ÖPPNA MODERATER STOCKHOLM. HBT I STOCKHOLM En lägesrapport och förslag till åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖPPNA MODERATER STOCKHOLM. HBT I STOCKHOLM En lägesrapport och förslag till åtgärder"

Transkript

1 ÖPPNA MODERATER STOCKHOLM HBT I STOCKHOLM En lägesrapport och förslag till åtgärder Februari 2014

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Stockholm som HBT-stad... 4 Bostäder en förutsättning för HBT-personer att kunna bo kvar eller bosätta sig i Stockholm... 5 Ett regnbågskluster behövs i Stockholm... 6 Fler gayklubbar och restauranger... 7 Vikten av goda kommunikationer... 8 Sammanfattning och slutsatser

3 INLEDNING Under de senaste åren har HBT (homo-, bi- och transsexualitet) blivit en självklar del av den svenska identiteten. Från att historiskt varit en dold och skambelagd del av Sverige har HBT gått till något som skyltas med i turistbroschyrer. Det hela började kanske genom Socialstyrelsens beslut 1979 att friskförklara HBT-personer, och fick sitt stora genomslag i det allmänna medvetandet i och med EuroPride-festivalen som hölls i Stockholm Via inrättandet av partnerskapslagen som sedermera blev till äktenskap och till slut möjligheten att gifta sig i självaste kyrkan har HBT kraftfullt normaliserats och till och med blivit folkligt Stockholm Pride är sedan ett antal år tillbaka Sveriges mest besökta folkfest och varje liten landsortsstad med självaktning anordnar numera sin egen Pride-festival. Inom näringslivet pågår omfattande diskussioner om att uppmärksamma och lyfta fram HBTpersoners kompetens, kommunala verksamheter HBT-certifieras på löpande band och det öppnas äldreboenden inriktade mot HBT-personer runt om i landet. Så allt är väl frid och fröjd? --- Öppna Moderater, Moderaternas HBT-förbund, arbetar med att lyfta fram HBT-personers intressen i samhällsdebatten. Då HBT-personers villkor på många sätt skiljer sig mellan olika delar av landet, har Öppna Moderaters Stockholmsavdelning sedan något år tillbaka inrättat en särskild arbetsgrupp för Stockholmsrelaterade HBT-frågor, d v s frågor som specifikt gäller HBT-personer som bor och verkar i Stockholm men även för dem som inte ännu flyttat hit, men som gärna skulle vilja. --- I denna rapport sammanfattas läget för HBT-personer i Stockholm och listas förslag på åtgärder för att ytterligare förbättra Stockholm som Sveriges och Europas ledande HBT-stad. 3

4 STOCKHOLM SOM HBT-STAD Stockholm är Sveriges största tillväxtregion. Varje dag flyttar motsvarande två busslaster med människor hit. Storstäder lockar till sig människor som är kreativa som söker sig till storstaden för att de vill leva ett annat liv än de kunde göra i sin hembygd. Stockholm är också ojämförligt Sveriges största HBT-stad. 40 procent av alla Sveriges HBT-personer bor i Stockholm. Enligt Företagarnas rapport Rosa pengar och rosa företag (Företagarna, 2014) bor i Stor-Stockholm HBT-personer. Det motsvarar lika många personer som bor i stadsdelarna Kungsholmen och Södermalm tillsammans. Många HBT-personer bosätter sig sålunda någon gång i huvudstaden för att här kunna leva som den person de är. Både vad gäller yrkesliv och fritid. Att kunna hitta ett arbete som de trivs med men också för att kunna ha en kreativ och stimulerande fritid. Dessa är båda viktiga incitament till att flytta till och bosätta sig i Stockholm. Men hur tar vi tillvara denna dragkraft och hur kan den utvecklas? Ger verkligen dagens Stockholm optimala förutsättningar för HBT-personer att växa och utvecklas? Det finns några grundläggande faktorer som vi ser påverkar hur Stockholm som HBT-stad kan utvecklas: - Ökad tillgång på bostäder som attraherar och passar HBT-personer - Ökat utbud av HBT-inriktade verksamheter /skapande av s k regnbågskluster - Förenklat regelverk för nöjesetablissemang - Möjlighet att snabbt och effektivt kunna färdas mellan bostad, arbete och nöjesutbud under dygnets alla timmar 4

5 BOSTÄDER EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HBT-PERSONER ATT KUNNA BO KVAR ELLER BOSÄTTA SIG I STOCKHOLM Fler och fler unga HBT-personer väljer att flytta till Stockholm. Många vill även ha bostad centralt nära vänner och uteställen. Utöver alla HBT-personer är det även fler och fler studenter och unga vuxna (18-25 år) som flyttar till Stockholm för att utbilda sig och för att söka det första arbetet. För att förstå grundmekanismerna på bostadsmarknaden och särskilt det som styr bostadsbyggandet måste vi tolka efterfrågan. Mycket tydligt är att nettotillväxten av befolkningen i Stockholm i huvudsak består av ungdomar som söker sin första egna bostad. Ett av problemen för att bygga bostäder för målgruppen är reglerna för möbleringsbarhet och tillgänglighet. Förenklat är det inte möjligt att bygga lägenheter mindre än 40 m 2. Problemet är även att dessa lägenheter på 40 m 2 även har krav på planlösningar med t ex överstora badrum och minimala vardagsrum. Samtidigt är genomsnittspriserna i centrala Stockholm på små lägenheter över kr/m 2. Om nu en stor andel av de nya lägenheterna ska kunna köpas nyinflyttade HBTpersoner, studenter och ungdomar är det kanske inte rimligt att de ska betala från kr för en första lägenhet i centrala Stockholm. Bristen på små lägenheter speglas även i att kvadratmeterpriserna på små lägenheter är mycket högre än för större lägenheter. På så sätt behöver kanske reglerna för möbleringsbarhet och tillgänglighet förenklas för Stockholm för att det ska vara möjligt att bygga mindre lägenheter med bättre planer. Samtidigt som parkeringsnormen i Stockholm kan göra att antalet lägenheter som byggs blir färre. Det är inte rimligt att lägenhetsinnehavare i innerstaden har tillgång till parkering i sin omedelbara närhet. I de flesta jämförbara internationella storstäder tillåter de nationella reglerna betydligt flexiblare lägenheter än i Sverige. På sätt kan trösklarna sänkas för att få en egen bostad. Ett annat problem som hindrar ökat byggande är att det finns få obebyggda tomter i centrala delarna av Stockholm. Vidare är en stor del av de resterande tomterna i mindre tysta områden. För buller finns det olika regler trafikbuller och industribuller. Väldigt förenklat är kraven för decibelnivå fem gånger högre för industribuller jämfört med trafikbuller. Om reglerna för industribuller jämställs med trafikbuller skulle många fler tomter kunna bebyggas med bostäder. Samtidigt skulle valfriheten att själv få välja vart man vill bo öka. Man kanske prioriterar att bo centralt framför att det är helt lugnt och tyst enligt dagens regelverk. Att äga ger frihet och att äga sin bostad är också den billigaste boendeformen i längden. De höga bostadspriserna, kravet på en stor kontantinsats och diverse krav från bankerna har gjort det mycket svårt för unga att komma in på den ägda marknaden. Samtidigt finns det en inbyggd tröghet som gör att flyttkedjorna inte fungerar. Det är tydligt att individen måste ta ett större ansvar för att skaffa sig en första bostad. Samtidigt måste samhället göra det enklare för den unge att komma in på marknaden. Öppna Moderater Stockholm vill: Ta bort parkeringsnormen vid nybyggnation av lägenheter Ompröva bullerregler för att kunna bygga mer centralt Göra det enklare för unga att köpa sin första bostad genom att till exempel införa ett avdragsgillt bosparande och se över kraven för banklån. 5

6 Införa en friare hyressättning i Stockholm som i större grad avspeglar efterfrågan ETT REGNBÅGSKLUSTER BEHÖVS I STOCKHOLM De flesta större europeiska städer har en stadsdel som är väldigt HBT-orienterad, där regnbågsflaggorna hänger på rad. Inte Stockholm. Merparten av de få ställen i Stockholm som vänder sig till HBT-publiken ligger utspridda i Gamla Stan, runt Slussen och nära Mariatorget på Söder. Trots att Stockholm har klassats som en av de mest gayvänliga städerna i världen efter Amsterdam är HBT-samhället i Stockholm litet, utspritt och likriktat. Den HBT-person som vill gå ut och äta och samtidigt stödja den egna gruppen har man idag vintertid endast Torget, Bistro by Adam och SideTrack att välja på. Visserligen mer än på de flesta orter i Sverige, men ändå inte vad vi förväntar oss av en stad av Stockholms storlek och av en stad som vill vara med och tävla bland de stora städerna i Europa. Om Stockholm ska kunna vara med och tävla bland de stora städerna i Europa bör man se över möjligheterna och underlätta för företag som vänder sig till HBT-personer att kunna etablera sig i Stockholm. Detta skulle också öka incitamenten för HBT-personer att vilja flytta till Stockholm, men också stanna här samt, inte minst, öka HBT-turismen. För att det ska bli möjligt skulle såväl staden som näringslivet med kraft behöva arbeta för att en skapa ett regnbågskluster i Stockholm. Ett regnbågskluster skulle locka hit fler HBT-kryssningar från andra länder, än de som idag då och då ankommer Stockholm och bidrar till den så viktiga turistindustrin. Detta samtidigt som Stockholm också blir mer intressant för den del av HBT-segmentet som redan bor här och som inte har mycket att välja på i fråga om uteliv inom den egna gruppen, om man bortser från klubblivet, som ofta är på månadsbasis, och någon enstaka restaurang. Stockholm ska vara en av Europas ledande städer för HBT-personer, men just nu känns det som att vi inte tävlar på samma villkor med andra stora europeiska storstäder, därför behöver vi ett regnbågskluster. Öppna Moderater Stockholm vill: Att staden skapar förutsättningar för att ett regnbågskluster i ska kunna bildas Stockholm 6

7 FLER GAYKLUBBAR OCH RESTAURANGER Många bögar och flator klagar på att Stockholm har ett för litet utbud av HBT-ställen. Ska man roa sig tvingas man sätta sig på planet till Berlin, Barcelona, Paris eller London. En stad av Stockholms storlek borde ha mer att erbjuda. Vad beror detta på? Ett av problemen kan vara att det är krångligt att driva krog i Stockholm. Det är många blanketter att fylla i. Det är alltifrån tillstånd för fettavskiljare till serveringstillstånd. Ett annat problem som är lite speciellt för Stockholm är att det är svårt att hitta lämpliga lokaler. Många lite mer ruffiga miljöer som lämpar sig för klubbar har rivits och ersätts med nybyggen som kanske inte lämpar sig för klubbar och som också blir för dyra att hyra för klubbägare. Men i grunden handlar det nog om att fler privata entreprenörer också måste upptäcka gaypubliken. Öppna Moderater vill uppmuntra till fler kommersiella initiativ på HBT-området. Vi vill se att det blir lättare att driva bar, restaurang och annan verksamhet som riktar sig mot HBT-.gruppen. Vi ser gärna fler lesbiska entreprenör, som inte bara driver klubb på månadsbasis. Vi ser gärna att danstillstånd avskaffas, att det blir möjligt att spela musik längre, ha öppet senare och förutsättningarna för att driva klubb och restaurang generellt sett liberaliseras. Därtill är det viktigt att kraven på servering av mat som alkohollagen reglerar tas bort. Ett mer gynnsamt klimat för restauranger och klubbar skulle inte minst gynna grupper i samhället som inte tillhör majoriteten, såsom HBT-personer. Öppna Moderater Stockholm vill: Behåll och utöka 5-öppettillstånden på stadens krogar Förenkla etableringsreglerna Ta bort kravet på danstillstånd Värna lämpliga klubbmiljöer 7

8 VIKTEN AV GODA KOMMUNIKATIONER En viktig förutsättning för ett rikt och varierat nöjesliv är att man - liksom från arbetet - även kan ta sig till och från nöjesetablissemang snabbt och billigt. Välfungerande kollektiva kommunikationsmöjligheter även kvälls- och nattetid är därför en av mycket stor vikt för ett fungerande nöjesliv. Sedan ett antal år går tunnelbanan i Stockholm dygnet runt på fredags- och lördagskvällar, vilket är utmärkt, men av någon anledning är så ännu inte fallet för pendeltågs- och lokalbanelinjerna. Dygnet-runt-trafik även på pendeltågen och lokalbanorna bör därför inrättas snarast. Öppna Moderater Stockholm vill: Att pendeltåg och lokalbanor ska gå hela natten fredagar och lördagar 8

9 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER Det finns mycket som är bra i HBT-Stockholm. Men också mycket som kan bli bättre. Vi identifierar i denna rapport några grundläggande faktorer för att förbättra Stockholm som en välfungerande och attraktiv ort för HBT-personer. Dessa är: - Utbud på bostäder som passar HBT-personer - Utbud av HBT-inriktade verksamheter - Möjligheten att snabbt och effektivt kunna färdas mellan bostad, arbete och nöjesutbud under dygnets alla timmar Öppna Moderater Stockholm vill därför på basis av rapporten genomföra följande konkreta åtgärder som vi menar skulle förbättra livet för Stockholms HBT-personer: Ta bort parkeringsnormen vid nybyggnation av lägenheter Ompröva bullerregler för att kunna bygga mer centralt Göra det enklare för unga att köpa sin första bostad genom att till exempel införa ett avdragsgillt bosparande och se över kraven för banklån Inför en friare hyressättning i Stockholm som i större grad avspeglar efterfrågan på hyresrätter Stockholms stad bör skapa förutsättning för att ett regnbågskluster ska kunna bildas i Stockholm Behåll och utöka 5-öppettillstånden på stadens krogar Ta bort kravet på danstillstånd för nöjesetableringar Värna lämpliga klubbmiljöer Pendeltågen och lokalbanorna måste liksom tunnelbanan gå hela nätterna fredagar och lördagar 9

10 För Öppna Moderater Stockholms Stockholms-arbetsgrupp FEBRUARI 2014 Jenny Edberg Ordförande Öppna Moderater Stockholm Joakim Runnedal Arbetsgruppens sammankallande 10

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Rapport 2011:16 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Boverket november 2011 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Utgivare: Boverket november

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

ALTERNATIV TILL MARKNADSHYROR

ALTERNATIV TILL MARKNADSHYROR ALTERNATIV TILL MARKNADSHYROR TRE POLITISKT GENOMFÖRBARA REFORMER FÖR EN BÄTTRE BOSTADSMARKNAD I SVERIGE Carl Henrik Borg JUNI 2011 TIMBRO Författaren och Timbro 2011 ISBN 91-7566-822-2 www.timbro.se info@timbro.se

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED HALVTID I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED LÖFTENA TILL STUDENTERNA? INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 NULÄGESANALYS STOCKHOLM VÄXER SÅ DET KNAKAR HUVUDSTADEN BLIR ALLT MER KUNSKAPSINTENSIV 6 NULÄGESANALYS EXTREM

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Curla fram en bostad

Curla fram en bostad Curla fram en bostad Om föräldrarna betalar min bostad vet jag att dom kommer att lägga sig i var jag ska bo för dom accepterar inte att jag bor varsomhelst. Då är det bättre att dom får bestämma över

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t

RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t RAPPORT Ung och förälder - en omöjlig kombination? K r i s t d e m o k r a t i s k a u n g d o m s f ö r b u n d e t Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Boende s. 4 a) Bygg för framtiden b) Skattebefria

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu augusti 2002 EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu Inledning Vi har fått vårt livs första hyreslägenhet! Jag och min bästa väninna har fått tag på en hyreslägenhet. Det är den perfekta lägenheten

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer