Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng."

Transkript

1 2011/2012

2 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är förskoleklassens fritidshem. Idun är gemensamt fritidshem för klass 1. Saga är gemensamt fritidshem för klass 2. Freja är gemensamt fritidshem för klass 3. Vi är en hälsofrämjande enhet med Grön flagg, vilket betyder att vi aktivt arbetar med miljöarbete. Grunden för vårt pedagogiska arbete är: Kultur Kunskap Miljö - Hälsa. Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. Inom skolans område finns vår fina Multiplan där eleverna kan utöva olika bollsporter. Lök Knopp Tulpan 2

3 Löddesnäs Fritidshem Apotekarevägen 21, Bjärred Embla (Öppning för Freja och Embla) Idun Saga (Öppning för Idun och Saga) Freja / Vi har även en jourmobil då ordinarie telefon ej fungerar, Gemensam stängning på Embla. För närvarande är öppettiderna Frukostbarn kommer senast 7.30 och frukosten serveras fram till Mellanmål serveras ca På fritidshemmen arbetar: Embla: Malin, Carola, Sussie, Anna, Madeleine, Else, Ann-Louise, Henrik & Birthe Idun: Anngelica, Ulla, Elsie, Eva Saga: Kristina, Anna, David Freja: Carina, Håkan, Monica, Niklas Rektor: Åsa Nordh Bitr. Rektor: Barbro Lindberg Expedition: Charlotte Berg Hemsida: 3

4 Skolans värdegrund och uppdrag Vår verksamhet grundar sig på Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna ska utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Källa: Skolverket Lgr 11 4

5 Fritidsverksamheten Löddesnässkolans mål för fritidshemsverksamheten bygger på tanken att barns sociala utveckling sker i grupp. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. I en väl fungerande grupp har barnen glädje av varandra. Inom gruppen utvecklas normer, värden, jämställdhet och demokratiskt tänkande. Fritidsverksamhet är morgon- och eftermiddagsomsorg för barn vars föräldrar studerar eller förvärvsarbetar. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevens utveckling och lärande genom att erbjuda barnet en meningsfull fritid. Verksamheten genomsyras av daglig dos av humor och glädje! Vistelsetid: Med vistelsetid menas föräldrars omsorgsbehov vid arbete eller studier samt restid till och från arbete/respektive studieplats. Vistelsetiden regleras genom ett placeringskontrakt. Vid eventuella schemaändringar upprättas ett nytt kontrakt. Att tänka på: Meddela alltid avvikelser från ordinarie schema ex. ändring av tid, eller att någon annan hämtar ditt barn eller att barnet går hem själv. Ledighetslappar lämnas vid angiven tid. Vid frånvaro ring senast 8.00 till respektive avdelning. Viktigt att det alltid finns ombyte och regnkläder. Stängningsdagar: Tre dagar/läsår har all personal fortbildning/planering. Fritidshemmen är då stängda, datum får ni veta i god tid. Årlig sammanslagning: Under fem veckor på sommaren är alla fritidshem sammanslagna på någon av skolorna I Bjärred. Det finns alltid någon personal från varje enhet som arbetar, dock inte från varje avdelning. Ni får besked i god tid vilka veckor det gäller. 5

6 Lovverksamhet: På lov och studiedagar har Löddesnässkolans fritidshem gemensamma aktiviteter. Vi slår ihop avdelningar vid behov. Aktiviteter Utedagar Vi tar mellanmål med och tillbringar eftermiddagen utomhus i vår närmiljö. Fysisk aktivitet / turneringar som pingis och brännboll, bollek i idrottshallen, lekar m.m. - Skapande verksamhet - Sång och musik/ Drama - Fri lek - Utflykter - Spel - Samarbete med lokala föreningar - Skol IF, vår egen skolidrottsförening - Samverkan med andra skolor och fritidshem, ex fritidshemmets dag, turneringar - Gemensamma samlingar - Födelsedagar uppmärksammas Under skoldagen arbetar fritidshemspersonalen i klassen eller med andra uppdrag i skolan. 6

7 Kultur & Tradition: Fritidshemskulturen under årens lopp på Löddesnäs har genomsyrats av mycket utevistelse, friluftsliv och rörelseaktiviteter. Detta är ett arv som vi gärna bibehåller och för vidare vilket våra fina omgivningar möjliggör. Vi uppmärksammar olika högtider tillsammans med barnen genom att ex julpyssla, ha påskfest m.m. Fritidshemmens dag uppmärksammas på olika sätt. Det kan vara gemensamma aktiviteter på Löddesnässkolan men också aktiviteter med andra fritidshem i Bjärred. Vi har arrangemang som musikkonserter, teaterföreställningar och traditionella lekar. På lov och studiedagar är vårt mål att ha gemensamma aktiviteter på fritidshemmen. Där får barnen möjlighet att lära känna all personal och nya kamratrelationer skapas. Stationsaktiviteterna är ett uppskattat inslag. Då bidrar alla avdelningar med en speciell aktivitet som stafflimålning, såpbubblor, bollekar, casino m.m. Samverkan / Föräldrar: Samarbete sker genom: - dialog angående vistelsetider, hämtning, lämning eller om annan anhörig hämtar - daglig kontakt - utvecklingssamtal - föräldramöten - drop in - samtal 7

8 Samverkan / Inskolning Att börja skolan är en förändring i barnets vardag. Skolstarten är i sig en stor sak för ett barn som dessutom ska börja på ett nytt fritidshem. För att övergången ska bli så smidig som möjligt för barnet har vi samverkan. Samverkan innebär att barnet under vårterminen träffar sina kommande pedagoger och klasskompisar. Vi gör på olika sätt ex. leker lekar tillsammans eller har skapande verksamhet. Inskolning sker vid ett antal tillfällen. Då bekantar barnet sig med sitt klassrum och fritidshem. Föräldrar och pedagoger träffas senare för ett informationsmöte på kvällstid. Utskolning På vårterminen i 3:an utskolas barnen vid ett par tillfällen. Syftet med detta är: - självständighet inför 4:an- ansvar för eget mellanmål - kunna vara ensam hemma - ansvara för egen nyckel - egen kontakt med föräldrar Alla 3:or är med på ett besök på fritidsklubben. De som ansöker och tilldelas en plats på klubben inskolas dvs. hälsar på vid ett tillfälle. Föräldrar inbjuds till ett informationsmöte. 8

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

1 (9) Välkommen. till fritidshemmen i. Boxholms kommun. Riktlinjer Avgifter 2012-11-08

1 (9) Välkommen. till fritidshemmen i. Boxholms kommun. Riktlinjer Avgifter 2012-11-08 1 (9) Välkommen till fritidshemmen i Boxholms kommun Riktlinjer Avgifter 2012-11-08 2 (9) Innehåll VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEMMEN I BOXHOLMS KOMMUN 3 Föräldrasamverkan 3 PLATS I FRITIDSHEM 3 I BOXHOLMS KOMMUN

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 www.partille.se/barnochutbildning Innehåll Inledning Välkommen till våra förskolor och skolor 4 Förskolor och annan pedagogisk verksamhet 5 Grundskola, fritidshem

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Årscykel för arbetes gång 2013-2014 1 Jan-Mars -Årligen: Inventering av skolans trygga/otrygga områden (socped. perspektiv) -Uppföljning/ fastställande av handlingsplan

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer