VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ICT NETWORKS PÅ MALTA GENUSMEDVETET LEDARSKAP tjejer & teknik HANDLINGSPLAN ny vd FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 21-26 januari Photonics West 2012 DEC NOV JAN FEB Ett mecka för optik och fotonikindustrin. I samarbete med Fiber Optic Valley återvände Optoskand och Fibertronix till utställningen Photonics West som i år slog rekord med över deltagare februari OKT SEPT MAR APR Nationella klusterkonferensen i Gävle Marita Svensson, Fiber Optic Valley föreläste under rubriken Genustänk - ett måste för innovativa kluster AUG JULI JUN MAJ ÅRET i korthet! mars 26 april 23 maj 15 november GENDERA - EU konferens om jämställdhet. Marita Svensson, Fiber Optic Valley och Susanne Andersson, VINNOVA, speciellt inbjudna till GENDERA, projektets avslutningskonferens i Stuttgart. Årsstämma. I samband med stämman gjorde ett fyrtiotal personer från bolags- och föreningsstyrelsen en uppskattad rundvandring på Erissons fiberfabrik i Hudiksvall. tyska fotonikkluster Representanter från Fiber Optic Valley deltog i ett möte i Frankfurt tillsammans med tyska kluster inom fotonikområdet för att diskutera europeisk klustersamverkan. Bokrelease Bokrelease av Genusmedvetet ledarskap resan från icke-fråga till tillväxtfråga Liber förlag gav ut boken om vårt framgångsrika forskningsprojekt inom genus och ledarskap. 8 maj 23 oktober 28 mars - 3 april Rundabords samtal om vägen framåt. I Sundsvall, Hudiksvall och Gävle diskuterades Fiber Optic Valleys nya handlingsplan. Movexum Boost Chamber I samarbete med Handelskammaren och Fiber Optic Valley. Smarta möten Startskottet för Fiber Optic Valleys smarta möten. Närmare 40 personer deltog när Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv, berättade om innovationsklimatet i Gävleborgs län. 22 november lockade ingenjörer till Gävleborg Ett lyckat besök vid Uppsala universitet för att träffa civilingenjörer inom teknisk fysik tillsammans med SenseAir och Acreo från Hudiksvall. 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

3 Fotograf Philippe Rendu VI SAMMANFÖR SMARTA MÄNNISKOR VEM VILL DU TRÄFFA? Den 20 augusti 2012 gjorde jag min första dag som vd på Fiber Optic Valley. Jag hade inte förväntat mig någon mjukstart och mycket riktigt blev det åka av direkt. Under hela första halvåret hade ett intensivt arbete pågått med att ta fram en ny, gedigen handlingsplan. Nu låg den och väntade på att omsättas i praktiken. Vi talar då om ett 30-tal projekt, processer och andra aktiviteter, ofta med flera olika partners involverade. Upplägget passade mig perfekt. Jag är en handlingens man, gillar när det händer saker och det blir påtagliga resultat. På så sätt är jag och ordförande Håkan Bjur av samma skrot och korn, och vårt samarbete fungerade också bra redan från start. Min bakgrund är präglad av teknik. Jag har en examen i programmering och systemutveckling som jag byggt på med en managementutbildning på Aalto University i Finland. Jag har varit utvecklingschef inom Lawson Software och IT-chef på bioenergiföretaget Neova. Närmast kommer jag från Monitor Industriutveckling där jag arbetat med strategisk utveckling av affärssystem. Jag drivs av en vilja att göra det omöjliga, att lära mig nya saker och att arbeta med utveckling och förändring. En röd tråd genom hela min karriär är att jag arbetat med förändringsprocesser, fusioner och uppköp. I min roll som vd för Fiber Optic Valley förenar jag mitt engagemang för regionen med min erfarenhet av utvecklingsfrågor. Att komma till Fiber Optic Valley är också att komma hem för mig. Jag är hälsing i själ och hjärta och har valt att flytta hem till Hudiksvall efter flera år i Linköping och Stockholm. Det känns verkligen som en smart lösning på livsstilsnivå. Här finns både en god uppväxtmiljö för barnen och en spännande arbetsmiljö med direktkontakter till extremt kompetenta personer på företag och organisationer. Jag tror att allt fler i min generation kommer att återvända hem när ny teknik gör det möjligt för företag att verka och växa utanför storstäderna. Möjligheten att bidra till utveckling i sin egen hemtrakt tror jag också är lockande för många. I så måtto vill jag gärna vara en förebild. Andra halvåret 2012, min första tid hos Fiber Optic Valley, innehöll ett stort antal sammankomster. Jag ser framför mig att 2013 kommer att följa samma mönster. Liksom för övrigt hela perioden fram till 2020 som är det stora etappmål vi nu har i kikaren. Detta är och förblir vårt huvuduppdrag, att sammanföra kompetenta och driftiga individer från både akademin, företag och offentlighet, och hjälpa dem lösa finansieringsfrågor, bedöma marknadspotential, identifiera kompletterande kompetens, bygga partnerskap och så vidare. Det handlar kort sagt om att föra samman människor som har förmågan att göra skillnad, att skapa smarta möten för tillväxt och utveckling. Vem vill du möta? Kontakta mig så styr vi ihop en träff! Jonas Dahlström, vd FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 Innovationsagenda Fiber Optic Valleys projekt inom Genusmedvetet och Innovativt ledarskap valdes i hård konkurrens ut som en av vinnarna i VINN- OVAS program för att utveckla strategiska forsknings- och innovationsagendor för Sverige. Arbetet görs i samarbete med t ex Karlstad och Umeå universitet, KTH, Näringslivets ledarskapsakademi, Accenture Sverige, Ericsson och Norra Skogsägarna. Uppdraget är ett resultat av Fiber Optic Valleys mångåriga arbete med en egen innovationsagenda baserad på aktionsorienterad genusforskning. HAWC International och Born Global. Fiber Optic Valley har under 2012 satsat på internationalisering bland annat genom att medfinansiera deltagandet för HAWC International i programmet Born Global. Ett utvecklingsprogram för företag inom ICT-sektorn som anordnas av Innovationsbron. Tio utvalda företag deltar i programmet som pågår i ett år. Målet är att företagen når en global marknad och ökar sin lönsamhet. En del i programmet har varit ett besök i Silicon Valley i USA för att träffa experter från filmbranschen. Ingenjör för en dag Fiber Optic Valley är medaktör i GIFU-projektet som handlar om att knyta samman klustermiljöer och samordna satsningar på utbildning, forskning och utveckling. Fokus är på innovationer inom elektrisk- och optisk mätteknik i mitt-norden regionen. Projektet drivs av Mittuniversitetet och Högskolan i Sör-Tröndelag inom ramen för EU-programmet Interreg. En konkret satsning i projektet är Ingenjör för en dag där gymnasieungdomar får känna på vad elektronik handlar om. Läs om fler av våra projekt på sidorna Genusmedvetet ledarskap Vad är det som gör att män för det mesta hamnar i toppen och tar ledningen i företag och verksamheter? Trots att utbudet av kvinnor med konkurrenskraftig kompetens stadigt ökar, så envisas dessa mönster med att återuppstå. Hur påverkar detta företagens innovationskraft, och vad kommer det att innebära för företagens tillväxtambitioner på sikt? Några som sökt svaren på dessa frågor är Hälsinglands Sparbank, Acreo och Ericsson i Hudiksvall, som deltagit i ett framgångsrikt forskningsprojekt inom Fiber Optic Valley. De har upplevt hur genusmedvetenhet utmanar företagskulturen, bidrar till innovationer och effektiviserar produktionen. Ett resultat som möjliggjorts genom VINNO- VAS satsning på genusforskning och som även blev en bok. Boken med titeln Genusmedvetet ledarskap resan från ickefråga till tillväxtfråga gavs ut i november 2012 genom Liber förlag. Den har uppmärksammats av både radio, TV och tidningar som Kvalitetsmagasinet, Arbetet och Chef. I boken medverkar Susanne Andersson, Eva Amundsdotter, Marita Svensson, Christina Franzén och Ann-Sofie Däldehög. De representerar olika kunskapsområden för ett framgångsrikt förändringsarbete, vilket titlarna skvallrar om; genusforskare, processledare, projektledare, utbildare och kommunikationsansvarig. Boken ger dels en bas för hur man kan arbeta med grupper och nätverk som metod, dels beskrivningar av hur företagen som medverkat i projektet konkret har arbetat med sitt förändringsarbete. I slutet av boken finns goda råd till dem som vill påbörja sin egen förändringsresa. För mer information 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

5 Innovation i fokus i nya handlingsplanen Om verksamheten i Fiber Optic Valley 2012 ska sammanfattas i ett ord så blir det utan tvekan: Handlingsplanen. Arbetet med att ta fram en ny strategi i form av handlings- och aktivitetsplan var den dominerade uppgiften under första halvåret. Utvecklingen inom fiberoptik, bredband och elektronik går snabbt. Nya kunskaper åldras fort, och det är lätt att bli sittande med en karta som inte längre överensstämmer med verkligheten. För medlemmar, intressenter och finansiärer var behovet av en ny karta för Fiber Optic Valley uppenbart redan under Med andra ord var det nödvändigt att ta fram en ny strategisk handlingsplan för en fokusering av verksamheten. Bolagsstyrelsen initierade alltsammans genom att identifiera ett antal kritiska aspekter och skapa arbetsgrupper omkring varje enskild aspekt. Ett 100-tal personer från medlemsföretag, finansiärer och andra intressenter deltog aktivt i arbetet med att ta fram handlingsplanen genom workshops, rundabordssamtal och liknande under våren. Även flera politiker och representanter för akademin har deltagit. Respektive arbetsgrupp levererade texter till tillförordnade vdn Anders Larsson, vilken sedan redigerade och skrev ihop helheten som, efter behandling vid vårens stämma, var klar i maj. Kärnan är en definition av tre affärsområden som anger vad Fiber Optic Valley ska arbeta med. Med fokus på områdena sensorteknologi och bredbandsinfrastruktur. Viktiga delar handlar också om hur arbetet ska organiseras Anders Larsson, tillförordnad vd i Fiber Optic Valley med stort fokus på medlemmarna, hur vi ska utveckla en starkare innovationskraft och hur vi ska bli bättre på internationalisering, säger Anders Larsson. Den strategiska handlingsplanen kompletterades med en konkret aktivitetsplan som är styrande för organisation, budgetering, ekonomiredovisning och finansiering. Från maj till oktober pågick också arbetet med att ytterligare förankra strategi och aktiviteter hos medlemmar, intressenter och finansiärer. I handlingsplanen trycks det hårt på att Fiber Optic Valley ska vara en arena där nya typer av innovationsmodeller utvecklas och testas. Idétävlingar och fördjupade relationer på den internationella arenan är andra konkreta exempel på hur det fortsatta innovationsarbetet ska intensifieras. Ett bra samspel mellan näringsliv och högre utbildning ses som ett viktigt fält för utveckling av innovationer. Detta fält har traditionellt dominerats av storföretag men inom Fiber Optic Valley finns många lyckade exempel på hur fruktbara relationer etablerats mellan forskare och små eller medelstora företag. Jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit tillsammans. Den nya handlingsplanen har gjort det tydligare vad vi sysslar med och vilken nytta det leder till. Det har skapat ny energi i hela systemet, säger Anders Larsson. Affärsområden Minskad spretighet var det uttalade målet när den nya handlingsplanen togs fram. Nu har Fiber Optic Valley beslutat driva verksamheten i olika affärsområden med fokus på två områden där det finns stora behov: Sensorteknologi Utvecklingen inom tillverkande verksamhet kräver smartare produkter och smartare produktionsprocesser. Inom Fiber Optic Valley finns ovanlig och framgångsrik erfarenhet av sådana processer i både större och mindre företag. Bredbandsinfrastruktur Bredband har varit centralt för Fiber Optic Valley ända från början och utgör spetskompetens särskilt på dessa tre delområden: - Kompetensförsörjning av fibertekniker och andra viktiga specialister - Utveckling, test, verifiering och standardisering av nya tekniker och metoder. - Mätning och analys av nätet ur såväl tekniska som psykologiska hänseenden. Fiber Optic Valley ligger dessutom i framkant inom ett tredje affärsområde: Innovativt ledarskap Fiber Optic Valley har genom en framgångsrik satsning på aktionsorienterad genusforskning utvecklat en arbetsmodell kring genusperspektiv, klusterutveckling och innovationsprocesser. En unik tjänsteinnovation som befinner sig i framkant inom området tillämpad genusforskning. Detta relaterar också starkt till en förmåga att ompröva traditionella mönster och mer generellt till ett innovativt ledarskap. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 Sensorteknologi är ett av Fiber Optic Valleys affärssområden. Utvecklingen inom tillverkande företag kräver smartare produkter och smartare produktionsprocesser. Här blir specialfibertillämpningar och sensorteknologi ett sätt att skapa tillväxt genom nya produkter och tjänster. Kompetensen inom detta område domineras av två medlemmar, Acreos verksamhet i Hudiksvall och STC vid Mittuniversitetet. Mer info: SENSOR- TEKNOLOGI Torbjörn Jonsson, tel On TOp Iggesund PAPER Det som från början bara var ett problem inom pappersindustrin är åtta år senare ett aktiebolag med en säljbar produkt. Historien om den optiska mätaren OnTop är en historia om hur företag och sysselsättning kan uppstå ur innovationer. Året var 2005 och Fiber Optic Valley höll som nykorad Vinnväxt-vinnare på att flytta fram positionerna rejält. Pionjärerna började uppvakta företag längs hela södra Norrlandskusten för att undersöka hur fiberoptik skulle kunna hjälpa företagen att utvecklas och växa. Iggesund Paperboard var ett av de första målen. En regional jätte med sina hundra år på nacken och 1500 anställda och med världsrykte för sina exklusiva kartonger. Inledningen blev något trevande. Visst fanns det förbättringspotential i verksamheten men företaget förstod sig inte riktigt på fiberoptikens möjligheter, och Fiber Optic Valley saknade den djupare förståelsen för företagets specifika behov. Men dialogen var igång och snart fanns en utmaning definierad: Skulle det vara möjligt att med hjälp av optiska sensorer kartlägga den topografiska kvalitén på papperet i pappersbanan? I utmaningen låg en betydande ekonomisk potential. Pappersproduktion är komplicerat och i det till synes perfekta papperet finns ojämnheter på ytan. Ett problem med detta är bristande kvalitet som leder till returer och reklamationer. Ett annat problem är att dyrbara tillsatser i produktionen ofta överdoseras då det inte går att exakt mäta behovet för olika delar av papperet. Ett konsultföretag hade utan framgång redan ägnat lång tid åt att försöka lösa problemet. När Iggesund Paper nu fick möjlighet att ta upp frågan med sensorforskarna på Mittuniversitetet identifierades nya möjligheter och ett tvåårigt projekt med KK-stiftelsen som finansiär tog form. 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

7 Foto: Mittuniveraitet Skulle det vara möjligt att med hjälp av optiska sensorer kartlägga kvalitén i hela de väldiga pappersvalsarna? Mattias O Nils Vissa framsteg under projektets gång banade väg för ytterligare ett projekt, denna gång tre år långt och med Länsstyrelsen Västernorrland och Tillväxtverket som finansiärer. I maj 2012, sju år efter de inledande kontakterna, beviljades pengar för ett tredje projekt. Forskarna har lyckats bygga en prototyp av en optisk mätare med specialkomponerade lasrar. Mätaren har fått namnet OnTop och hela utmaningen har gått över i en ny fas, från forskning till försäljning. Det nya projektet handlar om att produktifiera OnTop och få ut den på marknaden och skapa sysselsättning. Under 2012 påbörjades också en bolagsbildning. Tre forskare som varit med länge på resan och en mera nyanländ marknadsförare har bestämt sig för att skapa ett gemensamt bolag som Skulle det vara möjligt att med hjälp av optiska sensorer kartlägga kvalitén i hela de väldiga pappersvalsarna? ska sälja och utveckla OnTop. Intresset bland de svenska pappersbruken är stort. Mattias O Nils, professor i elektroniksystemkonstruktion, har fungerat som projektledare ända från starten 2005 och på nära håll sett hur tyngdpunkten förflyttats från det tekniska till det kommersiella. Han tycker att det är mera som förenar än skiljer de båda perspektiven åt. - Att vara forskare är att vara entreprenör, annars överlever du inte. Det krävs entreprenörsskap för att skapa en forskargrupp och finansiera ett projekt, säger O Nils. - Däremot är det förstås så, tillägger han, att kraven på forskning och undervisning inte minskar för den forskare som engagerar sig i företagande. Bakom mitt engagemang i OnTop ligger många helger och kvällar. Framgångsfaktorer Här är några av de framgångsfaktorer som banat väg för innovationen OnTops utveckling, från idé till säljbar produkt: - Bortse från administrativa gränser, skapa samverkan utifrån intressen inte geografi. - Utgå från verkliga behov som företagen själva identifierar. - Koppla in forskarsfären på rätt nivå; professorer vid större utmaningar, examensarbetare vid mindre. - Skapa långsiktigt god relation mellan forskare och företagare, vilka ofta inte talar samma språk och kan ha svårt att förstå varandra. - Sätt ihop ett väl fungerande team som har olika kompetenser och olika infallsvinklar. - Ha tur! I detta fall snubblade projektgruppen över ett par nyckelkomponenter. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Bredbandsteknologi är ett av Fiber Optic Valleys affärsområden. Verksamheten har tre prioriterade delar: 1. Kompetensförsörjning av fibertekniker och andra viktiga specialister. 2. Utveckling, test, verifiering och standardisering av nya tekniker och metoder, främst inom förläggning och installation. 3. Mätning och analys av nätet, både utifrån tekniska aspekter och mänskligt beteende. BREDBAND Mer info: Jonas Dahlström, vd, tel ICT NETWORKS SATSAR PÅ MALTA När medelhavsön Malta tar sats för att bli det fulländade fibersamhället, då finns ett par Fiber Optic Valley-medlemmar i huvudrollen. Detta tack vare svenska paradgrenar som samverkan och snus! Projektledaren på Fiber Optic Valley ville bara vara vänlig när hon bjöd sin röksugne bordsgranne på en snus. Men när hearingen om kreativt tänkande på Wasamuséet var slut ville mannen prata mera. Delvis om hur illamående han blivit av snuset men framför allt om bredband. Mannen arbetade som konsult för både regering och näringsliv på Malta och nu var han mycket intresserad av vad svenskarna från Hudiksvall kunde erbjuda. Två år senare är samarbetet ett faktum. Det kommunala utbildningsbolaget Iftac från Hudiksvall och fiberföretaget ICT Networks med säte i Sundsvall har etablerat sig på Malta. Tillsammans har de skapat ett bredbandslaboratorium (MCast) som ska förse alla Maltas hushåll med supersnabbt bredband. Morgan Hallgren, vd på ICT Networks, ser fler möjligheter torna upp sig vid horisonten. - Malta har ett mycket strategiskt läge med naturliga förbindelser till både Europa, Mellanöstern och Nordafrika. De vill skapa en modell att exportera till hela denna region och där kan vi bli en nyckelpartner, säger Hallgren. En idé är att utveckla en sorts certifiering för bredbandsinstallatörer. I Sverige Det finns inte alls samma samarbetskultur på Malta som i Sverige. För dem är det något helt nytt att flera olika aktörer träffas under samma tak håller en sådan ordning på att bli standard men det saknas helt i övriga EU. - Som beställare vill man ju alltid ha någon form av försäkringar eller garantier av leverantören och behovet blir inte mindre när det handlar om så stora investeringar som bredbandsinstallation, säger Morgan Hallgren hoppfullt. Sveriges goda rykte och framskjutna position på bredbandsområdet har utan tvekan banat väg för affären. Malteserna har också tagit starkt intryck av Fiber Optic Valleys sätt att arbeta med samverkan, både mellan konkurrerande företag och med universitet och offentlig sektor. - Det finns inte alls samma samarbetskultur på Malta som i Sverige. För dem är det något helt nytt att flera olika aktörer träffas under samma tak och håller en work shop till exempel, något vi hjälpt dem med, säger Jonas Dahlström, vd på Fiber Optic Valley. ICT Networks hade faktiskt ögonen på Malta redan innan den omsusade snusen på Wasa-muséet. Det var Exportrådet som hade pekat ut Malta som ett intressant område. Morgan Hallgren vittnar om att de från början bemötts med stor artighet men att det tagit tid att vinna det förtroende som krävs för att börja gör affärer. - Det tar väl alltid tid att skapa förtroende men kanske är det extra känsligt på Malta som genom historien invaderats av både britter, fransmän, araber och andra. 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

9 Malta har ett mycket strategiskt läge med naturliga förbindelser till både Europa, Mellanöstern och Nordafrika. De vill skapa en modell att exportera till hela denna region och där kan vi bli en nyckelpartner Morgan Hallgren sätter ICT Networks, Fiber Optic Valley och Sverige på världskartan. Fibertrassel på Maltas fasader Samverkan - en del av den svenska modellen. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 Innovativt ledarskap är ett av Fiber Optic Valleys affärsområden. Inom Fiber Optic Valley handlar mycket om att tänka och göra nytt. Genusperspektivet spelar därför en viktig strategisk roll i Fiber Optic Valleys tillväxtarbete och har sedan starten prioriterats som en av de viktigaste drivkrafterna för att uppnå våra långsiktiga och hållbara tillväxtmål. Fiber Optic Valleys arbetsmodell kring genusperspektiv, klusterutveckling och innovationsprocesser är idag en unik tjänsteinnovation som befinner sig i framkant inom området tillämpad genusforskning. INNOVATIVT LEDARSKAP Mer info: Marita Svensson, projektledare, tel genusmedvetet ledarskap ÖKAR lönsamheten Ericssons kabelfabrik i Hudiksvall var i princip en enkönad arbetsplats. Nog för att det fanns kvinnor där men de stretade på i stadig motvind, osynliggjorda och med sämre möjligheter på alla möjliga plan. Maskiner som kördes enbart av män hade högst status. Männen jobbade vid grovmantlingen och Hulken medan kvinnorna höll till vid flätningen och klenmantlingen. Det värsta i sammanhanget? Abetsmiljön på Ericsson var snarare regel än undantag i det av tung basindustri och traditionella strukturer präglade Gävleborgs län. Det bästa? Att cheferna försågs med genusglasögon och plötsligt upptäckte hur illa det stod till. Tack var det är Ericsson numera rena mönsterfabriken, med förbättringar inte bara på trivselplanet utan också vad gäller effektivitet och lönsamhet. Det har även blivit betydligt lättare att attrahera kompetent arbetskraft. Flödeschefen Gunilla Svensson hör till dem som drivit på för förändring. - Jag har aldrig varit rädd för att säga ifrån och har slagit näven i bordet mer än en gång. Däremot har jag inte tänkt i termer av jämställdhet och jag har inte heller insett att vi alla varit hämmade av manliga maktstrukturer, säger Gunilla. Platschefen Håkan Bäckström berättar att han trodde att han redan var en modern och jämställd man. Sedan kom han i kontakt med Fiber Optic Valleys genusprojekt och allt ställdes på ända. - Efter första träffen kändes det som att jag hade tänkt galet i 45 år. Det var frustrerande. Hur skulle jag ta till mig den nya kunskapen och tänka i termer av vad som är fel och rätt, säger Håkan Bäckström. Han beskriver det som en tre år lång process att förstå vad genusmedvetenhet innebär. En resa som på ett personligt plan är otroligt utvecklande men också oerhört jobbig eftersom det krävs reflektion och kontakt med det inre känslolivet. Som chef anser Håkan Bäckström att han utvecklats på flera sätt, tack vare genusprojektet. Bland annat har han infört nya mötesformer som ger fler möjlighet att delta. En annan chef i samma region som gjort en liknande resa är Anders Thorson, vd på Hälsinglands Sparbank. Han gick på ett jämställdhetsseminarium, mest som ett utslag av artighet, och kom ut som en ny människa. En ögonöppnare för honom var att de mest framgångsrika företagen på Fortune 500-listan är de som har flest kvinnor i ledningen. Mycket riktigt har det visat sig att jämställdhetsarbetet har lönat sig bra även för banken. Hälsinglands sparbank tjänar mer pengar än någonsin. - Men den största vinsten är klimatet och att allas kompetens tas till vara. Människosynen, rättvisan och allas lika värde, säger Anders Thorson. Gunilla Svensson på Ericsson tror att företag blir effektivare när chefer och anställda ser varandra som individer snarare än som män och kvinnor. - Häromdagen hade vi en stor leverans som måste extrakollas. Snabbt löstes problemet av att folk från olika avdelningar skyndade till. Ett lysande exempel på hur vi idag ser varandras problem och hjälps åt på ett helt annat vis, säger hon. 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

11 Ökad jämställdhet ger ökad effektivitet, såväl i Hudiksvall som i övriga världen. Fotograf Mats Andersson Efter första träffen kändes det som att jag hade tänkt galet i 45 år. Gunilla Svensson Håkan Bäckström FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 2012 Ger ut boken Genusmedvetet ledarskap, Liber Förlag Vi tittar på Netflix 2011 Skanova utser Fiber Optic Valley till fiberpionjär RESAN BILD Twitter blir stort! Talar på Fiber To The Home Council, USA Inviger Fiber Optic Valley Labs Iphone lanseras De första filmerna klipps i HAWC-systemet via datormolnet PACMAN Ericsson till Hudiksvall Internet slår igenom på bred front Segway lanseras FiberOptic Valley skapas Acreo till Hudiksvall Blir Vinnväxtvinnare Swedac ackrediterar Cul/Iftacs fibercertifiering Sänder Skid-SM via fibernätet 2006 Genombrottet för Fiber Optic Valley kom 2004 när statliga Vinnova utsåg initiativet till vinnare inom Vinnväxt med tio års nationell stödfinansiering på totalt cirka 60 miljoner kronor. Redan 20 år tidigare hade storföretaget Ericsson banat väg för Fiber Optic Valley, detta genom att starta tillverkning av fiberoptiska kablar på sin fabrik i Hudiksvall. Sverige var tidigt ute med att anamma den nya tekniken med dess suveräna möjligheter att snabbt transportera information. Så när Internet slog igenom på bred front åren före millennieskiftet hade svenskarna redan en betydande kompetens på området. Spjutspetsarna fanns hos Ericsson, Televerket, Kungliga tekniska högskolan (KTH) och de forskningsinstitut som senare kom att bilda Acreo. Ericssons fabrik skapade unika möjligheter för lilla Hudiksvall på Norrlandskusten. Kommunen insåg detta och etablerade ihop med Ericsson det lokala fibernätet Hudiknet som blev en pionjär inom Fiber to the home. Hudiksvalls kommun såg till att behålla sin tätposition inom fiberoptiken genom olika projekt och satsningar. En milstolpe restes 1999 när forskningsinstitutet Acreo beslutade förlägga sitt nya fiberoptiska laboratorium till Hudiksvall. Genom åren har satsningens kärna expanderat geografiskt, till Sundsvall i norr och Gävle i söder. Inriktningen på fiberoptiken har över tid kompletterats med en satsning på sensorer. Nu skriver vi 2012 och satsningen på Fiber Optic Valley fortsätter. Målet är att göra Sverige världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på bredband och sensorteknologi. Verksamheten vilar även på ett tredje ben där vi ligger i framkant inom innovativt och genusmedvetet ledarskap. Strategin är att utgöra en unik mötesplats för systemleverantörer, operatörer, tjänsteutvecklare, innovatörer, forskare, och sist men inte minst användare och tilltänkta kunder. Fiber Optic Valley har sedan bildandet 2001 uppskattningsvis bidragit till att skapa 300 nya arbetstillfällen och 30 nya bolag i sin egen hemmaregion. 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FIBER OPTIC VALLEY

13 Mål och måluppfyllelse 2012 Fiber Optic Valleys övergripande mål för 2012 var att stärka positionen som ett innovationssystem av världsklass samt säkra fortsatt finansiering. Detta primärt genom att ta fram en ny strategi i form av handlings- och aktivitetsplan. Ett delmål var att lägga grunden för en ny organisationsmodell i form av en distribuerad organisation. Den nya handlingsplanen har säkrat finansiering till och med Processen med att implementera en ny organisationsmodell i form av distribuerad organistion har påbörjats inom ett flertal projekt. Exempelvis i samarbeten med Cul (Centrum för utveckling och lärande) och institutet Iftac, ICT Networks, Acreo, Swedish ICT och Mittuniversitetet. Övergripande mål Ranking mot andra kluster i visionen - En europeiskt ledande innovationsmiljö för valda affärsområden Tillväxt i form av omsättning - Ökad beslutskraft och förankring samt nytta i systemet med hjälp av ny distribuerad organisation. Innovativa idéer och kommersialiserade innovationer - Tydlig ökning av klustrets bidrag till innovationskraft och kommersialisering i regionen Ledarskap och distribuerad organisation - Definiera modeller för vad som menas med ledarskap i en distribuerad organisation som kan fungera hållbart över tid. - Ta fram modeller för att fånga upp, lära av och sprida metoder kring innovationskraft. Internationalisering - Fiber Optic Valleys internationella erbjudande är välkänt och förankrat hos nationella aktörer och medlemmar. Fiber Optic Valleys är en etablerad och efterfrågad partner i ett globalt nätverk av kluster. Kompetensförsörjning och förstärkt resursbas - Bidra till gemensamma insatser inom systemet kring att studenter får praktikplats och arbete. Kommunikation - Öka kännedom och skapa förtroende för Fiber Optic Valley framför allt på det regionala planet i syfte att ytterligare utöka nätverket och medverka till fler projekt. - Uppfattas som en viktig del för näringslivsutvecklingen lokalt och regionalt och därmed säkerställa att långsiktigt behålla verksamheten. Kommersialisering - Tydliggöra kommersialiseringsinfrastrukturens tjänster för nya idéer, nya företag, och växande företag. - Stärka relationerna till viktiga aktörer i innovationsstödsystemet både regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse Fiber Optic Valley Ideell förening består av företag med anknytning till våra verksamhetsområden. I föreningsstyrelsen sitter: Ordförande, Bernt Ericson, Tomas Flodin, Ericsson NT, Hans Hentzell, Acreo, Jonny Nilsson, Caroline Schmidt, Hudiksvalls Kommun, Eva-Marie Tyberg, Sundsvalls Kommun, Bengt Eriksson, Högskolan i Gävle, Christer Fröjdh, Mittuniversitetet, Karin Nygård Skalman, Vinnova, Mats Törnquist, Region Gävleborg Fiber Optic Valley AB är föreningens bolag. I bolagsstyrelsen sitter: Ordförande, Håkan Bjur, Bengt Friberg, Hudiksvalls Kommun, Eva Ahlner, Naturvårdsverket, Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet, Åsa Claesson, Acreo AB, Ola Wallberg, Interlan AB. FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ICT NETWORKS PÅ MALTA GENUSMEDVETET LEDARSKAP tjejer & teknik HANDLINGSPLAN ny vd FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 21-26 januari Photonics West 2012 DEC NOV JAN

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster Bild 1 Genusperspektiv ett måste för innovativa kluster 11 september 2012 Marita Svensson Fiber Optic Valley Bild 4 För tre år sen förstod jag att jag inte förstod jag hade ju ändå varit pappaledig men

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Worldwide

Worldwide Worldwide Genusmedveten ledning och styrning av förändringsarbete Hälsinglands Sparbank Anders Thorson Eva Malmström Eva Thorén Christina Franzén Näringslivets Ledarskapsakademi Susanne Andersson Stockholms

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

BUSINESS INNOVATION DAY

BUSINESS INNOVATION DAY BUSINESS INNOVATION DAY Låt Sveriges bästa forskare ta sig an ditt företags utmaningar! www.miun.se/businessinnovationday Välkommen till Business Innovation Day Måndag den 12 oktober 2015 Vad roligt att

Läs mer

Attraktionskraft för Tillväxt

Attraktionskraft för Tillväxt Attraktionskraft för Tillväxt Johan Carlstedt, huvudprojektledare i samarbete med IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVA:s arbete för ökad innovationskraft

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 och kommunikation som verktyg JanErik Odhe, Stål & Verkstad Anders Olsson Region Värmland Kommunikation som verktyg Tydlighet i förväntan från regionen? Hur uppkom

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

BUSINESS INNOVATION DAY

BUSINESS INNOVATION DAY BUSINESS INNOVATION DAY Låt Sveriges bästa forskare ta sig an ditt företags utmaningar! www.miun.se/businessinnovationday Välkommen till Business Innovation Day Måndag den 12 oktober 2015 Ta chansen och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day

Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day Sundsvall 18 oktober 2016 Från nanoteknik och det uppkopplade samhället till sociala medier! 2 Välkommen till Science & Innovation

Läs mer

Bilaga 1... 7 Lista på områden under respektive tema:... 7

Bilaga 1... 7 Lista på områden under respektive tema:... 7 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vision 2020... 4 3. Affärsidé... 4 4. Övergripande mål... 4 5. Strategi... 5 6. Förhållningssätt... 5 7. Teman... 6 Bilaga 1... 7 Lista på områden under respektive

Läs mer

Business Innovation Day

Business Innovation Day Business Innovation Day Låt våra experter ta sig an din utmaning Sundsvall 17 oktober 2016 Välkommen till Business Innovation Day Ta chansen och anmäl en utmaning som din organisation står inför och diskutera

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Tillväxt Trosa Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Resultat Projekt Tillväxt Trosa har genomförts för att ge småföretagare och deras personal tillgång till högkvalitativ kompetensutveckling.

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Apoteket AB v. 2. Framtidsverkstan Casebeskrivning

Apoteket AB v. 2. Framtidsverkstan Casebeskrivning Framtidsverkstan Casebeskrivning Syfte & Överblick Walk the talk Från strategi till konkret handling i nio verksamhetsområden och på 370 apotek Syfte Förankra övergripande mål och strategier samt skapa

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Micro Workshop. Wifi: Karlstad CCC Guest

Micro Workshop. Wifi: Karlstad CCC Guest Micro Workshop Wifi: Karlstad CCC Guest http://tinyurl.com/smartws Question 1 http://tinyurl.com/smartws What are the challenges and possibilities with Smart Specialisation in Sweden? Grupp 1 - Samarbeten

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

1 (6) Utfärdare, telefon Datum Utgåva Reg nr. Marie Ahlqvist,

1 (6) Utfärdare, telefon Datum Utgåva Reg nr. Marie Ahlqvist, 1 (6) Mottagare LEGS Projektledare: via Madeleine Söderstedt Östsam: Joakim Kärnborg Nutek: Conny Olander Caréne Andersson, Anders Bengtson, Pernilla Fogelklou, Roland Johansson, Marianne Hellman, Margrit

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter.

Intäktslyftet. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Ett program med fokus på just ditt företags utmaningar och möjligheter att skapa ökade intäkter. Praktiskt. Handlingsorienterat. Resultatinriktat. Intäktslyftet STEN K. JOHNSON CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Science & Innovation Day. Där forskning och näringsliv möts Sundsvall 13 oktober 2015

Science & Innovation Day. Där forskning och näringsliv möts Sundsvall 13 oktober 2015 Science & Innovation Day Där forskning och näringsliv möts Sundsvall 13 oktober 2015 1 Dags att hitta nya konkurrensfördelar? Missa inte årets forsknings- och innovationskonferens Science & Innovation

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer