Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA"

Transkript

1 SVENSKA Sdan 4

2 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

3 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL OLED Dsplay Laddnngskontakter ZeFt USB laddare Bruksanvsnng Tryckknapp 6 7

4 2. LADDNING Ladda ZeFt två tmmar nnan du använder den första gången 1. Placera laddarens klämma mot kontakterna på nre sdan av dn ZeFt 2. Kläm fast laddaren på ZeFt 3. Stck n USB kontakten USB-uttaget på en dator 4. Battersymbolen på ZeFts dsplay ndkerar att laddnng pågår 5. Ladda tlls batterndkatorn vsar full laddnng Symbol Betydelse Laddar Full laddnng 8 Batteret urladdat 9

5 3. BÄRA ZeFt kan justeras efter armstorlek. 1. Placera ZeFt runt dn handled och sätt spännet över hålen 2. Tryck på spännet flera gånger tlls du hör ett klck, då är spännets båda ändor helt på plats och ZeFt är säkert fastsatt För att få bästa möjlga data rekommenderar v att Du bär ZeFt på vänster arm om Du är högerhänt och vce versa, samt att den nte stter för löst 10 11

6 4. INSTÄLLNING Första gången du använder ZeFt kommer dsplayen uppmana dg att ställa n dn ZeFt va dn mobl. INSTÄLLNING VIA EN MOBIL Kompatbltet HÄMTA ZEFIT-APPEN För att nstallera dn ZeFt med dn mobl behöver du hämta ZeFt-appen. Sök ZeFt -app på App Store eller Google Play, ladda ner och nstallera appen dn mobl. När Du öppnar ZeFt-appen, skapa konto om du är ny medlem eller logga n med dtt redan exsterande konto. Fyll dna personlga uppgfter så att ZeFt kan ge dg möjlgast exakta uppgfter om dna prestanda. Denna nformaton hålls konfdentell. ZeFt är kompatbel med Apples OS apparater och vssa Androd apparater som stöder Bluetooth 4.0 OS 6 eller nyare Androd 4.3 Wndows Phone

7 UPPKOPPLING MED BLUETOOTH 1. Möjlggör Bluetooth anslutnng på dn mobl 2. Öppna ZeFt-appen på dn mobla enhet. Skapa konto om du är ny medlem eller logga n med dtt redan exsterande konto. 3. Skrv därefter n dna personlga uppgfter, öppna sedan Set up your ZeFt 4. Se tll att dn ZeFt är nära moblen, och tryck på knappen för att slå på dsplayen. ZeFts dsplay måste vara tänd för att påbörja anslutnng. 5. Moblen kommer att söka ZeFt. När apparaterna ansluter mot varandra ser du detta på moblens skärm 14 Om du vll ansluta dn mobla enhet tll en annan ZeFt måste du först avsluta den redan exsterande anslutnngen, och sen välja Set up för att ansluta tll en ny enhet Om dn mobla enhet nte kan htta ZeFt, försök på nytt efter att du kontrollerat att (1) Bluetooth är aktvt dn mobla enhet (2) ZeFt-appen är påkopplad (3) ZeFt skärmen är upplyst 15

8 5. SYNKRONISERA DINA UPPGIFTER Följ dessa steg för att manuellt och trådlöst föra över data lagrad dn ZeFt tll dn mobla enhet. 1. Öppna ZeFt-appen 2. På Actvty skärmen, klcka på blden för synkronserng det övre högra hörnet 3. Tryck på ZeFts tryckknapp för att tända skärmen. Anslutnng kan endast nledas när skärmen är tänd. 4. En pop up -ruta på dn mobla enhets skärm bekräftar att enheterna synkronserar

9 6. DISPLAY PÅMINNELSER Du kan se dn daglga aktvtet på dsplayen på dn ZeFt genom en kort trycknng på tryckknappen. Med flera trycknngar kan du gå genom dna daglga resultat. Sporta Väcknng Sova Medcn Äta Defnera påmnnelse AKTIVITET Td Stegräknare Förbrukade kalorer Avverkad dstans ÖVRIGA VISNINGAR Nådda mål Mnnet fullt Synkronserng 18 Vloläge MODE Aktvt läge ZeFt dsplayen vsar daglga uppgfter. Aktvtetsmätaren nollställs vd mdnatt. 19

10 TID & DATUM ZeFt synkronserar automatskt td och datum med dn uppkopplade mobla enhet. Du kan ställa n tdsformatet (12 eller 24-tmmars vsnng) Settngs ZeFt-appen AKTIVITET ZeFt håller koll på hur många steg du tar, vlken sträcka du rör dg och hur många kalorer du förbränner under dagen. Du kan se dn aktvtet och hstora Actvty ZeFt-appen. Du kan också se dna resultat jämförda med uppställda daglga mål. Klcka på någon aktvtetsndkator för att se en detaljerad kurva på dna dags-, vecko- och månadsresultat. För att ladda upp dna senaste aktvteter, glöm nte att klcka på synkronserngskonen övre högra hörnet av ZeFt-appen och tryck på tryckknappen på dn ZeFt för att tända skärmen. 8. SÖMN ZeFt håller reda på hur många tmmar du sover, och på sömnens kvaltet (lätt sömn, djup sömn, vaken td). Sätt på sömn-läge Tryck och håll tryckknappen tlls ZeFt vbrerar lätt och sömn-konen ses på skärmen. Byt från sömn-läge tll aktvtets-läge Tryck och håll tryckknappen tlls ZeFt vbrerar lätt och sol-konen och klockslaget ses på skärmen För att ladda upp dna senaste sömn-data, glöm nte att klcka på synkronserngskonen övre högra hörnet av ZeFt-appen och tryck på tryckknappen på Dn ZeFt för att tända skärmen. 21

11 22 9. MÅL Öppna Goal flken ZeFt-appen för att ställa n daglga mål för steg, avverkad sträcka, förbrända kalorer och sömntmmar. Klcka på synkronserngsknappen övre högra hörnet för att spara dna mål. Varje gång du uppnår ett av dna daglga mål kommer ZeFt att vbrera lätt och vsa Goal achved Du kan när som helst ändra dna daglga mål ZeFt appen. Glöm nte att klcka på synkronserngskonen för att spara dna nya mål. 10. PÅMINNELSER Öppna Remnders flken ZeFt-appen för att ställa n daglga påmnnelser. Välj typ av påmnnelse (Sporta, äta, sova, väcknng, medcn, defnerad), och ställ n td och datum. Du kan skapa en återkommande påmnnelse och välja vlka dagar den ska upprepas. Klcka Save för att tllsätta en ny påmnnelse, den kommer att sparas under nästa synkronserng. ZeFt vbrerar lätt och vsar respektve påmnnelse-kon för att uppmärksamma dg. Påmnnelsen kan stängas av genom att trycka n tryckknappen på ZeFt. Om du nte stänger av påmnnelsen, så upprepar ZeFt alarmet om två mnuter. Du kan ställa n upp tll 6 daglga påmnnelser. 23

12 TEKNISKA DATA Storlek och omkrets Mn: 161 mm /5.7 Max: 209 mm /8.23 Bredd: 20 mm /0.8 Vkt 25g Bluetooth 4.0 Battertyp L- on-60mah Batter laddnngsntervall 3-4 dagar Laddnngstd 2 tmmar Mnne 7 dygns aktvtet Dsplay OLED Sensor 3 rktnngs accelerometer Användnngstemperatur -20 tll +40 C Vattentålghet Stänk, svett och regnbeständg Internatonell garant 1 år OM DENHÄR BRUKSANVISNINGEN Egenskaperna och bruksanvsnngens nnehåll för ZeFt kan ändra. För att få de senaste nstruktonerna vänlgen besök eller SUPPORT Om du har frågor eller behöver hjälp med vår produkt, vänlgen besök eller sänd oss emal på 25

13 26 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder apparaten, läs dessa nstruktoner noggrant. ZeFt har ett nbyggt batter. Demontera nte batteret. KRONOZ LLC är nte ansvarg för någon som helst skada som orsakas av demonterng av batteret eller någon komponent. Denna apparat är nte vattentät, så håll den borta från värme- och fukt-källor. Använd den nte nära avlopp eller våta utrymmen. Sänk nte ner den vatten. Ladda batteret ett svalt och ventlerat rum. För hög temperatur vd laddnng kan orsaka hetta, rök, eld eller skada på batteret eller tll och med en exploson. Undvk extrema temperaturer. Använd nte apparaten rök, damm eller solljus för en längre td. Undvk att öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller skära eller på annat sätt skada ackumulatorer eller batterer. Om ett batter går sönder eller börjar läcka, undvk kontakt med huden och ögonen, men om detta sker skölj omedelbart med vatten (gnugga nte ögonen) eller sök läkarhjälp. Kortslut nte. Kortslutnng kan uppstå när ett metallföremål, tll exempel ett mynt kommer kontakt med + och - polerna ett batter. Kortslutnng kan skada batteret. Använd nte skadade eller urladdade batterer. Håll batterer utom räckhåll för barn och på ett säkert ställe för att undvka fara. Kasta aldrg battererna eld, de kan explodera. Använda batterer bör tas tllvara enlgt förordnngar dtt land (som tll exempel återvnnng). De får nte slängas hushållssoporna. Använd endast den medföljande USB-kabeln för batterets laddnng. Ladda nte längre än 24 tmmar. KRONOZ LLC tar nget ansvar för skada som uppstått på grund av felanvändnng Kronoz LLC, all rghts reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Susse All brands or product names are or may be trademarks of ther respectve owners. Pctures and specfcatons are not contractual.les marques ctées sont des marques déposées par leur fabrcant respectf. Photos et caractérstques non contractuelles. Desgned n Swtzerland - Made n Chna 27

14 EUROPEISKA UNIONEN CE DIREKTIV Försäkran om överensstämmelse med EU drektvet 1999/5/EG KRONOZ LLC försäkrar härmed att denna utrustnng är överensstämmelse med de väsentlga kraven och andra relevanta bestämmelser R&TTE drektvet 1999/5/EG. Den fullständga försäkran om överenstämmelsen kan på begäran fås från vår kundservce: AVFALLS OCH ÅTERVINNINGSINFORMATION Efter mplementerngen av det Europeska drektvet 2002/96/EG det natonella legala systemet gäller följande: Elektrska och elektronska apparater får nte läggas hushållsavfallet. Konsumenterna måste enlgt lag returnera elektrska och elektronska apparater när de tas ur bruk tll återförsäljare eller återvnnngspunkter. Detaljerna tll detta bestäms av respektve land. Symbolen på produkten, nstruktonsboken eller förpacknngen ndkerar att produkten omfattas av dessa bestämmelser. Genom att återvnna, kan gamla apparaters materal användas på nytt, och på detta sätt kan du ge ett vktgt bdrag tll att skydda vår mljö KRONOZ LLC. Tous drots réservés 28 29

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Ställa in Fitbit One på en dator... 2. Krav för Mac och PC... 2

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Ställa in Fitbit One på en dator... 2. Krav för Mac och PC... 2 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Ställa in Fitbit One på en dator... 2 Krav för Mac och PC... 2 Installera Fitbit Connect på en dator... 2 Installera Fitbit Connect på

Läs mer

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING

Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING INNHOLD 1) FEATURES 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 Kartongens innehåll... Överblick... Laddning... Automatiskt lås... Startskärm...

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

ZAFIR 100 Batteriladdare

ZAFIR 100 Batteriladdare ZAFIR 100 Batteriladdare För blysyra batterier 14 150Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Grattis till din nya Fortum Energidisplay! Fortum Energidisplay, version 2 Bruksanvisning. Med vänlig hälsning Fortum Markets Oy

Grattis till din nya Fortum Energidisplay! Fortum Energidisplay, version 2 Bruksanvisning. Med vänlig hälsning Fortum Markets Oy Grattis till din nya Fortum Energidisplay! I din hand håller du en apparat som hjälper dig att spara cirka 10 %* på all din elförbrukning. Enligt undersökningar är en kontinuerlig återkoppling till stor

Läs mer

2 Användarmanual TrekStor Liro Color

2 Användarmanual TrekStor Liro Color 2 Användarmanual TrekStor Liro Color Innehåll Förpackningens innehåll... 3 Enhetens kontroller... 3 Sätta på och stänga av... 4 Hemskärm... 5 Hur man laddar TrekStor Liro Color... 6 Att ansluta TrekStor

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

SL650 Bruksanvisning 1

SL650 Bruksanvisning 1 SL650 Bruksanvisning 1 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde

Läs mer

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 SV Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 7019171 VARNING Öppna inte höljet eftersom det finns risk för elektriska stötar. Överlåt all service på kunnig servicepersonal. Denna produkt är avsedd från 6 år och

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer