor med konkurrenskraftig kompetens stadigt ökar, så envisas dessa mönster med att återuppstå. Hur påverkar detta företagens innovationskraft, och vad kommer det att innebära för företagens tillväxtambitioner på sikt? Några som sökt svaren på dessa frågor är Hälsinglands Sparbank, Acreo och Ericsson i Hudiksvall, som deltagit i ett framgångsrikt forskningsprojekt inom Fiber Optic Valley. De har upplevt hur genusmedvetenhet utmanar företagskulturen, bidrar till innovationer och effektiviserar produktionen. Ett resultat som möjliggjorts genom VINNO- VAS satsning på genusforskning och som även blev en bok. Boken med titeln Genusmedvetet ledarskap resan från ickefråga till tillväxtfråga gavs ut i november 2012 genom Liber förlag. Den har uppmärksammats av både radio, TV och tidningar som Kvalitetsmagasinet, Arbetet och Chef. I boken medverkar Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson, Christina Franzén och Ann-Sofie Däldehög. De representerar olika kunskapsområden för ett framgångsrikt förändringsarbete, vilket titlarna skvallrar om; genusforskare, processledare, projektledare, utbildare och kommunikationsansvarig. Boken ger dels en bas för hur man kan arbeta med grupper och nätverk som metod, dels beskrivningar av hur företagen som medverkat i projektet konkret har arbetat med sitt förändringsarbete. I slutet av boken finns goda råd till dem som vill påbörja sin egen förändringsresa. För mer information 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

5 Innovation i fokus i nya handlingsplanen Om verksamheten i Fiber Optic Valley 2012 ska sammanfattas i ett ord så blir det utan tvekan: Handlingsplanen. Arbetet med att ta fram en ny strategi i form av handlings- och aktivitetsplan var den dominerade uppgiften under första halvåret. Utvecklingen inom fiberoptik, bredband och elektronik går snabbt. Nya kunskaper åldras fort, och det är lätt att bli sittande med en karta som inte längre överensstämmer med verkligheten. För medlemmar, intressenter och finansiärer var behovet av en ny karta för Fiber Optic Valley uppenbart redan under Med andra ord var det nödvändigt att ta fram en ny strategisk handlingsplan för en fokusering av verksamheten. Bolagsstyrelsen initierade alltsammans genom att identifiera ett antal kritiska aspekter och skapa arbetsgrupper omkring varje enskild aspekt. Ett 100-tal personer från medlemsföretag, finansiärer och andra intressenter deltog aktivt i arbetet med att ta fram handlingsplanen genom workshops, rundabordssamtal och liknande under våren. Även flera politiker och representanter för akademin har deltagit. Respektive arbetsgrupp levererade texter till tillförordnade vdn Anders Larsson, vilken sedan redigerade och skrev ihop helheten som, efter behandling vid vårens stämma, var klar i maj. Kärnan är en definition av tre affärsområden som anger vad Fiber Optic Valley ska arbeta med. Med fokus på områdena sensorteknologi och bredbandsinfrastruktur. Viktiga delar handlar också om hur arbetet ska organiseras Anders Larsson, tillförordnad vd i Fiber Optic Valley med stort fokus på medlemmarna, hur vi ska utveckla en starkare innovationskraft och hur vi ska bli bättre på internationalisering, säger Anders Larsson. Den strategiska handlingsplanen kompletterades med en konkret aktivitetsplan som är styrande för organisation, budgetering, ekonomiredovisning och finansiering. Från maj till oktober pågick också arbetet med att ytterligare förankra strategi och aktiviteter hos medlemmar, intressenter och finansiärer. I handlingsplanen trycks det hårt på att Fiber Optic Valley ska vara en arena där nya typer av innovationsmodeller utvecklas och testas. Idétävlingar och fördjupade relationer på den internationella arenan är andra konkreta exempel på hur det fortsatta innovationsarbetet ska intensifieras. Ett bra samspel mellan näringsliv och högre utbildning ses som ett viktigt fält för utveckling av innovationer. Detta fält har traditionellt dominerats av storföretag men inom Fiber Optic Valley finns många lyckade exempel på hur fruktbara relationer etablerats mellan forskare och små eller medelstora företag. Jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit tillsammans. Den nya handlingsplanen har gjort det tydligare vad vi sysslar med och vilken nytta det leder till. Det har skapat ny energi i hela systemet, säger Anders Larsson. Affärsområden Minskad spretighet var det uttalade målet när den nya handlingsplanen togs fram. Nu har Fiber Optic Valley beslutat driva verksamheten i olika affärsområden med fokus på två områden där det finns stora behov: Sensorteknologi Utvecklingen inom tillverkande verksamhet kräver smartare produkter och smartare produktionsprocesser. Inom Fiber Optic Valley finns ovanlig och framgångsrik erfarenhet av sådana processer i både större och mindre företag. Bredbandsinfrastruktur Bredband har varit centralt för Fiber Optic Valley ända från början och utgör spetskompetens särskilt på dessa tre delområden: - Kompetensförsörjning av fibertekniker och andra viktiga specialister - Utveckling, test, verifiering och standardisering av nya tekniker och metoder. - Mätning och analys av nätet ur såväl tekniska som psykologiska hänseenden. Fiber Optic Valley ligger dessutom i framkant inom ett tredje affärsområde: Innovativt ledarskap Fiber Optic Valley har genom en framgångsrik satsning på aktionsorienterad genusforskning utvecklat en arbetsmodell kring genusperspektiv, klusterutveckling och innovationsprocesser. En unik tjänsteinnovation som befinner sig i framkant inom området tillämpad genusforskning. Detta relaterar också starkt till en förmåga att ompröva traditionella mönster och mer generellt till ett innovativt ledarskap. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 Sensorteknologi är ett av Fiber Optic Valleys affärssområden. Utvecklingen inom tillverkande företag kräver smartare produkter och smartare produktionsprocesser. Här blir specialfibertillämpningar och sensorteknologi ett sätt att skapa tillväxt genom nya produkter och tjänster. Kompetensen inom detta område domineras av två medlemmar, Acreos verksamhet i Hudiksvall och STC vid Mittuniversitetet. Mer info: SENSOR- TEKNOLOGI Torbjörn Jonsson, tel On TOp Iggesund PAPER Det som från början bara var ett problem inom pappersindustrin är åtta år senare ett aktiebolag med en säljbar produkt. Historien om den optiska mätaren OnTop är en historia om hur företag och sysselsättning kan uppstå ur innovationer. Året var 2005 och Fiber Optic Valley höll som nykorad Vinnväxt-vinnare på att flytta fram positionerna rejält. Pionjärerna började uppvakta företag längs hela södra Norrlandskusten för att undersöka hur fiberoptik skulle kunna hjälpa företagen att utvecklas och växa. Iggesund Paperboard var ett av de första målen. En regional jätte med sina hundra år på nacken och 1500 anställda och med världsrykte för sina exklusiva kartonger. Inledningen blev något trevande. Visst fanns det förbättringspotential i verksamheten men företaget förstod sig inte riktigt på fiberoptikens möjligheter, och Fiber Optic Valley saknade den djupare förståelsen för företagets specifika behov. Men dialogen var igång och snart fanns en utmaning definierad: Skulle det vara möjligt att med hjälp av optiska sensorer kartlägga den topografiska kvalitén på papperet i pappersbanan? I utmaningen låg en betydande ekonomisk potential. Pappersproduktion är komplicerat och i det till synes perfekta papperet finns ojämnheter på ytan. Ett problem med detta är bristande kvalitet som leder till returer och reklamationer. Ett annat problem är att dyrbara tillsatser i produktionen ofta överdoseras då det inte går att exakt mäta behovet för olika delar av papperet. Ett konsultföretag hade utan framgång redan ägnat lång tid åt att försöka lösa problemet. När Iggesund Paper nu fick möjlighet att ta upp frågan med sensorforskarna på Mittuniversitetet identifierades nya möjligheter och ett tvåårigt projekt med KK-stiftelsen som finansiär tog form. 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

7 Foto: Mittuniveraitet Skulle det vara möjligt att med hjälp av optiska sensorer kartlägga kvalitén i hela de väldiga pappersvalsarna? Mattias O Nils Vissa framsteg under projektets gång banade väg för ytterligare ett projekt, denna gång tre år långt och med Länsstyrelsen Västernorrland och Tillväxtverket som finansiärer. I maj 2012, sju år efter de inledande kontakterna, beviljades pengar för ett tredje projekt. Forskarna har lyckats bygga en prototyp av en optisk mätare med specialkomponerade lasrar. Mätaren har fått namnet OnTop och hela utmaningen har gått över i en ny fas, från forskning till försäljning. Det nya projektet handlar om att produktifiera OnTop och få ut den på marknaden och skapa sysselsättning. Under 2012 påbörjades också en bolagsbildning. Tre forskare som varit med länge på resan och en mera nyanländ marknadsförare har bestämt sig för att skapa ett gemensamt bolag som Skulle det vara möjligt att med hjälp av optiska sensorer kartlägga kvalitén i hela de väldiga pappersvalsarna? ska sälja och utveckla OnTop. Intresset bland de svenska pappersbruken är stort. Mattias O Nils, professor i elektroniksystemkonstruktion, har fungerat som projektledare ända från starten 2005 och på nära håll sett hur tyngdpunkten förflyttats från det tekniska till det kommersiella. Han tycker att det är mera som förenar än skiljer de båda perspektiven åt. - Att vara forskare är att vara entreprenör, annars överlever du inte. Det krävs entreprenörsskap för att skapa en forskargrupp och finansiera ett projekt, säger O Nils. - Däremot är det förstås så, tillägger han, att kraven på forskning och undervisning inte minskar för den forskare som engagerar sig i företagande. Bakom mitt engagemang i OnTop ligger många helger och kvällar. Framgångsfaktorer Här är några av de framgångsfaktorer som banat väg för innovationen OnTops utveckling, från idé till säljbar produkt: - Bortse från administrativa gränser, skapa samverkan utifrån intressen inte geografi. - Utgå från verkliga behov som företagen själva identifierar. - Koppla in forskarsfären på rätt nivå; professorer vid större utmaningar, examensarbetare vid mindre. - Skapa långsiktigt god relation mellan forskare och företagare, vilka ofta inte talar samma språk och kan ha svårt att förstå varandra. - Sätt ihop ett väl fungerande team som har olika kompetenser och olika infallsvinklar. - Ha tur! I detta fall snubblade projektgruppen över ett par nyckelkomponenter. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Bredbandsteknologi är ett av Fiber Optic Valleys affärsområden. Verksamheten har tre prioriterade delar: 1. Kompetensförsörjning av fibertekniker och andra viktiga specialister. 2. Utveckling, test, verifiering och standardisering av nya tekniker och metoder, främst inom förläggning och installation. 3. Mätning och analys av nätet, både utifrån tekniska aspekter och mänskligt beteende. BREDBAND Mer info: Jonas Dahlström, vd, tel ICT NETWORKS SATSAR PÅ MALTA När medelhavsön Malta tar sats för att bli det fulländade fibersamhället, då finns ett par Fiber Optic Valley-medlemmar i huvudrollen. Detta tack vare svenska paradgrenar som samverkan och snus! Projektledaren på Fiber Optic Valley ville bara vara vänlig när hon bjöd sin röksugne bordsgranne på en snus. Men när hearingen om kreativt tänkande på Wasamuséet var slut ville mannen prata mera. Delvis om hur illamående han blivit av snuset men framför allt om bredband. Mannen arbetade som konsult för både regering och näringsliv på Malta och nu var han mycket intresserad av vad svenskarna från Hudiksvall kunde erbjuda. Två år senare är samarbetet ett faktum. Det kommunala utbildningsbolaget Iftac från Hudiksvall och fiberföretaget ICT Networks med säte i Sundsvall har etablerat sig på Malta. Tillsammans har de skapat ett bredbandslaboratorium (MCast) som ska förse alla Maltas hushåll med supersnabbt bredband. Morgan Hallgren, vd på ICT Networks, ser fler möjligheter torna upp sig vid horisonten. - Malta har ett mycket strategiskt läge med naturliga förbindelser till både Europa, Mellanöstern och Nordafrika. De vill skapa en modell att exportera till hela denna region och där kan vi bli en nyckelpartner, säger Hallgren. En idé är att utveckla en sorts certifiering för bredbandsinstallatörer. I Sverige Det finns inte alls samma samarbetskultur på Malta som i Sverige. För dem är det något helt nytt att flera olika aktörer träffas under samma tak håller en sådan ordning på att bli standard men det saknas helt i övriga EU. - Som beställare vill man ju alltid ha någon form av försäkringar eller garantier av leverantören och behovet blir inte mindre när det handlar om så stora investeringar som bredbandsinstallation, säger Morgan Hallgren hoppfullt. Sveriges goda rykte och framskjutna position på bredbandsområdet har utan tvekan banat väg för affären. Malteserna har också tagit starkt intryck av Fiber Optic Valleys sätt att arbeta med samverkan, både mellan konkurrerande företag och med universitet och offentlig sektor. - Det finns inte alls samma samarbetskultur på Malta som i Sverige. För dem är det något helt nytt att flera olika aktörer träffas under samma tak och håller en work shop till exempel, något vi hjälpt dem med, säger Jonas Dahlström, vd på Fiber Optic Valley. ICT Networks hade faktiskt ögonen på Malta redan innan den omsusade snusen på Wasa-muséet. Det var Exportrådet som hade pekat ut Malta som ett intressant område. Morgan Hallgren vittnar om att de från början bemötts med stor artighet men att det tagit tid att vinna det förtroende som krävs för att börja gör affärer. - Det tar väl alltid tid att skapa förtroende men kanske är det extra känsligt på Malta som genom historien invaderats av både britter, fransmän, araber och andra. 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

9 Malta har ett mycket strategiskt läge med naturliga förbindelser till både Europa, Mellanöstern och Nordafrika. De vill skapa en modell att exportera till hela denna region och där kan vi bli en nyckelpartner Morgan Hallgren sätter ICT Networks, Fiber Optic Valley och Sverige på världskartan. Fibertrassel på Maltas fasader Samverkan - en del av den svenska modellen. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 Innovativt ledarskap är ett av Fiber Optic Valleys affärsområden. Inom Fiber Optic Valley handlar mycket om att tänka och göra nytt. Genusperspektivet spelar därför en viktig strategisk roll i Fiber Optic Valleys tillväxtarbete och har sedan starten prioriterats som en av de viktigaste drivkrafterna för att uppnå våra långsiktiga och hållbara tillväxtmål. Fiber Optic Valleys arbetsmodell kring genusperspektiv, klusterutveckling och innovationsprocesser är idag en unik tjänsteinnovation som befinner sig i framkant inom området tillämpad genusforskning. INNOVATIVT LEDARSKAP Mer info: Marita Svensson, projektledare, tel genusmedvetet ledarskap ÖKAR lönsamheten Ericssons kabelfabrik i Hudiksvall var i princip en enkönad arbetsplats. Nog för att det fanns kvinnor där men de stretade på i stadig motvind, osynliggjorda och med sämre möjligheter på alla möjliga plan. Maskiner som kördes enbart av män hade högst status. Männen jobbade vid grovmantlingen och Hulken medan kvinnorna höll till vid flätningen och klenmantlingen. Det värsta i sammanhanget? Abetsmiljön på Ericsson var snarare regel än undantag i det av tung basindustri och traditionella strukturer präglade Gävleborgs län. Det bästa? Att cheferna försågs med genusglasögon och plötsligt upptäckte hur illa det stod till. Tack var det är Ericsson numera rena mönsterfabriken, med förbättringar inte bara på trivselplanet utan också vad gäller effektivitet och lönsamhet. Det har även blivit betydligt lättare att attrahera kompetent arbetskraft. Flödeschefen Gunilla Svensson hör till dem som drivit på för förändring. - Jag har aldrig varit rädd för att säga ifrån och har slagit näven i bordet mer än en gång. Däremot har jag inte tänkt i termer av jämställdhet och jag har inte heller insett att vi alla varit hämmade av manliga maktstrukturer, säger Gunilla. Platschefen Håkan Bäckström berättar att han trodde att han redan var en modern och jämställd man. Sedan kom han i kontakt med Fiber Optic Valleys genusprojekt och allt ställdes på ända. - Efter första träffen kändes det som att jag hade tänkt galet i 45 år. Det var frustrerande. Hur skulle jag ta till mig den nya kunskapen och tänka i termer av vad som är fel och rätt, säger Håkan Bäckström. Han beskriver det som en tre år lång process att förstå vad genusmedvetenhet innebär. En resa som på ett personligt plan är otroligt utvecklande men också oerhört jobbig eftersom det krävs reflektion och kontakt med det inre känslolivet. Som chef anser Håkan Bäckström att han utvecklats på flera sätt, tack vare genusprojektet. Bland annat har han infört nya mötesformer som ger fler möjlighet att delta. En annan chef i samma region som gjort en liknande resa är Anders Thorson, vd på Hälsinglands Sparbank. Han gick på ett jämställdhetsseminarium, mest som ett utslag av artighet, och kom ut som en ny människa. En ögonöppnare för honom var att de mest framgångsrika företagen på Fortune 500-listan är de som har flest kvinnor i ledningen. Mycket riktigt har det visat sig att jämställdhetsarbetet har lönat sig bra även för banken. Hälsinglands sparbank tjänar mer pengar än någonsin. - Men den största vinsten är klimatet och att allas kompetens tas till vara. Människosynen, rättvisan och allas lika värde, säger Anders Thorson. Gunilla Svensson på Ericsson tror att företag blir effektivare när chefer och anställda ser varandra som individer snarare än som män och kvinnor. - Häromdagen hade vi en stor leverans som måste extrakollas. Snabbt löstes problemet av att folk från olika avdelningar skyndade till. Ett lysande exempel på hur vi idag ser varandras problem och hjälps åt på ett helt annat vis, säger hon. 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

11 Ökad jämställdhet ger ökad effektivitet, såväl i Hudiksvall som i övriga världen. Fotograf Mats Andersson Efter första träffen kändes det som att jag hade tänkt galet i 45 år. Gunilla Svensson Håkan Bäckström FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 2012 Ger ut boken Genusmedvetet ledarskap, Liber Förlag Vi tittar på Netflix 2011 Skanova utser Fiber Optic Valley till fiberpionjär RESAN BILD Twitter blir stort! Talar på Fiber To The Home Council, USA Inviger Fiber Optic Valley Labs Iphone lanseras De första filmerna klipps i HAWC-systemet via datormolnet PACMAN Ericsson till Hudiksvall Internet slår igenom på bred front Segway lanseras FiberOptic Valley skapas Acreo till Hudiksvall Blir Vinnväxtvinnare Swedac ackrediterar Cul/Iftacs fibercertifiering Sänder Skid-SM via fibernätet 2006 Genombrottet för Fiber Optic Valley kom 2004 när statliga Vinnova utsåg initiativet till vinnare inom Vinnväxt med tio års nationell stödfinansiering på totalt cirka 60 miljoner kronor. Redan 20 år tidigare hade storföretaget Ericsson banat väg för Fiber Optic Valley, detta genom att starta tillverkning av fiberoptiska kablar på sin fabrik i Hudiksvall. Sverige var tidigt ute med att anamma den nya tekniken med dess suveräna möjligheter att snabbt transportera information. Så när Internet slog igenom på bred front åren före millennieskiftet hade svenskarna redan en betydande kompetens på området. Spjutspetsarna fanns hos Ericsson, Televerket, Kungliga tekniska högskolan (KTH) och de forskningsinstitut som senare kom att bilda Acreo. Ericssons fabrik skapade unika möjligheter för lilla Hudiksvall på Norrlandskusten. Kommunen insåg detta och etablerade ihop med Ericsson det lokala fibernätet Hudiknet som blev en pionjär inom Fiber to the home. Hudiksvalls kommun såg till att behålla sin tätposition inom fiberoptiken genom olika projekt och satsningar. En milstolpe restes 1999 när forskningsinstitutet Acreo beslutade förlägga sitt nya fiberoptiska laboratorium till Hudiksvall. Genom åren har satsningens kärna expanderat geografiskt, till Sundsvall i norr och Gävle i söder. Inriktningen på fiberoptiken har över tid kompletterats med en satsning på sensorer. Nu skriver vi 2012 och satsningen på Fiber Optic Valley fortsätter. Målet är att göra Sverige världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på bredband och sensorteknologi. Verksamheten vilar även på ett tredje ben där vi ligger i framkant inom innovativt och genusmedvetet ledarskap. Strategin är att utgöra en unik mötesplats för systemleverantörer, operatörer, tjänsteutvecklare, innovatörer, forskare, och sist men inte minst användare och tilltänkta kunder. Fiber Optic Valley har sedan bildandet 2001 uppskattningsvis bidragit till att skapa 300 nya arbetstillfällen och 30 nya bolag i sin egen hemmaregion. 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

13 Mål och måluppfyllelse 2012 Fiber Optic Valleys övergripande mål för 2012 var att stärka positionen som ett innovationssystem av världsklass samt säkra fortsatt finansiering. Detta primärt genom att ta fram en ny strategi i form av handlings- och aktivitetsplan. Ett delmål var att lägga grunden för en ny organisationsmodell i form av en distribuerad organisation. Den nya handlingsplanen har säkrat finansiering till och med Processen med att implementera en ny organisationsmodell i form av distribuerad organistion har påbörjats inom ett flertal projekt. Exempelvis i samarbeten med Cul (Centrum för utveckling och lärande) och institutet Iftac, ICT Networks, Acreo, Swedish ICT och Mittuniversitetet. Övergripande mål Ranking mot andra kluster i visionen - En europeiskt ledande innovationsmiljö för valda affärsområden Tillväxt i form av omsättning - Ökad beslutskraft och förankring samt nytta i systemet med hjälp av ny distribuerad organisation. Innovativa idéer och kommersialiserade innovationer - Tydlig ökning av klustrets bidrag till innovationskraft och kommersialisering i regionen Ledarskap och distribuerad organisation - Definiera modeller för vad som menas med ledarskap i en distribuerad organisation som kan fungera hållbart över tid. - Ta fram modeller för att fånga upp, lära av och sprida metoder kring innovationskraft. Internationalisering - Fiber Optic Valleys internationella erbjudande är välkänt och förankrat hos nationella aktörer och medlemmar. Fiber Optic Valleys är en etablerad och efterfrågad partner i ett globalt nätverk av kluster. Kompetensförsörjning och förstärkt resursbas - Bidra till gemensamma insatser inom systemet kring att studenter får praktikplats och arbete. Kommunikation - Öka kännedom och skapa förtroende för Fiber Optic Valley framför allt på det regionala planet i syfte att ytterligare utöka nätverket och medverka till fler projekt. - Uppfattas som en viktig del för näringslivsutvecklingen lokalt och regionalt och därmed säkerställa att långsiktigt behålla verksamheten. Kommersialisering - Tydliggöra kommersialiseringsinfrastrukturens tjänster för nya idéer, nya företag, och växande företag. - Stärka relationerna till viktiga aktörer i innovationsstödsystemet både regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse Fiber Optic Valley Ideell förening består av företag med anknytning till våra verksamhetsområden. I föreningsstyrelsen sitter: Ordförande, Bernt Ericson, Tomas Flodin, Ericsson NT, Hans Hentzell, Acreo, Jonny Nilsson, Caroline Schmidt, Hudiksvalls Kommun, Eva-Marie Tyberg, Sundsvalls Kommun, Bengt Eriksson, Högskolan i Gävle, Christer Fröjdh, Mittuniversitetet, Karin Nygård Skalman, Vinnova, Mats Törnquist, Region Gävleborg Fiber Optic Valley AB är föreningens bolag. I bolagsstyrelsen sitter: Ordförande, Håkan Bjur, Bengt Friberg, Hudiksvalls Kommun, Eva Ahlner, Naturvårdsverket, Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet, Åsa Claesson, Acreo AB, Ola Wallberg, Interlan AB. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Bilaga 1... 7 Lista på områden under respektive tema:... 7

Bilaga 1... 7 Lista på områden under respektive tema:... 7 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vision 2020... 4 3. Affärsidé... 4 4. Övergripande mål... 4 5. Strategi... 5 6. Förhållningssätt... 5 7. Teman... 6 Bilaga 1... 7 Lista på områden under respektive

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Bilaga 1... 15 Definition av kvantitativa mål:... 14

Bilaga 1... 15 Definition av kvantitativa mål:... 14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vision och målbild... 4 3. Strategi... 5 4. Mätmetoder... 5 5. Förhållningsstätt... 5 6. Fokus- och utvecklingsområden... 6 7. Aktiviteter... 8 Bilaga 1... 15

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. Fiber Optic

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. Fiber Optic VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Fiber Optic Valley innehåll och ÅRET I KORTHET Å r e t i korthet VD-kommentar HighLights Mål och måluppfyllelse Marknadsanalys BREDBAND OCH FIBEROPTIK sensorer och Sensorsystem

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014 Handlingsplan Innovation 2014 Läs mer på www.vastramalardalen.se 1 (6) 1. Bakgrund Projekt Tillväxt Västra Mälardalen pågår från och med 2012-04-01 till och med 2014-10-31 och har beviljats projektstöd

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 september 2007 Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats Stockholm-Arlanda Airport ska utrustas med levande laboratorier för att flygplatsens närmare 18 miljoner

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

erksamhets erättelse 011 high voltage valley

erksamhets erättelse 011 high voltage valley erksamhets erättelse 011 high voltage valley bakgrund High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med ABB, STRI,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer